PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mevzuat


 1. Yurtdışından yatay geçişi iptal edilen öğrenciler de aftan yararlanabilecek
 2. Muayenehane, Laboratuvar ve Müesseselerle İlgili Güncel Sorular ve Yanıtlar
 3. Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi stratejisi
 4. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelerin Birlikte Kullanımı dair yönetmelik
 5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge
 6. Genelge ve Tebliğler
 7. Sağlık Bakanlığı 2010 Yılı Genelgeler Kitapçığı
 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuat Arşivi
 9. Uzmanlık Denklik İşlemi için İstenen Belgeler
 10. Sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği
 11. Hekim, istediği sayıda ilaç yazabilecek
 12. Torba kanunda memurları ilgilendiren özlük maddeleri
 13. Devlet memurunun aylıksız izin hakkı, yeni düzenlemeler
 14. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 15. Kimler hastane müdürü olabilir?
 16. Başhemşire olma şartı değişti
 17. Görevde Yükselme Yönetmeliği’ndeki değişiklikler neler getirdi
 18. Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi
 19. İşte komisyondan geçen kanundaki yeni uzmanlık süreleri
 20. Anayasa Mahkemesinden tıp eğitimi ve aile hekimliğine yönelik önemli kararlar
 21. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yöentmeliğinde Değişiklik
 22. Sağlıkta görev tanımları ve yeni uzmanlık alanları
 23. Kadın memura doğum ve süt izni müjdesi
 24. Sesli ve görüntülü kayıt altına alınmayan sözlü sı
 25. Tababet Uzmanlık Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
 26. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık yönetmeliğinde değişiklik
 27. Yeni Muayenehane yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandı
 28. Ana ve yandal branşlarda tek uzman tabibe icap nöbeti yok
 29. Hükümlü ve tutuklu muayenesinde yeni düzen
 30. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
 31. Trafik Kazalarında Sağlık Bedellerinin Tahsili Yönetmeliği
 32. Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Taslak çalışması
 33. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği doktor maaşları
 34. Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi
 35. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması, Özürlü Raporu yönetmeliği
 36. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
 37. Acil servis 'havuz problemi' haline geldi
 38. Alanında tek olan hekim icap nöbeti tutacak
 39. Özel hastanelerde dışarıdan yapılan ameliyatlar engellenemez
 40. Yoğun Bakım Hizmetleri Tebliğinde Değişiklik
 41. SB Bağlı Kuruluş ve Birimlerin Görevleri Çalışma Usulleri Yö
 42. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönerge
 43. Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne Dr. Kemik atandı
 44. Gss_sgk verilerinin güvenliği ve paylaşımı yönetmeliği
 45. Devlet memurunun yargılanması kursu
 46. Anayasa Mahkemesi 663 sayılı KHK’nin İptal Ettiği Maddeleri
 47. İşyerlerinde hekim zorunlu olacak
 48. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Ya
 49. Yıllık izinlerle ilgili memurların bilmesi gereken her şey
 50. Uzaktan eğitimle uzmanlık eğitimi Anayasa’ya aykırı değil!
 51. Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği
 52. İşyeri hekimi artık patron için de reçete yazabilecek
 53. Eğitim planlama kurulunun(epk) görevlerine dair yönerge
 54. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 55. Tıpta Uzmanlık Kurulu Kurulun oluşumu ve Görevleri
 56. Asistanlarla İlgili Mevzuat, Görev, Yetki vd
 57. TUS'a kimler Girebilir?
 58. TUS sınavında kimlerden puan kesintisi yapılır?
 59. Kazananlar Kaç Gün içinde Kuruma Başvurmalıdır?
 60. Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
 61. Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
 62. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi
 63. Uzmanlık eğitim süreleri ve rotasyonlar
 64. Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
 65. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
 66. Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri
 67. Testisleri alınan hastaya Savcılık: Sağlığın daha önemli!
 68. Puan eşitliği halinde, doğum tarihi hukuka uygun değil
 69. Ihraç olan 7 bin doktor, özel sağlık kurumların da çalışabil
 70. Yıpranma payından kim yararlanacak? İşte tam liste
 71. Süt izinli sağlıkçıya hafta sonu vardiyası yazılabilir mi?
 72. Engelli yönetmeliğinde ne değişti