PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 36’ncı Dönem DHY mazeret durumu atama kurası


steTUSkop
12-06-2010, 17:18
Eş veya sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 08 Aralık 2010 Çarşamba günü http://personel.saglik.gov.tr (http://personel.saglik.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 08 Aralık 2010 Çarşamba günü başlayıp 10 Aralık 2010 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.

5- Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
6- Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar başvuru formunu notere veya çalıştıkları kuruma, diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 14 Aralık 2010 Salı günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
7- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)
8- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
9- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 17 Aralık 2010 Cuma gününoter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr (http://personel.saglik.gov.tr/) internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.

123tıp
12-09-2010, 00:34
fena değil

drhipokrat
12-09-2010, 09:57
her zaman ki kötülükte...
istanbul aaile hekimliği
erzuruma histo-embriyo dikkatimi çekti..

medihaber
12-09-2010, 19:08
Mazeretleri Kabul ve Red Edilenlerin Listesi

Anasayfa (http://personel.saglik.gov.tr/anasayfa.html) » Kura İşlemleri (http://personel.saglik.gov.tr/kura-islemleri-id55-1.html) » Devlet Hizmet Yükümlüğü Mazeret Kuraları (http://personel.saglik.gov.tr/devlet-hizmet-yukumlugu-mazeret-kuralari-id57-55.html) » 36. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeretleri Atama Kurası (http://personel.saglik.gov.tr/36-donem-devlet-hizmet-yukumlulugu-mazeretleri-atama-kurasi-id2755-57.html) » Mazeretleri Kabul ve Red Edilenlerin Listesi (http://personel.saglik.gov.tr/mazeretleri-kabul-ve-red-edilenlerin-listesi-id2756-2755.html)Uzman Tabip Eş Durumu (http://personel.saglik.gov.tr/uzman-tabip-es-durumu-id2757-2756.html)
Pratisyen Tabip Eş Durumu (http://personel.saglik.gov.tr/pratisyen-tabip-es-durumu--id2758-2756.html)
Uzman Tabip Sağlık Durumu (http://personel.saglik.gov.tr/uzman-tabip-saglik-durumu--id2759-2756.html)

medihaber
12-09-2010, 19:09
Münhal Kadrolar

Anasayfa (http://personel.saglik.gov.tr/anasayfa.html) » Kura İşlemleri (http://personel.saglik.gov.tr/kura-islemleri-id55-1.html) » Devlet Hizmet Yükümlüğü Mazeret Kuraları (http://personel.saglik.gov.tr/devlet-hizmet-yukumlugu-mazeret-kuralari-id57-55.html) » 36. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeretleri Atama Kurası (http://personel.saglik.gov.tr/36-donem-devlet-hizmet-yukumlulugu-mazeretleri-atama-kurasi-id2755-57.html) » Münhal Kadrolar (http://personel.saglik.gov.tr/munhal-kadrolar--id2760-2755.html)Uzman Tabip (http://personel.saglik.gov.tr/uzman-tabip-id2761-2760.html)
Pratisyen Tabip (http://personel.saglik.gov.tr/pratisyen-tabip--id2762-2760.html)