PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TurkMSIC


aerol
02-26-2011, 11:10
Türk Tıp Öğrencileri Uluslar arası Birliği( TurkMSIC)http://www.stetuskop.com/images/stories/altbanners/msic.jpg

Türkiye'nin en büyük tıp öğrenci topluluğu olan TurkMSIC (Turkish Medical Students' International Committee – Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi) ülkemizdeki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş ve onları bir araya getiren bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en köklü kuruluştur.

TurkMSIC, 1952 yılında kurulmuş olup ülke çapında 37 tıp fakültesinde organizasyonel şemasını tamamlayan üye öğrenci toplulukları aracılığıyla Türkiye’deki 30.000’den fazla tıp öğrencisini temsil etmekle birlikte, uluslararası platformda ise kurulduğu yıldan bu yana ülkemiz tıp öğrencilerinin sesi olmayı sürdürmektedir. 1952 yılından beri üyesi olduğu IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations- Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) ile olan yakın ilişkileri sayesinde Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak tanınan Türkiye'deki ilk ve tek tıp öğrencileri forumudur. TurkMSIC, 2005 yılından itibaren tam üyeliğe kabul edildiği EMSA (European Medical Students’ Association) bünyesinde de önemli projelere imza atmaktadır. IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) ve EMSA (European Medical Students' Association) tam üyelikleri ile uluslararası alanda da bilgi ve beceri paylaşımını mümkün hale getiren TurkMSIC, bu organizasyonların toplantılarındaki saygın duruşu ve ilkeli tutumu ile “lider” üye ülkelerden biri konumuna ulaşmıştır.
TurkMSIC’in ortak çalışmalar yürüttüğü ve üyesi olduğu IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) ise 102 farklı ülkeden 1.2 milyon tıp öğrencisine seslenen bir organizasyon olarak WHO, UNESCO, UNICEF, UNFPA gibi öncü kuruluşlarca resmi olarak tanınmış bir konumdadır. Bu amaçla fakültelerde, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen projeleri, her yıl üyesi olan 102 ülke arasında yapılan öğrenci/staj/araştırma değişimleri, dinamik eğitmen kadrosuyla düzenli aralıklarla yapılan eğitimleri, yaz okulları, çalıştayları, konferans ve yayınları ile geleceğin doktorlarının henüz öğrenim sürecinde ulusal ve uluslararası entegrasyonunu hedef edinmektedir..

TurkMSIC Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencileri için ve onlar tarafından yürütülen tamamen gönüllülük esası ile çalışan bir organizasyondur. Merkez bir yönetim kuruluna sahip olan TurkMSIC; altı farklı alt çalışma kolu ve dört farklı destek birimi ile tıp öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmayı ana ilkesi olarak belirlemiştir. Alt çalışma kolları; her sene 250 öğrenciye Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da staj yapma imkanı sunan SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange), her sene 50 öğrenciye uluslararası araştırma çalışmalarına katılma imkanı sunan SCORE (Standing Committee on Research Exchange), cinsel eğitim ve sağlık sorunlarına odaklanan SCORA (Standing Committee on Reproductive Diseases including AIDS), tıp eğitiminde öğrenci temsiliyetini güçlendirmeye çalışan SCOME (Standing Committee on Medical Education), geleceğin doktorlarını insan hakları bilinci ile yetiştirmeyi amaç edinen SCORP (Standing Committe on Human Rigths and Peace) ve Halk Sağlığı üzerine politika üretmeye, yeni projeler ortaya koymaya çalışan SCOPH (Standing Committe on Public Health)'tan oluşmaktadır.

Geleceğin doktorlarını hastane dışına taşıyarak entellektüel becerilerini geliştirmeyi amaç edinen Eğitim Destek Birimi, öğrencilere henüz öğrencilik yıllarında fikirlerini projelere aktarabilme ortamı hazırlayan Proje Destek Birimi, sürekli yayınlarını oluşturan Yayın-Destek Birimi ve günümüzün artık olmazsa olmazı Yeni Teknolojiler Destek Birimi ile TurkMSIC öğrenci hayatını profesyonel yaşamla birleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. TurkMSIC kurumsal kimliğini de tamamlamış, sürekli gelişim sürecine sağlam bir adım atmıştır.

Tüm üyelerinin belirlenen temel eğitimlerden geçtiği, ulusal ve uluslararası projelerin yürütüldüğü, mezun olmuş üyeleri ile ilişkilerin devam ettiği, e-gazeteler ve güncel web sayfası ile iletişimin sıcak tutulduğu bir bağlantılar zinciri haline gelmiştir.

Sağlığın sosyal boyutunun farkında olan TurkMSIC, tıp öğrencileri ve doktorların yanı sıra diğer öğrenci ve gençlik topluluklarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak projeler yürütmektedir. TurkMSIC’in organizasyon şeması diğer öğrenci topluluklarına da örnek olmaya başlamış, farklı bölüm ve meslekten birçok gençlik hareketine önderlik eder olmuştur.


TurkMSIC’ın amacı:
http://www.stetuskop.com/images/stories/altbanners/operatr-doktor-ne-demek.jpg

Sağlık, eğitim ve tıp ile ilişkili konularda tartışmak için Türkiye çapında bir forum oluşturmak; bu tartışmalardan çözümlere varmak ve bunlara uygun aktivitelerde bulunmak


Tıp öğrencileri çapında insancıl ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak


Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmaları için ortam yaratmak, farklı ülkelerdeki sağlık sistemleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak


Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı kurarak, topluma en çok yararı sağlama amacıyla onları beraber çalışmaya teşvik etmek


Fakültelerdeki öğrenci topluluklarında (yerel kurulları) yürütülen projeleri destekleyen bir mekanizma görevi görmek


Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmaya teşvik etmektir.http://www.stetuskop.com/images/stories/Hakkimizda/400_F_7185957_auZ5PcpUsdd69HRy6zaYXxZh2rEPbj22.jpg
TurkMSIC tüm çalışmalarını, Türkiye’deki 37 tıp fakültesinde yapılanmasını tamamlamış öğrenci toplulukları (yerel kurulları) aracılığı ile yürütmektedir. Yerel kurullarımız bünyesinde çalışan gönüllü tıp öğrencileri;

Özellikle yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, organizasyon yeteneklerini geliştirip tasarladıkları etkinlikleri hayata geçirebilecekleri deneyim ve ortama sahip olmakta; halk sağlığından tıp eğitimine, üreme sağlığından uluslararası öğrenci değişim programlarına kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde kendi ilgi alanlarına uygun bir etkinliği gerçekleştirebilme ayrıcalığına kavuşmaktadırlar.


Önemli uluslararası projelere organizatör olarak katılmakla kalmayarak; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA gibi saygın kuruluşlarla ilişkide olma ve işbirliği içerisinde çalışma olanağı yakalamakta; gerek öğrenci değişim programları, gerekse ulusal ve uluslararası toplantı ve projeler ile düzenlenen etkinliklerde yer alarak farklı kültürlerden akranları ve meslektaşları ile tanışma, onlarla uzun dönemde çalışmalar yürütme ve iletişim sağlama olanağı bulmaktadırlar.


Her geçen gün ailemize yeni fakülteler katarak daha çok genişlemeyi hedefleyen topluluğumuza üye olan yerel kurullarımız ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu fakülteler çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi amacıyla üniversiteleri veya dekanlıkları içerisinde, bilgi ve destekleri dahilinde “öğrenci topluluğu” olarak adlandırılan bir statüye sahiptir. Bütünü oluşturan üye tıp fakültelerimizin aynı zamanda üniversiteleri veya dekanlıkları bünyesinde bir “öğrenci topluluğu” olarak faaliyetlerini yürütmeleri, mümkün olduğunca çok sayıda tıp öğrencisine ulaşmalarına yardımcı olmaktadr.TurkMSIC ülke çapında 37 yerel kurulda faaliyet göstermektedir.
http://www.stetuskop.com/images/stories/altbanners/yerel.png

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi – TurkMSIC-Abant
Acıbadem Üniversitesi Tıp fakültesi-TurkMSIC-Acıbadem
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi – TurkMSIC-Adnan Menderes
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – TurkMSIC-Afyon Kocatepe
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Akdeniz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Ankara
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Atatürk
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Başkent
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Celal Bayar
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Cumhuriyet
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Onsekiz Mart
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Çukurova
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Dokuz Eylül
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Ege
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Erciyes
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Osmangazi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Fırat
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Gazi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Hacettepe
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - TurkMSIC-İstanbul
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Karadeniz Teknik
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Kırıkkale
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Kocaeli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Marmara
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Mersin
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-On Dokuz Mayıs
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Pamukkale
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Meram
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi-TurkMSIC-Selçuklu
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi-TurkMSIC-Süleyman Demirel
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Trakya
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Uludağ
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi- TurkMSIC-Ufuk
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Yeditepe
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Yüzüncü Yıl
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Karaelmas


ALT KOMİTELERİMİZ
http://www.stetuskop.com/images/stories/Hakkimizda/lt_komite.png


http://www.stetuskop.com/images/stories/calisma_kollari/scome.png
Tıp Eğitimi Alt Komitesi
Standing Committee on Medical Education (SCOME)
Sadece tıp eğitiminin gelişimi konusunda değil aynı zamanda tıp öğrencilerinin ufkunun genişlemesi konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Tıp eğitimi sadece gelecekteki doktorların değil, sağlık düzeyinin de kalitesini etkilediği için uygun bir öğrenme ortamı gerçekleştirmeyi amaçlar. IFMSA, dünya genelindeki tüm tıp öğrencileri için uygun bir öğrenme ortamı gerçekleştirmeyi amaçlar. Tıp Eğitimi Çalışma Komitesi tıp eğitiminin farklı yönleriyle ilgilenen tıp öğrencilerinin tartışabilecekleri bir ortam yaratarak amaçlarına ulaşmaya çalışır. Bunların başında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME), Avrupa Tıp Eğitimi Birliği (AMEE) ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) gelmektedir.

http://www.stetuskop.com/images/stories/calisma_kollari/scope.pngStaj Değişimi Alt Komitesi
Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)

Staj Değişimi Alt Komitesi; başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, dünyada sağlık sektöründe çalışan tüm bireyler arasında işbirliği sağlama, kültürel anlayış geliştirme ve farklı kültürlerde toleransın arttırılmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir. Bugün itibariyle de 78 ülkede, 1003 tıp fakültesinde öğrencilere staj olanağı sunmaktadır. Bu değişim programı öğrencilere sunduğu eşsiz eğitici ve kültürel deneyimin yanı sıra, medikal özgeçmişleri için de benzersiz bir sayfa ekler. Farklı ülkeler ve sosyal koşullarda uygulanan tıbbi yaklaşım, öğrencinin medikal ufkunu açarak, geleceğin doktorlarına empati kurma yeteneğini arttırma şansı tanır.

http://www.stetuskop.com/images/stories/calisma_kollari/scora.pngÜreme Sağlığı ve HIV/AIDS Alt Komitesi
Standing Committee on Reproductive Health Including AIDS (SCORA)

Hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde üreme sağlığı ve AIDS konusundaki aktiviteleri koordine ve teşvik etmek; onları destekleme ve geliştirmektir. Aktivitelere, eğitimsel, toplum temelli kampanyalar, AIDS ve üreme sağlığı hakkında koruyucu kampanyalar dahildir.
SCORA; UNFPA, UNAIDS, UNICEF, WHO, IPPF, FHI ve çalışmalarında AIDS/HIV dahil üreme sağlığı üzerinde yoğunlaşan diğer kuruluşlarla sıkı ortak çalışmalar içerisindedir.

http://www.stetuskop.com/images/stories/calisma_kollari/score.pngAraştırma Değişimi Alt Komitesi
Standing Committee on Research Exchange (SCORE)

TurkSCORE olarak amacımız; Türkiye'deki tıp fakültelerinin çekirdek müfredatına uygulama dersleri olmayan sadece teorik olarak yer alan bilim insanı yetiştirme, araştırma etiği, bilim felsefesi, literatür zemini geliştirme, aydınlatılmış onam alma, rapor-yayın sunumu gibi edinimleri öğrenciye kazanma fırsatı sağlamaktır. Bu programın yurtdışındaki üniversitelerde yapılıyor oluşu; öğrencinin bu amaçta kazanacaklarının yanı sıra yabancı dilini geliştirme ve değişik kültürleri tanıma gibi kazanımlar da edinmesine olanak vermektedir.

http://www.stetuskop.com/images/stories/calisma_kollari/scorp.pngİnsan Hakları Ve Barış Alt Komitesi
Standing Committee On Human Rights And Peace (SCORP)

Geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, küresel bir bakış açısıyla, sağlıkta eşitlik, insan hakları ihlallerinin ve çatışmaların önlenmesi için bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalarını sağlayarak, yoksullar, göçmenler, mülteciler ve insan hakları konusunda savunmasız insanlar gibi sağlık hakkı ihlallerine uğrayan insanların sağlık durumlarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışabilmesine imkan sağlar.

http://www.stetuskop.com/images/stories/calisma_kollari/scoph.pngHalk Sağlığı Alt Komitesi
Standing Committee on Public Health (SCOPH)

TurkMSIC ve IFMSA'in en kapsamlı çalışma kollarından biri olan Halk Sağlığı Çalışma Komitesi; halkın sağlığını, tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi düzeyini, farkındalığını geliştirmek için farklı konularda çok sayıda aktiviteler yapar ve projeler üretir. Eğitimler hazırlar. Halk sağlığı ile ilgili her alanda etkinliklerde bulunabileceğimiz bu alt komite; bizlere daha doktor olmadan halkımız adına, insanlık adına bir şeyler yapabilme imkanı sunar. Kendimizi şimdiden doktor hissettirir. Gelecekte daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak için tüm dünyada halk sağlığını geliştirmeye çalışır. SCOPH tüm dünyada önemli günlerde eş zamanlı aktiviteler yürütmekle kalmaz; sizin fikirlerinizle oluşturacağınız projelerin destekçisi ve ilerleticisidir.


TurkMSIC ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği

Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği, TurkMSIC tarafından çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.
TurkMSIC ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği tüzük ve içtüzüklerinde sözkonusu oluşumlar arasındaki ilişki ve işbirliği detaylı olarak açıklanmıştır.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanlarından bazıları şunlardır:

a) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimler yapılmasını sağlamak,


Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı kurarak topluma en çok yararı sağlamak amacıyla, bunları birlikte çalışmaya özendirmek,


Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet alanları doğrultusunda, toplantı, kurultay, açık oturum, seminer, konferans, sempozyum, kurs, panel, yarışma, sınav ve kongre gibi etkinlikler düzenlemek,


Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,


Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Türkiye’deki tıp fakültelerinde etkinlik gösteren öğrenci topluluklarıyla, diğer dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, işbirliği içinde faaliyetler yürütmek.

b) Derneğin Faaliyet Alanları:
Dernek; bilim, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, halk sağlığı, üreme sağlığı ve HIV/AIDS, eğitim, insan hakları, barış, mülteciler, bilimsel araştırma, tıp stajı, proje ve değişim alanlarında faaliyet gösterir.

Yukarıda bilgilerinize sunulan derneğin faaliyet alanları açıkça TurkMSIC’in çalışmalarına eşlik eder ve etkinliklerin ortak bir platformda sürdürülmesini sağlar niteliktedir.

TurkMSIC topluluğu beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. TurkMSIC bünyesinde Yönetim Kurulu için seçim yapılmaz. “Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği”nde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, o andan itibaren TurkMSIC Yönetim Kurulu’nda da aynı göreve gelirler. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşan ve bir seneliğine göreve gelen Denetim Kurulu için de seçimler Dernek Genel Kurulu’nda gerçekleştirilir. Dernek Genel Kurul Toplantısı ise, TurkMSIC Ekim Toplantısı sırasında yapılmaktadır.

Yasa ve yönetmeliklere gore herhangi bir TurkMSIC faaliyeti için dernek olma önkoşulu ile karşılaşıldığında, TurkMSIC bu aktivitesini ilgili kurallara uyarak dernek aracılığıyla gerçekleştirir. Bunun dışında, bir üniversite topluluğunun hakları dahilinde yapabileceği her türlü faaliyet TurkMSIC bünyesinde yapılmaya çalışılmaktadır.

Yerel kurulları aracılığıyla yükselen bir ivmeyle ilerleyen ve köklü geçmişinde birçok başarıya imza atmış olan organizasyonumuz yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm bu etkinliklerini sürdürürken tıp fakültesi öğrencilerini güven tabanlı bir işleyişe davet eder, yöneticilerinin sorumluluklarını yürürlükte olan, ihtiyaçlara göre sürekli güncellenen ve birbiriyle son derece uyumlu TurkMSIC ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği tüzük ve içtüzük maddeleri ile denetlenebilir kılar. Kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış, uluslararası ortaklıklarını ilerletmiş ve organizasyonel şemasını sağlamlaştırmış olan topluluğumuzun tüm girişimleri, yöneticileri, gönüllü çalışanları ve etkinliklerine katılan öğrencileri; karşılıklı güven, dayanışma ve işbirliğinin yanısıra sınırları net olarak çizilmiş tüzük, yönetmelik ve kanunlara dayalı işleyişi sayesinde profesyonel yaklaşımlarla güvence altına alınmıştır.

http://www.turkmsic.net/

Kayıtsız Üye
07-15-2017, 05:38
Tavsiye edermisiniz