PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gazi Ün. Tıp Fak. Probleme Dayalı Öğrenim Kurulu


aerol
02-26-2011, 10:47
Prof. Dr. Sibel DİNÇER (Başkan)
Prof. Dr. Ülker KOÇAK
Prof. Dr. Özlem KAPUCU
Doç. Dr. Canan TÜRKYILMAZ
Doç. Dr. F. Güçlü PINARLI
Doç. Dr. Ziya ANADOL
Doç. Dr. Neslihan BUKAN
Doç. Dr. Diclehan KILIÇ
Doç. Dr. Nur AKSAKAL
Doç. Dr. I. İrem BUDAKOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN
Fatma TOPRAK (Öğrenci Temsilcisi)
Nihan KIRÇIL (Öğrenci Temsilcisi)
Kurul Yönergesi için tıklayınız:>>> (http://med.gazi.edu.tr/images/stories/problemedayali.pdf)

G.Ü.TIP FAKÜLTESİ PDÖ KURULU 2010-2011 YILI GÜZ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
2010 -2011 YILI PDÖ KURULU ÜYELERİ;
Prof. Dr. Sibel Dinçer (BAŞKAN)
Prof. Dr.Canan Türkyılmaz
Prof. Dr. Ülker Koçak
Prof. Dr. Özlem Kapucu
Doç. Dr. Güçlü Pınarlı
Doç. Dr. Nur Aksakal
Doç. Dr. Ziya Anadol
Doç. Dr. Diclehan Ünsal
Doç. Dr. Neslihan Bukan
Doç. Dr. İrem Budakoğlu
Öğ. Gör. Dr. Özlem Coşkun
1. PDÖ Kurulu 2010-2011 eğitim öğretim yılı faaliyetlerine 15.06.2010 tarihinde yaptığı ilk toplantı ile başlamıştır. Bu toplantıda alınan kararlar EK 1’de yer alan toplantı tutanağında belirtilmiştir.
2. Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda PDÖ Kurul üyelerinin Senaryo Bilgilendirme Toplantılarına katılımı ve iletişim, PDÖ yönlendirici eğitimi, senaryo izlem, edebi kontrol, geribildirimlerin analizi, yönlendirici listelerinin hazırlanması, PDÖ odalarındaki kütüphanelerin geliştirilmesi konularında yeniden görev dağılımı yapılmıştır (EK 2)
3. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında da önceki yıllarda olduğu gibi Türkçe Tıp Dönem 1, Dönem 2, Dönem 3’de ve İngilizce Tıp Dönem 1 ve 2’de ikişer defa olmak üzere toplam 10 PDÖ uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamalarda kullanılacak olan senaryolar fakültemiz öğretim üyelerince yazılan senaryolardır. Senaryolar dönem koordinatörlüklerinin önerdiği ders kurullarında ve belirlenen öğrenim hedefleri doğrultusunda, ders kurulunda görev alan ve/veya konu ile ilgili öğretim üyelerinden oluşan senaryo yazım ekiplerince yazılmaktadır. (EK 3)
4. 2010-2011 yılı eğitim öğretim yılında da İngilizce Tıp Dönem 1 ve 2’de uygulanacak olan PDÖ senaryoları, Türkçe yazılmış senaryoların Dekanlık tarafından İngilizceye tercümesi yaptırıldıktan ve de görevli PDÖ Kurul üyelerince kontrol edildikten sonra uygulanacaktır.
5. 2-4 Kasım 2010 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve fakültemiz öğretim üyelerinden oluşan 21 kişilik bir gruba PDÖ Yönlendirici eğitimi verilmiştir. Böylece 2005 yılından itibaren toplam 8 PDÖ Yönlendirici Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
EK:1
PDÖ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI- IV 15.06 2010


PDÖ Kurulu 15 Haziran 2010 tarihinde aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerinin katılımıyla toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Dr. Sibel Dinçer
Dr. Canan Türkyılmaz
Dr. Diclehan Ünsal
Dr. İrem Budakoğlu
Dr. Özlem Coşkun
Dr. Neslihan Bukan


Dönem koordinatörlerinden gelen öneriler doğrultusunda 2010-2011 eğitim yılında uygulanacak senaryo konuları, öğrenim hedefleri ve senaryo yazımında görev alacak öğretim üyelerinin isimleri belirlenmiştir.
Senaryo yazım ekiplerinin senaryoları 30 Eylül 2010 tarihine kadar teslim etmelerine,
Her senaryo yazım ekibinde bir PDÖ Kurul üyesinin bulunmasına ve senaryoların yazımında yardımcı ve zamanında teslim edilmesinden sorumlu olmasına,
Senaryoların bilgilendirme toplantılarına katılacak PDÖ kurul üyelerinin, önceki yıllarda olduğu gibi kendilerine uygun tarihleri belirlemelerine,
Yönlendirici listelerinin oluşturulmasına ve eğitim yılının başında görevlendirmelerin gönderilmesine karar verilmiştir.
EK:2
PDÖ KURULU GÖREV DAĞILIMI (2010-2011)
İletişim
Dr. Sibel Dinçer
PDÖ Eğitimi
Dr.Nur Aksakal
Dr.İrem Budakoğlu
Dr.Özlem Coşkun
Yukarıdaki isimler kursların organizasyonundan sorumlu olup PDÖ Kurulunun bütün üyeleri PDÖ yönlendirici eğitiminde görev almaktadır.
Senaryo İzlem
Dr.Sibel Dinçer
Dr.Canan Türkyılmaz
Edebi Kontrol
Dr. Ülker Koçak
Dr. Diclehan Ünsal
Dr. Özlem Kapucu
PDÖ Geribildirimlerinin Analizi
Dr.Özlem Coşkun

PDÖ Yönlendirici Listelerinin Hazırlanması
Dr.İrem Budakoğlu

PDÖ Odalarındaki Kütüphanenin Geliştirilmesi
Dr.İrem Budakoğlu
Dr.Özlem Coşkun
Dr. Ziya Anadol
Dr. Güçlü Pınarlı
Dr. Neslihan Bukan
EK:3
2010-2011 PDÖ SENARYOLARI KONU VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Dönem I

1. KONU: Diyabetik ketoasidoz (Tip I DM)
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
- Karbohidratların yapısal özelliklerini açıklayabilmeli
- DM nedenlerini ve karbohidrat metabolizmasında neden olduğu bozuklukları sayabilmeli
- Lipid metabolizmasının özelliklerini ve diyabete bağlı gelişen lipid metabolizması bozukluklarını sayabilmeli
- pH kavramını tanımlamak ve asidoz tablosunu açıklayabilmeli
- Diyabetin genetik nedenlerini açıklayabilmeli
- Diyabetin ve diyabet taramalarının halk sağlığı açısından önemini kavrayabilmeli
- Diyabetin klinik bulgularını ve komplikasyonlarını sayabilmeli
2. KONU: Myastenia Gravis Hastalığı
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
- Kas anatomisi
- Sinir- kas dokusu histolojisi
- Sinir kas kavşağı fizyolojisi
- Kas biyokimyası
- M. Gravis’in klinik bulguları ve tanısı
Dönem II
1. KONU: Hipofiz Adenomu
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
-Merkezi sinir sistemi (hipofiz) anatomisi
- Hipotalamo-hipofizer bağlantı
- Hipofiz bezi histolojisi
- Hipofiz bezi hormonlarının fizyolojisi
- Hipofiz bezi hormonlarının biyokimyası
-Hipofiz adenomunun kliniği ve tanısı
2. KONU: α-1 antitripsin eksikliğine bağlı gelişen amfizem
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
- Alt ve üst solunum yollarının anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı
- Ventilasyon-perfüzyon ilişkisini tanımlayabilmeli
- Asit-baz dengesinin klinik öneminin farkında olmalı
- Hipoksi nedenlerini sıralayabilmeli
- Amfizem kliniği ve tanısı hakkında bilgi sahibi olmalı
Dönem III
1.KONU: İmmunsuprese hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar/ Bağırsak zigomikozu
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
- Fırsatçı enfeksiyon etkenlerini sıralayabilmeli
- Immunsupresyon nedenlerini sıralayabilmeli
- Diyare nedenlerini sıralayabilmeli
- Diyare patogenezini açıklayabilmeli
- Immunsupresyon dönemi ile ilişkili enfeksiyon etkenlerini eşleştirebilmeli
- Dışkı incelemesinin basamaklarını sıralayabilmeli
2.KONU: Cushing sendromu
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
- Böbreküstü bezi anatomisi, fizyolojisi, hormonları, görevlerini tanımlayabilmeli
- Obezite nedenlerini sıralayabilmeli
- Böbreküstü bezi patolojilerini kavrayabilmeli
- İdrar biyokimyasının özelliklerini açıklayabilmeli
- Cushing sendromunda görülebilecek dermatolojik problemlerin farkında olabilmeli
- Karaciğer enzim bozukluklarının fizyopatolojisini açıklayabilmeli

<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=690 align=left height=404><TBODY><TR><TD vAlign=top width=90>Dönem Senaryo
</TD><TD vAlign=top width=210>Oturum Tarih-Saati-Konu
</TD><TD vAlign=top width=157>Senaryo Bilgilendirme Toplantısı Tarihi
</TD><TD vAlign=top width=126>Bilgilendirme Toplantısına Katılacak PDÖ üyeleri
</TD><TD vAlign=top width=149>Senaryo takibinden Sorumlu PDÖ üyesi
</TD><TD vAlign=top width=180>Senaryo Yazım Ekibi
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=90>
Dönem 1 (Türkçe ve İngilizce )
1.Senaryo
</TD><TD vAlign=top width=210>
17,23,29 Aralık 2010
Türkçe Tıp: 8.30-12.20
İngilizce Tıp: 13.30-15.20
Diyabetik ketoasidoz
(Tip 1DM)
</TD><TD vAlign=top width=157>
15 Aralık 2010
Çarşamba
</TD><TD vAlign=top width=126>
Dr. Sibel Dinçer

Dr. Ziya Anadol
</TD><TD vAlign=top width=149>
Dr. Ziya Anadol
</TD><TD vAlign=top width=180>Dr. Aysel Arıcıoğlu
Dr. Mehmet Ali Ergün
Dr.Göksun Ayvaz
Dr. Seçil Özkan
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=90>Dönem 1
(Türkçe ve İngilizce )
2.Senaryo

</TD><TD vAlign=top width=210>
7,14,20 Nisan 2011
Türkçe Tıp: 8.30-12.20
İngilizce Tıp: 13.30-15.20
Myastenia Gravis
</TD><TD vAlign=top width=157>
5 Nisan 2011
Salı

</TD><TD vAlign=top width=126>Dr. Sibel Dinçer


Dr. ?
</TD><TD vAlign=top width=149>
Dr. Sibel Dinçer
</TD><TD vAlign=top width=180>Dr. Lamia Pınar
Dr. Celal Ilgaz
Dr. Rağbet Gözil
Dr. Belgin Koçer
Dr. Özlem Gülbahar
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=90>
Dönem 2
1.Senaryo

</TD><TD vAlign=top width=210>
3,8,12 Kasım 2010
Türkçe Tıp: 8.30-12.20
İngilizce Tıp: 13.30-15.20
α-1 antitripsin eks.bağ.amf.
</TD><TD vAlign=top width=157>1 Kasım 2010
Pzt


</TD><TD vAlign=top width=126>Dr. Sibel Dinçer

Dr.Özlem Kapucu
</TD><TD vAlign=top width=149>
Dr. Özlem Kapucu
</TD><TD vAlign=top width=180>Dr. Engin Çalgüner
Dr. Gonca Akbulut
Dr. Kıvılcım O. Ülgen
Dr. Çiğdem Elmas
Dr. Ali Yusuf Öner
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=90>
Dönem 2
2.Senaryo

</TD><TD vAlign=top width=210>
21,28,31 Mart 2011
Türkçe Tıp: 8.30-12.20
İngilizce Tıp: 13.30-15.20
Hipofiz Adenomu
</TD><TD vAlign=top width=157>
16 Mart 2011
Çarşamba
</TD><TD vAlign=top width=126>Dr. Sibel Dinçer
Dr.Neslihan Bukan
</TD><TD vAlign=top width=149>
Dr. Neslihan Bukan
</TD><TD vAlign=top width=180>Dr. Tuncay Peker
Dr. Candan Özoğul
Dr. Neslihan Bukan
Dr. Nil Tokgöz
Dr. Metin Arslan
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=90>
Dönem 3
1.Senaryo

</TD><TD vAlign=top width=210>12,18,25 Ekim 2010
8.30-12.20
İmmunsuprese hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar/ Bağırsak zigomikozu
</TD><TD vAlign=top width=157>
7 Ekim 2010
Perşembe
</TD><TD vAlign=top width=126>

Dr. Sibel Dinçer

Dr. Ülker Koçak
</TD><TD vAlign=top width=149>
Dr. Ülker Koçak
</TD><TD vAlign=top width=180>Dr. Ayşe Kalkancı
Dr. Özlem Tunçcan
Dr. Zeynep Akı
Dr. Nalan Akyürek

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=90>

Dönem 3
2.Senaryo

</TD><TD vAlign=top width=210>

7,10,14 Şubat 2011
8.30-12.20
Cushing sendromu
</TD><TD vAlign=top width=157>

2 Şubat Çarşamba
</TD><TD vAlign=top width=126>

Dr. Sibel Dinçer

Dr. Nur Aksakal
</TD><TD vAlign=top width=149>

Dr. Nur Aksakal
</TD><TD vAlign=top width=180>

Dr. Ayhan Karakoç
Dr. Özgür Ekinci
Dr. Ayşe Bilgihan
Dr. Sevil İlhan
Dr. Burhan Aksakal
Dr. Çiğdem Özer
</TD></TR></TBODY></TABLE>