PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kocaeli Üniversitesi Dahili TIP bilimleri


lente
09-25-2009, 13:03
Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Şubat 1995’ te Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’ in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlaması ile kuruldu. Kasım 1995’ te 2 yenidoğan, 3 süt çocuğu ve 5 büyük çocuk yatağı ile yataklı servis hizmetine başlandı.

1997-1999 arasındaki dönemde 17 yatak kapasitesine ulaşan çocuk servisinde yenidoğan, enfeksiyon, endokrinoloji ve diyabet, göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve genel pediatri hastaları izlenmekteydi. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra kullanılmaz hale gelen çocuk servisi, 650 m2’ lik prefabrik bir mekanda yeniden yapılandırıldı. Bu mekanda 19 yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım, 22 çocuk ve 4 çocuk acil yatağı ile hizmet verildi. 2000 yılında Neonatoloji, Enfeksiyon, Endokrinoloji ve Diyabet, Kardiyoloji, Nefroloji ve Hematoloji Bilim Dalları kuruldu. Günümüze kadar olan süreçte de Pediatrik Onkoloji Bilim dalı, Astım ve Allerji Ünitesi, Yenidoğan, Endokrinoloji ve Diyabet, Kardiyoloji, Hematoloji, Onkoloji, Nefroloji, Gelişim Nörolojisi ve Gastroenteroloji poliklinikleri hizmete girdi. Ocak 2007’ de ise 4 yataklı Çocuk Yoğun Bakım servisi hizmet vermeye başladı.

Haziran 2005’ te Umuttepe kampusuna taşındıktan sonra 25 Yenidoğan ve Yenidoğan yoğun bakım, 34 Genel Pediatri, 17 Hematoloji ve Onkoloji, 4 Çocuk Yoğun Bakım ve 3 adet Acil gözlem olmak üzere 83 adet hasta yatağına sahip olarak hizmetlerine devam etmektedir.
Kliniğimizde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra prematüre ve yeni doğan yoğun bakımı, endokrinoloji (diyabet, hormon bozuklukları, büyüme-gelişme gerilikleri), hematoloji-onkoloji (çocukluk çağı kansızlıkları, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, hemofili, lösemi ve tümörler), nefroloji (böbrek ve idrar yolu hastalıkları, eklem ve bağ dokusu hastalıkları), kardiyoloji (çocukluk çağı kalp hastalıkları teşhis ve tedavisi), gelişim nörolojisi, solunum yolu hastalıkları-astım (solunum fonksiyon testleri, allerji testleri yapılmakta) ve Gastroenteroloji (mide, bağırsak, karaciğer hastalıkları) gibi özel konularda da hizmet verilmektedir.

Yenidoğan ve çocuk ünitemizde solunum desteği gereken hastalar için ventilatörler, hasta takibi için monitörler, pulse oksimetreler, kan gazı ölçüm cihazı bulunmaktadır. Çocuklarımızın anne karnından başlayarak tıbbi kontrol ve tedavilerinin gereğince yapılması sağlıklı bir yaşamın temelidir. Anabilim dalımız bu prensipten yola çıkarak hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

lente
09-25-2009, 13:06
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı, hem Umuttepe’deki KOÜ kampüsü içinde hem de Yahya Kaptan’da kurulmuş bulunan İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM)’de hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca ülkemizde daha önceden bulunmayan “İş ve Uğraşı Terapisi” eğitimini vermek ve "İş ve Uğraşı Terapisti" yetiştirmek üzere, İREM’le aynı binayı paylaşmakta olan Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu (İş ve Uğraşı Terapisi Programı) da terapist yetiştirmeye devam etmektedir. Tüm bu kuruluşlar birbirleri ile uyum içinde ve birbirlerinin olanaklarından faydalanarak çalışmaktadırlar.


Umuttepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Umuttepe’de KOÜ Kampüsü Tıp Fakültesi Hastanesi içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon için gerekli tüm tıbbi ekipmanı içeren bir tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 18 yataklı FTR kliniği ve bir FTR polikliniği bulunmaktadır. Burada İREM’le paralel olarak aşağıda daha detaylı olarak açıklanmış olan fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir.İzmit Rehabilitasyon Merkezi ( İ R E M )

İzmit’in önemli bir yerleşim merkezi olan Yahya Kaptan’da, Süleyman Demirel Merkezi’nin hemen yanında kurulmuş olan İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM), ülkemizde sadece burada uygulanan bazı fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını da içeren çalışmalarına devam etmektedir.


İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM)

İREM kurulduğu günden beri sürekli gelişim içinde olmuştur. Şu anda İREM, bütün kas-iskelet-sinir sistemi hastalıkların tanı, tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı ve aşağıda detaylıca anlatıldığı gibi, romatizmal hastalıklar ve osteoporoz (kemik erimesi), nörolojik hastalıklar rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, yutkunma rehabilitasyonu, mesane ve bağırsak felci rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği donanımlı bir merkez halinde çalışmalarını yürütmektedir.


Önceleri İREM’de fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniği, erişkin ve pediatrik (çocukla ilgili) jimnazyumu, tüm ortez ve protez gereksinimlerinin üretilebildiği bir atölye, fizyoterapi ünitesi, iş ve uğraşı terapisi ünitesi, donanımlı eğitim ve konsey salonları bulunmakta iken üretilen yeni projeler doğrultusunda, kısa sürede yeni rehabilitasyon üniteleri ve uygulamaları geliştirilmiştir. Ayrı bir "Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi" İREM’in hemen yanında inşa edilmiş ve bu ünite İREM’le birleştirilmiştir. Başta serebral palsi (spastik çocuk) ve spina bifida (ayrık omurga) olmak üzere pediatrik hastalıkların fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları bu merkezde yürütülmektedir.

İREM’de ayrıca ülkemizdeki ilklerden olan "Yutkunma Rehabilitasyonu" ve "Kardiyak Hastalıkların Rehabilitasyon" üniteleri de kurulmuş olup, verilen hizmetler her geçen gün artarak devam etmektedir.

Hemiplejik (beyin felçli) hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyonları aşağıda detaylıca anlatılmıştır. İREM’de felçli hastaların kol ve ellerinin kullanılmasına yönelik yapılan "zorunlu kullanım tedavisi" yine ülkemizde sadece bu merkezde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarındandır.

lente
09-25-2009, 13:07
Dermatoloji Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 uzman doktordan oluşan öğretim kadrosu ve 6 araştırma görevlisi doktordan oluşan kadrosuyla faaliyetini sürdürmektedir. Anabilim dalımızda hastalara 14 yataklı servisinde yatırılarak tedavi hizmetleri ve 2 poliklinikte ayaktan tedavi hizmetleri verilmektedir. Poliklinik hizmetleri kapsamında Behçet hastalığı polikliniği, fototerapi, fotokemoterapi, elektrocerrahi, kriyoterapi, iyontoforez, dermatoskopik inceleme, insizyonel ve eksizyonel cerrahi işlemleri ve kutanöz yama testleri yapılmaktadır.

lente
09-25-2009, 13:08
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


1995 yılında kurulan KOÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999 Marmara depreminden sonra yeniden yapılanmaya başlamış, 2005 Haziran ayına kadar deprem sonrası inşa edilen prefabriklerde eğitim ve hasta hizmetlerine devam etmiştir. Bu tarihten sonra ise Umuttepedeki Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 5. katında 20 yataklı servisi ile ilimiz ve çevre iller halkına hizmet vermektedir. Ayrıca poliklinik binası içinde yer alan genel göğüs hastalıkları, astım ve sigara polikliniği, solunum fonksiyon testi laboratuvarı, tanısal ve girişimsel bronkoskopi üniteleri mevcuttur. Yakın bir zamanda uyku laboratuvarı devreye girecektir.

Bu güne kadar 11 uzman yetiştirmiş olan bölümde şu anda 8 araştırma görevlisinin eğitimi sürmektedir. Profesör Dr Füsun Yıldız’ın Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttüğü bölümde iki profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi ile eğitim, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Haftada iki gün düzenli olarak seminer, literatür ve olgu tartışmalarından oluşan eğitim programları yapılmakta, Dönem III ve Dönem V öğrencilerinin eğitimleri tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla devam etmektedir. Ayrıca bölümümüz öğretim üyeleri göğüs hastalıkları ile ilgili mezuniyet sonrası eğitim toplantıları düzenlemekte, belirli dünya günlerinde (Ör Dünya astım günü vb…) hasta ve hekim toplantıları organize edilmektedir.

lente
09-25-2009, 13:09
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’ nun 1994 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak göreve gelmesiyle fakültemizde Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın oluşumu başlamış, 1995 yılında resmen kurulmuştur. Bu dönemde SSK Hastanesi ile aynı binada yer alan Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak 4 yataklı bir koroner yoğun bakım ve 15 yataklı servis ile hizmet vermiştir. Transtorasik ekokardiyografi, efor testi ve 24 saatlik ambulatuvar EKG monitorizasyonu (Holter) laboratuarları ile tanıya yönelik tetkikler yapılan Kardiyoloji kliniğinde 1999 yılında transözofajiyal ekokardiyografi ve ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu uygulamaları başlamıştır. Yine bu yıllarda kurulan Nükleer Tıp Laboratuarı ile birlikte kalp hastalıklarının sintigrafik tetkikleri de yapılabilir hale gelmiştir.

Ağustos 1999’daki deprem felaketinin ardından kullanılamaz duruma gelmiş olan hastane binasından önce çadırlara daha sonra da prefabrik binalara geçen Kardiyoloji Servisi bu şartlar altında da pek çok tanı ve tedavi hizmetini yürütmüştür. 2000 yılı başında açılan tanı laboratuarları ile hem uzmanlık eğitimi vermeye devam etmiş hem de sağlık hizmetleri yürütülmüştür. Bu dönemde İnvazif Tanı ve Tedavi Laboratuarı kurularak kalp kateterizasyonu, anjiyografi, anjiyoplasti ve pace-maker uygulamaları başlamıştır. Bir yıl sonra Aritmi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı çalışmalarına başlamış, bu tarihten itibaren elektrofizyolojik tetkik, kateter ablasyon, ICD ve kardiyak resenkronizasyon tedavisi yapılmaya başlamıştır.

Haziran 2006 tarihinde Umuttepe Kampusü içerisinde yer alan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne taşınılmıştır. Kardiyoloji Servisi şu anda 10 koroner yoğun bakım yatağı, 32 genel kardiyoloji servis yatağı ve 13 aritmi servis yatağı ile hizmet vermektedir. İnvazif tanı ve tedavi laboratuarı içinde koroner anjiyografi sonrası gözlem amaçlı kullanılan 10 yatak daha bulunmaktadır.

Halen Kardiyoloji AD’da Prof.Dr.Baki Komsuoğlu, Prof.Dr.Dilek Ural, Doç.Dr.Ertan Ural, Doç.Dr.Ahmet Vural, Yrd.Doç.Dr.Göksel Kahraman, Doç.Dr.Ayşen Ağaçdiken Ağır, Doç.Dr.Güliz Kozdağ, Yrd.Doç.Dr.Tayfun Şahin, Yrd.Doç.Dr.Teoman Kılıç ve Yrd.Doç.Dr.Ulaş Bildirici olmak üzere 10 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yapıldığı, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Araştırma görevlisi eğitiminin amacı klinisyen yetiştirmek ve teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuar bilgi ve becerilerinin de kazanılmasına yardımcı olmaktır.

lente
09-25-2009, 13:11
Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1996 yılında Prof. Dr. Cumali Aktolun tarafından kurulmuş ve 1999 yılından itibaren Nükleer Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlamıştır.

Bugüne kadar 3 uzman yetiştiren ve halen 4 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi, bir radyofarmasist, 5 teknisyen ve 1 hemşire ile çalışmakta olan Nükleer Tıp merkezimiz; bünyesindeki bir SPECT çift başlıklı gama kamera, bir SPECT tek başlıklı gama kamera, bir tiroid uptake probu, bir efor cihazı, kemik mineral dansitometrisi, USG, gama probe, C-14 üre nefes testi ve diğer destek ekipmanları ile nükleer tıbbın tüm alanlarında başvuran hastalarımıza en iyi hizmetleri verebilmeyi, klinik araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası tıp literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddeleri kullanan bir disiplindir. Sintigrafik tetkikler ile hastalığa yönelik olarak organların fonksiyonları fizyolojik olarak çalışmaları görüntülenmektedir. Merkezimizde tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi yapılmaktadır. Tanısal işlemlerin yanı sıra özellikle bölgemizde yaygın olan guatra bağlı ortaya çıkan hipertiroidinin tedavisine yönelik radyoaktif iyot tedavisi de uygulanmaktadır.

Kemik mineral dansitometrisi sayesinde özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarımızın en büyük sorunu olan osteoporoz ve buna bağlı oluşabilecek kırık riskleri rahatlıkla ortaya koyulabilmektedir