PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kocaeli Üniversitesi temel TIP bilimleri


lente
09-25-2009, 12:57
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

http://http://img10.imageshack.us/img10/262/jpgjh.jpg

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bu dönemde Biyokimya anabilim dalı iki öğretim üyesi ile kurulmuş olup, 1. ve 2. sınıf biyokimya dersleri ve pratikleri anabilim dalı tarafından verilmiştir. Beş yüksek lisans ve bir ihtisas öğrencisi eğitime başlamış ve bir öğretim görevlisinin katılmasıyla kadrosunu oluşturmuştur. Rutin Biyokimya hastane hizmetleri ise bu dönemde Biyokimya anabilim dalı öğretim üyeleri ve asistanları tarafından anabilim dalına bağlı olarak sürdürülmüştür.

Bugüne kadar anabilim dalında 6 yüksek lisans ve 5 ihtisas tezi tamamlanmıştır. Anabilim dalında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları devam etmektedir. Anabilim dalında tamamlanmış ve devam etmekte olan çeşitli projeler mevcuttur. Bu araştırmaların büyük bir kısmı ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlamıştır.

2002 yılında Doç. Dr. Sevinç KUŞKAY anabilim dalı başkanlığına görevlendirilmiştir. Biyokimya Anabilim dalı halen 1 profesör, 4 doçent ve 3 ihtisas öğrencisiyle biyokimya dersleri, öğrenci pratikleri, lisansüstü eğitimi ve çeşitli konularda moleküler çalışmalarla hizmet vermektedir.

lente
09-25-2009, 12:58
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlanması ile birlikte, Anabilim Dalı, “Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji “ismi ile kurulmuştur. Bu dönemlerde bir öğretim üyesi (Prof) ve iki öğretim görevlisi ile, tıp fakültesi dönem II öğrencilerine teorik ve pratik dersler başlatılmıştır. Daha sonra Anabilim Dalı’nda “Yüksek Lisans” ve “Doktora” programları açılarak Lisans üstü eğitimleri de başlatılmıştır. Halen Anabilim dalı’nda 2 Profesör, 8 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi, bir adet doktora ve 4 adet Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile yerleştirilmiş “Araştırma Görevlisi” görev yapmaktadır.

Anabilim dalımız öncelikle Tıp Fakültesi örgencilerine “Tıbbi Mikrobiyoloji” derslerini vermektedir. Bu dersler; dönem I (1.Sınıf) öğrencilerine hastalık yapan mikro - ve makro organizmaların (parazit) öğretimi şeklinde “Genel Tıbbi Mikrobiyoloji” olarak başlamaktadır. Dönem II (2.Sınıf) öğrencilerine; konak – parazit ilişkisi ve konağın hastalık ajanlarına karşı savunma mekanizmaları (Immunoloji) şeklinde devam etmektedir. Ayrıca, dönem III (3. Sınıf) öğrencilerine “Klinik Mikrobiyoloji” adı altında hastalık yapan mikroorganizmalar ve bunların klinik özellikleri anlatılmaktadır.

Anabilim Dalı laboratuvarımızda öğretim üyelerince değişik mikroorganizmalarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar daha çok klinik örneklerden izole edilen bakteri (bakteriyoloji), mantar (Mikoloji) ve parazitlerle (Parazitoloji) ilgilidir. Viroloji ve Immunoloji konularında özgün çalışmalar henüz başlatılmamıştır. Ayrıca Anabilim Dalı laboratuvarlarında rutin mikrobiyoloji hizmeti verilmemektedir. Hastane merkez laboratuvarlarında verilen rutin hizmette; Bakteriyoloji, Mikoloji ve Parazitoloji konusunda 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

lente
09-25-2009, 12:59
Fizyoloji Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, 2007 yılında 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent,1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim öğretim çalışmalarını ve araştırmalarını yürütmektedir. Anabilim Dalımızda lisans üstü düzeyde yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Fizyoloji Anabilim Dalı molekülden insana değişen aralıkta, insan yaşam kalitesini arttırmak için bazı patofizyolojik mekanizmaları açıklamayı amaçlayan temel ve klinik araştırma aktivitelerini yapmaktadır. Anabilim Dalımız araştırma laboratuarında deneysel araştırmalarımızda kullanılan EEG-ECG-Kan basıncı (direk ve indirek) ölçümlerini yapabildiğimiz modüler kayıt sistemi, deneysel ve klinik çalışmalarda kullandığımız spektrofotometre ve laboratuar malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, Anabilim Dalımız Hematoloji laboratuvarında rutin olarak istenen osmotik frajilite testi yapılmaktadır.

Anabilim Dalında tamamlanmış ve devam etmekte olan çeşitli araştırma projeleri mevcuttur ve bu araştırmaların büyük bir kısmı uluslararası dergilerde yayınlamıştır.Araştırma Alanlarımız:

-Deneysel epileptik nöbetler ve nöbetlerin sistemik etkileri
-Kan-beyin bariyeri
-Elektrofizyoloji EEG-EMG
-Uyku ve davranış çalışmaları
-Hipertansiyon
-Kortikal spreading depresyon/ migren modeli

Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi’ne Dönem I ve Dönem II Fizyoloji Eğitimi verilmektedir. Ayrıca, üniversitemize bağlı Enstitü ve çeşitli Yüksek Okullarda da dersler verilmektedir.

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-Kocaeli Sağlık Yüksek Okulunun Ebelik Bölümü
-Köseköy Meslek Yüksek Okulunun Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
-Yahya Kaptan Meslek Yüksek Okulu İş Uğraşı Terapisi
-Derbent Sağlık Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuar Bölümü