PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tıp programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülme


berkcan
02-09-2019, 11:07
TIP PROGRAMLARINDA EĞİTİME BAŞLANMASI VE EĞİTİMİN
SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

r
Anabilim Dalları
İstihdan
Şekli
Eğitim ve Öğretime
Başlangıç İçin
Asgari Öğretim
Üyesi Sayısı
Eğitim ve Öğretim Yılının Üçüncü Yılı Sonuna
Kadar Sağlanması Gereken Asgari Öğretim Üyesi
Sayısı
60 Öğrenci Kontenjanına Kadar 120 Öğrenci Kontenjanına
Kadar
Anatomi K 1 1 2
Fizyoloji K 1 1 2
Histoloji - Embriyoloji K 1 1 1
Tıbbi Biyokimya K 1 2 3
Tıbbi Mikrobiyoloji K 1 2 3
Tıbbi Biyoloji/ Tıbbi Genetik K 1 1 2
Patoloji K 1 2 3
Farmakoloji K 1 1 2
Tıp Tarihi ve Deontoloji K/G 1 1 1
Biyofizik K/G 1 1 2
Tıbbi İstatistik K/G 1 1 2
Tıp Eğitimi K/G 1 1 1
Adli Tıp K/G 1 1 1
Acil Tıp K/G 1 1 2
Aile Hekimliği/ Halk Sağlığı K/G 1 1 2
İç Hastalıkları K 1 3 5
Çocuk Hastalıkları K 1 3 5
Genel Cerrahi K 1 2 4
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
K 1 2 4
Göğüs Hastalıkları K 2 3
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
K 2 3
Kardiyoloji K 2 3
Nöroloji K 2 3
Radyoloji K 2 3
Psikiyatri K 2 3
Dermatoloji K 1 2
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
K 1 2
Nükleer Tıp K 1 1
Kalp ve Damar Cerrahisi K 1 1
Göğüs Cerrahisi K 1 1
Ortopedi ve Travmatoloji K 1 2
Beyin ve Sinir Cerrahisi K 1 2
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
K 1 2
Kulak Burun Boğaz K 1 2
Göz Hastalıkları K 1 2
Çocuk Cerrahisi K 1 1
Plastik Rekonstrüktıf
Cerrahi
K 1 1
Üroloji K 1 2
Toplam 19 (12K+7KG) 53 (46K+7KG) 86 (75K+11KG)

K: Kadrolu K, K/G: Kadrolu veya Görevlendirmeli.
Asgari sayı dağılımı ders yükü, laboratuvar uygulamaları ve ÇEP temsiliyeti göz önünde bulundurularak yapılmıştır


http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49131438/tip_Programlari.pdf

Kayıtsız Üye
02-10-2019, 20:57
çok geç kalındı