PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Asistanlara Nasıl Ücret Verilmeli?


aerol
04-04-2011, 10:59
Dr. İbrahim ERSOY, Medimagazin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Asistan hekimler hakkında sorunlarını dile getiren yazılar ve çözüm önerileri her zaman her kesim tarafından destek görmüş, ancak hiç kimsenin çözüm için gerektiği kadar uğraştığı görülmemiştir.
Sistemin “köleleri” olarak görülen asistan arkadaşlar, her zaman “acınılası” tavırlarla bakılan, hep destek verir gibi yapıp, aslında çok da umursamadığımız bir kesim olarak sistemde yer alıyor.
Aslında bu duruma neden olan bir bakıma da asistanların kendileri olmuştur. Uzmanlık eğitimini “gelip geçici” bir dönem olarak gördüklerinden dolayı sorunlarla uğraşıp çözüm üretmek yerine, asistanlar da “katlanıp” eğitimi bitirme yolunu seçmiştir.
Yani asistanlarla ilgili sorunlar “el değmemiş şekilde” ortada durmaya devam etmektedir. Bu gidişle de kimse elini bu konuya sürmeyecek. Son olarak Bakanlığın yayınladığı genelgenin de fayda edip etmediğini yakında göreceğiz.
Ben de diğer sorunları çözülmeyen asistanların hiç değilse ücret sorunlarının çözülmesiyle ilgili bir tartışma açmak istedim. Asistanlık az süre değil, 4-5, hatta 6 yıllık bir süre boyunca ortalama 2 bin lira gibi ücretle geçinmek kolay değil. Ki daha önce başka fakültelerden mezun olan arkadaşları çoktan onları kazanç açısından geçmiş oluyor.
Asistanların ücretlendirmesiyle ilgili benimle iletişime geçen asistanlara bu konuyla ilgili görüşlerini sordum, onlar da bana aşağıdaki cevabı gönderdiler;


Asistan hekimlerin ücretlendirme politikası hakkında görüşlerimiz
Asistan hekimler, namı diğer uzmanlık öğrencileri, Türkiye’de üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde temel iş gücüdür. Buna ilaveten adı geçen grup, aynı sağlık kuruluşlarında eğitim almak için istihdam edilmiştir. Bu durum performans ve eğitim ikilemini beraberinde getirmektedir.
Bizler, yani asistan hekimler, performans sisteminin eğitim sürecindeki her türlü uygulamasına ve performansa göre maaş almaya kesinlikle karşıyız. Asistan hekimlere performans sistemine göre ek ödeme yapılması, asistan hekimler arasındaki iş barışını bozmakta ve adalet duygusunu sarsmaktadır. Eğitim ve araştırma hastanesinde ya da üniversite hastanesinde bulunmasının yegâne sebebi eğitim almak olan asistan hekimlerin eşit statüde değerlendirilmemesi ve buna göre ücretlendirilmemesi ciddi bir sorundur. Çünkü sağlık hizmeti bir ekip işidir.
Kimi yerlerde asistan hekimler, o kliniğin ortalama performans puanı düşmesin diye rotasyona dahi kabul edilmemektedir. Yine bazı şehirlerde asistan hekimler, uzman hekimler ve ilgili klinik şefleri tarafından poliklinikte daha fazla hasta bakmaya zorlanmaktadır. Mevcut sistemde asistan hekimlerin baktıkları hastalar, bağlı bulundukları uzman hekime ya da şefliğe performans olarak yansımaktadır. Bu durum amacı eğitim almak olan asistan hekimin eğitimini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uzmanlaşmış sağlık sunumu noktasındaki geleceğini tehlikeye sokmaktadır.
Bu sorunun çözümü tüm asistan hekimlere eşit, adil ve hakkaniyetli bir ödeme sisteminin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Asistan hekimler eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetinin ülkesinin vatandaşlarına sunulmasını istemektedir.
İzmir ve İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonları


Arkadaşlar aslında somut bir öneri getirmemişler, ancak ben somut bir öneri getirip bunu Bakanlıktaki yetkililerin de, asistan arkadaşların da tartışıp olgunlaştırmasını isterim.
Önerim şudur; Tüm asistan arkadaşlara hastane ortalamasından performans ödemesi yapılsın. Klinik ortalaması, hastane ortalamasından yüksek olanların ise klinik ortalaması alınsın.
Bu öneriye katkı sağlayacak veya daha iyi önerilerde bulunacak arkadaşların görüşlerini yazması, Bakanlığa da eminim yol gösterici olacaktır.

http://www.medimagazin.com.tr/authors/ibrahim-ersoy/tr-asistanlara-nasil-ucret-verilmeli-72-1-2769.html

drerk
04-07-2011, 09:30
her ay değişmeyen ücret olmalı
önünü görebilmeli