PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği


aerol
04-16-2011, 08:12
<LI class="m-t-10 fs-14 quiet italic">Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Erpek Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED), ülkemizde tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesine yönelik olarak tıp fakülteleri, sağlık ve eğitimle ilgili kurumlar arasında ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması, eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaştırılması, meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliği kurmak temel amaçları ile 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur.
TEGED geçici yönetim kurulu 19 Ocak 2000 tarihinde ilk kez toplanmıştır. Prof. Dr. Emin Alıcı, Doç. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Doç. Dr. Ziya Alkan, Prof. Dr. Namık Demir, Prof. Dr. Oğuz Dicle, Doç. Dr. Selda Erensoy, Prof. Dr. Biltan Ersöz, Doç. Dr. Adil Esen, Doç. Dr. Sedef Gidener, Prof. Dr. Gül Güner, Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, Prof. Dr. Sezen Koşay, Doç. Dr. Berna Musal, Prof. Dr. Gönül Peker, Prof. Dr. Hasan Özkan, Doç. Dr. Abdullah Sayıner, Doç. Dr. Eser Sözmen, Prof. Dr. İlgi Şemin (üyelerin o tarihteki ünvanları yazılmıştır) Derneğin kurucu üyeleridir. İlk dönem başkanlık görevi Prof. Dr. Emin Alıcı, başkan yardımcılığı görevi ise Doç. Dr. Fehmi Akçiçek tarafından üstlenilmiştir.
Derneğin ilk bilimsel etkinliği olan II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
29 Mayıs-01 Haziran 2002 tarihleri arasında Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu İzmir’de düzenlenmiştir.
25 Kasım 2002 tarihinde genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. İkinci dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Oğuz Dicle tarafından üstlenilmiştir.
12-16 Nisan 2004 tarihlerinde III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.
21 Aralık 2004 tarihleri arasında genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Üçüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu tarafından üstlenilmiştir.
Mart 2005 tarihinde Derneğin ilk resmi web sitesi oluşturulmuştur.
26-28 Mayıs 2005 tarihleri arasında Program Değerlendirme Sempozyumu Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenmiştir.
Kasım 2005’te Tıp Eğitimi Dünyası dergisinin yayın hakları 21. sayıdan itibaren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğine devredilmiştir.
02-05 Mayıs 2006 tarihleri arasında IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilmiştir.
20 Kasım 2006 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında dördüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Sabri Kemahlı tarafından üstlenilmiştir.
04-05 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu” düzenlenmiştir.
10 Nisan 2008 tarihinde Prof. Dr. Emin Alıcı’ya onursal başkanlık verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
06-09 Mayıs 2008 tarihleri arasında V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
28 Kasım 2008’de yapılan genel kurulu izleyen beşinci dönem yönetim kurulu toplantısında dernek başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Dicle, başkan yardımcılığını Prof. Dr. Figen Doran’ın üstlenmeleri oy birliği ile benimsenmiştir.
Aynı yönetim kurulu toplantısında Dernekle tıp eğitimi ana bilim dalları arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik olarak Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalları Eşgüdüm Kurulunun oluşturulması kabul edilmiştir.
04-05 Haziran 2009 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Denizli’de Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu yapılmıştır.
02-05 Haziran 2010 tarihleri arasında VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Aydın’da düzenlenmiştir.
Derneğimizin 2010 yılındaki genel kurulu 29 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları içerisinde tarihçede tanımlanan bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve Tıp Eğitimi Dünyası dergisi aracılığıyla tıp eğitimi alanındaki üretimlerin paylaşılması yer almaktadır. Derneğimiz ülkemizde ulusal tıp eğitimi kongrelerini düzenleyen tek kuruluş niteliğindedir. Bunun yanı sıra, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki ilgili paydaşlarla iletişimin kurulması ve sürdürülmesi, gerekli konulardaki görüşlerin paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması genel faaliyetlerimiz arasında sayılabilir.
Bu arada, şu anda hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve 05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz “Topluma Dayalı Tıp Eğitimi/Eğitim Araştırmaları Sempozyumu”nun ilk duyurusunu da sizin aracılığınızla yapmış olalım.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Tüzüğümüz gereğince Dernekler Kanunu hükümlerince üye olmaları konusunda engeli bulunmayan tıp fakültelerinin çalışmakta olan veya emekli öğretim üyeleri, tıp fakültesi mezunları ve öğrencileri, tıp eğitiminin gelişimine katkı sağlayabilecek uygun nitelikteki kişiler Derneğimize üye olabilmektedir. Şu anda çoğunluğunu tıp fakültelerinin öğretim elemanlarının oluşturduğu 251 üyemiz var. Ülkemizdeki tıp fakültelerinin 36’sından üyelerimiz mevcut.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Derneğimiz bir uzmanlık derneği olmadığı için böyle bir oran vermek olası değil. Ancak, şu anda tıp fakültelerimizdeki tıp eğitimi ana bilim dallarında çalışanların çok büyük bir kısmının Derneğimizin üyesi olduklarını söyleyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurullarımız iki yılda bir yapılmakta ve yönetim kurulu da bu sırada seçilmektedir. Üyeliğe kabuller, üyelik başvurusunun yapılmasının ardından gelen ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmaktadır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından geçtiğimiz yıl yayın yaşamını elektronik dergi olarak sürdürmesi kararı alınan Tıp Eğitimi Dünyası yayınlanmaktadır. Derginin elektronik yayını için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülmekte olup, kısa bir süre sonra yeni sayılarının yayını hedeflenmektedir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Dernek üyelerimiz belirli bir uzmanlık alanından gelmemektedir, Türkiye’deki hemen hemen her uzmanlık alanından üyelerimiz vardır ve şu anda yeterlilik kurulumuz bulunmamaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin temel gelir kaynaklarını kongre ve sempozyum ve kurs katılım ücretleri, üye aidatları ve TÜBİTAK, yerel yönetimler gibi kurum ve kuruluşların verdiği destekler oluşturmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu soruya branş olarak değil de, tıp eğitiminin gelişimi açısından çok önemli bulduğumuz tıp eğitimi ana bilim dalları açısından bakacak olursak; halen tıp fakültelerimizin tıp eğitimi bilim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinimi olduğunu söylemek mümkündür.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1999

Üye Sayısı:
251

Yayınlar:
Tıp Eğitimi Dünyası

Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. 35340 İnciraltı/İzmir

Telefon:
(232) 412 46 81

Web Adresi:
www.teged.org (http://www.teged.org)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Gökhan Erpek

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Berna Musal

Genel Sekreter:
Öğr. Gör. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Sayman:
Öğr. Gör. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Akile Büke
Doç. Dr. Erol Gürpınar
Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak
Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Sedef Gidener
Prof. Dr. İlgi Şemin
Doç. Dr. Halil İbrahim Durak
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-tip-egitimini-gelistirme-dernegi-74-0-162.html

aerol
04-16-2011, 20:30
Sitopatoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Sitopatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Aydın

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Sitopatoloji Derneği 10 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da kuruldu. Adana’da 2001 yılında düzenlenen 15. Ulusal Patoloji Sempozyumu’nda çalışma grubu olarak ilk çekirdek kadronun oluşmasını takiben, hızla dernek düzeyinde bir kurumsallaşma gerçekleşti.
Derneğimiz kurulduğu tarihten itibaren ilk 6 ay içinde Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) asli üyeliğine kabul edilmiştir. Uluslararası Sitoloji Akademisi (IAC) üyeliğine başvuru ve kabul tarihimiz ise Ağustos 2004’tür. Nisan 2006’da kurulan Ulusal Patoloji Dernekleri Federasyonunun da 5 kurucu derneğinden biri Sitopatoloji Derneğidir. Derneğimiz kuruluşundan bu yana giderek artan bir ivme ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, sitopatolojinin yer aldığı her konuda, ülkemizin sağlık sorunlarının çözümü için gerekli politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla; bünyesinde topladığı uzmanlık bilgilerini, deneyimi, vizyonunu Sağlık Bakanlığına ve ilgili diğer tüm kuruluşlara sunan ve paylaşan aktif bir kurumdur.
Derneğin kuruluş vizyonundaki iki temel amaç, eğitim ve uluslararası temsiliyettir. Kurulduğu yıldan itibaren yurt çapında düzenlediği çok sayıda bölgesel toplantı, kurslar, çalıştaylar ve 4 uluslararası katılımlı ulusal kongre ile sitopatoloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Kuruluşunun 4. yılında Derneğimiz, Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) tarafından, 36. Avrupa Sitoloji Kongresi (ECC)’nin ev sahibi derneği olarak seçilmiş bulunmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bu kongre, 22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda hizmet veren tek dernek Sitopatoloji Derneğidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize; tıp fakültesi mezunu ve patoloji uzmanı, özellikle de sitopatolojiye gönül vermiş tüm meslektaşlarımız üye olabilmektedir. Üyelik başvuru sürecinde Derneğimizin seçiciliği, meslektaşlarımızın sitopatoloji alanındaki yayın ve bilimsel çalışmaları ile sınırlıdır. Şu anki üye sayımız 78’dir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye’de üniversite ve eğitim hastaneleri başta olmak üzere, çeşitli kurum ve özel sektörde sitopatoloji alanında aktif olarak çalışan ya da ilgilenen meslektaşlarımızın hemen tamamına yakını derneğimizin üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul seçimlerimiz 2 yılda bir yapılıyor. Son genel kurul seçimimiz 12 Temmuz 2008 tarihinde yapıldı.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz, her yıl uluslararası katılımlı ulusal kongre düzenlemektedir. İlki 2006 yılında gerçekleşen ulusal kongrelerimize 150-300 meslektaşımız katılmakta olup, sözel ya da poster bildirisi şeklinde ortalama 80-143 bilimsel çalışma sunumu yapılmaktadır. Kongrelerimizde; ‘En iyi araştırma ve en iyi görsel poster’ ödülleri yanı sıra ‘En ilginç mikroskobik sitopatoloji görüntüsü’ ve ‘Bilim dili olarak Türkçe’ teşvik ödülleri sunmaktayız. Kongrelerimize IAC ve EFCS yönetimlerinden de katılım olmaktadır.
Kongreler dışında düzenli olarak, Sitopatolojinin çeşitli konularının ele alındığı bölgesel toplantılar, çalıştaylar ve kurslar organize etmekteyiz. Ortalama 100-200 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleşen bu toplantıları ülkemizin farklı şehirlerinde ve farklı merkezlerinde düzenlemeye özellikle özen göstermekteyiz. Böylece, sitopatoloji alanında çalışan daha fazla sayıda meslektaşımızın biraraya gelmesini ve bilimsel-sosyal iletişimi güçlendirmeyi sağlamış oluyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen Tıpta Uzmanlık Kurulu, Patoloji Uzmanlık Eğitimi ve bu eğitimde Sitopatoloji Eğitim Programı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere derneğimiz üyelerinden oluşan bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul çalışmalarını, Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütmektedir. Yine Sitopatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitim Programı ile ilgili dernek üyelerimizden oluşan bir kurul, Sağlık Bakanlığı ile eş güdüm içerisinde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.
Son yıllarda kanser tarama programları, tarayıcı Sitoteknolog Sertifikasyon Programı gibi konularda Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşların da taleplerine yönelik proje çalışmaları içinde yer alan meslektaşlarımız var.
Ülkemizde de giderek güncelleşen PAP testi ve HPV aşısı ile ilgili kamuoyuna yönelik, diğer meslek kuruluşları ile iş birliği içinde yeni hazırlıkları da sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra TTB-UDEK bünyesinde temsil edilmekteyiz.
Aynı zamanda, Sitopatoloji Derneğini temsilen bazı meslektaşlarımız, Patoloji Dernekleri Federasyonunun, başta Eğitim ve Patoloji Laboratuvar Standardizasyonu komisyonları olmak üzere alt komisyonlarında aktif olarak görev yapmaktadırlar.
Yakın gelecekte, ülkemizde sitopatoloji alanındaki uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, derneğe ait periyodik bilimsel dergi çıkarılması, ulusal board (yeterlilik) sınavı organizasyonu gibi konulara yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla çalışma gruplarının oluşturulması gündemimizdedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz kurulduğu 2002 yılında ilk 6 ay içinde, EFCS’ye ve Ağustos 2004’te IAC’ye üye olarak kabul edildi. Sitopatoloji alanında ülkemize ait veriler Derneğimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca 36. ECC, 22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da EFCS adına Derneğimiz tarafından düzenlenecektir. Bu kongre sırasında İstanbul’da, aynı zamanda IAC tarafından “cytopathology board (yeterlilik)” sınavı da organize edilecektir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Sitopatoloji yan dal ihtisas eğitimi, Sağlık Bakanlığı İhtisas Yönetmelikleri’nde 2 yıl olarak tanımlanmıştır. Patoloji ihtisasından sonra 2 yıllık yan dal uzmanlık eğitim süresi, eğitim veren kuruluşun iyi seçilmesi, arşiv çeşitliliğinin zengin ve eğiticinin yeterli olması koşuluyla uygundur.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de sitopatoloji bilimine olan ilgi giderek artmaktadır. Sitopatolojik tanı yönteminin, hasta ve klinisyen hekim açısından hızlı, güvenilir, ucuz ve kolay uygulanabilen bir yöntem olması da önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde patolog meslektaşlarımız arasında sitopatolojiye olan ilginin artışında, kuşkusuz ki Derneğimizin büyük katkısı söz konusudur.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Çalışma grubu olduğumuz dönemlerden bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz misyoner bölgesel toplantılarımız artan sıklıkta devam edecektir. Bu yılki etkinliklerimiz; ikisi İstanbul’da olmak üzere Kıbrıs, Ankara ve Elazığ’da organize edilmiştir. Sitopatolojinin kullanım alanları ve doğru uygulama teknikleriyle ilgili güncel bilgiler ışığında deneyimlerin paylaşımı sağlandığından bu toplantılara büyük önem vermekteyiz.
Derneğimiz aynı zamanda Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derneği başta olmak üzere jinekoloji dernekleri, cerrahi dernekleri, endokrinoloji dernekleri gibi sitopatoloji ile yakın ilişkili diğer disiplinler ile ortak toplantılar yapmaktadır. Disiplinler arası iletişimin arttırılmasına büyük katkı sağlayan bu toplantıların daha sık gerçekleşmesi için girişimlerde bulunacağız.
Üyelerimiz ve derneğimiz üyesi olmayıp da sitopatolojiye ilgi duyan meslektaşlarımız arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla bir mail grubumuz var. Aynı amaçla bu yıl derneğimizin web sayfası da güncellenmiştir.
Yurt dışı kongre ve toplantılara Türkiye’den daha fazla katılımın sağlanmasına yönelik çabalarımız artarak devam edecektir. Derneğimizin şu andaki uluslararası platformdaki yeri ve prestiji, Avrupa ve Amerika’daki toplantılara yıllardır düzenli olarak katılmamızın sonucudur. Uluslararası ilişkilerimizin güçlenmesi, derneğimizin gücünü de arttıracaktır.
Kısa ve orta vadede, Türk Sitopatoloji dergisinin yayınına başlamayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarımız da başlamıştır.
Derneğimiz ayrıca, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesinin kanser tarama pilot bölge uygulamaları ve benzeri projelerine aktif destek vermeye devam edecektir.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
10 Ekim 2002

Üye Sayısı:
78

Kamu Yararı Statüsü: Derneğimizin kamu yararı statüsü henüz yoktur.

Yayınlar:
Derneğimizin henüz bir yayın organı yoktur.

Derneğin Şubeleri: Derneğimizin şubesi yoktur.

Adres:
Sitopatoloji Derneği, Mithatpaşa Cad. No: 51/6 Kızılay, 06420 Ankara

Telefon/Faks:
+90- 312 430 13 33

Web Adresi:
www.turkishcytopath.org, www.turkishcytopath.com, www.cytopath.org

Sitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Doç. Dr. Özlem Aydın

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Deniz Nart

Sayman:
Uzm. Dr. H. Müzeyyen Astarcı

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Gamze Mocan
Prof. Dr. Canan Ersöz
Doç. Dr. Binnur Önal

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Nesrin Uygun
Prof. Dr. Nadir Paksoy
Doç. Dr. Ümit İnce
Prof. Dr. Banu Bilezikçi
Doç. Dr. Aysun Uğuz
Prof. Dr. Şahende Elagöz
Doç. Dr. Koray Ceyhan

Denetleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Hüseyin Üstün
Prof. Dr. Pınar Fırat
Prof. Dr. Işın Soyuer

Patoloji Dernekleri Federasyonu Delegeleri
Asil Üyeler:
Prof. Dr. Gamze Mocan (temsilci)
Prof. Dr. Canan Ersöz
Doç. Dr. Binnur Önal

Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Pınar Fırat
Doç. Dr. Şafak Atahan
Prof. Dr. Banu Bilezikçi

aerol
04-16-2011, 20:31
Türk Nöroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülay Kansu
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Nöroloji Derneği (TND) 1992’de kurulmuştur ve merkezi Ankara’dadır. Kuruluşundan bu yana Prof. Dr. Kaynak Selekler, Kubilay Varlı, Fethi İdiman ve Aksel Siva dernek başkanı olarak görev yapmıştır. Genel sekreterlik görevini son birkaç dönem Doç Dr. Şerefnur Öztürk yürütmektedir. Derneğimiz kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin amacı ülkemizdeki nöroloji ve nörolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek ve Türk nörolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Ülkemizdeki nörolojik hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, dernek üyeleri arasında bilgi alışverişini ve nörologların eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek, tanı ve tedavi rehberleri hazırlamak derneğimizin faaliyet alanlarının içine girer. Uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak da amaçlarımız arasındadır. Derneğimiz ayrıca, yurt dışında mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla geçici süreyle eğitim alacak üyelerimizin yurt içi veya yurt dışı kurumlara gitmelerine destek sağlar; araştırma, inceleme, yayın yapma konusunda teşvik eder ve bu konuda destek olmak amacıyla burs ve ödüller verir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
TND nörologları temsil eden tek dernektir. Parkinson ve hareket bozuklukları, epilepsi, beyin-damar hastalıkları, uyku bozuklukları, klinik nörofizyoloji, nöro-immunoloji gibi nörolojik hastalıkları ilgilendiren konularda ayrı dernekler var olmakla birlikte, bunlar çalışma gruplarımız aracılığıyla TND ile yakın iş birliği durumundadırlar. Ayrıca multipl skleroz, kas hastalıkları, nörofibromatozis gibi hastalar ve yakınları tarafından kurulmuş dernekler vardır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize nörologlar, çocuk nörologları, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi rehabilitasyon, kulak burun boğaz, göz hastalıkları uzmanları, psikolog, fizyoterapist, işitme ve konuşma uzmanı, asistan, hemşire gibi diğer disiplinlerden de üye olabilmektedir. Kayıtlı üye sayımız bin 412’dir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye’de yaklaşık bin 600 kadar nörolog vardır. Kayıtlı üye sayımız bin 412’dir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul yılda bir toplanır ve seçimler 2 yılda bir gizli oyla yapılır. Son seçimli toplantı 2009 yılı Mart ayında gerçekleşmiştir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Türk Nöroloji dergisi, üyelerimizin bilimsel çalışmalarını sunacağı bir ortam ve iletişim aracı olarak 1995 yılından beri yayınlanmaktadır. Dergimiz 2008 yılında online sisteme geçmiş ve elektronik ortamda da yayınlanmaya başlamıştır. 2004 yılından beri yayınlanan sayılara elektronik ortamda ulaşmak mümkündür.. Yılda 4 sayı olarak çıkmaktadır. Bilimsel dergimizden ayrı olarak, haberleri, duyuruları içeren ve üyeler arası iletişimi kolaylaştıran, yılda 4 sayı çıkan bir Türk Nöroloji Bülteni vardır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Kurulu 09 Nisan 2004’te Ankara’da yapılan Genel Kurul Toplantısı sırasında seçimle oluşturulmuştur. Yeterlik Kurulları Board Yönergesi’ne uygun olarak; Yürütme Kurulu, Sınav Komisyonu, Denetleme Kurulu, Board Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu, ve Eğitim Üst Kurulundan oluşmaktadır.
Yeterlik sınavı 6 yıldan beri kongremizde yapılmakta ve her yıl yaklaşık 50-70 aday sınava girmektedir. Her iki yılda bir sınava girecek adaylara, 5 günlük bir kursla interaktif bir eğitim süreci sağlanmaktadır.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Sınav hazırlık süreci nisan-mayıs aylarında tüm öğretim üyelerinden istenen ve kapalı zarfla gelen sorularla başlamakta, bu sorular 7 kişilik sınav komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek o yılın sınavı için 100 soru seçilmektedir. Soruların değerlendirilmesi, sınavın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalından yardım ve destek alıyoruz. Yakın bir gelecekte beceri sınavı yapmayı da planlıyoruz. Sınav sonuçlarını sadece adaylar ve klinik şefleri biliyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Ulusal kongremiz yılda bir kez yapılmaktadır. Program Dernek yönetim kurulu üyeleri, çalışma grubu başkanları ve ana bilim dalı başkanlarından oluşan bir düzenleme kurulu tarafından oluşturulmaktadır. Bu yıl 46. Ulusal Nöroloji Kongresi Aralık ayında Antalya’da yapılacak. Bu yıl ana temayı “Nörolojik Yoğun Bakım” olarak belirledik. Yurt dışından ve ülkemizden konularında önder olan konuşmacılar davet ediliyor.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Dernek çatısı altında 18 çalışma grubu vardır. Bunlar; Epilepsi, Nöropatik Ağrı, Uyku Bozuklukları, Yürüme ve Denge Bozuklukları, Nörolojik Yoğun Bakım, Hareket Bozuklukları, Nörogenetik, Nöro-Behçet, Nöromusküler Hastalıklar, Beyin Damar Hastalıkları, Baş Ağrısı, Nöroimmünoloji, Multipl Skleroz, Pediatrik Nöroloji, Kognitif Nöroloji, Nöro-Oftalmoloji, Nöro-Otoloji ve Nöroradyoloji bilimsel çalışma gruplarıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Türk Nöroloji Derneği olarak, “European Neurological Society (ENS)”, “European Federation of Neurological Societies (EFNS)” ve “World Federation of Neurology (WFN)”de aktif temsilcilerimiz var. Bu kuruluşların yıllık toplantılarına her yıl çok sayıda üyemiz bildiri ve posterle veya dinleyici olarak katılmaktadır. “Union of European Medical Specialists (UEMS)” Nöroloji grubunda, Avrupa Birliği Ülkeleri ile birlikte eğitim programlarının yapılması ve yeterlik sınavının başlatılmasında önemli katkılarımız oldu. Geçen yıl UEMS idari toplantısı TND ev sahipliği ile İstanbul’da yapıldı ve konuğumuz olan 37 ülke temsilcilerine Behçet hastalığı ile ilgili bir sempozyum düzenlendi. Yine bu yıl Avrupa Nöroimmünoloji Okulu, Nöroimmünoloji çalışma grubumuzun ev sahipliği ile İstanbul’da yapıldı. Uluslararası Kognitif Neuroscience toplantısı Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak. 2014 EFNS toplantısını da, Norveç ve Almanya gibi güçlü rakiplere karşı yapılan bir oylama sonucunda İstanbul’a almış bulunuyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Müfredat programımız 5 yıla göre düzenlendiği için şimdi yeni uzmanlık tüzüğü ile sürenin 4 yıla indirilmiş olması eğitimde ve sağlık hizmetinin verilmesinde zorluk yaratmıştır. 4 yıllık bir eğitim sürecine adaptasyon zaman içinde mümkün olsa da, sık yapılan bu değişikliklerle halen karışıklık yaşanmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Nöroloji alanında hekim ihtiyacı ve insan gücü planlaması konusunda bir çalışmamız halen devam ediyor. Bu çalışma sonlanmadan kesin rakamlar veremiyorum.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Ocak 2009’da ikincisini yaptığımız Stratejik Araştırmalar Toplantısı’nda gelecek 10 yıl için belirlediğimiz hedefler arasında;
Tıp fakültesi dönemi nöroloji eğitimi, nöroloji uzmanlığı eğitimi ve yeterlik sınavı, mezuniyet sonrası sürekli eğitim ve eğiticilerin eğitimi. Nöroloji uzmanlarının sayısal gereksinimi ve dağılımı, ilaç sanayisi ile ilişkiler ve etik konular, uluslararası ilişkiler ve hedefler, Bakanlık ve YÖK ile ilişkiler, Malpraktis Yasası ve hekimi ilgilendiren diğer hukuki sorunlar, Uluslararası ve ulusal çokmerkezli çalışmalar, ulusal nöroloji yayınları gibi konular var. Bu yıl ve sonraki faaliyetlerimizi bu hedefler doğrultusunda yapmayı planlıyoruz.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1992

Üye Sayısı:
1412

Kamu Yararı Statüsü:
Kamu yararına

Yayınlar:
Türk Nöroloji Dergisi,
Türk Nöroloji Bülteni,
Tanı ve Tedavi Rehberleri

Adres:
Meşrutiyet Cad. 48/7
Kızılay/ Ankara

Telefon:
0 312 435 59 92

Faks:
0 312 431 60 90

Web Adresi:
www.noroloji.org.tr

E-posta:
info@noroloji.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Tülay Kansu

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Piraye Oflazer

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Şerefnur Öztürk

Sayman:
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Prof. Dr. Raif Çakmur
Prof. Dr. Özden Şener

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Demet Özbabalık
Prof. Dr. Yakup Sarıca
Prof. Dr. Hakan Kaynak
Prof. Dr. Ufuk Can
Doç. Dr. Ufuk Ergün
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Doç. Dr. İbrahim Öztura

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Levent İnan
Prof. Dr. Bülent Elibol
Dr. Fikri Ak

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Kubilay Varlı
Prof. Dr. Kaynak Selekler
Prof. Dr. Kürşat Kutluk
Prof. Dr. Baki Göksan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-noroloji-dernegi-74-0-145.html

aerol
04-16-2011, 20:32
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Viral Hepatitle Savaşım Derneği ilk kez 1989 yılında Ankara'da bir grup gönüllü hekim tarafından kurulmuş olup, merkezi Ankara'dadır. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Viral hepatitlerin toplumdaki yaygınlık ve önemini belirleyecek olan tanı, savaşım ve korunma yöntemleri ile bu alandaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek ve elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde hekimlerin yanı sıra hekim dışı sağlık çalışanları ve halktan kişilerin de üye olabildiği ve üye sayısı bin 500'e yaklaşan bir dernek konumundadır. Derneğimizin ülkemizin birçok ilinde bölge temsilcilikleri mevcut olup, buralarda çalışan gönüllü meslektaşlarımız o bölgedeki VHSD bölge temsilcileri olarak aktivitelerimizi yaygın şekilde sürdürmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Viral Hepatitle Savaşım Derneği olarak viral hepatitleri halka tanıtmak, önemini vurgulamak, önleme ve korunma bakımından neler yapılabileceği hususunda halkın bilinçlenmesini sağlamak, viral hepatitlerle ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak veya bu çalışmaları desteklemek, tanı yöntemlerinin standardizasyonuna çalışmak, istatistiksel veriler hazırlamak, toplamak ve bunları yaymak, ilgili sağlık kuruluşları ile bu konuda iş birliği yapmak, gerektiğinde onları uyarmak, bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinleri zaman zaman biraraya getirmek, viral hepatitle ilgili kurslar açmak, konu ile ilgili yayın yapmak ve bu alandaki yayınları iletişim araçları ile yaymak, ilgili arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlamak, toplantı, seminer, sempozyum ve kongreler düzenleyerek bu konuda viral hepatitle ilgili çalışmalara yön vermek, uluslararası veya ulusal diğer dernek ve kuruluşlarla iş birliği yapmak genel faaliyetlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Bu anlamda iki yılda bir ulusal kongremiz yapılmakta, yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların katkısıyla viral hepatitler konusundaki gelişmeler ve yenilikler bilim camiası ile paylaşılmaktadır. İki yılda bir yapılan kongremizde ayrıca son beş yılda ülkemizde yapılmış olan en başarılı üç çalışmaya Viral Hepatit Araştırma Teşvik Ödülü verilmektedir. Bunun yanı sıra her yıl yılda iki kez olarak tekrarladığımız kronik hepatit kurslarımızda asistan veya yeni uzman meslektaşlarımıza tüm masrafları derneğimiz tarafından karşılanmak üzere bir veya iki günlük kurslar verilmektedir.
Ayrıca, pratisyen hekimlere ve aile hekimlerine yönelik kurslar da derneğimiz tarafından düzenlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının izni ve teşviki ile son üç yıldır tüm ülke genelinde "viral hepatitler konusunda toplumu bilinçlendirme ve hepatit epidemiyolojisinde değişimi tespit faaliyetleri" kapsamında değişik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin tüm bölgelerinde 40'tan fazla ile gidilerek halka ve hekimlere yönelik eğitim ve bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Yine bu kapsamda ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde sürdürülen sağlık ocakları ve/veya aile hekimlerinin katkılarıyla sürdürdüğümüz hepatit tarama ve anket testimiz sürmektedir.

Bunların dışında 2009 yılı Mart ayından itibaren otobüs projemiz uygulamaya konmuştur. Bu uygulamada ülkemizin hepatit olguları fazla olan bölgeleri olan Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm ülke genelinde illere ve ilçelere gidilmekte, halka hepatitler hakkında broşürler ve CD sunumları ile eğitimler verilmekte, ayrıca, isteyen kişilerden kan alınarak hepatit B, C ve D testleri yapılmaktadır. Testler sonucunda hepatit B açısından negatif olduğu saptanan kişilerin ilk doz hepatit B aşıları da arzu ettikleri takdirde otobüste uygulanmakta ve daha sonra bulundukları yerde aşılarına devam etmeleri için aşı kartı verilerek gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Otobüsümüzde uygulanan hepatit B aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Burada önemli hedeflerimizden biri de erişkin aşılamasına katkıda bulunmaktır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ülkemizde viral hepatitlerin bulaşma ve korunma yollarını anlatan, bu konuda hem halka hem de hekimlere yönelik yaygın bir eğitim/bilgilendirme programı sürdüren; aynı zamanda viral hepatitlerin tedavisi ile ilgili olarak da konsensüs toplantıları ve kurslar düzenleyen başka bir dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize halktan kişiler de dâhil olmak üzere herkes üye olabilir. Üyelik aidatı sembolik olarak alınan bir ücret olup gönüllü herkese derneğimizin kapısı açıktır.
Şu anda derneğimize kayıtlı üye sayısı 2005'tir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Viral hepatit hastalığı birden fazla uzmanlık alanını (infeksiyon, çocuk, gastroenteroloji, halk sağlığı, aile hekimliği, iç hastalıkları) ve hatta en önemlisi birinci basamak hekimlerini ilgilendirir. Derneğimizin üyelerinin çoğunluğunu enfeksiyon hastalıkları uzmanları oluşturmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul iki yılda bir yapılmaktadır. Üyelik her zaman mümkündür, web sayfamızdan da üyelik başvurusu yapılabilir. En son genel kurulumuz 21 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Yılda üç sayı olarak yayınlanan "Viral Hepatit Dergisi" bulunmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bu yıl düzenlediğimiz X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi'nde Kongre Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kongre Sekreteri Prof. Dr. Fehmi Tabak, Kongre Saymanı Uzm. Dr Yunus Gürbüz, Düzenleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necati Örmeci, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Selma Tosun, Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak'tır.
Bilimsel danışma kurulumuzda çok sayıda saygın ve konusunda yetkin hocamız bulunmaktadır. Kongremiz esnasında çok sayıda panel, konferans, sempozyumların yanı sıra sözlü bildiriler, güncel literatür tartışmaları ve olgu sunumları yapılmıştır. Kongre'deki konularımız, karaciğerin anatomik, fizyolojik, patolojik yapısından akut hepatite, tanı yöntemlerinden tedavi seçeneklerine ve tedavi sonrası yanıtlara, viral hepatitlerden korunma yollarından siroza ve karaciğer nakline kadar çok geniş bir yelpazede viral hepatitlerle yakından ilgili çok sayıda konuyu içermektedir.
Bu yıl farklı olarak ülke genelinde üç yıldır yürütmekte olduğumuz viral hepatitlerin epidemiyolojisinde değişim araştırmalarının şu ana kadarki sonuçlarını ilk kez bilim camiasıyla ve toplumla (basınla) paylaşmış bulunuyoruz.

Ayrıca kronik hepatitli olguların toplumda yaşadıkları sıkıntıları ve sosyal sorunları ayrıntılı olarak tartışmayı da planladık ve bu konuyla ilgili bir oturumumuz olmuş ve çok ilgi görmüştür.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Kronik hepatit kurslarını yılda iki kez düzenleyen, ayrıca, aile hekimlerine yönelik kurslar da düzenleyen bilimsel kurullarımız ile tüm ülkedeki hepatitli olguların verilerinin ortaklaşa bir web tabanında toplandığı bir çalışmayı sürdüren çeşitli bilimsel çalışma gruplarımız bulunmaktadır. Ayrıca, tüm ülke çapındaki hepatit tarama çalışmaları ile yakından ilgilenen ve analizlerini sürdüren başka bir çalışma grubumuz da mevcuttur. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği projelerine ilişkin çalışmalar yapmayı planlamaktayız ve bunun için de bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Ortaklaşa kongreler düzenlemekteyiz. 2009 Mayıs'ında APASL single topik konferansını HEBIPA ile ortaklaşa İstanbul'da düzenledik. Ayrıca özellikle Türk Cumhuriyetlerinde gastroenteroloji ve infeksiyon dernekleriyle ortaklaşa bilimsel organizasyonlar da düzenlemekteyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatları, bağışlar, kongre gelirleri şeklindedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Viral hepatitlerin halk tarafından bilinirliğinin çok üst düzeye ulaşması, aşısı olan hepatitlerin (özellikle hepatit B) aşılarının yaygın şekilde yapılır hale gelmesi, tüm ülkemizdeki hepatit epidemiyolojisinin güncel durumunun yürütmekte olduğumuz çalışmalarla ortaya konması, bir veya mümkün olursa birkaç Avrupa Birliği projesi ile diğer ülkelerle de ortaklaşa çalışmalar yaparak bilgi paylaşımının sağlanması, yaptığımız toplum eğitim çalışmaları ve tarama çalışmalarını Derneğimiz otobüsü ile Türklerin yaşadığı Avrupa şehirleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda da sürdürmeyi hedefliyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1989

Üye Sayısı:
2005

Kamu Yararı Statüsü:
Derneğimiz tümüyle kamu yararına yönelik çalışmalar yapan bir dernektir

Yayınlar:
Viral Hepatit Dergisi

VHSD Bölge Temsilcilikleri:
(İllere göre ve alfabetik sırayla)
Adana, Adapazarı, Afyonkarahisar, Ankara, Antakya, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak

Adres:
Sağlık Mahallesi, Süleyman Sırrı Caddesi, No: 2/15 Sıhhiye/Ankara

Telefon:
0 312 433 74 26

Faks:
0 312 433 06 54

Web Adresi:
www.vhsd.org.tr

Mail:
vhsd.mail@gmail.com

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. İsmail Balık

2. Başkan:
Prof. Dr. Fehmi Tabak

Genel Sekreter:
Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak

Muhasip:
Uzm. Dr. Yunus Gürbüz

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Necati Örmeci
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu
Doç. Dr. Selma Tosun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Salih Cesur
Uzm. Dr. Emin Ediz Tütüncü
Doç. Dr. Rahmet Çaylan
Uzm. Dr. Davut Özdemir
Uzm. Dr. Vedat Sargın
Doç. Dr. Meral Akdoğan
Prof. Dr. Reşit Mıstık

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Serhat Birengel
Uzm. Dr. Osman Memikoğlu
Mustafa Öz
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-viral-hepatitle-savasim-dernegi-74-0-141.html

aerol
04-16-2011, 20:33
Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erdoğan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz aslında 1996 yılında kuruldu ama, bu tarihten itibaren yaklaşık 2004 yılına kadar biraz atıl kaldı. Yani kurulmuş haliyle kaldı. Çünkü o yıllarda Türkiye’de yara bakımıyla ilgili aktiviteler henüz bu kadar gündemde değildi. 2004 yılında itibaren dernek aktivitelerimiz aktif halde başlamış diyebiliriz.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Bizim genel faaliyetler amacı içerisinde asıl amacımız Türkiye’de yara bakımı işinin eğitim kısmına katkı sağlamak. Birinci hedefimiz, özellikle yara bakımı konusunda organize edilen birtakım kurslarla hekim ve hemşirelerin eğitimi.
İkinci hedefimiz, ulusal kongrelerle ilgili yapılan çalışmalar ve buradaki birtakım bilgi ve deneyimlerin yine hekim ve hemşireler ile paylaşılması.
Üçüncü hedefimiz, uluslararası kongrelere katılarak yine yara bakımı konusunda Türkiye’deki deneyimin artırılması.
Dördüncü hedefimiz ise modern yara bakımı ve modern yara ürünleri konusunda yol gösterici olmak. Birtakım rehberler hazırlamak, hangi malzemenin nerelerde kullanılacağı gibi eğitimler yapmak.
Bunlarla birlikte özellikle ihtiyaç duyulduğunda, ki yara bakımı konusunda Türkiye’de hâlâ bazı sıkıntılar var, sosyal güvenlik kurumları için elimizden geldiğince katkıda bulunmak. Ana hedeflerimiz bunlar.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Aslında şöyle. Bizim derneğimizin diğer bütün meslek kuruluşları içerisinde aktiviteleri var. Şuradan yola çıkalım, yara bakımı işi ne bir tek plastik cerrahın işi, ne bir tek genel cerrahın işi, ne bir tek fizik tedavi uzmanının işi, ne de bir tek ortopedistin işi. Yara bakım işi multidisipliner. Yani çok sayıda meslek grubunun katkısı gerekiyor. Çünkü yara bakımı özel bir ihtisas alanı değil. Dolayısıyla, örneğin; bir ortopedi toplantısında, örneğin; bir genel cerrahi toplantısında, kongrelerinde bir yara bakımı seksiyonu oluyor. Bizim derneğimiz oralara da katkı veriyor. Ama derneğimizin kendine özgü, sadece kendisinin yaptığı kursları ve kongreleri de var.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Sorunuzun son kısmından başlayayım. Şu anda derneğimizin yaklaşık 600 üyesi var. Bizim derneğimizin üye perspektifi geniş. Bir kısıtlamamız yok. Derneğimize örneğin; hemşireler de üye olabiliyor. Çünkü Türkiye’de bugün bir yara bakım hemşireliği yok. Onu da oturtmaya çalışıyoruz. Bir özel meslek dalı gibi, hemşirelik mesleği içerisinde bir spesiyalite gibi, spesiyalize olmuş hemşireler yetiştirmek gibi bir hedefle yola çıktığımız için hem hekimler hem de hemşireler derneğimize üye olabiliyor. Pratisyen hekimler, ortopedistler, genel cerrahlar, plastik cerrahlar kim katılırsa, dâhili meslek gruplarından da katılım söz konusudur.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımız özel olmadığı için bu soruya cevap vermek pek mümkün değil. Ama şunu sorarsanız, örneği; plastik cerrahi derneğine, plastik cerrahların kaçı derneğe üyedir, diye sorsanız diyelim ki plastik cerrahların yüzde 80’i üyedir. Ama Yara Bakımı Derneğine plastik cerrahların kaçı üyedir, çok azdır. Çünkü bu gönül işi. Yani yara bakımı özel bir iş. Daha doğrusu herkesin ikinci işi . Örneğin; ben plastik cerrahım, ama yaptığım çok daha başka işler var. Plastik cerrahi ameliyatları var. Yara bakımı bunun yanında meşakkatli, emek gerektiren bir iş. Dolayısıyla herkes çok fazla katkı vermiyor. Sadece gönül verenler bu işe katılıyor. Onun için de bir rakam söylemek çok zor.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul seçimlerimizi iki yılda bir yapıyoruz. En son geçtiğimiz yıl genel kurul yaptık. Şimdiki yönetim bir yıl daha görevde. Genel kurul seçimleri de, ekim ayında yapılıyor. Bizim kongre tarihlerimiz, genel kurul seçimlerimizin olduğu tarihlerde ekim ayında oluyor. O tarihe denk getirdiğimiz için kongremizin ardından genel kurul seçimlerimizi de yapıyoruz.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Periyodik yayın çıkarma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sonuna gelmek üzereyiz. Bizim derneğimiz aslında kıt kanaat geçinen, maddi imkanları çok kısıtlı bir dernek. O nedenle bazı arzuladığımız işleri gerçekleştirmekte zorlanıyoruz. Ama söylediğim gibi periyodik bir yayın çıkarma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bu yıl kongremizin beşincisini yapıyoruz. Aktivitelerimiz tabii ki sadece kongrelerle sınırlı kalmıyor. Daha öncede söylediğim gibi yara bakımıyla ilgili kurslar yapıyoruz. Bunları bir üniversiteyle angaje olarak, üniversite senatosunun onayladığı ve Avrupa Yara Bakımı Birliği (EWMA)’nin hazırladığı, en az 20 saat olacak şekilde üç günlük kurslar şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bunlar hemşirelere yönelik. Dolayısıyla onları sertifiye ediyoruz. Bu sertifikalar üniversite senatolarının da onayladığı sertifikalar olduğu için, ileride meslek grupları içerisinde kullanılabilir belki de. Bunlarla ilgili etkinlikleri Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapıyoruz. Örneğin; 20 Ekim 2010 tarihinde bir toplantı daha yapacağız.
Bununla birlikte değişik kongreler içerisinde örneğin; genel cerrahi kongresi içerisinde yara bakımı seksiyonu yapıyoruz, Yoğun Bakım Hemşireleri Derneğinin kongreleri içerisinde yapıyoruz. Yani değişik toplantılar içerisinde de farklı seksiyonlar halinde biz yara bakımı işini anlatmaya çalışıyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Şu an ayrıntılı olarak bir çalışma grubu söz konusu değil. Ancak daha çok bası yaralarıyla uğraşan, daha çok diyabetik ayak yaralarıyla uğraşan, daha çok venöz ülserlerle uğraşan arkadaşlarımız var. Ama bunlar belli bir şekilde gruplandırılmış ya da onun üzerine bir çalışma yapıyor değiller.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Biz EWMA’ya üyeyiz. EWMA’nın düzenlediği yıllık kongrelerine, toplantılara katılmaya çalışıyoruz. Ama tabii derneğimizin ve arkadaşlarımızın yaşadığı en önemli sıkıntı bu toplantılar için sponsorluk elde edebilmek. Bunun dışında ben Türkiye adına EWMA’nın boardunda yer alıyorum. Aynı zamanda EWMA’nın yayın organı olan EWMA Journal’ın editörleri arasında yer alıyorum. EWMA ile böyle bir paylaşımımız var.

Türkiye’de yara bakımı ve doku onarımı konusuna ilgi gösteren hekimlerin sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu çok önemli bir soru. Bütün dünyada yara bakımı merkezleri kuruluyor. Biraz önce bahsettiğim multidisipliner yapıda, değişik branşlardan plastik cerrahi, genel cerrahi uzmanları, ortopedistler, fizik tedavi, endokrin, vasküler cerrahi uzmanları hepsi katılıyor. Bu yara bakım merkezinde, böyle bir multidisipliner yapıda hasta bakımı söz konusudur. Türkiye’de bu yapıya ulaşmak henüz mümkün değil. Böyle dört dörtlük çalışan bir merkez yok. Ancak değişik yerlerde ara bakımı kliniği adı altında, yara bakımı merkezi adı altında, yara polikliniği adı altında yine birkaç hekim arkadaşın ilgi duyduğu için yaptığı çalışmalar var.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Bizim hedeflerimizin başında derneğimiz adına periyodik bir yayın çıkarmak var. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İkincisi, çok merkezli bu işe ilgi duyar arkadaşlarımızın da katılacağı gerçek rakamları ortaya koyacak bir çalışma yapılmış değil. Örneğin; Türkiye’de diyabetik ayak yarasının oranı değil. Bu tür rakamları hep yansıtlamalarla çıkarmaya çalışıyoruz. Yani gerçek bir prevalans çalışması yok. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bununla birlikte özellikle yara bakımı hemşireliği konusunda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile bize destek veren Stoma ve Yara Bakımı Derneği ile çalışmalarımız var.
Bir diğer önemli konu ise şu. Şu an yara bakımı malzemeleri ile ilgili geri ödeme konusunda çok büyük sıkıntı var. Şu an sadece yatan hastaların ve sadece iki veya üç ürünün geri ödemesi yapılabiliyor. O da sağlık kurulu raporları olduğu takdirde. Oysa üç grup değil, belki 50-60 tane yara bakımı ürünü grubu var. Hadi ekstrem olanları bir tarafa koyalım. Bu iki üçü, 13-15’e çıkarabilirsek, değişik ürünlerin de kullanıma girmesini sağlayabilirsek bu da çok önemli bir hizmet olacak.
Gerçi SGK’nın da haklı olduğu taraflar var. Haklı olarak konuya temkinli yaklaşıyor. Çünkü Türkiye’de bugüne kadar ne olduğu bilinmeden çok pahalı reçeteler yazılmış. Örneğin; bir hastaya, bir yarası nedeniyle bundan 10 sene evvel 8 milyar liralık malzeme yazılmış. Buna benzer pek çok örnek var. Yani biz daha önce bindiğimiz dalı kesmişiz. Böyle olunca da SGK’da ister istemez çekinceli davranıyor. Çok haksız da değiller. Ancak bazı esnekliklerin de sağlanması gerekli. Bunu sağlamaya çalışıyoruz.

Teşekkürler
27/09/2010

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1996

Aktif Çalışma:
2004

İlk Kongre:
2006

Üye Sayısı:
600

Adres:
Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No: 36 Yenimahalle-ANKARA

Telefon:
0312 212 28 88

Faks:
0312 212 22 88

Web adresi:
ww.yaradernegi.net

Yara Bakımı ve Onarımı Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Doç. Dr. Bülent Erdoğan

2. Başkan:
Prof. Dr. Ali Barutçu

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Eksal Kargı

Sayman:
Prof. Dr. Tuğbay Tuğ

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu
Prof. Dr. Şamil Aktaş
Prof. Dr. Ufuk Bilkay

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Naci Karaçal
Prof. Dr. Metin Görgü
Prof. Dr. Ramazan Kahveci
Prof. Dr. Can Karaca
Doç. Dr. Asuman Sevin
Doç. Dr. Adnan Menderes
Yrd. Doç. Dr. Dilek Şenen

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Orgun Deren
Arş. Gör. Dr. Enver Aydın
Op. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Gökhan Adanalı
Doç. Dr. Tayfun Aköz
Doç. Dr. Gürcan Aslan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-yara-bakimi-ve-doku-onarimi-dernegi-74-0-144.html

aerol
04-16-2011, 20:34
Pediatrik Dermatoloji Derneği
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2004 yılında dermatolog ve pediatristler tarafından kuruldu. Kuruluş çalışmaları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı tarafından oluşturulan bir çalışma grubu ile başladı ve Kayseri’de düzenlenen 1. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri’nde dernek kurma kararı alınarak aynı yıl derneğin kuruluşu gerçekleştirildi. Kurucu üyelerimiz: Erciyes Ü.T.F. Dermatoloji Ana Bilim Dalından ben Prof. Dr. Ümit Ukşal ve Prof. Dr. Serap Utaş, Erciyes Ü.T.F Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, Prof. Dr. Türkan Patıroğlu, Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Marmara Ü.T.F’den Prof. Dr. Ayşe Deniz Yücelten ve Prof. Dr. Muammer Seyhan (o dönemde Malatya’da görevli idi)’dır.


Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz çocuk deri hastalıkları konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil ederek bu konuda hizmet standardımızı daha iyi bir düzeye getirmeyi amaçlayan kurs, seminer gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimiz bu konuda memleketimizdeki tek dernektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize dermatoloji ve pediatri uzmanları ile bu alanlarda uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri üye olabilir. Şu an 184 üyemiz vardır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Dermatologların yaklaşık yüzde 2 kadarı üyemizdir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul 2 yılda bir yapılıyor ve üye seçimleri de genel kurulda gerçekleşiyor. En son genel kurul 02.05.2010 tarihinde Mersin’deki 4. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri’nde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Bilimsel yayınımız henüz yoktur, fakat bu konuda planlama aşamasındayız.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş bir yeterlilik kurulumuz bulunmamaktadır.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz tarafından yeterlilik sınavı yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Dernek kurulduktan sonra Erciyes Üniversitesi, Trabzon K.T.Ü ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile üç kez Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri düzenlenmiştir. Ayrıca bir ulusal bir de uluslararası katılımlı olmak üzere iki kez yaz okulu gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Yaz okulu 2009 yılında İstanbul’da Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin katkıları ile düzenlenmiş, yurt içi ve yurt dışından 425 katılımla büyük takdir toplamıştır. Bu yaz okulu sonunda düzenlenen bilgi yarışmasında 8 Türk ve 2 yabancı katılımcı ödül kazanmıştır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin bilimsel çalışma grupları şu an hazırlık aşamasındadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz Avrupa Pediatrik Dermatoloji Derneği (ESPD) ile işbirliği yapmakta olup halen ben ve Prof. Dr. Osman Köse Avrupa Pediatrik Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulunda görev yapmaktayız. 2012 ESPD Avrupa Kongresi ortak olarak İstanbul’da düzenlenecektir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri üye aidatları ve simpozyum gelirlerinden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üyelik aidatları dernek gelirlerimizin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Yıllık üye aidatımız 20 TL’dir. Ödeme fırsatı bulamayanlar için yaptırımımız yoktur, sadece aidat yatırmayanlar simpozyum ve kurs ücretlerinde üyelere yapılan indirimden yararlanmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Pediatrik dermatoloji henüz yan dal uzmanlık alanı değildir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Pediatrik Dermatolojiye ilgi duyan hekimlerin sayısının artması en büyük dileğimizdir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz 2012 yılında Avrupa Kongresini gerçekleştirme hakkını kazanmıştır. Bu kongre için hazırlıklarımız devam etmektedir. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri 2011 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa Kuşadası’nda, Prof. Dr. Neslihan Şendur’un başkanlığında gerçekleşecektir. Ulusal simpozyumumuz Avrupa kongresinden sonra yine her 2 yılda bir düzenlenmeye devam edilecektir.
Kısa vadede çalışma grupları oluşturmak, web sitemiz aracılığı ile interaktif tartışma ortamı yaratmak hedeflenmektedir.
Uzun vadede pediatrik dermatolojinin yan dal uzmanlık alanı olması ümit edilmektedir.
Derneğimize üye olmak isteyen meslektaşlarımız www.pediatrikdermatoloji.com (http://www.pediatrikdermatoloji.com) adresinden bize ulaşabilirler.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
27.09.2004

Üye Sayısı:
184

Yayınlar:
3 adet Kongre Bildiri Kitabı

Derneğin Şubeleri: Derneğimizin şubesi yoktur.

Adres:
Millet Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi Kat: 3 No: 304 Kayseri

Telefon:
0352 437 49 01-15

Faks:
0352 437 49 01-15 15

Web Adresi:
www.pediatrikdermatoloji.com (http://www.pediatrikdermatoloji.com)
www.pediatrikdermatoloji.net (http://www.pediatrikdermatoloji.net)

Pediatrik Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan:
Prof. Dr. Ümit Ukşal
Genel Sekreter:
Prof. Dr. Serap Utaş
Sayman:
Prof. Dr. Ayşe Deniz Yücelten
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Ümit Ukşal
Prof. Dr. Serap Utaş
Prof. Dr. Güliz İkizoğlu
Prof. Dr. Ayşe Deniz Yücelten
Prof. Dr. Sevgi Bahadır
Prof. Dr. Neslihan Şendur
Doç. Dr. Sibel Ersoy Evans

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Nilgün Bilen
Prof. Dr. Günseli Öztürk
Prof. Dr. Ekin Bozkurt Şavk
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-pediatrik-dermatoloji-dernegi-74-0-143.html

Türkiye Hemofili Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz Hemofili Derneği adı ile 1992 yılında İstanbul'da Kurucu Başkan Bülent Zülfikar önderliğinde 9 kurucu üye tarafından kuruldu. İlk genel kurulunu temmuz 1992’de yaptığında 22 üyesi vardı. Dernek 1995’te şu anda bulunduğu merkezine taşınmış ve 17 Ağustos 1995 tarihinde İçişleri Bakanlığına daha önce yaptığı başvuru kabul edilerek Türkiye ekini alma hakkı kazanmış Türkiye Hemofili Derneği olmuştur. Derneğimiz, tek ulusal dernek olma sıfatıyla 8 Ekim 1997 tarihinde EHC (Avrupa Hemofili Birliği) üyeliğine kabul edildi. 24 Kasım 1997 tarihinde de Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazandı. Çalışmalarına hızla devam eden, Derneğimiz 1999 yılında WFH (Dünya Hemofili Federasyonu) üyeliğinin kabul edilmesi ile ülkemizi tüm yurt dışı platformlarda temsil etme hakkı kazandı.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin faaliyetleri arasında hemofili hastalığının önlenmesi, şüpheli vakalarda ve gebelerde hemofili varlığının araştırılması, sakatlıkların önlenmesi amacıyla, hemofili hastalarının tedavi ve danışmanlığının yapılması ve gerektiğinde tıbbi, ekonomik yardımda bulunulması öncelikli olarak söylenebilir. Ayrıca hemofililerin psikososyal sorunlarının çözümü, iş ve gerekli diğer imkanların sağlanması için girişimlerde bulunmak ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmek. Hemofililer için ilk, orta, lise ve üniversitede ulaşım, eğitim araç ve gereçlerle mevcut üniversitelerden ek kontenjan sağlanması için çalışmalarda bulunmak.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Türkiye Hemofili Derneğine başta hemofili hastaları olmak üzere hasta Yakınları, konuyla ilgili tıp mensupları ile hemofili hastalığının önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve hemofili hastalarının sosyal sorunlarına ilgi duyan, bu konularda çalışan ve araştırma yapan sağlık personeli ile Dernek çalışmalarında görev almak isteyen gönüllüler üye olabilir. Kurulduğu 1992 yılında 22 üyesi bulunan Derneğimizin şu anki üye sayısı çoğunluğu hemofili hastaları ve yakınları olmak üzere bin 486’ ya ulaşmıştır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Hemofili hastalarına hizmet veren hekimler değişik branşlardan gelmektedir. Bu multidisipliner yaklaşım nedeniyle halen üyelerimiz arasında çeşitli branşlarda uzman veya akademisyen olmak üzere 85 tane hekim üyemiz bulunmaktadır. Tıp mensubu ve sağlık çalışanı üyelerimizin sayısı öncelikli olarak hemofili konusunda çalışanların yaklaşık olarak yüzde 35’ni oluşturmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin olağan genel kurulu; 2 yılda bir nisan ayı içerisinde yapılmaktadır. Son olarak 8. Genel Kurul Toplantısı yaklaşık 450 üyemizin katılımıyla 15 Nisan 2007 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin 1998 yılından itibaren her 3 ayda bir Yeni Faktör dergisi çıkarılarak tüm üyelerimize, sağlık mensuplarına, idari makamlara, üniversitelere, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Öte yandan Dernek Başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın hazırladığı Hemofili El Kitabı da Derneğimiz tarafından yayınlanmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 17 Nisan Dünya Hemofili Gününü her sene bilimsel ve sosyal bir kutlama programı ile kutlamaktadır. Her 3 yılda bir hemşire, diş hekimi ve yardımcı sağlık mensuplarına yönelik Pıhtılaşma ve Kanama Bozuklukları Hemşireliği Sempozyumu düzenlemektedir. 2000 yılından beri yaklaşık her ay ülkemizin farklı bir ilinde olmak üzere tıp mensuplarına, eczacılara, sağlık personeline, hemofili hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik Hemofili Şehir Seminerleri düzenlemektedir. Öte yandan Derneğimiz düzenlediği Hemofili Gönüllüleri Eğitim Seminerleri ile başta il temsilcilerimiz olmak üzere diğer aktif çalışan üyelerimizin yılda 2 kez organizasyon, yönetim, basın yayın ve pek çok konuda eğitimine çalışmaktadır. Ayrıca 2001 yılından beri kardeş Dernek olduğumuz Azerbaycan ile yılda bir kez Türkiye-Azerbaycan Hemofili Günleri düzenlenerek eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca İstanbul’da 1-6 Haziran 2008 tarihlerinde Dünya Hemofili Federasyonu ile birlikte 28. Dünya Hemofili Kongresi düzenlenmiş, bu Kongre’ye dünyanın 120 ayrı ülkesinden 4 bin 237 kayıtlı delegenin katılımı sağlanarak ülkemizin tıp alanındaki 3.büyük Kongresi gerçekleştirilmiştir.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Bilimsel Kurulu bulunmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz EHC ve WFH adlı uluslararası örgütlere üyedir. Bu kuruluşlardan EHC ile 1-9 Kasım 1996 tarihlerinde 9. Avrupa Hemofili Konsorsiyumu Toplantısı tarafımızdan İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin temel gelirini hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu bağışlar ve yardımlar oluşturmaktadır. Ayrıca üye aidatları, düzenlediğimiz çeşitli toplantı, gezi, yaz kampı gibi sosyal faaliyetler ile kongre, konferans gibi bilimsel faaliyetlerden sağlanan gelirlerimiz bulunmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye aidatlarımız gelirlerimizin yaklaşık olarak yüzde 12’sini oluşturmaktadır. Fahri üyelerimizin dışında bulunan tüm asil üyelerimiz aidat ödemek zorundadır. Bugüne kadar borcundan dolayı hiçbir üyemizin üyeliği iptal edilmemiştir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde mevcut yetişkin veya çocuk hematoloji uzmanlarımızın sayısı nüfusumuza göre yeterli değildir. Maalesef ülkemizde henüz hemofili tedavi merkezleri olmadığından hastalarımız hastanelerin hematoloji kliniklerinde tedavi görmektedir. Bu kliniklerde hemofili ile ilgilenen doktorlarımızın sayısı da maalesef yetersizdir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz ülkemizde Hemofili tedavi merkezlerinin kurulması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde kullanılabilecek hemofili bilgi-takip ve sürveyans programı çalışmalarını yürütmektedir. Bugün için önceliğimiz dernek merkezimiz dışında hemofili tedavi ve rehabilitasyon merkezini kurabilmektir.

Teşekkürler.
17/11/2008

Derneğin kuruluş tarihi
1992
Üye Sayısı
1486
Kamu yararı statüsü
24 Kasım 1997 tarih 97/10304 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Kamu Yararına Dernek Statüsünü almıştır.

Yayınlar
Hemofili El Kitabı, Yeni Faktör Dergisi, Hasta Günlüğü, Öğretmenler İçin Hemofili Broşürü, Hepatit B Broşürü, Faktör Hazırlama ve Uygulama Posteri, Dernek Tanıtım Broşürü.

Adres
Atatürk Bulvarı Kendir Sok. No:9/B Unkapanı Fatih – İSTANBUL
Tel 0212. 621 1199 - 524 0645
Faks 0212. 532 1103
Web adresi www.turkhemoder.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Tıbbi Başkan Yardımcısı
Dr. Fikret Bezgal

İdari Başkan Yardımcısı Yüksel Acar

Genel Sekreter Fatma Bali

Sayman İsmail Tepe

Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Fahri Ovalı
Üye
Mehmet Çıkan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Mustafa Tekinel M. Oğuzhan Petekçi Neriman Tavukcu Atakan Tanar Filiz Özpolat Meltap Duman Mahmut Kaya

Denetleme Kurulu Üyeleri Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı İsmail Hakkı Balmumcu Ufuk Vural

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Necip Tayan Kenan Cengiz Baki Kızılay

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Prof. Dr. Bülent Zülfikar Prof. Dr. Mehmet Çakmak Prof. Dr. Ömer Taşer Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci Prof. Dr. Fahri Ovalı Prof. Dr. Remzi Tözün Prof. Dr. Uğur Özbek Prof. Dr. Yunus Söylet Prof. Dr. Ercüment Ovalı Prof. Dr. Osman İlhami Özcebe Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu Prof. Dr. Ufuk Emekli Prof. Dr. Serdar B. Omay Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Orhan Ayyıldız Prof. Dr. A. Faik Öner Prof. Dr. Ümran Çalışkan Prof. Dr. İmdat Dilek Prof. Dr. Ahmet Koç Prof. Dr. İsmet Aydoğdu Prof. Dr. Aziz Polat Prof. Dr. Ali Kayıkçı Prof. Dr. Muzaffer Demir Prof. Dr. Nafiz Birsel Prof. Dr. Gülsüm Ak Prof. Dr. Mücahit Öztürk Prof. Dr. M. İhsan Karaman Doç. Dr. Mustafa Büyükavcı Doç. Dr. Canan Uçar Doç. Dr. Saadet Akarsu Doç. Dr. Mehmet Sönmez Doç. Dr. Ünsal Özgen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Keskin Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı Uzm. Dr. Önder Kılıçoğlu Doç. Dr. Cüneyt Türkmen Uzm. Dr. Emre Tepeli Dr. Fikret Bezgal Dr. Aylin Çiftçi Dr. Fatih Kol Hem. Nuray Gümüş Hem. Mediha Tekinel Hem. Mehtap Duman
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-hemofili-dernegi-74-0-76.html

aerol
04-16-2011, 20:35
Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği bundan 25 yıl önce kurulmuş bir dernek. Kuruluş tarihi 1986 yılı başları. Kurucu Başkanı ise rahmetli Enver Tali Çetin'dir.

Derneğimiz antibiyotik yanlış kullanılması, doktorların yanlış reçete yazmalarını önlemek, kullanımı konusunda çalışmalar yapmak ve bu alanla ilgili hekimlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş, Türkiye'deki antibiyotik kullanımının en iyi şekilde yapılabilmesini gaye edinmiş bir dernektir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz esasında ilk etapta birinci basamak hekimlerin, diğer tüm hekimlerin, akademisyenlerin, reçete yazan kişilerin doğru bilgilendirilmesini, antibiyotiği en iyi şekilde kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bizim adımız "Antibiyotik ve Kemoterapi." Bu söylendiğinde bazen yanlış anlaşılabiliyor. Sanki kanser tedavisiyle de ilgiliymiş gibi bir anlayış olabiliyor. Belki burada bizim de bir hatamız var. Antibiyotik ve antimikrobiyal kemoterapi denmesi daha doğru olurdu. Bizim derneğimizin kanser tedavisiyle bir ilgisi yok. Dolayısıyla sadece antibiyotikler ve antimikrobiyal kemoterapiyle ilgiliyiz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bire bir olarak antibiyotik ve antimikrobiyal kemoterapi adıyla yok. Ancak Kemoterapi Derneği var.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Hastayla bire bir ilgilenen birçok kişi derneğimize zaten sahip çıkmakta. Gerek üye olarak gerekse düzenlediğimiz toplantılara, kongrelere katılarak faaliyetlerini ve desteklerini sürdürmektedirler.

Bizim derneğimiz multidisipliner bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla birçok branştan hekim üye olabilmektedir. Buna kimler dâhil olabilir derseniz, başta mikrobiyolog ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları olmak üzere cerrahlar, kadın-doğum uzmanları, ürologlar, kulak-burun-boğaz uzmanları gibi daha pek çok branşı sayabiliriz.

Derneğimize üye sayımız yaklaşık 750 civarındadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Bizim tüzüğümüz gereği daha önce iki yılda bir ocak ayı içerisinde genel kurul ve üyelik seçimleri yapılmaktaydı. Ancak daha sonra alınan genel kurul kararı ile bu üç yılda bire uzatıldı. Önümüzdeki genel kurul toplantımızı Ocak 2011 tarihinde yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin kuruluşundan bu yana ANKEM adı altında yayınlamakta olduğumuz bir dergimiz bulunmaktadır. Bu dergimiz yılda 4 sayı ve iki supplement olarak toplam 6 sayı şeklinde çıkarılmaktadır. Ayrıca, internet sitemizde de yer almaktadır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Biz bir uzmanlık derneği olmadığımız için spesifiye olmamız da mümkün değildir. Dolayısıyla yeterlilik kurulu gibi bir kurul oluşturmaya da ihtiyaç görülmemektedir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kuruluş tarihinde ilkini gerçekleştirdiği büyük kongresinin (ANKEM Kongresi) bu yıl 25'incisini gerçekleştirmiştir. Bu büyük kongremizi her yıl belirli tarihler arasında yurdumuzun değişik kentlerinde düzenlemekteyiz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz kurul ya da kurullar yok. Ancak gerektiğinde, gereken konu üzerinde çalışmak üzere zaman zaman kurullar oluşturulmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Yurt dışında bizim muadilimiz olan "Europan Society of Clinical Microbology and Infectious Diseases (ESCMID)" kongreleri yapan bazı dernekler bu konunun başını çekmektedir. Dolayısıyla biz de oraya katılmış vaziyetteyiz. Kongrelerimiz içerisinde zaman zaman o gruptan hocaların katıldığı panellerimiz olmaktadır.

Dolayısıyla yurt dışındaki çalışmaları ve birtakım yeni bilgileri ve önemli gelişmeleri o hocalardan almaktayız.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin tek kaynağı kongrelerden elde ettiğimiz gelirlerdir. Üye aidatlarımız iki sene öncesine kadar hiç abartmıyorum, 50 kuruştu.

Kurulduğumuz yıllarda bu belki bir değerdi, ama yıllar içerisinde enflasyonla birlikte eridi. Bu 50 kuruşu biz değiştirmedik. Çünkü üyelerimizin aidatlarıyla kalkınacağız, diye bir düşüncemiz yoktu ve üstelik tüzük değişikliği yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla buna hiç dokunmadık. Ancak son genel kurulda bunu gündemimize aldık ve senelik aidat ücretini 10 lira yaptık.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri son derece cüzi olduğu için dernek gelirleri içerisinde bir meblağ tutmamaktadır.

Aidatlarını ödemeyi unutan üyelerimiz konusunda tüzüğümüzde bulunmasına rağmen her hangi bir uygulamaya gitmiyoruz. Üyelerimiz kongrelerimize katılıyor, faaliyetlerimize gereken ilgiyi gösteriyor. Bu da bize yetiyor.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bizim derneğimizin kurulduğu 1986 yılında Türkiye'deki üniversite sayısı 20 civarındaydı. 2010'a geldiğimizde ise 70 küsur civarında. Dolayısıyla hekim sayısı katlanarak artmaktadır. Bu hekimlerin yüzde 75-80'i de klinisyendir. Bana kalırsa klinisyen hekim antibiyotikle uğraşan hekim demektir. Çünkü uzmanları bir kenara koyarsak, pratisyen hekimler çoğunlukla olmak üzere sağlık ocaklarında, vesairelerde halkla iç içedirler ve bir hekim günde 80-100 hastaya bakmaktadır. Her biri de antibiyotikle uğraşmak durumundadır. Dolayısıyla da antibiyotikle ilgili eğitim almak durumundadır. Bizim hekim sayısında bir eksiklik var yok gibi bir sorunumuz yok. Yeter ki bize eğitim almak için başvursunlar.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kongreler ve diğer faaliyetlerimizden edindiğimiz gelirlerimizle derneğimize güzel bir merkez kurduk. Biz bundan iki üç sene evvel hiçbir derneğin yapmamış olduğu vizyon, misyon toplantısı yaptık. Bilimsel toplantılar, kongreler yaptık.

Bundan sonra da yine bilimsel içeriği açısından zengin, geniş katılımlı toplantılarımızı sürdürmeyi ve hekim arkadaşlarımızın ilgi gösterdikleri konularda bilgilerini tazelemelerine, bilimsel açıdan gelişimlerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Teşekkürler.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1986

Üye Sayısı:
750

Derneğin Yayınları:
ANKEM Dergisi
(Yılda 4 sayı-2 supplement)

Adres:
Rumeli Caddesi No: 70
İpek Apt. D: 7
80220-Osmanbey/İstanbul

Tel:
0 212 219 93 39-40

Faks:
0 212 219 93 41

Web Adresi:
ankem@ankemderneği.org.tr

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Bülent Gürler

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Halit Özsüt

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Derya Aydın

Sayman:
Prof. Dr. Tansu Salman

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Nuran Salman
Prof. Dr. Nezahat Gürler
Prof. Dr. Ahmet Dinççağ
Prof. Dr. Ayper Somer
Prof. Dr. Sercan Ulusoy

Uluslararası İlişkiler Komitesi:
Prof. Dr. Kurtuluş Töreci
Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Prof. Dr. Murat Akova
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-antibiyotik-ve-kemoterapi-dernegi-74-0-138.html


Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necip İlhan
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD); 1999 yılında İstanbul’da Klinik Biyokimya Uzmanı Nezaket Eren ve sekiz arkadaşı tarafından kurulmuştur.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin öncelikli faaliyet alanları, tıp fakültelerindeki lisans eğitimi ile tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitiminin düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Bununla birlikte diğer faaliyet alanlarını, ülkemizde klinik biyokimya biliminin ilerlemesini sağlamak ve ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak, Dernek üyelerinin bilimsel faaliyetlerini ve dayanışmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak. ülkemizde klinik biyokimya dalındaki bilimsel gelişmelerin oluşmasını ve üyelerce izlenmesini sağlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak bilimsel toplantı düzenlemek, yayınlarda bulunmak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, onların mesleki çalışmalarını her yönüyle desteklemek. Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak. Klinik biyokimya laboratuvarlarının kalite kontrolü, fiziki teknik altyapısını ve yeterliliğini kontrol etmek. Klinik biyokimyada kullanılan kimyasal madde, reaktif, alet ve cihazların standartlara uygunluğunu denetlemek. Klinik biyokimya alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti vermek. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak, amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırmak. Ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek. Şartlı ya da şartsız bağış ve vasiyetleri kabul etmek ve bu konularda gerekli diğer çalışmaları yapmak şeklinde sıralayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ülkemizde; klinik biyokimya ve biyokimya alanında hizmetlerini sürdüren iki dernek daha bul
unmakta olup bu dernekler, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Türk Biyokimya Derneğidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizde asil üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki farklı üyelik statüsü mevcuttur. Asil üyeler klinik biyokimya dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olan kişilerden oluşur.
Onursal üyeler ise dünyada tıp mesleğine, klinik biyokimya uzmanlık alanına, maddi ve manevi katkıda bulunan meslektaşlarımız ile bu derneğe yakın ilgi gösteren, dernek çalışmalarına maddi ve manevi anlamda katkı sağlayan kişilerden oluşmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Derneğimizin 2008 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısı tutanaklarına göre mevcut kayıtlı üye sayısı 583 kişidir. Ülkemizdeki biyokimya uzman ve uzmanlık öğrencisi sayısı net olarak bilinmemekle beraber yaklaşık olarak 3 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren uzmanların yaklaşık olarak yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek tüzüğümüze göre; olağan genel kurul, Derneğe kayıtlı ve aidatını ödemiş olan üyelerin salt çoğunluğu ile yönetim kurulunun çağrısı üzerine her iki yılda bir mayıs ayında yapılır. Son genel kurul toplantısı 29 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından hali hazırda yayınlanan periyodik bir dergimiz bulunmamakta. Ancak bu konudaki çalışmalar sürmektedir. Hedefimiz, uluslararası indeksler tarafından taranan bir bilimsel dergi ve ayrıca üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli periyotlar ile yayınlanacak bir gazete çıkarmaktır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmakta olup halen yeterlilik sınavları yapılmamaktadır. Hedefimiz ülkemizdeki diğer dernekler ve sağlık kuruluşları ile işbirliği içerisinde yılda en az bir defa yeterlilik sınavlarını gerçekleştirmektir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizce düzenli olarak ulusal ve uluslararası katılımlı olarak klinik biyokimya kongreleri yapılmaktadır. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneğinin 5. Ulusal Kongresi 11-15 Ocak 2009 tarihleri arasında Bursa Uludağ’da yapılacaktır. Kongreler dışında ayrıca Derneğimizin katkıları ile düzenli olarak eğitim hastanelerinde ve tıp fakülteleri tıbbi biyokimya anabilim dallarında sempozyum panel ve seminer gibi bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimizin; bilimsel toplantıların düzenlenmesi, laboratuar yönetimi, laboratuar akreditasyon, özlük hakları, kalite kontrol çalışmaları konusunda özel çalışma grupları bulunmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin üyesi olduğu uluslararası örgütler bulunmamakta olup bu konuda çalışmalarımız sürmektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri; üye aidatları kongre ve sempozyum gelirleri, yayınlardan elde edilen gelirler ile Derneğimizin iktisadi işletmesi ve bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Derneğimiz gelirlerinin çok cüzi bir miktarını oluşturmaktadır. Her üye aidatını düzenli olarak ödemekte olup tüzüğümüz gereğince aidatını ödemeyen üyelerimiz genel kurul toplantısına katılamaz, seçemez ve seçilemezler. Ayrıca üyelik aidatını yılbaşından itibaren iki ay içinde ödemeyenler ile gerekli tüm ödentilerini yapmadıkları için üst üste iki olağan genel kurul toplantısına kabul edilmeyen üyeler yönetim kurulunun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Klinik biyokimya uzmanlık eğitim süresi son olarak değiştirilen Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. Uzmanlık eğitim süresi yeterli olmasına rağmen klinik biyokimya uzmanlık eğitimi gerek teorik gerekse pratik açısından önemli bir eğitim şekli olup özellikle eğitimde standart bir programın uygulanmaması nedeni ile sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği normlarına uygun bir eğitim programının da ülkemizde acilen uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de klinik biyokimya alanında uzman hekim sayısında bir eksiklik söz konusu olduğu aşikardır. Özellikle; sağlık sektöründeki değişimlere bağlı olarak bu eksiklik başka laboratuar dallarından uzman olan kişilerden kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım doğru olmayıp her laboratuvar alanında nitelikli uzman hekimlere ihtiyaç bulunmaktadır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin kısa ve uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü başlıca hedefleri; lisans düzeyinde biyokimya ve uzmanlık düzeyinde klinik biyokimya eğitiminde standartları yakalamak, uluslararası indeksler tarafından taranan bilimsel bir dergi çıkarmak, yeterlilik sınavlarının uygulanmasını sağlamak, laboratuvarlarda akreditasyon kriterleri ve kalite kontrol konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak alanında çalışan uzmanların özlük haklarını korumaktır.
Teşekkürler. 10/11/2008

Derneğin kuruluş tarihi
1999

Üye Sayısı 583

Adres
Halasgargazi caddesi No: 137/6 Pangaltı/ İstanbul

Web adresi
www.kbud.org.tr

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Necip İlhan

Başkan Yardımcısı
Uzm. Dr. Nezaket Eren

Genel Sekreter
Uzm. Dr. Seracettin Günaydın

Sayman
Uzm. Dr. Cüneyt Canbulat

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu Uzman. Dr. Leyla Bakırcı Uzman. Dr. Şebnem Ciğerli Uzman. Dr. İlter Güner Uzman. Dr. Çetin Özgül

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Fikret Talu Uzm. Dr. Işık Türkalp Uzm. Dr. Asuman Gedikbaşı

Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. Sacit Barutçuoğlu Uzm. Dr. Salih Zeki Turgay Uzm. Dr. Savaş Güzel

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Hasan Turanlı Uzm. Dr. Saadet Kurçenir Uzm. Dr. Bahar Gürsoy

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Kaya Emerk Prof. Dr. Fikriye Uras Prof. Dr. Münire Hacıbekiroğlu Prof. Dr. Nesrin Emekli Prof. Dr. Ebubekir Bakan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-klinik-biyokimya-uzmanlari-dernegi-74-0-75.html

aerol
04-16-2011, 20:36
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Okay Başak

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1990 yılında kurulmuş olup, 1998 yılında Türkiye adını almıştır. Daha sonra çeşitli illerde şubelerimiz açılmıştır. Şu anda 7 ilde şubemiz bulunmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik olarak oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Derneğimiz öncelikle bilimsel alanda aile hekimliği uzmanlık dalıyla ilgili konularda araştırma, inceleme yapmakta, diğer yasal kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmaları desteklemekte, aile hekimliği alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmaktadır. Derneğimiz aile hekimliği uzmanlarını ve uzmanlık öğrencilerini gerektiğinde kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil etmekte, derneğin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, toplantı vb. faaliyetlerde bulunmaktadır. Yine eğitim alanında mezuniyet öncesi tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası sürekli eğitimin standartlarının oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakta, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturmaktadır. Aile hekimliği uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri çıkartan kuruluşlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve iş birliği yapmakta; danışmanlık hizmeti vermektedir. Özlük hakları ile ilgili olarak üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmek, aralarında dayanışma sağlamak ve mesleki birliği oluşturmak için çalışmaktadır. Amaçları ve mevcut koşulları ile sınırlı olarak üyelerine burs ve yardımlar sağlamaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Türkiye'de aile hekimliği uzmanlarının tek meslek örgütüdür. Ancak aile hekimliği ve birinci basamak ile ilgili pek çok dernek faaliyet göstermektedir. Derneğimiz aile hekimliği disiplininin ve uzmanlığının gelişmesine katkıda bulunan ya da bulunabilecek derneklerin tümü ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışmayı ilke edinmiştir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize tüm aile hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra bir üniversitenin aile hekimliği ana bilim dalı başkanlığını en az iki yıl yürüten ve başka bir ana bilim dalında akademik görevi olmayan öğretim üyeleri asil üye olabilmektedir. Asil üyelik dışında aile hekimliği ve TAHUD yararına çalışmalarda bulunan ve dernek çalışmalarına katılmaya istekli kişiler fahri üye olarak kabul edilmektedir. Halen bin 300 civarında üyemiz bulunmaktadır.
Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Aile hekimliği uzman ve asistanlarının sayısı sürekli bir değişim içerisinde olduğu için bu konuda tam bir rakam vermek mümkün olmamakla birlikte, yaklaşık yüzde 50'nin biraz üzerindedir, diyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul iki yılda bir yapılmaktadır; son seçimler Kasım 2008 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi/"Turkish Journal of Family Practice" TAHUD'un resmi yayın organıdır. İlki 1997'de yayınlanan ve ulusal süreli yayın türünde olan dergi üç ayda bir çıkar ve dört sayıda bir cilt tamamlanır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Dünyada çağdaş tıpta uzmanlık eğitimi konusunda yaşanan gelişmelere paralel olarak hareket eden TAHUD, ülkemizde yeterlilik kurulu çalışmalarına ilk başlayan uzmanlık derneklerinden biridir. Özellikle uluslararası belirlenen temel yeterlilikler çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitiminin çekirdek müfredatının oluşturulmasında ulusal düzeyde önemli mesafelerin katedilmesinde değerli katkıları olmuştur. Öte yandan Derneğimiz bu yıl yeterlilik sınavı yapmak üzere baş vurmuştur ve ilk yeterlilik sınavı Ekim 2010 tarihinde yapılacaktır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
İlkini 1993 yılında İstanbul'da yaptığımız ulusal kongrelerimiz iki yılda bir gerçekleşmektedir. Bugüne kadar her biri spesifik temalı olan sekiz ulusal kongre gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Derneğimiz 2008 yılında Uluslararası WONCA Avrupa Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. Bunun dışında yine iki yılda bir aile hekimliği ana bilim dalları ile ortaklaşa "Ulusal Aile Hekimliği Günleri" yapılmaktadır. Bugüne kadar Derneğimiz tarafından beş kez gerçekleştirilmiş olan Ulusal Aile Hekimliği Günleri'nin 2010 yılından itibaren bölgesel düzeyde ana bilim dalları önderliğinde yapılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan derneğimiz pek çok kuruluşla birlikte aile hekimliğini ilgilendiren konularda bilimsel etkinlikler düzenlemekte ya da etkinliklere katılmaktadır

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin bilimsel çalışma grupları mevcut olup, tütün kontrolü, hastalık kılavuzları, H1N1, aile hekimliğinde eğitim gibi konuları itibariyle geniş bir spektruma yayılmıştır. Bunların bir kısmı web tabanlı olarak çalışmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
TAHUD 1995 yılından beri Dünya Aile Hekimleri Örgütü (WONCA)'nün Avrupa Bölgesi toplantılarına katılmakta olup 2003 yılında WONCA'ya tam üye olmuştur. Ayrıca WONCA Avrupa kolunun alt birimleri olan EURACT, EUROPREV, EURIPA, EQUIP, EGPRN gibi kuruluşlarda da doğrudan temsil edilmektedir. Son olarak AGP/FM SEE üyesi olmuştur. Güneydoğu Avrupa ülkelerinin aile hekimliği örgütlerinin oluşturduğu bu birlikle birlikte bu yıl 22-25 Nisan tarihlerinde Antalya'da uluslararası bir kongre gerçekleştirilmiştir.
Bu kuruluşlarla birçok ortak proje yürütülmüş ve yürütülmektedir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirlerinin sıralamadaki yeri diğer yollarla elde edilen etkinliklere bağlı olarak değişmektedir. Aidat ödemelerinde her sivil toplum ve meslek kuruluşunun yaşadığı sorunlar yaşanabilmektedir. Üyelerin aidat ödemeleri ile ilgili düzenlemeler ve yaptırımlar Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'da belirlenmiş kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık eğitiminin süresi ile ilgili uluslararası farklı örnek ve öneriler mevcuttur. Derneğimiz hâlihazırda uzmanlık eğitiminin süresinden çok içeriği ve kalitesi ile ilgilenmektedir. Sağlık Bakanlığı ile yapılan uzmanlık yönetmeliği çalışmalarının sonuçlanması için azami çaba harcanmaktadır.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Derneğimiz Türkiye'deki aile hekimliği uzmanı sayısının yeterli olmadığını düşünmekte olmakla birlikte, yeterli sayıda uzman yetişmesinin zaman alacağının da bilincindedir. Uzman yetiştirmede önemli olan standart bir eğitim ile diğer uzmanlık alanlarının da uyması gereken süreçleri dışlamadan kaliteyi sürekli yükseltmektir. Bu nedenle uzman sayısının arttırılması çalışmalarının başlangıcında eğitimi verecek ana bilim dallarının ve şefliklerin desteklenmesi ile uzmanlık eğitiminin eksikliklerinin giderilmesi ve standardizasyonu olmalıdır. Bunlar sağlanmadan uzman sayısının arttırılması mümkün değildir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin genel hedeflerini sağlık hizmeti alanında mesleğin yeri, önemi ve rolünü belirli hale getirmek; aile hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek; ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; sağlık hizmetleri alanında ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne hizmet etmek; uzmanlık dalına yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarını araştırmak; üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak; aile hekimliği uzmanlık eğitiminin standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek; mesleki kariyer ve onuru korumak; aile hekimleri arasındaki veya aile hekimi- hasta arasındaki ilişkiler ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kodları belirlemek; kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak; gelişen sağlık teknolojisinin getirmekte olduğu yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak; uzmanlık eğitimi sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek; aile hekimliği uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek; aile hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, şeklinde özetleyebiliriz.

Teşekkürler.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1990

Üye Sayısı:
1300

Yayınlar:
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Derneğin Şubeleri:
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir

Adres:
79. Sokak No: 4/5 Emek/Ankara

Tel ve Faks:
0 312 222 99 30

Web Adresi:
http://www.tahud.org.tr

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Okay Başak

Başkan Yardımcısı:
Uzm. Dr. Ziya T. Güneş

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Yeşim Uncu

Sayman:
Uzm. Dr. Fisun Sözen

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Arzu Uzuner
Uzm. Dr. Arzu Akalın
Uzm. Dr. Ahmet Volkan Arpacı

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu
Doç. Dr. Sevsen Cebeci
Uzm. Dr. Murat Çevik

Onur Kurulu Üyeleri:
Uzm. Dr. Haluk Çağlayaner
Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin
Doç. Dr. Pemra Ünalan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-aile-hekimleri-uzmanlik-dernegi-74-0-140.html

Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Çeliker

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 1995 yılında kuruldu. Kuruluş dönemindeki çekirdek kadroyu şimdi emekli olan Hacettepeli hocalarımız oluşturuyordu.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?

Türkiye’de çocuk kardiyolojisi ile uğraşan hekimlerin birlikteliğini sağlamak, sorunlarını tartışmak ve bunlara çözümler üretmek. Bunun yanısıra zaten üyelerimiz arasında yüzde 40’a yaklaşan bir oranı oluşturan çocuk kalp cerrahisi ile uğraşan hekimlerle birlikte faaliyetlerde bulunmak. Derneğimizin faaliyet alanlarını genel olarak böyle özetleyebiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Ulusal olarak başka bir derneğin varlığından söz edemeyiz. Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu gibi derneklerle bazı kesişme noktalarımız vardır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğe tıp hekimleri üye olabileceği gibi, tıp mesleği dışından bireyler de üye olabiliyor. Fahri üyelik, onursal üyelik gibi üyelilik olasılıklarından söz edebiliriz. Toplantılarımıza, etkinliklerimize katılabiliyorlar. Doğal olarak, fahri ve onursal üyelerimizin oy kullanma hakkı tüzük gereği bulunmuyor.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

Sanırım bu oran yüzde 95’in üzerindedir. Yan dal ihtisas çalışmalarına yeni başlamış olanların üyelikleri daha tam olarak gerçekleşmedi.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel Kurul ve üyelik seçimleri iki yılda bir yapılıyor. En son seçimimizi 2007’de yaptık. Haziran 2009 tarihinde tekrar yeni yönetim kurulu ve çalışma gurubu başkanlıkları seçimlerimizi yapacağız

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz tarafından yayınlanmakta olan bir bilimsel yayınımız yok. Ancak bir web sayfamız var. Bu sayfayı sıklıkla güncellemeye çalışıyoruz.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Yeterlilik kurulumuz var. İstanbul’da 2006 yılında yapılan Ulusal Kongre’de ilk yeterlilik sınavı yapıldı. İkincisini de 2007’de yaptık. Yılda bir kez yeterlilik sınavı yapıyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimiz bünyesinde İnvaziv Çalışma Grubu, Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Disritmi Çalışma Grubu, Romatizmal Hastalıklar Çalışma Grubu, Cerrahi Çalışma Grubu ve son olarak Erişkin Konjental Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu var.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Çocuk kardiyologları, kalp damar cerrahları ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile beraber yılda bir kere yıllık kongremizi yapıyoruz. Bu yıl Adana’da yaptık, önümüzdeki sene Bursa’da yapacağız. Bunun yanı sıra Derneğin içerisinde yer alan çalışma gruplarının da kendi programları oluyor. Örneğin Eko Çalışma Grubu, her sene toplantı düzenliyor. İnvaziv Çalışma Grubu genellikle iki senede bir toplanıyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Derneği ile organik temelde olmayan bir ilişkimiz var. Üyelerimiz arasında ortak çalışma yapan önemli bir grup var.

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğimizin gelirleri büyük oranda düzenlenen kongrelerden elde ettiğimiz gelirlerden oluşuyor.

Bunun dışında çok nadir bağış kabul ediyoruz.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Derneğin gelirlerinin yaklaşık beşte biri, altıda biri üyelik aidatlarından oluşuyor. Aidat toplama konusunda her dernekte olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız oluyor. Bu nedenle kongre ve genel kurullarda aidat toplamaya çalışıyoruz. Sürekli ödememe nedeniyle şimdiye kadar Dernekten ayrılmasını düşündüğümüz kimse olmadı. Mutlaka geçde olsa bir şekilde ödeme oluyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?

1990’lı yıllardan önce uzmanlık eğitimi iki yılda tamamlanıyordu. Uzmanlık eğitim süresi bugün üç yıl, yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu süre bazı nedenlerle daha da uzayabiliyor.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemizde pediatrik kardiyolog sayısında bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Büyük kentlerin tümünde bir pediatrik kardiyolog bulmak mümkün. Belki dağılımda bir sorun olabilir. Çocuk kalp damar cerrahisi uygulayan merkezlerin sayısının oldukça yetersiz olduğunu düşünüyorum.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Aslına bakarsanız Derneğimizin hedefleri çok çeşitli. Çocuk kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinin her yerde yapılamıyor olması önemli bir sorun. Hastalara teşhis konuluyor, fakat ameliyat edilemiyor ya da ameliyatla ilgili sıkıntılar var. Özellikle bu konuda bizim bazı görüşlerimiz olmasına karşın bunu hayata geçiremiyoruz.

Tedavi ile ilgili bir takım sıkıntılarımız da var. Çocuklukta görülen kalp hastalıkları, tüm kalp hastalıklarının çok büyük bir yüzdesini oluşturmuyor. Çocukluk çağı kalp hastalıklarının tedavisi çok daha fazla zaman ve emek gerektiriyor. Bu maliyet açısından yeterince değerlendirilmiyor ve bu sonuç pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi uygulanan önemli merkezlerin sayıca artmalarını engelliyor.

Teşekkürler.
27/10/2008

Derneğin Kuruluş Tarihi
8 Aralık 1995

Üye Sayısı
236 (140 Kardiyolog, 96 Cerrah)

Kamu Yararı Statüsü
Yok

Yayınlar
Pediatrik Kardiyoloji Yayın İndeksi II
1990-1997 Türk Pediatrik Kardiyoloji
Derneği adına Prof. Dr. Arman Bilgiç,
Prof. Dr. Alpay Çeliker

Adres
Anafartalar Cad. Konya Sokak
No: 10/29 Ulus/Ankara
Telefon: 0312 310 42 58
Faks: 0312 309 02 20

Web adresi
www.turkpedcar.orgYönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Alpay Çeliker

Genel Sekreter
Prof. Dr. Kürşat Tokel
Prof. Dr. Ercan Tutar

Sayman
Prof. Dr. E. Sema Özer

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Nazmi Narin
Prof. Dr. Metin Demircin
Prof. Dr. Gül Sağın Sağlam
Prof. Dr. Ergün Çil
Prof. Dr. Zübeyir Kılıç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Semra Atalay
Prof. Dr. Funda Öztunç
Prof. Dr. Levent Saltık
Prof. Dr. Selmin Karademir
Prof. Dr. Sait Aşlamacı
Doç. Dr. Olgu Hallıoğlu
Prof. Dr. Türkan Ertuğrul
Prof. Dr. Rıza Doğan
Prof. Dr. Hakan Ceyran

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Birgül Varan
Doç. Dr. Osman Küçükosmanoğlu
Doç. Dr. Tevfik Karagöz

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Kazım Üzüm
Dr. Ali Baykan
Dr. Osman Başpınar

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Muhsin Saraçlar
Prof. Dr. Ayten İmamoğlu
Prof. Dr. Tahsin Tuncalı

Onur Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Müfit Arcasoy
Prof. Dr. Bahriye Tanman
Prof. Dr. Teoman Onat

Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Nazan Özbarlas
Prof. Dr. Sedef Tunaoğlu

Etik Kurul Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ruhi Özyürek
Prof. Dr. Kemal Baysal
Prof. Dr. Halil Ertuğ

Cerrahi Çalışma Gurubu
Başkan: Prof. Dr. Sait Aşlamacı
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr.
Hakan Ceyran

Disritmi Çalışma Gurubu
Başkan: Prof. Dr. Sema Özer
Başkan Yardımcısı:Doç. Dr. Birgül Varan

Ekokardiyografi Çalışma Gurubu
Başkan: Prof. Dr. Süheyla Özkutlu
Sekreter: Prof. Dr. Semra Atalay

Erişkin Yaşa Ulaşan Doğumsal
Kalp Hastalıkları Çalışma Gurubu
Başkan: Prof. Dr. Gül Sağın Sağlam
Sek.: Doç. Dr. Osman Küçükosmanoğlu

Girişimsel Çalışma Gurubu
Başkan: Prof. Dr. Kürşat Tokel
Sekreter: Prof. Dr. Nazan Özbarlas

Romatizma Çalışma Gurubu
Başkan: Prof. Dr. Rana Olguntürk
Sekreter: Prof. Dr. Ercan Tutar
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-pediatrik-kardiyoloji-dernegi-74-0-73.html

aerol
04-16-2011, 20:37
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Agop Çıtak

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından kuruldu. Çok kısa bir sürede ulusal bir dernek haline geldi ve uluslararası ilişkiler kurarak yurt dışında çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda ülkemizi temsil etmeye başladı.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin ana amacı ülkemizde çocuk acil tıp ile çocuk yoğun bakım bilim dallarının kurulması, geliştirilmesidir. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, kamu yararına çalışan bir dernektir. Amacını gerçekleştirmek için derneğin sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri şunlardır:
Çocuk hekimleri başta olmak üzere tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel çocuk acil ve yoğun bakım konularında eğitim almalarını desteklemek, bu alanda eğitimin standartlarını belirlemeye katkıda bulunmak.
Halkı çocuk acil ve yoğun bakım hizmetleri konusunda bilinçlendirmek, (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon, internet vb.)
Çocuk acil ve yoğun bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonun sağlanmasını teşvik etmek.
Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin özellikle acil-yoğun bakım konusundaki tıbbi bilgisini geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak,
Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı ile çeşitli araştırma projelerinin yürütülmesi için yurt dışındaki çocuk acil hekimlerinin ve yoğun bakım hekimlerinin ülkemize gelmesini ve gerekli görüldüğü durumlarda Türk çocuk acil hekimleri ve çocuk yoğun bakım hekimlerinin yurt dışı klinik, hastane, üniversite ortamlarında çalışmasını ve döndüklerinde verecekleri rapor, seminer, toplantılar ile konuyla ilgilenenlerin aydınlatılmasını sağlamak.
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile ilgili yayınlar yapmak.
Yurt içindeki çocuk acil hizmetleri ve çocuk yoğun bakım hizmetleri ile ilgilenen diğer kuruluşlarla (bilim ve hayır kurumları) güç birliği yapmak.
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile ilgili dokümantasyon merkezi ve arşiv kurulmasına çalışmak ve yardım etmek.
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile doğrudan ya da dolaylı olan çalışmaları desteklemek, daha iyilerinin yapılabilmesi için yarışmalar açmak ve ödüller vermek,
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışından konuklar davet etmek, organizasyonlarda bulunmak, yurt dışındaki çocuk acil ve çocuk yoğun bakım kuruluşları ile iş birliği yapmak, dernek amaçları doğrultusunda gerekli kuruluşlara başvurmak ve izin almak koşuluyla aynı amaçlara yönelik vakıflara ve federasyonlara üye olmak.
Acil hastalığı olan çocuklara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak,
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin yeterli, etkin ve güncel altyapı, araç ve gereç ile donanımına katkı sağlamak.
Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak çocuk acil ve çocuk yoğun bakımların fiziksel standartlarını ve eğitim müfredatını oluşturmak.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
Derneğimize çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusuna ilgi duyan herkes üye olabilmektedir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Çocuk acil ve yoğun bakımla uğraşan hekimlerin tamamı derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri her 3 yılda bir yapılmaktadır. En son seçim 2009 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimize ait periyodik bilimsel yayınımız yoktur.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz yeterlilik kurulu oluşturulmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduktan kısa bir süre sonra bilimsel toplantılar düzenlemeye başladı. Bu yıl 22 26 Mart 2010 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği & I. Pediyatrik Paramedik ve ATT Kongresi'ni Adana'da düzenledik. Her yıl kongrelerimize katılımcı sayısı belirgin olarak artmaktadır.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına, pratisyen hekimlerine, aile hekimlerine, hemşirelere, paramediklere vs. yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklarda ileri yaşam desteği kursu (ÇİYAD), "pediatric advanced life support (PALS)", çocuk acil kursu (APLS) ve çocuk yoğun bakım kursları ile sağlık personelinin ağır hasta çocuk karşısında neler yapması gerektiği öğretilmektedir. Yine yaşam boyu eğitim kavramına inanarak çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda çok sayıda kitap yayınladık.
Dernek olarak ülkemizde "Çocuk Güvenlik Haftası"nı oluşturmak istiyoruz. Çocuk Güvenlik Haftası'nın temel amacı, genç nüfusa sahip ülkemizde çocukların hem fiziksel hem de psikolojik güvenliğini sağlamaktır. Fiziksel güvenlik kavramında en önemli nokta, çocuklarıda kazalar gibi önlenebilir nedenlere bağlı ölümleri ve sakat kalmaları azaltmaktır. Amacımız çocukların hangi kazalara maruz kaldığını, nasıl geliştiğini, nedenlerini ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, halka bilgi vermek ve bu konuda yerel yönetim ve hükümetin dikkatini çekerek bu konuda düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Alınan tüm önlemlere rağmen kaza meydana geldiğinde ise doğru ve zamanında ilk yardımın girişimlerinin yapılmasını sağlamaktır. Fiziksel güvenlik kavramı içinde okul, yuva gibi çocukların toplu halde yaşadığı mekânların standartlarını ortaya koymak, gıda ve oyuncak güvenliği sağlamak da vardır.
"Çocuk Güvenlik Haftası"nda hedef kitleler anne ve babalar, çocuklar, öğretmenler, okul müdürleri, yerel yöneticiler, bürokratlar, siyaset adamları, trafik polisleri, doktorlar, medya yöneticileri vs.dir.
Bu amaçlara ulaşmak amacıyla görsel ve basılı medya ile iletişime geçilecektir. Ailelere ve öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Bu bilgilerin karikatürize edilmiş şekli evde buzdolabı veya benzer yerlere asılacak veya yapıştırılacak şekilde basılarak ailelere bedava dağıtılacaktır. Daha büyük boyutta basılmış materyaller okul, kreş, yuva gibi çocukların birlikte olduğu alanlarda asılmak üzere dağıtılacaktır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizde bilimsel çalışma grupları oluşturulmuştur. Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım çalışma grupları ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu gruplar ülkemizi yurt dışında da temsil etmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dünya Pediatrik Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu
"The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care"
"European Society for Emergency Medicine-EuSEM"

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin en önemli geliri yaptığımız kongrelerden gelmektedir.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri toplam gelirimizin göre çok az bir bölümünü oluşturmaktadır. Her üyenin aidat ödemesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde uygulanan bir yaptırımımız şimdilik yoktur.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım yeni yan dal olarak kabul edildi. Sağlık Bakanlığının yapmakta olduğu müfredat çalışmalarında çocuk acil ve yoğun bakım kurullarında dernek üyelerimiz görev alıp eğitim standartlarının belirlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Şu anda yan dal eğitim süresi yurt dışında olduğu gibi 3 yıl olarak belirlenmiştir ve bu süre yeterlidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde yan dal olmaması nedeniyle çocuk acil ve çocuk yoğun bakımla uğraşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman sayısı çok azdır. Açık çok fazladır. Yan dal olmasından sonra yeni kadroların açılması ile bu alanda çalışan hekim gücü sayısının hızla artmasını beklemekteyiz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
En büyük amacımız çocuk acil ve çocuk yoğun bakım uzman sayınını artırarak çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin hızla kurulmasını sağlamak ve çocuk ölümlerini azaltmaktır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1998

Üye Sayısı:
98

Kamu Yararı Statüsü:
Evet

Adres:
Millet Caddesi Hürriyet Apt. No: 149/3 34390 Çapa/İstanbul

Tel:
0 212 635 96 20

Faks:
0 212 631 39 97

Web Adresi:
http://www.cayd.org.tr

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Agop Çıtak

Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Hayri Levent Yılmaz

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş

Sayman:
Nihat Tuna

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Tolga Köroğlu
Doç. Dr. Murat Duman
Uzm. Dr. Nilgün Erkek Atay

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-cocuk-acil-tip-ve-yogun-bakim-dernegi-74-0-139.html

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2008 Yılı Şubat ayında resmi olarak kuruldu. Dernek kurucuları hematologlar, kardiyologlar, kardiyovasküler cerrahlar, genetik uzmanları, doku mühendisleri, patologlar ve embriyologlar gibi bir gruptan oluşuyor. Derneğimiz multidisipliner bir dernek.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Bilindiği üzere 2000’li yıllardan itibaren artık hedeflenmiş tedaviye doğru gitmek gerekiyor. Bunların en önemlisi de hücresel tedavidir. Bu hücresel tedavi, başta kök hücre olmak üzere tümör aşısı, doku mühendisliği, gen tedavisi ve son olarak da plastik cerrahiye yönelik hücresel tedavi uygulamalarıdır. Burada amacımız hücresel tedavi ve rejeneratif tıp’ta standardizasyon ve son gelişmelerin Türkiye’de uygulanması ile bunun bir çatı altında olmasını sağlamak.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Kök hücrenin değişik uygulama alanları olduğu için, o alanlara ait bilim dallarında küçük dernekler oluşturulmuş olabilir. Ancak bizim amacımız, kök hücre ile ilgili bütün bilim dallarındaki doktorları bir araya getirerek yeni bir yapılandırma oluşturmak. Kendimize model olarak Uluslararası Hücresel Tedavi Derneğini aldık. Amacımız multidisipliner bir dernek oluşturmak.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize kök hücre ile ilgili her branştan doktor veya teknik eleman üye olabilmektedir. Çünkü bilindiği üzere, hücresel tedavi başta olmak üzere tümör aşısı ya da rejeneratif tıp alanı oldukça gelişmiştir. Derneğimizin kurucuları arasında çoğunluk tabi ki yıllardır kök hücre nakli yapan, kemik iliği nakli yapan uzmanlardan oluşmaktadır. Ama buna ilaveten, özellikle kök hücrenin uygulanacağı en önemli alanlardan biri olan kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahisi, genetik, histoloji, embriyoloji, patoloji ve doku mühendisliğinden üyelerimiz bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Genç bir derneğiz. Kurucu üyeler dışında şu an için resmen kayıt olmuş üye almadık. Kurumsal bir dernek olma yolundayız. Amacımız “Önce derneğe hep beraber girelim, sonra ne yapacağız karar veririz.” değil. Önce ne yapacağımıza karar verelim, ne amaçlıyoruz, neler yapacağız bunlara karar verelim istiyoruz. Buna yönelik altyapıyı oluşturmak istiyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek genel kurulunu tüzüğümüz gereği iki yılda bir yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan ya da ileride yayımlanması düşünülen periyodik bilimsel yayınlar konusunda neler söyleyeceksiniz?
Özellikle uluslararası platformda iddialı olacağını düşündüğümüz bir dergi hazırlıyoruz. İlk kongremizde bu dergiyi çıkaracağız.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bildiğiniz üzere Türkiye Avrupa Birliği(AB)’ne girmek üzere bir aday ülke ve başlıklar üzerinde çalışılıyor. Özellikle organ, hücre ve doku nakliyle ilgili bir kanun taslağının da AB müktesebatına uygun olarak hazırlanması gerektiğini öğrenince, Sağlık Bakanlığı ile beraber Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneğimiz, Ankara Kızılcahamam’da dört gün süren bir çalıştay düzenledi. Türkiye’de bu konuyla ilgili bütün bilim adamları davet edildi. Bu toplantıda öncelikle AB müktesebatı ile ilgili tüm bilgiler kendilerine sunuldu. Daha sonra konu başlıkları bölünerek üzerinde tartışıldı. Çalıştayın sonucunda 17 kadar yönetmelik ve tebliğ taslağı hazırlandı. Buradan çok memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 2008 yılında Brüksel’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu çalışması çok olumlu sonuç verdi. Hücresel Tedavi Derneğinin de içerisinde olduğu bir çalıştayın, böyle olumlu bir sonuç vermesi bizi memnun ediyor.
Ayrıca derneğimiz özellikle yeni kavramların anlaşılabilmesi için, İstanbul’da bilgilendirme amaçlı geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Bu toplantıda sağlık muhabirlerinin hücresel tedavi ile ilgili her türlü soruları cevaplandırıldı. Yine bu toplantıda hücresel tedavinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir de konferans verildi.
Önümüzdeki günlerde asıl hedefimiz, 1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi. Bu kongre ilk olmakla beraber özellikle uluslararası katılımla çok başarılı olacağına inanıyorum. Kongremiz Avrupa Hematoloji Birliği tarafından, sürekli tıp eğitimi açısından akredite edilmiştir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Çeşitli bilimsel gruplar için hazırlıklarımızı yaptık. Örnek vermek gerekirse; nörolojik bilimlerde kök hücre grubu, kardiyolojik bilimlerde kök hücre grubu, gastroenteroloji ve endokrinoloji, tümör aşısı, kadın doğumda kök hücre gibi gruplar oluşturuyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Yeni bir dernek olmamıza rağmen ISCT’ye üyeyiz. Aynı zamanda da Avrupa Hematoloji Birliğine doğrudan üyeyiz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu Avrupa Aferez Derneğine de üyedir. Derneğimiz ISTC’nin Türkiye modelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte diğer tüm gruplarla da ilişki içerisindeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Buradaki amacımız, kongreler düzenleyerek derneğimize gelir sağlamak. Ama asıl hedefimiz, uygulamalı kurslar düzenleyerek bunlardan gelir elde etmek. Özellikle konuyla ilgili özel sektöre, ilaç firmalarına yönelik bilimsel toplantılar düzenleyerek gelir elde etmek, bu gelirleri yürüteceğimiz çalışmalarda değerlendirmek. Derneğimizin hedefleri doğrultusunda hücresel tedavi ile ilgili her türlü girişime de sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde iktisadi teşekkül kurmak gibi bir görüşümüz de mevcut. Bu tüzüğümüzde de yer almaktadır.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uyguladığınız bir yaptırımınız var mı?
Derneğimizde amacımız gönüllülük ilkesine dayandığı için bir yaptırımımız söz konusu değildir. Tam tersine, kongre katılımıyla ilgili değişik çalışmalardan almış olduğumuz destekle mümkün olan bütün bilim dallarındaki gönüllüleri kucaklamak amacındayız. Dernek üyelerinden sembolik olarak bir aidat alacağız belki ama, asıl gelir olarak böyle bir beklentimiz yok.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Aslında tüm tıp dallarında tedavi yöntemleri belli bir seviyeye gelmesine rağmen, tamamen yeterli değildir. Hücresel tedavide özellikle “hedeflenmiş tedavi”nin çok geniş açılımlar sağlayacağına inandığım için, çok miktarda katılım ve iş birliği beklemekteyiz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Birincisi kongreler düzenlemek. Bu kongrelerde özellikle bilimsel gelişmeleri paylaşmak; ikincisi kök hücre ile ilgili, hücre tedavisi ile ilgili akreditasyon ve standardizasyonlar belirlemek ve bunları uygulamak; üçüncüsü, Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği yaparak, her türlü desteği sağlamak. Bunun dışında, özellikle hücresel tedavinin üretilmesi ve uygulaması ile ilgili her türlü işbirliğini yapmak olarak söyleyebiliriz.

Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
Şubat 2008

Kamu Yararı Statüsü
Yok

Yayınlar
Yok

Derneğin Şubeleri
Yok

Adres
Güniz Sokak No: 48/ 5
Kavaklıdere/Ankara

Telefon
0312. 466 08 60

Faks
0312. 466 08 62

Web adresi
hucreseltedavi.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Osman İlhan

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer Gülbaş

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Duygu Uçkan

Sayman
Prof. Dr. Mustafa Çetin

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Alp Can
Prof. Dr. Mustafa Özbaran


Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Hakan Göker
Doç. Dr. Birol Güvenç
Prof. Dr. Yener Koç
Prof. Dr. Murat Elçin

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat Tombuloğlu
Prof. Dr. Mustafa Çetiner
Doç. Dr. Mehmet Ali Özcan

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. İsmet Aydoğdu
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Doç. Dr. Evren Özdemir
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-hucresel-tedavi-ve-rejeneratif-tip-dernegi-74-0-84.html

aerol
04-16-2011, 20:38
Pediatri Birliği Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Pediatri Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2005 yılı sonlarında kuruldu. Biliyorsunuz Türkiye'de pediatriyle uğraşan birkaç dernek var. Ancak bu konsept pediatri konusundaki birçok alanda ihtiyaca cevap veremiyor. Bizim derneğimizin yepyeni bir konsepti var dünyada. Daha önce çocuk sağlığı ve pediatri denince akıllara sadece pediatri uzmanlarının sorumlu olduğu bir alan geliyordu. Yeni konsept, artık bütün dünyada bir ekibin bundan sorumlu olduğudur. Bununla örneğin; diyetisyenler, pediatri hemşireleri, pediatri asistanları, pediatri uzmanları, sosyal gelişim uzmanları, çocuk ruh sağlığı uzmanları, fizik tedavi uzmanları, diş hekimleri, hatta çocuk istismarını ilgilendiren konularda hukukçuları, siyasetçileri kastediyorum. Yani çok geniş bir kapsam var. Bu birlikteliği diğer pediatri ile ilgili dernekler sağlayamadılar. Onlar daha çok meslek derneği olarak kaldılar.

Halbuki bizim aklımızda şöyle bir dernek vardı. Bu multidisipliner yapıda her kesimin temsilcisi bulunan bir yönetim oluşturalım. Her konuya eğilelim. Özellikle tüketicilerin çocuk sağlığı konularındaki sorularına cevap veren bir yapılanma sağlayalım. Kazanç sağlayacak kongre toplantı vs. gibi şeyler olmasın.

Tam bir sivil toplum örgütü (STK) gibi çalışalım. Derneğimizi işte bu amaçla kurduk ve gerçekten derneğimizin kompozisyonuna bakarsanız, az önce saydığım tüm alanlardan, hemen hemen her kesimden birçok insan var. Derneğimize katkıda bulunmak için üye olmakda gerekmiyor. Seçimlerde oy kullanan kişiler gerçek üyelerimiz ama saydığım bu alanlarda çalışan, kendi uzmanlık alanları ile ilgili derneklere üye olan herkes bizim doğal üyemiz.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Biz daha çok çocuk sağlığının bugüne kadar pek değinilmemiş alanlarında faaliyet göstermeye önem veriyoruz. Örneğin; çocuk beslenmesi konusunda anne babalar neler bilmelidir? Çocuk kanserleri konusunda anne babalar neler bilmelidir? Farkındalık nasıl yaratılır? Yazın dikkat edilecek konular, kışın dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Bebek beslenmesinin önemi. Hatta parlamenterlerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2006-2007 tarihleri arasında çalışmalar yaptık. Onlara çocuk istismarı konusunda brifingler verdik.
Faaliyet alanlarımız genellikle bu yönde.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türkiye Milli Pediatri Derneği var, Türkiye Pediatri Kurumu var. Bunlar uzmanlık dernekleri. Daha çok uzmanlık problemleri ile uğraşıyorlar. Örneğin; bir pediatri ihtisası nasıl olmalıdır? Bir board nasıl alınmalıdır? gibi daha akademik konulardan sorumlular. Elbette ki onların da varlıkları çok önemli. Onların da alanları çok farklı, ama asıl ülkemizin genel yapısında anne babaların, tüketicilerin çocuk ürünleri üreticilerinin ve kullanıcılarının ihtiyaçları daha farklı. Biz bu konudaki ihtiyaca cevap vermek için çalışıyoruz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Çocuk sağlığı konusunda, çocukların geleceği konusunda hizmet etmeyi öngören, bunu bir misyon olarak hayatında gören herkes derneğimize üye olabilir.
Bir dernek belli bir sayıyı aştıktan sonra bazen iş çığırından çıkabiliyor. Biz aktif oy kullanan üye sayımızı 100-150 civarında tutuyoruz. Ama bu biraz önce söylediğim derneklerin doğal üyeleri bizim de doğal üyemiz olan üye sayısıyla oldukça kalabalığız diyebilirim. Bunu şöyle örnekleyebilirim. Bizim 3-4 ayda bir çıkardığımız, çok zevkli bir okuma tarzı olan 4-5 sayfalık Pediatri Bülteni diye bir bültenimiz var. Bunu biz Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin kişiye gönderiyoruz.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Biz hekim amaçlı değiliz ama pediatri konusunda çalışan diyetisyenlerin, psikologların özellikle yeni yetişen genç arkadaşlardan önemli bir kısmı üyemizdir. Biz hekimlerin yüzde şu kadarı üyemizdir, demek istemiyoruz. Zaten hekim ağırlıklı olan bir dernek olmak istemiyoruz. Hekim ağırlıklı dernekler zaten var. Biz multidisipliner bir yaklaşım amaçlıyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurullarımızı iki yılda bir yapıyoruz. En son genel kurulumuzu geçtiğimiz yıl yaptık. Yönetim kurulumuzu oluştururken bizim şöyle bir prensibimiz var.

Yönetim kurulunda her alandan en az bir üye bulunmak zorunda. Yani hemşiresiz bir yönetim kurulu olmuyor. Sosyal çalışmasız, psikologsuz, doktorsuz, diyetisyensiz bir yönetim kurulu olmuyor. Mutlaka bu ana branşların temsilcileri yönetim kurulumuzda bulunmak zorunda. Örneğin; ben dernek başkanıyım, dernek başkan yardımcısı arkadaşımız bir diyetisyen.

Bir şeyi kabul etmemiz lazım. Hekimler olarak bizim elbette ki sorumlu olduğumuz konular var, ancak öyle meslek gurupları var ki biz onların alanlarına da bazen giriyoruz ve yanlış yapıyoruz. Mesela birçok hekim arkadaşımdan da görüyorum, beslenme konusunu bir diyetisyen kadar iyi bilmiyorlar. Hele çocuk beslenmesi çok kritik. Ailelere bu konuda tavsiyelerde bulunurken aynen kullanılan ilaç kadar titiz olmak lazım. Mutlaka bir diyetisyene danışmak lazım.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Pediatri Bülteni adı altında bir bültenimiz var. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızla birlikte çıkardığımız anne babalara yönelik, çocuklar için ilk yardım kitapçığı var. Ayrıca anne babalara yönelik ilk yardım kursları, beslenme kursları, çocuklara hangi dönemlerde hangi oyuncaklar seçilmeli vs. gibi eğitim kursları düzenliyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Anne babaların çocuk yetiştirme konusunda oyuncak seçimi, çocukların gelişiminin anne babalarca takip edilmesi için psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar, ilk yardım kursları, beslenme konusunda "work shop"lar yapıyoruz. Bunlar bilimsel yeterliliği olan arkadaşlarımız tarafından anne babalara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Biz bilim insanlarının toplanıp tartıştığı toplantılar yapma peşinde değiliz. Biz daha çok anne babalara, toplumun eksikliğini hissettiği konulara yöneldik.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Hem yurt içi hem yurt dışı birlikteliklerimizi yürütecek komisyonlarımız var. Diyetisyen arkadaşlarımızdan oluşan beslenme komisyonumuz var. Hemşire arkadaşlarımızdan oluşan hemşireler komisyonumuz var. Psikolog arkadaşlarımızın oluşturduğu komisyonumuz var. Bir de her kesimden, bizim derneğimizin yönetim kurulu kompozisyonunda olup yurt dışı birlikteliklerimizi yürüten komisyonumuz var.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Dernek olarak bu bizim alanımız değil. Onun için derneğimiz adına bu konuda bir şey söyleyemem. Kişisel görüşümü sorarsanız, iyi yetişmiş bir pratisyen aslında bir çocuk sağlığına primer anlamda verilecek hizmeti yürütebilir. Ancak gerçek bir pediatri uzmanı düşüyorsak, yani bazı özel durumları tespit edebilecek, örneğin; öyle herkesin tanı koyamayacağı bazı renel hastalıkları, bazı kan hastalıklarını atlamayan, yetkin bir pediatri uzmanı düşünüyorsak, bunları sadece ikinci ve üçüncü tedavi hizmetlerinde kullanmayı düşünüyorsak en az 3 yıl eğitim gereklidir. Bunun üstüne eğer bu arkadaşlarımızın da yönlendirilerek belli bir yetkinliğe sahip uzmanlık alanlarında yetiştirilmesini istiyorsak, bu 3 yılın üzerine en az bir 3 yıl daha eğitim gerekir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Sadece pediatri değil, bugün yeterli uzmanlık sayısına sahibiz dediğimiz hiçbir alan göremiyorum. Genel olarak doktor sayımızda inanılmaz bir eksiklik var. İnsan kaynakları konusu bu gün sağlık hizmeti sunumunda en ciddi sorunumuz diye görüyorum.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kısa ve orta vadede ülkemizdeki tüketicilerin bilgilendirilmesi, bazı konularda kurstan geçirilmesi, anne babalara yönelik ilk yardım kurslarının yapılması, çocuklarını iyi izlemelerine yönelik eğitimlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede ise devlet kurumları ile özellikle Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile iş birliği içerisinde, bölgemizde konseptimizi yaymaya ve derneğimizin önderliğinde derneklerin iç içe olduğu, ülkelerin iç içe olduğu birlikler kurmayı hedefliyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2005

Derneğin Yayınları:
Pediatri Bülteni

Adres:
Kırlangıç Sokak No: 43/3
06700 GOP/Ankara

Tel:
0 312 428 28 18

Faks:
0 312 428 46 67

E-posta:
info@pediatribirligi.org.tr

Pediatri Birliği Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. A. Murat Tuncer

Başkan Yardımcısı:
Diyetisyen Nihal Tuncer

Genel Sekreter:
Psikolog İrem Konakçı

Sayman:
Hemşire Gülseren Özal

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. İdil Yenicesu
Prof. Dr. Mehtap Tatar
Dr. Cengizhan Elmas
Dr. Bahattin Tunç
Doç. Dr. Suna Emir
Öğr. Üy. Nevin Alsar
Öğr. Üy. Sema Şahin
Ar. Gör. Yusuf Pustu
Dr. Hilal Tunçer Yılmaz
Mali Müşavir Oğuç Güven

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Ahmet Koç
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Çocuk Gelişimci Nur Sezer
Dr. Bayram Çoban
Çocuk Gelişimi Uzm.
Bedriye Tuğba Karaaslan

Denetim Kurulu Üyeleri:
Dr. Duygu Uçkan
Dr. Murat Gültekin
Sağlık Memuru Murat Özal

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Sağlık Memuru Erol Erduran
Prof. Dr. Gülden Köksal
Çocuk Gelişimi Uzm.
Güllü Deveci
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-pediatri-birligi-dernegi-74-0-137.html

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği
Dernekleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Figen Şahin

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Dernek 1988 yılında kurulmuş. Bu yıl 20. yılımızı kutladık. Daha çocuk istismarı konusu Türkiye’de konuşulmazken, böyle bir şeyin varlığı bile bilinmezken çok duyarlı, bu konuda yurtdışında da eğitim almış farklı disiplinlerden insanların oluşturduğu bir dernek. 1988 yılında ilk olarak 7 kurucu üye ile kurulmuş. Bunların içerisinde hekimler, avukatlar, eğitim fakültesi öğretim üyeleri var. O zamanlar az olan üye sayısı giderek artmış. Bu 20 yıl da da daha çok eğitim alanında, çocuk istismarı konusunda duyarlılık kazandıracak eğitimlere ağırlık vererek etkinliklerini sürdürmüş.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin, adından da anlaşılabileceği gibi, genel amacı çocuk istismarı ve ihmalini önlemek. Bununla ilgili olarak, çocuğun daha doğum öncesi dönemlerinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak için; fiziksel, cinsel, duygusal olarak hiçbir şekilde istismar edilmemesini sağlamak için çeşitli etkinlikler yapıyor. Bunun içerisinde bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek, bu bilgileri yayarak insanlarda duyarlılık oluşturmak, çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini, deneyimlerini birbirlerine aktaracakları ortamları sağlamak ve gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara istismar ve ihmale uğrayan çocuklara nasıl yaklaşacakları, sağlıkları konusunda neler yapacakları konularında eğitimler vermek gibi amaçları var. Bu amaçla da dernek sempozyumlar, kongreler, bilimsel toplantılar düzenlemekte. Bu konuda yayın yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılmakta. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara katkıda bulunulmakta, gerek ulusal gerek uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmakta.

Diğer ülkelerle kıyasladığımızda çocuk istismarı ve ihmali konusunda, bunların istatistiklere yansıtılması konusunda biz ne durumdayız?
İstatistiklere yansıtılması konusunda iyi durumda değiliz. O nedenle de rakamlar konusunda konuşabilmek çok zor. Ama şu biliniyor, dünyada çocuk istismarı konusunda karnesi iyi olan ülke pek yok. En gelişmişinden gelişmekte olana kadar bütün ülkelerde bu sorun var. Yakın bir zamana kadar Türkiye’de böyle bir sorun yokmuş gibi davranılıyordu ve biraz inkar etme, kafamızı kuma gömme tarzı bir davranış vardı. Ama şimdi Türkiye’de de çocuk istismarının önemli bir sorun olduğunun farkındayız. En azından bu konuda çok duyarlılık gelişti. Tam yüzdeler vermek çok zor. Çünkü gerçekten Türkiye’de geniş çaplı yapılıp da bütün Türkiye’yi temsil edecek bir çalışma yok. Bölgesel çalışmalar var. Ufak tefek tez çalışmaları var. Onlarda da verilen rakamlar azımsanabilecek gibi değil. Gerek fiziksel istismar, gerek cinsel istismar bizim ülkemiz için de sorun.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize, dernekler kanunu ve tüzüğünün gerektirdiği şartlara sahip olan herkes üye olabilir. Ama genelde kimler derseniz, bu konuda duyarlılığı olan, çocuk alanında bir mesleki çalışmayı genelde sergileyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, çocuk gelişimci, hekim, hemşire gibi sağlık personeli, hukuk alanında çalışan kimseler; yani sadece gönüllü değil profesyonel meslek yaşamında da bu konuyla ilgilenen kişiler derneğimize üye oluyorlar. Derneğimizin şu anda 339 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Derneğimizde hekim üye sayımız 60 civarında. Hekimler içerisinde de psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri, adli tıp hekimleri ve çocuk hekimleri var. Çocuk hekimlerinin içerisinde genelde sosyal pediatri gurubu bu alanla daha ilgili. Üyelerimizin önemli bir oranını hekimler oluşturuyor.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
2007’ye kadar genel kurulumuzu iki yılda bir yapıyorduk. Daha sonra yasanın değişmesiyle bu sürenin uzatılabilmesi mümkün olunca 3 yıla çıktı. En son ocak 2007’de genel kurul yaptık. Bir sonraki genel kurulumuzu ocak 2010’da yapacağız.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Dernek 1988 yılında ilk kurulduğundan bu yana çok yoğun bir şekilde zaten kongre, bilimsel eğitim toplantıları üzerine çalışmış ve çok sayıda eğitim toplantısı yapmış. Bunlardan en büyüklerinden biri 2001 yılında yapılan ve “International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect” (ISPCAN) tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi’nin Avrupa Toplantısı. Bunun dışında 1989’da, 1990’da ulusal kongreler yapılmış. Biz son dönemde özellikle 2006 ve 2008’de uluslararası katılımlı toplantılar düzenledik. Sempozyum olarak adlandırdık ama katılım oranları ve içerik anlamında kongre niteliğinde bir sempozyumdu. Hem uluslar arası konuşmacılar gelip çalıştaylar ve konuşmalar yaptılar, hem Türkiye’deki meslektaşlarımız bu konudaki deneyimlerini aktardılar. Önümüzdeki büyük hedefimiz, şu anda başvuruları devam eden ISPCAN’in 2012 Dünya Kongresi için adaylığımız. Adaylığımızı koyduk ve ilk aşamayı geçtik. Şimdi ikinci aşamanın çalışmalarını yapıyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Bizim derneğimizin adı ve amacı “çocuk istismarını ve ihmalini önleme”, aynı amaçla çalışan ve aynı adı taşıyan “International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect” bu konuda dünyada çeşitli ülkelerde kendine ulusal partnerler seçiyor. Biz de ulusal partneri olmak için başvurumuzu yapıp 2006 yılında partner olarak kabul edildik. Onlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ayrıca yine Türkiye’de bir ağ kurmaya çalışan, çocukların cinsel amaçlı ticari sömürüsüne karşı çalışan End Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) adlı topluluğun Türkiye’de oluşturduğu ağın içindeyiz. Onlarla da ortak çalışmalar ve eğitim toplantıları başlattık.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin temel geliri birçok dernekte olduğu gibi üye aidatları. Büyük bir kısmı bu oluşturuyor. Bunun dışında verilen eğitimlerden, projelerden gelen gelirler var. Yapılan bilimsel toplantıların gelirleri ve bağış gelirleri var.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Ödemelerin unutulması, dernek aidatının ihmal edilmesi, çoğu dernekte olduğu gibi bizim de zaman zaman yaşadığımız bir sorun. Aslında her üyenin aidatını ödemek istediğini düşünüyoruz. bizim de kapı kapı dolaşıp toplama imkanımız olmadığı için, bu konuda bir yöntem geliştirelim istedik. Son bir yıldır aidatları otomatik ödeme, kredi kartıyla ödeme yoluyla almaya başladık. Bu oldukça iyi gidiyor. Bütün üyelerden talimat toplandıktan sonra bu sorunumuz çözülmüş olacak. Tüzüğümüzde iki yıl üst üste aidatını ödemeyen kişiye tebligat yapılarak üyelikten çıkarılması öngörülüyor. Ancak biz hiçbir üyemizi bu şekilde çıkarmayı düşünmüyoruz. Çünkü onun hiçbir zaman kötü niyetle ve isteyerek aksattığını düşünmediğimizden hatırlatmalarımızı yapıyoruz.
Çocuk istismarı konusu Türkiye’de ve dünyada sanırız tam olarak branşlaşabilmiş değil. Türkiye’de “Çocuk İstismarı” alanında uzmanlık şu anda yok. Amerika’da pediatrinin üzerine çocuk istismarı diye bir üst ihtisas branşı var. Türkiye’de bu konuyla şu anda adli tıp hekimleri, çocuk psikiyatristleri ve çocuk sağlığı hastalıklarının içerisinde de özellikle sosyal pediatrinin hekimleri ilgileniyorlar.

Bizim hep önerimiz bu hekimlerden oluşan, hastane temelli multidisipliner ekipler halinde çalışılması. Çünkü bu üç uzmanlık alanın da konuya verecekleri katkılar ayrı. Biri adli yönünü daha ağır tutarken biri çocuğun genel sağlığı, diğeri ruh sağlığı üzerine çalışıyor. Aynı zamanda bu hastane temelli ekiplerde sadece hekimler değil sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi çocuğun desteklenmesine çok önemli katkılar verecek kişilerin de bulunması gerekli. Bir sevindirici haber şu, biz bu eğitim çalışmalarını yaptıkça son yıllarda üniversitelerde giderek artan sayıda konuyla ilgili multidisipliner ekiplerin oluşmaya başlaması. Biz Gazi Üniversitesinde 2001’den bu yana zaten böyle bir ekip çalışması yürütüyorduk. Bazı büyük illerde de eskiden beri bu konuyla uğraşan ekipler vardı ama şimdi diğer illerde de yaygınlaşmaya başladı. Bütün üniversitelerde bu konuda bir duyarlılık başlatmak için çabalarımız var. Bu anlayışın yerleşmesi ve tek bir hekim, tek bir ihtisasın değil de bir ekibin işi olduğu anlayışının yerleşmesini önemsiyoruz.

Türkiye’de çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi konusunda oluşturulmuş ekip sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu ekiplerin ve içerisinde yer alan hekimlerin sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Daha önceki sözlerimde de tek bir branş değil, çocuk istismarı ile ilgilenen hekim veya hekim dışı sağlık personellerinden oluşan ekipler oluşmasının önemine değinmiştim. Bu ekipler şu anda istediğimiz sayıda değil. Her ilde böyle bir ekip olması lazım ki, böyle bir vakayla karşılaşanlar hemen başvurabilsin, destek alabilsin. En azından şu an bütün üniversitelerde böyle ekipler oluşturmayı hedef olarak koyup, daha sonra da bütün illerde belki de devletin bir kuruluşu olarak çalışan böyle ekipler organize edilebilir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kısa vadede söz ettiğim etkinliklerimizi daha da geliştirerek, ailelere, profesyonellere, çocukların kendilerine, çocukları istismardan korumak üzere eğitimler vermeyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Uzun vadedeki çok güzel bir hedef Türkiye’de derneğimizin amacı olan, çocuk istismarının önlendiği, çocukların çok iyi bakılıp büyütüldüğü günlere ulaşmak. Tabii bu tek bir derneğin etkinliğiyle değil, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile çok geniş kapsamlı çalışmalar ile ulaşılabilecek bir hedef.
Bu konuda tıp alanında çalışanlara da büyük görevler düşüyor. Sadece çocuk sağlığı ya da çocuk ruh sağlığı alanında çalışan hekimler değil, çocuk hasta gören tüm hekimlerin duyarlılığı çok önemli. Buradan tıp mensuplarına verebileceğimiz en önemli mesaj, hastalarına sadece tıbbi organları ve tıbbi sorunları ile değil, ona bir bütüncül açıyla, bütün sosyal çevresiyle birlikte bakmanın çok önem taşıdığını vurgulamak olacaktır.

Teşekkürler.
13/10/2008

Derneğin Kuruluş Tarihi
1988

Adres
Necatibey Caddesi No: 14/20 Ankara
Tel 0312. 231 23 99
Faks 0312. 231 23 98
Web adresi www.cocukistismarinionleme.org
Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan
Doç. Dr. Figen Şahin
Başkan Yardımcısı
Av. Türkan Asma
Genel Sekreter
Sosyal Hizmet Uzm. Figen Paslı
Sayman
Av. Hatice Kaynak

Üyeler
Doç. Dr. Gonca Yılmaz Doç. Dr. Orhan Derman Yrd. Doç. Dr. Birol Demirel
Sosyal Hizmet Uzmanı Tülin Kuşgözoğlu Av. Nesrin Hatipoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Runa Uslu Uzm. Dr. Nilgün Çelen Yrd. Doç. Dr. Aysu Çamurdan Prof. Dr. Ufuk Beyazova Uzm. Dr. Ülkü Tıraş Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Tümer Çocuk Gelişim Uzmanı Birgül Bayoğlu Yrd. Doç. Dr. Filiz Şimşek

Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. Alev Göl Sos. Hiz. Uzm. Özdecan Bezirci 3. Av. Nuray Yurtçuray Yurtçu

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı Av. Bedia Boran Uzm. Dr. Başak Berberoğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-cocuk-istismari-ve-ihmalini-onleme-dernegi-74-0-71.html

aerol
04-16-2011, 20:39
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Derneği Başkanı Doç. Dr. Meryem Yavuz

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimizin kurulma çalışmaları 29 Temmuz 1997 tarihinde başlamış olup, resmen 6 Ocak 1998'de Ameliyathane Hemşireleri Derneği olarak kurulmuştur.

Dernek Ekim 2002 tarihinde gerekli düzenlemeler yapılarak Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ismini almıştır. 22 Haziran 2005 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı'nın yazısı ile Derneğin adının başında "Türk" kelimesi kullanılmasına izin verilmiş ve dernek Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği adını almıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, cerrahi ve ameliyathane hemşireliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapar, yaptırır ve uygun bulduklarını destekler. Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler ve sonuçlarından yararlanır. Derneğin amaçları ile sınırlı olarak kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve benzeri türden toplantı ve çalışmalar düzenler.

Cerrahi ve ameliyathane hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur. Cerrahi ve ameliyathane hemşireliğinin güçlenmesinde hemşirelerin eğitimi için olanaklar sağlamak derneğimizin faaliyetlerinden yalnızca birkaçıdır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimiz ülkemizde, cerrahi ve ameliyathane hemşireleri için hizmet veren tek dernektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olan, cerrahi ve ameliyathane ünitesinde çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen hemşireler üye olabilir. Hemşire olmayanlar ve Dernekler Kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmış olan kişiler derneğe üye olamaz. Şu an 949 üyeye sahibiz.

Türkiye'de alanınızla ilgili hemşirelerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Branşımızla ilgili çalışan meslektaşlarımızdan çok az bir bölümü derneğimize üyedir. Bu sayıyı arttırma yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Tüzük ilgili maddesine göre iki yılda bir genel kurul yapıyoruz. En son genel kurulumuzu 26 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Yılda iki kez Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni yayınlanmakta ve Dernek web sitesinde verilmektedir. Ayrıca, düzenlediğimiz kongrelere ait 7 adet kongre kitabı basılmıştır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu yok. Mesleğimizde yeterlilik sınavları yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Dernek 1999 yılından bu yana "Laparoskopi Hemşireliği" konusunda bir ve "Ameliyathanede Enfeksiyon Kontrolü" konusunda Türkiye'nin yedi bölgesinde 10 farklı ilde 11 adet olmak üzere toplam 12 kurs düzenlemiştir.

1999 yılında II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 2001 yılında III. Ulusal - I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2002 yılında Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 Hemşirelik Seksiyonu, 2003 yılında 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2004 yılında Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Hemşirelik Seksiyonu, 2005 yılında VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2006 yılında Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 Hemşirelik Seksiyonu, 2007 yılında Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi ve 2009 yılında VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi olmak üzere toplam 9 kongre ve bir sempozyum düzenlenmiştir.

2002 yılından itibaren İzmir, çevre iller ve ilçelerindeki cerrahi ve ameliyathane hemşirelerine yönelik olarak her ay farklı bir hastanede farklı bir konuda aylık bilimsel toplantılar yapılmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Evet, Derneğimizin bilimsel çalışma grubu var. Konusunda deneyimli öğretim üyeleri ve klinik hemşirelerden oluşmaktadır. Bu grubun çalışmaları branşımıza yönelik eğitim materyalleri ve sertifika programlarının hazırlanma çalışmaları ile ilgilidir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Bu yıl Derneğimiz Amerikan Ameliyathane Hemşireleri (AORN)'nin 13-18 Mart 2010 tarihleri arasında Denver'da düzenledikleri 57. Ulusal Kongresi'nde yapılan uluslararası zirve toplantısı [Reaching the Peak of Preoperative Practice (AORN) 57th Congress]'na katılmıştır. Bu Kongre'de bulunan diğer devletlerin ameliyathane hemşireleri dernek başkanları ile iletişime geçilerek ortak projeler oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

Derneğimiz Uluslararası Ameliyathane Hemşireleri Federasyonu [The International Federation of Perioperative Nurses (IFPN)]'na üye olmak için hazırlıklarını sürdürmekte olup, Federasyon Başkanı Jane Reid Derneğimizi ziyaret edecektir.

Derneğimiz Dünya Sağlık Örgütünün Hasta Güvenliği projelerinde federasyon ile beraber ortak çalışmalar yapmayı planlamaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğin en belli başlı gelir kaynağı, üye aidatı ve bağışlardır. Bunun yanı sıra, dernek tarafından yapılan yayınlar, eğitim programlarından sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Derneğin şu anki üyelik aidatı 15 TL'dir. Anlaşılacağı gibi üyelerimizden çok büyük bir meblağ istemiyoruz, fakat yine de aidatını ödemeyenler oluyor. Her derneğin tüzüğünde yaptırım maddeleri vardır, ama biz bu nedenle üyelerimizi dernekten çıkartmıyoruz. Onları üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek Derneğimizin içinde muhafaza etmeye özen gösteriyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Derneğimizin henüz ameliyathane hemşireleri ile ilgili sertifika programı bulunmamaktadır. Dernek yönetim kurulumuzun önceliklerinden biri olan sertifika programları için online eğitim ile tüm meslektaşlarımıza eşit ortamda ulaşabilme yönünde çalışmaları sürdürülmektedir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hemşire sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde sağlık sektöründe büyük bir orana sahip olan hemşireler için halen gereksinim olduğu bilinmektedir. Mesleğimizde özellikle büyük özveri ile yetişmiş ameliyathane hemşirelerinin hemşire eksikliği olduğu durumlarda çalışma alanlarının değiştirilmesi en büyük sıkıntılarından biridir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin kısa dönemde gerçekleştirmek istediği hedefleri: Sertifika programlarının onaylanması ve başlatılması, Uluslararası federasyon üyeliğinin kabulü, Her iki yılda bir düzenlediğimiz Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongremizin 2011 yılı için çalışmalarının yapılmasıdır.

Uzun vadede de cerrahi ve ameliyathane hemşireliğinin dünya standartlarına uygun düzeye ulaşmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası toplantılar, kurslar ve kongreler düzenlemek en temel hedeflerimizden bazılarıdır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
6 Ocak 1998

Üye Sayısı:
949

Kamu Yararı:
Kamu yararına bir dernek

Derneğin Yayınları:
Yılda iki kez Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni yayınlanmakta

Adres:
567/1 Sokak No: 7 A Blok
Kat: 7 D: 21 Bornova/İzmir

Tel:
0 232 373 15 00

Faks:
0 232 373 15 00

Web Adresi:
www.tcahhd.org (http://www.tcahhd.org)

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Doç. Dr. Meryem Yavuz

Başkan Yardımcısı:
Yük. Hem. Yrd. Doç. Dr. Şenay Kaymakçı

Genel Sekreter:
Dr. Esma Özşaker

Sayman:
Arş. Gör. Elif Dirimeşe

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Arş. Gör. Aliye Okgün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Yelda Candan Dönmez
Adalet Kocakutlu
Emel Yılmaz
Sultan Özkan
İlknur Çalışkan

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Nergis Ter
Eda Dolgun
Güler Okyar

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Ceren Palaz
Dilek Çeçen
Fatma Demir Korkmaz
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-cerrahi-ve-ameliyathane-hemsireleri-dernegi-74-0-135.html

Türk Hemşireler Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Hemşireler Derneği(THD) Genel Başkanı Saadet Ülker

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 1933 tarihinde Hasta Bakıcılar Cemiyeti olarak kurulmuş, 1943 tarihinde Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Derneğin, Cumhuriyetimizin ilk 10 yılında kurulmuş olması ve ikinci 10 yılında ‘hemşire’ unvanı ile mesleğe özel vurgu yapılmış olması oldukça anlamlıdır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

9 Aralık 2006 tarihinde yapılan 50. Olağan Seçimli Genel Kurul’da derneğimizin tüzüğünde amaç dahil önemli değişimler yaptık. Bu değişimler 600’e yakın katılım olan kurulda oy birliği ile kabul edildi. Bu da çok sevindiricidir.

Derneğimizin çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanlarını birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak. Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak. Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen görünür, dolayısıyla ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek. Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde katkı vermek. Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında, hemşirelikle ilgili diğer kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak. Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak. Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak. Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek. Üyelerimiz için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek. Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak olarak belirtebiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Derneğimiz ülkemizde, diplomalarında “hemşire” ile ona eş değer olarak kabul edilen ”Sağlık Memuru” ya da “Toplum Sağlığı Memuru” yazan erkek hemşireler için, diğer bir deyişle, yalnızca hemşireler için hizmet veren tek dernektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Bu konuda da önemli bir açıklama yapmam gerekiyor.
Yalnızca hemşirelerin üye olması gereken dernek, 1990’ların başlarında tüzük değişikliğiyle merkezi İstanbul’da olan Ebeler Derneği olduğu halde ebelerin üyeliğine de açılmıştır. Burada amaç, ebelerin de üye olması ile sayısal artışı sağlamaktır. Ancak, farklı bir meslek olan ebeliğe THD bünyesinde yer verilmesi, beklenildiği gibi sayısal artışa hiçbir şekilde neden olmadığı gibi, dernek tüzüğünün amaç ve faaliyet alanında da ebelerin varlığını vurgulayan değişimler yapılmamıştır.

Şubat 2005 tarihinde THD yönetimine geldiğimizde, bu konuyu da düzenlemeye karar verdik. THD ile neredeyse aynı zamanlarda yönetim değişimi yaşayan Ebeler Derneği ile durumu görüştük, farklı mesleklerin farklı çatılar altında örgütlenmesinin meslek ve toplum için daha yararlı olacağına, ortak konularda her zaman bir araya gelebileceğimize karar verdik. Ebelerin tüzüğünde zaten böyle bir hüküm yoktu. Başlangıçta ebelerin büyük tepkisi oldu. Ancak, dernek başkanlarıyla dayanışmamız bu güçlüğün üstesinden gelmemizi sağladı.

Derneğimize fiil ehliyetine sahip bulunan kişiler üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

Bunun yanı sıra bazı özel şartlarda aramaktayız. Bunlar, Sağlık Okulları’ndan hemşire yardımcısı olarak mezun olmak, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak, Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu olmak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak, Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak, Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak şeklinde sıralanabilir.

Derneğinizin üye sayısı nedir?

Genel Merkez ve Şubeler olmak üzere toplam 10 bin üyeye sahibiz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Tüzük ilgili maddesine göre 3 yılda bir genel kurul yapıyoruz. En son genel kurulumuzu 9 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Düzenli bir yayın yok. Ancak, Genel Merkez önemli konularda gerek gördüğü zaman yayın yapıyor. 2006 yayını olan Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar kitabı ile 2008 Kasımı’nda yayımlanan “ Türkiye’de Hemşirelik ve Çocuk İşçiliği”, “ Türkiye’de Çalışma koşulları” gibi.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Dernek 2005’ten bu yana kongre düzenlemiyor. Çünkü ülkemizde hemşirelik için hem genel olarak hem de özel alanlarda neredeyse her yıl kongre yapılıyor, yapılan bu kongrelerde dernek olarak yer alıyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

İhtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurularak çalışmalar yürütülüyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN)’ne 1949’dan bu yana üyeyiz. Henüz ortak bir çalışmamız olmadı ancak, irtibatımız var.

Dernek gelirleri nelerdir?

Şimdilik en belli başlı gelir kaynağımız, üyelik aidatı ile bağışlardır. Bunun yanı sıra dernekçe çıkarılan dergi ve diğer yayınlar ile reklam gelirleri, düzenlenen piyango, balo, gösteri, eğlence, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, dernek mal varlığından elde edilen gelirler, bağış ve yardımlar ve şube paylarından oluşur.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Her üye derneğe yıllık 30 bin YTL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının haziran ayının sonuna kadar bir defada ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelikleri devam etse bile Genel Kurul toplantılarından 30 gün öncesine kadar o yıla ait aidatlarını ödemeyenler oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarını kaybederler.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Hemşirelik mesleğini sağlık sistemimizin güçlü bir bileşeni haline getirmek en temel amacımızdır.
Teşekkürler.

Derneğin Kuruluş Tarihi
23 Ağustos 1933

Üye Sayısı
10.000

Adres
Yüksel Cad. No:35/2 06420
Yenişehir/Ankara

Telefon
0312.431 80 99

Web Adresi
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Genel Başkan
Saadet Ülker

Genel Başkan Yardımcısı
Sevinç Uğur

Genel Sekreter/Veznedar
Hatice Uçak

Genel Sekreter Yardımcısı
İmatullah Akyar

Sayman
Gül Esin Konca

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ayişe Karadağ
Fatoş Gürbüz
Fatma Nur Bilazer
Hayriye Pelenk

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Gülten Işık
Şengül Can
Neriman Tahran
Gümüş Çakal
Rahile Dikyol
Filiz Ulusoy

Denetim Kurulu Üyeleri
Dilek Demirel
Meral Yeşilyurt
Gönül Yıldırım (Yedek Üye)
Menzil Özkan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Çiğdem Özdemir
Kezban Atakoğlu

Kamu Yararı Statüsü
Kamu yararına bir dernek

Derneğin Şubeleri
İzmir, Bursa, Malatya, Ordu,
Zonguldak, Gaziantep, Giresun, Isparta, Samsun, Edirne,
Eskişehir, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Uşak olmak üzere
15 ilde şubelerimiz
bulunmaktadır.

Yayınlar
Hemşirelikte Haklar ve
Sorumluluklar 2006,
Türkiye’de Hemşirelik ve Çocuk İşçiliği, Türkiye’de Hemşirelerin Çalışma Koşulları 2008
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-hemsireler-dernegi-74-0-80.html

aerol
04-16-2011, 20:40
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürhan Özcan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 1961 yılında Ankara'da kuruldu. On beş cerrah (Cihat Borçbakan, Hilmi Gürsel, Halit Ziya Konuralp, Şekür Ökten, Necdet Albay, Şekip Akpınar, Mustafa Engin, Sefa Karatay, Erdoğan Konuk, Atilla Oymak, Ali Uras, Rıfat Yetkin, Hüsnü Göksel, Muhittin Ülker, Emin Burat) "Türk Plastik Cerrahi Cemiyetinin" kurucu üyeleridir. Dernek 1965 yılına kadar lokal toplantılar şeklinde faaliyet göstermiş, daha sonra Ankara'daki merkezlerin haftada bir bilimsel toplantılar yapması ile dernek üyeleri daha yakınlaşmış, bu yakınlaşma İstanbul'daki üyeleri de içine almış ve artık kongre düzenlenme zamanının geldiğine karar verilmiş ve ilk ulusal kongre 23 Haziran 1968 tarihinde Ankara Oteli'nde Cihat Borçbakan başkanlığında yapılmıştır. Bu kongrede 49 bildiri ve 1 film gösterisi sunulmuştur.

Ulusal kongreler daha sonra 1990 yılına kadar Anadolu'nun Plastik Cerrahi Merkezi olan çeşitli kentlerinde iki yılda bir düzenli olarak yapılmış, aradaki yıllarda da tek konulu sempozyumlar düzenlenmiştir. 1990 yılından sonra her yıl bir kongre ve bir kış sempozyumu uygulamalarına başlanmıştır. Yurt dışından yabancı konuklar ilk defa 1974 yılında İzmir'de yapılan ulusal kongreye katılmışlardır. İlk uluslararası kongre 1988 yılında Atina'da yapılmıştır. 1989 yılında ise ülkemiz tarafından düzenlenen ilk uluslararası kongre İstanbul'da düzenlenmiştir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Dernek ülkemizdeki plastik cerrahları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektedir, üyelerinin haklarını ve hasta haklarını sivil toplum örgütü olma çerçevesinde korumaktadır. Plastik cerrahi uzmanlık alanında asistanlar için yılda bir kez "asistan okulu" programı uygulamakta ve asistan eğitimine katkıda bulunmaktadır. Uzmanların sürekli tıp eğitimi çerçevesinde yeni gelişmeleri ve eğitim sürecinin sürdürülebilmesi için kongreler, sempozyumlar, şehir toplantıları, bölgesel toplantılar organize etmektedir. Uluslararası toplantıların ülkemizde organize edilmesi için uygun koşullarda aday olmaktadır. Plastik cerrahi alanı konjenital anomaliler ve pediatrik plastik cerrahi, maksillofasiyal cerrahi, kraniofasiyal cerrahi, meme cerrahisi, el cerrahisi, estetik cerrahi, kronik yara bakımı ve cerrahisi, rekonstrüktif mikrocerrahi, replantasyon cerrahisi, yanık travmaları gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ana derneğimiz ile kollaborasyon halinde Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, Rinoplasti ve Estetik Yüz Cerrahisi Derneği, Kronik Yara Bakımı Derneği, Yanık Derneği, Türk Interplast Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, El Cerrahisi Derneği hizmet vermektedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize ülkemizde bir plastik cerrahi uzmanlık programını başarıyla tamamlamış uzmanlar ve yurt dışında geçerli bir plastik cerrahi uzmanlık programını tamamlayıp Sağlık Bakanlığı kanalı ile eşlik sınavını başarıyla gecen bütün T.C. vatandaşları etik bir kusurları olmadıkça üyelik için başvurabilirler. Halen kayıtlı 480 üyemiz mevcuttur.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Uzmanlarımızın yüzde 85'i derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurulumuz 2 yılda bir yapılır. En son Ekim 2008'de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından yılda 3 sayı olmak üzere "Türk Plastik Cerrahi Dergisi" yayınlanır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin Yeterlilik Kurulu vardır, 3 yıldan beri yeterlilik sınavı yapılıyor.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
TPRECD Yeterlilik Sınavları önceden saptanan merkezlerde yönergeye bağlı olarak bir sınav komisyonu tarafından yılda bir kez kasım ayında yapılır. Sınav teorik (yazılı) ve pratik (NÖKS) olarak 2 bölümden oluşur. İki bölüm sonunda 100 üzerinden 60 puan alan aday sınavda başarılı sayılır ve yeterlilik belgeleri Derneğimiz tarafından kendisine verilir. Teorik kısım bilgisayar ortamında online olarak hazırlanmış 100 adet çoktan seçmeli veya doğru-yanlış biçimindeki sorulardan oluşmuştur. Sorular farklı eğitim kurumlarında alınarak düzenlenmiş soru bankasından seçilmektedir. Sorular plastik cerrahinin temel eğitim çekirdek programına uygun olarak seçilmiştir. Verilen sürede aday soruları yanıtlar. Sınav bitirildiğinde alınan puan anında adaya bildirilir. Sınav içinde yanıtları değiştirmek olasıdır. Bu aşamadan 60 puan alan aday başarılı sayılır. Teorik sınavdan başarısız olan aday klinik uygulama (NÖKS) sınavına giremez.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Her yıl sonbaharda büyük kongre, kış sonu sempozyum düzenlenir. Buna ek olarak her yıl plastik cerrahi okulu (asistanlar için 1 hafta), rinoplasti kursu, en az 3 adet bölgesel toplantı ve büyük şehirlerde "şehir toplantıları" düzenlenir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
On iki adet bilimsel çalışma grubu, 12 adet idari çalışma grubu mevcuttur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz uluslararası plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dernekleri konfederasyonu (IPRAS)'na ve bunun seksiyonlarından Avrupa seksiyonu (ESPRAS) ve Asya-Pasifik seksiyonuna (APS) üyedir. 1989 yılında ESPRAS ve APS kongreleri ülkemizde başarıyla icra edilmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri üye aidatları ile kongre ve sempozyum gelirlerinden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri toplam gelirlerin dörtte birini oluşturur. Gerekirse gecikme cezalı olmak üzere her üyeden aidat alınmaktadır. Bu güne kadar aidat ödemediği için dernek üyeliğinden ihraç edilen üye olmamıştır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Branşımızla ilgili 6 yıllık uzmanlık eğitimi yeterlidir. Son TUK çalışmasında bu süre 5 yıla indirilmiştir. Derneğimiz buna itiraz ederek yönetmelik iptal davası açmıştır.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Branşımızla ilgili hekim sayısı büyük illerde aşırı yığılma nedeniyle periferde eksiklik göstermektedir. Bu açık artan sayı ile gittikçe kapanmaktadır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Türk plastik cerrahları gerek uluslararası yayınları gerekse kurdukları ilişkiler nedeniyle uluslararası platformda kıvanç duyulacak bir düzeyde olduklarını göstermişlerdir. Bu birikimin gerek Balkan ülkelerinde gerekse Kafkas ve Türki Cumhuriyetlerinde plastik cerrahinin gelişmesinde öncü rolüne dönüşmesi için projeler üretmeye çalışmaktayız. Ayrıca, hem yabancı dili yeterli olan hem de motivasyonu uygun olan genç meslektaşlarımızın uluslararası temsilciliklerde aktif olup Türk plastik cerrahisinin uluslararası yönetiminde daha aktif rol almasını sağlamak için çalışmaktayız.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1961

Üye Sayısı:
480

Kamu Yararı:
Kamu yararına dernektir

Yayınlar:
Türk Plastik Cerrahi Dergisi

Adres:
Billur Sokak No: 35/3
06700 Kavaklıdere/Ankara

Telefon:
0 312 427 22 23

Faks:
0 312 427 52 73

Web Adresi:
www.tpcd.org.tr (http://www.tpcd.org.tr)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Gürhan Özcan

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Ramazan Kahveci

Genel Sekreter:
Prof. Dr. İsmail Kuran

Bilimsel İşler ve Plastik Okulu:
Prof. Dr. Ferit Demirkan

Dış İlişkiler ve TTB Sorumlusu:
Doç. Dr. Sühan Ayhan

İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu:
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Basın ile İlişkiler Sorumlusu:
Prof. Dr. Murat Topalan

Sayman:
Doç. Dr. Aycan Kayıkçıoğlu

Denetleme Kurulu:
Doç. Dr. Mustafa Alpagan Yıldırım
Prof. Dr. Sarper Yılmaz
Doç. Dr. Ufuk Bilkay

Etik Kurul:
Prof. Dr. Abdullah Keçik
Prof. Dr. Muzaffer Altındaş
Prof. Dr. Sıdıka Kurul
Prof. Dr. Özhan Çelebiler
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi-dernegi-74-0-132.html

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Orhan Aral


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1993 yılında İstanbul’da 12 kurucu üye tarafından kuruldu. Bu kurucu üyelerin 4’ü İstanbul Tıp Fakültesi, 4’ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2’si Ege Tıp Fakültesi, biri Hacettepe Tıp Fakültesi ve biri de Çukurova Tıp Fakültesi mensubu idi. Bu kurucu üyelerin hepsi İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji yan dal uzmanı idiler.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin kuruluş gayesi temelini iç hastalıkları eğitiminden almış romatoloji bilimsel araştırma ve hekim eğitimini yaymak, nicelik ve niteliğini ülkenin çeşitli yörelerinde istenilen üst düzeye getirmek, hekimler tarafından bu yönde yapılacak her türlü girişimi özendirmek ve desteklemektir. Dernek bu amaçla ülkemizin çeşitli tıp fakültelerinde bulunan İç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarının yukarıda sıraladığımız amaçlar doğrultusunda iş birliği yapmasına olanak sağlar. Ülkemizde bulunan çok çeşitli romatolojik hastalıkların nicelik, yöresel dağılımını incelemek ve her türlü romatolojik hastalık hakkında ortak bilimsel çalışmaları özendirmek, planlamak ve desteklemek yolunda faaliyette bulunur.
Romatoloji biliminin ülkemiz hekimleri tarafından daha iyi anlaşılması ve izlenmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler, uygulama seminerleri yapar, romatoloji ile ilgili bilimsel ve/veya eğitsel süreli veya süresiz kitap, dergi, kaset, video kaseti gibi eğitim araçlarının hazırlanıp dağıtılmasını sağlar. Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği (RAED), üyelerinin her türlü yer, araç, gereç, eleman gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olmaya çalışır. Gerekli gördüğünde bu elemanların yurt içi ve yurt dışında romatolojinin bilimsel uygulamasını yapan çeşitli merkezlere bilgi ve görgü arttırmak amacıyla gitmesini destekler.
Aynı şekilde yurt dışında romatoloji bilim dalında bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim adamlarının ülkemizde konferans ve seminerler vermesine destek olur.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Romatizma alanında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının kurduğu dernekler olmakla birlikte iç hastalıkları kökenli romatologlardan oluşan başka bir dernek yoktur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize, iç hastalıkları uzmanı olduktan sonra romatolojide yan dal uzmanlığına başlayan ve bitirenler üye olabilirler. Şu anki üye sayımız 150’dir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji uzmanı olanların tümü Derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğin olağan genel kurulları ve Yönetim Kurulu seçimleri her iki yılda bir mart ayında yapılır. Son Yönetim Kurulu 28 Mart 2008’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Henüz Derneğin periyodik ve bilimsel yayını yok ama büyük ihtimalle 2009 yılında olacak.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin Yeterlilik Kurulu var. Henüz sınav yapılmadı, ilk sınavı 2009 yılında yapacak.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduktan bir yıl sonra, 1994’te İstanbul’da EULAR (European League Against Rheumatism), Vaskülit Sempozyumu’nu düzenledi. 1995 yılında Sivas Tıp Fakültesinde Romatoloji Eğitim Kursu yaptı. 1996 yılında Ulusal Romatoloji kongreleri düzenlemeye başladı. Bu ulusal kongreler 2004 yılına kadar her iki yılda bir, 2004’ten itibaren de her yıl yapılmaya başlandı. Bu yıl 9. ulusal romatoloji kongresi yapıldı (11-15 Ekim). Romatoloji eğitim kursları her yıl bazen Ulusal Kongre ile birlikte, bazen de ondan bağımsız olarak değişik illerde yapıldı. Derneğin diğer önemli faaliyetleri arasında 2000 yılında Antalya’da II. Uluslararası Ailevi Akdeniz Ateşi Konferansı, 2003 yılında Marmaris’te Türk-Yunan Romatoloji Günleri, 2004 yılında Antalya’da 11. Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansı, 2006’da Antalya’da 2. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu, 2007’de Kuşadası’nda 3. Türk-Yunan Romatoloji Günleri, 2008’de Antalya’da 3. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu ve İleri Ultrasonografi kursu sayılabilir. Bunun dışında RAED üyeleri tarafından romatoloji alanında düzenlenen birçok kurs, sempozyum ve toplantıya da destek vermektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin çeşitli çalışma gurupları mevcut. Bunlar, Sklorederma Çalışma Grubu, Takayasu Arteriti Ulusal Çalışma Grubu ile TTB-UDEK Çalışma Grubu içerisinde yer alan Etik Çalışma Grubu, Bilimsel Araştırma Grubu, Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Grubu, İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu, Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubudur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz hiçbir uluslararası örgüte üye değildir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir? Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerinin çok büyük bir kısmını kongre gelirleri oluşturur. Üye aidatları ve bağışlar çok küçük bir yer tutar. Derneğimizin yıllık aidatı 25 YTL’dir Her üye aidatını öder, ödemeyen uyarılır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
5 yıl iç hastalıkları ihtisasından sonra yapılan 3 yıl romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi yeterli bir süredir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
İç hastalıkları kökenli romatolog sayısı 150 civarındadır. Bu sayı 70 mil-yonluk bir ülke için çok azdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin ilk hedefi bilimsel periyodik bir dergi çıkartmaktır. Önümüzdeki yıl ilk yeterlilik sınavı da yapılacaktır. Belki daha sonra yazarlığını Dernek üyelerinin yapacağı kapsamlı bir romatoloji kitabı da gündeme gelecektir.
Teşekkürler.
24/11/2008

Derneğin kuruluş tarihi
1993

Üye sayısı
150

Yayınlar
Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi 2007
Romatolojide Klinik Araştırmalar ve
Nesnel Tıp 2007
Romatolojide Klinik Araştırmalar ve
Nesnel Tıp II 2008

Telefon 0312 425 75 58
E-posta sekreterya@romatoloji.org
Web adresi www.romatoloji.org

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. M. Orhan Aral

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Lale Öcal

Genel Sekreter
Prof. Dr. Ayhan Dinç

Sayman
Prof. Dr. Murat İnanç

Üye
Prof. Dr. Ahmet Gül

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Yaşar Karaaslan
Doç. Dr. Sevil Kamalı
Prof. Dr. Şule Yavuz
Doç. Dr. Pamir Atagündüz
Uzm. Dr. Melike Tanverdi

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
Prof. Dr. R. Haner Direskeneli
Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Huri Özdoğan
Prof. Dr. Salih Pay
Prof. Dr. İzzet Fresko

Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Hasan Yazıcı (Başkan)
Prof. Dr. Salih Pay
Doç. Dr. Cengiz Korkmaz
Doç. Dr. Hamide Kart Köseoğlu

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Haner Direskeneli
Prof. Dr. Ahmet Gül
Prof. Dr. Murat İnanç
Prof. Dr. Gökhan Keser
Prof. Dr. Sedat Kiraz
Prof. Dr. Salih Pay
Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul
Prof. Dr. A. Eftal Yücel

Sklorederma Çalışma Grubu
Dr. Murat İnanç (Koordinatör)
Dr. Haner Direskeneli
Dr. İzzet Fresko
Dr. Sedat Kiraz
Dr. Fahrettin Oksel

Takayasu Arteriti Ulusal Çalışma Grubu
Dr. R. Haner Direskeneli
Dr. Güler Saruhan Direskeneli
Dr. Müge Bıçakcıgil
Dr. Servet Akar
Dr. Sevil Kamalı
Dr. Emire Seyahi
Dr. Kenan Aksu
Dr. Nurullah Akkoç
Dr. Fatoş Önen
Dr. Salih Pay
Dr. Murat İnanç

TTB-UDEK Çalışma Grubu
Dr Hamide Kart Köseoğlu
(Etik Çalışma Grubu)
Dr. Mehmet Akif Öztürk
(Bilimsel Araştırma Grubu)
Dr. Zeynep Özbalkan
(Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Grubu)
Dr. Nurun Türkçapar
(İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu)
Dr. Hakan Erdem
(Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu)
Dr. Aşkın Ateş
(Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Çalışma Grubu)
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-romatoloji-arastirma-ve-egitim-dernegi-74-0-77.html

aerol
04-16-2011, 20:41
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 1965 yılında Ankara'da kurulmuş. O zamanın dokuz seçkin hocası biraraya gelerek bu derneği oluşturmuşlar. Bu dokuz kişiden şu anda hayatta olan iki kişiye de en son toplantımızda bir tören düzenleyerek derneğimiz ve mesleğimize katkılarından dolayı birer plaket takdim ederek teşekkürlerimizi sunduk. Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 45'inci yılını kutluyoruz. Derneğimiz Ankara'da kurulmuş olmasına rağmen Türkiye çapında ve uluslararası düzeyde bir dernek.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Yaklaşık olarak tüm branş derneklerinde olduğu gibi biz de derneğimizle branş hekimlerini biraraya getirme amacını güdüyoruz. Dernek olarak kulak burun boğaz hekimlerine faaliyetlerimiz oluyor. Tabii ki bunun başında da eğitim geliyor. Bu eğitimi de sağlarken kurslar, kongreler, seminerler, konferanslar, toplantılar, çeşitli isimler altında yaptığımız bilimsel aktiviteler başı çekiyor.

Bununla birlikte özellikle genç, mesleğe yeni başlayan, yeni uzmanlaşma adayı olan arkadaşlarımıza, tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak, eğitim programları geliştirmeye çalışıyoruz ve bunu periyodik hale getirmeye çalışıyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Şu an da Türkiye'de kulak burun boğaz alanında Türk Kulak Burun Boğaz Derneği vardır. Ondan sonra ikinci büyük dernek olarak biz geliriz. Daha tali branşlarda, daha spesifik çalışan küçük derneklerimiz de vardır. Onlarla da çok yakın ilişki içerisindeyiz. Onlarla ortak toplantılar yapıyoruz. Örneğin; ses hastalıkları konusunda bir toplantı yapacaksak, bunu profesyonel ses derneği ile ortak ya da onu da katarak yapıyoruz. Ya da kulak ile ilgili bir çalışma yapacaksak bunu Otoloji Derneğimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Şu anda bine yakın üye sayımız bulunmakta. Bu yaklaşık olarak Türkiye'deki kulak burun boğazcıların üçte birini oluşturmaktadır. Tüm kulak burun boğaz hekimleri ve kulak burun boğaz alanında tıpta uzmanlık öğrenciliği olanlar da derneğimize üye olabilmektedirler. Aynı zamanda kulak burun boğaz hekimlerinin birlikte çalıştığı odyologlar da derneğimiz içerisinde bizimle birlikte faaliyet gösterebilmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimiz tabii ki Dernekler Kanunu'na tabi bir dernektir. Özellikle son yıllarda Dernekler Kanunu'nda standartlaşma konusunda çok büyük bir çaba bulunmaktadır. Biz de buna uymaya çalışıyoruz. Bu yüzden tüzüğümüzde de yazıldığı şekilde iki yılda bir genel kurulumuzu yapıyoruz. Bu genel kurullarda yönetimleri değiştiriyoruz. Yönetimi değiştirirken aynı zamanda bazı teamüller oluşturmaya çalışıyoruz. Eskiyle kıyaslandığı vakit gördük ki, dernek yönetiminde devamlılık sağlanırsa bu derneğin daha başarılı aktiviteler yapmasını, daha iyi sonuçlar veren faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. O nedenle derneğin yeni yönetiminde eski yönetimin bir kısmının devam edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Seçimler elbette delegelerin özgür iradeleriyle yapılmaktadır ve her delege aday olup seçme ve seçilme hakkını kullanabilmektedir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Dört ayda bir periyodik olarak çıkardığımız bir bilimsel dergimiz var. Bu dergimiz kendi branşımızla ilgili bilimsel makaleleri yayınlama amacını güdüyor.

Günümüz koşullarında oldukça zor bir iş olsa da, oldukça güncel şekilde baskısı yapılabilmektedir. Bunu başarıyla yürüten bir dergi yönetim kadromuz bulunmaktadır. Bunu daha da geliştirerek "Science Citation Index"e kayıtlı, uluslararası kabul edilen ve saygınlığı olan bir dergi haline getirmek istiyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bilimsel aktivitelerimizi iki ayrı grupta yapıyoruz. Ankara merkezli olduğumuz için, Ankara'da her ay tüm eğitim birimlerinin iştirakiyle yaptığımız ortak toplantılarımız oluyor ve buna çok üst düzey katılım gerçekleşiyor. Bunun dışında iki yılda bir yaptığımız ve en sonuncusunu Nisan ayı başlarında yaptığımız uluslararası büyük kongremiz oluyor. Bu yılki kongremize bin kişinin üzerinde bir katılım oldu. Yirmi bir ülkeden de 117 konuşmacımız vardı. Tam anlamıyla bir uluslararası kongre oldu. Bir bilimsel şölen oldu diyebilirim.

Katılımcılardan en büyük şikâyet "Oturum seçmekte zorlandık. O kadar çok faaliyet vardı ki bazılarını seçmek zorunda kaldık" şeklinde bize sitem etmeleri oldu. Bu toplantımız artık markalaşma yolunda hızla ilerliyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Kurumsal olarak derneğimizin bağlı olduğu bir uluslararası kuruluş şu anda mevcut değil. Ancak buna da çok ihtiyaç duymadık. Çünkü branşımızla ilgili bütün uluslararası derneklerle gerek bireysel gerekse kurullarımız aracılığıyla çok yakın ilişkideyiz. Bunun en güzel örneğini en son kongremizde gördük.

Hedefimiz büyük bir organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirebilmek. Uluslararası önemli bir organizasyonu Türkiye'ye kazandırabilirsek ne mutlu bize. Türkiye daha önce Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi'ni organize edebilmiş bir ülkedir. Bu kongrenin zamanında Türkiye'ye alınmasında derneğimizin ve derneğimiz üyelerinin çok büyük etkinliği olmuştur.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Bu konuda yaptırım uygulanması taraftarı değiliz. Meslektaşlarımızla aidat ödenmesi konusunda bir polemiğe girmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

Kaldı ki bu genelde daha çok dernek içi çekişmelerin olduğu ortamlarda gündeme gelen bir konudur. Aksi durumlarda bu çok söz konusu olmaz. Bizim derneğimizde aidat konusu hiçbir zaman bir sorun teşkil etmez.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Şu anda kulak burun boğazda tıpta uzmanlık konusu bir karmaşayı gösteriyor. Eğitim süresinin bir tüzük değişikliği ile 4 yıla indirildiği, daha sonra Danıştay iptaliyle tekrar 5 yıla çıktığı söylendi. Karışık bir durum. Bazı öğrenciler bunu 4 yılda, bazıları 5 yılda tamamlamayı arzu ediyorlar. Ancak ben çok net olarak söyleyebilirim ki, bugün Türkiye'de kulak burun boğaz hekimliğinin ulaştığı nokta 5 yıldan daha az bir eğitimi kaldırmaz. Bu mutlaka 5 yıl temel uzmanlık eğitimi olarak tasarlanmalı, üzerine de 2 ya da 3 yıllık alt branşlarda "fellow"luk dediğimiz ilave uzmanlık çalışmaları yapılabilecek kadrolar getirilmelidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye'de şu anki kulak burun boğaz hekim sayısının 3 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayı Türkiye'de yeterli bir sayıdır. Nüfus artış hızına göre uzmanlık öğrencilerinin sayısı ayarlanarak bu oran korunabilir. Diğer branşlarda da olduğu gibi buradaki asıl sorun, uzman hekimlerin dağılımındaki orantısızlıktır. Büyük şehirlerde bir yığılma söz konusudur. Bu dağılım Türkiye çapında orantısal olarak yapılabilirse daha etkili olacaktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Tıpta uzmanlık öğrenciliği çeşitli eğitim birimlerinde yapıldığı için sonuçta bir homojeniteyi sağlamak ve eşit bir eğitim düzeyi oluşturmak çok zor. Burada branş derneklerinin büyük rol alması gerekiyor. Biz de kendi branşımızda tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu yönünde çaba sarf ediyoruz ve bunu giderek artan bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bunun dışında mezuniyet sonrası kurslar, toplantılar ile hekimlerin cerrahi bilgileri, anatomik bilgilerini tazelemek, güncellemek ve böylece hekimlerin tedavileri sırasında karşılaşabilecekleri komplikasyon ları ve sorunları en aza indirebilmek, dolayısıyla hastaların, toplumun yaşam kalitesini branşımız adına korumak yolunda çaba sarf ediyoruz. Temel amaçlarımız bunlardır ve bunları yapmaya çalışıyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1965

Üye Sayısı:
1000

Derneğin Yayınları:
Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Dergisi

Adres:
Cinnah Caddesi Pilot Sokak Basın Sitesi Blokları B Blok No: 3 Çankaya/Ankara

Tel:
0 533 307 32 22
0 312 440 40 88

Faks:
0 312 442 42 48

Web Adresi:
www.kbbder.org.tr (http://www.kbbder.org.tr)
info@kbbder.org.tr

Kulak Burun Boğaz Baş
ve Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Gürsel Dursun

İkinci Başkan:
Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Dernek Sekreteri:
Doç. Dr. Haldun Oğuz

Muhasip Üye:
Prof. Dr. Sabri Uslu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Armağan İncesulu
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Doç. Dr. Erdinç Aygenç
Doç. Dr. İstemihan Akın
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Ali Dölek
Doç. Dr. Alper Ceylan
Doç. Dr. Ünal Bayız
Prof. Dr. Muzaffer Kırış
Doç. Dr. Ümit Tuncel
Doç. Dr. Sinan Kocatürk

Disiplin Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Muharrem Gerçeker
Op. Dr. Erdal Samim
Doç. Dr. Halit Akmansu
Prof. Dr. Erol Selimoğlu
Prof. Dr. Ahmet Dündar

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Mehmet İmamoğlu
Op. Dr. Mehmet Şahan
Prof. Dr. Bedri Özer

Etik Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Erdoğan İnal
Doç. Dr. Cafer Özdem
Doç. Dr. Adnan Ünal
Prof. Dr. Cem Keçik
Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal

Etik Kurul Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Ercihan Güney
Prof. Dr. Kerim Ceylan
Prof. Dr. Muzaffer Kanlıkama

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:
Prof. Dr. M. Suat Özbilen
Doç. Dr. Hakan Korkmaz
Prof. Dr. Umut Aksoy

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Levent Sennaroğlu
Prof. Dr. Babür Küçük
Doç. Dr. Hüseyin Dere
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-kulak-burun-bogaz-ve-bas-boyun-cerrahisi-dernegi-74-0-136.html

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Doç. Dr. Bülent Urman

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2003 yılında kadın hastalıkları ve doğum camiası içinde tüp bebek ile uğraşan hocalarımız ve hekimlerimiz tarafından kuruldu. Derneğimizin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Ertüngalp idi. 2005 yılında Başkanlığa Prof. Dr. Hakan Yaralı geldi. 12 Kasım 2007 tarihinden bu yana ben Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğimizin Başkanlığını yürütüyorum.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz üreme sağlığı, infertilite ve menopoz alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle üreme sağlığı alanında konu ile ilgili uzmanlar arasında mesleki ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak çalışmalar planlama, üreme sağlığı ile ilgili konularda araştırma ve çalışmaları yapmak, hekimleri ve hastaları bilgilendirmek için seminer ve toplantılar düzenlemek öncelikli faaliyetlerimizdendir. Ayrıca bu alanda kendini yetiştirmek isteyen genç uzmanlara yurt dışı araştırma bursu ve yayınlanan kaliteli yayınlara ödül vermeyi sürdürüyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sadece özel tüp bebek merkezlerinin sorunlarına yönelik hizmetleri olan Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği ve Üreme Tıbbı Derneğinin bizimle ortak alanları bulunmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize üreme sağlığı ve infertilite alanı ile ilgili olarak çalışmalar, araştırmalar yapan hekimler üye olabilmekteler. Derneğimizin şuan 441 üyesi bulunuyor.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Bakanlıktan bu açıdan tam bilgi edinemedik, ama konu ile ilgili hekim, embriyolog ve biyologların çoğunluğunun Derneğimize üye olduğunu tahmin ediyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor?
Derneğimiz Genel Kurul seçimleri iki bir yılda yapılıyor. Üye seçimlerimiz ise 3 ayda bir yapılır. En son seçim kasım 2007’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından yayınlanan periyodik bir yayınımız yok. Bilimsel yayın organımız, Türkiye Obstetrik ve Jinekoloji Derneği Dergisi’dir.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin bünyesinde Yeterlilik Kurulumuz bulunmuyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
İki yılda bir kongre düzenliyoruz. Bu yıl 3. Kongremizi Antalya’da Sungate Hotel’de 15-19 Ekim 2008 tarihleri arasında bin 490 katılımla düzenledik. Kongre yurtiçinden çok değerli hocalarımız ve yurt dışından konusunda uzman 30 dan fazla bilim insanının katkılarıyla son derece başarılı ve doyurucu oldu. Kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin uzmanlık sonrası eğitimlerinin devamı mahiyetinde kurslar da düzenlenmektedir. Sırasıyla Adana ve Diyarbakır’da toplantılar yaptık. Önümüzdeki yıl da 6 tane yerel toplantı yapmayı düşünüyoruz. Bu toplantıların ortak teması kontrollü ovarian hiperstimülasyon ve IUI protokollerinin standardizasyonu olacak.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Evet Derneğin alt çalışma grupları var. Bir de Etik Kurulu mevcut.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
International Federation of Fertility Societies’e üyeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz düzenlediğimiz kongrelerden elde edilen gelirler ve üye aidatlarımızdan oluşmakta.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor?
Aidat gelirleri, Dernek gelirlerimizin küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır.

Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Her üye mutlaka aidat öder. Şu ana kadar herhangi bir üyemizin kasıtlı olarak aidatını ödemediği bir durumla karşılaşmadık. Bazen sıkıntılar yaşansa da bu konuda bir yaptırımımız olmadı.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Bu konuda Türkiye’de resmi bir üst uzmanlık eğitimi bulunmamaktadır. Sadece tüp bebek sertifikası için 6 aylık bir eğitim verilmektedir. Ama alanımız üreme endokrinolojisini içermektedir. Bu ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 3 yıllık bir eğitimi gerektirmektedir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu 6 aylık ve kısa olduğunu düşündüğümüz tüp bebek eğitimi nedeniyle tüp bebek sertifikası almış olan hekim sayısının fazla ve eğitimin de yeterli olmadığını düşünüyoruz. Forma bir üreme endokrinolojisi ve infertilite üst ihtisasını tamamlamış kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısı ise çok az.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Yurt dışındaki derneklerle ortak faaliyete geçmek, ayrıca yurt dışı kaynaklı fonlarla araştırma projeleri geliştirmek, çok merkezli çalışmalar planlamak, saha çalışmaları yapmak, üreme sağlığı bilincinin yerleşmesi için halk toplantıları yapmak, üreme sağlığı ve infertilite uygulamalarının standardizasyonu amacı ile mevcut olan kılavuz ve uygulama rehberlerini geliştirmek.

Teşekkürler.
Derneğin kuruluş tarihi
11 Kasım 2002

Üye Sayısı 441

Adres
Hürriyet cad. No: 1/13 Öveçler- Ankara

Tel 0 312 481 06 06
Faks: 0 312 481 28 28

Yönetim Kurulu
Başkan Doç. Dr. Bülent Urman

II. Başkan
Prof. Dr. Sedat Kadanalı

Genel Sekreter
Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu

Sayman
Doç. Dr. Bülent Berker

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Gürkan Uncu Prof. Dr. Cemal Posacı Prof. Dr. Bülent Ergun Prof. Dr. Onur Karabacak Doç. Dr. Fatih Şendağ Doç. Dr. Tayfun Bağış Dr. Murat Hakan Özörnek

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri Murat Sönmezer Yılmaz Çebi Ali Yanık Ramazan Mercan Mesut Öktem Mehmet Yılmazer Önder Çelik Nedim Karadadaş Şahap İnmez

Denetleme Kurulu Üyeleri
Oya Gökmen Şahin Zeteroğlu İpek Müderris

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri Tayfun Özçakır Bülent Haydardedeoğlu Nurettin Türktekin

Disiplin Kurulu Üyeleri
Onur Bilgin Bülent Gökmen Kemal Öztekin Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Babür Kaleli Can Okaye Mehmet Göğşen Önalan

Bilimsel Kurul
Doç. Dr. Bülent Urman Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu Dr. Barış Ata
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-ureme-sagligi-ve-infertilite-dernegi-tsrm-74-0-79.html

aerol
04-16-2011, 20:42
Türk Psikologlar Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Psikolog Dr. Nedret Öztan
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye de psikologların biraraya gelmesi 1956 yılına kadar dayanmaktadır. Bir grup psikolog ve psikolog olmayan akademisyen tarafından İstanbul’da kurulan “Türk Psikoloji Derneği” 1996 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Bu derneğin kurulmasından sonra 1970’li yıllarda psikolojik hizmetlere ve alanda çalışan psikologlara olan gereksinimler artmaya başlamış ve psikologlar daha profesyonel bir organizasyona ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1976 yılında “Psikologlar Derneği” adı altında kurulan Dernek Ankara’da faaliyet göstermeye başlamıştır. 1992 yılına kadar faaliyet alanı oldukça sınırlı olan Derneğin çalışmaları bir grup akademisyenin “Çarşamba Toplantıları” düzenlemeye başlamasıyla birlikte hız kazanmıştır. 1996 yılında Psikologlar Derneği İstanbul’da bulunan Türk Psikoloji Derneği ile daha işlevsel ve tek organizasyon olma yolunda birleşerek “Türk Psikologlar Derneği (TPD)” adını almıştır. TPD, Bakanlar Kurulunun 29 Kasım 1994 tarih ve 94/6350 sayılı izniyle uluslararası bir dernek kimliği kazanmış ve Dernek, Bakanlar Kurulunun 19 Aralık 1997 tarihli kararıyla da Kamu Yararına Dernek statüsü elde etmiştir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
TPD’nin temel amaçları profesyonel psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarında yüksek kalite standartlarına ulaşmak, üyelerinin profesyonel hak ve sorumluluklarını izlemek ve geliştirmenin yanı sıra, halk sağlığı uygulamalarını geliştirebilmek amacıyla bilimsel ve profesyonel çalışmaları teşvik etmektir. Derneğin temel faaliyet alanlarını; üyelerinin ve halkın hukuki ve etik haklarını savunmak, bilimsel yayınlar, meslek elemanlarına yönelik sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim faaliyetleri, akreditasyon ve kalite geliştirme, psikologların profesyonel alandaki performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek, psikoloji biliminin araştırma ve uygulama alanlarına katkıda bulunmak, kamu yararına faaliyetlerde, uluslararası organizasyonlarla iş birliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, devlet kurumları, ordu, özel sektör, medya organları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve ortak çalışmalarda bulunmak şeklinde sıralayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
TPD, psikologlara hizmet vermek amacıyla çalışan Türkiye’deki tek meslek örgütüdür.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
TPD fahri üyelik ve asil üyelik olmak üzere iki çeşit üyelik statüsü bulunuyor. Psikoloji bölümü öğrencileri ve diğer yakın meslek grubu mensupları fahri üye statüsünde TPD’ye üye olabilirken, yalnız psikoloji bölümü mezunları asil üye olabiliyorlar.
TPD’nin şu anda fahri 1500 ve asil 5 bin olmak üzere toplam 6 bin 500 üyesi bulunuyor.

Türkiye’de psikologların yüzde kaçı derneğinize üye?
TPD’nin asil üyelerini psikologlar oluşturmaktadır ve alandaki psikologların yüzde 75’i üyelerimizden oluşuyor.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurullar ve üye seçimleri her iki yılda bir eş zamanlı olarak yapılmakta. Son dönem seçimleri 2010 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
TPD tarafından periyodik olarak yayınlanan 3 adet bilimsel yayın bulunuyor. Bunlardan birisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Türk Psikoloji Dergisi. Bir diğer yayınımız yine haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Türk Psikoloji Yazıları. Üçüncüsü ise Türk Psikoloji Bülteni’dir. Bülteni yılda 4 kere yayınlamayı planlamaktayız.
TPDnin yayınları arasında psikoloji eğitiminde kullanılmak üzere hem orijinal hem de çeviri ders kitapları da bulunuyor. Bunun yanında profesyoneller ve psikoloji öğrencileri için kitaplar, kendine yardım kitapları ve halkı bilgilendirmeye yönelik broşürler de bulunuyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
TPD tarafından her iki yılda bir, üniversitelerin psikoloji bölümleri ile ortaklaşa ulusal psikoloji kongreleri düzenlenir. Kongreler araştırma makalelerini, vaka tartışmalarını, panelleri ve sempozyumları içerir. Düzenlenen her ulusal kongrenin sonunda, bir sonraki kongrenin bilimsel düzenlemesini üstlenecek olan psikoloji bölümü de belirlenir.
Ayrıca yine TPD ile üniversitelerin psikoloji bölümlerinin ortak çalışması sonucu, her iki yılda bir alanımıza büyük katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Işık Savaşır Hocamız anısına, Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu adı altında bir sempozyum düzenliyoruz. 2009 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyumlarımızı düzenli olarak iki yılda bir düzenlenmeye devam ediyoruz. Yine ulusal kongrelerde olduğu gibi bir sonraki sempozyumun, Derneğimiz ve hangi psikoloji bölümü iş birliği ile gerçekleştirileceği, düzenlenen sempozyumun sonunda belirlenir.
Son olarak TPD uluslararası platformdaki Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) üyesi olarak yaptığı çalışmaları sonucunda iki yılda bir EFPA’nın himayesi altında gerçekleştirilen Avrupa Psikoloji Kongrelerinin 12’ncisini 2011 yılında İstanbul’da düzenleme şansını elde etti.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimizin bilimsel çalışma gruplarını size Yasa Tasarısı Çalışma Kolu, Eğitim Komisyonu, Etik İlkeler Komisyonu,Yayın Komitesi olarak sayabiliriz.
Bunların dışında çalışma gruplarımız da var. Bunlar da Akreditasyon Çalışma Grubu, Trafik Çalışma Grubu, Test Bankası Çalışma Grubu ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Travma Komisyonu olarak sıralanabilir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz 1992’den itibaren Uluslararası Psikoloji Bilimi Birliği (IUPsyS ), 1993’ten itibaren de EFPA üyesidir.
EFPA Komite ve Çalışma Grubu üyeliklerimizi Bilimsel Komite, Eğitim Sistemindeki Psikologlar Afet ve Kriz Psikolojisi Trafik Psikolojisi Çalışma Grubu olarak sıralayabiliriz.
TPD adı geçen kuruluşların bütün etkinliklerine temsilcilerle birlikte katılmakta ve diğer ülkelerden meslektaşlarıyla biraraya gelerek Türkiye’de psikoloji biliminin ilerlemesi adına çalışmalarda bulunmaktadır. Son yıllarda bu faaliyetler, çalışma gruplarına aktif katılım yoluyla hız kazanmış ve bu ivmenin bir sonucu olarak da Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonunun himayesi altında gerçekleştirilen Avrupa Psikoloji Kongrelerinin 12. sinin 2011 yılında Derneğimiz tarafından İstanbul’da düzenlenmesine karar verilmiştir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Türkiye’de psikoloji lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Uzmanlık eğitimi olan yüksek lisans eğitimi süresi ise 2 yıl. Yani Türkiye’de uzmanlığını almak isteyen kişiler 4 + 2 yıl eğitim almak zorundalar. Avrupa genelinde ise sistem 5 + 1 şeklindedir. Avrupa’daki meslektaşlarımıza denk bir eğitim sisteminin Türkiye’deki psikoloji uzmanlık eğitimlerine uyarlanması konusu gündemdedir. Ancak henüz bir fikir birliğine varılmış değil. Konuyla ilgili tartışmalar halen devam ediyor.

Türkiye’de psikologların sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de psikologların sayısından öte daha önemli bir konu olarak göze çarpan husus yapılan yasal düzenlemeler sonucunda hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda istihdam edilen psikolog sayısının gün geçtikçe azalmasıdır. Psikologların halen bir meslek yasası olmadığı için meslektaşlarımızın aleyhine olabilecek bu tür düzenlemelerle ilgili olarak mağduriyetlerini azaltmak ve bir meslek yasasına kavuşmalarını sağlamak yolundaki çalışmalar TPD tarafından büyük bir hızla ve titizlikle sürdürülmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
TPD olarak hedeflerimizi Psikologlar Odasını kurmak, hem yerel hem de uluslararası platformda psikolojinin ilerlemesi ve gelişmesi yönünde daha aktif rol oynamak, geniş alana yayılan kamu yararı faaliyetleri planlamak ve uygulamak, Türkiye’de bilimsel alandaki yenilikleri desteklemek ve bilimsel alandaki ilerlemelere katkı sağlamak olarak sıralayabiliriz.

Teşekkürler

Kuruluş Tarihi:
1976

Üye Sayısı:
5.000 asil 1.500 fahri üye

Yayınlar:
Türk Psikoloji Dergisi
Türk Psikoloji Yazıları
Türk Psikoloji Bülteni (Süreli yayınlar)

Kamu Yararı Statüsü:
Var

Şubeler:
İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin

Adres:
Meşrutiyet Cad. No: 22/12 Kızılay/Ankara

Tel:
0 312 425 67 65

Faks:
0 312 417 40 59

Web Adresi: www.psikolog.org.tr (http://www.psikolog.org.tr)

Genel Başkan:
Psikolog Dr. Nedret Öztan

Dernek Genel Başkan Yardımcıları:
Prof. Dr. Mehmet Eskin
Doç. Dr. Gökhan Malkoç

Genel Sekreter:
Psikolog Dr. Funda Kutlu

Sayman:
Uzm. Psk. Merve Yüksel

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan
Arzu Araz
Pelin Özgür
Eda Karacan
Hacer Harlak
Zuhal Yerlikaya

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Arzu Aydın
Aslı Göncü
Meltem Güler
Çiğdem Çan Aslan
Altan Tülü

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Elif Kabakçı
Dr. Nursen Oral
Dr. Banu Yılmaz

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Senar Batur
Uzm. Psk. Sevda Sakarya
Doç. Dr. Zeynep Manoğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-psikologlar-dernegi-74-0-146.html

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MDHF) Başkanı Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu

Federasyonunuz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Türkiye'de örgütlenmesini tamamlamış yerel meme derneklerinin yönetim kurullarının onayı ve seçimi ile oluşturulmuş bir eşgüdüm kuruludur.
2001 yılındaki 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'daki ilgili dernek ve kliniklerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda birleşmek üzere prensip kararı alındı. Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK) adı altında tüzük ve protokol çalışmaları için Prof. Dr. Semih Baskan görevlendirildi. Kasım 2001'de Bursa'da toplanan tüm dernek yöneticileri ilk kez ulusal protokolü imzaladılar. Mart 2002'de tekrar sonuç yönergesi için Bursa'da toplanan dernekler \"Bursa Protokolü\" olarak adlandırılan yönerge ile işbirliği, demokratik, katılımcı ve disipline bir yapılanmayı kabul ettiler. Çalışmalarına MDKK çatısı altında devam eden bu derneklere daha sonra Kocaeli, Aydın ve Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Dernekleri de katıldı. MDKK'nın çalışmaları sırasında bu kurucu derneklerin önderliğinde ulusal bir meme hastalıkları dernekleri federasyonu kurulmasına karar verilerek, bu yönde çalışmalara başlandı. Gerekli tüzük ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben mart 2007 tarihinde MHDF resmen kurulmuş oldu ve ilk genel kurulunu Ankara'da düzenlenmiş olan 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi sırasında 9 Ekim 2007 tarihinde yaparak 2 yıl süre ile çalışacak olan Yürütme Kurulunu seçti. Bundan sonra İstanbul’da faaliyet gösteren Meme Bilimi Derneği’de bize katıldı ve Federasyonumuzun üye sayısı 8 derneğe çıktı. Ayrıca kuruluşlarını tamamlayan ve gerekli tüzük değişikliği ve genel kurulda Federasyona üye olma kararı alan Çukurova, Manisa, Sivas, Kayseri ve Eskişehir Meme Hastalıkları Dernekleri de MHDF’ye başvurarak, aday üye dernekler sıfatıyla yönetim kurulu toplantılarına katılmaya başladılar.

Federasyonunuzun genel olarak faaliyet alanları nedir?
Ülkemizdeki meme dernekleri ve meme hastalıkları ile ilgilenen kişi ve kurumları bir araya getirerek güçlü ve sağlıklı bir yapılanma hedeflenmiştir. Bu amaçla kişi ve kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı amaçlayan MHDF, meme hastalıkları ile ilgili konularda dağınıklıktan kaynaklanan sorunları aşmak ve çağdaş hedeflere ulaşmak için kuruldu. Bu akademik amaçlarına ek olarak Türk halkını meme hastalıkları konusunda bilinçlendirmek ve daha iyi bir sağlık hizmeti almalarını sağlamak amacıyla çeşitli programların ortaya konmasını amaçladı. Daha somut bir şekilde bu sorunuzu yanıtlamak gerekirse, meme hastalıkları ile ilgili ulusal kongrelerin ve konsensus toplantılarının düzenlenmesi, bilimsel çalışmaların ve genç araştırmacıların desteklemesi, meme hastalıkları ile ilgili gerek yurt içindeki (Sağlık Bakanlığı, diğer ilgili dernekler, vb.) ve gerekse yurt dışındaki kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, web ortamında ve periyodik dergi çıkartarak meslektaşlarımıza ulaşmak, yurt içinde meme hastalıkları ile uğraşan meslektaşlarımızın mevcut derneklere üye olarak veya kendi bölgelerinde organize olarak dernekler kurmalarını özendirmek, hem yurt içinden hem de yurt dışından katılımcılarla birlikte çok merkezli araştırma projelerine zemin hazırlamak ve halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla sosyal projeleri oluşturmak veya desteklemek faaliyet alanlarımızın esasını oluşturmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
MHDF ülkedeki tüm meme hastalıkları derneklerini çatısı altında toplamayı amaçlamaktadır ve bunu büyük ölçüde başarmıştır. Bu konuda faaliyet gösteren tıp alanındaki az sayıdaki örgütlenmelerden bir tanesidir ve federasyon anlamında meme hastalıkları alanında tek organizasyondur. Ancak meme hastalıklarının tanı ve tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir ve bu nedenle ilgili branşlara ait diğer derneklerle de yakın ilişki içerisindedir. Bünyesindeki meme hastalıkları dernekleri ve ilgili branşların kendi dernek aktiviteleri paralel bir şekilde devam etmektedir. MHDF bu derneklerin hazırlamış olduklara kongre, sempozyum gibi bilimsel aktivitelere istendiği takdirde destek vermektedir.

Federasyonunuza kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Federasyona üye olmak için çatısı altında bulunan meme hastalıkları derneklerinden birine üye olmak yeterlidir. Gerek Federasyon tüzüğünde ve gerekse ilgili derneklerin tüzüğünde üye olma ile ilgili koşullar net olarak belirtilmiştir. Burada önemle vurgulamak istediğim tüzüğümüzde de belirtildiği üzere her derneğin kendi bölgesinde çalışmakta olan tüm sağlık kuruluşlarından hekimlerin katılımıyla geniş bir tabana oturtulmasına özen gösterildiğidir. Şu an Federasyonun daha önce de belirttiğim gibi 8 üye derneği ve üyelik süreci devam eden 5 aday üye derneği bulunmaktadır. Toplam üye sayımız ise 500’ün üzerindedir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı federasyonunuza üye?
Bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Bizim üyelerimiz arasında cerrahlar, radyologlar, patologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, plastik cerrahlar ve diğer branşlardan hekim arkadaşlarımız var. Bu branşlar içinden özellikle meme hastalıkları ile ilgili olanlar bizim üye derneklerimize katılarak MHDF’ye destek vermektedirler. Üye sayımız şu anda 500’ün üzerinde olmasına rağmen, MHDF’nun web portallarından biri olan ve haftalık olarak kayıtlı üyelerine bilgi ulaştıran www.memeca.com web sayfası üzerinden 2000’den fazla hekime ulaşılmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Federasyonumuzun genel kurulu 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi sırasında yapılmaktadır. Böylece delegeler dışında isteyen bütün üyelerin genel kurula katılımı sağlanması amaçlanmıştır. Seçimler en son 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde 9 Eylül 2007 tarihinde yapılmıştır. Seçilen Yönetim Kurulu 21-25 Ekim 2009 tarihinde yapılacak 10. Ulusal Meme Hastalıkları kongresindeki genel kurula kadar çalışmalarına devam edecektir.

Federasyonunuz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Meme Sağlığı Dergisi, MHDF’nin periyodik olarak yayınlanan dergisidir. Yayın hayatına 2005 yılında başlamış olan dergimiz yılda 3 sayı olmak üzere düzenli olarak çıkmaktadır. Dergi üyelere ulaştırılmakta ve web ortamında (http://www.memesagligi.dergisi.org) da içerisindeki bilimsel çalışmalara ulaşılabilmektedir. Meme Sağlığı Dergisi, Türk Tıp Dizini’ne alınmıştır ve uluslararası arama motorlarında taranabilmesi amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması konularında çalışmalarımız devam etmektedir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı?
Yeterlik kurulu oluşturulmadı.

Derneğinizin Düzenlediğiniz kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
İki yılda bir sonbahar döneminde Ulusal Meme Hastalıkları Kongreleri düzenlenmektedir. Kongrenin organizasyonu MHDF’nu oluşturan dernekler arasında dönüşümlü olarak sağlanmaktadır. Bugüne kadar düzenlenen kongreler:
VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ekim 2003, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Eylül 2005, IX. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi ise 28 Eylül-1 Ekim 2009 tarihleri arasında Çeşme/Sheraton Otelde gerçekleştirilecektir ve bu konudaki çalışmalar şimdiden başlamıştır.
Ulusal kongrenin olmadığı yıllarda ise Ulusal Konsensus toplantılarının yapılmasına karar verilmiş ve bu amaçla ilk toplantı I. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı, kasım 2006’da Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Konsensus toplantılarının ikincisi bu yıl 22-25 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.
Ayrıca bu yıl ilk defa İzmit’te düzenlenen ve bundan sonra geleneksel hale getirilmesi planlanan bölgesel toplantılar yapılacaktır. Bu ulusal çaptaki toplantılar dışında üye dernekler kendi bulundukları bölgede bilimsel aktiviteler düzenlemekte ve o yılki aktivite programlarını MHDF çatısı altında bizimle paylaşmaktadırlar.

Federasyonun bilimsel çalışma gurupları var mı?
MHDF’nin öncelikleri arasında bilimsel çalışmaların ve genç araştırmacıların desteklenmesi yer almaktadır. Bu çabaya ek olarak gerek ulusal ve gerekse yurt dışından katılımcılarla birlikte oluşturulacak çok merkezli, prospektif çalışma protokolleri yönetim kurulumuzda görüşülmekte ve destek olma yönünde tüm imkanlar sağlanmaya özen gösterilmektedir. Bu amaçla hem yönetim kurulu içerisinden hem de konusunda uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulları oluşturulmakta ve bu kurullardan gelen raporlar doğrultusunda çalışmalara destek verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda başlatılan ilk çok merkezli, prospektif, randomize çalışma “Metastatik meme kanserinde primer cerrahinin sağkalım üzerine etkisini” araştıran projemizdir. Bu proje dünyada ilk olması anlamında bize heyecan vermektedir. Bu projeye katılımları konusunda ülkemizdeki tüm merkezlere ulaşılmaya çalışılmakta ve çalışmaya destek vermeleri istenmektedir. Bu projeye ek olarak benzer özellikte ikinci bir çalışmanın da ön hazırlıkları bitmek üzeredir. Proje başlığı “MGH-International Breast Cancer Collaborative Project: Determination of an Endocrine Responsive Metastatic Breast Cancer Signature” olan bu proje Harvard Tıp Fakültesinden Prof. Paul Goss’un koordinatörlüğünde diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizde de katılmak isteyen merkezler tarafından yürütülecektir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
MHDF kurulduktan sonra Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi ile irtibata geçmiştir. Federasyonumuz TTB-UDEK’e gözlemci sıfatıyla kabul edilmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Danışma Kurulunun toplantılarında bir üye ile temsil edilmektedir. Bu kurulun değişik alt çalışma gruplarında da üyelerimiz yer almaktadır.
Uluslararası platformda ise European Board of Surgery’nin meme cerrahisi alt grubunda ülkemizi Federasyon Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Serdar Özbaş’ın temsil etmesine karar verilmiş ve ilgili yerlere bildirilmiştir.

Federasyon gelirleri nelerdir?
Federasyonun başlıca gelir kaynakları üye derneklerden gelen üye başına katkı payları ve düzenlenen bilimsel aktivitelerden MHDF’ye ayrılan paylardır.

Aidat gelirleri fedfrasyon gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Dernekler üye aidatlarından kişi başına 5 YTL’yi Federasyona göndermektedirler. Aidatların ödenmesi derneklerin sorumluluğunda, üye dernekler yılda tek seferde üye sayıları başına Federasyona ödeme yapıyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Daha önce de belirttiğim üzere MHDF çatısı altında birçok uzmanlık dalı yer almaktadır. Meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım söz konusu olduğu için bizim çalışma alanımızda çok sayıda branş yer almaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği ve ABD’deki uygulamalar yakından takip edilmekte ve meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmak isteyen hekimlerin eğitim şekli ve süresi konusundaki tartışmalar bizim kongrelerimizde de tartışılmaktadır. Yapılması gereken belki de sadece eğitim süresini azaltmak veya artırmak değil, şekilde bazı değişiklikler getirmektir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemiz şartlarında meme hastalıkları ile ilgili ana branşlarda genel olarak hekim eksikliği söz konusudur ancak özellikle medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi gibi branşlarda bu açık daha net olarak göze çarpmaktadır.

Federasyonunuzun kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Tüzüğümüzün 6. maddesinde Federasyonun Çalışma Konuları ve İlkeleri başlığı altında belirtildiği üzere meme hastalıkları ile ilgili konularda faaliyet gösteren kurumlar ile ilgili her türlü eğitim etkinliğini planlamak, yürütmek ve bu konuda ülkede tek otorite olmayı planlıyoruz. Meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmak isteyen ilgili dallarda çalışan hekimlerin eğitim standardizasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem uzmanlık öğrencilerinin hem de uzman hekimlerin meme hastalıkları konusunda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilerle tanıştırılması için gerekli kurs, sempozyum ve bilimsel kongreleri belli bir disiplin içerisinde organize etmeye devam edeceğiz.

Federasyonun bundan sonraki amaçlarından bir tanesi de Avrupa ve ABD’de benzerleri olan ve örneğin EUSOMA (European Society of Mastology) kriterleri içinde de yer alan, sağlık kurumlarındaki multidisipliner yaklaşımla kurulmuş olan “meme hastalıkları üniteleri”nin kuruluş ve işleyiş kurallarını ülkemizde de standardize etmeyi amaçlıyoruz.

Bu güne kadar yapılmış olan toplantılarda ve kongrelerde meslektaşlarımıza özellikle meme kanserinin epidemiyolojisi ve korunma konularında bilgi aktarılmaya çalışılmıştır. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda korunma yöntemleri ve erken tanının önemi vurgulanmaktadır. İki yılda bir düzenlenen Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi sırasında mutlaka sosyal paneller düzenlenmekte ve halka yönelik basın açıklamaları yapılmaktadır. Bunun dışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen sosyal toplantı ve aktivitelere destek olunmakta ve yönetim kurulu tarafından seçilen üyelerimizin bu aktivitelere katılımı sağlanmaktadır. Yönetim kurulumuzun 1.12.2007 tarihindeki toplantısında basın ve yayın organlarıyla beraber çalışmak üzere bir alt grup oluşturulmuş ve birincil öncelik olarak federasyonun tanıtımı ve toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır. Halen meme kanseri ile ilgili çalışmakta olan Sivil Toplum Dernekleri ile iletişim sağlanmış ve yenilerinin kurulması yönünde desteklerimiz devam etmektedir.

Hem MDKK hem de Federasyon olarak yapmış olduğumuz ulusal kongrelerde bugüne kadar
genç araştırmacılara proje desteği, burs ve başarı ödülleri verilmiştir. Bu uygulama kapsamı genişletilerek devam edecektir. Meme Sağlığı Dergisi’ne elektronik ortamda da ulaşılabilmektedir. Bunun dışında federasyonun kuruluş amacını ve aktivitelerini anlatan bir web sayfası mevcuttur (http://www.mhdf.org.tr). Meme hastalıkları ile uğraşan hekimlerin üye oldukları web portalı http://www.memeca.com adresinde haftalık olarak konuyla ilgili son dönemde yayınlanmış makale özetlerinin çevirilerine yer verilmekte, olgu sunumları tartışılmakta ve çeşitli forumlar düzenlenmektedir. Bu sayfa her hafta üyelere mesaj göndererek yeni haberlerin eklendiğini duyurmaktadır. Ayrıca federasyonun halka yönelik http://www.kanserleyasamak.org adresindeki sosyal sayfasında meme hastalıkları ve özellikle meme kanserine ait bilgiler yer almakta, erken tanı, muayene yöntemleri ve tedavi şekilleri hakkında bilgi sunulmaktadır.
www.medimagazin.com (http://www.medimagazin.com)

aerol
04-16-2011, 20:43
Türk Ortodonti Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Arun
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
24 Temmuz 1985 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil Aytan’ın girişimleri ile “Ortodonti Derneği” adı ile kurulan bilimsel derneğimizin adı, 16 Ocak 1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Türk Ortodonti Derneği“ olarak değiştirilmiştir. Derneğimizin merkezi Ankara’dadır. Prof. Dr. Filiz Perkün, Prof. Dr. Nurettin Güray, Prof. Dr. Serpil Aytan, Prof. Dr. İlhan Aran, Prof. Dr. Nazmi Ertürk, Prof. Dr. Oktay Üner, Prof. Dr. Mirzen Arat Derneğin kurulmasında girişimde olan kurucu üyelerdir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin temel amacı, ortodonti bilim dalını ülkemizde tanıtmak, geliştirmek ve ilerletmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Koruyucu ortodontik önlemlerin uygulanmasını yaygınlaştırmaya çalışmak ve düzenlediği kurslar ve toplantılarla ortodontik tedavinin önemini vurgulamak en önemli amaçlarının başında yer almaktadır. Bu doğrultuda Derneğimiz bilimsel kongre, toplantı ve kurslar düzenleyerek bu toplantılara yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılar davet ederek bilimsel deneyimlerinin meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlamak en önemli faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Hayır. Türk Ortodonti Derneği meslek grubumuzda bizleri temsil eden tek dernektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizin kurulduğu dönemde diş hekimi ve hekimler yönetim kurulu kararı ile Derneğimize üye olurken 90’lı yıllardan sonra yalnızca ortodonti uzmanı unvanını almış veya ortodonti doktoru unvanı almış veya eğitim döneminde olan meslektaşlarımız Derneğimize üye olabilmektedir. Şu anki aktif üye sayımız 705’ tir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 80’i Derneğimize üye olarak mesleğimize sahip çıkmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir kasım ayında yapılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantı yapar. Seçimler en son 30 Kasım 2008 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Evet. Bu, yılda 3 kez basılan ve Derneğimizin tek bilimsel yayın organı olan Türk Ortodonti dergisidir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Hayır, şu anda Derneğimiz tarafından uygulanan bu tip bir sınav uygulama zorunluluğumuz yok. Ancak Derneğimizin temel hedeflerinden biri yeterlilik kurulunu oluşturarak yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak. Günümüzde ortodonti uzmanlığı veya ortodonti doktorası eğitimi üniversitelerimizde verilmekte olup, gerekli sınavlar ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Üniversitelerimizde uygulanan programlarda ortodonti uzmanlığı unvanını almak isteyen adaylar 3 yılın sonunda programını tamamlayarak gerekli aşamalardan geçmektedir. Ortodonti doktorası unvanını almak isteyen adaylar ise 2 yılın sonunda aldığı derslerden teorik ve pratik olarak yeterlilik sınavına girmekte, ancak sınavda başarılı olduktan sonra tez aşamalarına geçmektedirler. Tez aşaması da yaklaşık 2 yıllık bir süreci kapsamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz bir yıl sempozyum, bir yıl kongre olmak üzere her yıl bir adet bilimsel etkinlik düzenler. Ayrıca, her yıl farklı bir bölgede, o bölgedeki ortodonti bölümünün katkısıyla toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılarda bilimsel çalışmaların ve kursların verilmesine olanak sağlanmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz çatısında bilimsel çalışmaları yapabildiğimiz ayrı bir grup oluşturulmamıştır. Üniversitelerimizdeki bilimsel çalışma gruplarına destek olunmakta, kongre, sempozyum ve diğer toplantılarda çalışmaların meslektaşlarımızla paylaşılma imkânı yaratılmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz FEO, WFO ve EFOSA üyesidir. Bu uluslararası örgütlerle yapılan tüm toplantılara üyelerimiz aktif olarak katılmaktadır. 2011 yılında düzenlenecek olan EOS-Avrupa Ortodonti Kongresi ülkemizde yapılacaktır. İstanbul’da düzenlenecek olan bu kongre Türkiye’de ortodonti biliminin ulaştığı yeri göstermek açısından çok önemlidir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Sempozyum, kongre ve üye aidatları dernek gelirini oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Yaklaşık yüzde 50 denilebilir, aidat miktarına ve o yılki toplantı gelirine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aidat ödemeyen üyelerimize dernek tüzüğündeki ilgili maddeler uygulanmaktadır. Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılmak mümkündür. Ayrıca, iki yıl üst üste üyelik aidatını vermeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?
Bu süre uzmanlık için 3 yıl, doktora programı için ortalama 4 yıldır. Bugün ülkemizde ortodonti eğitimi üniversitelerimizin ortodonti ana bilim dallarında verilmektedir. Doktora veya uzmanlık eğitimi veren bu kurumlarda eğitim; öğretim üyesi sıfatına sahip deneyimli kimseler tarafından verilmektedir. Bu eğitim süresince ortodonti doktoru unvanını alacak olan birey klinik yeterliliğe ulaşmak için danışman gözetimi altında 4 yıl boyunca ortalama 100 hastanın tedavisini tamamlamak durumundadır. Bu süre içinde aday eğitiminin 2. yılında yeterlilik sınavına girip başarılı olduğu takdirde, doktora tez konusunun belirlendiği aşamaya geçmektedir. Bu dönemde aday teorik olarak eğitimin ilk 2 yılında ortalama 800 saat temel teorik eğitim almakta, daha sonra eğitim süresi boyunca teorik eğitimi devam etmektedir. Program doğru uygulandığı takdirde süre oldukça yeterlidir. Hedef ortodontist ihtiyacının belirlenerek klinik ağırlıklı uzmanlık eğitimi verilmesi, öğretim üyeliğine devam etmek isteyen adayların da ortodonti doktoru unvanını alarak akademik sistemin içinde yer almalarının sağlanmasıdır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile bağlantıda olunup, ülke ihtiyacına göre gerekli uzman sayısı net olarak saptanmalıdır. Bu konuda üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Ortodontide uzmanlığın tanınması Derneğimizin ana hedeflerinin ilk sırasını oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmekte olup, Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği ile zaman zaman biraraya gelinerek, istek ve beklentilerimiz dile getirilmektedir. Hedef şu anda ülkemizde yetişmiş ve yetişmekte olan ortodonti doktoru unvanının uzmanlıkla eş değer olduğunun kabulüdür. Bu durum özellikle kamuda çalışan hekimlerin özlük haklarının kazanımına olanak sağlamak yönünden önem taşımaktadır. Bu aşamadan sonra üniversitelerimizin yetiştirecekleri uzman ve doktor sayısını saptayarak bu anlamda kadro isteklerinde bulunmaları gerekmektedir. Çözüm ancak ülke ihtiyacına göre uzman sayısının saptanması ve ihtiyaca göre ortodonti uzmanı veya doktorunun yetiştirilmesidir.

Teşekkürler

Kuruluş Tarihi:
1985

Üye Sayısı:
705

Yayınlar:
Türk Ortodonti Dergisi

Adres:
Cinnah Cad. No: 37/11
Çankaya-ANKARA

Tel:
0 312 441 14 26

Faks:
0 312 441 14 58

Web Adresi:
www.tod.org.tr (http://www.tod.org.tr)

E-posta:
turkort@tod.org.tr

Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Tülin Arun

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu

Sayman:
Prof. Dr. Serdar Toroğlu

Editör:
Prof. Dr. Serdar Üşümez

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Jalan Devecioğlu Kama
Prof. Dr. Tamer Türk

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. İlter Uzel
Prof. Dr. Müfide Dinçer
Prof. Dr. Hakan Necip İşcan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-ortodonti-dernegi-74-0-148.html

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (2009)
Derneklerimiz sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof.Dr.İsmail Mete İtil
Derneğiniz ne zaman kuruldu? Tarihçesini kısaca anlatır mısınız?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 1959 yılında kurulmuştur. Dernek, başlangıçta Ankara Jinekoloji Derneği olarak faaliyet göstermiş, 1995 yılında Türkiye'deki tüm derneklerin birleşmesiyle (Ankara Jinekoloji Derneği, İstanbul Jinekoloji Derneği, İzmir Jinekoloji Derneği, Çukurova Jinekoloji Derneği) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği adını almıştır. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bakanlar kurulu kararıyla “kamuya yararlı dernek” olarak teyit edilmiştir. Dernek, bu sıfatı aldıktan sonra 1995 yılında Antalya'da ilk kongresini gerçekleştirmiştir. Derneğin başlangıçtaki ismi Türk Jinekoloji Derneği iken, daha sonra 2004 yılında yapılan genel kurul ile derneğin adı Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak değiştirilmiş ve böylece tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının ana derneği halini almıştır.

Genel olarak derneğinizin faaliyet alanları nedir?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, tüzüğünde de belirtildiği gibi temel olarak meslektaşlarının özlük haklarını korumayı, uzmanlık sonrası sürekli tıp eğitimi çerçevesinde bilgilerini güncel tutmayı hedefler. Ayrıca, halkımızın yararına olacak şekilde, kadın hastalıkları ve doğum alanında her türlü doğru hizmetin verilmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve ülkemizde kadın sağlığı alanında önemli ölçüde iyileştirmeler yapmak hedefindedir. Bu amaçla kongreler, kurslar, sempozyumlar ve bölge toplantıları aracılığı ile sürekli şekilde meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunur.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık alanında ana ve çatı dernek olarak faaliyetini sürdürmektedir. Derneğimizin özellikle Avrupa'daki üst kuruluşu olan “European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG)” örgütlenmesi çerçevesinde, ülkemizde de bizle beraber faaliyet gösteren yan dal dernekleri mevcuttur. Bu dernekler, \"Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, Onkoloji Derneği, Türk Ürojinekoloji Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’dir. Perinatoloji alanında faaliyet gösteren bu iki derneğimizin de nihai olarak birleşmelerini takiben yan dal derneklerimizin dörde düşmesi planlanmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Derneğimize üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak gereklidir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

Türkiye'de alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık yüzde 60-70'i derneğimize üyedir. Türkiye'de şu anda 6 bin kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu 6 bin kadın hastalıkları ve doğum uzmanının yaklaşık 3 bin 500- 4 bini derneğimize üyedir.

Genel kurul ve yönetim seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor?

Derneğimizde genel kurul her iki yılda bir yapılmaktadır. Son yapılan genel kurulumuzda toplam 36 şubemizden 140 delegemiz oy kullanmıştır. Büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki 15 kişilik yönetim kurulu listemiz, fire vermeden delegelerimizin büyük bir çoğunluğunun oylarıyla seçilmiştir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz 1998 yılından beri Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Güncel Gelişmeler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Dergisi çıkarmaktadır. Ayrıca, “Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Dernekleri Federasyonu’nun çıkarmış olduğu, International of Obstetrics and Gynecology (IJGO)” Dergisi derneğimizin çabalarıyla dünyada 4. lisan olarak (İngilizce, Çince, İtalyanca’dan sonra) yayınlanmaya başlanmıştır. Şu ana kadar 2008 yılında 3 sayı yayınlanmış olup, düzenli olarak tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına dağıtılmaktadır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı ve yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimiz yeterlilik kurulu ilk kez, 2006 Mayıs ayında yapılan V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongremizde seçilmiştir. Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki doçent ve profesör, eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılarının katıldığı yaklaşık 250 kişilik bir seçimle 9 kişilik yeterlilik kurulumuz seçilmiştir. 18 Mayıs 2008 tarihinde ulusal kongremiz esnasında ilk yeterlilik sınavını yapmış olup, 450 katılımcıdan 255’i yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz her yıl Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi düzenlemektedir. Bu kongreler genellikle mayıs ayının üçüncü haftası içerisinde yapılmaktadır. Derneğimizin düzenlediği son ulusal kongre, 14- 19 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya'da yapılmıştır. Son iki yılda kongrelerimize katılan meslektaşlarımızın sayısı ciddi olarak artmıştır. 2004 yılında derneğimizin düzenlediği IV. Ulusal Kongreye 1200 civarında bir katılım olmuş iken, 2006 yılındaki kongreye 2 binin üzerinde meslektaşımız katılmıştır. 14-19 Mayıs 2008 tarihleri arasındaki kongremize toplam 2 bin 800 meslektaşımız katılmıştır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimiz daha ziyade bu konuda 5 yan dal derneği ile çalışmaktadır. Bu yan dal dernekleri, daha önce de bahsettiğim gibi Perinatoloji, Onkoloji, Ürojinekoloji, Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği ile Jinekolojik Endoskopi Derneği'dir. Dolayısıyla derneğimizin bilimsel çalışmalarını, yan dal dernekleri vasıtasıyla sağlamaktayız.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Avrupa ve dünyada üye olduğumuz uluslararası örgütler vardır. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2004 yılında Avrupa'daki üst kuruluşu olan EBCOG'a asil üye olarak kabul edilmiş ve yönetim kuruluna da asil üye olarak seçilmiştir. Yine 2006 Kasım ayı başlarında, Malezya'da yapılan Dünya Jinekoloji ve Obstetrik Birliği Kongresi'nde, ülkemiz 118 üye ülkeden 24'ünün temsil edildiği yönetim kuruluna seçilmiştir. Her iki dernekle birlikte yapılan ortak çalışmalar mevcuttur.

Dernek gelirlerinizi neler oluşturuyor?

Dernek gelirlerimizi, üye olan her ildeki meslektaşlarımızın ödediği aidatların yüzde10'u ve derneğimizin düzenlediği bilimsel sempozyum, bölge toplantıları ve kongrelerden sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Yine derneğimiz nakdi ve ayni her türlü yardıma açıktır.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde ne tür yaptırımlar uygulanıyor?

Aidat gelirleri, dernek gelirlerimizin oldukça küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Normal koşullar altında her üyenin şubelere düzenli olarak aidat yatırması gerekmektedir. Üyeler aidatlarını yatırmadıkları takdirde, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini nasıl buluyorsunuz?

Branşımızla ilgili uzmanlık eğitim süresi, son yapılan düzenlemelerle 5 yıla çıkarılmıştır. Biz bunu çok olumlu olarak karşılıyoruz. Ancak 5 yıllık bir süre de, sadece genel kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı için yeterli olabilir, ama kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının alt dallarında uzman olmak isteyen meslektaşlarımız için de mutlaka tıpta uzmanlık tüzüğünde değişiklikler yapılarak dört yan dal getirilmelidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye'de branşımızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik söz konusu değildir. Ülkemizdeki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısı yeterlidir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimiz, ülkemizde özellikle son yıllarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanında sağlık politikalarına, daha fazla katılmayı hedeflemektedir. Derneğimiz, meslektaşlarımızın özlük haklarını korumayı, özellikle yeni uygulamaya konulan Türk Ceza Kanunu karşısında zor duruma düşmemeleri için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Yine yeterlilik kurulu vasıtasıyla, ülkemizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı seviyesinin yükseltilmesini, uluslararası örgütlerle kendi alanımızda ortak çalışmalar yapmayı, meslektaşlarımızın uluslararası camiaya açılmalarını hedeflemekteyiz. Yine halkımızın yararına olabilecek sağlık politikalarına bütün gücümüzle destek vermek ve bu alanda gerekli her türlü bilimsel katkıyı yapmayı planlamaktayız.


Teşekkürler.
Kuruluş tarihi
1959

Üye sayısı
3500

Kamu yararı statüsü
Var

Şubeleri
Ankara, İzmir, İstanbul,
Eskişehir, Mersin, Adana, Manisa, Erzurum, Antalya, Kayseri, Trabzon, Malatya, Konya, Düzce, Gaziantep, Samsun, Van, Urfa, Bursa, Afyonkarahisar, Zonguldak, Elazığ, Aydın,
Kahramanmaraş, Denizli, Tokat, Edirne, Kocaeli,
Kırıkkale, Hatay, Uşak,
Kastamonu, Mardin, Ordu, Giresin, Sivas, Adapazarı

Adresi
Çetin Emeç Blv. Harbiye Mah. Hürriyet Cad. 1/13
Öveçler-Ankara

Tel
0 312. 481 06 06

Faks
0 312. 481 28 28

e-posta
info@tjod.org

Web adresi
www.tjod.org

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. İsmail Mete İtil

2. Başkan
Prof. Dr. Bülent Tıraş

Genel Sekreter
Prof. Dr. Cansun Demir

Sayman
Doç. Dr. Süleyman Akhan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Haldun Güner
Prof. Dr. Fuat Demirci
Prof. Dr. Semih Özeren
Prof. Dr. Ateş Karateke
Prof. Dr. Sedat Kadanalı
Doç. Dr. Ali Baloğlu
Doç. Dr. Sadiye Eren
Doç. Dr. İsmail Dölen
Doç. Dr. Oya Gökmen
Doç. Dr. Faik Mümtaz
Koyuncu
Opr. Dr. İnci Davas

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı
Prof. Dr. Sertaç Batıoğlu
Prof. Dr. Timur Gürgan
Doç. Dr. Nejat Özgül
Prof. Dr. Erol Tavmergen
Prof. Dr. Cüneyt Evrüke
Prof. Dr. Turgay Şener
Prof. Dr. Lütfi Önderoğlu
Uzm. Dr. Bülent Tandoğan

Denetim Kurulu
Prof. Dr. İpek Müderris
Doç. Dr. Fatih Şendağ
Doç. Dr. Selçuk Özden

Disiplin Kurulu
Prof. Dr. Özay Oral
Doç. Dr. Mesut Özsoy
Uzm. Dr. Naci İmamoğlu
www.medimagazin.com (http://www.medimagazin.com)

aerol
04-16-2011, 20:44
Febril Nötropeni Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Febril Nötropeni Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Akova

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Bizim derneğimiz 2006 yılında kurulmuş bir dernek. İlk genel kurulumuzu 24 Şubat 2007 tarihinde yaptık. Genel Kurul tarihinden itibaren sayarsak 3 yıllık bir geçmişi olan bir derneğiz. O tarihten bu yana resmi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanı kanserli hastalar ve enfeksiyonu olan hastalar. Febril nötropeni adı da zaten ona işaret ediyor. Bilindiği gibi enfeksiyon hastalıkları kanser tedavisi gören hastalarda en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinin başında geliyor. Dolayısıyla bu enfeksiyonların önlenmesi için hastanın primer doktoru olan onkolog, hematolog ya da kanserini tedavi eden her kimse mutlaka enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanından bir uzmanla iş birliği içerisinde olması lazım. Bizim derneğimiz de aslında bu farklı disiplinlerdeki kişileri bir araya toplayan, ölümcül olabilecek komplikasyonların önlenmesi için, daha iyi bakım hizmetinin verilmesini ve bunun için de bilgi paylaşımını amaçlayan, bunun için faaliyetlerde bulunan bir dernek.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Spesifik olarak bu alan için değil, ama söylediğim gibi iş birliğini gerektiren bir konu olduğu için bizim iş birliği yaptığımız dernekler arasında, onkoloji dernekleri, hematoloji dernekleri var ki, burada Türk Hematoloji Derneğini, Türk Onkoloji Derneğini saymak mümkün. Onun dışında değişik şekillerde kanserle ilgilenen, göğüs hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları gibi konularla ilgili dernekler, tanı ile ilgili olan dernekler içerisinde mikrobiyoloji, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları dernekleri, radyoloji ile ilgili olan dernekler var. Ancak söylediğim gibi spesifik olarak bu dernekler febril nötropeni ile ilgileniyor değiller. Bir yan uğraş olarak bizim konumuzla ilgililer.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Üye sayımız aslında düşük. Bizim 50 üyemiz var. Ama derneğimiz onkoloji, hematoloji, göğüs hastalıkları, gastroentestinal, mikrobiyoloji, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, görüntüleme ile ilgili radyoloji gibi disiplinlerden kişilerin iş birliğini gerektiren bir dernek olduğu için, bu disiplinlerden kişiler üye olabiliyor. Ancak bizim üyelerimizin büyük çoğunluğu klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, hematoloji ve onkoloji derneklerinin üyeleri veya primer uzmanlık alanları bunlar olan kişiler.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yüzde vermek çok doğru değil, çünkü üye sayımız çok düşük. Bize ilgi gösteren hekim sayısı, yani bizim konumuza ilgi gösteren hekim sayısı Türkiye'de tahminen 300 ila 500 arasındadır. Bunu baz alırsanız üye sayımızla kıyaslandığında altıda biri derneğimizin üyesi diyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul seçimleri 3 yılda bir yapılıyor. Son olağan genel kurulumuzu 25 Şubat 2010 tarihinde yaptık.
Üyelik için herhangi özel bir koşulumuz yok. Konumuzla ilgili olan bir kişi derneğimize başvurmak suretiyle üye olabilir. Biz sadece iki dernek üyesinin, üye olmak isteyen kişiye referans olmasını istiyoruz. Hatta üye olmak isteyen kişinin mutlaka tıp doktoru olması da gerekmiyor. Çünkü bizim hemşire üyelerimiz de var. Üye olmak isteyen kişinin alanımızla ilgili olması yeterli.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Şu an için yayınlamakta olduğumuz periyodik herhangi bir bilimsel yayınımız yok. Ancak yapılan toplantıların bildirilerini internet üzerinden yayınlıyoruz.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Biz bir uzmanlık derneği olmadığımız için yeterlilik kurulu oluşturmuş değiliz. Dolayısıyla yeterlilik sınavı da yapmıyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Dernek iki yılda bir Febril Nötropeni Simpozyumu düzenliyor. Bunun dışında iki yılda bir de mezuniyet sonrası eğitim kursu adı altında toplantılar düzenliyor. Bu toplantılarda üyelerimize ve o toplantılara katılanlara bu konudaki yenilikleri aktarmayı hedefliyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz ilk kurulduğu dönemde bir kılavuz hazırlamayla ilgili birtakım bilimsel çalışma kurulları oluşturmuştu. Bizim bir bilimsel araştırma sekreterimiz var. Bilimsel araştırma sekreterimiz aracılığıyla bilimsel araştırma önerilerini değerlendiriyoruz. Bu yıl da yine bilimsel araştırma sekreterimiz aracılığıyla kılavuzlar hazırlamak yönünde çalışmalarımız olacak.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Resmi olarak üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar yok ama, derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri değişik bilimsel platformlarda Türkiye'yi temsil ediyorlar. Yurt dışındaki derneklere ya da toplantılara gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak gidip katılıyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz esas olarak bağışlardan oluşuyor. Üye sayımız az olduğundan üyelik aidatı gelirimiz de çok düşük. Bağışlar yoluyla elde ettiğimiz gelirlerimizi de sonuç itibariyle genç meslektaşlarımızı desteklemek ve onların varsa bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kullanıyoruz.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Dernek tüzüğünde aidatlarını ödemeyen üyeler uyarılır, gerekirse üyelikten çıkarılır, gibi bazı maddeler var, ama biz üye sayımız az olduğundan bu yaptırımları pek uygulamıyoruz. Ancak ödemeyen olursa kendilerine aidatınızı ödeyiniz, diye uyarı gönderiyoruz. Üyelerimizin aidatlarını ödemeleri konusunda da açıkçası majör bir sorunumuz yok.

Türkiye'de febril nötropeni ile ilgilenen hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bizim derneğimize pek çok disiplinden arkadaşımız üye olabiliyor. Dolayısıyla bu soruyu kendi alanları içerisinde değerlendirmek lazım. Ancak önemli olan febril nötropeniye ilgi gösteren hekim sayısı. Bu konu her disiplinin kendi içerisinde bir dal bile diyemiyorum, bir ekstra alan gibi görünüyor. Bizim derneğimizin temel amacı bu konuyla ilgili farklı branşlardaki, farklı disiplinlerdeki insanları biraraya getirerek bir görüş birliği oluşturmak. Önemli olan, hekim sayısının yeterliliği veya eksikliğinden ziyade, bu hekimler içerisindeki bilinçlendirmeyi sağlamak.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Bu yıl içerisinde konumuzla ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, Türkiye'ye uyarlanmış bir kılavuz hazırlamak amacımız var. Daha doğrusu bu kılavuzu çok geniş konularda değil ama, özel spesifik konularda hazırlamayı düşünüyoruz.
Uzun vadeli planlarımız içerisinde de bu konuyla ilgili araştırmaları desteklemek, daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmek, bu konuda yapılmış araştırmaları uluslararası platformlarda sunmak, yine bu konuya ilgi gösteren genç meslektaşlarımızın yurtdışında eğitimlerini sağlamak, belli merkezlere göndererek eğitim almalarını ve araştırma yapmalarını desteklemek yer alıyor.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
23 Ağustos 2006

Üye Sayısı:
50

Adres:
Talatpaşa Bulvarı No: 113/52 Hamamönü/Ankara

Telefon:
0 312 309 42 31

Faks:
0 312 309 42 31

Web Adresi:
www.febrilnötropeni.org.tr (http://www.febrilnötropeni.org.tr)

Febril Nötropeni Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Murat Akova

Başkan Yardımcısı:
Halit Özsüt

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Esin Şenol

Sayman:
Prof. Dr. Hamdi Akan

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Volkan Korten
Prof. Dr. Recep Öztürk
Prof. Dr. Tezer Kutluk

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık
Prof. Dr. Özay Akan
Doç. Dr. Önder Ergönül
Prof. Dr. Ali Mert
Prof. Dr. Ömrüm Uzun

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Rıdvan Ali
Prof. Dr. Sevtap Arıkan
Doç. Dr. Alpay Azap

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Halis Akalın
Prof. Dr. Hande Arslan
Prof. Dr. Mehmet Ceylan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-febril-notropeni-dernegi-74-0-131.html

Türk Uyku Tıbbı Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Doç. Dr. Sadık Ardıç
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız? Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), 1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyeleri tarafından;, Prof. Dr. İsmet Karacan’ın önerisi ve Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş’ın katkı ve teşvikleri ile kurulmuştur. Derneğin 2002 yılı sonuna kadar başkanlığını Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, sekreterliğini de Prof. Dr. Hakan Kaynak yapmıştır. Dernek o yıllarda, ülkemiz için oldukça yeni olan uyku ve uyku bozuklukları konusunda öncelikle hekimleri bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Uyku Araştırmaları Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Uyku Araştırmaları Derneği” adını almıştır. 2007 yılındaki genel kurulda ise derneğin adı “Türk Uyku Tıbbı Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir? Derneğimizin genel faaliyet alanlarını; Türkiye’de uyku bozukluklarından şikâyet eden ve uyku ile ilişkili rahatsızlıkları olan hasta grubuna ait konularda tıp doktorlarını ve bilimsel araştırma yapanları aydınlatmak, konuya ilgi duyanları bünyesinde toplamak, yurdumuzda uyku ile ilgili her konuda bilgilerin artmasına ve yayılmasına çalışmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, hastaların bilinçli bir tedavi imkânına sahip olmaları için uğraşmak; bunu gerçekleştirmek için üniversite kliniklerinde, diğer resmi hastanelerde uyku bozuklukları konusundaki araştırmaları desteklemek, gerekli araç, gereç, bina ve personel giderlerine katkıda bulunmak, uyku ile ilişkili rahatsızlıkları olan hasta grubunun teşhis ve tedavisi ile araştırma merkezlerinin ve polikliniklerin kurulmasına çalışmak olarak sayabiliriz. Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir? Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan kişi arasından Türkiye’de bulunan uyku ve uyku bozuklukları ile ilgili tıp doktorları ile tıp doktoru dışı meslek dallarından olup, uyku konusunda çalışan kişiler. Özellikle Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği Kongresi’nin İstanbul’da düzenlenmesinin ardından, ülkemizde uyku bozuklukları alanına hekimlerin ilgisi artmaya başlamış, bu ilgi, derneğin düzenlediği kongre ve kurslara olan yoğun ilgiyi katılımı daberaberinde getirmiştir. Bu ilgi TUTD’nin üye sayısının 580’e ulaşması ile de kendini belli etmiştir. Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuzu 2 yılda bir gerçekleştirmekteyiz. En son genel kurulumuzu 2007 yılında gerçekleştirdik. Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? Dernek ilk toplantılarına, sonraki yıllarda ulusal kongre olarak kabul edilen, 1992-1994 yılları arasında yurt dışından davet edilen konuşmacıların katkılarıyla, her birine yaklaşık 100 hekimin katıldığı, İstanbul'da 2 bilimsel toplantı ile başlamıştır. Üçüncü ve 4. toplantılar, 1996 ve 1998 yıllarında Ankara'da GATA Psikiyatri Anabilim Dalının organizasyonu ile gerçekleşmiştir. Derneğimiz 1992 yılından bu yana iki yılda bir kongre düzenlemekte idi. Kongrelerimizin 6’ıncı kongreden sonra iki yılda bir yerine yıllık olarak yapılmasına karar verildi. Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdik. Bu yılki kongre yabancı konukların daha ağırlıklı olduğu ve uyku tıbbının dünya ölçeğinde tartışıldığı bir kongreydi. Yine yılda iki kez olmak üzere eğitim kursları veriliyor. Bu kurslarda yaklaşık 50 - 70 arasında hekim eğitime alınıyor. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay süren pratik eğitimden sonra bu kurslara katılan hekimlere sertifikaları veriliyor. 2008 yılından itibaren bu kurs “Temel Uyku Kursu” olarak adlandırılmış, yıl da bir kez de “İleri Uyku Kursu”” düzenlenmeye başlanmıştır. Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir? Dünya Uyku Tıbbı Birliği (Member of World Association of Sleep Medicine), Asya Uyku Araştırmaları Derneği (Member of Assian Sleep Research Society), Avrupa Ulusal Uyku Dernekleri Konseyi (Member of European National Sleep Society Assembley), Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği (Member of Europen Sleep Research Society) üyesiyiz. Bununla birlikte, Amerikan Uyku Akademisi ile yakın temaslarımız var. Akademi ile yakın ilişkilerimiz sayesinde hem Türkiye’den giden hekimlere uygun merkezlerde çalışma imkânı sağlıyor, yol gösteriyor, yardımcı oluyorlar, hem de sürekli irtibatta olarak bizlerin oradaki yeniliklerden, gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlıyorlar. Dernek gelirleri nelerdir? Kongre gelirleri, üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Aidatlar dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir? Derneğimizin aidat ücretleri oldukça cüzi bir miktar. Hatta dernek gelirlerimiz içerisinde yok denecek kadar küçük bir meblağ. Dernek gelirlerimiz daha çok kongrelerden elde edilmektedir. Türkiye’de Uyku Tıbbı ile ilgili bir uzmanlık alanı oluşturulması yönünde bir çalışma var mı? Dünyada bu konuyla ilgili bir sıkıntı var. Türkiye’de bu alanla ilgili bir uzmanlık çalışması yok. Sadece Amerika’da “board sertifikasyonu” dediğimiz bir eğitim var. İnsanlar sınava giriyor. ve bu konuda yaptıkları çalışmaları araştırmaları belgelerlerse, Amerikan Uyku Akademisinin yaptığı sınavla yeterlilik veriliyor. Biz 1996 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ile aktif olarak temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu işin uzmanlık veya üst ihtisas konusu olması doğrultusunda yoğun çabalarımız var. Bakanlığa defalarca “Bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız, akademik kadro olarak veya müfredat oluşturacak kadro olarak ne zaman isterseniz görev almaya hazırız” diye bildirdik. Bu konuda 4-5 genel müdür ile görüştük. Bu süre içerisinde genel müdürler değişti. Tıp Eğitimi Genel Müdürü ile görüşmemiz oldu. Onların genel görüşü, bu işin sertifikasyonla yürütülmesi. Ancak, yapının uyku hastalıkları ile ilgilenen bölüm sayısının fazla olması nedeniyle, multidisipliner olması nedeniyle üst ihtisas mı olsun, yoksa sertifikasyonla mı götürelim şeklinde öneriler var. Biz sertifikasyona sıcak bakmıyoruz. Çünkü sertifikasyon çok rahatlıkla manipülasyon edilebilecek bir eğitim süreci. Sertifikasyon ile yeterlilik verildiğinde insanların bu işin suistimalini daha kolay yapacaklarını şu anki pratiğimizle de biliyoruz. Çünkü yasada uyku tıbbı ile ilgili herhangi bir netlik olmadığı için, herkes istediği gibi, yeterli olsun olmasın veya hekim olsun olmasın bu işle uğraşıyor. Biz sağlık otoritesinin bu konuyu hızla ele alıp çözüme kavuşturması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu? Biz 1992 yılından bu yana oldukça aktif olarak ilgileniyoruz. Bu işi bilerek yapan insanların sayısı 300-400 civarında. Bu kötü bir rakam değil. Bu insanlar belli bir program dahilinde hareket ederlerse ülkenin ihtiyacına cevap verebilirler. Bu konuda tek sıkıntımız, sağlık otoritesinin uyku tıbbını bir tıp alanı olarak belirlememiş olması. Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir? Kısa vadede çok önemli bir ulusal çalışmayı planladık. Bu çalışmanın amacı, ülkenin uyku tıbbı ile ilgili profilini çıkarmak. Yani, “hangi hastalık ne kadar sıklıkla görülüyor, ülkede bu hastalık sıklıklarına bağlı olarak sosyoekonomik kayıp ne düzeyde, hangi durumlarda koruyucu hekimlik programına dahil edilip ne gibi önlemler alınır” gibi konuları tanımlamaya çalışıyoruz. Uzun vadede uyku tıbbının bir uzmanlık alanı olarak ülkemizde belli bir düzen ve program içerisinde yürütülmesini ve -eğitimin diğer alanlarda olduğu gibi- müfredat programlarının tamamlanarak yapılmasını hedefliyoruz. Teşekkürler. Üye Sayısı 580 Fahri Üye Sayısı 107 </B>Kamu Yararı Statüsü</B> Var Yayınlar Kongre kitapları ve bültenler, Uyku Bozuklukları Çalışma Kılavuzu, AASM Uyku ve İlişkili Olayların Skorlama Kitapçığı , uyku hastalıkları ile ilgili broşürler. Derneğin şubeleri: Yok Telefon 0 541 226 17 83 (Dernek Başkanı) Web adresi www.tutd.org.tr Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Doç. Dr. Sadık Ardıç Genel Sekreter Prof. Dr. Derya Karadeniz Sayman Uzm. Dr. Zeynep Zeren Uçar Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Aksu Doç. Dr. Ahmet Uğur Demir Doç. Dr. Serhan Sevim Uzm. Dr. Hikmet Fırat Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Öztura Doç. Dr. Nalan Kayrak Doç. Dr. Hikmet Yılmaz Uzm. Dr. Gülfem Yurteri Prof. Dr. Baki Göksan Doç. Dr. Turan Atay Uzm. Dr. Özlem Uyanık Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. İhsan Özcan Ertürk Uzm. Dr. Nurdoğan Yavuz Prof. Dr. Hakan Kaynak Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Prof. Dr. Hamdullah Aydın Prof. Dr. Barış Baklan Prof. Dr. Baki Göksan Onursal Üyeler Prof. Dr. İsmet Karacan Prof. Dr. Şevket Akpınar Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Danışma Kurulu Prof. Dr. İsmet Karacan Prof. Dr. Şevket Akpınar Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı Prof. Dr. Hakan Kaynak Doç. Dr. Sadık Ardıç Prof. Dr. Derya Karadeniz Doç. Dr. Hikmet Yılmaz Teknisyen Çalışma Grubu Yürütme Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Öztura Psk. Funda Tan (İstanbul) İlkay Alancı (İzmir) Hüseyin Yılmaz (Mersin) Ayşe Çam (Kayseri) Hakkı Aybakır (Ankara) Mümin Öztürk (İstanbul)
www.medimagazin.com (http://www.medimagazin.com)

aerol
04-16-2011, 20:45
Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1989 yılında ben doçent oldum. O güne kadar da asistanlık, uzmanlık vs. görevlerini sürdürdüm. Benim mesleki yaşamımın büyük ağırlığını oluşturan etkenler hastane enfeksiyonlarıydı. Hastane enfeksiyonları içerisinde de, hastane enfeksiyonlarını oluşturan etkenlerin yanında bunlardan nasıl korunulacağı yer alır. Bunun içerisinde de en önemli kısmı dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon oluşturmaktadır. 1989 yılında doçent olmamın ardından bana bir uzmanlık öğrencisi verdiler. Ona tez vermek durumundaydım. O tezi dezenfeksiyonla ilgili verdim. Bu tezi alan çocuğun ilk yapacağı ilk iş literatür araştırmasıdır. Çocuk tezi hazırlamaya başladı ve yaklaşık 15 gün sonra bana geldi. Kendisine literatür konusunda ne bulduğunu sorduğumda, ‘Hocam çok aradım, literatür konusunda bir şey bulamadım’ dedi. Bu hoşuma gitti, ‘Demek ki ilk literatür çalışmasını biz yapacağız. Sen yurt dışı kaynaklara bak, ben diğerlerine bakayım’ dedim. Bu bir çıkış noktası oldu. Biz ana bilim dalımız içerisinde dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon konusunda başladığımız çalışmaları daha da ilerletmeye başladık. Bu, Türkiye’de kimsenin yan gözle bile bakmadığı, hor gördüğü bir konuydu. Bu tip olayları hemşireler bile yapmazdı. Temizlik işlerinde çalışanlar arasından seçilen kişilere yaptırılırdı. Uzatmayalım, eğitim çalışmaları yaptık, hastane enfeksiyonları ekibi içerisinde bir Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS) grubu oluşturup benim sorumluluğumda yürüyen çalışmalar yaptık. Samsun ilinden de arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız kongreler de yapalım dediler. Kongrelere giderek artan katılım nedeniyle çalışmalarımızı bir dernek çatısı altında toplamak istedik. Derneğimiz 2004 yılında 5 üye ile kuruldu. Halen de çalışmalarını giderek artan bir tempoyla sürdürmekte.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin ismi zaten faaliyet alanlarımızı çok açık bir şekilde göstermekte. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ile uğraşılan her yer bizim faaliyet alanlarımız olarak kabul edilebilir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bizim ilgilendiğimiz bu konuyla ilgili bire bir ilgilenen bile yok ki dernek olsun. Yalnız hastane enfeksiyonları diye bir dernek daha var. Bu derneğin içerisinde böyle bir konu bulunabilir. Onlar etkenler ve enfeksiyonları ele alıyorlar. Biz kendimize ait olan dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyonu ele alıyoruz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Şu anki üye sayımız yaklaşık 500 civarındadır. Derneğimize hastanelerde dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ile uğraşan herkesin üye olma hakkı var. Derneğimiz multidisipliner bir dernek olduğu için hemşireler de dâhil herkes üye olabilir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Üyelerimizin en az yarısı hekimlerden oluşmuştur. Diğer yarısı ise hemşireler, sağlık teknisyenleri gibi sterilizasyonla direkt ya da indirekt olarak uğraşan kişilerden oluşmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üyelik seçimlerimiz, tüzüğümüz gereği 3 yılda bir yapılmaktadır. Önümüzdeki Aralık ayında da ikinci genel kurulumuzu yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından yayınlanan bir periyodik yayınımız yok. Ancak bir web sitemiz var. Burada kongrelerimizde yayınlanan ve yaklaşık 5 bin sayfayı bulan kongre kitapçıklarımıza yer veriyoruz. İnsanlar bu web sitemiz aracılığıyla kongre kitapçıklarımıza ulaşarak önemli bilgilere, ihtiyaç duydukları konulardaki bilgilere rahatlıkla erişebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında önemli bir veri tabanı oluşturulduğunu söyleyebiliriz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
İki yılda bir olmak üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinde ulusal DAS kongrelerimizi yapmaktayız. En son DAS Kongremizi 2009 yılında Antalya’da gerçekleştirdik. Ondan önceki toplantımızı ise Samsun’da yapmıştık. Her geçen yıl kongrelerimize iştirak eden katılımcı sayısı giderek artmaktadır. En son kongremizi Antalya’da gerçekleştirme nedenimiz de burada daha geniş katılımlara imkân tanıyacak büyüklükte kongre merkezi ve salonlarının bulunuyor olması.
Bunun dışında Anadolu’nun çeşitli kentlerinde eğitim toplantılarımız oldu. Van’dan tutun da Trabzon, İzmir, Antakya, Adana, Erzurum ve diğerleri olmak üzere pek çok şehirde bu eğitim toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu bir günlük eğitim toplantılarının her birine yaklaşık 250-300 kişilik gruplar katılmıştır. Bu şekilde de hedef kitlemize ulaşarak kendilerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Bizim bir de DAS kış okullarımız vardır. Kış okullarımız oldukça yoğun bir program çerçevesinde ve bir hafta süreyle devam etmektedir. Bu kış okullarına katılanlar girişte bir seviye belirleme sınavına girmektedir. Eğitim süresi tamamlandığında da tekrar bir sertifika alma sınavı yapılır. Sınavı geçenler, Sağlık Bakanlığı ile de el ele verdiğimiz için oranın da onayı olan bir sertifikayı almaya hak kazanırlar. Böylece daha rahat bir şekilde, özellikle merkez sterilizasyon ünitelerinde görev yapma imkânı bulabilmektedirler.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz sürekli komite ya da çalışma grupları yok. Gerektiğinde üyelerimizden oluşturulan komisyonlar aracılığıyla ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapılabilmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dernek olarak “World Forum For Hospital Sterile Supply (WFHSS)” ile afiliyeyiz. WHFSS Başkanı Wim Renders bütün toplantılarımıza katıldığı gibi, eğitim toplantılarımızın bazılarına da katılmaktadır. Bu şekilde çok güzel bir birliktelik oluşturmuş durumdayız. Bazı bilgileri de onlar bizden almaya başlamışlardır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz kongrelerden ve eğitim toplantılarından elde ettiğimiz gelirlerden oluşmaktadır. Ancak burada şunu da belirtmek isterim. Kongre ve eğitim toplantılarından elde edilen gelirler öyle büyük rakamlar değildir. Çünkü bunlara katılım ücretleri herkesin katılabilmesi, faydalanabilmesi için mümkün olduğunca uygun seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri son derece cüzi olması nedeniyle dernek gelirleri içerisinde bir meblağ tutmamaktadır. Aidatlarını ödemeyi unutan üyelerimiz konusunda tüzüğümüzde bulunmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir uygulamaya gitmedik.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Kesinlikle yeterli değil.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz geçmişte ülkemizin büyük bir açığının görülmesi üzerine kurulmuştur. Bu açığı kapatmak üzere çeşitli toplantılar, seminerler, “work shoplar” yaparak bu açığı gidermeye çalışmaktadır. Bundan sonra da diğer açık kısımları peyderpey kapatmak derneğimizin hedefleri arasındadır. Her şeyin doğru yapılması, hem hasta hem hekim haklarını en iyi şekilde koruması, bu konuda ne gibi bir plan yürütecekleri, neler yapacakları yönünde öncülük yapmak, bununla ilgili eğitimleri vermek de derneğimizin amaçlarındandır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2004

Üye Sayısı:
500

Adres:
Körfez Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Ateş Apt. No: 67 Kat:1 Daire:3
Atakum/Samsun

Telefon/Faks:
0 362 457 80 25

Web Adresi:
www.das.org.tr (http://www.das.org.tr)

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Bülent Gürler

Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Duygu Perçin

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Murat Günaydın

Muhasip:
Doç. Dr. Şaban Esen

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Recep Öztürk
Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu
Hem. Dilek Zenciroğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-dezenfeksiyon-antisepsi-sterilizasyon-dernegi-74-0-150.html

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Attila Dağdeviren

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz Ankara’daki tıp ve veteriner fakültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dallarının ortak girişimiyle 1990 yılında kuruldu. Prof. Dr. Mahmut Sağlam, Prof. Dr. Meral Tekelioğlu, Prof. Dr. Ülken Örs ve Prof. Dr. Deniz Erdoğan, kurucu üyeliklerinin yanı sıra sırasıyla Dernek Başkanlığı görevini üstlendiler. Dr. Cengiz Güven, Dr. Celal Ilgaz, Dr. Hikmet Altunay, Dr. Alp Can ve Dr. Tufan Karaosmanoğlu diğer kurucu üyeler olarak görev aldılar. Bu görevi izleyen dönemlerde Prof. Dr. Cengiz Güven, Prof. Dr. Şahin Sırmalı ve Prof. Dr. Attila Dağdeviren üstlendiler. Kurulduğu yıl olan 1990’da 49, 1991’de 65, 1992’de 69, 1993’te 92, 1994’te 120, 1995’te 130, 1996’da 141, 1997’de 149, 1998’de 167, 1999’da 186, 2000’de 192, 2001’de 203, 2002’de 220, 2003’te 255, 2004’te 266, 2005’te 279, 2006’da 291 ve 2007’de 302 üye sayısına ulaşan Derneğimizin bugün 326 üyesi vardır. Derneğimiz koordinasyonunda ilki sempozyum niteliğinde yapılan bugüne dek sonuncusu 20-23 Mayıs 2008’de gerçekleşen dokuz Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi düzenlenmiştir. Son toplantı yabancı konukların katılımıyla uluslararası nitelikte gerçekleşmiştir. Bunun yanında Anatomi Derneğiyle ortak olarak APICA Kongresi gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz çok sayıda bilimsel toplantı, kurs ve konferansın gerçekleştirilmesine de aracılık etmiştir. Alandaki tek temsilci olması niteliğiyle başlangıcından beri TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu çalışmalarına aktif olarak katılan derneğimiz, yeterlik kurulunu oluşturarak bu yöndeki etkinliklerini de sürdürmüştür. Hâlen elliyi aşkın üyemiz bu kurul ve komisyonlarda aktif olarak çalışmaktadırlar.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, histoloji ve embriyolojinin ilgilendiği her alanda (yardımlı üreme teknikleri, hücre ve doku kültürü, kök hücre çalışmaları vb.) eğitim ve araştırma yapmak ve bu alanlarda ulusal politikalar oluşturarak en etkin uygulamaları sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz, histoloji ve embriyoloji bilimlerinin ilerlemesine yardımcı olur ve bu bilimler ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. Kendi bilim alanında yapılan yanlışlıkları düzeltici çalışmalar yapar, gerekli durumlarda kamu kuruluşları düzeyinde girişimlerde bulunur. Ülkemizin sağlık sorunlarıyla ilgili konularında kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar ve gerektiğinde açıklamalar yapar. Uzmanlık alanında topluma sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini hedefler.
Derneğimiz, histoloji ve embriyoloji doktora ve uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak, histoloji ve embriyolojinin tüm alanlarında en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek, histoloji ve embriyolojinin tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek, yardımlı üreme teknikleri ve kök hücre gibi histoloji ve embriyolojinin ilgilendiği tüm alanlarda bilimsel bilgileri toplamak, yorumlamak ve yaymak, bu amaçla çalışma grupları oluşturmak ve düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb) yapmak, bilimsel toplantıların TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde yer almasını sağlamak, hakemli periyodik dergi yayınlamak ve bu yayınları uluslararası indekslerde taranan yayınlar konumuna getirmek, yardımlı üreme teknikleri ve kök hücre gibi histoloji ve embriyolojin uzmanlık alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak, histoloji ve embriyoloji ve özellikle yardımlı üreme teknikleri alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak, kurumsal akreditasyon çalışmalarını başlatmak amacıyla eğitimler ve etkinlikler düzenler. Derneğimiz bununla birlikte histoloji ve embriyoloji alanında bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek, histoloji ve embriyoloji ile ilgili temel ulusal verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, histoloji ve embriyoloji alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek, üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak, histoloji ve embriyoloji anabilim dallarında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak yönünde faaliyetler yürütür.
Tüm bunlara ilaveten gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayî işletmeler kurmak ve işletmek, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için gerektiğinde lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ya da üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Dernek faaliyetleri için gerek duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek, gerek görülmesi durumunda; vakıf kurmak, federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ya da yardımlaşmak, gerek görülmesi durumunda, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak yönünde de faaliyet gösterir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Histoloji ve embriyoloji alanında bu ya da benzer isimde bir dernek yoktur. Ancak üyelerimizin hemen tümü Türk Elektron Mikroskopi Derneğinin de üyesidirler.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize histoloji ve embriyoloji uzmanlık belgesi ya da histoloji ve embriyoloji doktora diplomasına sahip olanlar ile histoloji ve embriyoloji ana bilim dalı’nda eğitim alan, yüksek lisans, doktora, uzmanlık öğrencileri asil üyelik başvurusu yapabilmektedirler. Ayrıca onursal ve fahri üyelikler tanımlanmıştır. Şu an 325 kayıtlı, 300’ü aşkın aktif üyemiz mevcuttur.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Uzman hekimlerin hemen tamamı Derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek genel kurulumuz iki yılda bir yapılıyor. Sonuncusu IX. Uluslararası Katılımlı Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi sırasında 21 Mayıs 2008’de gerçekleştirildi.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin periyodik yayını olan ‘Cell and Tissue Biology Research’ın ilk sayısı bu yılsonunda çıkacaktır. Kongre bildiri özetleri bu sayısının eki olarak katılımcılara sunulmuştur.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin Yeterlik İç Yönergesi uyarınca çalışan bir Yeterlik Kurulu ile, Eğitim Komisyonu, Akreditasyon Komisyonu, Sınav Komisyonu, Eğitim Üst Kurulu ve Etik Kurulu vardır. Birinci basamak yeterlik sınavlarının ilki 2006’da Malatya’daki Ulusal Kongre sırasında gerçekleştirilmiştir. Bu Kongre’de de birinci basamak sınavı uygulanmış, başarılı olanlar için uygulamalı 2. basamak sınavı düzenlenmiştir.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Yeterlik yönergesi uyarınca uygulanan birinci basamak çoktan seçmeli sınavda 70 ve üzeri puan alanlar ikinci basamak sınava girmeye hak kazanmaktadırlar. İkinci basamak sınavı yapılandırılmış nesnel uygulamalı bir sınav şeklinde tasarlanmıştır; laboratuvar teknikleri ve mikroskopi bilgi-becerisini ölçmeye yöneliktir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz tarafından iki yılda bir Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongreleri ve eğitim ve araştırmaya yönelik kurs, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Ayrıca mikroskopi Kongrelerine çoğu üye ile katılım sağlamaktayız. Bu nedenle tek yıllarda Mikroskopi, çift yıllarda Histoloji ve Embriyoloji Kongreleri düzenlenmektedir. Üyelerimiz böylece yılda bir kongrede buluşmaktadırlar.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
TTB-UDEK ve UYEK bünyesindeki çalışma gruplarında temsilcilerimiz vardır. Bunun yanında yardımlı üreme teknikleri, kök hücre gibi güncel araştırma alanlarında çalışma grubu ve komisyonlarımız mevcuttur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz doğrudan herhangi bir uluslarası kuruluşa üye değildir. Türk Mikroskopi Derneği Uluslarası Mikroskopi Federasyonunda ülkemizi temsil etmektedir. Zira bu kuruluşta her ülke bir dernek tarafından temsil edilmektedir. Derneğimizin uluslarası üreme biyolojisi kuruluşlarına üyeliği için çalışmalar başlatılmıştır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğin başlıca gelirleri, üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Şu an için aidat gelirleri Dernek gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Asil üyelerin tümü aidat ödemektedirler. Yasalar uyarınca aidat ödemeyenlerin üyelikleri ortadan kalkmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Dört yıllık eğitim süresi uzmanlık- doktora eğitimi için yeterli görülmüştür.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Şu anki durumda büyük şehirlerde yeterli eleman bulunmaktadır. Ancak yeni açılan fakültelerde eleman açığı mevcuttur.

Teşekkürler.
16/06/2008
21Mayıs 2008’de yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler

Kuruluş tarihi: 1990
Üye sayısı: 325
Kamu yayarı statüsü: Yok

Başkan
Prof. Dr. Attila Dağdeviren

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Candan Özoğul

Genel Sekreter
Yrd. Doç. Dr. Gülnur Take

Sayman
Doç. Dr. Pergin Atilla

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Zeynep Kahveci, Prof. Dr. Kemal Özbilgin, Prof. Dr. Levent Ergün

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Cengiz Güven Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu Prof. Dr. Esra Atabenli Erdemli

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Sait Polat Doç. Dr. Sevinç İnan Doç. Dr. Gülçin Abban Doç. Dr. Ersan Odacı Prof. Dr. Erdal Karaöz Prof. Dr. Belgin Can Doç. Dr. Necdet Demir

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Figen Kaymaz Yrd. Doç. Dr. Ayşe yıldırım Doç. Dr. Zehra Minbay

DERNEĞİN DİĞER KURULLARI
Etik Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Şahin Sırmalı (Başkan)
Prof. Dr. Serap Arbak
Prof. Dr. Varol Şahintürk (Yayın- Ödül Kurulu Temsilcisi)
Prof. Dr. Belma Alabay
Prof. Dr. Yusuf Nergiz

Etik Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Cengiz Bayçu Prof. Dr. İmer Okar Prof. Dr. Kemal Özbilgin Prof. Dr. Serap İnalöz Prof. Dr. Esin Aşan

Yayın ve Ödül Kurulu
Prof. Dr. Attila Dağdeviren (YK Bşk) Prof. Dr. Candan Özoğul (YK temsilcisi) Prof. Dr. İsmail Seçkin (GK temsilcisi) Prof. Dr. Selma Yılmazer (GK temsilcisi) Prof. Dr. Aysel Kükner (GK temsilcisi) Prof. Dr. Emel Koptagel (GK temsilcisi) Prof Dr. Varol Şahintürk (Etik Kurul Temsilcisi)

Yedekler
Prof. Dr. Birkan Yakan (GK temsilcisi) Doç. Dr. Gökhan Akkoyunlu (GK temsilcisi) Doç. Dr. Özgür Çınar (GK temsilcisi) Prof. Dr. Feriha Ercan (GK temsilcisi)

Dergi Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Attila Dağdeviren Prof. Dr. Sait Polat Prof. Dr. Varol Şahintürk Doç. Dr. Çevik Tufan Doç. Dr. Çiler Çelik Özenci

Yeterlik Yürütme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. A.Nur Çakar (Başkan) Prof. Dr. Cengiz Güven Prof. Dr. Kemal Özbilgin Prof. Dr. Hakkı Dalçık Prof. Dr.Leyla Kuntsal Doç. Dr. Oya Evirgen Doç. Dr. Figen Kaymaz

(Dernek tarafından belirlenen üye)
Yrd. Doç. Dr. Işıl Tekmen Yrd. Doç. Dr. Altuğ Yavaşoğlu

YYK Yedek Üyeler:
Prof.Dr. Faruk Alkan Prof.Dr. Ayşegül Uysal Prof.Dr. Serap İnalöz Prof.Dr. Varol Şahintürk Doç. Dr. Necdet Demir Doç. Dr. Serdar Filiz Doç. Dr. Banu Coşkun

Eğitim Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Esra Atabenli Erdemli Prof. Dr. İsmail Seçkin Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu Prof. Dr. Aysel Kükner Prof. Dr. Varol Şahintürk Doç. Dr. Banu Coşkun Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Güven Erbil

Akreditasyon Komisyonu
Asil Üyeleri
Prof. Dr. Esin Aşan (Eğitim Üst Kurulunca seçilen üye) Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu (GK) Prof. Dr. Candan Özoğul (GK) Prof.Dr. Ufuk Mete (GK- Genel Kurulca seçilen üye) Prof. Dr. Esra Erdemli (EÜK) Prof. Dr. Saim Özadamar (EÜK) Prof. Dr. A Nur Çakar (Yeterlik Yürütme Kurulunca seçilen üye) Prof. Dr. Hakkı Dalçık (YYK) Prof. Dr. Cengiz Güven (YYK)

Akreditasyon Komisyonu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Attila Dağdeviren Prof. Dr. Meral Baka Prof. Dr. Adnan Korkmaz

Sınav Komisyonu Üyeleri
Doç. Dr. Petek Korkusuz (Başkan) Prof. Dr. Deniz Erdoğan Prof. Dr. Canan Akbay Doç. Dr. Sevinç İnan Doç. Dr. Seda Yurtsever Yrd. Doç. Dr. Utku Ateş

Eğitim Üst Kurulu
Tüm Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanları ya da görevlendirdikleri temsilciler . UYEK Çalışma Grupları

Akreditasyon komisyonu:
Prof. Dr.Esra Erdemli Prof. Dr. Zeynep Kahveci

Ölçme Değerlendirme Komisyonu:
Doç. Dr. Petek Korkusuz

Eğitici Gelişimi Komisyonu:
Prof. Dr. Candan Özoğul

Yeniden Belgelendirme Komisyonu:
Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu:
Prof. Dr. Varol Şahintürk

UDEK Çalışma Grupları Yeterlilik Kurul UYEK Temsilcisi:
Dr. Nur Çakar

STE / SMG:
Dr. Belgin CAN, Dr. Güven Erbil

Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu:
Dr. Candan Özoğul Dr. Attila Dağdeviren

Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu:
Dr. Oya Evirgen Dr. Lale K. Sökmensüer

Halk Sağlığı Çalışma Grubu:
Dr. Sevda Müftüoğlu Dr. Kazım Tuğyan

Etik Çalışma Grubu:
Dr. Şahin Sırmalı Dr. Pergin Atilla

İnsan Gücü Planlaması:
Dr. Petek Korkusuz Dr. Utku Ateş

Adres: Tezel sok 4/4 Yukarıayrancı, 06550 Ankara
Tel ve Faks: 0 312. 30514 05 Web adresi: www.tr-hed.org (http://www.tr-hed.org)
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-histoloji-ve-embriyoloji-dernegi-74-0-63.html

aerol
04-16-2011, 20:46
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Tacettein İnandı
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 1995 yılında Prof. Dr. Remzi Aygün ve arkadaşları tarafından kurulmuştur ve o günden bu yana çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yine halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.
Çalışmalarımızda temel olarak iki grup vardır: 1-Toplum 2- Halk sağlığı uzmanları. Derneğimizin temel amaçları arasında ilk sırada sağlıklı bir toplum yaratma vardır. Bu nedenle halk sağlığı biliminin yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz. Halk sağlığı konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmuyoruz. Bu kapsamda bilgilendirici ve toplumu uyarıcı basın açıklamaları ve raporlar hazırlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada sorunlarına ilişkin halk sağlığı bakış açısı ile görüş oluşturuyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Gerektiğinde danışma kurullarında yer alıyoruz. Gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşları ile halk sağlığını koruma ve toplum duyarlılığını artırmak için ortak çalışmalar yapıyoruz.
Üyelerin mesleki çalışmalarını destekliyoruz. Üyelerimize yönelik kurslar ve seminerler düzenliyor, sorunlarının saptanması ve çözümünde çaba harcıyoruz. Üyelerin mesleki sorunlarını çözmeye dönük çalışmalar yapıyoruz.
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesinde öncülük ediyor, görev alıyoruz. Her yıl ulusal halk sağlığı kongresi düzenliyoruz. Ulusal ve uluslararası diğer tıp meslekleri kuruluşlarıyla ve halk sağlığı konusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla ilişki kurarak ortak çalışmalar düzenliyoruz.
Halk sağlığı yüksek lisans, uzmanlık ve doktora programlarının geliştirilmesine çalışıyoruz. Tıp öğrencilerinin halk sağlığı dersleri ve eğitimleri konusunda etkinlikler düzenliyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimiz aynı meslek üyelerinden oluşan bir uzmanlık derneğidir, dolayısıyla bizimle bire bir aynı alanda çalışan başka bir dernek yoktur. Derneğimiz, Türk Tabipleri Birliği altında yer alan uzmanlık derneklerinden biridir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize üye olabilmek için hekim olmak ve halk sağlığı uzmanı ya da halk sağlığı doktorası yapmış olmak gerekir. Şu an derneğimizin üye sayısı 400’e yakındır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Ülkemizde halk sağlığı uzmanı ya da bu alanda doktora yapmış hekim sayısı yaklaşık 750’dir ve bunların yüzde 60’ı derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuz yılda bir yapılıyor, seçimler ise 2 yılda bir yapılıyor. En son seçimimiz 20 Ekim 2010 tarihinde İzmir’de yapıldı. Derneğimizin merkezi Ankara’dadır, bugüne kadar tüm genel kurullar ve seçimlerimiz Ankara’da gerçekleşiyordu, tüzük değişikliği yaparak seçimlerimizi Ankara dışında, kongrelerimizle birlikte yapabilmeyi hedefledik. Bundaki amacımız da seçimlere daha geniş katılımı sağlamaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından 2003 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Dergisi (Turkish Journal of Public Health) yayınlanmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.
Dergimiz online başvuru alıyor ve hem online hem de basılarak yayınlanıyor. Dergimize http://www.hasuder.org.tr/ojs/index.php?journal=TJPH web adresinden ulaşılabilir.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmamaktadır. Yeterlilik kurulunun oluşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Hâlihazırda yeterlilik kurulu olmadığı için sınavlar yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz Ulusal Halk Sağlığı kongresini her yıl bir üniversite ile iş birliği yaparak düzenli olarak yapmaktadır. Bununla beraber Halk sağlığı alanında yapılan kongre ve sempozyumların organizasyonlarına katılmakta ya da bilimsel katkı sağlamaktadır.
Derneğimiz tarafından 2010 yılı içinde Mersin’de “Her Okula Bir Hemşire” temalı I. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, İzmir’de “Sağlıkta Eşitsizlikler” temalı 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi yapıldı. Sigara ve Sağlık Kongresi’nin düzenlenmesine katkı verdi.
Önümüzdeki yıl, 2011 yılında kongremiz Trabzon’da yapılacaktır. Halk sağlığı ile ilgilenen herkesi, basın da dâhil olmak üzere kongremize bekliyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin çatısı altında bilimsel çalışma grupları bulunmaktadır. Çalışma grupları kendi alanlarında görüş ve rapor hazırlamakta, kurslar düzenlemektedirler. Bu grupları Bulaşıcı Hastalıklar Grubu, Halk Sağlığı Bilişimi Grubu, Tütün Kontrolü Grubu, Sağlık Politikaları Grubu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Grubu, İş Sağlığı Grubu, Çevre Sağlığı Grubu, Okul Sağlığı Grubu, Mezuniyet Öncesi Eğitim Grubu olarak sıralayabiliriz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Halk Sağlığı Derneğine üyeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirlerini daha çok üyelerden gelen aidat ve bağışlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra, kurslar, kongreler, sempozyum gibi eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Bazı uluslararası projelerde yer alıyoruz.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin küçük bir bölümünü oluşturmakta ve iki yıl üst üste uyarıya rağmen aidat ödemeyenler için Tüzüğümüz üyelikten çıkartılmayı öngörüyor. Son seçimli genel kurulda dernek gelirlerinin artırılması için yıllık aidat ücretinin 50 TL olması ve üyelerden aidatın tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve yeterli olduğunu düşünüyoruz. “Sağlık Yönetimi”, “Klinik Epidemiyoloji”, “İş Sağlığı” ve “Çevre Sağlığı” konularında yan dal uzmanlıkları konusunda da girişimlerimiz sürmektedir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Halk sağlığı uzmanı sayısı yetersizdir, ancak var olanlardan da yeterince yararlanılmamaktadır. Halk sağlığı uzmanlarının özellikle sağlık yönetimi konularında katkısı çok büyük olacaktır. Sağlık müdürlükleri, grup başkanlıkları, yeni toplum sağlığı merkezleri, hastaneler ve belediyelerin sağlık daire başkanlıkları gibi pek çok yerde halk sağlığı uzmanının görev alması sağlık hizmetlerinde önemli farklar yaratacaktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Önümüzde çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunmaktadır. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler, mezunlarımızın istihdam sorunları bulunmaktadır. Kısa dönemde bu sorunlarda iyileşme sağlamayı hedefliyoruz.
Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı ile derneğimizi kurumsallaştırılmak istiyoruz. Halk sağlığı biliminin Türkiye’de yaygın olarak kullanılmasını ve daha çok yararlanılmasını hedefliyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1995

Üye Sayısı:
387

Kamu Yararı Statüsü:
Yok

Yayınlar:
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi (Turkish Journal of Public Health)

Derneğin Şubeleri:
Merkezi Ankara olup,
şubesi bulunmamaktadır.

Adres:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Ankara

Telefon:
0 312 305 15 90

Faks:
0 312 311 00 72

Web Adresi: www.hasuder.org (http://www.hasuder.org)
www.hasuder.org.tr (http://www.hasuder.org.tr)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Doç. Dr. Tacettein İnandı

Genel Sekreter:
Uzm. Dr. Mine Kaya

Sayman:
Prof. Dr. Osman Alparslan Ergör

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Ferrun Ayoğlu
Prof. Dr. Gamze Çan
Prof. Dr. Melikşah Ertem
Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Ferdi Tanır
Uzm. Dr. Lütfiye Coşkun
Uzm. Dr. Derya Çamur
Uzm. Dr. Mücde İlgün
Yrd. Doç. Elçin Balcı

Denetleme Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Ayşen Bulut
Prof. Dr. Erhan Eser
Doç. Dr. Mustafa Niyazi İlhan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Prof. Dr. Osman Günay
Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-halk-sagligi-uzmanlari-dernegi-hasuder-74-0-151.html

Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) Başkanı Doç. Dr. Metin Doğan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 12 Ağustos 2005 tarihinde Ankara’da kuruldu. Bizler sağlık yönetiminin bir ekip işi olduğuna inanmaktayız. Takımda tüm oyuncuların yerine göre görev ve sorumluluğu vardır. Sağlık yöneticileri olarak başhekim ve yardımcıları, tıbbi direktör ve yardımcılarının, müdür ve yardımcıları, başhemşire ve yardımcıları, saymanlık yönetici ve çalışanlarının ve bu sayılanlarla birlikte hastane destek ve otelcilik hizmetlerinde ya da sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve denetlenmesinde yer alan kuruluşlar ve bu kuruluşlarda görev yapan personelin sağlık kuruluşlarının işletilmesinde ve yönetilmesinde ayrı ayrı görev ve sorumlulukları vardır. Sağlık ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını incelediğimizde, bu yöneticilerin tamamını bir araya getiren ve sağlık hizmetlerine global anlamda yaklaşan başka bir sivil toplum kuruluşu görememekteyiz.
Bizler bunla bir araya getirerek birlikte takım olarak çalışan ve düşünen bir dernek kurmak gerekliliğini düşündük.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Sağlık yönetiminin kalitesini arttırmak için araştırma, geliştirme çalışmaları, uluslararası çalışmalar ve organizasyonlar yapmak, sağlık yöneticilerinin eğitiminin temini için kurs, seminer, sempozyum ve çalışmalar yapmak, özel ve resmi kuruluşlardaki tüm sağlık yöneticilerinin bilgi birikimini paylaşmak için sağlık yönetimi ve mevzuatlar hakkında seminerler, sempozyumlar ve eğitim toplantıları yapmak, tüm sağlık yöneticilerinin özlük ve sosyal haklarını korumak, iyileştirmek için kamuoyunda ve resmi mercilerde çalışmalar yapmak, raporlar sunmaktır.

Resmi kuruluşlar içerisinde ise doğrudan sağlık personeli olmamalarına rağmen, sağlık hizmetleriyle yakından ilgili ve ilişkili olan özellikle T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü gibi özellikle sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde (BUT/ SUT) görev alan kuruluşlar vardır. Bu kuruluşların yöneticileri ve taşra teşkilâtları da ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda temel görev alan sağlık yöneticileridir.

Bununla birlikte sağlık kuruluşlarında hizmet alımları yoluyla hizmet veren laboratuvar, radyoloji, nükleer tıp, biyomedikal ve radyoterapi hizmetleri gibi tıbbi hizmetleri karşılayan kuruluşlar ve personeli de sağlık hizmeti sunan personeldir.

Özellikle son yıllarda bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine paralel olarak, her gün yeni tedavi araç-gereç, hizmet ve modalitelerinin gelişmesi, sağlık hizmetlerinin maliyetinin her geçen yıl katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hem yukarıda sayılan kuruluşlar ve ekonomistler ve ekonomi ile ilgilenen kuruluşlar da derneğimizin faaliyet alanları ile ilgili kişi ve kuruluşlardır.
Derneğimizin ilgi alanına girmektedirler.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sağlık yönetimi ile ilgili dernekler var, ama kamu ve özel sektörde çalışan yönetici ve eğitimcilere ve de yönetim birimlerinin hepsine ( başhekim, hastane müdürü, başhemşire vs.) birden hizmet veren başka bir dernek yok.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Öncelikle özel ve kamu sektöründe görev yapan sağlık personeli; doktor, hemşire, sağlık memuru, eczacı, idari personel ve bu grup içerisinde de özellikle yönetici olarak çalışan başhekimler ve yardımcıları, hastane müdürleri ve yardımcıları, başhemşirelik ve yardımcıları, özel sektörde görev yapan tıbbi direktörler ve yardımcıları gibi görevliler derneğimizin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Şu anki üye sayımız yaklaşık 400’dür.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Üç yılda bir genel kurul toplantısı yapılır. En son 2006 yılında genel kurul yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Periyodik olarak yayınlanan SAYED Dergisi var. Ayrıca 'Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri adlı kitap basılarak sağlık yöneticilere ve yerel yöneticilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin bir yeterlilik kurulu bulunmamaktadır. O nedenle de yeterlilik sınavı yapmamız söz konusu değildir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
30 Mayıs-3 Haziran 2007 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Asya Termal Otel'de derneğimizin ilk büyük organizasyonu olan “Sağlık 2007 Kongresi” (1. Ulusal Sağlık Kurultayı)ni düzenledik. Bu kongre; doğrudan sunucular ile kuralları koyanların buluştuğu ilk kongre olmuş ve yaklaşık 1200 kişilik katılım ile ülkemizde bu konuda düzenlenen en geniş katılımlı kongre olmuştur. Resmi ve özel sağlık yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği Sağlık 2007 kongresi tam bir kurultay havasında gerçekleşmiştir. Daha sonra derneğimizin ikinci büyük organizasyonu olan 5-6 Aralık 2008 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel’de 2007- “Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Konferansı” düzenlenmiştir.

SAYED’in 3. büyük organizasyonu olarak “2. Ulusal Sağlık Kurultayı (Sağlık 2008 Kongresi) düzenlenmiştir. Ülkemizde sağlık yöneticileri içerisinde hizmet sunucular ile sağlık yönetimi ile ilgili kuralları koyan ve denetleyen kuruluşları bir araya getiren kongremize katılım amacıyla yoğun bir başvuru olmuş ve 9-13 Nisan 2008 tarihleri arasında Antalya Kremlin Palace World of Wonders otelinde düzenlenmiştir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üye olduğumuz uluslararası bir kuruluş şu an için yok. Ancak böyle bir çatı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üyelerimizin ödediği aidatlar ve yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu?
Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Dernek aidatları cüzi bir miktardan oluşmaktadır. Dolayısıyla gelirlerimizin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Üyelerimiz genelde aidatlarını ödemektedirler. Hepimizin bildiği gibi dernekçilik bir gönül işidir. Bu düşünceyle şu ana kadar aidatını ödemeyen ya da geciktiren üyelerimiz için bir yaptırım uygulamadık.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin asıl kuruluş amacı Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin verimli, en az maliyetle ve kolay ulaşılabilir olmasını temin etmek. Bunu da sağlık yöneticilerinin desteği, yardımlaşması ve bilgi paylaşımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl, daha önce 1. ve 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz sağlık kurultaylarının, 3’üsünü daha geniş bir katılımla düzenlemeyi düşünüyoruz. Kurultayımızın ana teması da sağlık maliyetlerinin düşürülmesi olacak.

Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
12 Ağustos 2005

Üye Sayısı
430

Yayınlar
SAYED Dergi,Yerel
Yönetimlerde Sağlık
Hizmetleri

Adres
Meşrutiyet Cad. No:42/1 Kızılay / Ankara

Telefon
0 312 433 12 15

Faks
0 312 434 48 84

Web adresi
www.sayed.org.tr

Yönetim Kurulu
Başkan
Doç. Dr. Metin Doğan

Başkan Yardımcısı
Dr. M. Fatih Taşlıçay
Dr. İhsan Şahin,
Hicazi Arslan
Nebi Şahinli
Fatma Aktaş
Aygül Bulut

Genel Sekreter
Halil Kaşaltı

Sayman
Dr. Dursun Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Erbaba

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Mustafa Aksoy
Dr. Atilla Yılmazlar
Seyfullah Tuzcu
Fuat Yılmazer
Ünsal Aldemir
Dr. Kubilay Karalezli
Dr. Mesut Koçak
Dr. Kenan Öztürk
Dr. Mehmet Kuru

Denetleme Kurulu
Üyeleri
Selim Benel
Erol Öztürk
Dr. Süleyman Akad

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. İbrahim Şentürk
Adem İmalı
Melek Öztürk
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-haftanin-dernegi-saglik-yonetimi-ve-egitimi-dernegi-sayed-74-0-86.html

aerol
04-16-2011, 20:47
Toraks Cerrahisi Derneği

<LI class="m-t-10 fs-14 quiet italic">Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Toraks Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel <LI class="m-t-10 fs-14 quiet italic">Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2004 yılının Kasım ayında kuruldu.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Bu dernek bir ihtiyaçtan doğdu. Daha doğrusu bir değil birçok ihtiyaçtan. Tüzüğümüze de yansıdığı şekliyle bu derneğin amacı göğüs cerrahisi bilim dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Derneğimiz bu amaçla;
göğüs cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, seminer, panel, sempozyum, kurs, vb.) düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve yayıncılık yapmak.
Göğüs cerrahisi alanında araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, hastaların eğitimi için çaba göstermek.
Göğüs cerrahisi alanında eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapmak.
Göğüs cerrahisi ile ilgili branşlarla göğüs hastalıkları, pediatrik göğüs hastalıkları, adli tıp, anestezi ve reanimasyon, kalp cerrahisi, fizyoterapistler ile birlikte ortak çalışma yapmak.
Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla göğüs cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
Gerektiğinde yurt içinden ve yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek.
Göğüs cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini desteklemek, yönlendirmek ve ödüllendirmek.
Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler (piyango, balo, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması vb.) düzenlemek, lokal açmak yönünde faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Türk Toraks Derneği de aynı amaca hizmet veriyorlar, ama bu iki dernek bizimkinden çok daha büyük ölçekli.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize üyelik koşulları aşağıdaki gibidir:
18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,
Derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,
Dernek üyeliği ilgili kanunla yasaklanmamış olmak.
Göğüs cerrahisi uzmanları, göğüs cerrahisi ile uğraşan göğüs kalp ve damar cerrahisi uzmanları, göğüs cerrahisi bilim dallarında eğitimini sürdürmekte olan araştırma görevlileri ve asistanlar, göğüs cerrahisi bilim dalı ile ilişkisi olan diğer bilim dallarına mensup uzman ve asistanlar, göğüs cerrahisi ve göğüs cerrahisi ile ilişkisi olan diğer bilim dallarının servislerinde görev yapmakta olan hemşireler ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar için çalışmaya hazır gönüllüler derneğimize asıl üye olabilirler.
Derneğimizin halen 42 aktif üyesi bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Meslektaşlarımızın derneğimize üye olmaları, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmaları için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bugün itibariyle alanımızla ilgili meslektaşlarımızın yüzde 5, yüzde 10 gibi bir bölümünün derneğimize üye olduklarını söyleyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri 2 yılda bir yapılıyor. Son seçimler 2009 yılı Ocak ayında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Üç ayda bir yayımladığımız Toraks Cerrahisi Dergisi (Bülten) hem medikal hem paramedikal konuları içeren bir yayın.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Hayır, yok.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduğundan beri düzenli olarak “Marmara Göğüs Cerrahisi Günleri” adıyla yılda 9 adet toplantıdan oluşan bir bilimsel etkinlik düzenliyor.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Şu an için derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş herhangi bir çalışma grubumuz bulunmuyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Hayır, yok.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatları ve bağışlardan sağlanıyor.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Her üye aidat ödüyor. Şimdiye kadar ödenmemiş aidat nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamak durumunda kalmadık.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Beş yıl olan bu süreyi yeterli buluyoruz.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’deki göğüs cerrahisi uzmanı sayısı 700’e ulaşmış durumda. Bu sayı ihtiyaçtan çok fazla.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin hedefi özelde üyelerimize mesleki her konuda yardımcı olmak ve genelde göğüs cerrahisinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu niyetle aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi: 08.11.2004

Üye Sayısı:
42

Kamu Yararı Statüsü:
Yok

Yayınlar:
Toraks Cerrahisi Dergisi (Bülten)

Derneğin Şubeleri:
Yok

Adres:
Toraks Cerrahisi Derneği Zühtüpaşa Mahallesi Itridede Sokak No:19/2 Kızıltoprak Kadıköy/İstanbul

Tel:
0216 657 06 06-3580

Web Adresi:
www.akciger.org (http://www.akciger.org)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Mustafa Yüksel

Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Bedrettin Yıldızeli

Genel Sekreter ve Sayman:
Uzm. Dr. Korkut Bostancı

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel
Betül Kurşun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Ali Civelek
Yrd. Doç. Dr. Aslı Gül Akgül
Op. Dr. Dr. Tunç Laçin
Yrd. Doç. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
Zeynep Ayşen Beceren Yüksel

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Op. Dr. Serdar Evman
Ülkü Balı
Prof. Dr. Oğuz Polat

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Hemşire Azize Kaplan
Sina Ercan
Uzm. Dr. Bedriye Gülderen Dolunay

http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-toraks-cerrahisi-dernegi-74-0-149.html

Türkiye Parazitoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Ali Özcel

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Prof. Dr. Şevket Yaşarol, ben ve çalışma arkadaşlarımız 7 Ekim 1976 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Kürsüsünde, Türkiye Parazitoloji Derneğini kurulduk. Derneğimizin kurucu üyeleri, Prof. Dr. Şevket Yaşarol (Başkan) Ben (Bşk. Yrd.), Doç. Dr. Vedat Orhan (Sayman), Doç. Dr. İlkin Sermet (Sekreter) ve Doç. Dr. Seza Budak (Üye)’tır

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Ülkemizde insan ve hayvanlarda görülen parazit hastalıklarının yayılış, tanı, tedavi, savaş ve korunma yöntemleri konularında çalışmalar yapmak, standartlar geliştirmek, bu konularla ilgili lisans ve lisans üstü doktora ve uzmanlık eğitim programları yapmak, geliştirmek ve üniversitelerin hizmetine sunmak, parazitoloji konularında gelişmeleri takip etmek, yapılan çalışmaları değerlendirmek ve duyurmak için 3 ayda bir ve yılda 4 kez Türkiye Parazitoloji Dergisi adı altında dergi çıkarmak ve üyelerine dağıtmak. Bu dergimiz 30 yıldan beri basılmakta ve üyelerimize dağıtılmaktadır.
Parazitoloji konularında çalışan asistan, teknisyen, uzman ve öğretim üyeleri arasında iletişimi sağlamak, tüm gelişme ve haberleri, üyelerine duyurmak üzere üç ayda bir haber bülteni çıkarmak ve üyelerine ücretsiz olarak dağıtmakda faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Haber bültenimiz 15 yıldan bu yana basılmaktadır.
Bununla birlikte, üyeler arasında işbirliğini sağlamak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek ve en yeni gelişmeleri üyelerine aktarabilmek için iki yılda bir ulusal parazitoloji kongrelerini düzenlemek, ayrıca uluslararası kongreler de düzenleyerek, uluslararası işbirliği olanaklarını araştırmak, ortak projeler geliştirmek, Derneğimiz üyelerinin bilimsel ve idari kapasitelerini ve çalışmalarımızı diğer ülkelere duyurmak da Derneğimizin faaliyet alanlarını oluşturmaktadır

Alanınızda başka derneklerde hizmet veriyor mu?
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Derneğimiz konularından bazıları hakkında bazı ulusal kongrelerde bilgi vermektedirler.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize tıbbi ve veteriner parazitoloji konularında çalışan hekim, veteriner hekim, biyolog, yüksek hemşireler ve ayrıca su ürünleri parazitolojisinde çalışanlar da üye olabilmektedirler. Şu anki üye sayımız 489’dur.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye’de tıbbi parazitoloji alanında çalışan hekimlerin yüzde 99’u ve veteriner parazitolojide çalışan veteriner hekimlerin yüzde 95’i Derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimiz Genel kurulu 2 yılda bir yapılmakta olup,en son 21 Ekim 2006 yılında gerçekleştirilmiştir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bilimsel yayınımız; Türkiye Parazitoloji Dergisi’dir (Acta Parasitologica Turcica). 1979 yılından bugüne 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğinizin Yeterlilik Kurulu vardır, henüz yeterlilik sınavı yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz bugüne kadar Ulusal parazitoloji kongresi, uluslararası parazitoloji kongresi, tropikal hastalıklar kongresi adı altında çeşitli kongreler ve bilimsel toplantılar düzenlemiştir.
Derneğimizin düzenlediği ulusal parazitoloji kongrelerini;
1.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1979, İstanbul (İst. Üniv. ile birlikte)
2. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1981, Ankara (Ank. Üniv. ile birlikte)
3. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1983, İzmir (Ege. Üniv. ile birlikte)
4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1985, Bursa (Uludağ Üniv. ile birlikte)
5 Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1987, Adana (Çukurova Üniv. ile birlikte)
6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1989, İstanbul (Cerrahpaşa Tıp Fak. ile)
7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1991, Kıbrıs (Girne)
8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1993, Trabzon (Karadeniz Üniv. ile birlikte)
9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1995, Antalya (Akdeniz Üniv. ile birlikte)
10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1997, Ankara (GATA ile birlikte)
11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1999, Sivas (Cumhuriyet Üniv. ile birlikte)
12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 2001, Elazığ (Fırat Üniv. ile birlikte)
13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 2003, Konya (Selçuk Üniv. ile birlikte)
14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 2005, İzmir (Dokuz Eylül Üniv. ile birlikte)
15.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 2007, Kayseri (Erciyes Üniv. ile birlikte)
Tropikal hastalıklar kongrelerini;
1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 1998, Van (Yüzüncüyıl Üniv. ile birlikte)
2.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 2000, Şanlıurfa (Harran Üniv. ile birlikte)
3. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi 2006, Diyarbakır (Dicle Üniv. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile birlikte)

Türkiye Parazitoloji Derneğinin düzenlemiş olduğu uluslararası kongreleri ise
1- 1. Akdeniz Parazitoloji Kongresi, 1977, İzmir
2- 4. Avrupa Parazitoloji Kongresi (EMOP,IV), 1984, İzmir, (Avrupa Parazitoloji Federasyonu ile birlikte)
3- VIII.Dünya Parazitoloji Kongresi (ICOPA VIII), 1994, İzmir, (Dünya Parazitoloji Federasyonu ile birlikte)
4- 1.Dünya Leishmania Kongresi, (WORLD LEISH –I), 1997, İstanbul.
5- 2.Dünya Leishmania Kongresi, (WORLD LEISH –II), 2001, Iraklion ,Girit,Yunanistan.
6- 3.Dünya Leishmania Kongresi, (WORLD LEISH –III), 2005, Sicilya-Palermo, İtalya olarak sayabiliriz.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğin Keneler, Amoebiosis, Kistik Echinococcosis, Toxoplasmosis, Leishmaniosis grupları gibi bilimsel çalışma grupları vardır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üyesi olduğumuz uluslararası örgütler vardır. Bunlar Dünya Parazitoloji Federasyonu (World Federation of Parasitolgy) ile Avrupa Parazitoloji Federasyonu (Eroupean Federation of Parasitolgy) üyesi olduğumuz mesleki örgütlerdir. Bunlarla birlikte, Avrupa’da parazitoloji eğitimi, dünya ülkelerinde leishmaniosis, Sıtma aşısı çalışmaları gibi ortak çalışmalar yapmaktayız.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirleri başta üye aidatları olmak üzere düzenlediğimiz kongreler ve banka faizinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin yaklaşık olarak yüzde 17’sini oluşturmaktadır. Tüm üyelerimiz aidatlarını ödemektedir. Üye 6’ıncı aya kadar aidatını ödemediği takdirde Dernek dergisi ve haber bülteni kendisine gönderilmemektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de branşımızla ilgili hekim sayısında Sağlık Bakanlığının kadro tahsis etmemesinden dolayı çok büyük eksiklik bulunmaktadır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin SCI’ya girmesi, Türkiye’nin parazitolojik coğrafyasının çıkarılması, sıtma ve toxoplasmosis’de aday aşı hazırlanması Derneğimizin uzun ve kısa vadeli hedeflerindendir.

Teşekkürler. 26/05/2008

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1976
Üye sayısı: 489
Kamu yayarı statüsü: Var
21 Ekim 2006 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. M. Ali Özcel

II. Başkan
Prof. Dr. M. Ziya Alkan

Genel Sekreter
Prof. Dr. Mucide Ak

Sayman
Prof. Dr. Ahmet Üner

Basın Yayın Sorumlusu
Prof. Dr. Yusuf Özbel

Üyeler
Prof. Dr. Çiler Akısü Prof. Dr. Ahmet Özbilgin

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Uzm. Dr. Teoman İplikçi Uzm. Dr. Songül Delibaş Doç. Dr. Emin Limoncu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Hatice Ertabaklar Prof. Dr. Seray Özensoy Toz Doç. Dr. Cüneyt Balcıoğlu Uzm. Dr. Soykan Özkoç Uzm. Dr. Derya Dirim Erdoğan Doç. Dr. Hande Dağcı Prof. Dr. Kor Yereli

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ramazan İnci Uzm. Dr. Tonay İnceboz Uzm. Dr. Serap Şahin

Etik Kurul Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. M. Ali Özcel

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Üner

Üyeler
Prof. Dr. Ülgen Z. Ok Prof. Dr Çiler Akısü Doç. Dr. Sema Ertuğ

Yayınlar: Türkiye Parazitoloji Dergisi ve Türkiye Parazitoloji Derneği Haber Bülteni
Adres: 183 Sok. No:10/14 Bornova-İzmir
Tel ve Faks: 0232. 3904713 - 0232. 3904711 - 0232. 3904724
Web adresi:www.turkparazitolojidernegi.org
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-parazitoloji-dernegi-74-0-60.html

aerol
04-16-2011, 20:49
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1980’li yılların başlarında hareket sistemi cerrahisi ve teknolojik gelişmelerdeki baş döndürücü ilerlemeler artroskopi cerrahi ile yaşandı. Gelişmeler o güne kadarki klasik açık cerrahi uygulamalardan farklı ve devrim niteliğinde idi. Ve ilk uygulama vücudun en büyük eklemi olan dizde oldu. Artroskopiyle birlikte diz cerrahisindeki gelişmeler diğer konulardan çok daha kısa sürede ülkemize geldi ve uygulanmaya başlandı. İlk uygulayıcıların kurucusu olduğu derneğimiz 1983 yılında başlayan kuruluş aşaması o dönemin özel koşullarından dolayı ancak 1987’de tamamlandı. Ve bundan sonraki yıllarda artroskopinin dinamik yapısı, derneğimize de aynen yansıdı. Derneğimizin kuruluş hikâyesi,geçirdiği aşamalar, 2008 yılına kadar yaptığı tüm aktiviteleri içeren geçmişi ‘’ Bizim Öykümüz” adlı 350 sayfalık bir kitapta toplandı. Sanıyorum bu şekildeki sunum bir ilki oluşturuyor.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz isminden de anlaşılacağı üzere spor yaralanmaları ve artroskopi ve de diz cerrahisi ile uğraşan meslektaşlarımız arasında dayanışmayı ve bu konudaki bilgi alışverişini sağlamayı hedeflemiştir. Derneğimiz kuruluşundan bugüne artroskopi ve diz cerrahisi alanındaki tüm eğitim çalışmalarına aktif katılımda bulunarak meslek içi eğitimin ve de asistanlarımızın yetişmesine aracı olmuştur. Bu çerçevede derneğimiz mesleki dayanışma ve eğitimi öncelikli tutan bilimsel bir dernektir. Aslında uluslararası alanda aynı amaç ve ilgi alanında kurulan derneklerin Türkiye’deki bir uzantısı olarakda çalışmalarını devam ettirmektedir. 1981 yılında ilk bilimsel toplantısını yapan Avrupada Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ile yakın ilişkide ve kuruluşun bilimsel alanda en yakın takipçisidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize öncelikle derneğin ilgi alanında çalışan ve çalışma yapmayı hedefleyen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarından üye kabul edilmektedir. Aynı zamanda spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi alanına maddi ve manevi katkıda bulunan kişileri de fahri üye olarak kabul etmekteyiz. Onursal üyelerimiz ise yönetim kurulu kararıyla belirlenmektedir. Şu andaki üye sayımız 292’dir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye’de branşımızda ortalama 2 bin 300 uzman olduğu varsayılmaktadır. Bu bağlamda ortalama 292 üyemiz aşağı yukarı Türkiye’deki ortopedi ve travmatoloji uzmanların yüzde 10 unu kapsamaktadır. Ancak bu sayının yeterli olmadığının bilincindeyiz. Türkiye’de spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi ile uğraşan ve bu konuda son yıllarda son derece iyi eğitim almış pek çok uzman arkadaşımızın olduğunu biliyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin tüzüğü gereği genel kurul her iki yılda bir kongremizle birlikte yapılmaktadır. En son seçimlerimiz 16 Ekim 2010 tarihinde yapıldı ve derneğimizin 12’nci dönem yönetim kurulu seçildi.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
“Acta Orthopedica Traumatologica Turcica” mecmuası bünyesinde hazırlanan 16 özel sayı çıkarttık. Ayrıca da derneğimiz dört kitap yayınlamıştır. Bir bilimsel dernek için gurur verici ve güncel konularda toplumsal sorumluluk bilinciyle hazırlanmış yayınlardır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin kongrelerinin gelenekselleşmiş ve geçmişten çok sağlam temellerle oturtulmuş bir altyapısı vardır. Bugüne kadar 10 uluslararası katılımlı ve Türkiye açısından da gerçekten büyük sayılabilecek kongre gerçekleştirdik. Her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz bu kongrelerin 20 yıllık bir geçmişi vardır. Bu veri bile derneğimizin bu konuda da ne denli düzenli ve prensipli çalıştığının tipik bir göstergesidir.
Bunun yanı sıra derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar pek çok sayıda bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. Eğitim etkinliklerimiz artroskopik cerrahi bilincinin ülke çapında yayılması ve standart bir eğitimle verilebilmesi amacıyla düzenlenmiş program çerçevesinde yürütülmektedir. Derneğimiz tarafından verilen artroskopik cerrahi eğitiminin ilk kademesini Artroskopi Motor Beceri Kursu (AMB) oluşturur ve her yıl düzenli bir şekilde İstanbul da Derneğimize ait olan Dr. Veli Lök Beceri Geliştirme Laboratuvarında yapılmaktadır. Eğitimin ikinci aşamasını Antalya Artroskopi Kursları oluşturmaktadır. Bunlardan dize yönelik Temel Artroskopik Cerrahi Kurslarından (TAC) 20’ncisi 2011 yılında yapılacaktır. Her yıl düzenli olarak yapılan temel artroskopik cerrahi kursu 19 yıldır kesintisiz sürdürülmekte olup, ülkemizdeki standart asistan eğitimi içinde kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı düzen içerisinde son yıllarda Ayak Bileği , Omuz, Dirsek, Kalça Artroskopik Cerrahi kursları ile büyük bir çeşitlilik içerisinde sürdürülmektedir. Diz eğitiminin son aşaması İleri Artroskopik Cerrahi Kursları (İAC) dır ki, bunlar da 12 yıldır düzenli bir şekilde Ankara’da yapılmaktadır. Bu düzenli kursların yanı sıra Eğitim Toplantılarımız 4’üncüsü yapılacak olan Bahar Toplantısı (İstanbul), 9’uncusu yapılan Ege Günleri (İzmir ve çevresi) ve Adana Bilgi Yenileme Toplantısı olarak bilimsel bir disiplin içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz günün koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturmaktadır. Sürekliliğini devam ettiren en eski çalışma grubumuz artroskopik eğitim in standartlaştırılması konusundadır. Ayrıca, farklı konularda 3 ayrı çalışma grubu vardır. Bunlardan birincisi son yıllarda giderek popülaritesi artan ve çözüm bekleyen hasta grubuna yönelik yeni bir umut olarak bildirilen kıkırdak patolojilerinin yeni tedavileri ile ilgili Kıkırdak Çalışma Grubudur. Bunun dışında yine son yılların diğer önemli bir konusu olan proprioseption konusunda bir çalışma grubumuz var. Üçüncüsü ise uluslararası ilişkilerle ilgili kurulmuş olup, çalışmalarını uluslararası platformdaki çalışmalara paralel olarak sürdürmektedirler.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (ESSKA) Derneğine üyeyiz. Ortak olarak bilimsel etkinliklerimiz olmaktadır. Mutlulukla söyleyebilirim ki, üyelerimiz bu uluslararası derneğin eğiticileri arasında yer almaktadır. Diğeri ise ISAKOS’tur ve derneğimizin paralel dünya platformundaki örgütlenme biçimidir. Yine bunda da üyelerimizin varlığı ve de etkinliği Türkiye’deki bilimsel seviyenin göstergesini oluşturmaktadır. Son olarak ICRS, yani Uluslararası Kıkırdak Yenileme Derneğidir, ki bu dernekle ortak bilimsel etkinlik hazırlama çalışmalarımız sürmektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uğraş konularımız zaten ortopedi ve travmatoloji ihtisas eğitiminin temel bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede asistan arkadaşlarımız eğitim aldıkları kurumlarda bu spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi konularında yaygın bir eğitim alma olanaklarına sahiptirler. Ancak bu olanağa sahip olmayan meslektaşlarımız, asistanlarımız veya bu konuda kendini yetersiz hissedip daha fazla çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımızın varlığının bilincindeyiz. Bu çerçevede yakın bir gelecekte “fellow” çalışma programlarını özellikle eğitim hastanelerinde gerçekleştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de ilgi alanımızdaki hekimlerin artması bizi memnun etmektedir. Ve meslektaşlarımızın istihdam alanları içerisinde pek çok spor kulübünün olduğunu düşündüğümüzde, bu sayının uzmanlarımız açısından yeterli sayıda olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, ilgi alanımızdaki artan talebin ve spor yaralanmalarının mevcut üye sayımızın üzerinde olduğunu gözlemliyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Öncelikle ulusal alanda üyelerimizin artması ve eğitimin yaygınlaştırılması için gayret sarf edeceğiz. Bu dönem içerisinde Anadolu’daki pek çok şehri ziyaret ederek hem bilimsel aktivasyonlar düzenleyip hem de yönetim kurulu toplantılarımızı yapacağız. Bu konuda zaten derneğimize ciddi bir talep gelmektedir. Bu talepler doğrultusunda da bu toplantılarımızı farklı şehirlerde gerçekleştireceğiz. Büyük bir disiplin ve özveri içerisinde sürdürdüğümüz bilimsel etkinliklerimize aynı düzende devam edeceğiz. Avrupa ve Dünya Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi toplantısını Türkiye de düzenlemek için yeterli altyapı ve eğitici kadrolarına sahip olduğumuzdan bu etkinlikleri ülkemizde yapmayı hedefliyoruz. Takım doktorluğu eğitimlerine katkılarımızı artarak devam ettireceğimize inanıyorum. Son olarakda yaşadığımız coğrafyadaki bilimsel saygınlığımızı ve güvenirliliğimizi bu ülkelerde yapacağımız eğitsel etkinliklerle sürdüreceğiz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1987

Üye Sayısı:
292

Derneğin Şubeleri:
Derneğimizin Türkiye çapına yayılmış 7 şubesi vardır

Adres:
Mimar Sinan Mah. 1420 Sok. No: 67 Kat: 1 Çalışkantürk Apt. Kahramanlar/İzmir

Telefon:
0 232 463 00 36

Faks:
0 232 463 95 15

Web Adresi: tusyad@tusyad.org

Derneğin Yönetim Kurulu:

Başkan:
Prof. Dr. Mehmet Binnet

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Hasan Tatari

Sayman:
Op. Dr. Hasan Öztürk

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Semih Gür
Prof. Dr. Mustafa Karahan
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu
Uzm. Dr. Ender Öğütmen
Prof. Dr. Ahmet Özgür Atay
Prof. Dr. Merter Özenci
Prof. Dr. Reha Tandoğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Hasan Bombacı
Doç. Dr. Nurzat Elmalı
Doç. Dr. İrfan Esenkaya
Doç. Dr. Alper Kaya
Doç. Dr. Cumhur Kesemenli
Doç. Dr. Önder Kılıçoğlu
Doç. Dr. Yavuz Kocabey
Op. Dr. Sualp Turan
Prof. Dr. Mustafa Yel

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Halit Pınar
Prof. Dr. Emin Taşkıran
Prof. Dr. Semih Aydoğdu

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Veli Lök
Prof. Dr. Ahmet Sebik
Prof. Dr. M. Nedim Doral
Prof. Dr. Ömer Taşer
Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-spor-yaralanmalari-artroskopi-ve-diz-cerrahisi-dernegi-74-0-152.html

Biyoistatistik Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Biyoistatistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1997 yılında kuruldu. Ülkemizde kimi üniversitelerde 1975 yılından beri sağlık bilimleri enstitüleri (YÖK’ten önce sağlık bilimleri fakülteleri idi) bünyesinde biyoistatistik bilim uzmanlığı ve doktora programları bulunmakta, tıp fakültelerinde biyoistatistik dalında doçentlik dalı olarak bulunmakta fakat tıp fakültelerinde biyoistatistikle ilgili herhangi bir örgütlenme bulunmamakta idi.

Ülkemiz üniversiteleri tıp fakültelerinde YÖK tarafından 1981 yılında biyoistatistik bilim dalları kurulmuş, 1993 yılından itibaren yine YÖK tarafından anabilim dalına dönüştürülmüştür. Derneğimiz 1997 yılında benim de aralarında bulunduğum yedi kurucu profesör arkadaşımız tarafından kurulmuştur.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin kuruluş ve çalışma amaçlarını üyelerinin haklarını korumak, bilimsel erklerini yükseltmek, ülkemizde hekim ve diğer sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitimine kurslar, seminerler ve toplantılar düzenleyerek katkıda bulunmak ve bilimsel erklerini yükseltmek, yapılacak bilimsel çalışmalara danışmanlık yapmak ve bilimsel yayınlar yapmak olarak sıralayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bizimle birlikte alanımızda hizmet veren bir başka dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize en az biyoistatistik dalında bilim uzmanlığı ya da doktoraya kayıt olmuş öğrenciler üye olabilir. Son veriler ışığında söylersek Derneğimizin üye sayısı bu gün itibarıyla 100 kişi civarındadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Üye olma kriterlerine uyan tüm meslektaşlarımız Derneğimiz üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Tüzüğümüz gereği genel kurulumuz iki yılda bir yapılır. Yönetim kurulu da iki yıl süre ile görev yapar. En son genel kurulumuz haziran 2006 yılında yapılmıştı. Bu yıl genel kurul hazırlıkları devam ediyor.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Periyodik bir yayınımız şu anda yok. Ancak meslektaşlarımıza yönelik olarak bir periyodik yayın hazırlamayı düşünmekteyiz. Bununla birlikte Dernek üyelerimizin yazdığı çok sayıda kitap bulunmaktadır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Yeterlilik kurulumuz yoktur. Sınav da yapılmamaktadır. İleride yapılması düşünce aşamasındadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz her yıl başka bir üniversite tıp fakültesinde yapılan kongreleri maddi ve manevi olarak desteklemekte ve düzenleyici olarak fakültenin yanında yer almaktadır. Derneğimiz; biyoistatistik, iyi klinik uygulamalar, sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri ve sağlık enformasyon sistemleri konularında çok sayıda kuruluşta kurs ve seminerler düzenlemiştir. Bunlar arasında hemen sayabileceklerimiz şunlardır:
Ankara Tabip Odası: 3 kez, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Servier İlaç Ltd.: (3 kez), Pfizer İlaç Ltd. ve Sağlık Bakanlığı.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Hayır. Ancak belirli konularda ihtisaslaşmış üyelerimiz vardır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Henüz yok. Uluslararası Biyoistatistik Derneği ile temasa geçmek projelerimiz arasında.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirlerinin bir bölümü üye aidatlarından oluşuyor. Bunun dışındaki gelirlerimiz bağışlar ve kurs gelirlerinden oluşuyor.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturur. Genelde aidat ödeme en fazla ihmal edilen husus. Aidat ödemeyenlere yaptırım uygulamıyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Henüz bir fazlalık yoktur.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Branşımızla ilgili olarak ülkemizdeki hekim sayısını yeterli olduğunu düşünüyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kamu yararı statüsü için girişimler, Uluslararası Biyoistatistik Derneği ile işbirliği, etkin bir yayın çalışması, kursların daha fazla yaygınlaştırılması Derneğimizin uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri arasında yer almaktadır.

Teşekkürler.
09/06/2008

Kuruluş tarihi: 1997
Üye sayısı: 100
Kamu yayarı statüsü: Yok

Haziran 2006’da yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler
Başkan
Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu

Sayman
Dr. Erdem Karabulut

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Ersöz Tüccar Prof. Dr. Yıldır Atakurt Prof. Dr. Reha Alpar

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Doç. Dr. Hafize Sezer Mehmet Ali Ersan Doç. Dr. Yavuz Sanisoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Kazım Özdamar Yrd. Doç. Dr. Cengiz Bal Dr. Pınar Özdemir Geyik Ünal Erkorkmaz Ahmet Öztürk

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Atilla Halil Elhan Sevilay Karahan Mesut Akyol

Adres: Özveren Sokak 14/11 Maltepe-Ankara
Tel ve Faks: 0 312. 232 62 73
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-biyoistatistik-dernegi-74-0-62.html

aerol
04-16-2011, 20:50
Türk Kardiyoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Oktay Ergene
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), 27 kurucu üyenin biraraya gelmesiyle kuruldu ve ilk tüzüğünün 21 Mayıs 1963 günü İstanbul Postası gazetesinde yayınlanmasıyla kuruluşu resmiyet kazandı. Merkezi İstanbul’da bulunan TKD’nin kamu yararına çalışan dernek sayılması da 3/563 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırıldı ve Cumhurbaşkanınca onaylanarak 5 Nisan 1980 tarih ve 16951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. TKD Tüzüğü, en son 9 Haziran 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ve 25.04.2010 Genel Kurulunda kabul edilen değişikliklerle son şeklini aldı. Halen sayısı 8 olan TKD Çalışma Gruplarına ilişkin Yönetmelik Yönetim Kurulunun 13 Aralık 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek TKD Haber Bülteni’nin Ekim 2002 sayısında yayınlandı. 2010 yılında girişimsel kardiyoloji alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak Girişimsel Kardiyoloji, Erişkin Konjenital ve Periferik Vasküler Girişim Çalışma Grupları birleştirilip daha geniş kapsamlı bir yapı olarak Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği kuruldu. 2000 yılında, Türkiye’de ilk İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu başlatıldı. Bu kurs kesintisiz olarak, Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte hâlâ sürdürülmektedir. Sağlık Bakanlığı da bu kursa 2007 yılında çıkardığı bir genelgeyle resmiyet kazandırmıştır.
TKD, 2005 yılında son bilimsel gelişmeleri de içeren Ulusal Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı Taslağını tamamladı. 2006’da geliştirilen bu program 2007’de son şekli verilerek Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bu program ve Kayıt Defteri önerimiz web sitemize yerleştirilerek kardiyoloji eğitim kurumlarımızın kullanımına açıldı.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin misyonu “Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumak”; Ana etkinlik alanları ise kardiyologlar, ilgili hekimler ve sağlık görevlileri için sürekli tıp eğitimi; bilimsel araştırma ve yayın destek programları; kalp-damar sağlığı konusunda kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirmedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Ekim 2010 itibariyle bin 225 asil, 745 ilgili meslek grubu üyesi olmak üzere bin 970 üyemiz var.

Genel kurul ve üye (Yönetim Kurulu?) seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurulumuz Tüzüğümüze göre iki yılda bir, Nisan ayında toplanır. Tüzüğümüze göre asil üyelerimiz her konuma yalnızca bir kez seçilebilir. Gelecek Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu’nda aralıksız bulunma süresi iki dönemden fazla (4 yıl) olamaz.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
TKD’nin kardiyovasküler tıp konusunda yılda 8 sayı yayınlanan “Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi” başlıklı yayını, bu alanda bağımsız araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de açık arayla en çok okunan bilimsel kardiyoloji dergisidir. Ayrıca TKD Arşivi her yıl özel temalı “Supplementum”lar ve yine “Supplementum” formatında ulusal veya çeviri teşhis ve tedavi kılavuzları, ulusal kongreye kabul edilen sözlü ve poster bildirileri içeren bildiri özetleri kitabı yayınlar. Bu yıl Kardiyovasküler Hemşirelik başlıklı online dergimizde altyapı hazırlıkları tamamlanarak makale kabulüne başlamıştır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Kuruluş hazırlıkları 2002 Genel Kurulumuzda başlatılan Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK)’nun ilk Genel Kurulu 27 Kasım 2004’te toplanıp İç Yönerge’yi kabul etti ve dört yıllık bir süre için görev yapacak kurullarını oluşturdu. Kurulduğu günden bugüne kadar 8 Yazılı Bilgi Yeterlilik Sınavı ile 19 Sözlü Beceri Yeterlilik Sınavı gerçekleştiren Yeterlilik Kurulumuz 605 Kardiyoloji Uzmanına Yeterlilik Belgesi verdi.

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Yeterlilik sınavlarımız iki aşamalıdır. Adaylar önce yazılı bilgi yeterlilik sınavına girerler. Kardiyoloji uzmanları ile uzmanlık eğitiminin son yılına girmiş hekimlerin katılabildiği yazılı sınav, 100 soruluk bir testtir. Bu sınavda başarılı olan uzmanlar, en çok 5 yıl içinde sözlü Beceri Değerlendirme Sınavına girerler. Her iki sınavda başarılı olanlara Yeterlilik Belgesi verilir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
‘TKD mezuniyet sonrası sürekli eğitim programı’ her yıl TKD Bilim Kurulu ile çalışma gruplarımızın yönetim kurulları tarafından, bu alanlarda gerçekleşen yenilikler esas alınarak planlanır ve her konu uzmanı tarafından değerlendirilerek planlanan toplantılarda sunulur.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Tabii. TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği (İki alt grubu vardır: Periferik Girişim Alt Grubu, Yapısal Kalp Hastalığı Alt Grubu) Aritmi, Hipertansiyon, Kalp Yetersizliği, Kalp Kapak Hastalıkları, Kardiyak Görüntüleme, Koroner Kalp Hastalığı, Lipit Çalışma Grupları. Ayrıca Kardiyovasküler Hemşirelik, Teknisyenlik Çalışma Grubu. Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR) Kursu gibi çalışma gruplarımız var.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ile Dünya Kalp Federasyonu (WHF)’na TKD kurulur kurulmaz başvurularak üye olunmuştur. TDKB’nin 7. Bilimsel Kongresi de 22-25 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 2010 yılında TKD’nin gerçekleştirdiği yeni bir atılım da, “American College of Cardiology (ACC)”nin üyesi olan Türk ve çevre ülkeler kardiyologlarını bir çatı altında toplayarak ACC İstanbul Chapter’ını kurmak oldu.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Üyesi olduğumuz ESC, çağdaş kardiyoloji uzmanlık eğitiminin en az 6 yıl olmasını öngörmektedir. Büyük bir hızla gelişen kardiyovasküler tıp bilim ve teknolojileri bu süreyi hızla yetersizleştirmektedir. Örneğin; artık kalp içi kapak sorunlarının yanı sıra aort ve pulmoner kapaklar için de, kalp duvarlarındaki doğum sonrası kapanmamış deliklerin onarımları için de uygun endikasyonlarda cerrahinin yerini alan girişimsel yöntemler, girişimsel kardiyolojinin; bilgi birikiminin ve tedavi araçları ile yöntemlerinin hızla arttığı elektrofizyoloji-aritminin ikişer yıllık ayrı alt dal uzmanlığı haline gelmesi gerektiği tüm dünyada kabul edilmektedir. Yakın bir gelecekte kardiyak görüntülemenin de bu iki dal gibi özel eğitim gereği tüm dünyada kabul edilecektir. Şimdiden ekokardiyografinin yanı sıra bu alanda kullanılan çok kesitli bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, nükleer görüntüleme gibi ayrıntılı bilgi gerektiren birçok ileri kardiyak görüntüleme yöntemi geliştirilip uygulama alanına girmiştir. Böyle bir ortamda, Türkiye’de kardiyoloji uzmanlık eğitiminin 4 yıla indirilmesini doğru bulmak olanaksızdır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de klinik kardiyoloji alanında çalışacak kardiyoloji uzmanı sayısında yetersizlik söz konusudur. Ancak şu anda girişimsel kardiyoloji ve aritmi elektrofizyoloji alanlarında yeterlilik gerekmediği için bu alanlarda kardiyoloji uzmanı fazlası mevcuttur. Kardiyoloji uzman sayısının arttırılmasında kardiyoloji uzmanlık eğitim süresinin kısaltılmasının çözüm olmadığını düşünüyorum.

Derneğinizin kısa ve uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
TKD, misyon tanımında belirtilen çerçevede, ana faaliyet alanlarında sistemli çalışmalarını, yani hekim ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin güncellenmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarını; yurt içinde kardiyoloji uzmanlık eğitiminin uluslararası standartlarda gelişip güçlenmesi için müfredat ve yöntem geliştirmeyi; kardiyoloji alanındaki ulusal araştırma projelerini hazırlayıp uygulamayı ve bu alanda üyelerinin kurallara uygun hazırladıkları projeleri desteklemeyi; bilimsel yayınları sürdürüp uluslararası hakemli dergilerde makale yayınlanmasını teşvik etmeyi; kamuoyunu kalp-damar sağlığı ve hastalıklarından korunma konularında aydınlatıp sağlıklı yaşam tarzlarına yöneltmek için kampanyalar geliştirip uygulamayı sürdürecektir. Ayrıca, kalp-damar sağlığı konusunda en uygun ulusal politikaların belirlenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş birliği yaparak ulusal kayıt sisteminin kurulmasına çalışacaktır. Şu anda TKD’nin kısa vadeli en büyük hedefi ulusal kayıt sisteminin kurulmasıdır.
Türk kardiyolojisinin eriştiği yüksek bilimsel ve klinik düzeyin uluslararası düzeyde duyurulması, Türk uzmanların uluslararası örgütlerde temsil düzeyinin yükseltilmesi, başta kandaş, akraba ve komşu ülkelerin kardiyologları olmak üzere TKD’yi önder gören ülkelerin uzmanlarının bilgi ve beceri düzeylerini yükseltme görevini de yerine getirmek için planlı, programlı çalışmalarını sürdürecektir.

Teşekkürler

TKD Kuruluş Tarihi:
1963

Üye Sayısı:
1970

Kamu YararıStatüsü:
Nisan 1980’den beri “kamu yararına çalışan dernek”

Yayınlar:
TKD Arşivi, Teşhis ve Tedavi Kılavuzları, sözlükler

Adres:
Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merkezi No: 9/1, Okmeydanı, 34380 İstanbul

Telefon:
0 212 221 17 30/221 17 38

Faks:
0 212 221 17 54

WebAdresi:
www.tkd.org.tr (http://www.tkd.org.tr)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
A. Oktay Ergene, FESC,
FACC, FSCAI

Gelecek Başkan:
Ömer Kozan

Başkan Yardımcısı:
Mustafa Kemal Erol

Genel Sekreter:
Mehmet Aksoy

Genel Sekreter Yardımcısı:
Murat Ersanlı

Sayman:
Mehmet Eren

Üyeler:
Ramazan Özdemir
Adnan Abacı
M. Giray Kabakcı

Atanmış Üyeler:
Çetin Erol, FESC, FACC
Lale Tokgözoğlu, FESC, FACC

Yönetim Kurulu Yedek
Üyeleri:
Fatih Sinan Ertaş
Dilek Ural
Vedat Davutoğlu
İbrahim Sarı
Cem Nazlı

Denetim Kurulu:
Cemal Tuncer
Nizamettin Toprak
Yusuf Atmaca
Mustafa Akın
Turan Erdoğan
Uğur Kocabaş

Denetim Kurulu Yedek
Üyeleri:
Metin Özenci
Necip Alp
Ethem Kumbay
Ertan Demirtaş
Ersoy Işık
Yusuf Bahadır
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-kardiyoloji-dernegi-74-0-154.html

Pratisyen Hekimlik Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Mazmanoğlu

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Pratisyen Hekimlik Derneği 1998 yılında kuruldu. Bu yıl 29 Ekim’de Antalya’da yapacağımız 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde 10. yılımızı kutlayacağız. 1980’li yıllar bir yandan pratisyen hekim sayısının arttığı bir yandan da uzmanlaşma, sağlıkta özelleşme ve tıpta teknoloji kullanımının arttığı yıllar. Bu yıllar aynı zamanda özlük hakları açısından pratisyen hekimlerin oldukça kötü durumda olduğu yıllar. Pratisyen hekimler 1980’li yılların sonlarında ortaklaşan sorunları nedeniyle bir araya gelmeye başladılar ve hem mesleklerinin hem de çalıştıkları alanın sorunlarını tartıştılar. Temel sorunun pratisyen hekimliğin ayrı bir tıp disiplini olarak tanımlanmamış olduğu aşikardı. Bir mesleki disiplin olmanın gerekleri ana başlıklarıyla; özgün mesleki eğitim programı olması, kendi eğiticilerinin olması ve mesleki bilimsel birlikteliğinin olmasıdır. 1989 yılında Türk Tabipleri Birliği bünyesinde pratisyen hekimler kolunun kurulmasıyla başlayan süreçte 1998 yılında Genel Pratisyenlik Enstitüsü kurulmuş, özgün mesleki eğitim programı oluşturulmuş, bugün sayıları 300’e yaklaşan kendi eğiticilerini yetiştirmiştir. Bir mesleki disiplin olmanın gereği olan mesleki bilimsel birliğinin yani Pratisyen Hekimlik Derneğinin kuruluşu da bu süreç dahilinde gerçekleştirilmiştir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz öncelikle birinci basamakta görev yapan pratisyen hekimlerin sürekli eğitimini ve mesleki gelişimini önceler. Pratisyen hekimleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eder. Pratisyen hekimlerin özlük haklarının geliştirilmesi için girişimlerde bulunur. Mesleki kimliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden çalışmalara karşı mücadele eder. Ülkemizde genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olması için çalışır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda yukarıdaki işlevler ve temsiliyet konusunda başka dernek yoktur. Derneğimiz Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO)’ne tam üyedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize tüm pratisyen hekimler, yani herhangi bir uzmanlık belgesine sahip olmayan tüm tıp fakültesi mezunları üye olabilir. Tüm ülkede 9 şubemiz vardır ve 81 ilimiz bu şubelere bağlıdır. Şubelerimizin kurulu olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Diyarbakır, Adana’dır. Şu anda üye sayımız yaklaşık 3 bin olup hızla artmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Tüm üye sayımız toplam pratisyen hekimlerin yüzde 10’unu geçmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuz 2 yılda bir mayıs ayında yapılmaktadır. Gelecek genel kurulumuz 2009 mayıs ayında yapılacaktır. Genel kurul üyeleri tüm şubelerimizden seçilen delegelerimiz ve şube genel başkanlarından oluşur. En son genel kurul seçimleri 2007 mayıs ayında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin periyodik olarak yayınlanan Genel Pratisyen adlı dergisi vardır. Dergimiz dernek faaliyetleri hakkında bilgi içermesi yanında alana kaynak oluşturacak bilimsel makale ve dosyaların yer aldığı yapıda çıkarılmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin mesleki alanımıza yönelik yeterlilik ve akreditasyona yönelik çalışma grupları bulunmakta olup bu konuda çalışmaları sürdürülmektedir. TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ile paralel çalışma yürütmekte bu kurul çalışmaları içinde de yer almaktadır. Sınav konusunda herhangi bir yasal düzenleme de yoktur. Mesleki yeterlilik konusunda bir yasal düzenleme yapılır ve sınav konur ise derneğimiz üzerine düşen görevi yerine getirebilecek tecrübe ve yeterliliğe sahiptir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Her yıl ekim ayında ulusal düzeyde kongre düzenlemekteyiz. Bu yıl 13.’sünü yapacağımız Pratisyen Hekimlik Kongresini TTB Pratisyen Hekimler Kolu ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile birlikte düzenliyoruz. Ülke genelinde çok sayıda Bölgesel Eğitim Günleri düzenledik. Diğer uzmanlık dernekleri ile sempozyumlar ve bilimsel oturumlar düzenliyoruz. Örneğin Türk Toraks Derneği ile birlikte iki ulusal akciğer sağlığı sempozyumu düzenledik. Merkezi ve şubelerce gerçekleştirilen çok sayıda sürekli tıp eğitimi ve mesleki pratiğimize yönelik bölgesel kurslar yapılmıştır. Her geçen dönem bu çalışmaları artarak devam ettirmekteyiz.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Birçok mesleki konuda çalışma grupları oluşturduk. Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu, Etik Çalışma Grubu, Sağlıkta İnsan Gücü Çalışma Grubu, STE/SMG Çalışma Grubu, Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu UDEK çalışma gruplarına paralel olarak oluşturulmuştur. Bunun dışında akciğer sağlığı çalışma grubu, adölesan sağlığı çalışma grubu, diyabet çalışma grubu, hipertansiyon çalışma grubu gibi risk gruplarına ya da sık karşılaşılan sağlık sorunlarına yönelik spesifik çalışma grupları oluşturulmuştur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Her yıl sürekli olarak UEMO (Avrupa Genel Pratisyenler Birliği) toplantılarına katılmaktayız. Çeşitli çalışma gruplarında ülkemizi temsil etmekteyiz. 2005 yılında UEMO genel kurulunu İstanbul’da gerçekleştirdik. Her yıl kongremize uluslar arası katılım sağlanmakta ve ülke deneyimleri paylaşılmaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimiz gelirleri üye aidatları, bağışlar ve kongre gelirleridir.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidatlar şubeler üzerinden toplanmaktadır. Diğer derneklerde de olduğu gibi aidatları toplamakta zorluklar çekilmektedir. Bu sorunu aşmaya yönelik çalışmaları şubeler çözmeye çalışmaktadır. Aidatlar toplam gelirin üçte birini oluşturuyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
İşte asıl sorun da burada. Ayrı bir mesleki disiplin olmasına rağmen mesleğe özgün ve yasal bir mesleki eğitim programı bulunmamaktadır. Bugün Aile Hekimliği Uzmanlığı olarak yapılan eğitim ise; eğitimin sadece hastane içinde verilmesi, birinci basamak ayağının hiç olmaması, eğitim programının birinci basamağa ve genel pratisyenliğin gereklerine göre oluşturulmaması, eğiticilerinin birinci basamak hekimliğini bizzat uygulayan genel pratisyenlerce verilmemesi yani kendi eğiticilerinin olmaması gibi nedenlerle eksik yönleri ile dikkati çekmektedir. Sağlık Bakanlığı 1992 ve 1998 yıllarında iki kez bu eğitimin birinci basamak sağlık hizmeti gerekliliği için yeterli hekim insan gücü yetiştiremeyeceğini yinelemişse de mevcut durum devam ettirilmiştir. Ancak 1998 yılında pratisyen hekimler Türk Tabipleri Birliği bünyesinde iç işleyişinde özerk olan Genel Pratisyenlik Enstitüsünü kurmuşlardır. Bugün gelinen noktada genel pratisyenlik mesleki eğitim içeriği oluşturulmuş, kendi eğiticileri yetiştirilmiş, 6 temel ve 15 klinik modül için saha eğitimlerine başlanmıştır. Halen pek çok bölgede eğitimler devam ettirilmektedir. Bu eğitimler tamamen gönüllülük üzerine kurulmuştur. Yani aslında genel pratisyenlik mesleki eğitimi bir anlamda vardır. TTB GPE tarafından mesleki eğitim süresi en az yarısı sahada geçen 3 yıl olarak öngörülmüştür. Derneğimiz enstitü kurularında aktif olarak yer almaktadır ve derneğin kuruluş amaçlarından biri olan genel pratisyenlik için yapılan çalışmaları desteklemektedir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de pratisyen hekim sayısı yeterli olsa da çalışma alanı ve dağılımında sorunlar mevcuttur. Yani azlık ya da çokluk görece bir kavramdır. Pratisyen hekimler sağlık sistemimizde joker hekim olarak kullanılmaktadır. Çalışma alanları netleştirilmemiştir ve ihtiyaca göre yönlendirilmektedir. Mesleki tanımlamaları yapılmadığı için uzmanlık öncesi mecburen beklenen ve ne iş olsa yapabilen bir meslek grubu olarak görülmektedir. Bu da birinci basamak sağlık sistemimizin en önemli sorunlarından birisidir Oysa akılcı ve uygun bir planlama ile çözülmeyecek sorunumuz yoktur. Hekimler çalıştıkları alanın sahibi olduklarını her yönüyle benimsemelidirler. Bu da öncelikle isteklilik ve mesleki eğitimle gerçekleştirilebilir bir durumdur.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Öncelikli hedefimiz pratisyen hekimliğin sorunlarına çözüm yolları üretmek. Bu hedefle ilgili çalışmalarımız gelecekte de devam edecektir. Alanımızla ilgili sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim faaliyetlerine ve alana bilimsel kaynak oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve tabii ki genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak hayata geçirilmesi uğraşlarımızı hiç durmadan sürdüreceğiz.

Teşekkürler.
08-09-2008

Derneğin Kuruluş Tarihi 20.08.1998

Üye Sayısı 2840
Kamu Yararı Statüsü
Yok

Yayınlar
Genel Pratisyen Dergisi

Derneğin Şubeleri
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Adana, Aydın

Adres
Türkocağı Cad. No: 17 K: 1 Cağaloğlu \\ İstanbul

Tel: 0 212 528 89 88 Faks: 0 212 528 89 87
Web adresi: www.phd.org.tr
E-posta adresi :phd1998@gmail.com

2007 Mayıs ayında yapılan seçimle yönetime gelen üyler
Merkez Yönetim Kurulu
Genel Başkan
Dr. Erdoğan Mazmanoğlu

2. Başkan
Dr. Nihat Şahbaz

Genel Sekreter
Dr. Rıdvan Yılmaz

Sayman
Dr. İsmet Sayman

Üyeler
Dr. Gülden Aykanat
Dr. Cengiz Doğan
Dr. Havva Özden
Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri:
Dr. Fatih Şua Tapar
Dr. Zafer Şişli
Dr. Sevinç Özgen
Dr. Aliye Işılak
Dr. Abdullah Dağlıoğlu
Dr. Yusuf Çimen
Dr. Hüseyin Demirdizen

Denetleme Kurulu Üyeleri
Dr. Dr. Murat Arıkan
Dr. İsmail Bulca
Dr. Hülya Doğan

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. Aylin Sena Beliner
Dr. Oytun Çalışkan
Dr. Hakan Erkan Pehlivan

Onur Kurulu Üyeleri
Dr. Mehmet Çakmak
Dr. Naciye Demirel
Dr. Hamza Ağca

Onur Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. Ömer Güven
Dr. İbrahim Tartıcı
Dr. Faik Cem Sümbüloğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-pratisyen-hekimlik-dernegi-74-0-67.html

aerol
04-16-2011, 20:51
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Klinik Vasküler Biyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Kültürsay

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 20 Nisan 2004 tarihinde kuruldu. 2000'li yılların başlarında uluslararası akademik çevrelerde popülarite kazanan vasküler biyoloji alanında ülkemizde de bir oluşuma ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Zamanla bu fikir iyice yeşerdi ve ortak bir platform oluşturma kararı alındı. Böylece, kurulacak bir dernek çatısı altında, tıp doktoru olup kardiyoloji, hematoloji nefroloji, endokrinoloji, nöroloji gibi dallarda uzmanlaşmış ve damar hastalıkları ile ilgilenen hekimler birikimlerini paylaşabilecek ve ortak projeler üretebilecekti.

Derneğimiz bu amaçla Türkiye'nin değişik illerindeki, vasküler hastalıklar ile ilgilenen 23 uzman hekim tarafından 20 Nisan 2004 tarihinde Ankara merkezli olarak kurulmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel olarak faaliyet alanlarını, ülkemizdeki vasküler hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda vasküler biyoloji alanında çalışmalar yapmak, vasküler hastalıklar kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak, vasküler hastalıklar alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek olmak, burs ve ödüller vermek, bu konularda çalışan kardiyologları, iç hastalıkları ve vasküler cerrahi uzmanlarını ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak, bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmak, bu konuda çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek, uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, üyelerin yurt dışında mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla geçici süreyle ilgili yerlere gitmelerini sağlamak olarak sıralayabiliriz.

Bununla birlikte amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin biraraya gelip, birlik beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane ve benzeri gibi yerleri açmak, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzumu halinde satmak ve bunları işletmek için gereken personeli temin etmek, amacına uygun dergi, gazete, video-kaset, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve tıp mensuplarının eğitimi amacıyla yayınlamak ve dağıtmak da faaliyet alanlarımız içerisinde bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Damar hastalıkları alanında pek çok dernek faaliyet göstermekle birlikte, yurt çapında vasküler biyoloji alanında aktif faaliyet gösteren ilk dernek sayılırız.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimizin üye sayısı, 23'ü kurucu üye olmak üzere toplam 47'dir.

Derneğimizin üç türlü üyesi vardır. Bunlar asil, onursal ve fahri üyelerdir.

Asil üyelik için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Dernekler Yasası'na göre sürekli veya süreli dernek kurucusu veya üyesi olmasına mani hali bulunmamak, tıp doktoru olup kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, pediatrik kardiyoloji, iç hastalıkları ve vasküler cerrahi alanlarında uzman veya uzmanlık eğitimi alıyor olmak, tıp doktoru olup temel tıp bilimleri dallarında uzmanlığını almış ve damar hastalıkları konusunda araştırmalarda bulunuyor olmak şartları aranmaktadır. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.

Vasküler hastalıklar konusunda katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla onursal üye olabilirler. Bu üyelerde, Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyeler genel kurula oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Fahri üyeler ise; Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulunun kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fahri üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilirler ve genel kurul toplantılarına katılabilirler.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurul 2 yılda bir yapılıyor. En son genel kurul 27 Kasım 2008 tarihinde toplanarak yeni yönetim kurulu oluşturulmuştur.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Henüz yok, ama ilerideki yıllarda mümkün olacak.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Nitekim, hızla faaliyetler başladı ve ilk aktivitemiz 2004 yılı Kasım ayında Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kongresi'nde uydu sempozyum düzenlenmesi oldu. İlk kongremiz olan 1'inci Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi 7-10 Nisan 2005 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Mayıs 2005‘te Türk Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi'nde ateroskleroz paneli yapıldı. 23 Aralık 2005 tarihinde Ankara'da "Ateroskleroza Güncel Yaklaşım" konulu bir günlük bir toplantı yapıldı. Daha sonra hepsi Antalya'da olmak üzere 2006, 2007 ve 2008 yıllarında uluslararası katılımlı 2., 3. ve 4. Klinik Vasküler Biyoloji kongreleri düzenlendi.

Bu kongrelerin özetleri "European Jouırnal of Clinical Investigation" dergisinde yayınlandı. Kongrelerimizde derece alan ilk üç bildiri sahipleri yurt dışında vasküler biyoloji alanındaki kongrelere katılım ve para desteği ile ödüllendirildi.

23-25 Nisan 2008 tarihleri arasında 77. EAS Kongresi çerçevesinde Metabolik Sendrom Derneği ile ortaklaşa "Atherotrombosis in Metabolic Syndrome" sempozyumu düzenlendi. 7-8 Kasım 2009 tarihleri arasında İzmir'de "Kardiyovasküler Korunmanın Serüveni" Sempozyumu yapıldı. Derneğimiz aracılığıyla her yıl üç tıp fakültesi öğrencisine burs verilmektedir. Ayrıca, toplam beş araştırma projesi Derneğimiz tarafından desteklenmiştir.

Bu yıl 5-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Kardiyovasküler Biyoloji Kongresindeki özetler "Journal of Vascular Research" dergisinde yayınlanacaktır. Yine ilk üçe giren bildiri sahipleri uluslararası kongre katılımı ve para ile ödüllendirilecektir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerinin büyük bir kısmını kongre gelirleri oluşturmaktadır. Dernek aidatlarının katkısı yok denecek kadar azdır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat miktarımız oldukça cüzi olduğu için böyle bir sorunla karşılaşmadık. İki yıl üst üste aidatını ödemeyenler üyelikten çıkarılır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Kardiyoloji uzmanlık eğitiminin 5 yıldan 4 yıla indirilmesini uygun bulmuyoruz. Ayrıca, yurt dışında olduğu gibi kardiyoloji üst ihtisas dallarının da kurulması (girişimsel kardiyoloji, elektrofizyoloji vb.) gereklidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Kardiyoloji hekiminin yeterince yetiştiği, ama dağılımın uygunsuz olduğu kanısındayız.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
20 Nisan 2004

Üye Sayısı:
47

Kamu Yararı:
Kamu yararına dernektir

Adres:
Talatpaşa Bulvarı 113/52
Ankara

Tel:
0 312 310 33 33

Faks:
0 312 310 11 88

Web Adresi:
www.kvbd.net (http://www.kvbd.net)

Klinik Vasküler Biyoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. K. Hakan Kültürsay

Önceki Başkan:
Prof. Dr. Mustafa Nail Çağlar

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Zeki Özgen

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Eralp Tutar

Genel Sekreter Yardımcısı:
Prof. Dr. Rıdvan Yalçın

Genel Sekreter Yardımcısı:
Uzm. Dr. Cansın Tulunay

Sayman:
Doç. Dr. Aycan Fahri Erkan

Üyeler:
Prof. Dr. Cüneyt Köksoy
Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
Prof. Dr. Enver Atalar

Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Gökhan Nergizoğlu
Prof. Dr. Tamer Sayın
Prof. Dr. Muhit Özcan
Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu
Prof. Dr. İrem Dinçer

Denetleme Kurulu:
Prof. Dr. Rüchan Akar
Prof. Dr. Kenan Keven
Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap
Prof. Dr. Deniz Kumabasar
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk
Prof. Dr. Yusuf Atmaca
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-klinik-vaskuler-biyoloji-dernegi-74-0-133.html

Türkiye Diyetisyenler Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Bir mesleğe mensup kişilerin mesleklerinde başarılı olabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışma ve iş birliği içinde olmaları, aldıkları eğitimin sürekli geliştirilmesi ve mesleklerini uygulamalarına yönelik standartların ilgili yönetmelik ve yasalarla korunması gerekir. Bu hususların gerçekleştirilebilmesi için meslek mensuplarının bir çatı altında örgütlenmeleri gerekir. Diyetisyenler Derneği bu noktadan hareketle 1969 yılında kuruldu.

Dernek kurucu üyelerimiz Türkan Kutluay Merdol, Sevinç Yücecan, Ufuk Güneyli, Güneş Soysal ve Şenda Tunca’dır. Dernek çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanmış ve hemen “Beslenme ve Diyet” adı ile bir dergi çıkarmanın uygun olacağı gündeme getirilerek, 1970 yılında dergimizin ilk sayısı başarıyla yayımanmıştır. Dernek kurulduğu yıl içinde “Diyetisyen Baloları” düzenlemeye başlamıştır. 1989 yılında hizmet içi seminerlerimiz başlamıştır. Bu seminerler yılda en az iki olmak üzere aralıksız ve başarı ile sürmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir?

Derneğimizin faaliyet alanları olarak üyelerimizin, diyetisyenlerin özlük hakları ile ilgili faaliyetlerimiz var. Kurslar, konferanslar, kongreler, seminerler ve paneller gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek var. Bununla birlikte diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla birlikte konumuzun elverdiği, ölçüştüğü ölçüde iletişimimiz var. Bununla birlikte yayın faaliyetlerimiz var.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Türkiye Diyetisyenler Derneği, beslenme ve diyetetik mezunlarını üye olarak bünyesinde bulunduruyor. Dolayısıyla direkt olarak diyetisyenlere yönelik bir başka dernek yok. Ancak bilindiği gibi sağlık alanındaki dernek, kurum ve kuruluş bizim paydaşımız durumunda.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçdır?

Derneğimize üniversitelerin beslenme ve diyetetik mezunları, diyetisyenler üye olabiliyorlar. Şu an yaklaşık bin 400 üyemiz bulunmakta.

Türkiye’deki diyetisyenlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

Derneğimize sadece meslektaşlarımız üye olabilmekte. Meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 75’i derneğimize üyeler.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurulumuz iki yılda bir yapılmakta. En son genel kurulumuz 30 Kasım 2008 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Dernek olarak “Beslenme ve Diyetetik” dergisi adı altında bir dergi çıkarıyoruz. Bu dergimiz yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Bizim yıllık eğitim programımız var. Bu program çerçevesinde her ay, aylık bilimsel toplantılar yapmayı planlıyoruz. Bunlardan ilkini yeni yönetim olarak 6 Mart tarihinde ‘üyelere merhaba toplantısı adı altında gerçekleştirdik ve bu toplantıda kalp-damar hastalıkları ve beslenme konulu bir konferans gerçekleştirdik.

Önümüzdeki yıl Kanserle Savaş Derneği ile ortak bir çalışmamız olacak. 03-06 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da uluslararası katılımlı bir konferans düzenlenecek. Bu konferansın kanser beslenme ayağını biz üstlendik. Kanser ve beslenmeyle ilgili konularında isim yapmış uluslar arası bilim adamlarını da bu kongreye davet etme görevini üstlenmiş durumdayız.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin şimdilik taslak halinde olmak üzere oluşturduğu alt komitelerimiz var. Bunlar kanser ve beslenme, onkoloji diyetisyenliği, nefroloji diyetisyenliği, diyabet diyetisyenliği, obezite diyetisyenliği, toplu beslenme sistemleri diyetisyenliği, spor diyetisyenliği ve pediatri diyetisyenliği. Bu alt komitelerimizin başkan ve yönetim üyelerini ileri ki tarihlerde belirleyerek hayata geçireceğiz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

İki uluslararası derneğe üyeyiz. Bunlardan biri Avrupa Diyetisyenler Derneği (EFAD). Bir diğeri de Amerika Diyetisyenler Derneği (ADA) Üye olarak bu derneklerin düzenlediği bilimsel toplantılara katılımcı olarak, bildirilerle katılıyoruz. Üyeliğimizi yeni aldık. Henüz birlikte düzenlemiş olduğumuz bir faaliyetimiz bulunmuyor.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatları ve sponsorlardan oluşuyor. Dernek üyelik aidatı oldukça cüzi bir miktar. Bunun yanı sıra kongre, toplantı gelirleri ve derneğimize yapılan bağışlar da dernek gelirlerimizi oluşturan kalemler arasında.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Herhangi bir yaptırım kararımız yok. Yönetimi yeni devraldık. Önceki yönetim döneminden de eksiklikler var. Biz bunu portatif bir post cihazı alarak kongre ve toplantılarda büyük ölçüde çözmeye çalışacağız.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Dört yıllık bir lisans eğitimi var. Bu son derece yeterli. Bunun üzerine uzmanlık yapmak bir branşta daha ileri düzeyde gelişmek isteyenler için de mastır programları, doktora programları var.

Türkiye’deki diyetisyen sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Her yıl verilen mezun sayısına bakarsak sayı yeterli değil. Çünkü diyetisyenlik koruyucu sağlık hizmetine en fazla hizmet eden mesleklerden biri.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

İkisini birden söyleyeyim. Kısa vadede yıllık program olarak bahsetmiştim. Aylık bilimsel toplantılar, eğitim toplantıları gibi çalışmalar yapacağız. Uzun vadede çalışmalarımız meslektaşlarımızın özlük hakları ve mesleki sorunları ile ilgili olacak. İlgili bakanlıklarla, TBMM’de yapacağımız girişimlerle mesleki ve özlük haklarımızla ilgili sorunları çözmeye yönelik stratejilerimiz var.

Özlük haklarımızla ilgili sorunlarımıza yönelik çalışmalarımız olacak. Dört yıllık lisansiyer olmamıza rağmen, diğer dört yıllık lisansiyer olan biyolog ve eczacılarla aynı katsayı olanaklarına sahip değiliz. Ayrıca ek gösterge yönünden de yine eş değerde bir eğitim sürecimiz olmasına rağmen söz konusu meslek gurubuyla diyetisyenler arasında farklılıklar söz konusu. Diğer önemli sorun ise bir yasamızın olmayışı. Bu durumdan kaynaklanan ve derneğimiz uğraştığı ihbarlar var. Yazılı ve görsel basında her gün beslenmeyle ilgili, diğer meslek guruplarından diyetisyen adını da çok rahat kullanarak, bizim işimizi üstlenenler diyet yazanlar var. Yakın tarihte yaşanan Polenez Köy’deki merkezde yaşanan bir ölüm olgusu gördük. Bu, bu meslekten bihaber olan bir kişinin ‘ben bunu yaparım’ diye ortaya çıkmasının sonucunda bir büyük sorun olarak karşımızda. Küçük bir kurstan geçip eline bir sertifika alan, bu işin eğitimini görmüş meslektaşlarımızı karalayarak insanların sağlığı ile oynuyor. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi için yasamızın biran evvel çıkması lazım. Bu konuda yoğun çalışmalarımız olacak.
Teşekkürler.


Derneğin kuruluş tarihi
1969

Üye Sayısı
1400

Yayınlar
Beslenme ve Diyetetik Derneği

Derneğin şeleri
İstanbul, İzmir, Antalya

Adres
Talatpaşa Bulvarı. Gevser Nesibe
İşhanı No. 113/44
Hamamönü/ Ankara

Telefon
0312 311 13 76

Faks
0312 311 13 76

Web adresi
www.tdd.org.tr

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Yasemin Beyhan

2. Başkan
iyetisyen Mine Akın

Genel Sekreter
Diyetisyen Melahat Uluşahin

Sayman
Uzm. Diyetisyen Serpil Tarman

Denetçi
Uzm. Diyetisyen Hacer Arıkan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Diyetisyen Hülya Üstün
Uzm. Diyetisyen Tülin Alp

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Diyetisyen Hatice Karslıoğlu
Diyetisyen Seyfi Meşe
Diyetisyen Hacı İbrahim Koç
Diyetisyen Sacide Gümüşel
Diyetisyen Ayfer Bayram

Denetleme Kurulu Üyeleri
Diyetisyen Dilek Süer
Diyetisyen Nazile Kaynar Özdemir
Uzm. Diyetisyen Hacer Arıkan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Diyetisyen Dilek Noyan
Diyetisyen Aytül Toğulga
Uzm. Diyetisyen M. Fatih Uyar

Onur Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Aysel Baysal
Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol
Prof. Dr. Gülden Köksal

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Gülden Pekcan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-diyetisyenler-dernegi-74-0-90.html

aerol
04-16-2011, 20:52
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ÇEHAD) 30 Temmuz 1998 tarihinde Bursa’da kuruldu. İlk kongresini 2-5 Aralık 1999 tarihleri arasında (1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) Bursa’da yaptı. Daha sonra iki yılda bir olmak üzere, kongre ara yılları değişik bölgelerde simpozyumlar yapmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek genel faaliyetler şunlardır:
Çocuklar hasta olmadan koruma yöntemleri öğretmek (anne-baba eğitimi), ilk ve orta öğretimde öğrenci ve öğretmenlere eğitim vermek, yardımcı sağlık personeli (ebe, hemşire ve sağlık memuru) ile hekimlere (pratisyen, doktor ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı) hizmet içi ve mezuniyet sonrası (post graduate) eğitim vermek, devletin bu konular ile ilgili resmi kurumları ile iş birliği yapmak.
Tıp fakülteleri ve ihtisas hastanelerinin bu konu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bilim dalları ile iş birliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.
Bilimsel kongreler, seminerler düzenlemek ve yayın yapmak, medya kuruluşları ile iş birliği yaparak halkı eğitmek.
Aşılama programlarını ve bu konudaki yenilikleri anlatmak.
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyelerinin üyesi olduğu “Eurapean Society for Pediatric İnfectious Diseases (ESPID)” ve diğer ülkelerin benzeri kuruluşları ile iş birliği yaparak, bu kurulların üyesi olmak.
Türkiye’de görev yapan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve müşterek toplantılar düzenlemek.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bildiğimiz kadarıyla alanımızla ilgili olarak hizmet veren ÇEHAD dışında başka bir dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. ve 16. maddelerinde sayılan kısıtlamalardan birine sahip olmayan, Türk vatandaşı olan ya da Türkiye’de oturma müsaadesine sahip kişiler ile ağır bir suçtan sabıkalı olmayanlar derneğimize üye olarak kabul edilebilmektedir.
Şu anki üye sayımız 85’tir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlığını alan tüm hekimlerimiz üye olmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul iki yılda bir nisan ayı içinde yönetim kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.
Genel kurul aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşur. Genel kurulun olağanüstü toplantısı, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Seçimler en son 16 Nisan 2010 tarihinde yapıldı ve halen görev yapan yönetim kurulu, iki yıllığına seçildi. 2010-2012 yılları için görevde olan yönetim kurulu üyeleri; Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Dr. Ülker Doğru, Dr. Mehmet Ceyhan, Dr. Fadıl Vardar, Dr. Emin Sami Arısoy, Dr. Mustafa Bakır ve Dr. Solmaz Çelebi’dir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Çocuk Enfeksiyon Dergisi (Journal of Pediatric Infection), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; 2007 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz; mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. İlaveten Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi için bir ek sayı yayınlanmaktadır. Çocuk Enfeksiyon dergisinin hedefi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup, olgu sunumları ve eğitim amaçlı bilimsel yazılar da kabul edilmektedir. Çocuk Enfeksiyon Dergisi EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Index Copernicus tarafından dizinlenmekte olup, ülkemizde alanında en önde gelen prestij dergilerindendir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
26-29 Ekim 2001 tarihleri arasında (2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) Adana, 07-10 Mayıs 2003 tarihleri arasında (3. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) İzmir, 11-13 Mayıs 2005 tarihleri arasında (4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) İstanbul, 5-7 Haziran 2007 tarihleri arasında (5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) İstanbul, 20-22 Mayıs 2009 tarihinde (6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) Ankara‘da derneğimiz tarafından düzenlenen bilimsel toplantılar olarak sayılabilir. ÇEHAD’nin (7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) 27 Nisan-1 Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.
ÇEHAD genel kongre ve simpozyumlarının yanı sıra; bölgesel, daha küçük çaplı ve iyi klinik uygulamalarına katkı sağlayacak eğitim toplantıları da organize etmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP ile birlikte çocuk hekimlerine yönelik simpozyumlar yapılmakta olup bunlar 1-3 Mart 2010 tarihleri arasında Bursa’da, 24-25 Mayıs 2010 tarihleri arasında Adana’da ve 4-5 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği ile birlikte ve Pfizer desteği ile ülkemizdeki büyük çocuk hastanelerinde, hastane enfeksiyonlarından korunma ve el yıkama konusunda eğitim simpozyumları yapılmaktadır. ÇEHAD ulusal aşı takvimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile Sağlık Bakanlığı ve diğer çocuk sağlığı hastalıkları ile ilgili büyük derneklere (Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu gibi) görüş sunmaktadır. ÇEHAD Türkiye’de aşı ile korunulabilir hastalıkların ve yeni aşıların ülkemizdeki hastalık yükü, epidemiyolojisi, maliyet oranları konusunda çok yönlü ve yüksek akademik düzeyde değerlendirmeler yapmakta ve genişletilmiş aşı takvimi konusunda öncülük yapmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin çocuk enfeksiyon hastalıkları alanında değişik çalışma grupları (aşılama, ASYE, üst solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, tüberküloz gibi) vardır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz “European Society of Pediatric Infectious Disease (ESPID)” üyesidir. ESPID ve ÇEHAD 25-28 Mart 2010 tarihleri arasında Antalya’da INMIS sempozyumunu ortaklaşa düzenlemiştir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanlığı 4-5 yıllık çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra Yan Dal Uzmanlık Sınavı’nda çocuk enfeksiyon hastalıklarını kazanan hekimlere verilmektedir. Toplamda mecburi hizmetler ve erkeler için askerlik süresi net eğitim süresi yaklaşık en az 14 yıl kadardır. Bu nedenle çocuk enfeksiyon hastalıkları branşı ile ilgili eğitimler 3 yıllık uzmanlık süresine sığdırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde çocuk enfeksiyon uzmanı hekim sayısı şu an için yetersizdir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Çocuk enfeksiyon alanında hekimlere yönelik objektif kriterlere dayalı ve standart eğitimleri ülke çapına yaymak. Aileleri, çocuk enfeksiyon hastalıkları, korunma yöntemleri ve aşılamalar konusunda bilinçlendirecek planlı çalışmalar yapmak. Çocuk enfeksiyon hastalıkları ile ilgili boardı geliştirmek ve uygulamaya sokmak.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
30.07.1998

Üye Sayısı:
85

Yayınlar:
Çocuk Enfeksiyon Dergisi
(Journal of Pediatric Infection)

Derneğin Şubeleri:
Adana Şubesi, İstanbul Şubesi

Adres:
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle-Bursa/Türkiye

Telefon:
0 224 442 87 29

Faks:
0 224 442 87 49

Web Adresi:
www.cocukenfeksiyon.org (http://www.cocukenfeksiyon.org)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Solmaz Çelebi

Sayman:
Prof. Dr. Fadıl Vardar

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Ülker Doğru
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. Emin Sami Arısoy
Prof. Dr. Mustafa Bakır

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
Prof. Dr. Nuran Salman
Prof. Dr. Necmi Aksaray
Prof. Dr. Necdet Kuyucu
Doç. Dr. Gönül Tanır

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Nihat Sapan
Prof. Dr. Betül Sevinir
Yrd. Doç. Dr. Selim Öncel

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Ateş Kara
Doç. Dr. Ergin Çiftçi
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-cocuk-enfeksiyon-hastaliklari-dernegi-74-0-155.html

Ebeler Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ebeler Derneği Başkanı Nazan Karahan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

“Türk Ebeler Derneği” 1954 yılında Ebe Sekine Arcan tarafından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan köklü bir mesleki dernektir. Kurulduğu yıldan bu yana ebelik mesleğinin gelişimi için çalışan derneğimiz, Nisan 2006 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kuruldan sonra, çalışmalarına hız vermiştir. Derneklerin “Türk” adını kullanabilmelerinin izne tabii olduğu 1980 döneminden bu yana Türk adını kullanamıyoruz. “Türk” adını yeniden alabilmek için izin alma sürecimiz başlamıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin amacı; profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla; kadın, yenidoğan, aile ve toplumun sağlığının yükseltilmesi ve iyileştirilmesidir Sağlıklı toplumlara giden yolda temel taşlardan biri olan ebeliğin güçlendirilmesinin, toplumun güçlendirilmesi anlamını taşıdığı bilinci ile çalışan derneğimiz, ebelik mesleğinin çağdaş ölçütlere uygun, bilimsel bir platforma taşınması, ebelerin mesleki hak ve sorumluluklarının korunması için faaliyetlerini sürdürmektedir. 2006 yılında yapılan Genel Kurul’da, yenilenerek daha çağdaş ve profesyonel ölçütlere uygun olarak düzenlenen “Dernek Tüzüğü”nde belirtilen bu faaliyetler şunlardır.
Ebeler arasında birlik, bütünlük ve iletişimi sağlamak ve ebenin destek sistemlerini güçlendirmek ve geliştirmek, ebelik aktivitelerini tanımlamak ve sınıflandırmak, ebelik bakımı ve eğitiminde standartları saptamak ve geliştirmek, ebelik bilgisini geliştirmek ve yaymak, ebelik eğitimini ve sürekli eğitim programlarını geliştirmek, kadın ve yenidoğan sağlığını geliştirmeye yönelik ebelik uygulamalarını desteklemek, ebelik mesleği ile ilgili yasa, yönetmelik ve tüzüklerin hazırlanmasında aktif rol almak, ebelik ve ebeliği ilgilendiren konu ve sorunlarda gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, ebelik mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Türkiye’de ebelerin yükselen sesi olan derneğimiz, ebelik için hizmet veren tek sivil toplum örgütüdür.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Üye sayısı hızla artan derneğimize, ülke çapında bin yedi yüz ebe üyedir. Sağlık meslek lisesi ebelik bölümü mezunları ve üniversitelerin ebelikle ilgili bölümlerinden mezun olan ebeler, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği alanında lisans üstü eğitim görmüş olan hemşireler, derneğe üye olabilmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Tüzüğümüzde belirtildiği gibi, genel kurul her 3 yılda bir yapılmaktadır. Son seçimli genel kurul, 28 Nisan 2008’de yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Düzenli yayınlanan bir bilimsel yayınımız yoktur, fakat bu konuda çalışmalarımız sürmektedir. Bu arada derneğimiz, Türkiye’de modern tıbbın kurucularından biri olan Dr. Besim Akalın’ın 1906 yılında yazdığı “Ebe Hanımlara Öğütlerim” kitabını 2009 yılında yayınlanmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz, 20-22 Haziran 2007 tarihleri arasında I. Ulusal Ebelik Kongresi’ni İstanbul Harbiye Askeri Müze’de “Bilimselleşmeye Doğru Elele” teması ile, ülke çapından 450 ebe, hemşire ve ebelik öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirmiştir. Her 2 yılda bir düzenli olarak kongre yapılması planlanmaktadır. 2009 yılında yapılacak olan II. Ulusal Ebelik Kongremiz, ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamı nedeni ile 2010 yılı Eylül-Ekim aylarına ertelenmiştir.

Bunun yanı sıra ülkemizde düzenlenen pek çok ebelikle ilgili bilimsel organizasyona derneğimiz destek olmaktadır. Ayrıca alanda gereksinim duyulan konular doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlenmektedir. Bu kurslardan bazıları; “Gebe Eğitimci Kursu”, “Kendi Kendine Kadın Sağlığını Değerlendirme Kursu” “Doğal Doğum Felsefesi ve Doğumda Nonspesifik Girişimler Kursu” dur.
Ayrıca bu yıl 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü etkinliklerimiz, kadınların doğal doğum konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla, “Doğum kadının bilgeliğidir” teması ile bir sosyal sorumluluk projesi haline getirilmiştir. Proje kapsamında 5 Mayıs 2009 günü, meslektaşlarımız İstanbul ilinin çeşitli ilçe ve avm’lerinde kadınlarımızı eğiterek ve konu ile ilgili hazırlanan broşürümüzü dağıtacaktır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizde, gereksinim duyulan konular doğrultusunda bilimsel çalışma grupları oluşturulmaktadır. Bu komisyonların çalışma sonuçları, derneğimizin araştırma ve bilimsel faaliyetlerine yön vermektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz kurulduğu yıllarda Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM)’na üye olmuş, fakat geçen yıllar içinde üye sayısının yetersizliği ve aidatların düzenli olarak ödenememesi nedeni ile üyelikten çıkarılmış. 2009 yılı başlarında tüm evrak ve işlemler tamamlanarak ICM’e yeniden üye olabilmek için başvuru yapılmıştır. Başvurumuz değerlendirme aşamasındadır.

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğimizin geliri; üye aidatları ve bağışlardır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyormu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Dernek gelirlerinin büyük çoğunluğu üye aidatlarından oluşmaktadır. Her üye yıllık 30 YTL aidat ödemekle yükümlü. Düzenli aidat ödemeyen üyelerimiz de mevcut. Üyelikleri devam etse bile Genel Kurul toplantılarından 30 gün öncesine kadar o yıla ait aidatlarını ödemeyen üyeler oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarını kaybederler. Ayrıca üst üste 2 yıl aidat ödenmezse üyelikten çıkarılıyor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Uzun dönemde en temel hedefimiz, ebelerin her bakımdan güçlendirilmesi yoluyla, sağlık sistemi içinde hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Bu amaç; ülkemizdeki tüm kadınların nitelikli ve kaliteli ebelik bakımı almasını ve bu sayede toplumsal gelişmenin sağlanmasını da kapsamaktadır.
Kısa dönem hedeflerimiz arasında, üzerinde en çok odaklandığımız konu, mesleğin çağdaş işlevlerini karşılayacak yeterlilikte bir “Ebelik Yasası”nın en kısa sürede kanunlaşmasıdır. Mesleğin güçlenmesinin ilk ve en önemli basamağı olarak gördüğümüz yasamızın bir an önce yaşama geçmesi için var gücümüzle çalışmaktayız.
Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda, meslektaşlarımızın yükselen sesi olmayı sürdüreceğiz.


Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
1954

Üye Sayısı
1700

Adres
Rumeli Cad. No: 47/607
Nişantaşı/İSTANBUL

Telefon
0 212 296 96 53

Web Adresi
www.turkebelerdernegi.com

e-posta
info@turkebelerdernegi.com

Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Nazan Karahan

Başkan Yardımcısı
Asibe Özkan

Genel Sekreter
Feride Yiğit

Ayniyat Saymanı
Esra Çömezoğlu

Sayman
Aysel Gök

Yönetim Kurulu Üyeleri
Hafize Öztürk Can
Fergül Sayık


Yönetim Kurulu
Yedek Üyeler
Filiz Aslantekin
Nazife Aktürk
Dilek Doğan Karaman
Dilek Sayın
Zeynep Durmuş

Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Asiye Kocatürk
Tuğba Yılmaz Esencan
Nilgün Toksoy

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeler
Hülya Ceyhan
Bihter Doğan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-ebeler-dernegi-74-0-95.html

aerol
04-16-2011, 20:53
Endokrinolojide Diyalog Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Endokrinolojide Diyalog Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Endokrinolojide Diyalog Derneği 2004 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Dernek, tıbbi ve cerrahi endokrinoloji ile ilgili obezite, jinekoloji, onkoloji, üroloji, nöroşirurji, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji alanlarında çalışanları biraraya getirerek bu alanlardaki bilimsel araştırmaları izlemek, tartışmak ve gereğinde bunları yaymak, uluslararası standartları izlemek ve ülke-mizde uygulanmasına katkıda bulunmak ve meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirerek ulusal endokrinoloji çalışmalarında yüksek bir standart oluşturmak amacı ile kurulmuştur.
Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimizin şu anki üye sayısı 101’dir. Üyelerimiz endokrinoloji birimiyle ilgili branşlardan (cerrahi, endokrinoloji, jinekoloji, onkoloji, üroloji, nöroşirurji, radyoloji, nükleer tıp, patoloji) uzman hekimlerden oluşmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yüzde 30’u üye

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimiz genel kurulu üç yılda bir yapılmaktadır. En son genel kurulumuzu Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik birbilimsel yayınınız var mı?
Endokrinolojide Diyalog Dergisi adı altında bir dergimiz yayınlanmaktadır. Bu dergimiz 2004 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda 4 kez yayınlanmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğin yeterlilik kurulu olmamakla birlikte, Avrupa Endokrin Cerrahi Board sınavlarına hazırlık amacıyla “Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayları” yapılmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz çatısı altında mezuniyet sonrası eğitim kursları, web üzerinden canlı yayın şeklinde eğitim kursları gerçekleştirilmektedir. Bunları bir liste halinde şu şekilde sıralayabiliriz;
Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz mezuniyet sonrası eğitim kursları
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - İstanbul, 2001
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu-Abant, 2002
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bursa, 2003
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bursa, 2004
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bursa, 2005
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Erzurum, 2007
Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Adana, 2008
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Kuşadası, 2009
Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Antalya, 2010’dur
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları içinde yapılan çalıştaylar ise Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı Kuşadası, 2009
Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı Antalya, 2010’dur
Web üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilen eğitim kurslarımızı da, Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kursu, Laparoskopik Adrenalektomi Kursu, Tiroid Kanserinde Boyun Disseksiyonu Kursu, Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Kursu, Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kursu olarak sıralayabiliriz.
Web üzerinden yapılan her canlı yayında ortalama 350 meslektaşımız bu kursları izledi. Canlı ameliyat sırasında web üzerinden soru sorulabildi. Bu kurslara toplam 1.500 meslektaşımız katıldı.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin bir yeterlilik kurulu yok. Dolayısıyla yeterlilik sınavı yapmıyoruz. Ama size şöyle bir bilgi verebilirim.
Avrupa Endokrin Cerrahisi Kurulu Division of Endocrine Surgery (DES); 1999’da Avrupa Medikal Uzmanlar Birliği’nin Cerrahi Bölümü (UEMS Section of Surgery) ile Avrupa Cerrahi Boardı (European Board of Surgery) iş birliğiyle kuruldu. Bu kurulun amaçları; endokrin cerrahide sürekli eğitimin sağlanabilmesi için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi, üst uzmanlık eğitimi sertifikasyonunun standardizasyonu, bireysel ve kurumsal eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve denetlenmesi olarak özetlenebilir. DES, 2003 yılında Yeterlik Sınav Kurulu oluşturmuştur. Bu kurul başvuru sayısına göre her yıl bir sınav yaparak, ortalama 7-8 genel cerrahi uzmanına Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterliği Sertifikası vermektedir. Yeterlik sertifikası alan genel cerrahlar Avrupa’nın özellikle endokrin cerrahi konusunda yetkin hastanelerinde görev almakta öncelikli olmaktadır.
Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik (Board) Sınavına Avrupa Birliği üyeleri ile Avrupa Cerrahi Eğitim Birliği (UEMS)’ne üye ülkelerinin (AB dışında Norveç, İzlanda, İsviçre, Ukrayna, İsrail ve Türkiye) vatandaşı cerrahlar girebilmektedir.
UEMS Avrupa Endokrin Cerrahisi DES Bölümü Başkanı Sayın Prof. Anders Bergenfelz önümüzdeki Kasım ayında Kuşadası’nda yapılacak olan 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu’nda konuk olarak yer alacaktır. Yine Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavı Komisyon Başkanı Sayın Prof. Antonio Sitges-Serra geçen aylarda Bursa’da konuk olarak bulunduğu sırada genç Türk cerrahlarının Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda bir engel olmadığını bildirmiştir. Gerek her iki başkan gerekse kurulun diğer üyeleri endokrin cerrahisi konusunda yetenekli Türk cerrahlarının sınava girmelerini ve sertifikasyon edinmelerini desteklemektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Özellikle endokrin cerrahisi konusunda yetişmek ve ilerlemek isteyen, yabancı dili sözlü bir sınava girmeye yetecek düzeyde olan, genç genel cerrahi uzmanlarını teşvik amacı ile ülkemizde ilk kez bir endokrin cerrahi temel eğitim çalıştayı düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu çalıştayın yapısı ve içeriği Avrupa Yeterlik Sınavı’na paralel olarak hazırlanmaktadır. Bir günlük çalıştay olarak planlanan bu temel eğitim toplantısı ile ana toplantı olan Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu bir bütün olarak ele alınmıştır. Ana toplantı içeriğinde olan konular çalıştay programına alınmayarak, tekrarlardan kaçınılması amaçlanmıştır.
Temel eğitim çalıştayının yapılandırılmasında ve yürütülmesinde Avrupa Endokrin Cerrahisi Board Kurulu’nun Başkanı, çeşitli üyeleri ve Yeterlik Sınavı Başkanı yardımlarını esirgememiştir. Bundan sonraki yıllarda çalıştaydaki derslerden en az bir tanesini bu kurul üyelerinden birisinin anlatması sağlanacaktır. Bu şekilde hem sınavın nedeni, içeriği ve amaçları bizzat kurul tarafından katılımcılara iletilebilecek hem de sınava girmeleri için yönlendirici olacaktır.
Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavı’na hazırlık amaçlı bu tip mezuniyet sonrası eğitim kursları her yıl Avrupa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenmektedir. Kendi ülkemizde yapılması planlanan bu ilk çalıştayda da bu kurs programlarına paralel kompakt bir eğitim planlaması yapıldı. Çalıştayda görev alacak eğiticiler gerek endokrin cerrahisi gerekse tıbbi eğitim verme konusunda deneyimli kişiler arasından belirlendi.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatları, bağışlar ve Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu gelirleri.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Endokrin cerrahisinde multidisipliner yaklaşımı yaygınlaştırmak, dergimizin uluslararası indekslere girmesini sağlamak, canlı yayınlarla endokrin cerrahisi eğitimini vermek, Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlilik Kurulu ile ilişkileri güçlendirmek.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2004

Üye Sayısı:
101

Yayınlar:
Endokrinolojide Diyalog Dergisi

Adres:
Kuloğlu Mah. Faikpaşa Yokuşu 13/1 Çukurcuma,
Beyoğlu-İstanbul

Web Adresi:
www.endokrin.com (http://www.endokrin.com)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Selçuk Özarmağan

2. Başkan:
Prof. Dr. Yeşim Erbil

Sekreter:
Prof. Dr. Neşe Çolak

Sayman:
Uzm. Dr. Serkan Sarı

Üye:
Doç. Dr. Mehmet Uludağ
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-endokrinolojide-diyalog-dernegi-74-0-147.html

Türkiye Biyoetik Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye Biyoetik Derneği, kasım 1994’de merkezi Ankara’da olmak üzere kuruldu. Türkiye’de “biyoetik” ile ilgili bir dernek kurma fikri ilk defa, Amsterdam’da yapılan I. Dünya Biyoetik Kongresi dönüşü Prof. Dr. Yaman Örs ile Dr. N. Yasemin Oğuz tarafından önerilmiştir. Prof. Örs ve Dr. Oğuz, Uluslararası Biyoetik Derneğinin bu etkinliğinde birçok katılımcının kendi ülkesindeki bir dernek ya da benzeri bir tüzel kişilik adına katıldığını görmüşler ve Türkiye’ye dönüşlerinde böyle bir derneğin kurulması çalışmalara başlamışlardır.

Türkiye Biyoetik Derneğinin (o zamanki adıyla Biyoetik Derneği) kurulmasına daha çok tıp çevresi ön ayak olmuştur. Kurucu üyeler, Berna Arda, Ferruh Dinçer, Funda Kadıoğlu, N. Yasemin Oğuz, Yaman Örs, Gülbin Özçelikay, Atilla Özgür, Serap Şahinoğlu, Sevgi Şar ve İlter Uzel'dir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğin hedefi, Dernek tüzüğünde de belirtildiği gibi, biyoetiğin gelişmesine ve eğitimine katkıda bulunmak, sağlık uğraşları ve diğer bağlantılı alanlarla ilişkisini geliştirmektir. Bu maddede biyoetiğin, hekimlik, hemşirelik, diş hekimliği, veteriner hekimliği gibi sağlık uğraşları, öteki biyolojik bilimler ve belli başlı mesleklerdeki ahlaki değerleri inceleyen alan olarak en kapsamlı tanımı kabul edilmiştir. TBD amacına uygun olarak dernek, biyoetik konusuna ilgisi ve katkısı olanları bir araya getirmek; bu alandaki sorunları birlikte tartışmak; mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlanmasını geliştirmek; üyeler arası ve uluslararası haberleşmeyi gerçekleştirmek; konferans, sempozyum, seminer, kongre ve yayın gibi etkinlikler göstermek; bilimsel çalışmalar düzenlemek ve desteklemek konunun halka tanıtımı gibi işlevleri benimsemiştir. Ayrıca, Dernek üyeleri arasında yakınlaşmayı sağlamak, biyoetik alanını ilgilendiren, uğraş onurunu yaralayıcı davranışlar ve sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı topluma duyurmak amacını da gütmektedir. Derneğimiz, biyoetikle ilgili konularda her türlü akademik uğraşsal etkinlikte bulunur.

Alanınızda başka Derneklerde hizmet veriyor mu?
Tıp etiği alanında başka derneklerin de kurulduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, Türkiye Biyoetik Derneği tıp etiği, deontolojisi ve genelde biyoetik alanlarında ulusal sıfatına sahip, TTB öncülüğünde Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDEK) bünyesinde alanını asli üye olarak temsil eden, bu alanda sempozyum ve kongre düzenleme yetkisine haiz bir uzmanlık derneği olduğundan, farklı bir konumda bulunduğunu belirtmek isteriz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
87 asil, 48 fahri olmak üzere 135 üyesi bulunan Derneğimizde, asil, fahri ve onursal üyelik statüleri mevcuttur. Asil üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Derneğin amacına uygun disiplinlerden uzmanlık belgesi veya yüksek lisans veya doktora diploması, ya da sertifika almış veya aynı disiplinlerde uzmanlık, yüksek lisans veya doktora eğitim almakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler asil üye olarak derneğe üye olabilirler. Ayrıca Dernek amacına uygun alanlarda faaliyet gösteren gerçek tüzel kişiler de asil üye olabilirler. Derneğin amaçlarına veya Dernek çalışmalarına veya Derneğin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş herkes
Derneğe fahri üye olabilir.
Dernek Genel Kurulu, Derneğin amaçlarına veya Dernek çalışmalarına, ya da genel olarak biyoetik alanına katkılarından ötürü medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş kişilere onursal üyelik statüsü verebilir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye’de alanımızda uzmanlık ve/veya doktora yapmış hekimlerin yüzde 90’a yakını Derneğinize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimiz genel kurulu bir yıl seçimli, bir yıl seçimsiz olarak her yıl kasım ayının ilk 15 gününde olmak üzere yönetim kurulunun saptayacağı bir tarihte olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. En son seçimli Genel Kurul 24 Kasım 2007 tarihinde toplanmış ve Derneğin idari organları seçimle yenilenmiştir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Türkiye Biyoetik Derneği’nin düzenli güncellenen akademik, bilimsel çizgide oluşturulmuş www.biyoetik.org.tr isimli web sitesi vardır. Ayrıca üç ayda bir düzenli olarak yayınlanan e-dergi niteliğinde E-Bülten’i bulunmaktadır. E-Bülten’de Dernekle ilgili etkinliklerin yanı sıra, disiplinimizle ilgili bilimsel, akademik makaleler yayınlanmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin Yeterlik Kurulu bulunmamaktadır. Ancak mezuniyet öncesi ve sonrası tıp etiği eğitiminin standardize edilmesi amacıyla bir sempozyum düzenlenmiş, uzlaşılan noktalar üzerinden çekirdek program oluşturulması hedeflenmiştir. Derneğimizin bu yöndeki çabaları sürmektedir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye Biyoetik Derneği, kuruluşundan başlayarak iki yılda bir biyoetik konularında sempozyum, 2001 yılından bu yana ulusal tıp etiği kongreleri düzenlemektedir. Ayrıca Derneğimiz tıp etiği konularında kurslar ve belli temalar üzerine yapılan konferanslar düzenlemiş; bunların yanı sıra daha çok sempozyum ve kongrelerin bildirilerini içeren pek çok kitap ve rapor yayınlamıştır. En son olarak 28-29 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da düzenlemiş olduğu “Sağlıkta Dönüşümün Etik Boyutu” başlıklı 6. sempozyumu sunularını kitap halinde yayınlamıştır. Bu kitapta tematik olarak verilen konferanslar ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin tıp etiğine yansımalarını çeşitli yönleriyle ele alıp masaya yatıran çalıştayların raporları bir araya getirilmiştir.

TBD şimdi 13-15 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara’da yapacağı V. Tıbbi Etik Kongresi’ni “Tıp Etiğinden Biyoetiğe” perspektifi ve vizyonu ile düzenlemeye hazırlanmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz temel disiplinini ilgilendiren çeşitli konularda alt kurullar oluşturup çalışma raporları hazırlamaktadır. Bunların son örneği 2007 yılında kurulan “Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları\" kuruludur. Kurul çalışmalarını bu yılsonunda tamamlamayı planlamaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Türkiye Biyoetik Derneği Birleşmiş Milletler örgütüne bağlı UNESCO ile akademik, bilimsel işbirliği yürütmektedir. En son olarak, UNESCO Milli Komisyonu ile birlikte tıp etiği eğitimi konusunu ele alan bir toplantıyı 2007 yılında gerçekleştirmiştir. UNESCO Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Henk’ten Have’nin yazmış olduğu Biyoetik Kurullar kitabı, Derneğimiz üyelerinden bir grup tarafından Türkçeye çevrilmiş ve çeviri edisyonu yapılmıştır. Bu kitap basılmak üzeredir. Derneğimiz bu yayınla, alanımızın bu önemli uğraş konusuna katkı getirmeyi hedeflemektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimizin en önemli kaynağı üye aidatlarıdır.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan ya ptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Dernek gelirlerimizin hemen hemen tamamını oluşturmaktadır. Her asli üye düzenli aidat ödemekle yükümlüdür. Dernek saymanı tarafından yapılan düzenli kontrollerle bu görevin takibi yapılmaktadır. Dernek tüzüğüne göre iki yıl üst üste aidat ödememek üyelikten çıkarılmaya neden olmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Alanımızın en büyük sorunlarından biri Tıp Etiği ve Tıp Tarihi alanının Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nden çıkarılmış olmasıdır. Bu nedenle son yıllarda Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda yer alamayan alanımız, mezuniyet sonrası eğitimini sadece doktora programları ile yürütmek durumunda kalmıştır. Bu sorun giderek artan ve eksikliği duyumsanan tıp etiği uzmanlarının sayıca yetersiz kalmasına yol açmaktadır. TBD üyelerince hazırlanan “Türkiye’de Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Dönemde Etik Eğitimi Raporu” 2001 yılında Ankara’da yayınlanmıştır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bilimsel bir alan araştırması yapmadan bu konuda beyanda bulunmak tam olarak doğru olmasa da, son yıllarda sağlık alanında yapılan uygulamalar ve yürütülen siyasalar sonucunda hekimlerin alanımızda akademisyen olarak çalışmaya daha çok eğilim gösterdikleri gözlenmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizi yukarıda ayrıntılı biçimde açıklanan hedefleri doğrultusunda yurt içinde daha verimli biçimde çalışan bir örgüt haline getirmek, yurt dışında etkinliklerini duyurabilmek ana hedefimizdir. Güncel tıp etiği sorunlarına ilişkin olarak gereksinime yanıt veren, sağlık çalışanları için yol gösterici etkinliklerde bulunmayı, ayrıca günümüz tıbbi uygulamalarında görülen değersel erozyonu azaltmak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı hedefliyoruz.

Teşekkürler. 12/08/2008

24 Kasım 2007 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime seçilen üyeler:
Kuruluş tarihi: Kasım 1994
Üye sayısı: 87 Asil, 48 fahri
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Başkan
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman

Yardımcı Başkan
Yrd. Doç. Dr. Funda G. Kadıoğlu
Dr. Gülay Yıldırım

Genel Sekreter
Yrd. Doç. Dr. Tamay Başağaç

Sayman Uzm. Zehra Edisan

Üyeler
Doç. Dr. Serap Şahinoğlu
Prof. Dr. Gülbin Özçelikay
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken
Prof. Dr. Yaman Örs
Prof. Dr. İlter Uzel

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Berna Arda
Prof. Dr. Sevgi Şar
Dr. M. Cumhur İzgi

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Hemş. Sultan Alan
Uzm. Zehra Göçmen
Dt. Mine Kahveci

Kamu yayarı statüsü: Var
Yayınlar: www.biyoetik.org.tr web sitesinden izlenebilir.

Tel: 0312 312 00 82 E-Posta: hapkf@hacettepe.edu.tr
Web adresi: www.biyoetik.org.tr (http://www.biyoetik.org.tr)
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-biyoetik-dernegi-74-0-58.html

aerol
04-16-2011, 20:54
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 18 Şubat 1947 yılında aralarında Prof. Dr. Perihan Çambel, Rasim Adasal, Mazhar Osman, Fahrettin Kerim Gökay gibi zamanın ünlü bilim, siyaset ve toplum önderleri tarafından kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür.

Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiştir. 1962 yılında ülkemizin ilk kanser hastanesi olan "Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesini" açmıştır. Ülkemizin ilk kanser dergisi olan "Turkish Journal of Cancer" 1973 yılında önce Türkçe, 1978'den sonra da İngilizce olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Derneğimiz kurulduğundan bu yana broşürler, kitaplar basmaktadır. Poster yarışmaları yapılmış ve yaygın olarak kullanılmıştır. 1956 yılında Nisan ayının ilk haftası Derneğimizin önerisi ile "Kanser Haftası" olarak kabul edilmiştir. İlk kanser kongreleri de Derneğimiz tarafından düzenlenmiştir. İlk kanser istatistikleri yönetim kurulu üyemiz ve önceki başkanlarımızdan Prof. Dr. Dinçer Fırat tarafından 1980 yılında yayınlanmıştır. 1994 yılında kanser araştırmalarına destek olmak için Terry Fox koşuları düzenlenmeye başlamıştır. 1. Orta Doğu Kanser Kongresi 1969 yılında düzenlenmiş, bugün hâlâ iki yılda bir yapılan ulusal kanser kongrelerinin birincisi 1975 yılında Derneğimiz tarafından başlatılmış ve bugüne kadar defalarca Derneğimiz tarafından düzenlenmiştir, şimdi artık onkoloji meslek örgütleri tarafından düzenlenmektedir. 1954 yılından bu yana da Türkiye'nin ilk kanser savaşçısı Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar adına onur konferansları düzenlenmektedir. Bu yıl 53. sü düzenlenmiştir.

2006 yılında Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi binası yaptırılmıştır. 2006 yılında yine bir ilk gerçekleştirilmiş ve ilk kez Ulusal Kanserli Hasta Kongresi düzenlenmiş olup bu yıl 5. si yapılmıştır. 2006 yılından beri her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü aktivitelerini düzenlemektedir. 2007 yılında Meme Kanseri Danışma Hattı'nı kurmuştur. 1969 yılında Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC), 2003 yılında da Avrupa Kanser Örgütleri Birliği (ECL) üyesi olan Derneğimiz, 2008 yılında da UICC tarafından "Yılın En Başarılı Kanser Örgütü" seçilmiştir.

Derneğinizin başka illerde de şubeleri var mı?
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğinin İzmir, Adana, Antalya, Kayseri, Bursa, Kayseri, Gaziantep ve Konya olmak üzere 8 ilde şubesi bulunmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz kanserden korunma, halk ve profesyonel eğitimi, hasta destek grupları, kanser araştırmaları, kanser politikaları başta olmak üzere kanser kontrolünün tüm alanlarında faaliyet göstermektedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
Derneğimize asıl üye olabilmek için; medeni hakları kullanma yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, kamu haklarından yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olmak, ağır hapis cezası gerektiren fiillerden, yüz kızartıcı suçların ya da Dernekler Kanunu'nun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak, genel kurulca yıllık ya da üç yıllık dönemler için geçerli olmak üzere, saptanacak yıllık aidat ve giriş ödentisini yüklenmek, yönetim kurulu üyelerinden iki üyenin önerisini taşıyan dilekçe ile Kuruma başvurmak ve yönetim kurulunun kararı ile üyeliğe alınmak gerekir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Üç yılda bir yapılıyor. Bu yıl olağanüstü genel kurul yaptık, iki yıl sonra olağan genel kurul yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Ülkemizin ilk kanser dergisi "Turkish Journal of Cancer" 1973 yılında önce Türkçe olarak Derneğimiz tarafından yayınlanmaya başlanılmıştır. Bu dergimiz 1978'den sonra da İngilizce olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Bununla birlikte Türk Kanser Haberleri Dergisi, UICC- Klinik Onkoloji Kitabı, Malign Tümörlerde TNM Sınıflaması Kitabı, Prof. Dr. Dinçer Fırat'ın "Cancer Statisistics in Turkey and in The World 1996-2003" İstatistik Kitabı, broşürler ve afişler gibi yayınlarımız bulunmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
İlk kanser kongresi 1975 yılında Derneğimiz tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca, her yıl Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi düzenlemektedir. Bu kongreye kanserli hasta, hasta yakınları, hekimler, hemşireler ve konu ile ilgilenen halkımız katılmaktadır.

Derneğimiz, UICC ile beraber "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikte; Türkiye genelinde afiş ve broşürlerimiz dağıtılmakta, konu ile ilgili televizyon, radyo ve gazetelerde haberler yer almaktadır.

Türkiye'deki kanser araştırmalarına destek amaçlı 1994 yılından beri her yıl düzenli olarak Ankara ve İstanbul'da Terry Fox Koşuları düzenlenmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz 1969 yılında UICC ve 2003 yılında da ECL'ye derneğine üye olmuştur. 2008 yılında da Derneğimiz UICC tarafından "Yılın En Başarılı Kanser Örgütü" seçilmiştir. Ayrıca, ben 2008 yılında UICC Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 2009 yılında da ECL Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım.

Ortak çalışmalarımıza gelince. UICC ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü aktiviteleri ve Ulusal Kanserli Hastalar Kongreleri düzenlemekteyiz. Derneğimiz dış merkezlerle de bilgi alışverişini sürdürmektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğimizin başlıca gelirlerini bağışlar ve kira oluşturmaktadır.

Derneğinizin kamu yararı statüsü var mı?
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğimiz Bakanlar Kurulunun 6 Ekim 1947 tarih ve 3-6502 sayılı Kararnamesi ile "Kamuya Yararlı Dernek" olarak kabul edilmiştir.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
18 Şubat 1947

Kamu Yararı:
Bakanlar Kurulunun 6 Ekim 1947 tarih ve 3-6502 sayılı Kararnamesi ile "Kamuya Yararlı Dernek" olarak kabul edilmiştir.

Derneğin Yayınları:
Türk Kanser Haberleri Dergisi, Turkish Journal of Cancer Dergisi, UICC-Klinik Onkoloji Kitabı, Malign Tümörlerde TNM Sınıflaması Kitabı, Prof. Dr. Dinçer Fırat'ın "Cancer Statisistics n Turkey and in The World 1996-2003" İstatistik Kitabı, Broşürler ve Afişler

Şubeleri:
İzmir, Adana, Antalya, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Konya

Adres:
Tuna Caddesi, Ataç 1. Sokak No: 21/1 Yenişehir/Ankara

Tel:
0 312 431 29 50
0 312 431 29 51

Faks:
0 312 431 39 58

e-mail:
info@turkkanser.org.tr

Web Adresi:
www.turkkanser.org.tr (http://www.turkkanser.org.tr)

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. M. Tezer Kutluk

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Şuayip Yalçın

Sayman:
Prof. Dr. Bilgehan Yalçın

Üyeler:
Prof. Dr. Dinçer Fırat
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu
Doç. Dr. Nurettin Boran
Av. Özcan Atalay
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Prof. Dr. Şevket Ruacan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-kanser-arastirma-ve-savas-kurumu-dernegi-74-0-134.html

Anatomi Araştırmaları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Anatomi Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaittin Elhan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Anatomi Araştırmaları Derneği, Kulak Burun Boğaz ile Anatomi Anabilim Dalının müştereken kurduğu araştırmaya yönelik bilimsel ağırlıklı bir dernek. Derneğimiz 9 kurucu üyesi tarafından 14 Mart 2003 yılında kuruldu. Kuruluş gayemiz çok daha farklı idi. Büyük hedeflerimiz vardı. Ancak bizim Derneğimizin faaliyeti bilimsel araştırmaya yönelik olması nedeniyle kadavraya bağlı bir faaliyetimiz vardı. Kurulduğumuz dönemde kadavra faaliyetimiz iyiydi. Bundan kurslar düzenliyorduk. Çokda iyi yol alıyorduk. Yılda üç kez kurs yapıyorduk. Bu kursları daha da genişletip, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüp bir okul haline getirmeyi hedefliyorduk. Çünkü bir kursa bir grup geliyordu öbür kursa bir başka grup geliyordu. Oysaki kurslar birbirini tamamlayıcı nitelikte kurslardı. Bu nedenle birinci aşamaya gelen grup ikinci, üçüncüye de gelsin ve sonunda da Sağlık Bakanlığının da tasdikleyeceği diploma türü bir belge verilsin diye düşünüyorduk. Oysa ki 2-3 senedir kadavra akımının kesilmesi nedeniyle değil okul, kursları bile yapmakta zorlanıyoruz. Eğer elimizde yeterli kadavra olursa bu faaliyetlerimize tekrar başlayacağız. Ancak cerrahi anabilim dallarına elimizden geldiğince imkân tanıyoruz. Örneğin kadavra ile ilgili anatomi ağırlıklı ise tezlerini burada yapabiliyorlar. Beyin cerrahları gelip burada çalışabiliyorlar. KBB, plastik cerrahi gelip çalışabiliyor. Tabii kadavra sayısı azaldıkça bu çalışmalarda giderek azalıyor.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Genel faaliyet alanımız özellikle fakülteden sonra asistan, uzman hatta uzmanların becerilerinin artırılması ve yeni tekniklerin uygulanabilmesi amacıyla öğretici kurslar düzenlemek. İkincisi asistanlarımızı, araştırma görevlilerimizi yine yönetim kurulu kakarıyla yurtiçi ve yurtdışı kongrelere göndermek. Bilimsel bir çalışma yapılıyorsa o çalışmayı desteklemek. Bizim ana prensibimiz ve faaliyet çizgimiz bu.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bildiğim kadarıyla yok. Bir Anatomi Derneği var ama o daha farklı çalışıyor. Genel anlamdaki konularla ilgileniyor.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Şu anki üye sayımız 49. Uygulamalı, pratiğe dayalı bir eğitime dayalı olmamız nedeniyle herkesi üye yapamıyoruz. Onun için cerrahi alanda kendini ispatlamış, ilerisi açık olan, cv’si açık olan kişileri tercih ediyoruz.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Şu an için kesin bir rakam söyleyemeyeceğim ancak üye olmak isteyen çok kişi var. Şimdilik Dernek olarak sayıyı az ama öz tutuyoruz. İleri de kadavra sayısı artar, hizmetimiz genişletilebilirse üye sayımızı da artıracağız.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Anatomi Araştırmaları Derneği Genel Kurulu her yıl yapılıyor. En son genel kurulumuzu Haziran 2007’de yapmıştık. Bu haziran ayında yine genel kurul ve üye seçimlerimizi yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Şu an için periyodik olalar yayınladığımı herhangi bir yayınımız yok.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Kadavranın bol olduğu dönemlerde KBB’ye hitap eden, yılda üç kongre, üç de kurs düzenliyorduk. Çok büyük bir ilgi vardı. Hatta o kursa girebilmek için torpil aranıyordu. Bazı firmalarda bunu biz üstlenelim bizim önerdiğimiz kişiler girsin gibi bir havaya girdi. Baktık olmayacak yok dedik. Biz bunu dağıtacağız ve her şehirden her hastaneden birer kişi alacağız dedik. Gerçekten öğrenmek isteyen, ihtiyacı olan kişiler gelsin istedik. Kurslarımızı bu ilkeyle düzenledik. Derneğimiz kurulduğundan bu yana 4 kurs düzenledik.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimiz çok bir geniş kadroya sahip değil. Kadavranın kesilmesi nedeniyle de düşüncelerimizi tam gerçekleştirebilmiş bir pozisyonda değiliz. Bu nedenle de bilimsel kurullar oluşturmadık. Eğer kadavra gelirse tabii ki geniş çalışma gurupları oluşturabileceğiz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz yeni bir dernek sayılabileceği için henüz herhangi bir uluslararası mesleki örgüte üyeliğimiz yok. Üstelik son iki senedir kurs yapamıyoruz. Derneğimizin 4-5 senelik bir mazisi olduğunu belirtirsek ilk 2-3 sene çok güzel faaliyetler yaptık ama kadavranın kesilmesi ile birlikte biz de kabuğumuza çekilmek durumunda kaldık. Bütün gayretimizle kadavra akımının tekrar sağlanmasına çalışıyoruz. O akım sağlandığı hâlde bu tür şeylerde gündeme gelecektir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Aslına bakarsanız Derneğimizin geliri yok. Eskiden kurs yaptığımız dönemlerde çok cüzi bir rakam, 50 YTL gibi bir rakam alınıyordu. O da zaten kurs giderlerine harcanıyordu. Şu an dernek geliri diyebileceğimiz yıllık üye aidatları var o da yıllık bin 500 YTL.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamadık. Üyelerimizden mümkün olduğunca aidatlarını toplamaya çalışıyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Bu süre eskiden uzmanlık yapanlar için iki, doktora yapanlar için dört seneydi. Ama ikisi arasında bir eğitim farkı yok. İkisi de tez hazırlıyor ikisi de aynı dersleri alıyor. Bu nedenle son yapılan düzenleme ile eğitim süresi 4’er sene oldu. Bizce bu süre yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Anatomi dalında eskiden, yani 20-30 sene önce yoktu. Çok ender talep vardı. O bakımdan biyolog da alınıyordu, veteriner hekim de alınıyordu. Ben de veteriner hekimim, o kaynaktan geldim. Yaklaşık 39 seneyi doldurdum burada. Uzun bir hizmetim var. Şimdi ise talep çok. O nedenle tıp dışından almıyoruz. Ancak kanun ve yönetmelik buna müsait olduğundan periferde tıp dışından da alan var. Bugün için bir sıkıntı yok.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Kadavra olmadığı sürece yerimizde oturacağız. Bizim faaliyetimiz kadavra üzerine. Kadavra olduğu zaman çok büyük hedeflerimiz var. Örneğin bir KBB uzmanı ilk ameliyatını yapamayacak. Bizde en az 5, kadavra durumuna göre 10 tane uygulama yaptıktan sonra bu işi yapmaya başlayabilecek. Biz ona Dernek olarak bir belge vereceğiz, o da canlı üzerinde uygulamaya başlayabilecek. Yani acemilikleri canlıda değil kadavrada gidecek. Bir düşünceydi bunlar, yapamadık. Çünkü kadavra yok. Kadavra gelirse bunları yapmak istiyoruz. Belki board sınavları da yapılacak. Buradan alamayan uzman olamayacak. İnşallah kadavra gelir biz de bu düşüncelerimizi hayata geçirebiliriz.

Teşekkürler.
02/06/2008


Kuruluş tarihi: 14 Mart 2003
Üye sayısı: 49
Kamu yayarı statüsü: Yok

Haziran 2007’de yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Alaittin Elhan
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Babür Küçük

Sekreter
Doç. Dr. Orhan Yılmaz

Sayman
Prof. Dr. İbrahim Tekdemir

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Prof. Dr. İrfan Yorulmaz

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Gürsel Dursun Prof. Dr. Ahmet Mehmet Demirtaş Levent Naci Özlüoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Nazım Korkut Cem Bilgen Uzm. Dr. Ozan Bağış Özgürsoy Uzm. M.Kürşat Gökcan Onur Çelik

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Gerek Müge Özcan Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu

Adres: Selanik Caddesi No. 28/4 Kızılay / Ankara
Tel: 0312. 425 41 14
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-anatomi-arastirmalari-dernegi-74-0-61.html

aerol
04-16-2011, 20:55
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Sindel

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1995 yılında Ankara'da kuruldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden öğretim üyeleri ile birlikte o dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde olan bir arkadaşımızın katılımıyla 7 kurucu üye tarafından kuruldu. O tarihten bu yana çalışmalarını giderek artan bir tempoyla sürdürmekte.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir?
Derneğimizin kuruluş amacı hipertansiyonun önemini topluma vurgulamaktır. Faaliyet alanlarımızı genel olarak, hipertansiyon konusunda son derece yetersiz bilgiye sahip olan hastaları bilgilendirmek, hastalar açısından mümkün olduğu kadar tedaviyle uyumu sağlamak, tedavisiz kalan tansiyonun zararlarının farkında olmayan kitlelere, tansiyon konusunda bilgi vermek, bunun yanı sıra diyaliz hekimlerine diyaliz konusunda, nefrologlara da böbrek hastalıkları konusunda ulaşarak hem tansiyon hem böbrek hastalıkları ve böbreğin son dönemindeki tedavileri ile ilgili bilgi ulaştırmak olarak sayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Şu anda Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği ve Türk Nefroloji Derneği var. Biz onlara da üyeyiz. Çalışmalarımızı iş birliği içerisinde sürdürüyoruz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize şu anda nefrologlar ve pediatrik nefrologlar üye olabilmektedir. Bizim standart bir üye sayımız var, bunu çok fazla artırma yoluna gitmiyoruz. Şu anki üye sayımız 100.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yelpazemiz çok geniş, ancak binlere varan sayının ancak 100'ü üyemiz. Dolayısıyla bu sayı az.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin genel kurulu üç yılda bir yapılıyor. En son genel kurulumuzu Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
İnternet üzerinden bilimsel faaliyetlerimiz tüm üyelerimize ve internete girebilen herkese açık olarak sürdürülmektedir. Ancak şu an için basılı materyal olarak bir yayınımız yok.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Dernek olarak bir yeterlilik sınavı yapmıyoruz. Ancak bilimsel çalışmalara ödül veriyoruz. Yine tez çalışmalarına, ve araştırmalara katkıda bulunuyoruz. Hangi tez çalışmalarına, araştırmalara katkı sağlanacağı, hangi çalışmalara ödül verileceği konusu Derneğimizin yönetim kurulu tarafından değerlendiriliyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz her yıl düzenli olarak mayıs ayında bir kongre düzenler. Bu yıl 12'incisini gerçekleştireceğiz. Bu arada mutlaka her ay Ankara içerisinde lokal toplantılarımız oluyor. Bu toplantılarda, toplantıyla ilgili bilimsel faaliyetler ve bu faaliyetlerde görevli hekimlerimiz konuşmalar yapıyorlar. Bu toplantılarımız, Ankara'daki tüm heimlerimize açık toplantılardır.

Diğer bir faaliyet alanımız da yılda iki kez Ankara dışında herhangi bir bölgede gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantılarımız. Ankara dışında herhangi bir bölge derken hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bu toplantılarımızı yaptık. Bu toplantılar da o bölgedeki hekimler, Ankara'dan katılan hekimler, diğer çevre illerden gelen diyaliz hekimleri katılıyorlar.

Bunlardan en önemlisi de, daha önce iki kez gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl üçüncünü gerçekleştireceğimiz, "Türkiye'nin Nabzını Ölçüyoruz" projesi. Bir tır ile ilk yıl Türkiye'nin yedi ilini dolaştık. Yaklaşık 16 bin kişinin tansiyonu ölçüldü. Tabii yaptığımız sadece tansiyon ölçmek değil. Yaklaşık 15-20 bin civarında da bilgilendirici broşürler dağıttık. Geçen yıl il sayısını biraz kısıtladık, ama buna karşın çevreye daha çok yöneldik. 30 bin civarında tansiyon ölçüldü ve 50 bin civarında da broşür dağıtıldı. Bu çalışmayı Sağlık Bakanlığı ve sponsor ilaç firmaları ile birlikte yürütüyoruz. Derneğimiz bu çalışmayı tamamen sosyal sorumluluk projesi dahilinde yapıyor. Yönetim kurulumuzun birkaç üyesi mutlaka çalışmanın yapıldığı şehirde bulunuyor. Hiçbir şekilde bundan bir gelir elde etmiyor.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Yapılacak toplantılarla ilgili olarak arkadaşlarımız görevlendiriliyor. Ancak standart olarak belirlenmiş bir grubumuz yok. Hangi bilimsel toplantıyla ilgili, hangi bilimsel çalışma yapılacaksa o konuyla ilgili arkadaşlarımıza, yönetim kurulunda olmasalar bile görev veriyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dünya Hipertansiyon Ligi'ne üyeyiz. Bu çok önemli. Türkiye'de buna sadece iki dernek üye.

Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği bir de bizim Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneğimiz üye. Dünya Hipertansiyon Ligi Başkanı geçen yıl ki kongremize gelerek bizzat çalışmalara, toplantılarımıza katıldı. Daha sonra bizden temsilciler, Dünya Hipertansiyon Kongresi'nde bulundular. Bu organizasyon kapsamında, Dünya Hipertansiyon Ligi'nin sloganları her yıl değişir. Örneğin; geçen yıl kullanılan slogan, "Sessiz Katil Hipertansiyon"du. Biz de bu temayı işledik. Bu yıl "Tuz ve Zararları." Biz de yine tuz konusunda çalışmalar yaptık.

Ayrıca Türkiye'de ses getiren ve Türkiye'nin literatürüne giren, hipertansiyon konusunda net bilgileri içeren çok önemli bir çalışmayı da 2004 yılında tamamladık. Daha sonra bu insidans çalışmasına, prevalans çalışmasıyla devam ettik. Tuz tüketimiyle ilgili "Salt Turkey" isimli bir çalışma yaptık ve Türkiye'de maalesef ortalama 6 gram ile kısıtlanmış tuz miktarının 18 gram tüketildiğini bulduk. Derneğimizin bu tür bilimsel faaliyetleri bulunuyor.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatlarından oluşuyor. Ancak gelirlerimiz kongrelerimizden sağlanıyor. Bu arada şunu da söylemek isterim. Derneğimiz amblatuvar kan basıncı cihazı dağıtır. Bu üniversitelere demirbaş olarak kaydedilir. Bu arada ultrason cihazı bağışlarımız da oldu.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Genelde üyelerimiz aidatlarını ödüyorlar. Bir sıkıntımız olmuyor, çünkü cüzi bir rakam. Aidat gelirleri Derneğimizin çok çok cüzi küçük bir kısmını oluşturuyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
İç hastalıkları ve arkasından nefroloji uzmanlık eğitimi 8 yıl. Şimdi iç hastalıkları uzmanlık eğitimi 4 yıla indirildi. Dolayısıyla 7 yıl gibi bir eğitim süresi oldu.

Bence bu yeterli bir süre. Düşünün, hiç yıl kaybetmeden mezun olduğunuzda 22 yaşınızda hekimsiniz. Hemen mecburi hizmete gidiyorsunuz. Geliyorsunuz askerlik hizmetinizi yaptınız, arkasından uzmanlık eğitimini yaptınız. Nereden bakarsanız 30 yaşına kadar eğitiminizi devam ettiriyorsunuz. O nedenle de bu yan dal yapan hekim arkadaşlarımızın eğitim süreleri hakikaten oldukça uzun ve meşakkatli.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Nefrolog olarak tabii ki sayı yetersiz. Bunu şunun için söylüyorum, Sağlık Bakanlığı pek çok merkeze hemodiyaliz açtı. Pek çok merkez transplantasyon yapıyor. Dolayısıyla mutlaka nefrolog olmak zorunda. Bunlar birtakım kurslar vererek, iç hastalıkları uzmanlarının veya pratisyenlerin yürütebileceği bilimsel faaliyetler değil.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Birincisi, Derneğimizin yürüttüğü "Türkiye'nin Tansiyonunu Ölçüyoruz" projesinde, ülkemizin pek çok yerine ulaşmak ve oralarda hem halkı hem de hekimleri bilgilendirmek istiyoruz. İkincisi, Ankara içerisinde yaptığımız bilimsel faaliyetlere, Ankara dışında da yine devam etmek, kongrelerimizi aksatmadan her yıl yapabilmek ve hekim arkadaşlarımıza maddi imkânlar sunarak onları daha iyiye götürmek, daha iyi bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlamak, yurt dışındaki arkadaşlarımıza burs vererek eğitimlerine katkıda bulunmak istiyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1995

Üye Sayısı:
100

Kamu Yararı Statüsü:
Var

Adres:
Konur Sokak No: 38/11
Kızılay-Ankara

Telefon:
0 312 417 31 25

Faks:
0 312 417 31 26

Web Adresi:
www.turkhipertansiyon.org (http://www.turkhipertansiyon.org)

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Şükrü Sindel

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Ülver Derici

Sayman:
Prof. Dr. Yunus Erdem

Onursal Başkan:
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Oktay Karatan
Prof. Dr. Çetin Turgan
Prof. Dr. Şali Çağlar

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Gökhan Nergizoğlu
Prof. Dr. Bülent Altun
Doç. Dr. Şule Şengül
Prof. Dr. Meliha Boran
Uzm. Dr. Aydan Yüksel

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Nurhan Özdemir
Prof. Dr. Kenan Keven
Doç. Dr. Kadriye Altok Reis

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Sinan Sezer
Doç. Dr. Sim Kutlay
Uzm. Dr. Rahmi Yılmaz
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-hipertansiyon-ve-bobrek-hastaliklari-dernegi-74-0-130.html

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfalarımızın bu haftaki konuğu Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Alparslan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1970 yılında Ankara’da yapılan I. Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin ardından, üç büyük şehrimizde var olan ortopedi ve travmatoloji ile ilgili derneklerin çalışmalarını koordine etmek, tüm meslektaşlarımıza yurt genelinde yaygın hizmet verebilmek amacı ile, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği adı altında bir dernek kurulmasına karar verilmiştir. Kurucular kurulu çalışmalarına başlayarak, aynı yıl içerisinde Derneğimizin kuruluşunu tamamlamışlardır.

Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. Rıdvan Ege, TOTBİD Genel Başkanlığını 1970 yılından 2000 yılına kadar aktif olarak sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde hem Derneğimizin kurumsallaşması hem de meslektaşlarımızın eğitimine yönelik büyük adımlar atılmıştır. Kendi isteği ile dernek başkanlığını bırakan Prof. Dr. Rıdvan Ege’ye 2000 yılında Onursal Başkan unvanı verilmiştir. Derneğimizde 2000-2002 yılları arasında Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan, 2002-2004 yılları arasında Prof. Dr. Remzi Tözün ve 2004-2006 yılları arasında da Prof. Dr. Ertan Mergen başkanlığındaki yönetim kurulları görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasındaki son dönemde ise benim başkanlığındaki Yönetim Kurulu görevdedir. Tıp alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak Derneğimiz içersinde alt gruplar ve şubeler oluşmuştur. Bunun sonucunda Artroplasti, Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Pediatrik Ortopedi, Spor Yaralanmaları ve Travma Şubeleri kurulmuştur. Alt dal derneklerimiz dışında ayrıca Adana, Bursa ve Samsun illerimizde TOTBİD’e bağlı şubelerimiz bulunmaktadır. Tüm şube derneklerimiz TOTBİD’e bağlı olarak ve onun denetimi altında etkinliklerini sürdürmektedirler.

Eğitim alanındaki hedeflerimize en doğru şekilde ulaşabilmek için Derneğimiz bünyesi içersinde 2001 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi adı altında (TOTEK) yeni bir bölüm kurulmuştur. TOTEK dernek içersinde kendi yönergesi doğrultusunda tamamen bağımsız çalışan, ilgi alanı uzmanlık dönemi ve uzmanlık sonrası eğitimi olan bir kuruluşumuzdur.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
TOTBİD, ülkemizdeki ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının eğitim düzeylerini artırıcı etkinlikler düzenleyen, bilgi ve beceri kazanmaları için gerekli koşulları hazırlayan, meslek dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik eden bir meslek örgütüdür. Üyelerinin haklarının korunması için gereken her platformda girişimlerde bulunan, olumsuzlukların giderilmesi için kendi özdenetim mekanizmalarını çalıştırmaktan kaçınmayan TOTBİD toplum sağlığına yönelik amaç ve hedefleri nedeniyle de toplum yararına kurulmuş bir dernek konumundadır.

TOTBİD ülkemizdeki tüm ortopedi ve travmatoloji uzmanlarını çatısı altında toplayarak güçlü bir birliktelik oluşturmayı hedeflemektedir. Meslektaşlarımızın eğitim düzeylerini dünya standartlarının üstüne çıkarmak için kendilerine yurt içi veya yurt dışı olanaklar sunmayı ve çağdaş bilginin üretilmesinde öncülük yapmayı hedefleyen TOTBİD, üyelerini ilgilendiren konularda koruyucu refleksler de geliştirmektedir. Toplum sağlığı ile ilgili konularda çözüm önerileri getirmek, uygulamalara önderlik etmek ve desteklemek derneğimizin amaçları arasındadır.

Uzmanlık öğrenciliği döneminde genç meslektaşlarımıza çağdaş, ulusal ve standart bir eğitim verilmesi amacıyla TOTEK tarafından Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı hazırlanmıştır. Yılların emekleri sonucu oluşturulan bu program için ülkemizdeki tüm ortopedi derneklerinin ve alt dal şubelerimizin önerileri alınmış ayrıca “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialites, UEMS) tarafından hazırlanan Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Programı’ndan da yararlanılmıştır. Ülkemizde verilen ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminin standart hale getirilmesi ve bunun Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması Derneğimizin önemli hedeflerinden birisidir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki en üst kuruluş TOTBİD’dir. Alfabetik Diğer derneklerimiz, İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği, Türk Omurga Cerrahisi Derneği, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) ile Türkiye Spor Yaralamaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği bağımsız kuruluşlar olmalarına karşın TOTBİD şemsiyesi altında birlik ve beraberliğimizin korunmasına ve hedeflerimiz doğrultusunda ortak hareket etmeye büyük özen göstermektedirler.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve T.C. vatandaşı olan herkes Derneğimize üye olabilmektedir. Ayrıca ortopedi ve travmatoloji alanındaki uzmanlık öğrencileri de aday üye kapsamında üye olabilmekte ve genel kurullarda oy kullanmak dışında tüm hakları kullanabilmektedirler. Üye sayımız her geçen gün artmaktadır. Son durumda 1382 uzman ve 114 aday üyemiz bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Ülkemizdeki ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yaklaşık yüzde 75’i Derneğimiz üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurullarımız iki senede bir yapılmaktadır. Son Genel Kurul 18 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır. Önümüzdeki Genel Kurul ise 22 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin yılda beş sayı yayınlanan ACTA Orthopaedica et Traumatologica Turcica dergisi ve yılda dört sayı oyarak yayımlanan TODBİD adı altında resmi iki yayın organı bulunmaktadır. Bunlardan ACTA dergisi Index Medicus ve Medline’de dizinlenmektedir. Yayın organlarımız dışında TOTBİD olarak bir diğer önemli etkinliğimiz de alanımızda önde gelen altı yabancı dergiye (Clinical Orthopaedics & Related Research, Journal of Bone and Joint Surgery American - British Vol., Journal of Orthopaedics and Traumatology , Journal of Pediatrik Orthopaedics, Spine) online olarak yıllardır aboneyiz.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Derneğimizin yeterlilik kuruludur. Her sene ÖSYM ile birlikte ve iki aşamalı olmak üzere yeterlilik sınavı yapılmaktadır.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Yeterlilik sınavımız çoktan seçmeli yazılı sınav ve tutum beceri sınavı (OSCE) olmak üzere iki aşamadan oluşur. İlk aşama ÖSYM tarafından yılda bir kez sonbaharda ve Ankara' da yapılır. Bu yıl sınavımızın ilk aşaması 26 Ekim 2008 Pazar günü yapılacaktır. Sınava, başvuru tarihinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanı almış ve uzmanlık belgesi SSYB tarafından onaylanmış kişiler başvurabilir. Türk vatandaşı olmayanlardan uzmanlığı SSYB tarafından onaylananlar sınava girebilir. Sınav dili Türkçe’dir. Sınavda başarı için100 üzerinden en az 60 puan almak şarttır. Başarılı olan adaylar ikinci aşama için davet edilir. İkinci aşama bilgi yanında beceriye dönük bir sınavdır. OSCE (Objective Structure Clinical Examination) yöntemi ile gerçekleştirilen bu aşamada son yıllarda bilgisayar kullanılan istasyon sayısı oldukça artırılmıştır. İkinci aşamada başarılı olabilmek için en az 50 puan almak şarttır. İki aşamada da başarılı olanlara TOTBİD-TOTEK Yeterlilik Sertifikası verilmektedir.
Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlilik Sınavı ilk kez 2003 yılında yapılmıştır. 2003-2007 yılları arasında toplam 487 aday sınava girmiş ve her iki aşamada da başarılı olan 159 (%33) meslektaşımız TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi almaya hak kazanmıştır. Bizleri mutlu eden bir diğer olay da az sayıda da olsa son yıllarda meslektaşlarımızın Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board Sınavı’na girmeleridir. 2006 yılında bu sınava giren yedi üyemizden dördü (Dr. Sercan Akpınar, Dr. Fikri Erkal Bilen, Dr. Metin Eskandari, Dr. Akın Üzümcügil) European Board of Orthopaedics & Traumatology sınavında başarılı olmuşlardır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
TOTBİD olarak ilk kez 1966 tarihinde Eğirdir’de gerçekleştirilen I. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin ardından, ikinci kongremiz 1971 yılında İstanbul’da düzenlemiştir. Bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak ulusal kongrelerimiz yapılmıştır. 2009 yılında ise ulusal kongremizin İzmir – Çeşme’de düzenlenmesine karar verilmiştir. Prof. Dr. Rıdvan Ege’nin başkanlık dönemleri de dahil olmak üzere düzenlenen her milli kongrede sunulan sözlü bildiriler bir kongre kitabında toplanarak basılı olarak üyelerimize ücretsiz dağıtılmıştır. Son yıllarda ise kongre kitaplarında bildiriler yanında kurs, panel ve konferans içerikleri de basılmakta, ayrıca DVD’ye kaydedilmiş olarak sunumlar görüntülü şekilde üyelerimize verilmektedir.

Ulusal kongrelerimizin yanında TOTBİD tarafından ilk kez Kasım 2006 tarihinde I. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı düzenlenmiştir. EBOT (European Board of Orthopaedics & Traumatology ) Başkanı Dr. Richard Wallensten’in de katıldığı bu kurultayda “Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Uzmanlık Sonrası Eğitimi, Eğitim Kurumlarında Yükseltmeler ve Araştırmalar” konularındaki sorunlarımız tartışılmış ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.

Milli kongrelerimizin dışında Derneğimiz ülke sathında çeşitli bölgesel toplantılar ve kurslar düzenlemekte ve alanımızdaki diğer derneklere destek verilerek bilimsel toplantıların yapılmasına yardımcı olmaktadır. TOTBİD şemsiyesi altında şubelerimiz tarafından her yıl çok sayıda artroplasti, ayak ve ayak bileği cerrahisi, pediatrik ortopedi ve travma konularında klinik uygulamalara yönelik olarak “Temel veya İleri Kurslar” gerçekleştirilmektedir. Bu kurslardan amacımız genç meslektaşlarımızın bilgi ve klinik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak ortopedi ve travmatoloji alanında ülkemiz çıtasını dünya standartları üzerine çıkarmaktır. TOTBİD olarak son iki yılda (2007-2008) toplam on beş kurs, altı sempozyum ve ulusal kongre dışında iki kongre gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin bir diğer amacı da ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlık öğrencilerine eğitim düzeylerini yükseltecek olanaklar sağlamaktır. TOTBİD bu amaçla Çukurova Bilgi Yenileme Kursları ile Temel Bilimler ve Araştırma Kursları düzenlemiştir. İlk kez 21– 24 Ağustos 2004 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Temel Bilimler ve Araştırma Kursu’na 2005 yılında Isparta ve Konya’da devam edilmiştir. Adı “Temel Bilimler Araştırma Okulu” olarak değiştirilen ve önceden yılda iki kez yapılan bu bilimsel etkinliğimiz 2006 yılından itibaren yılda bir kez yapılmaktadır. 2006 Aydın-Kuşadası, 2007 Gaziantep ve 2008 Erzurum olmak üzere ülkemizin farklı yörelerinde gerçekleştirilen Temel Bilimler Araştırma Okulu eğitim çalışmalarına 2009 yılında Samsun’da devam edilecektir. Son sene ortopedi asistanlarına ve ortopedi uzmanlarına yönelik olarak düzenlenen Temel Bilimler Araştırma Okulunun amacı alanımız ile ilgili temel bilimler konularında güncel gelişmeleri klinik ile de bağıntılı olarak meslektaşlarımıza aktarmaktır. Beş günlük okul sürecinde ülkemizde konularında önde gelen değerli öğretim üyeleri (28-30 kişi) ile kursiyerlerimiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahil olmak üzere tüm gün boyunca birlikte olmaktadır. Bu toplantılarda kursiyerler yanıt aradıkları konuları hocaları ile yüz yüze tartışma olanağı bulmaktadır. Temel Bilimler Araştırma Okulu hiçbir firmanın katkısı olmadan tamamen TOTBİD’in kendi maddi olanakları ile karşılanmaktadır. Böylece sponsorluk kaygısı olmadan bilimsel veriler genç meslektaşlarımıza aktarılmaktadır. Özellikle üç büyük şehrimizde alanımız ile ilgili pek çok bilimsel toplantı düzenlenmektedir. Ancak periferdeki asistan ve uzman arkadaşlarımız zaman veya ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle bu toplantılardan gereğince yararlanamadığından Derneğimiz 2007 yılında yeni bir uygulama başlatmıştır. Meslektaşlarımız arasında yapılan anket sonucuna göre anlatılması istenilen konularda uzmanlaşmış ve engin deneyimi olan öğretim üyeleri elektronik ortamda uzaktan eğitim programı doğrultusunda ders anlatmışlardır. TOTBİD Merkezinden gerçekleştirilen bu programlara ülkemizin her köşesinden meslektaşlarımız bulundukları yerlerden eşzamanlı olarak kendi bilgisayarları ile katılmışlar ve interaktif tartışma olanağından yaralanmışlardır. Web sayfamıza da konulan bu derslere meslektaşlarımız daha sonra da ulaşarak iki ay süreyle her türlü sorularını hocalarımıza yönlendirip yanıtlarını almışlardır.

TOTBİD genç meslektaşlarımızın proje ve araştırmaları için önemli maddi destekler sunmaktadır. Araştırmacıların destek istedikleri projeler TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu tarafından uygun bulunduğu takdirde bu araştırma projesi için bir raportör atanarak çalışmanın gereksinim duyulan maddi boyutu Derneğimizce karşılanmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimiz bünyesi içersinde zamanla değişebilen çalışma grupları bulunmaktadır. Son yıllarda Osteoporoz–Osteoartrit, Tromboemboli ve Dil olmak üzere üç çalışma grubumuz vardır. Bu çalışma gruplarında çok sayıda üyemiz görev üstlenmiştir. Prof. Dr. Şahap Atik başkanlığındaki Osteoporoz–Osteoartrit Çalışma Grubu her yıl osteoporoz- osteoartrit kongrelerini düzenlemektedir. Ortopedi ve travmatoloji dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon, endokrinoloji, romatoloji ile kadın hastalıkları ve doğum dalları gibi çoklu disiplinlerden gelen öğretim elemanlarının katıldığı osteoporoz- osteoartrit kongreleri konuların farklı bakış açılarından irdelenmesine olanak sağlamakta ve gerçek bir eğitim ortamı oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Faik Altıntaş başkanlığındaki Tromboemboli Çalışma Grubu ise 2002 yılında başladıkları çalışmalarını 2006 temmuzunda basımı başarılan Ortopedi ve Travmatoloji’de Venöz Tromboemboli kitabı ile süslemişlerdir. Üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılan bu kitap her zaman gereksinim duyulan çok önemli bir konuda başvurulacak bir kaynak konumundadır.

Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın başkanlığındaki Dil Çalışma Grubu ise bilimsel yazı ve sunularda gittikçe artan bir şekilde yer alan yabancı kaynaklı sözcüklerin yerine kullanılacak Türkçe sözcükleri belirlemeye, bu konuda ortak bir görüş sağlamaya ve Türkçe’nin daha özenli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Ulusal Dernekleri Federasyonu (European Federation of National Associations of Orthopaedics And Traumatology EFORT) üyesiyiz. Dernek olarak EFORT genel kurullarına katılarak aktif rol üstlenmekteyiz. Bu yıl üyemiz Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu da EFORT Mali Komitesine üye olarak seçilme başarısını göstermiştir. Ayrıca Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS) ile de çok yakın ilişkiler içersindeyiz. Derneğimiz son iki yıldan beri EFORT ve AAOS ile ulusal kongrelerimiz içersinde 1-2 günlük ortak toplantılar düzenlemektedir EFORT ile Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde ortak panel düzenlenmiştir. “Hasar Kontrollü Ortopedik Cerrahi” konulu bu panele yurtdışından Dr. Piere Hoffmeyer, Dr. Thomas Ruedi, Dr. Rami Mosheiff katılmışlardır. Bu yıl 23 – 28 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilecek olan IV. Ortopedi Buluşması’nda AAOS – TOTBİD ortak toplantısı bulunmaktadır. Toplantıya yurtdışından AAOS’u temsilen Dr. Daniel Berry, Dr. Michael Baumgaeertner, Dr. Kristy Weber, ve Dr. Stuart L. Weinstein katılacaktır.
Her sene farklı bir ülkede, EFORT Traveling Fellowship programı doğrultusunda, üye ülkelerden seçilen birer meslektaşımız bir hafta süreyle eğitim ve tanıtım çalışmalarına katılmaktadır. Yeme içme ve konaklama giderleri ev sahibi ülke tarafından karşılanan bu programda bir hafta süreyle belirlenen konularda uygulamalı eğitim yapılmakta, konuklara da kendi ülkelerinin uygulamalarına ve tanıtımlarına olanak sağlanmaktadır. Türkiye ve TOTBİD olarak 14–21 Mayıs 2006 tarihinde ev sahipliği yaptığımız EFORT Traveling Fellowship programına 1996 yılından beri toplam 14 meslektaşımızın katılımı derneğimiz tarafından sağlanmıştır.
AAOS VE EFORT dışında ülkemizde alanımızla ilgili gerçekleştirilen uluslararası büyük kongre organizasyonlarında da TOTBİD olarak aktif rol üstlenilmiştir. Bunlara örnek olarak Uluslararası El Cerrahi Dernekleri Federasyonu (IFSSH International Federation of Societies for Surgery of the Hand) ve Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği (SICOT Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie) toplantılarını gösterebiliriz.

Derneğinizin gelir kaynakları nelerdir?
Derneğimiz üye aidatları, bağışlar , kurs ve kongre gelirleri ile etkinliklerini sürdürmektedir..

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Örneğin 2006 yılında yaklaşık 600 üyemiz aidat yatırmıştır. 2007 yılında ise 143 üyemiz aidatlarını ödemiştir. Aidat ödemeleri genel kurul yapılan yıllarda ve ulusal kongrelerde daha fazla olmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin çoğunluğu 2007 ve 2008 aidatlarını 23-28 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılacak olan Ortopedi Buluşması Kongresinde yatıracaktır. Aidatlarını ödemeyen üyelerimize de herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu değildir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?
Ortopedi ve travmatoloji için beş yıllık bir eğitim süreci yeterlidir. Yeni Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Bakanlık tarafından yürürlüğe konulmadığı için uzmanlık öğrencilerinin rotasyon yerleri ve süreleri konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de sadece ortopedi ve travmatoloji değil diğer dallarda da insan kaynakları ve planlaması henüz netlik kazanmamıştır. Sağlık Bakanlığı ve YÖK içersinde sürdürülen çalışmaların sonuçları kesinlik kazanmadığı için bu konuda net bir yanıt verilmesi zordur.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
TOTBİD olarak tüm eğitim kumlarında ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı doğrultusunda standart bir eğitim verilmesini, asistan karnelerine işlerlik kazandırılmasını, uzmanlık sonrasındaki sürekli eğitim programlarının daha yaygın ve etkili bir şekilde uygulanmasını, meslektaşlarımızın daha çağdaş koşullarda çalışma olanaklarına sahip olmasını ve kendilerini gerçekten güvence altına alacak bir sigorta sisteminin oluşturulmasını arzu etmekteyiz. Yurt dışı ilişkilerimizi geliştirerek uluslararası platformda meslektaşlarımıza daha geniş temsil olanağı sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

Türkiye’yi ortopedi ve travmatoloji dünyasının parlayan yıldızı konumda görmek bir hâyâl olmaktan çıkmış olup gerçeğe dönüşmektedir. Bu konuma ulaşmada bizden önceki tüm yönetimlerin ve meslektaşlarımızın tümünün emeği vardır. Katkısı olan herkese ülkemiz ve ortopedi ailesi adına teşekkür ve şükranlarımızı sunmak görevimizdir.

Teşekkürler.
28/04/2008

Kuruluş tarihi: 1970
Üye sayısı: 1382 ve 114 aday üye
Kamu yayarı statüsü: Yok
18 Haziran 2006 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler:
Başkan
Prof. Dr. Bülent Alparslan

Bir Önceki Başkan
Prof. Dr. Ertan Mergen

2. Başkan
Prof. Dr. Yüksel Tenekecioğlu,
Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral

Sayman
Prof. Dr. Bülent Atilla

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen Prof. Dr. Mücahit Görgeç Prof. Dr. İzge Günal

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Doç. Dr. Yalım Ateş Doç. Dr. Vedat Şahin Prof. Dr. Necdet Şükrü Altun

Onur Kurulu Asil Üyeleri
Prof. Dr. Şahap Atik Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan Prof. Dr. Osman Arslan Bor Prof. Dr. Celal Baki Prof. Dr. Ethem Gür

TOTEK Yönetim Kurulu 2007-2009:
Prof. Dr. Semih Aydoğdu (Başkan) Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu (Bir ön.Baş.) Prof. Dr. Mehmet Arazi (Gen.Sek.) Doç. Dr. Hayrettin Kesmezacar (Sayman)

Üyeler:
Doç. Dr. Şenol Akman Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın Prof. Dr. Teoman Benli Doç. Dr. Önder Kalenderer Prof. Dr. Feza Korkusuz Doç. Dr. Yalçın Tabak

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Dr. Muhittin Şener Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş Prof. Dr. Nihat Tosun Prof. Dr. Levent Yalçın Doç. Dr. Uğur Günel Prof. Dr. Sacit Turanlı Prof. Dr. Serdar Necmioğlu Prof. Dr. Bahattin Güzel Prof. Dr.Erhan Sesli

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Muharrem İnan Dr. Yusuf Aşık Prof. Dr. S. Kemal Aktuğlu Prof. Dr. Mahmut Argün Doç. Dr. Nurzat Elmalı

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Hüseyin Bayram Prof. Dr. Recep Memik Prof. Dr. Nail Kır Doç. Dr. Recep Gür Ustaoğlu Dr. Kemal Özkaya

Yayınlar: ACTA Orthopaedica et Traumatologica Turcica Dergisi ve TODBİD Dergisi TOTBİD Şubeleri: Altındağ (Travma) Şubesi, Ankara (Spor Yaralanmaları) Şubesi, Çankaya (Artroplasti) Şubesi, İstanbul (Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri) Şubesi, Keçiören (Pediatrik Ortopedi) Şubesi, Üsküdar (Ayak-Ayak Bileği) Şubesi, Adana Şubesi, Bursa Şubesi, Samsun Şubesi.

Adres: Bayraktar Mahallesi İkizdere Sokak No: 21/12 K:2 Gaziosmanpaşa/ Ankara Tel: 0312.436 11 40 Faks: 0312. 436 27 16 Web adresi: www.totbid.org.tr (http://www.totbid.org.tr)
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-ortopedi-ve-travmatoloji-birligi-dernegi-totbid-74-0-56.html

aerol
04-16-2011, 20:56
İnterplast Türkiye Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, İnterplast Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyeleri arasından gönüllüler tarafından kurulan İnterplast Türkiye Derneği, ilk kurulduğu 23 Nisan 1987 tarihinde sadece doğuştan anomaliler (tavşan dudak, kurt ağzı) dudak-damak yarığı olan hastalarla ilgileniyordu. Günümüzde aktiviteler plastik cerrahi alanına giren tüm hastalıkları kapsamaktadır. Giderek daha çok ilgi gören ve her bölgeden katılımlarla büyüyen Derneğimizin uluslararası bir misyonu da vardır.

Derneğimiz kurulduğundan bugüne kadar başta Azerbaycan olmak üzere çoğunluğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Romanya'da olmak üzere 10'dan fazla ülkede 21 adet etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklerde binlerce ücretsiz plastik cerrahi ameliyatı yapılmıştır.

Bundan başka diğer gelişmiş ülkelerde aynı isimle kurulmuş derneklerle iş birliği yaparak uluslararası ekiplere katılıp Hindistan ve Afrika gibi ülkelere de giderek aynı misyonunu sürdürmüştür.

Kısaca, İnterplast Türkiye, yurdumuz ve gelişmekte olan ülkelerin çocuklarının doğmalık veya sonradan olma deformitelerini ülkemizde veya o ülkelere giderek tedavi etmek amacıyla Türk Plastik Cerrahi Derneğinin desteğiyle bir grup Türk doktoru tarafından Adana'da kurulmuştur. Derneğimiz, bu amaçla zaman zaman uluslararası aktivitelerde interplast ABD ve Interplast Almanya ile işbirliği yapmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları, Türkiye'nin tedavi olanakları kısıtlı olan bölgelerinde ve dünyanın plastik cerrahi açısından geri kalmış ülkelerinde doğuştan sakat veya sonradan oluşmuş sakatlıklardan yakınan insanları plastik ve rekonstrüktif cerrahi yardımı ile tedavi etmek ve bu sakatları topluma kazandırmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarında, hizmet götürdüğü bölge ve ülkelerde, tedavinin yanı sıra, eğitim amaçlı tıbbi faaliyetlerde bulunmak. plastik ve rekonstrüktif cerrahi bilim dalının gelişmesini sağlamak, ilerlemesine katkıda bulunmak, tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmektir.

Derneğimizin bir başka önemli faaliyeti de aktivite gösterdiği bölgelerde, burada çalışan hekimlere ve sağlık personeline eğitim vermek ve son tıbbi gelişmeler hakkında bilgi aktarmaktır. Derneğimiz sadece teorik bilgi aktarımı değil, hatta gerçekleştirilen ameliyatlarda ameliyat ekibine yerel cerrahların da katılımını sağlayarak bizzat uygulamalı eğitim de vermektedir.

Derneğimiz, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin özel bazı konularında (dudak-damak yarığı, septorinoplasti, postmastektomi meme yokluğu vs.) bölgedeki plastik cerrahi, anestezi ve ilgili diğer branşlar ile birlikte ekipler oluşturarak hem bölgedeki gereksinimi olan hasta grubuna ulaşmakta hem de hizmet içi eğitime katkıda bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ağırlıklı olarak plastik cerrahi uzmanlarının faaliyet gösterdiği dernekler vardır. Ancak böyle sadece karşılıksız olarak yardım amacı ile değişik bölgelerde sağlık hizmeti gerçekleştirme misyonunu amaç edinmiş ülkemizde faaliyet gösteren bir başka dernek yoktur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize tüm plastik cerrahi uzmanları üye olabilmektedir. Ayrıca, diğer branşlardan da çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyen uzman hekimler de üye olarak kabul edilmektedir. Şu andaki üye sayımız 107'dir.


Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık yüzde 20'si derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Son genel kurul 20 Nisan 2009'da yapılmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz genellikle her yıl Nisan ayında dernek merkezinin yer aldığı il olan Adana'da bilimsel etkinlik düzenlemektedir. Bazı yıllar yoğun diğer aktiviteler nedeni ile yapılmasa da, her genel kurul döneminde bilimsel aktivite gerçekleştirilmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bilimsel etkinlikleri organize eden ve her dönem değişik üyelerimizin görev aldığı çalışma grupları vardır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Resmi olarak üye olduğumuz uluslararası dernek ya da örgüt yoktur. Ancak aynı isimle kurulmuş olan ABD ve Almanya'daki derneklerle zaman zaman aktivitelerde ortak ekipler oluşturulmaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Tek gelir kaynağımız aidat gelirlerimizdir. Aktiviteler için ayni yardım alınmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Tek gelir kaynağımız aidat gelirlerimizdir. Aktivitelerde kullanılan malzemeler için üretici firmalardan nakdi değil, ayni yardım alınmaktadır. Bunlar da sadece oluşturulan ekiplerin kendi kişisel gayretleri ile firmalardan topladığı bedelsiz eşantiyon veya yardım niteliğindeki malzemelerdir. Aidat gelirleri genellikle Derneğin temel ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Branşımızın uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır ve bu süre yeterlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde bu süre 6 yıldır.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Yakın zamana kadar ülke genelinde uzmanlık dalımızda ciddi eksiklik vardı. Şu anda plastik cerrahi uzmanı olmayan il yok. Birçok ilçede var. Son yıllarda eksiklik azalmakla birlikte, henüz istenilen düzeye erişmedi. Kıbrıs'ta dahi oldukça yeterli sayıda plastik cerrah var.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Haberleşme ve ulaşım olanaklarının arttığı günümüzde aniden oluşan deprem, yangın ve savaş gibi afetlerde yaralananların sayısı ve nitelikleri ile ilgili bilgileri hemen ulaşmaktadır. Bu yaralıların önemli bir kısmı plastik ve rekonstrüktif cerrahi ilgi alanına girmektedir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada gelişen bu durumlara refleks olarak cevap verebilecek seviyeye gelmek istiyoruz. Bu gibi afetlerde veya gelişmemiş bölgelere karşılıksız hizmet verecek gönüllülük esasına dayalı (gönüllü) plastik cerrah bulmakta zorluk çekilmiyor. Sadece ekip oluşturacak anesteziyoloji uzmanı ve hemşire gibi diğer sağlık elemanları bulmakta zorluk çekiliyor.

Bunun için kısa vadede yurt içinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitim seviyesini yükselterek üyelerinin bu gibi olaylarda lazım olacak bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak; acil ekipler kurarak bu gibi olaylara anında müdahale ederek sağlık hizmeti vermek; hazır malzeme depoları oluşturarak gerektiğinde hemen ekiplerin hizmetine sunmak.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
23 Nisan 1987

Üye Sayısı:
107

Adres:
Sular Cad. Hakkı Etem Apt. No: 2 Seyhan-Adana

Telefon:
0 322 459 83 00

Faks:
0 322 338 62 22

Web Adresi:
www.interplastturkiye.org (http://www.interplastturkiye.org)

İnterplast Türkiye Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Dr. Oğuz Çetinkale

II. Başkan Yardımcısı:
Dr. Deniz İşcen

Genel Sekreter:
Dr. Faruk Akmanlar

Sayman:
Dr. Erol Kesiktaş

Üye:
Dr. Şule Akın

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri:
Dr. Handan Birbiçer
Dr. Ersal Kaya
Dr. Ömer Refik Özerdem
Dr. Tamer Seyhan
Dr. Şakir Ünal


Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dr. Metin Yavuz
Dr. Anış Arıboğan
Dr. Eksal Kargı

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Dr. Recep Anlatıcı
Dr. Yusuf Kenan Çoban
Dr. Cemil Dalay
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-interplast-turkiye-dernegi-74-0-128.html

Adli Biyoloji-Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Adli Biyoloji-Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği Başkanı Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 02.06.2006 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeler biyoloji ve genetik alanında son yıllarda ortaya çıkan hızlı gelişmelerin doğuracağı potansiyel etik problemler ve hak ihlallerinden kaygı duyan ve bu nedenle ülkemizde alanla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını isteyen akademisyenlerdir. Suç ve suçlu ile mücadelede tüm dünyada önemli bir rol oynayan adli amaçlı DNA veri tabanının ülkemizde kurulması gerekliliğine olan inanç da Derneğin kuruluş sürecine ivme katmıştır. Bu amaçla dernek kurmaya yeter minimum sayı olan ve tıp doktoru, adli bilimler doktoru, biyolog ve hukukçulardan oluşan yedi kurucu üye ile Derneğimiz kurulmuştur.

Artık genel adli tıp ve adli bilimler uzmanlık eğitimi sonrasında yan dal eğitimi alınmasına olan ihtiyaç çok belirgindir. Bu nedenledir ki birçok kişi uzmanlık eğitimi sonrasında bu alanda yan dal ihtisası imkanı olmadığından bu ihtiyacı doktora yaparak karşılamaya çalışmaktadır. Bugün için azımsanmayacak sayıda bilim adamı adli biyoloji alanında çalışmaktadır. Derneğimizin kurulmasındaki gerekçelerden bir diğeri de bu alanda çalışanların beklentilerini karşılayacak, sadece o alana özgü faaliyet gösteren bir derneğe olan ihtiyaçtır.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz adli biyoloji, adli genetik ve gen hukuku alanlarında eğitim faaliyetleri (seminer, kurs vs.) düzenlemekte, alanımızla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hukuki düzenlemeleri izlemekte, bu konulardaki bilgi birikimini resmi makamlar ile paylaşmaktadır. Örneğin adli amaçlı Ulusal DNA Veri Bankası kurulması ile ilgili komisyon çalışmalarına bizzat görüş gönderdiği gibi komisyonun görüş sorduğu birçok kurum ve kuruluşa da görüşlerinin oluşması sürecinde yardımcı olmuştur. Yine Derneğimiz ülkemizde kök hücre çalışmaları, yardımcı üreme teknikleri ve kordon kanı bankacılığı ile ilgili yeterli yasal düzenlemeler bulunmadığını düşünmektedir. Bu amaçla Derneğimizde kök hücre çalışmaları konusunda taslak düzenlemeler oluşturmak üzere alt komisyon kurulmuştur. Biyoloji ve genetik alanında o kadar hızlı bir ilerleme vardır ki buna göre daha durağan olan hukuk biliminin bu gelişmelere karşın yeni müeyyideler oluşturması zaman almaktadır. Aslında bu gecikme yararlı olmakta ve konu yasal çerçevede değerlendirilmeden gerek bilim çevrelerince gerekse kamuoyu vicdanı açısından değerlendirme olanağı bulmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu? Ülkemizde biyoloji veya genetik alanında faaliyet gösteren birçok dernek olmasına rağmen Derneğimiz adli biyoloji ve genetik alanında hizmet veren ilk ve tek dernektir. Derneğimizin en önemli faaliyet alanlarından birisi olan ve doğrudan Dernek isminde yer alan gen hukuku alanında ise uluslararası platformda dahi tek dernek olma özelliğine sahibiz. Tıp hukuku alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası dernekler olmasına rağmen onların faaliyet alanı ile bizimkinden oldukça farklıdır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Adli biyoloji, adli genetik, kan lekesi model analizi ve gen hukuku alanında uğraşan adli tıp veya genetik uzmanı tıp doktoru veya biyolog ya da hukuk fakültesi mezunu veya bir temel bilim dalında doktora yapmış olanlar Derneğimize üye olabilir. Şu anki üye sayımız 45’tir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yukarıda üyelik koşullarında belirttiğimiz gibi Dernek üyelerimiz sadece hekimlerden oluşmamaktadır. Dernek üyesi olan hekimlerin büyük çoğunluğu adli tıp uzmanı olup aramızda genetik uzmanı tıp hekimleri de vardır. Bunun yanında çok sayıda biyoloji ve hukuk kökenli üyemiz bulunmaktadır. Adli biyoloji alanı ve bu unvana sahip olma ölçütleri henüz düzenlenmemiş olduğundan bu sorunuza tam olarak yanıt verememekle birlikte adli biyoloji çalışan hekimlerin büyük çoğunluğu Derneğimizin üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri 3 yılda bir yapılmakta olup çok yeni bir dernek olmamız nedeni ile ilk olağan genel kurulumuz 02.06.2006 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Henüz düzenli yayın yapan bir bilimsel dergiye sahip değiliz, ancak kısa dönem planlarımızda sosyal ve mesleki paylaşıma ve haberleşmeye yönelik bülten çıkartılması hususu vardır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı?
Derneğinizin Yeterlilik Kurulu bulunmamaktadır, ancak özellikle adli biyoloji laboratuarlarında çalışan birçok hekim ve biyolog kökenli üyemiz çalıştıkları laboratuvarların ISO veya 17025 belgeli olması nedeni ile düzenli aralıklarla uluslararası mesleki yeterlilik testlerinden geçmektedirler.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz belli aralıklarla İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde güncel konuları “kahvaltıda bir konu” konsepti ile hem bilimsel hem de sosyal bir aktivite olarak kahvaltı eşliğinde davetli konuşmacılarla tartışmaktadır. Bu amaçla 31.03.2007 tarihinde “Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” konulu, 05.01.2008 tarihinde ise “Kök Hücre Çalışmaları ve Adli Boyutu” konulu iki toplantı gerçekleştirilmiştir. 26.05.2007 tarihinde ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte “Hukuki, Tıbbi ve Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar Sempozyumu” düzenlenmiştir. Derneğimizin son aktivitesi 3-4 Nisan 2008 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumunun destekleri ile düzenlediğimiz Adli Biyoloji ve Moleküler Genetik Kursudur.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Derneğimizde hukuki düzenlemeler için taslak çalışmaları yapmak üzere bir kök hücre çalışma grubu kurulmuştur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Henüz üye olduğumuz veya karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğumuz uluslararası bir sivil toplum örgütü ya da kuruluş bulunmamaktadır. Ancak genelde biyoloji ve genetik alanında kat edilen baş döndürücü gelişmelere, özelde adli biyoloji ve genetik konusunda alınan ilerlemelere ülkemizin ayak uydurması ve bu gelişmelerden ülkemiz insanlarının azami ölçüde yararlanması için uluslararası işbirliğine ihtiyacımız olduğu gerçeğinden hareketle Derneğimiz uluslararası ilişkiye ve değişime özel bir önem vermekte olup bu konuda bir arayış içerisindedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri temel olarak giriş aidatı, yıllık üyelik aidatı ve bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Gelirimizin hemen tümünü üye aidat geliri oluşturmaktadır. Onursal üyeler dışındaki tüm üyelerimiz aidat ödemektedir. Tüzüğümüz yazılı uyarılara rağmen aidatını 6 ay içinde ödemeyen üyelerin üyeliklerine son verilmesini müeyyide altına almıştır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?
Evvelce bahsettiğimiz gibi hekimlerin Derneğimiz üyesi olabilmesi için adli tıp, adli bilimler ya da genetik uzmanı olması gerekmektedir. Bu uzmanlık sürelerinin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Olması gerektiğini düşündüğümüz adli biyoloji veya adli genetik yan dal uzmanlığının ise en az iki yıl olması gerektiğini ve adayın bu sürenin en az 2/3’ünü adli biyolojik incelemeler yapan bir laboratuvarda bizzat uygulama içerisinde geçirmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu alanda hizmet veren resmi kuruluşların iş yükünü dikkate aldığımızda adli biyoloji alanında uzman sıkıntısı had boyuttadır. Bu sıkıntı hekim kökenli olanlar kadar biyoloji kökenli olanlar içinde geçerlidir. Son yıllarda özel sektörün adli bilirkişilik yapmaya başlaması da bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacını artırmaktadır. Gen hukukuna özel ilgi gösteren hukukçu sayısı ise parmakla sayılacak kadar azdır. Oysa bu alandaki hızlı gelişme hak ihlallerini beraberinde getirme potansiyeline sahiptir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Bireylerin hak ve hürriyetleri konusunda artan bilinç ve hassasiyetleri ile orantılı olarak 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Yasası’nda cinsel suçlar konusuna ayrı bir önem verilmiştir, ancak pratikte bu suçların ortaya çıkarılabilmesi ve delil kaybının önlenmesi konusunda büyük bir sıkıntı vardır. Halen özellikle hafta sonları olmak üzere cinsel saldırıya maruz kalmış bireylerin bilimsel standartlara uygun olarak muayene olup delillerin alınabileceği 24 saat açık merkezler yoktur. Derneğimizin öncelikli hedefi yurt genelinde günün her saatinde uygun koşullarda hizmet veren “cinsel saldırı başvuru merkezlerinin” açılmasına ilişkin süreci tetikleyebilmektir. Bu hizmetin devlet hastanelerinin acil hizmet veren birimlerine ek olarak düzenlenmiş uygun donanıma sahip mekânlarda bu konuda temel eğitim belgesi almış pratisyen hekimler tarafından verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Derneğimiz bu amaçla eğitim vermeye, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazırdır.

Derneğimiz biyoloji ve genetiğin kötüye kullanılmasının, insan onurunu tehlikeye sokacak eylemlere neden olacağının bilincinde olmakla birlikte, bu konudaki ilerlemelerin, şimdiki ve gelecek kuşakların yararı için kullanılması gerektiği fikrini desteklemektedir. Gündemde olması nedeni ile DNA veritabanının uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorular, sorunlar ve bunlara verilecek cevaplar ve önlemler üzerinde çaba harcamak ve konuyu kamuoyuna taşıyarak kamuoyunda tartışma ortamı açılmasının teşvik edilmesi bir diğer öncelikli amacımızdır.

Teşekkürler.
21/04/2008

2 Haziran 2006 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler: Kuruluş tarihi: 2.6.2006
Üye sayısı: 45
Kamu yayarı statüsü: Yok
Başkan
Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Uğur Özbek

Genel Sekreter
Doç. Dr. Tekin Memiş

Sayman
Dr. Mehmet Cavlak

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Yrd. Doç. Havva Altunçul

Denetleme Kurulu
Asil Üyeleri
Mukaddes Öztürk
Nurullah Zengin
Başak Köklü

Bilimsel Kurul Asil üyeleri
Uğur Özbek
İ. Hamit Hancı
M. Fatih Yavuz
Onur Kurulu Asil Üyeleri
Mahmut Koca
H. Mahmut Çarin
Gürsel Çetin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Gönül Filoğlu Tüfek
Murat Nihat Arslan
Yasemin Yüksel
İrem Seyalıoğlu
Hülya Aytekin

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Tıb. Bio. Dr. Sibel Yentür
Tıb. Bio. Dr. Yıldız Tütüncü
Tıb. Bio. Eda Becer

Bilimsel Kurul Yedek Üyeleri
Fatma Oğuz,
Gönül Filoğlu Tüfek,
Tekin Memiş

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Mukaddes Öztürk
Serap Tutgun Onrat
Sema Demirçin

Adres: Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu - 5. Adli Tip İhtisas Kurulu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 1 Yenibosna Bahçelievler/ ISTANBUL Web adresi: www.abgeder.org (http://www.abgeder.org)
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-adli-biyoloji-adli-genetik-ve-gen-hukuku-dernegi-74-0-55.html

aerol
04-16-2011, 20:57
Türk Manyetik Rezonans Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Manyetik Rezonans Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Muhteşem Ağıldere

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1995 yılında Manyetik Rezonans Derneği adı altında kuruldu. 2005 yılında Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) adını aldı. Ülkemizde manyetik rezonans (MR) alanında özellikle sempozyum, kongre gibi toplantı ve eğitim faaliyetleri yürütme, mesleki sorunlara çözüm önerme ve çözüm getirme amacı ile o zamandan beri faaliyetlerine devam etmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz MR alanında eğitim ve iş birliği amaçlı sempozyum, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Son yıllarda MR teknolojisini geliştiren mühendisler ile MR ile ilgilenen radyologların beraber çalışmalar yürütmesi konusunda faaliyetler yapılmaktadır. Bu konuda çalışan herkese ulaşabilmek ana hedefimizdir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bizim ana derneğimiz Türk Radyoloji Derneği (TRD), ancak MR alanında faaliyet gösteren tek dernek biziz. Zaman zaman alanımız ile ilgili konularda TRD ile birlikte çalışıyoruz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize MR ile ilgilenen radyologlar ve mühendisler üye olabiliyor. 630 kadar üyemiz var.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Önemli bir kısmının üye olduğunu söyleyebilirim.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuz iki yılda bir yapılıyor, en son 2008 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Bizim ana derneğimiz TRD'nin Science Citation Index'te yer alan dergisi "Diagnostic and Interventional Radiology" var. Bizim ayrı dergimiz yok. Bu dergi ülkemizde yayınlanan ve Science Citation Index'te yer alan tıbbi dergiler içerisinde impact faktörü en yüksek olan.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
TRD yapıyor, bizim ayrı yok.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Kuruluşumuzdan bugüne kadar 3'ü kongre olmak üzere 14 bilimsel toplantı düzenledik. Bu yıl mayıs ayında 15. yılımızda 15. bilimsel toplantımızı düzenleyeceğiz. 2009 yılında Derneğimizin iş birliği ile Antalya'da 26. "European Society of Magnetic Resonence in Medicine and Biology (ESMRMB)" toplantısını ilk kez ülkemizde düzenledik. Ülkemizde değişik şehirlerde radyoloji uzmanı, asistanı ve teknisyenlerine yönelik bugüne kadar 8 MR fizik kursu gerçekleştirdik.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
MR fiziği, difüzyon, MRS gibi konularda bilimsel çalışma grupları oluşturmaya çalışıyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz 2005 yılından beri "International Society of Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)"nın "Intersociety Advisory Committe (ISAC)" ve 2007 yılından beri ESMRMB Affiliated Members grubuna üye bulunmaktadır. Her yıl ilgili kuruluşların kongrelerinde derneğimiz temsil edilmektedir. Bu uluslar arası organizasyonlar ile yaptığımız çalışmalar neticesinde 2007 yılında ISMRM ile Antalya'da "Kardiovasküler MR" konusunda ISMRM sponsorluğunda "Global Outreach Program" ve 2009 yılında ülkemizde ilk kez 26. "European Society of Magnetic Resonence in Medicine and Biology (ESMRMB)" toplantısını gerçekleştirdik. Bu yıl ESMRMB okullarından birisini "Baş ve Boyun MR" konusunda İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ayrıca, bu uluslararası organizasyonların kongrelerinde bildiri sunan araştırmacı arkadaşlarımıza teşvik ödülü veriyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatları ve bilimsel toplantı gelirleri.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri az bir bölümünü oluşturuyor. Maalesef üyelerimizin aidat ödemeleri düzensiz. Yaptırımı üyelikten çıkarmak, ancak bunu yapmayı tercih etmiyoruz. Bunun yerine özendirici önlemler alıyoruz. Aidatını tam ödeyen üyelerimize kongrelerde kayıt ücretlerinde indirim yapıyoruz. Geçen yıl ülkemizde yaptığımız ESMRMB toplantısında ESMRMB ile yaptığımız özel anlaşma ile yaklaşık 300 üyemizin kişi başı 500 avro civarındaki kayıt parasını ödemeden katılmasını temin ettik. Üyelik aidatları derneklerin devamlılığı açısından çok önemli.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve organizasyonlar ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1995

Üye Sayısı:
630

Adres:
Akın Simav Mah. Mithatpaşa Cad. No: 460 K: 5 D: 5 Karataş/İzmir

Telefon:
0 232 446 75 96

Web Adresi:
www.tmrd.org (http://www.tmrd.org)

Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
A. Muhteşem Ağıldere

Başkan Yardımcısı:
Bülent Sakman

Genel Sekreter:
Fazıl Gelal

Sayman:
Süleyman Men

Üyeler:
Ergin Atalar
Mehmet Ertürk
Kamil Karaali

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dinç Özaksoy
Alpay Alkan
Çağla Tarhan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-manyetik-rezonans-dernegi-74-0-129.html

Havacılık Tıbbı Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Havacılık Tıbbı Derneği Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Çetingüç

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Havacılık Tıbbı Derneği, 3 Mayıs 2000 tarihinde Eskişehir’de kuruldu. Hava Kuvvetlerinde 20-25 sene uçuş doktorluğu deneyimi olan 7 emekli hava tabip subay öncülüğünde kurulmuş olmasına karşın, bugün sivil üyelerimizin sayısı asker kökenlileri geçmiştir. Sivil toplum örgütü vurgusunu arttıran bu durum bizi memnun etmektedir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Dernek olarak, sivil havacılığımızın bugünkü işlerliği içinde tıbbi nitelikte bazı zafiyet alanları görmekteyiz. Uçuş emniyetini riske sokacağını düşündüğümüz bu zafiyet unsurlarını sivil havacılık kuruluşlarına, ilgili bakanlıklara bilimsel yazılarla, raporlarla bildirmek, çözüm önerileri getirmek gibi öncelikli uğraşlarımız yanında, bu konuda bir bilinç yaratmak, bilgi altyapısı oluşturmak gibi çabalarımız da vardır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Havacılık Tıbbı Derneği kendi alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
105 üyesi olan Derneğe, yasalarca üyelik engeli olmayan herkesin kuramsal olarak katılabilme olasılığı vardır. Ancak Dernek tüzüğü, üyeliğe kabul prosedüründe yönetim kuruluna yetki verdiği için, şüphesiz üyelik başvurularında bir değerlendirme yapılmaktadır. Derneğin Onursal Başkanı, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege’dir. Derneğin 3 onursal üyesi: Eski GATA Komutanı Prof. Dr. Necati Kölan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ve ABD’deki 700 bin üyeli FAA’nın sivil havacılık enstitüsü (CAMI) Direktörü Dr. Melchor J. Antunano. Dernek üyeleri arasında 5 sivil pilot, 5 psikolog, 2 hava ambulans teknisyeni, 1 hemşire ve 4 kurum (Memorial Hastanesi, Hava-İş Sendikası, Grup Medika, Red-Star Hava Ambulans Şti.) da bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Havacılık tıbbının elemanları, uçuş doktorları ile hava ve uzay hekimliği uzmanlarıdır. Uçuş doktorları 6 haftalık bir kurs ile hava ve uzay hekimliği uzmanları ise 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi ile yetiştirilmektedir. Havacılık tıbbı eğitimi almış kişi sayısı ülkemizde maalesef çok az. 150-200 emekli, 250-300 muvazzaf askeri uçuş doktoru, 38 sivil uçuş doktoru ve 7 hava ve uzay hekimliği uzmanı var. Oran belirlemenin zorluğu nedeniyle, 60 üyemizin uçuş doktoru veya hava ve uzay hekimliği uzmanı olduğunu söylemek yeterli fikir verebilir. Sayının artmasını çok istiyoruz. Çok sayıda uçuş doktoru ve hava-uzay hekimi olursa, uçuşların ve uçucuların tıbbi denetlemeleri çok daha iyi olabilir. Ayrıca bilimsel üretim, araştırmalar, yayınlar, kongreler olabilir. Bu hayalimizin gerçekleşmesinin iki koşulu var gibi görünüyor: İlki üniversitelerimizde hava ve uzay hekimliği bilim dallarının açılması, uzmanlar yetişmesidir. İkincisi de, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerle tüm havacılık işletmelerinde uçuş doktoru kadrolarının ihdas edilmesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurullar 2 yıl aralıkla yapılmaktadır. 5. Genel Kurul 4 Mayıs 2008’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
“Havacılık Tıbbı Bülteni” üçer aylık aralarla 2 yıldır yayında olup, 7. sayısına ulaşmıştır. Bu bülten ülkemizde konusunda bir ilktir. Bülten yazılarının bir kısmı Derneğin internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Amaç Türkçe’de bulunması imkansız olan havacılık tıbbı konularını ilgilenenlerin istifadesine sunmaktır. Ama söylemeden geçemeyeceğimiz bir üzüntümüz de, böylesi özenle hazırlanmış bir dergiye büyük bütçeli sivil havacılık kuruluşları da, pilotlar derneği de abone olmak ihtiyacı duymamaktalar…

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu yoktur.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler var mı?
Henüz kongre düzenleyecek seviyeye gelemedik, ancak önümüzdeki yıllar için böyle bir hedefimiz var.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Şimdilik yok.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Ortak çalışma yapma aşamasına gelememekle birlikte, üyeliğimizi sürdürdüğümüz iki uluslararası bilimsel kuruluşun isimleri: Aerospace Medical Association (ASMA); European Society of Aerospace Medicine (ESAM). Üyelerimiz bu uluslararası kuruluşların bilimsel toplantılarında bildiriler sunmaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğin üyelik aidatları ve bağışlar dışında geliri yoktur.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Genel gelirlerin yarıdan fazlasını aidat gelirleri oluşturmaktadır. Onursal üyeler dışında her üyeden aidat talep edilmekte. Ancak çeşitli nedenlerle bu ödemelerini düzenli yapamayanlara üyelikten çıkarılma işlemi uygulanmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli buluyor musunuz?
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde geçmişte 2 yıl olan hava ve uzay hekimliği uzmanlık eğitimi süresi, Derneğimizin Sağlık Bakanlığına yaptığı öneri doğrultusunda 4 yıla çıkarılmıştır ve bu süre yeterlidir. Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu? Keşke fazlalık olsaydı da, yeni hekimlere istihdam alanları arıyor olsaydık. Hava ve uzay hekimleri ile uçuş doktorlarının, havaalanlarında, hava ambulanslarda, havayolu şirketlerinde, pilot ve diğer uçuş ekiplerinin periyodik muayenelerinin yapıldığı hastanelerde görev alanları vardır. Ama buralarda bu eğitimi almış hekimlerin görevlendirileceğine dair amir hükümler olmadığı için, bu olmayan “kadrolar” boştur. Üniversitelerimizin de havacılığın fizyolojik, psikolojik ve tıbbi konularında araştırmalar yapacak bölümleri ve burada kariyer yapacak uzman hekim kadroları olması gerekirken, mevcut durum itibariyle bir eksiklik söz konusudur. Yani branşımızın sivil kesiminde çok ciddi bir hekim açığı bulunmaktadır. Hava Kuvvetlerinde 1929 yılından beri, 80 yıldır uçuş doktorlarının görev yaptığı, halen TSK bünyesinde 250-300 uçuş doktorunun bulunduğu; buna karşın sivil sektörde TSK tarafından eğitilmiş sadece 25-30 uçuş doktorunun var olduğu göz önüne alındığında, daha geniş uçuş faaliyetleri içinde olan sivil havacılığımızın eksikliği belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde halen sadece GATA bünyesinde (1986 yılından beri) uzmanlık eğitimi veren bir Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı mevcuttur. Ufuk Üniversitesinde 2008 yılı nisan ayında kurulmuş olan bölüm henüz uzmanlık öğrencisi almamış durumdadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise ön çalışma aşamasındadır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Bilimsel kongreler düzenlemek, havacılık tıbbı başarı ödülleri vermek, kurulması planlanan Sivil Havacılık Kurumu içinde yer almak, sivil havacılıkta çeşitli tıbbi konularda nihai kararları verecek bir üst kurul (board) oluşturmak; uçuş doktoru kursu tertiplemek, hava ambulans sağlık personelini eğitmek; pilot ve diğer uçuş ekiplerine seminerler vermek…

Teşekkürler.
01-09-2008

Kuruluş tarihi
3 Mayıs 2000

Üye Sayısı
105

Yayınlar
Havacılık Tıbbı Bülteni

Derneğin şubeleri
Yok

Adres
İsmet İnönü Cad. Gürel İş Hanı No: 14/17 Eskişehir
Tel-Faks 0222. 2321243

Web adresi
www.hvtd.org

4 Mayıs 2008 tarihinde yapılan seçimle yönetime gelen Dernek üyeleri

Yönetim Kurulu
Asil Üyeleri

Başkan
Doç. Dr. Muzaffer Çetingüç
(mcetinguc@hotmail.com)

Başkan Yardımcısı
Dr. Abdullah Öksüz

Genel Sekreter
Doç. Dr. Faruk Ildız

Üyeler
Dr. Armağan Başlı Dr. Atilla Soyelçin

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. Hayri Gültekin Prof. Dr. Bilgin Timuralp Doç. Dr. Ahmet Akın Psk. N. Gülay Dönmez Pilot Coşkun Zaim

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hasan F. Töre Dr. Aytekin Topçu Dr. Şebnem Gökkuşu

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri Dr. A. Fehmi Gültekin Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şen Dr. Dt. Bedri Bamaç

Onur - Etik Kurulu Üyeleri
Dr. İsmet Bilgin Prof. Dr. Hamit Z. Gökalp Dr. Mustafa Morkoyun

Onur-Etik Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. İlhan Uğurtaş Prof. Dr. İbrahim Hızalan Dr. Cudi Canoruç

Aday Belirleme Kurulu
Doç. Dr. Bekir Altay Dr. Fersin Koç Dr. Ahmet Uğurlu

Aday Belirleme Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Zafer Çanakçı Dr. Etihan Cantürk Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-havacilik-tibbi-dernegi-74-0-66.html

aerol
04-16-2011, 20:58
Tıp Bilişimi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özmen
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Tıp Bilişimi Derneği, 1999 yılında Ankara’da, bir grup hekim tarafından kuruldu. Derneğin kurucu başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Kitapçı üç yıl başkanlık görevini yürüttü.
Ülkemizin kısıtlı kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için sağlık alanında bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması gerekiyordu. Bunun için, ulusal bir sağlık bilgi stratejisine gereksinim vardı. Geliştirilecek ulusal sağlık bilgi stratejilerine katkıda bulunmak ve veri sağlamak amacıyla, 26 Haziran 2000 de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonunda "2000’li yılların Türkiye’sinde Sağlıkta Bilgi Stratejileri" üst başlıklı bir toplantı düzenlendi. Sunumlar sonrasında katılımcılar ilgili konu başlıkları çerçevesinde çalışma grupları oluşturdular.

8 Aralık 2000’de İstanbul’da yapılan bir toplantı ile çalışma gruplarının kapsam ve çalışma şekli gözden geçirildi. Tüm raporların birleştirilmesiyle oluşturulan metinler, gerekli düzenlemelerin ardından, 28-29 Nisan 2001 tarihinde yapılan 1. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi’nde tartışıldı ve son haline getirildi. Bu raporlar, “İki binli yıllarda Ulusal Sağlık Bilgi Stratejileri” başlığı ile kitap haline getirilerek Türkiye’deki ilgili kişi ve kurumlara dağıtıldı. Bu kitap, ülkemizde sağlık bilişimi ile ilgili birçok kişi ve kuruma ilham kaynağı olmuştur.
2002-2004 döneminde Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, 2004-2008 döneminde Prof. Dr. Osman Saka YK Başkanlığı görevini yürüttüler. Bu süreçte derneğimiz üye sayısı ve çalışmaları itibarıyla sürekli büyüdü.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, sağlık sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanımı üzerinde çalışmaktadır. Sağlık hizmeti, sağlık kurumlarının yönetimi, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalarda bilişim teknolojilerinin en verimli, doğru ve uluslararası standartlara uygun şekilde kullanılmasını hedeflemektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bildiğimiz kadarı ile hizmet veren başka bir dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize konu ile ilgilenen, medeni haklarını kullanma ehliyeti olan tüm vatandaşlarımız ve Türkiye’de çalışma izni olan yabancılar üye olabilmektedir. Kasım 2010 itibarı ile 576 üyemiz vardır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Ülkemizde Tıp bilişimi uzmanlık alanı olarak tanımlanmamış durumda. Doktora eğitimi veriliyor, ancak henüz mezun olan dört kişi var. Konu ile ilgili hekimlerin ve diğer profesyonellerin çoğunun derneğe üye olduğunu düşünüyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
İki yılda bir yapılıyor. En son Nisan 2010’da olağan genel kurul yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Yok.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Alanımız bir Tıpta Uzmanlık alanı olmadığı için böyle bir oluşuma gerek duymadık.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz her yıl Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi yapıyor. 2010 yılında 14-17 Ekim’de VII. Ulusal Tıp Kongresi yapıldı. Bunun dışında, ülkemizin gereksinimlerine göre çeşitli toplantılar ve kurslar düzenliyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Beş tane çalışma grubumuz var, bunlar; eğitim, sağlık bilişimi terimleri, sağlık kurumları bilgi işlem yöneticileri, Radyoloji Bilgi Sistemi-PACS, Mesleki sorunlar.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
2000 yılında, derneğimiz “International Medical Informatics Association (IMIA)’a üye olarak kabul edilmiş, 2006 yılında da “European Federation for Medical Informatics (EFMI)” üyesi olmuştur. Bu örgütlerin genel kurullarına düzenli olarak katılıyor, çalışma gruplarına destek veriyoruz. Ayrıca derneğimiz HL7 Türkiye temsilcisi ve uluslararası HL7’nin kaynaklarına online erişim sağlıyoruz. “Integrated Healthcare Enterprise (IHE)” Türkiye’nin kurulmasına da yoğun emek harcadık.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirleri üye aidatları, bağışlar ve bilimsel toplantı gelirlerinden oluşuyor.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat miktarımız yılda 20 YTL gibi hayli mütevazı bir miktar. Aidat gelirleri bütçemizde yüzde 5’ten az bir oran oluşturuyor. Aidatlarını düzenli ödemeyen üyelerimiz çoğunlukta. Aidatlarını ödemeyen üyelerimiz genel kurulda oy kullanamıyor. Başka önemli bir yaptırımımız şimdiye kadar olmadı.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Bizim alanımızda uzmanlık eğitimi yok, bunun yerine doktora eğitimi veriliyor. Eğitimin süresi genellikle 5-6 yıl ve bizce yeterli.


Branşımızda eğitim almış hekim ve diğer profesyonellerin sayısı vahim boyutlarda az.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kısa vadede eğitim ve araştırma için derneğimiz bütçesinden ayrılan miktarları artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, ülkemizde akut gereksinim oluşan alanlarda insanları eğitebilmek için bilgi birikimi sağlamak üzere çalışıyoruz, ilk aşamada iki üyemizi Amerika Birleşik Devletleri’ne göndererek HL7 konusunda sertifika almalarını sağladık. Uzun vadeli hedefimiz ise ülkemizde sağlık alanında çalışan herkesin, özellikle yöneticilerin bilgi teknolojilerinin önemini ve sunduğu fırsatları öğrenmesi, öte yandan derneğimizin sağlık bilişimi ile ilgilenen herkesi çatısı altında toplayan güçlü bir yapı olması.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1999

Üye Sayısı:
576

Kamu Yararı Statüsü:
Yok

Yayınlar:
Yok

Derneğin Şubeleri:
Yok

Adres:
Bayraktar Mah. Bayraklı Sok.
No: 39/2, Büyükesat/Ankara,

Telefon:
312 446 35 31

Faks:
312 446 35 86

Web Adresi http://www.turkmia.org

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Mustafa Özmen

Başkan Yardımcısı:
Yrd. Doç. Dr. K. Hakan Gülkesen

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Utku Şenol

Sayman:
Dr. Nihal Dizdar

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Osman Saka
Dr. Cenk Tezcan
Ömer Siso
Cüneyt İnce
Haluk Çelikel

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Kemal Kaplan
Dr. Fatma Zakaryan
Özge Sağıroğlu
Umut Arıöz
Ali Yılmaz
Mustafa Pıtır
Okan Küçükersan
Efe Erim Bozüyük
Halil Şevik

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim
Dr. Ergin Soysal
Özdemir Can

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Oğuz Dicle
Dr. Mahir Ülgü
Sadık Barış Dinler

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu
Prof. Dr. Salih Haluk Özsarı
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Kitapçı

Onur Kurulu Yedek Üyeleri:
Salih Güreş
Göksenin Aktulay
Yrd. Doç. Dr. Uğur Bilge
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-tip-bilisimi-dernegi-74-0-156.html

Tıbbi Biyologlar Derneği
Dernekleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Tıbbi Biyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Asım Cenani

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Tıbbi Biyologlar Derneği 1998 yılında kuruldu. Derneği 1984-2003 yılları arasında faaliyette bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve 1986-1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden mezun olduktan sonra Tıbbi Biyologlar ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Başkanlığını yürüterken kurdum. Halen Derneğin Başkanlığını yürütmekteyim. Yurt içi ve yurt dışındaki tıp fakültelerine bağlı tıbbi biyolojik bilimler bölümlerinden mezun olan, bu bölümlerde öğretim üye ve yardımcısı olarak görev yapan ya da bu bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimi alan kişiler Derneğimize üye olabiliyorlar.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Üyelerimizin mesleki sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışmak, üyelerimizin çalışma alanlarında yaptıkları bilimsel araştırmalara destek vermek, bu alanlarda kongre, sempozyum, konferans ve eğitim kursları düzenlemek, bilimsel eserler ve dergiler yayınlamak, bu dallarda eğitimi desteklemek, bilim teşvik ve hizmet ödülleri vermek, üyelerimizin sosyal gereksinimlerini karşılayacak toplantı ve etkinlikler düzenlemek Derneğimizin faaliyet alanlarıdır. Hemen belirtelim ki, tıbbi biyolojik bilimler bölümleri sadece tıbbi biyoloji alanında değil, tüm temel tıp bilimleri dallarında eğitim vermektedir. Mezunlarımıza tıbbi biyolog unvanı verilmekte ve daha sonra tüm temel tıp bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına ya da biyologların kabul edildiği dallarda uzmanlık eğitimi programlarına devam ederek branşlara ayrılmaktadırlar. Resmi unvanımız tıbbi biyolog olduğu için bazen sadece tıbbi biyoloji dalında çalışan araştırmacıların derneği olduğumuz yanlış anlaşılması ile karşılaşabiliyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Hayır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Yurt içi ve yurt dışındaki tıp fakültelerine bağlı tıbbi biyolojik bilimler bölümlerinden mezun olan, bu bölümlerde öğretim üyesi veya yardımcısı olan ya da bu bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimi alan kişiler Derneğimize üye olabilirler. Şu anda üye sayımız 144.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Tıbbi biyolojik bilimler bölümlerinde öğretim görevlisi olan hekimler de Derneğimize üye olmakla birlikte, tıp fakültelerinin hekim yetiştirmeyen bir bölümünün mezunlar derneğiyiz. Dolayısıyla bu soru bize çok uygun değil.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
İki yılda bir yapılıyor. En son 21 Ocak 2007’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Şu an için hayır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı?
Hayır yok.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bugüne kadar Dernek olarak, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ile birlikte çalışarak iki kongre ve öğrenci sempozyumu, bir de eğitim kursu düzenledik. 4-5 Ocak 2005 tarihlerinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda I. Tıbbi Biyolojik Bilimler Kongresi ve IV. Tıbbi Biyolojik Bilimler Öğrenci Sempozyumu’nu, ardından 6-7 Ocak 2005 günlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarında Deney Hayvanları Araştırmaları Uygulama ve Etik Kursu’nu gerçekleştirdik. 26-27 Mayıs 2006 tarihlerinde ise yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda II. Tıbbi Biyolojik Bilimler Kongresi ve V. Tıbbi Biyolojik Bilimler Öğrenci Sempozyumu yapıldı. Bu kongrenin içeriği ve yapılan sunumlara Derneğimizin web sayfasından erişilebilir.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Şu anda böyle bir grubumuz yok. Fakat üyelerimizin bilimsel projelerine destek vermeye çalışıyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı?
Yok.

Dernek gelirleri nelerdir?
Gelirlerimiz bağışlar, üye aidatları ve kongre gelirlerinden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri toplam gelirimizin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Asıl gelir kaynağımızı bağışlar oluşturuyor. Asil üyelerimizin hepsi aidat ödemekle yükümlü. Uzakta olup da görüşemediklerimizin dışındakiler ödüyorlar. Bugüne kadar aidat ödenmediği için uyguladığımız bir yaptırım olmadı.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu soruyu hekim yerine tıbbi biyolog olarak yanıtlayalım. Türkiye’deki iki tıbbi biyolojik bilimler bölümü de kapandı. Bugüne kadar bu bölümlerden mezun olmuş olan tıbbi biyolog sayısı 700 civarındadır. Bu sayı artık artmayacağına göre, zaman içinde yetersiz kalacağı açıktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Şu günlerde üzerinde çalıştığımız proje İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünün tarihçesi üzerine bir kitap hazırlamak. 2009’a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonra kongrelerimize devam etmeyi arzuluyoruz. Ayrıca desteklediğimiz proje sayısını arttırmak istiyoruz.

Teşekkürler.
14/04/2008
Kuruluş tarihi: 1998
Üye sayısı: 144
Kamu yayarı statüsü: Yok

21 Ocak 2007 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler:

Başkan
Prof. Dr. Asım Cenani

Başkan Yardımcısı
Tıb.Bio.Dr.Yelda Tarkan-Argüden

Genel Sekreter
Tıb. Bio. Doç. Dr. Handan Tuncel

Sayman
Tıb. Bio. Dr. Ayşe Çırakoğlu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Tıb. Bio. Dr. Şükriye Yılmaz
Tıb. Bio. Dr. Dilhan Kuru
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Tıb. Bio. Doç. Dr. İlhan Onaran
Uzm. Tıb. Bio. Çiğdem Gürel
Tıb. Bio. Doç. Dr. Mehmet Güven

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Tıb. Bio. Mehmet Türker
Tıb. Bio. Dr. Gülgün S. Güven
Tıb. Bio. Umut Tüyel
Tıb. Bio. Dr. Pelin Yüksel
Tıb. Bio. Dr. Murat Mengi
Uzm. Tıb. Bio. Fuat Bolat

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Tıb. Bio. Dr. Sibel Yentür
Tıb. Bio. Dr. Yıldız Tütüncü
Tıb. Bio. Eda Becer

Adres: Nevbahar Mah. Bakibey Sok. 2/5 Fatih/İstanbul
Tel: (212) 414 30 34 Faks: (212) 586 15 48
Web adresi: www.tibbibiyologlardernegi.org.tr (http://www.tibbibiyologlardernegi.org.tr)

http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-tibbi-biyologlar-dernegi-74-0-54.html

aerol
04-16-2011, 20:59
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
O yıllarda pek çok psikiyatrın "davranış tedavileri" alanına biraz şüpheci, hatta biraz da alaycı ve değersizleştirici bir bakış açısı vardı. Kuşkusuz bilim şüpheci olmayı gerektirir.

Özetle, kognitif ve davranış teapileri elimizdeki, yalnızca birkaç deneyimli psikolog tarafından kabul gören, sınırlı olarak uygulanan ve genelde psikiyatrlar tarafından sıcak bakılmayan yeni bir tedavi yaklaşımı idi. Üstelik hem psikiyatr hem de psikologların psikoterapiye ilgi duyan kesiminin önemli bir bölümünün semptomatik ve mekanik buldukları için eleştirdikleri yeni bir yaklaşım. Bütün bunların ötesinde biyolojik psikiyatri alanında yapılan çalışmaların önem ve hız kazandığı bir zaman dilimi. İşte Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) böylesine kendi gelişimi yönünden olumsuz koşullarda doğan bir bebek olarak 1995 yılında dünyaya geldi.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz Avrupa Kognitif ve Davranış Terapiler Birliği [European Association for Behavioural & Cognitive Therapies (EABCT)]'nin bir üyesidir. Her iki derneğin ortak amacı, psikiyatride kanıta dayalı bir psikoterapi yaklaşımı olan ve kısa sürede parlak sonuçlar alınan KDT'nin psikiyatri ve psikoloji alanında çalışan profesyonellere tanıtılması ve 21. yüzyılın en çok umut vaat eden bu tedavi yaklaşımının kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bu ortak amaçlar doğrultusunda derneğimiz EABCT ile iş birliği içinde her yıl değişik ülkelerde Avrupa Kongrelerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kongrelere her geçen yıl ülkemizden katılan profesyonellerin sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin amacı, ülkemizde giderek artan çeşitli psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılabilecek, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, kısa sürede olumlu sonuç alınabilen kognitif-davranışçı yöntemlerin ülke genelinde tanıtılması, kullanılması, yaygınlaştırılması ve ruh sağlığı alanındaki eğitimini sağlamak, iyileştirmek ve çağdaş ve etkin bir yöntemi sistematik bir biçimde ülkemize getirebilmek amacıyla çalışmalar yürütmektir.

Dernek amaçlarına ulaşabilmek ve halka verilen hizmetin niteliği niiyileştirebilmek için kendi amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslararası platformlarda kurslar, eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar ve kongreler düzenler. Kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlar. Benzer amaçları olan diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak faaliyetler düzenler, bilgi alışverişinde bulunur.

Derneğin en temel amaçlarından biri de EABCT'nin belirlediği standartlar içinde eğitim alan profesyonellerin sayısını artırmak ve bu profesyonellerin Avrupa Birliği (AB)'nce tanınmasını, kabul edilmesini ve belirli aralıklarla akredite edilmesini sağlamaktır. Bu standartları sağlamaya yönelik bir eğitim halen devam etmektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Halen özellikle KDT alanına odaklanmış bir başka dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Dernekler Kanunu çerçevesinde derneğin belirtilen amaçlarını kabul edip, bu amaçları gerçekleştirebilmesi için çalışmak isteyen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, psikiyatrist, psikolog ve ruh sağlığı alanında eğitim görmüş, yeterli deneyimi olan kişiler üye olabilmektedir. Derneğimizde halen 600 üyemiz bulunmaktadır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Psikiyatri alanında çalışan hekimlerin ortalama 1/5'inin Derneğimize üye olduğu söylenebilir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul toplantıları aracılığıyla yönetim ve denetleme kurullarının seçimi 3 yıllık aralıklarla yapılmaktadır. Son seçim 2007 yılı sonunda yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
KDTD Bülteni adı altında bir yayın her yıl yapılmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
AB'nin standartlarına uygun olarak yürütülen teorik ve uygulamalı (süpervizyon) dernek eğitimi alan herkes çeşitli alt modüllerden oluşan eğitim sürecinde değişik aşamalarda yeterlilik sınavına girmekte ve bu sınavları başarı ile tamamlayanlara başarı sertifikası verilmekte ve ardından aynı isimler tamamladıkları eğitim programlarının içeriği ile birlikte AB Akreditasyon Komitesine iletilmektedir.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
İçeriği önceden belirlenmiş her bir modüler eğitimin sonunda öncelikle çoktan seçmeli teorik sınav uygulanmakta, ayrıca değişik süpervizörlerle hasta takibi yapan profesyoneller uygulama açısından da değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede terapist hem teknik hem de terapist-hasta ilişkisi yönünden çeşitli boyutlarda incelenmektedir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizde psikoterapilerle ilgili olarak düzenlenen ilk Avrupa Kongresi 2001 yılında 31. Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Kongresi adı altında Istanbul'da düzenlenmiştir.

Bir dünya kongresi niteliğinde yapılacak 7. Uluslararası Kognitif Terapiler Kongresi 2-5 Haziran 2011 tarihleri arasında Istanbul'da düzenlenecektir.
2007 yılında 1. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi İstanbul'da düzenlenmiştir. 2009 yılında 2. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi İstanbul'da düzenlenmiştir.

Derneğimiz 1997 yılından itibaren yaklaşık 3 yıl süren uzun soluklu eğitimler yürütmektedir. Bu eğitimler AB'nin standartlarına uygun terapistler yetiştirmek amacıyla yürütülmektedir. Alandaki yeniliklerle tanışma fırsatı oluşturması yönünden Derneğimiz her yıl "KDTD Etkinlikleri" adı altında aktiviteler düzenlemiştir. Bu etkinlikler bir veya iki gün süren çalışma grupları şeklinde düzenlenmiş ve üyelerimize isimlerine kitaplardan aşina oldukları kişilerle doğrudan tanışma ve uygulamalarını izleme fırsatı sağlamıştır.

Derneğimiz, kognitif ve davranış terapilerinin yöneldiği temel alanlardan biri olan cinsel işlev bozuklukları konusunda ilk multidisipliner kongreyi düzenleyen kuruluş olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin Psikiyatri, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalları ile ortaklaşa "Ulusal Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Sempozyumu" 1996 yılında üroloji, jinekoloji ve psikiyatri ana bilim dallarından 600'den fazla profesyonelin katılımı ile Ürgüp'te gerçekleştirilmiştir. İlerleyen süreçte Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) kurulmuş ve Derneğimizden 4 kişi CETAD'ın kurucu üyeleri olarak yer almıştır. Derneğimiz 1. CETAD Günleri'nin düzenlenmesini 1998 yılında İstanbul'da CETAD ile birlikte yapmıştır. Bir sonraki Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi 1999'da, 4. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresi ise 2001 yılında yine CETAD ile ortaklaşa İstanbul'da düzenlenmiştir.

Uluslararası Cinsel İşlev Bozuklukları 1. Avrupa Konvansiyonu 2000 yılında Derneğimiz ile "Society for Investigation and Management of Sexual Disorders (SIMSED)"ın iş birliği ile düzenlenmiş ve böylelikle cinsellik alanında ilk uluslararası kongre gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz cinsel alan dışında "Sigara ve Sağlık" konusunda da çalışmalar yapmış ve 1997 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Kanada Halk Sağlığı Birliğinin katılımı ile düzenlenen Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesinde önemli rol almıştır.

Derneğimiz 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ile iş birliği ile ilk SCID ve BPRS eğitimini UCLA'dan gelen Dr. Joseph Ventura aracılığıyla Ankara ve İstanbul'da düzenlemiştir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğin eğitim alt grubu mevcuttur. Bu bilimsel çalışma grubunda dernek eğitimini yürüten değerli eğiticiler mevcuttur.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Psikiyatri uzmanlık eğitiminde KDT eğitiminin yeterli nicelik ve nitelikte yapıldığını söylemek mümkün değildir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Derneğimizin temel amacının ülke içinde KDT eğitimlerinin yaygınlaştırılması, iyi ve etik uygulamaların artırılması olduğu düşünülecek olursa, gelecekteki en önemli hedefimizin bu uygulamaları öğretecek nitelikli terapistler yetiştirmek olduğu söylenebilir.

Ülkemizde çocuk psikiyatrisi alanında kognitif ve davranış terapilerinin henüz yeterince yaygın ve nitelikli olarak kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Önümüzdeki yıllarda çocuk ve gençlerde görülen ruhsal bozuklukların tedavisinde gerekli bilgi ve becerinin geliştirilmesi doğrultusunda daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu amaçla geçmiş yıllarda "Çocuk ve Ergenlerde KDT Uygulamaları" ile ilgili üç uluslararası otoriteyi ülkemize getirip, çalışma grupları yaptırdık. Ancak eğitimin sürekliliği yönünden çocuk psikiyatrisi alanında çalışan gönüllü bazı profesyonellerin aynı alanda formal bir eğitim almalarını sağlamak konusunda destek vermeyi planlamaktayız.

2008-2009 öğretim yılından başlayarak anksiyete bozuklukları, depresyon yanı sıra alkol-madde bağımlılığında, yeme bozukluklarında, kişilik bozukluklarında, şizofrenide, iki uçlu duygulanım bozukluğunda, psikosomatik hastalıklarda, öfke kontrolünde, düşük kendilik saygısı, ağrı, insomnia gibi tablolar ve çeşitli fonksiyonel hastalıkların tedavisinde KDT' nin kullanımını içeren bir eğitim planlanmıştır. Üç yıl aralıkla yapılan "Uluslararası Kognitif Terapiler Kongresi" [International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP)]'nin 7'si 2011 yılında Derneğimiz tarafından düzenlenecektir.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1995

Üye Sayısı:
600

Yayınlar:
"KDTD Bülteni"

Adres:
Bağdat Cad. Ay Apt.
No: 370/18
Şaşkınbakkal-İstanbul

Telefon:
0 216 363 71 34

Faks:
0 216 411 21 73

Web Adresi:
www.kdtd.org (http://www.kdtd.org)

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur

Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Volkan Topçuoğlu

Sekreter:
Psikolog Dr.
Nur Velidedeoğlu Kavuncu

Sayman:
Uzm. Psikolog Dan.
Zülfiye Kaya

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Psikolog İlkten Çetin
Dr. Berk Ergun
Psikolog Gülçin Şenyuva

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri:
Uzm. Psikiyatr
Aytül Karabekiroğlu
Uzm. Psikiyatr Yasin Bez
Psikolog Gülçin Şenyuva
Doç. Dr. Hakan Türkçapar

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Uzm. Psikolog
Arzu Naz Midillili
Yrd. Doç. Hemşire Esra Engin
Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Psikolog Sibel Akgün
Psikolog Zeynep Polat
Uzm. Psikiyatr
Seher Olga Güriz
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-kognitif-ve-davranis-terapileri-dernegi-74-0-127.html

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1996 yılında kuruldu. Bu tarihe kadar alanımızda faaliyet gösteren derneklerimiz bilimsel dernek niteliğinde olup bir meslek kuruluşumuz mevcut değildi. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sayın Dr. Füsun Sayek ve TTB’nin Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı hocalarına bir uzmanlık derneği kurulmasını bizzat önermiş olmasıdır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz yönetmeliğinde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Kısaca ifade edecek olursak Dernek, FTR alanını ilgilendiren sağlık,toplumsal ve sosyal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuksal düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesi, FTR uzman hekimlerinin mesleki temsili, eğitimi, özlük hakları, şeref ve haysiyetinin korunması ve geliştirilmesi konularında faaliyette bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği ve Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği alanımızda faaliyet gösteren diğer derneklerdir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Uzman ve son 6 ayında asistanlar Derneğimize üye olabilmektedir. Toplam 814 onaylı Dernek üyemiz bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yüzde 50 kişi üyedir. Uzmanlık Derneği olduğumuz için alanımızda eğitimini devam ettirmekte olan hekimler sadece son 6 ayda üye olabilmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek yönetim kurulumuz 3 yılda bir yenilenmektedir. En son genel kurul 26 Mart 2007’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences) ve European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (SCI).

Derneğinizin yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Yeterlilik Kurulu (Board) kurulma çalışmaları 1999-2000 yıllarında alanımızı temsil eden 4 dernekle birlikte başlatıldı. 1999-2001 döneminde Yönetim Kurulu üyemiz olan Doç. Dr. Sevim Orkun ve Rezzan Yorgancıoğlu ve 2001-2003 döneminde Yönetim Kurulu Başkanımız olan Prof. Dr. Tansu Arasıl’ın da katıldığı 4 kişilik bir komisyon tarafından Board Çalışma Usul ve Esasları oluşturularak FTR Board’ı hayata geçirildi. Yeterlik Kurulu şu anda alanımızdaki bir başka derneğin kurumsal çatısı altında görevine devam etmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde bulunan çalışma grupları: Kafa Travması, İnme, Omurilik Yaralanması, Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon, Nöropatik Ağrı ve Elektrofizyoloji/ EMG ve Özel Hekimlik Çalışma Gruplarıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz World Federation for Neurorehabilitation (WFNR)’da Türkiye’yi temsil etmektedir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu?
Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat ücreti çok düşük olup toplam gelir içindeki payı azdır. İki yılda bir yapılan etkinliklerde aidatlar toplandığından, ancak katılımcılardan alınabilmektedir. Dolayısıyla pek düzenli olduğu söylenemez. Gecikmeli olsa da aidatları kısmen alabilmekteyiz. Ancak herhangi bir işlem yapmayı da düşünmüyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Alanımızda uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır . Bunu yeterli bulmaktayız.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Avrupa Birliğine üye ülkelerde 100 bin nüfus başına düşen FTR uzman hekimi oranı ülkelere göre 0.5 ila 4.2 arasında değişmekte olup Türkiye de bu oran henüz 3’ten azdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Eğitim alanında; Uzmanlık Eğitimi, sürekli tıp eğitimi/mesleki gelişim programları, aylık düzenli bilimsel toplantılar, Kurslar, sempozyum, ulusal, uluslararası katılımlı kongreler düzenlemek, TTB Uzmanlık Kurultayı ve Çalıştayı katılımları ile pratisyen hekimlere yönelik toplantılar gerçekleştirmek. Sağlık hizmeti alanında; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü TBMM Sağlık Komisyonu ile birlikte Genel Sağlık Hizmetleri ve FTR hizmetleri standartlarının saptanması ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler, Başbakanlık Özürlüler İdaresi (OZİDA) ile birlikte özürlülere yönelik ulusal politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile birlikte özürlülerin bakım politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde her 5 yılda bir yapılan kalkınma planı aktivitelerine katılım, TTB ile birlikte genel sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı ve katılım, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte FTR hizmetleri ve ücretlerinin belirlenmesine katılım. Toplum Sağlığı konusunda, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmeti sunumuyla karşılanan ve toplum sağlığını ilgilendiren her konuda kanun, tüzük ve yönetmelik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ilgili kamu kurumları ile birlikte bu hukuksal düzenlemelerin yapılması veya çeşitli kamu kurumlarının oluşturduğu ancak toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü düzenleme için gerekli girişimlerin başlatılması, kamunun ve halkımızın özürlülüğe ve rehabilitasyona bakışını geliştirmeye yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirmek. Araştırma konusunda; kamu kurumları veya üniversiteler ile birlikte kamunun ve halkımızın özürlülüğe ve rehabilitasyona bakışı ile kamunun ve halkımızın kas–iskelet sağlığına bakışını geliştirmeye yönelik çeşitli araştırmalar yapmak. Meslek ve özlük haklarına yönelik etkinlikler olarak meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarına yönelik problemlerin çözümü için çeşitli aktiviteler. Sağlık alanında devlet erkinin çeşitli uygulamalarının insan ve toplum sağlığını tehdit etmesi durumunda karşılaşılan problemlerin ve taşınması, meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarına yönelik problemlerin yargı sürecine taşınması Derneğimizce genişletilerek sürdürülmesi düşünülen hedeflerdir.

Teşekkürler. Derneğin kuruluş tarihi
1996 Üye Sayısı
814 Yayınlar
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences)
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (SCI) Derneğin şubeleri
İzmir, Malatya,Trabzon, Erzurum Konya, Denizli ve Mersin

Adres
Koza Sok. No:125/9 GOP-Ankara
Tel: 0 312 448 04 92
Fax: 0 312 448 04 96

Web adresi
www.tsprm.org

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Vesile Sepici

Genel Sekreter
Doç. Dr. Füsun Köseoğlu

Sayman
Doç. Dr. Güneş Yavuzer

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Metin Karataş Dr. Ferda Aydoğdu Dr. Figen Gökoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Filiz Eser Dr. Nebahat Sezer Dr. Öznur Öken Doç. Dr. Serap Sütbeyaz Dr. Lale Aktekin

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Zafer Hascelik Prof. Dr. Bülent Seçkin Prof. Dr. Mesut Birol Atay

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Belgin Karaoğlan Prof. Dr. Mehmet Beyazova Doç. Dr. Hatice Bodur

Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Beyazova Prof. Dr. Nesrin Bölükbaşı Prof. Dr. Safiye Tuncer Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci Prof. Dr. Nafiz Akman Doç. Dr. Müfit Akyüz Dr. Ferda Aydoğdu

http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon-uzman-hekimleri-dernegi-74-0-78.html

aerol
04-16-2011, 21:00
Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Evren Kemer

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği 1996 yılında kurulmuştur. Dr. Enis Yüksel, Dr. İsmet Taş, Dr. Erdal Eskioğlu, Dr. Raci Aydın, Dr. Ali Biçimoğlu, Dr. Gülçin Dilmen, Dr. Ünal Sakıncı, Dr. Ferda Artüz ve Dr. Eşref Paşaoğlu kurucu üyelerimizdir. Kurulduğu dönemden bu yana Derneğimiz üyelerinin özlük haklarını korumak, çalışılan kurumlarda yüksek eğitim standartlarını yerleştirmek, daha kaliteli hizmet ve eğitim vermek, hukuksal hakları korumak için hizmet vermiştir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz klinik şef, şef yardımcısı ve başasistanların ortak sosyal, hukuksal, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamayı hedeflemiştir. Bu amaçla konferanslar, paneller düzenlemektedir. Eğitim veren devlet hastaneleri ile aynı statüdeki diğer eğitim hastanelerinde görev yapan şef, şef yardımcısı ve başasistanları ilgilendiren konularda araştırma ve çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Öğretim elemanlarının birleşerek kurdukları dernekler genellikle üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından kurulmuş durumda. Devlet hastanelerinde çalışan öğretim görevlilerini bir araya getiren başka bir dernek yok.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde çalışan klinik şef ve şef yardımcıları ile başasistanlar üye olabilirler. Bugün itibariyle üye sayımız 475'tir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Son verilere göre ülkemizde yaklaşık bin 500 civarında klinik şef ve şef yardımcısı mevcut. Yaklaşık üçte biri bizim üyemiz. Dernek Ankara'da kurulduğu ve aktivitelerin çoğu da Ankara'da olduğu için üyelerimiz daha çok bu bölgeden.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Tüzüğümüze göre genel kurulumuz ve seçimler iki yılda bir yapılır. En son seçim 9 Nisan 2009'da yapılmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz en son Mayıs 2009'da "Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Yapılanma ve Özlük Haklarımız" konulu paneli Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenledi. Panelimize Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu da konuşmacı olarak katıldı. Bu toplantıda eğitim hastanelerindeki eğitimin kalitesini yükseltmek için öneriler tartışıldı. Ayrıca, devlet hastanelerinin afiliasyonu projeleri ve bizim için en önemli gündem maddesi olan özlük haklarımızı tartışma fırsatı bulunmuş oldu.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Böyle bir yayınımız yok.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Devlet hastanelerindeki eğitim sistemi ülkemize özgü. Ulusal bir derneğiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğe üye olurken aidat alıyoruz. Aidatımız da oldukça sembolik, 1 TL kadar.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği zaman uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Yıllık 1 TL olan aidatları toplantı vesilesi ile bir araya geldiğimizde veya genel kurullarımızda alıyoruz. Ödenmediği zaman bir yaptırımımız yok.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin kısa vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü birkaç projesi var. Bunlardan ilki bir internet sitesi oluşturmak ve internet üzerinde bir forum grubu kurmaktır. Bu şekilde üyelerimizin yapılan çalışmalardan ve gelişmelerden haberdar olabilmesini hedefliyoruz. Ayrıca bu ortam çeşitli hastanelerde klinik şef ve şef yardımcılarının, başasistanların hukuksal, eğitime yönelik veya idari problemlerini gündeme getirecek bir ortam da yaratacaktır. Bir de Derneğimize logo yaptırmaktayız.

Uzun vadeli hedeflerimize gelince, ülkemizdeki tüm klinik şef, şef yardımcısı ve başasistanlarımıza ulaşabilmek ve daha güçlü bir dernek olmayı hedefliyoruz. Bu amaçlarla İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere eğitim hastanelerinin bulunduğu şehirlerde de toplantılar ve ziyaretler yaparak üye sayımızı artıracağız ve eğitim kliniklerimizi Derneğimiz konusunda bilgilendireceğiz.

Derneğimizin şu dönemde yoğunlaştığı en önemli konu, klinik şef ve şef yardımcılarının mali göstergelerde bir kadro olarak tanımlanmasıdır. Klinik şef ve şef yardımcıları devlet hastanelerinde uzmanlık eğitimi vermekle yükümlüdür. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde de bu yetki üniversitede profesör ve doçentlere, devlet eğitim hastanelerinde ise klinik şef ve şef yardımcılarına verilmiştir. Maliye Bakanlığının kadro ve ek göstergelerinde ‘Klinik şef' liği adına tanımlanmış bir kadro yoktur. Bu yüzden bir uzmanı yetiştirmekle sorumlu bir klinik şefi mali açıdan yetiştirdiği uzmanla denk görülmektedir. Biz bu konudaki eksikliğin giderilmesi için Başbakanlık Müsteşarı, TBMM'de Sağlık Komisyonu üyeleri, çeşitli milletvekilleri ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresinden yetkililer ile görüştük. Görüşmelerimiz hâlâ devam etmektedir. Derneğimiz üyelerimizin çoğalmasıyla güçlendikçe, sesimizi daha iyi duyurabileceğimize inanıyorum.


Derneğin Kuruluş Tarihi:
1996

Üye Sayısı:
475

Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Dr. Özlem Evren Kemer

Genel Sekreter:
Dr. Nurcan Baykam

Sayman:
Dr. Muzaffer Çaydere

Üye:
Dr. Ali Özdek
Dr. Olcay Kandemir
Dr. Elif Gül Yapar Eyi
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-egitim-hastaneleri-ogretim-elemanlari-dernegi-74-0-126.html

Türk Ortodonti Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Doğan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1985 yılında Ortodonti Derneği adı ile kurulan bilimsel Derneğimizin adı, 16.01.1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Ortodonti Derneği olarak değiştirilmiştir. Derneğimizin merkezi Ankara’dır. Prof. Dr. Filiz Perkün, Prof. Dr. Nurettin Güray, Prof. Dr. Serpil Aytan, Prof. Dr. İlhan Aran, Prof. Dr. Nazmi Ertürk, Prof. Dr. Oktay Üner, Prof. Dr. Mirzen Arat Derneğin kurulmasında girişimde olan kurucu üyelerdir. Derneğimizin kuruluşunda emeği geçen hocalarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin temel amacı ortodonti bilim dalını ülkemizde tanıtmak, geliştirmek ve ilerletmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Koruyucu ortodonik önlemlerin uygulanmasını yaygınlaştırmaya çalışmak ve düzenlediği kurslar ve toplantılarla ortodontik tedavinin önemini vurgulamak en önemli amaçlarının başında yer almaktadır. Bu doğrultuda Derneğimiz bilimsel kongre, toplantı ve kurslar düzenleyerek bu toplantılara yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılar davet ederek bilimsel deneyimlerinin meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlamak en önemli faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Alanınızda başka derneklerde hizmet veriyor mu?
Hayır. Türk Ortodonti Derneği meslek grubumuzda bizleri temsil eden tek dernektir ve amacımız bizleri temsil eden tek derneğimiz olarak uzun yıllar bizlere hizmet vermesidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? fiu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizin kurulduğu dönemde diş hekimi ve hekimler yönetim kurulu kararı ile Derneğimize üye olurken 90’lı yıllardan sonra yalnızca ortodonti uzmanı unvanını almış veya ortodonti doktoru unvanı almış veya eğitim döneminde olan meslektaşlarımız Derneğimize üye olabiliyor. fiu anki aktif üye sayımız 619.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yaklaşık meslektaşlarımızın yüzde 80’i Derneğimize üye olarak mesleğimize sahip çıkmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir kasım ayında yapılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantı yapar. Seçimler en son 12 Kasım 2006 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Evet. Bu yılda 3 kez basılan ve Derneğimizin tek bilimsel yayın organı olan Türk Ortodonti Dergisi’dir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Hayır, şu anda Derneğimiz tarafından uygulanan bu tip bir sınav uygulama zorunluluğumuz yok. Ancak Derneğimizin temel hedeflerinden biri yeterlilik kurulunu oluşturarak yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak. Günümüzde ortodonti uzmanlığı veya ortodonti doktorası eğitimi üniversitelerimizde verilmekte olup gerekli sınavlar ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Üniversitelerimizde uygulanan programlarda ortodonti uzmanlığı unvanını almak isteyen adaylar 3 yılın sonunda programını tamamlayarak gerekli aşamalardan geçmektedir. Ortodonti doktorası unvanını almak isteyen adaylar ise 2 yılın sonunda aldığı derslerden teorik ve pratik olarak yeterlilik sınavına girmekte ancak sınavda başarılı olduktan sonra tez aşamalarına geçmektedirler.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz bir yıl sempozyum bir yıl kongre olmak üzere her yıl bir adet bilimsel etkinlik düzenler. Ayrıca son dönemlerde gelişmekte olan üniversitelerimizde ortodonti anabilim dallarını tanıtmak amacıyla her yıl bölge toplantıları düzenlenmekte ve bu toplantılarda bilimsel çalışmaların ve kursların verilmesine olanak sağlanmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimiz çatısında bilimsel çalışmaları yapabildiğimiz ayrı bir grup oluşturulmamaktadır. Üniversitelerimizdeki bilimsel çalışma gruplarına destek olunmakta kongre sempozyum ve diğer toplantılarda çalışmaların meslektaşlarımızla paylaşılma imkanı yaratılmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz FEO, WFO ve EFOSA üyesidir. Bu uluslararası örgütlerle yapılan tüm toplantılara üyelerimiz aktif olarak katılmaktadır. 2011 yılında düzenlenecek olan EOS-Avrupa Ortodonti Kongresi ülkemizde yapılacaktır. İstanbul’da düzenlenecek olan bu kongre Türkiye’de ortodonti biliminin ulaştığı yeri göstermek açısından çok önemlidir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Sempozyum, kongre ve üye aidatları dernek gelirini oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Yaklaşık yüzde 50 denilebilir, aidat miktarına ve o yıl ki toplantı gelirine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aidat ödemeyen üyelerimize dernek tüzüğündeki ilgili maddeler uygulanmaktadır. Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılmak mümkündür. Ayrıca iki yıl üst üste üyelik aidatını vermeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?
Bu süre uzmanlık için 3 yıl doktora programı için ortalama 5 yıldır. Bugün ülkemizde o
rtodonti eğitimi üniversitelerimizin ortodonti anabilim dallarında verilmektedir. Doktora veya uzmanlık eğitimi veren bu kurumlarda eğitim; öğretim üyesi sıfatına sahip deneyimli kimseler tarafından verilmektedir. Bu eğitim süresince ortodonti doktoru unvanını alacak olan birey klinik yeterliliğe ulaşmak için danışman gözetimi altında 5 yıl süre içinde ortalama 200 hastanın tedavisini tamamlamak durumundadır. Bu süre içinde aday eğitiminin 2. yılında yeterlilik sınavına girip başarılı olduğu taktirde doktora tez konusunun belirlendiği aşamaya geçmektedir. Bu dönemde aday teorik olarak eğitimin ilk 2 yılında ortalama 800 saat temel teorik eğitim almakta, daha sonra eğitim süresi boyunca teorik eğitimi devam etmektedir. Program doğru uygulandığı taktirde süre oldukça yeterlidir. Hedef ortodontist ihtiyacının belirlenerek klinik ağırlıklı uzmanlık eğitimi verilmesi, öğretim üyeliğine devam etmek isteyen adaylarında ortodonti doktoru unvanını alarak sistemin oturtulmasıdır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile bağlantıda olunup ülke ihtiyacına göre gerekli uzman sayısı net olarak saptanmalıdır. Bu konuda üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Ortodontide uzmanlığın tanınması Derneğimizin ana hedeflerinin ilk sırasını almaktadır. Konu ile ilgili olarak geçen dönem Dernek başkanımız Prof. Dr. Nejat Erverdi ,döneminde konu ile ilgili yasal işlemleri başlatılmıştır ve çalışmalar halen devam etmektedir. Derneğimiz ülkemizdeki ortodonti doktora eğitiminin uzmanlık eğitimi olarak da kabul edilerek ‘ortodontide bilim doktoru’ unvanının ‘ortodonti uzmanı’ unvanı olarak tescil edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına müracaat etmiş, açmış olduğu dava sonucunda Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre doktora eğitiminin uzmanlık eğitimi sayılmadığından talebimiz reddedilmiştir. Buna karşın bu kararın iptali için tekrar bir dava açılmıştır. Hedef şu anda ülkemizde yetişmiş ve yetişmekte olan ortodonti doktoru unvanının uzmanlıkla eşdeğer olduğunun kabulüdür. Bu aşamadan sonra üniversitelerimizin yetiştirecekleri uzman ve doktor sayısını saptayarak bu anlamda kadro isteklerinde bulunmaları gerekmektedir. Çözüm ancak ülke ihtiyacına göre uzman sayısının saptanması ve ihtiyaca göre ortodonti uzmanı veya doktorunun yetiştirilmesidir. Derneğimiz sorunlarımızdan tek çıkış noktamızın ortodontinin tanıtılması halkın ve dişhekimlerimizin bilinçlendirilmesi olduğunun farkındadır yani kısaca ‘Ortodontinin Tanıtım Kampanyaları’na geniş çapta yer verilmesi gerekliliğinin bilincindedir ve bu konuda yoğun çalışma programı içindedir.

Teşekkürler.
07/04/2008

Kuruluş tarihi: 1985
Üye sayısı: 619
Kamu yayarı statüsü: Yok
Yayınlar: Türk Ortodonti Dergisi

12 Kasım 2006 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler:

Başkan
Prof. Dr. Servet Doğan

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Tamer Büyükyılmaz

Genel Sekreter
Prof. Dr. Müfide Dinçer

Sayman
Doç. Dr. Gökhan Önçağ

Editör
Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Tülin Arun
Prof. Dr. Hakan Gögen

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hüsamettin Oktay
Prof. Dr. Ali Vehbi Tuncer
Prof. Dr. Hakan Necip İşcan

Adres: Cinnah Cad. No: 37/11 Çankaya-ANKARA Tel: (312) 441 14 26
Web adresi: www.tod.org.tr E-posta: turkort@superonline.com
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-ortodonti-dernegi-74-0-53.html

aerol
04-16-2011, 21:03
Türk Toraks Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Toraks Derneği (TTD) göğüs hastalıkları uzmanlarının ulusal uzmanlık derneğidir. 1992 yılında kurulmuş olup, hızla organize olmuştur. Halen 16 şubesi, 57 il temsilcisi, 16 bilimsel çalışma grubu, 5 editörlük ve 7 komite ile çalışmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, akciğer sağlığı alanında uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitim, mesleki ve bilimsel araştırma, özlük haklarını geliştirmek, halk sağlığı hizmetleri ve farkındalık çalışmaları ile ilgili sağlık politikalarını yönlendirmek amaçlı çalışmalar yapmaktadır.


Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ulusal uzmanlık derneği olarak TTD elbette tektir. Ama hem ulusal hem de yerel düzeyde örgütlenmiş, esas olarak bilimsel seminer, sempozyum, kongre düzenleyen, dergi, kitap yayınlayan çok değerli kuruluşlar da vardır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize akciğer sağlığı ile ilgili hekimlerin tümü üye olabilir. Bu anlamda göğüs hastalıkları uzmanları, göğüs cerrahisi uzmanları, pediatrik göğüs hastalıkları uzmanları, ilgili radyologlar, patologlar, epidemiyologlar ve akciğer sağlığı ile ilgili temel bilim uzmanları Derneğimize üye olabilir. Halen toplam 2 bin 754 hekim üyemiz vardır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Göğüs hastalıkları uzmanlarının yüzde 98'i, göğüs cerrahisi uzmanlarının yüzde 50'sinden fazlası Derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuz 2 yılda bir yapılıyor. Merkez yönetim kurulunu oluşturan üyelerden genel başkan bir dönem, diğer üyeler iki dönem görev yapabiliyorlar. Ancak genel başkan "gelecek başkan" ve "önceki başkan" pozisyonuyla yine yönetim kurulu üyesi olarak, başkanlık dönemi öncesinde ve sonrasında ikişer yıl görev yapıyor.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Evet. Bir adet periyodik dergi, üç adet bülten düzenli yayınlanıyor.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Evet. Derneğimizin kabul ettiği ve tam desteklediği Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu var. Düzenli yıllık sınavlar yapılıyor. Yeterlilik kurulumuzun çalışmaları çok organize ve verimli.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Sınavlar yılda bir kez teorik ve pratik olarak iki aşamalı yapılıyor. Sorular ölçme-değerlendirme bilgisi kazanmış bilim insanları tarafından hazırlanıyor.

Derneğinizin düzenlediği kong-re ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz her yıl nisan ayında yıllık kongre düzenliyor. Kongre yaklaşık 2 bin katılımcı, 300'ü aşkın konuşmacı ile yapılıyor. Kongrede yaklaşık 800-1000 arası bildiri sunularak tartışılıyor. Kongrede Amerikan Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği ile ortak oturumlar düzenleniyor. Her yıl ekim ayında "güz sempozyumu" yapıyoruz. Ayrıca Derneğimize bağlı okulumuz var. TTD Okulu her yıl ocak ayında asistanlara yönelik kış okulu, sahada çalışan uzman hekimlere yönelik mesleki gelişim kursu ve göğüs cerrahisi asistanlarına yönelik kış okulu düzenliyor. Yine okulumuz, her yıl, yıl boyu 10-12 adet akademik gelişim ve mesleki gelişim kursları düzenliyor.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Evet. Tam 16 tane tam organize olmuş çalışma grubumuz var. Her çalışma grubu 7 kişilik yürütme kurulu tarafından yönetiliyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Evet. Amerikan Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği ile çok yakın ilişkimiz var. İki tarafın kongrelerinde iki tarafın yönetim kurulları düzenli iş toplantısı yapar. Ayrıca Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin benzer kuruluşları ile çok yakın iş birliğimiz var. Bu örgütlerle birlikte, bizim öncülüğümüzde "Forum of Euroasia Thoracic Societies" kurduk.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri kongre ve kurs aktiviteleri ile üye aidatlarından oluşur.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Dernek gelirlerimizin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Tüm üyelerimiz aidatlarını ödüyor. Çünkü her yıl üyelik yenileniyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Beş yıl yeterli idi. Ama 4 yıla düşürülmesi yanlış oldu. Bu konuda çaba gösteriyoruz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Doğrusu nüfus yapısına göre bilimsel veriler çok fazla olmayan bir eksiklik olduğuna işaret ediyor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Önümüzdeki günlerde 2010 Akciğer Yılı Kampanyası düzenliyoruz. Bu çok geniş ve önemli bir aktivite olacak.

Eğitim çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Aynı başarıyı araştırma projeleri yaptırmada, mesleğimizin özlük haklarını geliştirmede ve ülkemizdeki akciğer sağlığı politikalarını yönlendirmede de gösterebilmeliyiz. Bu amaçlarla fonlar ayırdık, özel komiteler kurduk; çok çalışıyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz de çok hızlı gelişiyor. Yakın vadede Avrupa Solunum Derneği Kongresi'ne ev sahipliği yapmak itiyoruz. Zaman içinde uluslararası nitelikte bir bölge derneği oluşturmayı da amaçlıyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1992

Üye Sayısı:
2.754

Kamu Yararı Statüsü:
Var

Yayınlar:
"Türk Toraks Dergisi"
"American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine (Türkçe)"
"European Respiratory
Journal (Türkçe)"
"Toraks Kitapları Toraks
Rehberleri"
"Plevra Bülteni"
"Toraks Cerrahisi Bülteni"
"Toraks Bülteni"
"Eğitim Serisi"

Adres:
Turan Güneş Bulvarı
Koyunlu Sitesi No: 175/19
Oran-Ankara

Telefon:
0 312 490 40 50

Faks:
0312 490 41 42

Web Adresi:
www.toraks.org.tr (http://www.toraks.org.tr)

E-posta:
toraks@toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Muzaffer Metintaş

1. Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan

2. Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Feyza Erkan

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Şule Akçay

Mali Sekreter:
Uzm. Dr. Atilla Uysal

Okul Başkanı:
Prof. Dr. İsmail Savaş

Bilimsel Komite Başkanı:
Prof. Dr. Toros Selçuk

Dış İlişkiler Sorumlusu:
Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

Bülten ve İnternet Sorumlusu:
Prof. Dr. Metin Görgüner

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. A. Filiz Avşar
Prof. Dr. Yakup Kumtepe


Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Arif Çımrın
Prof. Dr. Haluk Çalışır
Doç. Dr. Sedat Altın

Etik Kurul:
Prof. Dr. Orhan Arseven
Prof. Dr. Numan Ekim
Prof. Dr. Ertürk Erdinç
Prof. Dr. Atilla Akkoçlu
Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-toraks-dernegi-74-0-125.html

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1 Mayıs 2006 tarihinde merkezi Ankara olmak üzere kurulmuştur. Derneğimizin kuruluşunda 75 uzman, kurucu üye olarak yer almıştır. Kurucu yönetim kurulunda, Prof. Dr. Dilek Arman Başkan, Prof. Dr. Sercan Ulusoy Başkan Yardımcısı, Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Genel Sekreter, Prof. Dr. Sırrı Kılıç, Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Gaye Usluer, Doç. Dr. Yeşim Taşova ise Üye olarak görev almışlardır.
İlk genel kurul 6 Ekim 2006 tarihinde yapılmıştır. Bu genel kurul ile Prof. Dr. Gaye Usluer Başkan, Prof. Dr. Sercan Ulusoy Başkan Yardımcısı, Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Genel Sekreter, Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Halil Kurt, Prof. Dr. Dilek Arman, Prof. Dr. Yeşim Taşova ise üye olarak görev almışlardır. Bu arada, 2008 yılı içinde zamansız kaybettiğimiz, derneğimizin kuruluşunda ve gelişiminde çok önemli görevler alan Dr. Mustafa Aydın Çevik’i de rahmetle anıyoruz.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nelerdir?
Derneğimizin amacı; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon hastalıklarının önlenmesini, kontrolünü ve enfeksiyon hastalıklarından korunmayı teşvik etmek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sadece enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının asli üye oldukları bir derneğin olmaması ana kuruluş gerekçesidir. Bu nedenle enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının uzmanlık alanı ile ilgili tüm konularda karar sahibi ve tek yetkili olduğu bir dernek kurulması amaçlanmıştır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize sadece enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları asli üye olabilmektedir. Eğitimde olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlileri ve ilgili dal mensupları fahri üye olabilmektedirler. Araştırma görevlileri uzman oldukları takdirde dernek yönetimine müracaat ederek asil üye olabilirler. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar ile tıbbın tüm alanlarında çalışan asistanlar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve doktora yapmış olanlar derneğe üye olabilir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Sağlık Bakanlığı verilerine göre alanımızda aktif olarak görev yapan uzman hekim sayısı 938’dir. Bunların yüzde 48’i derneğimizin üyesidir. Derneğimizin toplam üye sayımız 621 kişidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri dernek tüzüğümüzde belirlendiği şekilde iki yılda bir yapılır. Son genel kurul 1 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Ülkemizde bu alanda yayınlanan çok sayıda bilimsel dergi olması nedeniyle, dergi çıkarılması öncelikli hedeflerimiz arasında değildir. Ekim 2007 tarihinden itibaren 3 ayda bir yayımlanmak üzere “EKMUD Bülteni” adı altında bir bülten çıkarılması kararı alınmıştır. Halen iki adet bülten çıkarılmıştır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu Uzmanlık Derneği ile eşgüdüm içerisinde, ancak özerk olarak çalışan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK) mevcuttur. Çekirdek müfredat oluşturulmuştur. Yeterlilik sınavı yapılması konusunda hazırlıklar devam etmektedir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulalı henüz iki yıl geçmiş olmasına rağmen pek çok bilimsel faaliyette bulunmuştur. Bu faaliyetleri; EKMUD Bilimsel Platformu, EKMUD Kongresi 2007, EKMUD Kongresi 2008, Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Kronik Hepatit Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu, Erişkin İmmunizasyonu, Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye EKMUD Diyarbakır Cerrahi Enfeksiyon Toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Ankara Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Erzurum Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Influenza toplantısı, EKMUD 1. Temel Mesleki Gelişim Kursu, EKMUD 2. Temel Mesleki Gelişim Kursu, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Kursu, İleri Mesleki Gelişim Kursu ve 2. Epidemiyoloji ve Salgın Analizi Kursu’nu sayabiliriz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bilimsel çalışma grupları, uzmanlık alanımızla ilgili bazı konularda yapılacak çalışmaları teşvik amacıyla konu ile ilgilenen hekimlerin başkanlığında oluşturuldu. “Solid organ transplantasyon Çalışma Grubu” ve Yabancı Cisim enfeksiyonları çalışma grubu derneğin çatısı altında yer alan çalışma gruplarıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin afiliye olduğu dernekler: “European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases”, “International Federation of Infection Control ve International Society of Chemotherapy”dir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık alanımız ile ilgili süre beş yıldır. Bu süreyi eğitim açısından yeterli buluyoruz.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemiz nüfusu ve alanımızdaki uzman sayısı birlikte değerlendirildiğinde, 100 bin kişiye düşen uzman sayısı 1.34’tür. Bu sayı nın “Union Européenne des Médicins Specialits (UEMS)” verilerine bakıldığında diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğu görülmektedir. Bu konudaki uzman açığı giderek daha fazla hissedilmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Uzmanlık alanımız ve üyelerimizin temel haklarını korumak birinci hedefimizdir. Kısa vadede gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefimiz, eğitim alanındaki çalışmalarımıza ağırlıklı olarak devam etmektir. Uzun vadede ise uzmanlık alanımız ile ilgili olarak sağlık otoritesi ve ilgili kuruluşlarla birlikte ulusal enfeksiyon hastalıkları izlem ve kontrolü konusunda stratejik eylem planı geliştirmektedir.
Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
1 Mayıs 2006

Üye Sayısı
621

Yayınlar
EKMUD Bülteni

Adres
Bükres Sok. No: 3/7 06680
Kavaklıdere-Ankara

Tel
0312-467 67 45

Faks
0312-467 67 46

Web adresi
http://www.ekmud.org

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Gaye Usluer

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Canan Agalar

Sayman
Doç. Dr. Hürrem Bodur

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hasan S. Z. Aksu
Prof. Dr. Mehmet Parlak
Doç. Dr. Zekaver Odabaşı

Denetleme Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Halil Kurt

Üyeler
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş
Doç. Dr. Rahmet Çaylan

Etik Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Emin Tekeli

Üyeler
Prof. Dr. Haluk Vahapoğlu
Prof. Dr. Sırrı Kılıç
Prof. Dr. Sercan Ulusoy
Prof. Dr. İbrahim Baydar
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji-uzmanlik-dernegi-ekmud-74-0-83.html

aerol
04-16-2011, 21:04
Endoüroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Oktay

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Endoüroloji Derneği 1988'de kurulmuştur. İlk kurulduğunda 10 kişi iken, bugün 400'ee yakın üyesi vardır. Bu sayı özellikle laparoskopik ürolojik kanser cerrahisindeki uygulamalardaki başarı ile gün geçtikçe hızla artmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Özellikle teknolojik gelişimlerin ilk yansıdığı bölüm olan endoüroloji doğal olarak derneğimiz laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalardaki teknolojik gelişimleri yakından takip eder ve bu teknolojik gelişimlerin ülkemizde yaygınlaşması için gerekli mezuniyet sonrası eğitimleri düzenler. Bu amaçla kongre, bölgesel toplantılar ve bu toplantılarda canlı ameliyatlar ve kurslar düzenler, toplantılar yapar. Merkezler arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlar. Eğiticilerin farklı merkezlerde canlı laparoskopik ve endoskopik operasyon yapmalarını sağlar ve bu şekilde aktif eğitime katkıda bulunur. Ortak bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapar.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Başka bir endoüroloji derneği yok, ancak ürolojinin alt grubu olarak başka isimli dernekler var. Yine de faaliyet alanları farklıdır. Bazı konularda ilgi alanları çakışabilmektedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu an ki üye sayınız nedir?
Derneğimize üroloji uzmanları üye olabiliyor. Şu an 396 üyemiz var.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'de tam olarak kaç üroloji uzmanı olduğu tam bilinmemektedir. Türk Üroloji Derneğine kayıtlı 1 bin 400 ürolog vardır. Bunun yaklaşık yüzde 30'u derneğimize üyedir. Son iki yılda üye sayımız yüzde 20 artmıştır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul iki yılda bir yapılır. Tüzüğümüz gereği başkan üst üste iki kez seçilemez. Ancak yönetim kuruluna seçilebilir. Bir dönem aradan sonra tekrar başkanlık yapabilir. Son seçimler Kasım 2007 tarihinde yapılmıştır. Kasım 2009'da olağan genel kurulumuz yapılacaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin Endoüroloji Bülteni adı altında yayımlanan bir periyodik dergisi var. Yılda dört kez çıkartılır. Bültende her alt konu ayrı bölümde incelenir. Teorik bilgi, makale çevirileri ve derlemeler yanında, örnek olgu tartışmaları da yer almaktadır. Konularında söz sahibi meslektaşlarımız, aynı hastalığın farklı tedavi seçeneklerini savunarak çözüm çeşitliliğini oluşturmaktalar. Beraberinde ameliyat uygulamalarının DVD'leri de verilir. Teorik bilginin uygulama bölümü görsel olarak sunulur. Her sayı bin 400 adet basılır ve ıslak imza karşılığı dağıtılır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz bünyesinde böyle bir kurulumuz bulunmamaktadır. Dolayısıyla yeterlilik sınavı da yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz her iki yılda bir kongre düzenler. Bu kongreler Anadolu'nun tüm bölgelerini sırasıyla kapsayacak şekildedir. Bunun yanında her iki ayda bir bölgesel eğitim programı yürütür. O bölgedeki üniversitenin ev sahipliğinde hafta sonu operasyonları ve teorik toplantıları yapılır. Eş zamanlı olarak dostluklar da pekiştirilir. Kısa ve uzun süreli eğitim programları vardır. Yurt içinde üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinden çok sayıda meslektaşımızın mezuniyet sonrası eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bir ve üç aylık "fellowship" programları ile eğitimler sürdürülmektedir. Bugüne kadar 30 meslektaşımız eğitimlerini tamamlayıp kendi merkezlerinde uygulamalara başlamışlardır. Ortak hasta bilgileri ortamı oluşturup bilimsel yayın yapar. Uluslararası kongrelerde sunumlar yapar.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Web sayfasında (www.endouroloji.org (http://www.endouroloji.org)) detayları görüleceği üzere çok sayıda bilimsel çalışma grubu vardır. Her alt grupta en az beş meslektaşımız aktif görev alır. Bu dönemin en belirgin özelliği çok sayıda meslektaşımızın dernek faaliyetlerinde aktif olarak rol almasıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Üroloji Derneğinin alt kolu olan Avrupa Üro-Teknoloji Derneği (ESUT) ile ortak kongre ve kurslar düzenlenmektedir. 4-7 Kasım 2009'da, Antalya'da ortak kongre düzenlenmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatları ve endüstriyel kurumların toplantılara sponsorluğu derneğimizin gelir kaynağını oluşturmaktadır. Gerçekte dernek sadece organizasyon yapmaktadır. Endüstriyel kurumlar bilimsel toplantı ve çalışmaları finanse etmektedir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Aidatlar ödenmektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Branşımızla ilgili eğitim süresi yeterlidir. Son alınan süre kısaltma kararlarının dışında kalmıştır. Üroloji eğitimi için beş yıl yeterlidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Hekim sayısı yeterlidir. Bununla birlikte hekim dağılımı etkin değildir. Bazı küçük ilçelerde birden fazla ürolog varken, büyük hastanelerde de benzer sayıda ürolog yer almaktadır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz Türkiye'de endoürolojinin yayılmasını, endoürolojik girişimlerin yaygınlaşmasını ve eğitimin standardize edilmesini hedeflemiştir. Bu amaca ulaşmak için endoürolojiyi yoğun uygulayan merkezler ve meslektaşlarımız arasında koordinasyon ve ortak çalışma en önemli adım olmaktadır. Bu sayede çalışmaların uluslararası düzeyde duyurulması da sağlanacaktır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1988

Üye Sayısı:
396

Yayınlar:
Endoüroloji Bülteni

Adres:
Prof. Nurettin Öktem Cad.
Lale Palas Apt. No: 18/2
Şişli-İstanbul

Telefon:
0 212 232 46 89
0 212 241 76 62

Faks:
0 212 233 98 04

Web Adresi:
www.endouroloji.org.tr (http://www.endouroloji.org.tr)

Endoüroloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Bülent Oktay

2. Başkan:
Prof. Dr. Veli Yalçın

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Sayman:
Doç. Dr. Turhan Çaşkurlu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Sinan Zeren

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Erdal Apaydın
Doç. Dr. Çağatay Göğüş
Prof. Dr. Levent Tuncay

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Ali Ulvi Önder
Prof. Dr. Mut Şafak
Opr. Dr. Özer Ozan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Opr. Dr. Osman Ceylan
Opr. Dr. Erem Kaan Başok
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-endouroloji-dernegi-74-0-113.html

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği
Dernekleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Dursun Aydın

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2005 yılında Ankara’da kuruldu. Kurucular arasında sağlıkçılar, hekimler ve turizmciler vardı. Derneğimizin kuruluşunun amacı ülkemizde sağlık turizmini geliştirmek. Yaklaşık üç yıllık bir derneğiz. 2005-2006-2007 yıllarında özellikle araştırma, çalışma, çeşitli sempozyumlara, kongrelere katılma çalışmalarımız oldu. İçerisinde bulunduğumuz 2008 yılında çok daha ciddi olarak çalışmalara başladık.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz tamamen sağlık turizmi ile ilgileniyor. Çok geniş ama spesifik bir konu. Sağlık turizmi dediğimiz zaman bir tıbbi tedavi ile ilgili hastaların getirilip götürülmesi ile ilgili medikal turizm, iki termal turizm, üç ileri yaş ve engelli turizmi. Biz bu üç alanda faaliyet yürütüyoruz. Çünkü sağlık turizmi demez bu üç alanın birleşmiş şekli demektir. Asıl konularımız bunlar bizim. Dolayısıyla hastaneler bizim için önemli bir ayak. Bir tarafta termal ve kaplıcalar, bir tarafta yaşlı ve tatil köyleri bir diğer önemli ayak. Son olarak da diğer bir önemli ayak bunların hepsini kapsayan turizmciler. En son genel kurulumuzu geçtiğimiz günlerde yaptık. Önceleri hep ferdi üyeliklerimiz vardı. Şu anda çok daha aktif olarak kurumsal üyeliklere önem veriyoruz. Sağlık turizmi ile ilgili kurumları bir arada tutmak, sorunlarına çözüm üretmek ve en önemelisi de hizmetlerini yurt dışına tanıtmak.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sağlık turizminin dünyada yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Türkiye’de ise 4-5 yıllık. Bizim gibi genel ve kapsamlı bir dernek yok. Ancak spesifik olarak kaplıca konusuyla ilgili çok köklü eski dernekler var veya sağlıkla ilgili hastane dernekleri söz konusu. Otelcilikle ilgili dernekler söz konusu. Yani böyle parça parça konularda spesifik dernek 5-10 tane var. Bunlardan bir kısmı yeni bir kısmı eski dernekler. Ancak Tür-kiye’de şu an bizim anladığımız tarzda, modern anlamda sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışan tek dernek biziz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize sağlık turizmi ile ilgilenen kurum ve kuruluşların hepsi katılabilirler. Özellikle sağlık kurum ve kuruluşları, termal ve kaplıcalar, yaşalı ve tatil köyleri, seyahat acentaları diyebiliriz. Ama biz bunu bu şekilde sınırlamıyoruz. ‘Sağlık turizmi ile ilgiliyim. Bu alanda faaliyet sürdürmek istiyorum’ diyen bir danışman firma da derneğimize üye olabilir. Şuanda üye sayımız 70 civarında.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgilenen hekimlerin yüzde onu üyedir. Bu da henüz çok genç bir dernek olmamızdan kaynaklanıyor. İleriki yıllarda bu sayının giderek artacağını düşünüyorum. Biz bir prensip kararı olarak şunu yaptık. Hemen bütün tarafları bir araya getirelim, hemen insanları üye yapalım demedik. Çünkü Türkiye’de bir kişiye ‘Ben bir dernek kurdum, gel bu derneğe üye ol’ dediğinizde, ‘Benden aidat alacak. Bana bir faydası olmaz. Ben üye olmam’ gibi kötü bir algılama var. Çünkü bu güne kadar genelde maalesef böyle olmuş. Biz iki üç yıl boyunca derneğimizin sitesinin oluşturulması, vizyonunun misyonunun oluşturulması, hedeflerinin oluşturulması,katalogların basılması, çeşitli sempozyumların yapılması, kongrenin düzenlenmesinden sonra üyeliğin önünü açmak istedik. İstedik ki üç yıl boyunca ürettiklerimizi insanlara sunalım. İnsanlar derneğin sadece aidat toplamak için kurulmadığını görsünler istedik. O nedenle asıl üye çalışmalarımıza bu yıl başladık.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
İki yılda bir yapılıyor. En son genel kurulumuzu 10 Ağustos 2008 tarihinde yaptık.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Sağlık Turizmi Bülteni adı altında iki ayda bir yayınladığımız, Türkçe-İngilizce bir bültenimiz var. Bu bültenimizin web sitesinin aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının sitelerinde linki var. Bülten kitapçık halinde basılarak yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm sektör temsilcilerine dağıtılıyor. Ocak ayından itibaren 3 ayda bir yayınlanan Sağlık Turizmi Dergisi çıkaracağız. Bu tamamen akademik içerikli ve bilimsel ağırlıklı bir dergi olacak.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Dernek üyelerimizde her hangi bir yeterlilik sınavı şu anda aramıyoruz. Ancak yönetim kurulu seçimlerinde, komisyon seçimlerinde kişinin özgeçmişine bakıyoruz. Bir de şunu ifade etmek isterim. Bizim konumuz sağlık turizmi, derneğimiz de sağlık turizmi derneği olduğu için sektörde çok yeni. Bir Sağlık yönetimi desek, 50-60 yıllık geçmişi var. Bir sürü sektör temsilcileri var. Binlerce kişi var, bunlarda belli özelliklerde olan kişileri seçelim diyebilir. Ama sağlık turizmi konusu yeni olduğu için henüz böyle bir uygulamamız yok.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Biz prensip olarak her yıl uluslararası bir kongre düzenliyoruz. Bunun dışında yılda üç kez de ulusal bazda bölgesel kongreler düzenliyoruz.
14 Mart 2008 tarihinde 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’ni düzenledik. Bu kongremize Sağlık Bakanımız, Turizm Müsteşarımız, TBMM’den çeşitli komisyon başkanlarımız, yurtdışından bakan yardımcısı düzeyinde bürokratlar, 70’i aşkın sektör temsilcisi ve yaklaşık 400 katılımcı iştirak etti. Bu bizim için bir milattı. Çünkü sağlık turizmi Türkiye’de bir kesimin aklına hemen kaplıcaları getiriyordu. Bir kesimin aklına sadece “hasta götür getir tedavi et”i getiriyordu. Toplu bir bakış açısı yoktu. Biz bu kongrede dernek olarak sağlık turizmi tanımını ve kapsamını deklare ettik. Bu kongremizin ikincisini mart 2009 tarihinde Antalya’da düzenleyeceğiz. Sempozyumlara gelince birinci sempozyum 21 Haziran tarihinde yapıldı. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık hizmetlerini alımıyla ilgiliydi. İkinci sempozyum Adana TÜYAP’da 9 Ekim 2008 tarihinde Ortadoğu’da Sağlık Turizminin Yeri ve Önemi, üçüncü sempozyum İstanbul’da aralık veya kasım ayı sonunda ‘Yabancı Doktor Çalıştırılmasının Türkiye’de Sağlık Turizmine Yansıması’ adı altında düzenlenecek.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde özellikle Medikal Turizm Komisyonu oluşturulması, Engelli ve Yaşlı Turizm Komisyonu, Ar-Ge Gurubu, Mevzuat Komisyonu oluşturuldu. Bunun dışında Basın Komisyonu, Halkla ilişkiler Komisyonu gibi tüm derneklerde olan rutin komisyonlarımız da var. Bu komisyonlarımız için yönetim ve üye tespiti çalışmalarımız devam ediyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Yeni üye olduğumuz uluslararası Sağlık Turizmi Konseyi var. Biz dernek olarak bu konseye Türkiye adına üye olduk. Önümüzdeki günlerde bir toplantı olacak. Ben de o toplantıya katılacağım. Orada eylem ve çalışma planı belirlenecek.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirleri üye aidatları,yapmış olduğumuz sempozyum ve kongrelerden elde ettiğimiz sponsor ve katılım ücretleri derneğimizin gelirlerini oluşturuyor. Ayrıca web sitemizde ve sağlık turizmi bültenimize almış olduğumuz reklam gelirleri de derneğimizin gelirlerini oluşturuyor.
Bir diğer gelir kaynağımız ise danışmanlık hizmetlerimizden elde ettiklerimiz Çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları gelip bizden danışmanlık hizmeti istiyorlar. Oradan elde ettiğimiz gelirlerimiz de var.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Bugüne kadar üyelik aidatlarının toplanması ile ilgili disiplinli çalışmamız olmadı. Çünkü ciddi anlamda kurumsal üyeliği ön plana çekmemiştik. Bundan sonra kurumsal üyelikleri daha fazla önemsiyoruz, zaten yıllık aidatları da peşin alıyoruz. Dediğim gibi kişi aidatları bizim gelirlerimizin çok küçük bir bölümü Yaptırıma gelince. Zaten dernekler yasasında onun mevzuatı var. Kişi üye olduğu takdirde, üyelikten çıkana kadar aidatını ödemek zorunda. Ödemez ise yasal yollara başvurursunuz. Ama bugüne kadar böyle bir uygulamaya gitme zorunluluğunda kalmadık.

Branşınızla ilgili uzman personel konusunda çalışmalarınız olacak mı?
Bir çalışmamız başlıyor. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği olarak eğitim çalışmaları yapacağız. Yani sağlık turizmine hizmet veren kurum ve kuruluşlarda hizmet verecek yardımcı personel eğiteceğiz. Yabancı dili iyi olacak, kısmen de sağlık bilgisi olacak ara eleman yetiştireceğiz. Bir diğeri ise profesyonellere yönelik sertifikasyon çalışmaları yapacağız. Örneğin bir hekimin yurt dışından gelen hastaya nasıl yaklaşması gerekir, nedir ne değildir konularında ilgili çalışmalarımız olacak.
Sağlık turizmi bir tıp disiplini değildir. Dahiliye, kadın doğum, cerrahi gibi bir branş değildir. Sonuçta sağlık ve turizmin bir araya geldiği bir etkinliktir ve dünyada yeni yapılanmaktadır.

Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgilenen hekim sayısı nasıl?
Türkiye’de hasta ile uğraşmayı bırakmış, sağlık turizmi ile ilgilenen hekim sayısı sanmıyorum ki 3’ü, 5’i geçsin. Çünkü bunlar ya hastanede idareci olarak çalışıyordur. Sağlık turizminden sorumludur ya da termallerde çalışan kaplıca sorumlu doktorudur. Ya da yaşlı bakım evlerinde çalışan doktorlardır. Ama ‘Ben sadece sağlık turizmi ile ilgileneceğim’ diyen bunu kendine bir meslek olarak edinmiş kişinin 3-5 kişiyi geçeceğini sanmıyorum. Belki de tek ben varımdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Derneğimiz üç yıl boyunca sağlık turizminde araştırma geliştirme, durum tespiti yaptı ve Türkiye’de ciddi bir farkındalık oluşturdu. Bu birinci acil hedefimizdi buna ulaştık. Şu anda artık Türkiye’de sağlık turizmi olgusu konuşulup tartışılmaya başlandı. Kısa vadedeki hedeflerimize gelince. Bir kere sağlık turizmi ile ilgili çok ciddi anlamda tanıtım organizasyonları yapacağız. İki, çok ciddi anlamda yardımcı personellerin ve profesyonellerin eğitimleri söz konusu olacak. Ciddi anlamda mevzuat çalışmalarına ön ayak olacağız. Bir diğer konu ise sağlık turizmi ile ilgilenen tüm sektör temsilcilerinin bir araya geldiği platformlar ve çalıştaylar oluşturacağız. Amacımız kısa vadede gerçekten sağlık turizmi nasıl yapılmalı, nasıl tanıtılmalı, nasıl birliktelik oluşturabiliriz ve sağlık turizmindeki temsilcilerin görevleri nedir. Bunu oluşturacağız.
Diğer hedefimiz ise sempozyum, fuar ve kongrelerimizin, yayınlarımızın rutine binmesi. Sağlık turizmi ile ilgili tüm çalışmaların burada yapılması. Uzun vadedeki hedeflerimize gelince. En başta Türkiye’yi sağlık turizmi konusunda dünyada marka yapmak istiyoruz. Yani insanlar sağlık turizmi denildiği zaman Türkiye’de acaba kangal balıklı kaplıcasını mı anlayacak, yoksa dünya göz konseptinde göz tedavisini mi Bolu dağında yaşlı sağlıklı yaşam kentini mi anlayacak? İşte bizim asıl amacımız hep bir araya gelip insanların sağlık turizmi denince Türkiye’yi anlayacağı bir organizasyonu gerçekleştirmek. Bir yıllık çalışmalarımızdan sonra medikal turizm, termal turizmi, yaşlı ve engelli konseptlerini öne çıkaracağız. Biz artık Türkiye’yi sağlık turizminde marka yapacağız.

Teşekkürler.
Derneğin Kuruluş Tarihi 2005
Kamu yararı statüsü
Yok
Yayınlar
Sağlık Turizmi Bülteni
Adres
Meşrutiyet Cad. No: 42/1 Kızılay/Ankara

Tel 0312. 231 26 65
Faks 0312. 231 67 59
Web adresi
www.saglikturder.org
E-posta adresi
irtibat@saglikturder.org

10 Ağustos 2008 tarihinde yapılan seçimlerle yönetime gelen üyeler
Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan
Dr. Dursun Aydın

Başkan Yardımcısı
Dr. Kemal Aydın

Genel Sekreter
Enginer Birdal

Muhasip Üye
Berna Tuna

Üye
Abdulkadir Kırtepe

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Necmiye Aydın Dt. F. Deniz Esen Murat Ayan Dr. Filiz Çevirme Kılıç Kaya

Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. Mustafa Aksoy Hilal Seydioğlu Arif Demirbaş

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Paç Doç. Dr. Hayati Akbaş Feyzullah Akben
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-saglik-turizmini-gelistirme-dernegi-74-0-70.html

aerol
04-16-2011, 21:05
Psikofarmakoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ak

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
2005 yılında kurulmuş olan Psikofarmakoloji Derneği (PD), psikofarmakoloji alanında faaliyet gösteren klinik ve deneysel çalışmalar yapan birimlerle, psikofarmakoloji alanında çalışan ilaç sanayini bir araya getirmek ve merkezi sinir sistemi hastalıkları ile davranış bozukluklarının tedavisi, önlenmesi amacıyla bu alanlardaki çalışmaların, iletişimin, bilgi alışverişinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
PD'nin ana işlevi, nöropsikofarmakoloji ve ilişkili alanlarda araştırma ve eğitimi arttırmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla psikiyatrik, nörolojik, davranış bozuklukları ve bağımlılık sorunlarını içeren sinir sistemi hastalıklarının önlenmesi ve tedavilerinin geliştirilmesi için merkezi sinir sistemi ve davranış bilimleri alanlarında çalışan bütün bilimsel disiplinlerin birbirleri ile geniş katılımlı etkileşimlerini arttırmaya gayret eder, bu alanlarda bilim adamlarının araştırmalar yapmasını ve bilimsel yeniliklerin yaygınlaştırılmasını teşvik eder.
Dernek psikofarmakoloji ile ilgili konularda bilimsel toplantılar düzenler, araştırma ve eğitimi destekler, araştırma sonuçlarının yayınlanmasını teşvik eder ve bu alanlarda topluma rehberlik ve bilgilendirme hizmeti sunar.
PD, yıl boyunca temel araştırmalardan ilaç geliştirilmesi ve klinik uygulamaya dek tüm psikofarmakoloji konularını içeren alanlarda bilimsel toplantılar ve sempozyumlar düzenler. Dernek, klinik bozuklukların tedavisinde kullanılacak, üzerinde görüş birliğine varılmış rehberlerin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Psikiyatride kanıta dayalı en etkili tedavi biçimi psikofarmakolojidir. Bizlerin ilaç seçimini ve tedavi biçimini, ilaçların yan etkilerinin ve diğer ilaçlarla etkileşimlerinin en aza indirilerek hastaların ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini göz önüne alarak, optimal etkileri için belirlememiz hayati önem taşımaktadır. Her ay, yeni ve genellikle daha iyi ilaçlar ya da eskilerin daha iyi kullanım biçimleri ortaya çıkmaktadır. Mesleki yükümüzün giderek artması, yenilikleri takip etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle PD, anksiyete bozuklukları, şizofreni, affektif bozukluklar, madde kötüye kullanımı, geriatrik psikiyatride ilaç tedavisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanlarında Sürekli Mesleki Gelişim ve Klinik Psikofarmakoloji Sertifikası biçiminde bir eğitim programı uygulamayı planlamaktadır.
PD Türkiye'de, araştırmaların mükemmelliği açısından kaçınılmaz ve yeri doldurulamaz olduğu için biyomedikal araştırmalarda hayvanların kullanımını desteklemektedir. PD, insanların sağlıklı yaşamasını engelleyen ve hatta bazen hayati tehlike oluşturan depresyon, şizofreni ve demans gibi psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde yenilikler getirmeyi amaçlayan çalışmaları desteklemektedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
İki tarz üyeliğimiz vardır. Ruh sağlığı ve hastalıkları (psikiyatri) ya da çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları (çocuk psikiyatrisi); nöroloji ve farmakoloji uzmanı olanlar ile temel tıp bilimleri (fizyoloji, farmakoloji, genetik vb.)'nde ve psikofarmakoloji alanında çalışmış veya halen çalışan uzman ve asistanlar deneğimizin asil üyeleridir.
Bununla birlikte uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurt içinde veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verebilmekteyiz. Ancak onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul, iki yılda bir, kasım ayında Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılarak yapılmaktadır. Genel Kurul en son 2007'de yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni http://www.psikofarmakoloji.org/tr/. Hakemli bir dergi olup DSCI-E'de de indekslenmektedir. Ayrıca çeşitli mesleki kitaplar da yayınlanmaktadır. http://www.psikofarmakoloji.org/dernek/etkinlikler.asp linkine bakılabilir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Psikofarmakoloji Derneği 1'inci, 2'inci ve 3'üncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongrelerini 2005, 2007 ve 2009 yıllarında İstanbul'da yapmış olup bu kongrelere Herbert Meltzer, Gary Sachs, Melissa Delbello, Nassir Ghaemi, David Osser, Andrew Nierenberg, Jorge Quiroz, Donald Myrick, Ziad Nahas; Tim Crow, David Nutt, Guy Goodwin, Philp Cowen, Bill Deakin, Norbert Müller, Trevor Robbins, Axel Wuerz, Hans Peter Volz, David Baldwin, Robert Palmer, John Cookson, Malcolm Lader, Jimmi Nielsen, Lee Wei Lim and Jim Van Os, Joseph Zohar, Stan Kutcher, Harold Robinson, Serdar Dursun, Glenn Baker ve Atilla Turgay vb. gibi dünya çapında 50'ye yakın en büyük psikiyatrist ve nörobilimciler katılmıştır.

PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemeleri Toplantılarının ilki Antalya'da 29-31 Ocak 2008 tarihleri arasında David Baldwin, Robert Palmer, John Cookson, David Osser, Harold Robertson, Malcolm Lader, Serdar Dursun, Axel Wurz gibi 10'a yakın uluslararası, 20'ye yakın Türk konuşmacının ve 400'e yakın kayıtlı katılımcının katılımı ile yapıldı.

PD, Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemeleri Toplantısı 2010 yine Antalya'da 11-14 Mart 2010 tarihleri arasında, 2009 yılı başlarında çok tartışılan AGMATIN molekülünü bulan ekibin başı olan Soundar Regunathan, Angelos Halaris başta olmak üzere Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yale-New Haven Hastahanesi, Psikiyatri Bölüm Başkanı ve "Biological Psychiatry" dergisinin Editörü John Krystal, "General Hospital" dergisi Editörü Alan J. Gelenberg, ECNP Seçilmiş Başkanı Joseph Zohar, Axel Wuerz ve Jack R. Foucher ile ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden bu ülkenin yetiştirdiği ve ülkemizi tutku biçiminde seven sevgili Serdar M. Dursun, Rasim Somer Diler, Samet Köse ve Tahir Tellioğlu hocaların katılacağı ve bilimsel düzeyi yüksek bir toplantı olacaktır.
PD, Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemeleri Toplantısı 2010'da katılımcılar ayrıca, günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin paylaşılması ve üç günlük toplantı süresi içerisinde psikofarmakoloji ile ilgili tüm önemli ve kafa karıştıran konularda, en yetkin Türk ve uluslararası konuşmacıların bilgi tazelendirmesi ve güncellemesi ile bu konularda pratik çözüm önermeleri yanında, zor-dirençli olgularla ilgili dünyadaki en son yönelimleri siz saygıdeğer meslektaşlarımıza interaktif bir şekilde aktarmaları ve bu şekilde konunun uzmanlarına kafa kurcalayan sorularını da bire bir sormaları olanağı sunulmuştur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa'dan birkaç dernekle bilimsel olarak yakın irtibat içindeyiz. Bunu daha da yaygınlaştırmayı planladık.

Dernek gelirleri nelerdir?
Kongre gelirleri, üye aidatları ve bağışlar.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Çok az bir kısmını. Aidatlar düzenli ödeniyor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Daha önce kongrelerimize katılamayanlar için hazırlatıp, ücretsiz dağıttığımız DVD'leri webcasting tarzında web sitemizden ücretsiz yayınlamayı planladık. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile irtibata geçerek TTB Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından web üzerinden kredilendirilecek eğitimler de vermeyi düşünüyoruz. Yine Yurtdışına burslarımız devam ediyor. Kongrelerimizde en iyi araştırma ödülleri dağıtıyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2005

Yayınlar:
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

Adres:
Bağdat Cad. 453/3 Suadiye Kadıköy 34074 İstanbul

Telefon:
0 216 464 28 88

Faks:
0 216 464 57 24

Web Adresi:
www.psikofarmakoloji.org/dernek/

Psikofarmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. İsmail Ak

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Haluk A. Savaş

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Hasan Herken

Sayman:
Yrd. Doç. Dr. Yasin Bez

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Murad Atmaca
Doç. Dr. Atila Erol
Doç. Dr. Ali Saffet Gönül
Doç. Dr. Ümit Yaşar
Prof. Dr. Aytekin Sır
Doç. Dr. Hakan Türkçapar

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Mesut Çetin
Prof. Dr. Servet Ebrinç
Doç. Dr. Cengiz Başoğlu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-psikofarmakoloji-dernegi-74-0-111.html

aerol
04-16-2011, 21:06
Kanıta Dayalı Tıp Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kanıta Dayalı Tıp Derneği Başkanı Dr. Rabia Kahveci


METE GENERALOĞLU-ANKARA
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2007 yılı Aralık ayında kuruldu. Henüz çok yeni bir derneğiz. Türkiye'de kanıta dayalı tıp ile ilgili faaliyetlerin bir çatı altında olmaması ve bu alanla ilgili kişi ve birliklerin bir irtibat ve paylaşım ortamının bulunmaması tespitinden hareketle derneğin kurulma kararı verildi. Tamamı hekim olan bir grup profesyonel ile bu harekete başladık. İlgi alanımız olan kanıta dayalı tıp ile ilgili çoğumuzun ya bir bilgiye ya da ilgili kişilere ulaşamama şeklinde tecrübeleri vardı. Yurt dışında konu ile ilgili kişilerin bir araya geleceği ve fikirlerini, çalışmalarını paylaşabilecekleri dernekler mevcut. Elbette ki yine farklı uzmanlık alanlarındaki dernekler de yine bu platformda ortak çalışmalar yapabiliyorlar. Bizim de hedefimiz uzun vadede derneğimizi farklı kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel çalışma gruplarının bir araya geleceği ve ülkemizde kanıta dayalı tıbbi uygulamaları geliştirebileceği bir ortak platform haline getirebilmek. Tabii burada şu tespiti de özellikle vurgulamak lazım. Kanıta dayalı tıp elbette ki ilk defa bizim ele aldığımız ve çalışma yaptığımız bir alan değil. Bu konuda belki 10 yılı aşkın bir süredir çalışan fakülteler ve sağlık profesyonelleri de var. Onlarla iş birliği içinde olmak ve tecrübelerini paylaşmak, diğer kişi ve kurumlara ve geleceğe taşımak bizim için çok değerli.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Biz kuruluş tarihinden itibaren ilk 2 yıl hedeflerimizi daha çok farkındalık artırmaya yönelik planladık. Farkında olunmayan hususlarda eksikliğin tespiti ve gelişim yönünde bir şeyler yapılması mümkün değildir. Önce farkındalığı artırmalı ve bu alandaki eksikliklerimizi tespit etmeliyiz. Daha sonra da bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz, kaynaklarımızı nasıl artırabilir ve erişilebilir kılabiliriz, tespit ettiğimiz alanlardaki çalışmaları nasıl yapabiliriz ve birbirimizle paylaşabiliriz, bunlara odaklanmalıyız. Farkındalığın artırılmasına yönelik öncelikle konferanslarda ve kongrelerde sunumlar, bilgi ve tecrübe paylaşımları ve elbette yayınlar ve medya kanalı ile konuya ilgi çekilebilir. Yine eğitim ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurslar ve toplantılar düzenleme, yayınlar aracılığıyla bilgi ve beceriyi artırmaya başvurulabilir. Biz de faaliyetlerimizi bu yöntemlere odaklı sürdürüyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Günümüzde birçok dernek kanıta dayalı tıp için önemli bir araç olan tanı tedavi rehberi oluşturulması hususunda çalışmakta ve çeşitli yayınlar yapmaktadır. Elbette farklı uygulamalar, farklı metodolojiler tartışılabilinir, ama temelde bu derneklerin yaptıkları bu çalışmalarla hedef, ülkemizde bilimsel temelleri güçlü, güncel kanıtlara dayalı olarak hastalarımıza hizmet sunmak ve bu bilimsel temelli çalışmaları sağlık profesyonellerine ulaştırmaktır. Ancak, bir üst çatı anlamında farklı branş faaliyetlerini bir arada toplayacak ve birçoğunun arasında köprüyü kuracak bizim gibi çalışan bir başka dernek ben bilmiyorum.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize konu ile ilişkili herkes üyelik talebinde bulunabilir. Biz üyeliğimizi herhangi bir branşa veya hatta sağlık profesyonellerine kısıtlamış değiliz. Konuya önem veren ve bu alana katkıda bulunmak isteyen tüm hastalar da herhangi bir sağlık profesyoneli gibi üyelik başvurusunda bulunabilir. Ancak biz şu ana kadar tüm prensiplerimiz yazılı olarak oturmadan ve çıkar çatışması ile ilgili stratejimiz belli olmadan üyeliğimizi artırma yönünde bir çalışma içine girmedik. Sınırlı sayıda bir ekiple çalışmalarımıza başladık, tüm toplantılarımızda genel prensiplerimizi vurguladık ve başvuru yoğun olduğu halde üyelik kabullerini sınırlı tuttuk. Çok hassas bir konuda çalıştığımız için, bizim amacımız üyelik sayısını artırmaktan ziyade, çıkar çatışmasından uzak bir şekilde ülkemizde kanıta dayalı uygulamaların oturması konusunda hassasiyetle çalışacak ve çalışmalara aktif olarak katılacak kişilerin üyeliğinden oluşan bir birlik oluşturmak.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Tüzüğümüze göre her üç yılda bir seçimlerin yapılması gerekiyor. Kuruluşumuz sonrası birkaç ay önce yeni bir seçime gittik ve yeni yönetim kurulumuz belirlendi ve bir aksilik olmazsa bu ekiple yaklaşık üç yıl çalışmalarımız sürecek. Ancak burada önemli olan, yönetim kurulu üyeleri ile bir şeyleri sınırlamamak. Üye olan herkes söz hakkına sahip ve aktif olarak her türlü çalışmaya katılabilmeli. İş birliği ve iletişim diye yola çıktık ve elbette bunu öncelikle kendi üyelerimizle yapabilmeliyiz.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz kuruluşun hemen sonrasında paylaşımı artırmak amacıyla bir dergi çıkarma konusunda girişime başladı. Şu anda temel çalışmalar tamamlandı. Türk Kanıta Dayalı Tıp Dergisi ve Türk Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Dergisi Haziran 2010'da ilk sayılarını çıkarmak üzere yayına hazırlanıyorlar. Çalışmalarımızı ve yayınlarımızı sadece klinik uygulamalarla sınırlı tutmuyoruz. Kanıta dayalı sağlık politikasının en önemli araçlarından biri olan sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi konusunda da toplantılar düzenliyoruz ve yine bununla ilişkili olarak dergi hazırlığımıza başladık. Bu yayınlarla ülkemizde bu alandaki çalışmaların paylaşımının artacağını umuyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kuruluşundan 4 ay sonra Mart 2008'de ilk Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu'nu gerçekleştirdi. Sempozyum ulusal olarak Sağlık Bakanlığının ve uluslararası düzeyde "Cochrane Collaboration" ve Finlandiya Tabipler Birliği olan "Duodecim"in katkılarıyla düzenlendi. Bu ilk toplantımızda hem ulusal ve uluslararası derneklerle iş birliğinin ilk adımları atıldı hem de derneğimizin kuruluş duyurusunu yapmış olduk. Ardından Mayıs 2008'de ve Kasım 2008'de kanıta dayalı sağlık politikası ve sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ile ilgili Marmara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Belçika Ghent Üniversitesi ile birlikte eğitimler düzenledik. Mart 2009 bizim için çok önemli bir toplantı dönemi oldu. Kalkınmakta olan ülkeler için sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi alanında uluslararası bir toplantı düzenledik. Dünyada ilk kez özellikle kalkınmakta olan ülkelerde Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) gelişimini hedefleyen bir toplantı düzenlenmiş oldu ve buna öncülük etmek bize gurur verdi. Toplantı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HTAi, INAHTA ve EUnetHTA gibi uluslararası kuruluşların tam desteği ve katılımıyla gerçekleşti ve 23 ülkeden katılımcı ve konuşmacı ağırladı. Bizim için daha da önemli olan ise ulusal düzeyde hem Sağlık Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığımız destekti. Sağlık politikasından bahsettiğimiz ve kanıta dayalı sağlık politikasının gelişmesini hedeflediğimiz bu toplantıda en önemli paydaşların katılmış olması elbette ki toplantının verimini artırdı. Uluslararası bu toplantının ardından ise ilk kez Türkiye'de Ulusal Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Forumu'nu düzenledik ve ülkemizde bu alanın gelişiminin nasıl sağlanacağı hususunda gerek kamu kurumları, gerekse özel sektörün fikirlerinin paylaşıldığı forumlar ve çalıştaylar yaptık.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Çalışma gruplarıyla ilgili ön çalışmalarımız var. Şu an çekirdek bir ekip ile öncelikli alanları belirliyoruz. Bazı kuruluşlarla iş birliği için de ön görüşmelerimizi yapıyoruz. Tabii ki çalışma grupları olması, sürdürülebilir ekiplerin oluşması çok değerli. Burada da yine çok paydaşlı, katılımcı, iş birliği içinde çalışmalar sürdüren ekipler kurulması bizim için çok değerli.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Birlikte çalıştığımız ve iş birliği içinde olduğumuz birçok uluslararası ekip var. "Cochrane Collaboration" bizim için çok değerli. Onlarla sürekli iletişim içindeyiz ve iş birliğimizi artırarak sürdürme hedefimiz var. "Duodecim" dünyada elektronik tanı tedavi rehberleriyle tanınan değerli bir kuruluş ve onlarla da iş birliğimiz devam ediyor, birlikte bir de çalıştay organize ettik. HTAi özellikle kanıta dayalı sağlık politikası için dünyanın en önemli derneği kabul edilir ve bizim en önemli iş birliği ortaklarımızdan biridir. Yine INAHTA ile iş birliğimiz sürmektedir. EUnetHTA Avrupa Birliği Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi İşbirliği Projesi'ni temsil eder ve bu sene ilk defa Türkiye Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) ile iş birliği partneri olarak projeye dahil olmuştur.

Dernek gelirleri nelerdir? Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Şu ana dek organize ettiğimiz toplantı kayıtlarından elde ettiğimiz gelirlerle ayakta durduk. Aidatlardan henüz bir gelirimiz olmadı. Bundan sonra toplayacağımız aidat gelirleri ve yine toplantı ve eğitimlerden elde edilebilecek gelirlerle dernek kendini idame ettirebilecektir. Asıl odaklanmak istediğimiz kaynaklardan biri aslında proje başvuruları olacaktır. Daha önceki toplantımıza DSÖ ve TÜBİTAK'tan destek aldık. Bundan sonra da proje çalışmalarımız kanalıyla bu yolla elde edeceğimiz destekler bizim faaliyetlerimizi sürdürmemize katkıda bulunacaktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Bizim kısa vadede hedefimiz sağlık profesyonellerinin konuya ilgisini biraz daha artırmak, konuyla ilgili farkındalığı artırmak ve katılım ve paylaşım ortamı hazırlamak. Uzun vadede hedefimiz ise Türkiye'de kanıta dayalı tıp ile ilgili yapılan ve yürütülen çalışmalara ve çalışmacılara ulaşılabilen, çeşitli kurum ve örgütlerle iş birliği içinde kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı sağlık politikası ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü, paylaşıldığı bir referans örgüt olarak kabul edilebilmek. Bu hedeflerimize ulaşmak için de faaliyetlerimiz toplantı, konferans, eğitim ve kongre organizasyonları; yine benzer toplantılara katılım; eğitimlerin düzenlenmesi; çalışma grupları ile çalışmaların yapılması; konuyla ilgili yayınların yapılması ve dergilerin çıkarılması; diğer örgütlerle, kamu ve özel sektörle iş birliği projeleri şeklinde devam edecektir.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2007

Üye Sayısı:
115

Yayınlar:
Türk Kanıta Dayalı Tıp Dergisi,
Türk Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Dergisi

Adres:
Aşağıöveçler 2. Cadde No: 33-3 06460 Öveçler/Ankara

Telefon:
0 312 472 03 96

Web Adresi:
www.kanitadayalitip.org.tr

Kanıta Dayalı Tıp Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Dr. Rabia Kahveci

Başkan Yardımcısı:
Dr. Mustafa Bulun

Genel Sekreter:
Dr. Ünal Hülür

Sayman:
Dr. Aylin Baydar

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Dr. F. Gökşin Cihan
Dr. Fatih Yüksel
Dr. İbrahim Nayir

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Hayrettin Sağlam
Dr. Dicle Öncel Hazırolan
Dr. Mehmet Soydan
Dr. İ. Mert Vural
Dr. Eyüp Kahveci
Dr. Adem Seymen
Dr. Yasemin Çayır

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dr. Esma Ehsan
Dr. Murat Işık
Dr. Ahmet Yıldız

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Dr. Ahu Koçtaş
Dr. Muhammed Karim Ehsan
Dr. Özlem Baydar
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-kanita-dayali-tip-dernegi-74-0-109.html

aerol
04-16-2011, 21:07
Üroonkoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bedük

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1999 yılında kuruldu. Merkezi İstanbul. İlk başkanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Atıf Aktaş. Daha sonra Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Özen. Bu dönemde Şubat ayında yaptığımız genel kurul toplantımız sonrası yeni yönetim kurulu belirlendi ve bu dönem için başkanlık görevini ben aldım. Genel kurulumuzun aldığı bir kararla artık genel kurullarımızı 2 yılda bir yapıyoruz.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Özellikle yurt çapında meslektaşlarımızı bilimsel anlamda geliştirmek, desteklemek, bilgi alışverişinde bulunmak, bu konuda kongre, toplantı ve paneller düzenlemek. Bununla beraber aynı zamanda yurt dışındaki derneklerle ve ilgili meslektaşlarımızla da bu tür iletişimleri sağlamak ve bunun ötesinde meslektaşlarımızın mesleki anlamdaki özlük haklarını korumak gibi çok sayıda faaliyet alanlarımız var. Meslektaşlarımızı bilimsel anlamda geliştirmek için yaptığımız en önemli faaliyetlerden bir de dergi, kitap gibi basılı yayınlar çıkarmak.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bu disiplinde kurulmuş tek derneğiz. Tabii bize başka disiplinlerden destek veren arkadaşlarımız da var. Örneğin; medikal onkologlar, radyasyon onkologları ve patologlar bizim derneğimize üye olabildikleri gibi, bu arkadaşlarımızın üye olduğu dernekler ile de iletişim içerisindeyiz. Zaten birçok hastalık multidisipliner bakım gerektiriyor ve onları birlikte takip ediyoruz. Burada söz etmekte yarar görüyorum. Bizim Türk ismini almak için müracaatımız var, ancak henüz bir sonuç alamadık. Sağlık Bakanlığı tarafından daha önceki müracaatımızın reddedilme gerekçesi, "Siz üroonkoloji konusunda hizmet veren tek dernekseniz, neden ürolog dışında üye alınmıyor" şeklindeki bir ifadeydi. Biz de tüzüğümüzü değiştirerek üroloji ile ilgilenen her doktorun üye olabileceği şeklinde bir statüye çevirdik. Ama maalesef bir yıldan bu yana hâlâ bir cevap alamadık.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Şu an ki üye sayımız 240 civarında. Derneğimizde üç tür üyemiz var. Bunlar asil üyeler, danışman üyeler ve genç üyeler. Asil üyeler üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve üropatoloji gibi dallarda ihtisas yapmış ve 2 yıllık uzmanlık süresini doldurmuş meslektaşlarımızdan seçiliyor. Üye kabul edilebilmek için üroonkoloji alanında yapılmış en az üç yayınının bulunması ve dernek üyelerinin ikisinden referans almaları da gerekiyor. Genç üyeler ise iki yıllık asistanlık süresini tamamlamış veya asil üye olmak için gerekli olan 2 yıllık uzmanlık süresini doldurmamış olan; üroonkolojiye ilgisi bulunan ve bu konuda istikbal vaad eden meslektaşlarımızdan seçiliyor.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'deki ürolog sayısı 2 bin, 2 bin 500'ün üzerinde. Üye sayımıza göre demek ki 10'da 1'i derneğimize üye.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Daha önce 3 yılda bir yapılıyorken, gerçekleştirdiğimiz statü değişikliği ile genel kurul seçimlerini iki yılda bir yapmaya başladık. En son genel kurulumuzu da içerisinde bulunduğumuz 2009 yılının Şubat ayında gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Yılda 4 kez çıkarttığımız Üroonkoloji Bülteni var. Bu bülteni Derneğimizin kuruluşundan hemen bir yıl sonra çıkarttık ve hâlâ yayınlamaya devam ediyoruz. Bültenimiz şu anda derleme yazıların bulunduğu bir yayın organı. Bunu bir süre sonra araştırmaların da kabul edildiği bir dergi haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Ayrıca, oldukça kapsamlı ve üroonkoloji alanında yeni gelişmeleri de içeren üç tane kitabımız var.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin çok değişik bilimsel toplantıları var. Kongrelerimiz 2 yılda bir ve kendi alanında öne çıkmış, dünyaca ünlü üroonkologların da katılımıyla yapılıyor. Yaklaşık bin kadar meslektaşımızın da katılımcı olarak bulunduğu bu yıl ki kongremizde beklediğimizin de üstünde bir ilgi ve destek gördük. Bunlar sadece üroonkologların değil, tüm ürolog meslektaşlarımızın çok ilgi gösterdikleri ve yararlandıkları kongreler oluyor. Bunun dışında bizim yılda 2 defa genel kurul üyelerimizle toplandığımız ve çok merkezli araştırmaları düzenleyip konuştuğumuz bahar toplantılarımız var. Bunlar tamamen bilimsel ve araştırmaların düzenlenmesine yönelik toplantılardır.

Tüm bunlardan başka bir de Türkiye'nin değişik yörelerinde, her toplantıyı izlemeye imkân bulamayan meslektaşlarımıza, hizmeti bir anlamda ayaklarına götürdüğümüz bölgesel toplantılarımız var. Senede ortalama 3 kez yaptığımız bu bölgesel toplantılarda da üroonkolojinin spesifik bir veya iki konusunu ele alıp etraflıca inceliyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin çalışmalarının düzenlenmesi adına oluşturduğumuz alt çalışma gruplarımız var. Bunlar; Prostat Kanseri Çalışma Grubu, Mesane Kanserleri Çalışma Grubu, Böbrek ve Yumurtalık Kanserleri Çalışma Grubu, Hayat Kalitesi Çalışma Grubu, Laparoskopi Çalışma Grubu ve Üropatoloji Çalışma Grubudur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Bizim kişisel olarak üye olduklarımızın yanında, kurumsal olarak Dünya Onkoloji Derneği şeklinde tercüme edebileceğimiz bir uluslararası dernekle ilişkimiz var. Henüz birlikte bir çalışma yapmadık ama, o dernek içerisinde planlanan ve bizimde katılacağımız bir kongre ve bilimsel toplantıların hazırlığı var.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimizin en büyük kalemini kongre ve toplantı gelirleri oluşturuyor. Bunun yanında, kitaplarımızın satışından elde ettiğimiz gelirler ve üye aidatlar var.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
İşin doğrusu üye gelirleri bizim gelirlerimizin çok az bir kısmını oluşturuyor. Yıllık 30 lira gibi cüzi bir aidatımız var. Biz bunu, yani aidatları kelimenin tam anlamıyla, üyelerimizin derneğe aidiyet duygularını desteklemek için kullanıyoruz. Üyelerimiz de genellikle bunu ödüyorlar. Bu konuda bazı ihmaller olabiliyor, ama bu nedenle üyelerimize herhangi bir yaptırım uygulamamız şu ana kadar olmadı.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Türkiye'de üroonkolojiyle ilgili resmi bir üst ihtisas dalı yok. Bu aslında mutlaka olması gereken bir şeydir. Üroonkolojideki uygulama ise bugün bazı kliniklerin bu eğitimi "fellow" luk şeklinde uzmanlık sonrası vermeleri şeklindedir. Bunu en düzenli uygulayan klinik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğidir. Bunun yanında özellikle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği gibi birçok üniversite kliniğinde "üroonkoloji seksiyonu" vardır ve normal uzmanlık eğitimi döneminde asistanlara kapsamlı bir üroonkoloji eğitimi de verilir. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığının kabul ettiği resmi bir eğitim süreci henüz yok.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ben çok eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de yaklaşık 2 bin ürolog var. Aslında Türkiye'de ürolog sayısı bence ülkemize göre hiç de az değil. Bizim dernek üyeleri üzerinden gidecek olursak, 10'da 1'inin aktif olarak üroonkolojiyle uğraşıyor olması bence yeterlidir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Şu ana kadar yaptıklarımızı daha da geliştirmek, üzerine birtakım şeyler koymak hedefimiz. Hatta biz artık her yıl bir sonraki yıl yapacaklarımızı planlayıp, bunu hem meslektaşlarımızla hem de bize destek verecek endüstriyle paylaşmayı amaçlıyoruz. Bunun ilkini de bu yıl yaptık. 2010 yılında yapacaklarımızı bir kitap haline getirdik ve kongremizde meslektaşlarımıza verdik. Bunu aynı zamanda endüstriyle de paylaştık.

Şu ana kadar yapmadığımız, yapmayı planladığımız birkaç kalem iş var. Örneğin; ameliyat cd'leri hazırlamak, yani video eğitim yapmak. Gelişmiş merkezlerde ürolojik kanserlerle ilgili yapılacak ameliyatları teorik bilgilerle de destekleyerek cd'ye aktarmak. Önümüzdeki yıl diğer bazı alt çalışma gruplarıyla birlikte minimal invaziv cerrahiyi kapsayan bir kongre yapmayı ve bunu da 2 yılda bir yinelemeyi planlıyoruz. Bu yıl üroonkoloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojinin katıldığı multidisipliner bir kongre başlattık. Bunu 2 yılda bir devam ettirmeyi planladık.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1999

Üye Sayısı:
240

Yayınlar:
Üroonkoloji Bülteni

Adres:
Turan Güneş Bulvarı
5. Cad. No: 13
Yıldız-Çankaya/Ankara

Telefon:
0 312 440 50 11

Faks:
0 312 441 45 61

Web Adresi:
www.uroonkoloji.org

Üroonkoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. M. Yaşar Bedük

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Levent Türkeri

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Sinan Sözen

Sayman:
Prof. Dr. Çağ Çal

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Haluk Özen
Prof. Dr. Süleyman Ataus
Prof. Dr. Aydın Mungan

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dr. Turgut Alkibay
Dr. Zühtü Tansuğ
Dr. Hakan Özkardeş

Onur Kurulu Üyeleri:
Dr. İbrahim Cüreklibatır
Dr. Uğur Kuyumcuoğlu
Dr. Sacit Yıldız
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-uroonkoloji-dernegi-74-0-114.html

aerol
04-16-2011, 21:08
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömür Demirezer

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği, ilk olarak Prof. Dr. Mekin Tanker, Prof. Dr. Nevin Tanker, Prof. Dr. Nazire Özkal, Prof. Dr. Semra Kurucu, Prof. Dr. Maksut Coşkun, Uzm. Ecz. Serdar Kaya ve Ecz. Ceyda Sibel Erdurak tarafından 1999 yılında Ankara'da kurulmuştur. İki yılda bir yapılan seçimler ile yönetim kadrosunu yenileyen derneğimiz yıllar içinde değişik faaliyetler ile eczacılara ve tıbbi bitkiler ile ilgilenen herkese bilimsel bir danışman olarak hizmet etmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin amacı; farmakognozinin dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerini izlemek ve bunları üyelerine duyurmak, farmakognozi ve fitoterapi konularını yurdumuzda tanıtmak, farmakognozi ve fitoterapi konularında yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve yetkili makamdan izin almak koşulu ile bu alanda faaliyet gösteren yurt dışı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, Türkiye'deki doğal ürünlerin ilaç ham madde kaynağı olarak değerlendirilmesi için yapılacak araştırma ve yayınları teşvik etmektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğin asil üyeler ve fahri üyeler olmak üzere iki çeşit üyesi vardır. Asil üyeler, farmakognozi ve ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapan ve bu alanlarda lisansüstü eğitim yapmış veya halen yapmakta olan eczacılar ve araştırıcılardan oluşmaktadır. Bugüne kadar farmakognozi ana bilim dalına hep eczacı alıyorduk. Diğer dallardan lisansüstü eğitime aldığımız pek fazla öğrenci yok. Ancak bundan sonra hekimleri ve ilgili olabilecek diğer lisans öğrencilerini de almayı planlıyoruz.
Fahri üyeler ise dernek tüzüğümüzde yer alan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çalışan, araştırma faaliyetinde bulunan ve yararlı olabilecek kişilerden oluşur.

Türkiye'de alanınızla ilgili bilim insanlarının yüzde kaçı Derneğinize üye?
Şu an ki üye sayımız 185. Bu sayı Türkiye'de bulunan farmakognozi ve farmasötik botanik ana bilim dallarında görevli, bu konuda bilimsel çalışma yapan hemen hemen herkesi kapsıyor. Üye olmayan çok az kişi var. Bunun dışında alanımızda yüksek lisans ve doktora yapanlar da derneğimizin üyesi.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul toplantıları bugüne kadar 2 yılda bir haziran ayında yapılıyordu. En son genel kurul toplantımızı 29 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirdik. Bu tarihten itibaren genel kurul toplantılarının 3 yılda bir haziran ayında yapılması kararı aldık.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Bugüne kadar bir dergi ya da periyodik bir yayınımız yoktu. Ancak böyle bir dergi çıkarma kararı aldık. Bunun yanı sıra "Tedavide Kullanılan Bitkiler FFD Monografları" adında bir kitabımız var. Türkiye'de ilk kez bu konuda Türkçe bir kaynak yayınlamış olduk. İçerisinde 43 tıbbi bitki monografı var. Bu monograflar tam bir ilaç prospektüsü gibi, bitkilerin botanik özellikleri, içlerindeki kimyasal birleşim, kullanılan diğer ilaçlar varsa bunlarla ilgili bitki ilaç etkileşimleri, kullanılmaması gereken durumlar, uyarılar, önlemler, yan etkiler gibi pek çok konu yer almakta. İkinci kitabımızı genişletilmiş bir baskı olarak hazırladık, içerisinde 85 monografa yer verdik. Bu kitabımız da önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz henüz 10 yıllık genç bir dernek. Bugüne kadar 4 toplantı yaptık. İlk toplantı aslında tek bir kişinin sunumu şeklindeydi. Alman Profesör Hildebert Wagner'in sunumuydu.
Daha sonra 2004 yılında "Tıbbi Bitkiler ve Biyoyararlanım Toplantısı" adı altında bir toplantı düzenledik. Moleküllerin vücuttaki biyoyararlanımları, ilacın vücuda girdiği zaman geçtiği aşamalar çok önemli. O nedenle böyle bir toplantı düzenledik.
2005 yılında "Bitkiden İlaca" adı altında bir sempozyum düzenledik. Sempozyumda bitki ilaç etkileşiminden tutun da, bir tıbbi bitkinin ilaç haline gelebilmesi için geçtiği tüm aşamalar, bu konudaki otoriteler tarafından katılımcılara anlatıldı. En son 2006 yılında ilaç endüstrisinden bize gelen talepler doğrultusunda bir toplantı düzenledik. Bu toplantıyla hem ilaç endüstrisi hem Sağlık Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı, hem de bilim adamları bir araya gelmiş oldu. Bu yıl 6 Kasım'da bir bilimsel toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu toplantıda hem 10'uncu kuruluş yılımızı kutlamayı hem de bir öz eleştiri yapmayı düşünüyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üye olduğumuz uluslararası örgüt şu anda yok, ancak başvurumuz var. Avrupa fitoterapi derneklerinin üye olduğu "European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP)"e üyelik başvurumuz var. Bu başvurumuzun sonucunu bekliyoruz. Daha önce yaptığımız görüşmelerde çok olumlu baktıklarını bildirdiler. Ayrıca ESCOP dışında Almanya'dan bir kuruluş, bize iki yıllık bir Avrupa Birliği projesi önerdi. Bu, toplumu bitkilerle tedavi konusunda bilinçlendirme projesiydi. Bu iki yıllık projeyi de 2008 yılında tamamladık.

Dernek gelirleri nelerdir?
Bizim dernek gelirlerimiz bağışlar. Onun dışında bir gelirimiz yok.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidatları bir gelir olarak kabul edemeyeceğiz. Bugüne kadar çok düşük bir rakamdı. İlk önce 60 kuruş gibi bir meblağ idi. Daha sonra bunu 10 TL yaptık. İki yıl kadar 10 TL olarak devam etti. Son genel kurulda tekrar 1 TL'ye düşürerek, sembolik bir düzeyde kalmasını istedik. Bütün üyelerimiz aidatlarını ödüyorlar.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Aslında Türkiye'de çok yeniymiş, yeni keşfediliyormuş gibi görünse de, bu uzmanlık alanı çok uzun zamandır var. Eczacılık fakültelerinin kuruluşundan itibaren 1900'lerden önce başlamış. Dolayısıyla bu konuda bir uzmanlık alanı var zaten. Yüksek lisans ve doktora olarak eğitim süresi yeterli diye düşünüyoruz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye'de tıbbi bitkiler ve etkileri sadece eczacılık fakültelerinde öğretiliyor. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Hekim bu konuda hiçbir bilgiye ve beceriye sahip olmadığı için peşinen reddetme yoluna gidiyor. Fakat aşırı ilgiden dolayı da kendisini bu konuyla ilgilenmek zorunda hissediyor. Tam bir hekim-eczacı iş birliği olamadığı için, bu konu uzman olmayan kişilerin elinde çok farklı yönlere kaydı ve istenmeyen sonuçlar doğurdu. Kişilere tıbbi bitkilerin hiçbir yan etkisi yokmuş gibi aşılandı. Kişiler de bunu çok rahat kullanarak diğer kullandıkları ilaçları göz ardı ettiler. Hekimlerin bu konuda çok iyi eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Fitoterapinin bitkisel ilaç ile yapılması ve bunun hekim kontrolünde, eczacı danışmanlığında yapılması gerektiğinin hekim, eczacı ve topluma çok iyi anlatılabilmesi için hedef kitlesi hekim ve eczacı olan bir dergi çıkarmak istiyoruz. Böylece hekim ve eczacılar vasıtasıyla topluma ulaşmayı hedefliyoruz.
Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1999

Üye Sayısı:
185

Yayınlar:
Tedavide Kullanılan Bitkiler,
FFD Monografları

Telefon: 0 312 305 10 89
Faks: 0 312 311 47 77
Web adresi:ffd.org.tr

Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Ömür Demirezer

II. Başkan:
Doç. Dr. Murat Kartal

Sekreter:
Doç. Dr. Funda N. Yalçın

Sayman:
Doç. Dr. İrem Çankaya

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. İclal Saraçoğlu
Doç. Dr. İlkay Orhan
Doç. Dr. Ü. Şebnem Harput Hüdaverdi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Osman Üstün
Uzm. Ecz. Ekrem Gönülalan
Doç. Dr. Ayşegül Güvenç
Doç. Dr. Ayşe Uz
Uzm. Ecz. Mesut Arısan
Dr. Ecz. Sinem Aslan Erdem
Uzm. Ecz. Çiğdem Kahraman

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Fatma Tosun
Prof. Dr. Zeliha Akdemir
Doç. Dr. Pınar Şahin

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Filiz Meriçli
Prof. Dr. Şenay Küsmenoğlu
Uzm. Ecz. Sanem Hoşbaş
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-farmakognozi-ve-fitoterapi-dernegi-74-0-108.html

aerol
04-16-2011, 21:09
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güven

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz resmi olarak 8 Mart 2005 tarihinde kuruldu. Ancak camiamızın birlikteliği ve faaliyetlerimiz çok daha önce başladı. 1980'li yıllardan itibaren bazı hocalarımız ve arkadaşlarımız yurt dışı ve yurt içinde aldıkları eğitimlerle yoğun bakım ünitelerini kurdular veya var olan üniteleri geliştirdiler. Birçok araştırma görevlisi ve uzmanın eğitimine katkıda bulundular. Amacımız yoğun bakımla ilişkili tüm uzmanlık alanlarından hekimler, hemşireler ve fizyoterapistler gibi diğer sağlık çalışanlarını ortak bir çatı altında toplamaktır. Kurucu ve ilk yönetim kurulu üyelerimiz iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşuyordu. En son yönetim kurulu üyelerimizin 3'ü iç hastalıkları, 2'si göğüs hastalıkları, 2'si ise genel cerrahi uzmanıdır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin temel misyonları yoğun bakım biliminin kurumsal yapısını geliştirmek ve güçlendirmek, yoğun bakım çalışanlarının eğitim ve deneyimlerine katkı sağlamak ve yoğun bakım hastalarına verilen izlem ve tedavi kalitesini arttırmaktır. Bu amaçla ulusal kongre ve bölgesel toplantılar yapıyoruz. Uzmanlık alanımızla ilgili Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumlarla, diğer uzmanlık dernekleri ve kuruluşlarla iş birliği içerisindeyiz. 2000 yılından beri bilimsel bir dergi çıkarıyoruz. Bu yıl derneğimiz çatısı altında çıkarmaya başladığımız Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergimizi geliştirmek ve ulusal ve uluslararası indekslere sokmak gibi bir çabamız da var.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türkiye'de yoğun bakımla ilgili, üyelerinin çoğunluğu, yönetim kurulu üyelerinin ise tümünün anesteziyoloji uzmanı olduğu Türk Yoğun Bakım Derneği var. Bu dernekle de yakın iş birliği içerisindeyiz. Çocuk hastalıkları ana bilim dalı bünyesinde var olan yoğun bakım ve acil tıp hekimlerinin temsil ettiği Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği var. Bu dernekle de aktif ilişki içerisindeyiz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Bizim derneğimize yoğun bakımla ilgili hekimler ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları üye olabilir. fiu andaki üye sayımız 194'tür. Üyelerimiz iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, anesteziyoloji, nöroloji, nöroşirurji, pediatri uzmanları yanında, hemşireler, fizyoterapistler ve klinik eczacılardan oluşuyor.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Çünkü yoğun bakım şu anda resmi olarak daha yeni oluşturulmakta olan multidisipliner bir bilim dalı. 18 Temmuz 2009'da yayınlanan Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği ile yoğun bakım bilim dalı bir yan dal olarak tanımlandı. Bu nedenle şu anda resmi yoğun bakım diploması olan yoğun bakım uzmanı yok. Ancak tam zamanlı yoğun bakımcı olarak çalışan pek çok hekim var. Bunların tam sayısını bilmiyoruz. Ayrıca, yoğun bakım multidisipliner bir bilim dalı olduğu için birçok ana bilim dalını ilgilendiriyor. En çok ilgili anabilim dalları iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, anesteziyoloji, genel cerrahidir. Ayrıca, çocuk uzmanları da çocuk yoğun bakım ile ilişkililer. Üyelerimiz arasında çocuk yoğun bakımcılar da var. Bunların dışında nöroloji, nöroşirurji, kardiyovasküler ve göğüs cerrahisi, kardiyoloji gibi ana bilim dalları da yoğun bakımla ilişkili ana bilim dallarıdır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor?
Seçimler en son hangi tarihte yapıldı? Genel kurul toplantılarımız tüzüğümüz gereği 3 yılda bir yapılıyor. En son 2008 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
2000 yılından beri yayınladığımız Yoğun Bakım Dergisini, bu yıldan itibaren Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi adı altında yayınlamaya başlıyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bilimsel toplantılarımız derneğin kuruluşundan çok daha önce başladı. İlk kez 2004 yılında Kayseri'de 1. Ulusal Yoğun Bakım Sempozyumu'nu yaptık. Sonuncusunu, yani 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresini 21-25 Ekim 2009 tarihleri arasındaKonya'da gerçekleştirdik. Tüm kongrelerimizde kongre öncesi önemli kurslar düzenledik. Amerikan Kalp Birliği ile ortak İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği (ESPEN)'nin Yoğun Bakımda Beslenme Desteği kurslarını yaptık. Ayrıca Mekanik Ventilasyon, Hemodinamik Monitörizasyon, Yoğun Bakım Hemşireliği, Yoğun Bakım Enfeksiyonları kurslarını düzenledik. Kongrelerimize 400'ü aşkın meslektaşımız katıldı. Ayrıca Ankara, Gaziantep, Kırıkkale, Zonguldak ve Muş'ta Temel Yoğun Bakım Eğitim Toplantılarını yaptık. Bu toplantılara dahi 200'ü aşkın meslektaşımız katıldı. Son 2 yıldır Ankara'da Ankara Yoğun Bakım Toplantılarını düzenliyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üye olduğumuz uluslararası örgüt yok, ancak Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) ile yakın iş birliğimiz var. ESICM'in yürüttüğü eğitim standardizasyonu ile ilgili bir projede yer alıyoruz. Ayrıca, yine aynı derneğin yürüttüğü bilimsel araştırmalarda yer alıyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üyelik aidatları, kongre gelirleri ve bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirlerimiz gelirimizin küçük bir kısmını oluşturmakta ve tüm üyelerimiz aidatlarını düzenli olarak ödemektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Yoğun bakım yan dal eğitimi ilk olarak 2002 yılında yayınlanan ve sonrasında yürütmesi durdurulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile oluşturuldu. Bu tüzüğün yayınlanmasından sonra bazı iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzmanlarına yoğun bakım yan dal eğitimi verilmeye başlandı, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından bu hekimlerin uzmanlıkları onaylanmadı. Açılan davalar sonucunda bir iç hastalıkları, bir de göğüs hastalıkları hekiminin diplomaları tescil edildi. Bu arada birçok fakültede iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve anesteziyoloji ana bilim dallarının altında yoğun bakım bilim dalları oluşturuldu. 18 Temmuz 2009'da da 6 ana bilim dalı içerisinde yoğun bakım yan dalı ilan edildi. Yoğun bakım yan dalı için 3 yıllık bir süre düşünüldü. Biz derneğimiz olarak bu süreyi yeterli buluyoruz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinin, bu ünitelerdeki yatak sayılarının, yoğun bakımlarda çalışan hekim ve hemşirelerin sayıları çok yetersizdir. Bu da iş yükünü ciddi oranda arttırmaktadır. Sayılar yanında ünitelerin fiziksel altyapıları, eğitim gibi konularda da niteliksel eksiklikler söz konusudur. Yoğun bakımlarda çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarının maddi ve manevi yönden desteklenmeleri gerekmektedir. SGK'nın uyguladığı yoğun bakımlarla ilgili ücret politikaları da doğrudan ve dolaylı olarak bizleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kısa vadede yoğun bakım eğitim standardizasyonu ve yoğun bakım çalışanlarının özlük haklarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi konusuna eğilmek istiyoruz. Derneğimizle ilgili olarak elektronik ortamda daha fazla meslektaşımıza ulaşmak, web tabanlı eğitim, yukarıda da değindiğimiz gibi dergimizin ulusal ve uluslararası indekslere girmesi ve daha çok yoğun bakımcıya ulaşması, diğer ilgili derneklerle daha sıkı ve yoğun ilişkiler temel hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca uzun vadede yoğun bakımların altyapılarının standardizasyonu, yeterli sayıda hekim ve hemşire yetiştirilmesini desteklemek önemli hedeflerimiz arasındadır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
8 Mart 2005

Üye Sayısı:
194

Yayınlar:
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi

Adres:
187. Sokak Vadikent 90 Sitesi No: 41 Beysukent/Ankara

Telefon:
0 312 236 08 89

Faks:
0 312 236 28 79/11

Web Adresi:
www.dcyogunbakim.org.tr

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Muhammet Güven

2. Başkan:
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Murat Sungur

Sayman:
Doç. Dr. Kaya Yorgancı

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Kürşat Uzun
Doç. Dr. Akın Kaya
Uzm. Dr. Yusuf Alper Kılıç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Emre Karakoç
Doç. Dr. Sait Karakurt
Yrd. Doç. Dr. Melda Türkoğlu
Uzm. Dr. Zuhal Karakurt
Doç. Dr. Levent Kart
Doç. Dr. Erhan Tabakoğlu
Doç. Dr. Gülbin Aygencel

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Kutay Demirkan
Uzm. Dr. Ali Konan
Uzm. Dr. Begüm Ergan Arsava

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. İrfan Uçgun
Doç. Dr. Bülent Tırnaksız
Uzm. Dr. Defne Altıntaş
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-dahili-ve-cerrahi-bilimler-yogun-bakim-dernegi-74-0-112.html

aerol
04-16-2011, 21:09
AntiAging ve Estetik Tıp Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, AntiAging ve Estetik Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Çimen Karasu

METE GENERALOĞLU-ANKARA
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2006 yılı sonbaharında kuruldu. Dernek merkezi ilk başta İstanbul'da konuşlandırıldı. Sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısında Ankara'ya taşınmasına karar verildi. Geçtiğimiz 26 Mayıs tarihinde derneğimizin yeni ofisinin açılışını yaptık. Küçük, nezih bir ofis, ama sanıyorum ileri ki günlerde bunu genişletmemiz gerekecek. Çünkü yeni dönemde antiaging ve sağlıklı uzun yaşama alanında kurslar vermeye başlayacağız. Bu anlamda daha büyük bir yere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin adı, AntiAging ve Estetik Tıp Derneği. Bu anlamda bakıldığında ilk olarak sanki iki büyük faaliyet alanı varmış gibi göze çarpabilir. Bu çok disiplinli bir faktör. Çok fazla branş ve uğraş alanı bunun içerisine giriyor. Biz, "Batı ve Doğu tıbbı sentezinde sağlıklı yaşam için ne gerekiyorsa, ne gibi önlemler alınması gerekiyorsa, bozukluklar hastalık düzeyine gelmeden önlemler alınması" şeklinde tanımlıyoruz.

Estetik tıp konusuna gelince, estetik tıp deyince herkes hemen her şeyi anlıyor. Antiaging denince işin tamamen güzellik estetiği kısmı göz önüne alınıyor. Kozmosötikler dermokozmosötik uygulamalar, deri gençleştirme, botoks vs. gibi bütün kozmotoloji uygulamaları bunun içerisinde yer alıyor. Bu Antiaging kavramının sadece küçük bir parçası, ama ne yazık ki bizim toplumda antiaging denince insanın aklına hemen işin bu kısmı geliyor. Bunu ciddi olarak ayırmak lazım.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bizden önce İstanbul AntiAging Derneği ve AntiAging Araştırma Derneği adı altında İstanbul merkezli iki dernek kurulmuş. Buranın yöneticileri ile kendi istekleri doğrultusunda yaptığımız görüşmelerimizde akademik anlamda bizim derneğimizin, antiaging tıp olayını bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerle ilerleten kuruluş olduğu görüşüne vardıklarını, gerekiyorsa kendilerinin katkı sağlayabileceklerini belirttiler. Kendileri ile iş birliği içerisinde olacağız.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Bizim genel kurulumuzda oy kullanan üyemizin içeriğine baktığınızda, bunun %90'ının akademisyen olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında tabi sağlık profesyonellerimiz her anlamda var. Ama 2 bin civarında da genel kurulda oy kullanmayan, ancak dernek faaliyetlerinde yer alan, iş birliği içerisinde olduğumuz, iletişim içerisinde olduğumuz üyemiz var.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor?
Dernek Genel Kurulu iki yılda bir yapılıyordu. En son bir tüzük değişikliğine gidilerek bunun üç yılda bir yapılması kararı alındı. En son Genel Kurulumuzu 5 Ocak tarihinde yaptık.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Bu tür faaliyetleri yapmak arzusundayız. Sürekli gündeme getiriyoruz, ama dengeleri sağlamak, akademik ve bilimsel boyuta oturtmak gerçekten güç. Çok fazla dernek yeterlilik sınavı yapıp sertifika veriyor ama, bu sertifikalar bir sağlık otoritesi tarafından onaylı mı, bunu sorgulamak lazım. Biz yeterlilik kurulu sınavlarını, sertifikasyonu eğer yapacaksak ciddi boyutlarda yapalım ve bizim verdiğimiz sertifika veya diploma adı her neyse vereceğimiz belgenin uluslararası geçerliliği olsun istiyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 2006 yılında kuruldu, 2007 yılının Haziran ayında ilk çalıştayını düzenledi. Sağlık profesyonellerine, katılımcılara hem kendini tanıttı hem de ilk çalışma gruplarını tespit etti. Arkasından Avrupa Birliği (AB) AntiAging'le İlgili Hastalıklarda COST Aksiyonu B 35'in İstanbul toplantısını yaptı ve yaşlanmayla ilgili hastalıklarla ilgili de bir buçuk günlük bir "work shop" düzenledi. Tamamen AB'nin fonunu kullanarak yabancı katılımcılarla bu işi sağladık. Geçtiğimiz yıl 6 Kasım 2008 tarihinde de birinci uluslararası katılımlı kongremizi gerçekleştirdik ve sonrasında Malatya'da bir sempozyum tamamladık.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bilimsel çalışma grupları var fakat, bu gruplar şu ana kadar çok aktif yürümedi. Bunları toparlama peşindeyim. Çalışmalar daha çok bilimsel araştırmalar yönünde gitti. Bu araştırmaları, değişik üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımızla yapıp, yurt dışı yayın haline getirdik. Onun dışında kozmetoloji alanında bitkisel ürünler ya da değer sentetik moleküller, patentli moleküller ile formülizasyon geliştirme çalışmalarımız oldu, olacak da. Kadın Sağlığı-Erkek Sağlığı Grubu, Spor Hekimliği grubu, Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarından Korunma Çalışma Grubu, Estetik Cerrahi Çalışma Grubu, Fitoterapi ve Antioksidanlar Çalışma Grubu, Kozmedermatoloji Çalışma Grubu, Tamamlayıcı Tıp Çalışma Grubu, Metabolizma ve Endokrin Çalışma Grubu, Beslenme ve Obezite Çalışma Grubu, Nörodejeneratif Hastalıklar Çalışma Grubu ve Hücresel Yaşlanma Çalışma Grubu'muz var.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
AB Bilim Fonu KOST Aksiyonu, (ESAAM) "European Society of Preventive and Rejeneratif and AntiAging Medicine" ve "American Academy of AntiAging Medicine"nin aktif üyesiyiz, VOSAM'a üyeyiz, İki ay önce ben "World Academy of AntiAging Medicine (WAAAM)"nin Advisory Board'una seçildim Oradaki ikinci farmakoloğum. Bu derneklerle, isimlerini saydığım kurum ve kuruluşlarla ilişkiler içerisindeyiz. Ayrıca, İsviçre AntiAging Derneği ile çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Kongreler yapıyoruz. Bu kongrelerden aslında ciddi gelirler elde edebiliriz ama, söylediğim gibi bu sponsorluk gelirlerini davet ettiğimiz konuşmacılara harcıyoruz. Asıl gelirlerimizi üyelerimizin yatırdığı aidatlar oluşturuyor.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Şu ana kadar her üye aidatını ödüyor diyemem. Ödemeyen çok fazla kişi var. Tüzüğümüzde olsa da şu ana kadar bir yaptırım uygulamadık. Dernek gelirleri şu anki gelirlerimizin yaklaşık %90'ını teşkil ediyor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğin en iyi yapacağı iş bizim yönetim kurulumuzun hayali diyelim, kendi enstitüsünü kurmak. Aslında hayal olmaktan da çıktı. Uluslararası projeler, altyapılar. Devlet, dernek, sektör üçgenlerinde birtakım çalışmalar başlattık, yürütüyoruz. Bu enstitü hem klinik bölümü içerecek hem de ciddi bir araştırma bölümü olacak. Bu enstitü eğitimler verecek, gerektiğinde sertifikasyon, board sınavları yapacak, diplomalar verecek. Bu diplomalar ulusal ve uluslararası otoritelerce saygınlığı olan diplomalar olacak ve moleküler yaşlanmanın mekanizmaları, geciktirilmesi, sağlıklı yaşlanma konusunda ciddi araştırmalar yürütecek. Böyle bir enstitüyü yapılandırmak gelecekteki en önemli hedeflerimizden bir tanesi.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2006

Üye Sayısı:
2000

Adres:
Yücetepe Mahallesi
Gençlik Caddesi No: 6/7 Çankaya/Ankara

Telefon:
0 312 202 69 21
0 312 231 66 24

Web adresi:
www.antiaging.org.tr

AntiAging ve Estetik Tıp Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Çimen Karasu

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. İhsan Kara

Genel Sekreter:
Prof. Dr. Nuray Arı

Muhasip:
Prof. Dr. Ahmet Başaran

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Ali Sazcı
Doç. Dr. Murat Kartal
Prof. Dr. Merih Bayram

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. M. Zeki Taner
Doç. Dr. İlkay Orhan
Prof. Dr. Nilgün Turhan
Doç. Dr. Tuncay Peker
Prof. Dr. Cemal Çevik
Doç. Dr. M. Ali Ergün

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Tülin Söylemezoğlu
Prof. Dr. Sabriye Demirci
Prof. Dr. Musa Bali

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Canan Uluoğlu
Doç. Dr. Yüksel Kan
Doç. Dr. Mustafa İlhan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-antiaging-ve-estetik-tip-dernegi-74-0-107.html

aerol
04-16-2011, 21:11
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir

METE GENERALOĞLU-ANKARA
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz dermatoveneroloji alanında kurulan ilk ulusal dernektir. İlk olarak 1919 yılında İstanbul'da \"Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti\" adıyla kurulmuştur. Bu derneğin kurucuları arasında Ali Rıza Bey, Bujes, Karakoç, Osman Nuri Bey, Naci Bey, Hazım Bey, Hulusi Behçet Bey, İzzet Kamil Bey, Hasan Reşad Bey, Rüştü Bey ve Ömer Abdurrahman Bey'ler bulunmaktadır. Bu dernek ancak beş yıl kadar faaliyetine devam edebilmiştir. Daha sonra 14.11.1930 tarihinde \"Cilt ve Zührevi Hastalıklar Cemiyeti\" adı ile yeniden İstanbul'da kurulan derneğin kurucuları arasında ise şu kişiler bulunmaktadır. Prof. Dr. Ali Hüseyinzade, Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy, Dr. Celal Tevfik Sunat, Dr. Cevat Kerim İncedayı, Dr. Fahri İzgi, Dr. Ahmet Feyzi Türk, Dr. Hulusi Behçet, Prof. Dr. Hasan Reşad Sığındım, Dr. Naci Erim, Dr. Osman Nuri Eren, Dr. Orfanidis, Dr. Rüştü Özkan, Prof. Dr. Talat Çamlı ve Dr. Viktor Hodara. Daha sonra adı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği olarak değişen derneğimiz, o günden beri kesintisiz olarak varlığını ve etkinliklerini sürdürmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin temel faaliyet alanı dermatoloji lisans üstü eğitiminin, mezuniyet sonrası eğitimlerin yeterli hale getirilmesi, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, yine alanımızdaki çalışmaların meslektaşlarımıza duyurulmasıdır. Bunun için bir mesleki dergi çıkarılmakta, iki yılda bir sempozyum yapılmakta, ekim-mayıs ayları arasında aylık vaka tartışması ağırlıklı eğitim toplantıları yapılmakta, ayrıca özel konularda kurslar düzenlenmekte, teşvik ödülleri verilmektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Maalesef alanımızda daha sonraları kurulmuş, en eskisi 1960 (Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği) yılında olmak üzere kurulmuş 15 dernek daha vardır ve yetki, etkinlik ve temsil alanlarında karışıklıklar yaşanmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize dermatoloji (deri ve zührevi hastalıklar) uzman ve asistanları üye olabilmektedir. Şu anda 1000 kadar üyemiz bulunmaktadır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık olarak %60'ı derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve seçimler iki yılda bir, sempozyum içerisinde yapılmaktadır. En son genel kurulumuzu Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
"Türkderm" (eski adıyla "Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi") adlı yayınımız 43 yıldır aralıksız yayınlanmaktadır. 2008 itibariyle SCIE'ye kabul edilmiştir. Yılda 4 sayı ve 2 ek sayı (supplement) olarak çıkmaktadır. Editörümüz Sn. Doç. Dr. Nahide Onsun dergimizin bu noktaya gelmesinde çok önemli katkıları olan bir üyemizdir ve uzun süre de genel sekreterlik görevini yürütmüştür.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Alanımızda tüm dernekleri temsil eden bir yeterlilik kurulu bulunmaktadır, bu nedenle derneğimize özel bir yeterlilik kurulu oluşturulmamış, kurulan kurula destek olunmuştur. Henüz yeterlilik sınavı yapılmamıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verirmisiniz?
İki yılda bir "Bahar Sempozyumu (o yılın adıyla)" adlı sempozyumlarımız yapılmaktadır. Şimdiye kadar geleneksel olarak İstanbul Askeri Müze Kültür Sitesi'nde yapılmıştır. Ayrıca "International Society of Dermatology" derneğiyle bir "Joint meeting" ve bir de Akdeniz Ülkeleri Dermatoloji Toplantısı (AMED) olmak üzere iki uluslararası toplantı da gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra ilk ulusal dermatoloji kongresi de Derneğimiz tarafından yapılmıştır. Yine başta bahsettiğimiz gibi ekim-mayıs ayları arasında ortalama 100 kişiyle gerçekleştirilen aylık vaka toplantıları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, dermoskopi (3 tane), lazer, saç ve allerji kursları yapılmıştır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Şu anda aktif olan "psoriasis" ve "dermatoonkoloji" çalışma grupları vardır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
(ILDS) "International League of Dermatological Societies"

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye ödenekleri, bağışlar, sempozyum ve dergi teliflerinden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye aidatları dernek gelirlerimizin maalesef çok sembolik bir kısmını oluşturur. Aidatlarını geciktiren ya da ödemeyi unutan üyelerimizi sözlü olarak uyarıyoruz. Özel bir yaptırım uygulamıyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Şu anki durumu yeterli.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Fazlalık henüz yok, yeterli düzeye yaklaşmakta.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Dernek ve toplantı fazlalığının getirdiği kargaşayı, başta ikinci büyük dernek olan Türk Dermatoloji Derneği olmak üzere (kuruluşu 1968) diğer derneklerle uzlaşma yolları arayarak sonlandırmak, tek bir güçlü ses haline getirerek, zaman, kaynak ve emek kaybını önlemek. Dermatoloji eğitiminde uluslararası standardı yakalama yönünde aktiviteleri arttırmak.

Teşekkürler
28/09/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1919 (ilk)-1930 (bugünkü)

Üye Sayısı:
1000 üzeri

Yayınlar:
Turkderm (Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi) 43. yıl, 2008 itibariyle SCIE kapsamında

Adres:
Hobyar Mah. Davutpaşa Çeşme Sok. No: 50 Yaşar Apt.
Cerrahpaşa, Fatih-İstanbul.

Telefon:
0 212 589 63 36

Web adresi:
www.turkderm.org.tr

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Ümit Ukşal

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Emine Derviş

Sayman:
Yrd. Doç. Dr. Asuman Cömert

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Tülin Ergun
Uzm. Dr. Özlem Su
Uzm. Dr. Sibel Südoğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Uzm. Dr. Emek Kocatürk
Prof. Dr. Ayşe Kavak
Prof. Dr. Fezal Özdemir
Prof. Dr. Ayla Gülekon
Doç. Dr. Tuğba Rezan Ekmekçi
Doç. Dr. Gonca Gökdemir
Uzm. Dr. Dilek Seçkin

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Uzm. Dr. M. Coşkun Acay
Doç. Dr. Mukaddes Kavala
Prof. Dr. Sevgi Bahadır

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Ali Haydar Parlak
Uzm. Dr. Meltem Kutlar
Uzm. Dr. Memduh Altaç
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-deri-ve-zuhrevi-hastaliklar-dernegi-74-0-106.html

aerol
04-16-2011, 21:12
Türk Nöropsikiyatri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Peykan G. Gökalp

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu?
Derneğimiz 1914 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin amacı ruh sağlığı ve nörolojik bilimler alanında çalışmalar yapmak, bilimsel faaliyetlerde bulunmak, toplumun ruh sağlığı alanında bilinçlenmesini ve ruh sağlığı hizmetlerini geliştirecek ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapmaktır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Evet, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Ankara, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, Anksiyete Araştırma, Tedavi ve Eğitim Derneği, Psikofarmakoloji Derneği bu alanda faaliyet gösteren belli başlı derneklerdir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğe psikiyatri uzman ve asistanı, nöroloji uzman ve asistanı, psikolog gibi ruh sağlığı ve sinir bilim alanında görev yapan profesyoneller iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun onay kararı ile üye olabilir.
Şu an ki üye sayımız 1.246’dır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Hekimlerin yüzde 60 kadarı üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurul ve seçimler 2 yılda bir yapılır. En son 2008 Ocak’ta yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Nöropsikiyatri Arşivi 1962 yılından bu yana yılda dört sayı olarak yayınlanmakta ve şu an SCI-E’da yer almaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimize bağlı yeterlilik kurulu yoktur. Derneğimiz 1995 yılında Türkiye Psikiyatri Derneğinin temelini atan meslek derneklerinden biridir. Yeterlilik kurulu Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde yer alır ve yeterlilik sınavları yılda iki kez yapılmaktadır.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Bu konudaki bilgiler www.psikiyatri.org.tr adresinden alınabilir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Nöropsikiyatri Günleri: Her yıl Mart ayının 3’üncü veya 4’üncü hafta sonu cumartesi ve pazar günleri tam gün olarak konferans, panel, kurs, çalışma grupları formatında düzenlenen bir sempozyumdur. Derneğimiz bunun dışında Kişilik Bozuklukları Kursu, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında ortak katılımlı paneller düzenlemiştir.
Dünya Ruh Sağlığı Günü ve haftasında da halk konferansları, basın toplantıları düzenlenmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde bilimsel çalışma grupları olmayıp belli konularda görev amaçlı oluşturulan ve daha sonra görev tamamlandığında görevi sonlanan gruplar olmuştur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Türk Nöropsikiyatri Derneği 1950 yılında kurulmuş olan Dünya Psikiyatri Birliği (WPA)’nin kurucu üyelerindendir. Ortaklaşa kongre, toplantı ve bazı çalışma grubu faaliyetleri yürütülmüştür.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri aidat ve bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Dernek aidatı gelirin yüzde 90’ını oluşturuyor. Aidat ödemeyen üyelere 3 kez uyarı mektubu gönderilmekte, sözel iletişime geçilmekte, buna karşın aidat ödemeyen üyeler olursa genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilmektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi şu an 4 yıldır. Bizce bu süre yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Psikiyatri uzmanı sayısı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi içinde en düşük olan ülke Türkiye. Şu anki sayı 100 bin kişiye 2 psikiyatri uzmanıdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz ülkemizde ruh sağlığı alanındaki eğitsel, bilimsel dergi yayıncılığı, etik değerlerin korunması ve uygulamaya geçirilmesine yönelik faaliyetlerinin yanında kurucusu olduğu ve 2006 yılında kurulan Ruh Sağlığı Platformu yoluyla ruh sağlığı hizmetlerinin çağdaş bir yapıya kavuşması, toplumda ruh sağlığı bilincinin arttırılması, hizmetlerin hasta ve hasta yakınlarının da söz sahibi olabileceği bir ortamda yürütülmesi için çaba sarf etmektedir.
Bunun dışında psikiyatri ve nöroloji meslek grupları arasında 2 yıldır düzenli sürdürülen Nöropsikiyatri Günleri aracılığıyla köprü görevi yapmayı hedeflemekte, nöropsikiyatri alanında eğitim, araştırma ve iş birliğinin temellerini sağlamlaştırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 20-21 Mart 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 3’üncü Nöropsikiyatri Günleri’nin daha geniş bir katılımla sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
Derneğimiz uluslararası ilişkiler konusunda da WPA bünyesinde çalışmalar sürdürmeyi, düzenli ortak toplantılar yapmayı hedeflemektedir.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1914

Üye Sayısı:
1.246

Yayınlar:
Nöropsikiyatri Arşivi

Adres:
Op. Dr. Raif Bey Sok.
Moralı Apt. 31/2
Şişli-İstanbul

Telefon:
0 212 216 97 77

Faks:
0 212 343 00 95

Web Adresi:
www.turknoropsikiyatri.org.tr

Türk Nöropsikiyatri Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Peykan G. Gökalp

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Doğan Şahin

Genel Sekreter:
Uzm. Dr. Kemal Şarman

Sayman:
Dr. Banu Aslantaş-Ertekin

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Yeşim Gülşen-Parman
Doç. Dr. Ömer Saatçioğlu
Uzm. Dr. Nergis Aküzün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Uzm. Dr. Aytül Gürsu Hariri
Dr. Muzaffer Kaşar

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Duran Çakmak
Uzm. Dr. Vehbi Keser
Uzm. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

Etik Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Mustafa Sercan
Doç. Dr. Solmaz Türkcan
Prof. Dr. Doğan Şahin
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-noropsikiyatri-dernegi-74-0-110.html

aerol
04-16-2011, 21:13
Genetik Hastalıklar Danışma Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Genetik Hastalıklar Danışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Baltacı

METE GENERALOĞLU/ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Tıp fakültesini bitirdikten sonra yapmış olduğum tıbbi genetik uzmanlık eğitimi sonrasında, ülkemizde özellikle akraba evliliklerinden kaynaklanan genetik hastalıklar başta olmak üzere diğer faktörlerden ve coğrafi faktörlerden kaynaklanan genetik hastalıkların oldukça fazla görüldüğü ve bunlarla daha organize bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği düşüncesi ile bu derneği kurmak istedim. Bu amaç çerçevesinde "Genetik Hastalıklar Danışma Derneği", şahsımın başkanlığında Prof. Dr. Sevim Balcı, Doç. Dr. Mehmet Ali Ergün ve diğer meslektaş ve çalışma arkadaşlarımızın katılımlarıyla 2007 yılında kurulmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet konuları ve kuruluş amacı yurdumuzdaki genetik hastalıkların azaltılmasına ve komplikasyonlarının önlenmesine yönelik bir dizi program hedefi içermektedir. Bu çerçevede faaliyet konularımız şu şekilde özetlenebilir:
"Genetik hastalıkların önlenmesine yönelik faaliyet ve organizasyonlar yapmak, genetik hastalıklardan korunmak üzere halk eğitim programları hazırlamak, genetik hastalıkların tanınması ve sıklıklarının azaltılması ve yurt çapında taranabilmesi için panel, konferans ve seminerler düzenlemek, genetik hastalıklı birey sahibi aileler arasında karşılıklı yardımlaşma ve iş birliği sağlamak, genetik hastalıkların tüm Türkiye sathında dağılımlarının ve sıklıklarının saptanması ve araştırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, genetik hastalıkların nedenlerine ve tedavilerine yönelik araştırmalarda bulunmak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda yapılmakta olan araştırmalara katılmak ve diğer bilimsel faaliyetlerde bulunmak, genetik hastalıklı çocuğa sahip ailelere sonraki gebelikleri açısından tekrarlama riski konusunda genetik danışmanlık vermek, tüm yurt sathında genetik danışmanlık verecek, ailelerin ve toplumun bilgilendirilmesini sağlayacak kamu veya özel kişiler ile gönüllülerden oluşacak rehberlik birimleri oluşturarak bunların eğitim ve bilgi donanımlarını sağlamak üzere sertifikasyon ve eğitim programları gerçekleştirmek, bu programları gerçekleştirirken kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve bu yolla bilgi noksanlığından kaynaklanan genetik hastalık artışının önlenmesinde rol oynamak, genetik hastalıklı çocuk sahibi ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve profesyonel destek sağlamak, Ailelere sonraki gebelikler açısından prenatal ve preimplantasyon genetik tanı yapılması konusunda yardımcı olmak ve yol göstermek, ailelere sonraki gebelikler açısından yurt içinde teknik nedenlerden dolayı prenatal veya preimplantasyon tanı yapılma imkânı bulunamıyorsa yurt dışında bulunan bir laboratuvar veya klinikten istifade edebilmesi için aracı olmak, maddi ve prosedür açısından yardımcı olmak, tüm yurt sathında rehberlik birimleri organize ederek mümkün olduğunca ihtiyacı bulunan her vatandaşımıza ulaşarak genetik danışmanlık hizmeti sunabilmek ve yurdun her köşesinden geri bildirimler toplayarak ülkemiz genetik profiline ilişkin veri bankası oluşturmak, Her vatandaşımızın derneğimize kolayca ulaşabileceği ve derneğimiz uzmanlarınca verilecek genetik danışmanlık hizmetinden yararlanabileceği ücretsiz danışma hattı ve internet üzerinden danışmanlık verecek web sayfasını oluşturmak, interaktif bilgilendirme sistemleri oluşturarak vatandaşların hizmetine sunmak ve ülkemizin tüm genelinden toplanacak istatistik ve profil bilgilerinin derlenerek bilimsel veriler haline getirilmesi amacıyla organizasyonlar yapmak."


Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda hizmet veren ve amaç olarak bire bir örtüşen başka bir dernek bulunmamakla birlikte, meslek derneğimiz (Türkiye Genetik Derneği) ve bazı genetik hastalıklarla mücadeleyi amaç edinmiş, Down Sendromu Derneği vb. dernekler bulunduğunu söyleyebilirim.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize tıbbi genetik konusunda uzmanlığı veya mesleki anlamda çalışmaları bulunanlar, konuya ilişkin lisans, lisansüstü eğitimi almış ve almakta olanlar ile bunun yanı sıra konuya merak duyan ya da amaca yönelik hizmet vermek isteyen gönüllüler ve aileler olmak üzere tüm Türk vatandaşlarının katılımları mümkündür.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin genel kurul ve üye seçimleri her yıl yapılmakta olup, en son seçimler 24.05.2009 tarihinde gerçekleştirildi.
Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından hâlihazırda çıkarılmakta olan bir periyodik yayın bulunmamakla birlikte, periyodik yayın çıkaran bir sağlık kuruluşunun periyodiği içerisinde bir köşeyi hazırlamakta ve bilgilendirme yazıları yayınlamaktayız.
Diğer yandan derneğimiz tarafından çıkarılmakta olan broşür ve halka yönelik bilgilendirme bukletleri bulunmaktadır. Bunları derneğimiz kendi kısıtlı imkanları ile gerçekleştirmektedir, ancak bunları vatandaşlara ve ilgili bireylerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta büyük zorluk çekmektedir. Bunların yanı sıra web sitemizi aktif olarak bulundurarak, bu site aracılığı ile halktan gelen soru ve problemleri yanıtlamaya çalışmaktayız.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz meslek kuruluşu derneğinden ziyade hizmet derneği niteliğinde kurulmuş bir dernektir. Dolayısıyla yeterlilik kurulumuz bulunmamakta, yeterlilik sınavı yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz henüz bir kongre gerçekleştirmemiştir, ancak kuruluşumuzdan beri genetik hastalık yönünden riskli kabul ettiğimiz bazı illerimizde halk bilgilendirme toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu toplantılarımız ilgili illerin il sağlık müdürlükleri desteği ve valilik onayı ile gerçekleştirilmiştir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin henüz tüzüğü içine alınmış çalışma grupları bulunmamakla birlikte, yürütmekte olduğu faaliyetlerini daha isabetli şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma grubu oluşturulması gereklilik aşamasına gelinmiştir. Bu amaçla yönetim kurulumuzun ilk olağan toplantısında bu grup veya grupların oluşturulması gündeme alınmıştır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerinin Türkiye'ye davet edilmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerimizin veya temsilcilerin yurt dışına gönderilmesi derneğimizin tüzüğü içinde yer almaktadır. Bu faaliyetler Dışişleri ya da ilgili bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izine bağlıdır. Bu çerçevede ABD ve İtalya'da irtibatta olduğumuz iki ayrı enstitü ile genetik hastalıkların geniş kitlelerde taranmasına yönelik nanoteknoloji temelli bir proje yapılması gündemimizde olup görüşmeler devam etmektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek yararına ilgili yasal hüküm ve düzenlemelere aykırı olmamak üzere gelir sağlamak üzere gerekli yasal faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek derneğimiz tüzüğünde bulunmakla birlikte, henüz derneğe gelir sağlayabilecek bir faaliyet yapamadık. Bununla birlikte derneğimiz üyelerinden cüzi de olsa aidat toplanmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana en önemli gider kalemimiz olan toplantı giderlerimiz ve basılı yayın giderlerimiz şahsi katkı ve girişimlerimiz ile yürütülmüştür.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirlerimiz dernek gelirlerimizin en önemli kısmını oluşturuyor, ancak yine de ihtiyacı karşılamaktan çok uzak, diğer yandan üyelerin aidatlarını düzenli ödemeleri sevindirici bir yanı teşkil etmekte.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde branşımızla ilgili yeterli sayıda uzman yetiştirilmemiş olduğu kesin ve açık bir gerçektir. Bu gerçek doğrultusunda, bundan sonrası için yönelik sağlık politikalarımız gözden geçirilmeli ve bu açığın kapatılmasına çalışılmalıdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin gerek kısa gerekse uzun vadede gerçekleştirmeyi amaç edindiği en önemli konu, ülkemizdeki genetik hastalıktan muzdarip vatandaşlarımızın sayısının en aza indirilmesidir. Bilindiği üzere genetik hastalıklar tedavileri olmayan ve gerek zihinsel gerekse vücut sistemlerini olumsuz etkileyen en ağır hastalık grubunu oluşturmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu tür hastalıklar ile yapılacak en iyi mücadele, halkın bilgilendirilmesi ve konuya olan ilgi ve donanımının arttırılmasından geçmektedir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek olup, genetik bilimindeki yeni teknolojik ve bilimsel gelişmelerin bu amaç için ülkemize getirilmesine öncülük edilecektir. Derneğimizin hâlihazırda yürüttüğü halka yönelik bilgilendirme toplantılarının yanı sıra ülkemiz genetik bilimi ile uğraşan akademisyen ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilecek panel ve toplantılar öncelikli yeni hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Teşekkürler.
Derneğin kuruluş tarihi
13.11.2007

Üye Sayısı
25

Adres
1. Cadde 130/3
Bahçelievler / Ankara

Telefon
0312 213 89 94

Web adresi
www.gender.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Volkan Baltacı

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet Ali Ergün

Genel Sekreter
Sönmez Hasırcı
Sayman
Evrim Ünsal

Yönetim Kurulu Üyeleri
Özge Ayvaz

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Feriba Turhan
Yasemin Aktaş
Esin Çalık
Semih Tetik
Büşra Karadeniz

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Sevim Balcı
Opr. Dr. Aysun Baltacı
Dr. Emre Esmer

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Ebru Özdemir
Meltem Çiçek
Onur Çam
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-genetik-hastaliklar-danisma-dernegi-74-0-103.html

aerol
04-16-2011, 21:14
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği
METE GENERALOĞLU -ANKARA
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Ulutin

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye'deki tıp fakültelerinin tıbbi biyoloji ana bilim dallarındaki bir grup öğretim üyesinin, 1996 yılında Antalya'da yapılan Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde, tıbbi biyoloji ile ilgili bir derneğin kurulmasını önermesi üzerine, toplantıda bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Çarin bu derneği kurmayı üstlenmiştir. Derneğimiz, Tıbbi Biyoloji Derneği adı ile 25.07.1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.
Kurucu üyelerimiz, Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Melek Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Gürtekin, Doç. Dr. Filiz Aydın ve Doç. Dr. Gülay Sönmez'dir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, tıbbi biyoloji ve genetik alanında çalışan, araştırma yapan araştırıcıları bir araya toplayarak bilimsel iş birliği ve yardımlaşma ortamını sağlamak, toplantılar düzenleyerek elde edilen ilerlemeleri bilim dünyasına aktarmak amacıyla kurulmuştur ve bu alanda faaliyet göstermektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bu alanda faaliyet gösteren Tıbbi Genetik Derneği bulunmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimiz multidisipliner bir faaliyet alanı vardır. Dolayısıyla insan, tıp, genetik ve biyolojiyi birleştiren çalışma alanlarında üye kabul etmekteyiz. Derneğimizin şu anki üye sayısı 375'tir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Bu alanda faaliyet gösteren hekim ve diğer meslek gruplarının çoğu bu alandaki her iki derneğe de üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Seçimler iki senede bir yapılmaktadır. En son seçim 16.05.2008 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Şu anda olmamakla birlikte, planları yapılmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmamakta ve o nedenle de yeterlilik sınavları yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz iki senede bir ulusal kongre düzenlemektedir. Kongreler Dernek ve seçilen bir Üniversitenin Tıbbi Biyoloji AD ile ortak düzenlenmektedir. Günümüze kadar düzenlenen kongre sayısı 10'dur. En son 06-09 Eylül 2007 tarihleri arasında "X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi" Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı'nın ortak katılımıyla düzenlenmiştir.

Önümüzdeki kongre (XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD tarafından 28-31 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Ayrıca, Dernek üyeleri ile bilimsel konularda bilgi birikimini paylaşmak için seminerler düzenlenmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bu konudaki faaliyetimiz halen sürmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Şu anda olmamakla birlikte, planları yapılmaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatı, bağışlar ve kongre gelirleri kalemlerinden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Üyelerimiz aidatlarını teknolojinin de yardımıyla (bilgilendirme ve havale) yatırmaktadır. Yatırmayan üyelerimiz uyarılarak üyelikten çıkartılmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Tıbbi biyoloji ile ilgili tıpta uzmanlık alanı mevcut olmamakla birlikte, tıbbi genetik uzmanlık alanı mevcuttur. Bu alanda dört yıl olan eğitim süresinin beş yıla çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Gelişmekte olan bir dal olduğundan, mevcut sayının kısa bir süre içerisinde yeterli olacak seviyeye geleceğini tahmin ediyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz tıbbi biyoloji ve genetik alanında lisans üstü eğitim yaparak akademik yaşama yönelen hekim, biyolog, tıbbi biyolog ve benzeri sağlık alanında çalışan mezunların akademik hayata uyumunu sağlayacak eğitim ve öğretim programları üzerinde çalışmaktadır. Bu alanda çalışan akademisyenlerin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları amacıyla her iki yılda bir düzenlenen kongrenin yanı sıra yılda dört defa seminer ve kurs düzenlemektedir. Derneğimizin bu alanda uluslararası çalışan derneklerle ilişkisi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki eğitim ve öğretim programları incelenerek, entegrasyon amaçlı rapor hazırlamak üzere bir komite görevlendirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra son yıllarda tıbbi biyoloji ve tıbbi genetik terimleri etrafında yaratılan kavram kargaşasına son vermeyi hedefliyoruz. Genetik alanı; sitogenetik, moleküler genetik, biyokimyasal genetik ve klinik genetik gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Bu alt başlıklara bakıldığında dahi, alanın multidisipliner bir alan olduğu anlaşılmaktadır. Kısacası hekim, biyolog, tıbbi biyolog ve benzeri grupların herhangi bir sorun olmadan ortaklaşa çalışabilecekleri bir zeminin oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.
Teşekkürler.

Derneğin kuruluş tarihi 25.07.1997

Üye sayısı
375

Adres
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Fatih İstanbul

Telefon
0212 414 30 35

Faks
0212 586 15 48

Web adresi
www.tbgder.org

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Turgut Ulutin

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Özer

Genel Sekreter
Doç. Dr. Mehmet Güven

Sayman
Dr. Mustafa Akkiprik

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Gürtekin
Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu
Doç. Dr. Ayhan Deviren

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Fatma Oğuz Savran
Doç. Dr. İlhan Onaran
Doç. Dr. Ahmet Özaydın
Arş. Gör. Erdinç Dursun
Dr. Fatih Eren

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Selma Yılmazer
Prof. Dr. Seniha Hacıhanefioğlu
Prof. Dr. Melek Öztürk

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Sacide Pehlivan
Prof. Dr. Ayşe Başaran
Arş. Gör. Zehra Kaya
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-tibbi-biyoloji-ve-genetik-dernegi-74-0-104.html

aerol
04-16-2011, 21:15
Türk Patoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Patoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülşen Özbay


METE GENERALOĞLU ANKARA
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Patoloji Derneği 1966 yılında kurulmuş olup Türkiye'nin bu alandaki ilk derneğidir. Dernek kurucuları: Ord. Prof. Dr. Besim Turhan, Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar, Prof. Dr. Cahit Özen, Prof. Dr. Münevver Yenerman, Doç. Dr. Rıza Onarır, Doç. Dr. Muammer Yenerman, Dr. Ayhan Kanuni, Dr. Uğur Hacıhanefioğlu, Dr. Yılmaz Ertem, Dr. Faruk Nurlu'dur.

Dernek 1985 yılında Türk Patoloji Dergisini yayınlamaya başlamış, 1986 yılında ilk ulusal patoloji kongresini gerçekleştirmiştir. Bu tarihten sonra pek çok ulusal kongre ve sempozyum yapılmıştır. 2006 yılında, derneğimizden sonra kurulmuş olan diğer 4 patoloji derneği ile birlikte Patoloji Dernekleri Federasyonu oluşturulmuştur. 2007 yılında Türk Patoloji Derneği, Federasyon ile birlikte İstanbul'da 21. Avrupa Patoloji Kongresi'ni geniş bir uluslararası katılımla ve büyük bir başarı ile gerçekleştirmiştir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin kuruluş amacı patoloji dalında çalışan hekimleri bir araya getirerek aralarında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamaktır. Bu amaçla bilimsel toplantılar, kurslar, sempozyumlar, yurt içi ve yurt dışı kongreler, konferanslar geziler, sergiler düzenlemek, yayın yapmak derneğimizin çalışma alanına giren konulardır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türk Patoloji Derneğinin ardından Ankara Patoloji Derneği, Çukurova Patoloji Derneği, Ege Patoloji Derneği, Sitopatoloji Derneği kurulmuş, 2006 yılında bu derneklerin tümü "Patoloji Dernekleri Federasyonu" çatısı altında birleşmiştir. 2009 yılında Anadolu Patoloji Derneği de 6'ıncı dernek olarak federasyonumuza katılmıştır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize patoloji alanında çalışan fakülte mezunları üye olabilmektedir. Bu yıl gerçekleşen katılımlar ile üye sayımız 549'dur.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
2009 yılında Türkiye'deki patolog sayısının 1200 dolayında olduğu düşünülürse, yaklaşık %46'sının derneğimize üye olduğu anlaşılmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi 2 yılda bir yapılmaktadır. En son 10 Temmuz 2008 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmış ve şu anda görevde olan yönetim kurulu seçilmiştir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
1985 yılında derneğimiz tarafından yayınlanmaya başlayan Türk Patoloji Dergisi 2006 yılında federasyonumuzun kuruluşundan itibaren federasyonun, dolayısıyla tüm derneklerin 3 ayda bir yayınlanan periyodik bilimsel yayını haline gelmiştir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Dernek bünyesinde yeterlilik kurulumuz bulunmamaktadır. Federasyonumuzun bu yönde çalışmaları olabilir.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Yeterlilik kurulumuz bulunmadığı için sınav da yapmıyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Ulusal patoloji kongreleri her yıl sırasıyla yukarıda adı geçen patoloji derneklerinden biri tarafından ve federasyon ile birlikte düzenlenmektedir. Derneğimiz en son 2007 yılında 21. Avrupa Patoloji Kongresi ile birlikte 17. Ulusal Patoloji Kongresi'ni de yapmış olup, 2010 yılında 20. Ulusal Patoloji Kongresini düzenleyecektir. Derneğimiz her yıl en az 2 kurs ve yaz ayları dışında her ay İstanbul'un farklı bir hastanesinde bir bilimsel toplantı düzenlemektedir. Örneğin; 2009 yılı içinde biri temel, biri ileri düzey iki "Moleküler Patoloji Kursu" ile "İltihabi Barsak Hastalıkları" konulu bir kurs gerçekleştirilmiş, 3 ayrı yabancı konuşmacı konferans vermiştir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Federasyonumuzun bünyesinde 16 bilimsel çalışma grubu mevcuttur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dernek olarak uluslararası bir örgüte üyeliğimiz bulunmamaktadır. Üyelerimizin uluslararası derneklere kişisel üyelikleri vardır. 21. Avrupa Patoloji Kongresi Avrupa Patoloji Derneği ile ortak düzenlenmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatları, bağışlar ve kongre gelirlerinden oluşmaktadır.

Aidatlar Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidatlar dernek gelirinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Her üyemiz düzenli aidat ödemiyor. Son yılda daha düzenli aidat toplama çabasındayız. Borçlu olanların ödemesini sağlamaya çalışıyor, herhangi bir yaptırım uygulamıyoruz.
Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Önceleri uzmanlık süresi üç yıl idi ve bu süre bizce yetersizdi; Son yıllarda dört yıla uzatıldı ve bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Hemen tüm branşlardaki hekimlerin uygulamalarının büyük bir bölümü patolojik inceleme gerektirmektedir. Bu durumda bin 200 patolog sayısı kesinlikle fazla değildir. Son yıllarda patolojinin içinde de alt dallar oluştuğu ve birçok patolog bu dallarda uzmanlaştığı için daha fazla sayıda patoloğa gereksinim olduğunu düşünüyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Aylık toplantılarımız ve eğitim kurslarımız düzenli olarak devam edecektir. 2010 yılında 20. Ulusal Patoloji Kongresi derneğimiz tarafından federasyon ile birlikte düzenlenecektir. Patoloji çoğunlukla araştırmalar ve kongre katılımları için yurt dışında eğitim için parasal destek bulamayan, kişisel olanakların kullanıldığı bir tıp dalı olduğundan, genç meslektaşlarımıza bu konularda destek sağlamanın da yollarını aramaktayız. Ayrıca Federasyonumuz öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülerek patolojinin sorunlarını çözümleme çabalarımız devam etmektedir.

Bunların dışında önemli bir düşüncemiz de, derneğimizi uygun bir çalışma alanına kavuşturmaktır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1966

Üye Sayısı:
549

Yayınlar:
Türk Patoloji Dergisi (Federasyonun ve tüm patoloji derneklerinin ortak yayını)

Adres:
Atatürk Bulvarı No: 146/4 Aksaray İstanbul

Telefon:
0 212 414 30 00/22505

Faks:
0 212 414 35 01

Web adresi :
www.tpd.org.tr

Türk Patoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Gülşen Özbay

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Gülen Doğusoy

Genel Sekreter
Prof. Dr. Sibel Erdamar Çetin

Sayman
Prof. Dr. Şennur İlvan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Mine Güllüoğlu
Doç. Dr. Nil Çomunoğlu
Uzm. Dr. Özgür Mete

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Bilge Bilgiç
Uzm. Dr. Yasemin Özlük
Prof. Dr. Büge Öz
Prof. Dr. Yersu Kapran
Doç. Dr. Yeşim Gürbüz
Prof. Dr. Ekrem Yavuz
Doç. Dr. Hilal Akı

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Gültekin Kaner
Prof. Dr. Ferhunde Dizdaroğlu Prof. Dr. Veli Uysal

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Figen Aksoy
Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan
Prof. Dr. Işın Kılıçarslan
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-patoloji-dernegi-74-0-105.html

aerol
04-16-2011, 21:15
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren


Mete Generaloğlu/Ankara
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1997 yılında kuruldu. Kurucu başkanımız Cihat Şen, kurucu üyelerimiz Lütfü Önderoğlu, Murat Yayla, Fuat Demirkıran ve Turgay Şener'di. Diğer kurucu üyeler ise Erol Tavmergen, Herman İşçi, Erdoğan Ertüngealp, Rıza Madazlı, Orhan Ünal, Tahsin Ayanoğlu ve Seyfettin Uludağ'dan oluşuyordu. Yaklaşık 12 yıl önce bu kurucu kadro ile derneğimiz kurulmuş oldu.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin var oluş amacını, kadın doğum hekimlerine obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi eğitimi vermek, bu yönde yapılan çalışmalar hakkında üyelerimizi ve diğer kadın doğum camiasını bilgilendirmek, periyodik olarak kurslar düzenlemek ve bazı kongreler ile dünya literatürüne katkıda bulunmak şeklinde söyleyebiliriz

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bugün için Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği olarak, bu alanda faaliyet gösteren tek derneğiz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneğimizin şu anki üye sayısı 450'dir. Üyelerimiz genellikle kadın doğum hekimlerinden oluşmakla birlikte, diğer gönüllü hekim arkadaşları da derneğimize üye olarak kabul ediyoruz.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Söylediğim gibi şu anki üye sayımız 450. Türkiye'de yaklaşık 6 bin kadın-doğum hekimi bulunduğunu düşünürsek, bunun yaklaşık %8'i derneğimize üye diyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek genel kurul ve üye seçimlerimizi iki yılda bir yapıyoruz. En son genel kurul ve üye seçimlerimizi 2008 yılı Ekim ayında gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Geçtiğimiz yıllar içerisinde derneğimiz tarafından uzun süre yayınlanan Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Dergisi adı altında bir dergi çıkarıyorduk. Ancak son iki yıldır buna ara vermiş durumdayız. Bununla birlikte, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Dergisini önümüzdeki süreçte yeniden yayınlamaya başlamayı düşünüyoruz.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu yok. Ancak bizim şöyle bir uygulamamız var. Ultrasanografide sertifikasyon programı uyguluyoruz. Yaptığımız kongrelerde mutlaka bir veya iki gün süren kurslarımız oluyor. Bu kurslara katılan hekimlere bir sınav sonucunda sertifika vererek belli bir standardı sağlamaya çalışıyoruz.

Sertifikasyon uygulamanız konusunda biraz bilgi verir misiniz?
Sertifikasyonla ilgili, Sağlık Bakanlığı nezdinde çeşitli girişimlerimiz oluyor. Tüm yurtta ultrasonografi düzeylerini belirlemeye yönelik, yapılacak ultrasanografinin niteliğini standardize etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz her iki yılda bir kongre düzenlemekte. En son 8 Kasım tarihinde 6'ıncısı yapılan Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi'ni yaptık. 2010 yılı Ekim ayında 7'inci kongremizi yapmayı planlıyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Rutin kurullarımızın dışında alt komitelerimiz var. Eğitim Komitesi, Bilimsel Araştırma Komitesi gibi komitelerimiz var. Kendi içimizde bu tür bir yapılanmaya gidiyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Şu an için derneğimizin ilişki kurduğu herhangi bir uluslar arası örgüt bulunmuyor. Ancak Türkiye çapında bazı çalışmaların planlamasını yapmaktayız.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz genellikle üye aidatları ve çeşitli bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye aidatları dernek gelirlerimizin ancak %10'unu oluşturuyor. Zamanı geldiğinde üyelerimizi uyararak aidatlarını ödemelerini hatırlatıyoruz. Dernekçilik bir anlamda gönüllülük işi olduğu için üyelerimiz aidatlarını pek aksatmıyorlar. Biz de bu konuda herhangi bir radikal yaptırım uygulamayı düşünmüyoruz.

Bazı dernekler üye aidatlarını daha kolay toplayabilmek için kongrelerinde tahsil ediyorlar. Böyle bir yöntem geliştirmişler. Siz de böyle mi yapıyorsunuz?
Eksik olan olursa kendilerinden rica ediyoruz. Genelde pek sorun olmuyor.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bizim ilgi alanımız kadın-doğum ana branşının altında yalnızca ultrasonografi eğitimini artırmaya yönelik. Bu yönde kurulmuş bir derneğiz. Bunun ayrı bir branş olarak değerlendirilmemesi lazım. Tabi ki ultrasonografi eğitiminin de belli düzeylerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Her kadın doğumcunun asistanlığını bitirirken belli bir standartta ultrasonografi eğitimini almış olmasını temenni ediyoruz. Bunu alamayan arkadaşlarımızın ya da eksikliği olan arkadaşımızın da, bunu sonradan tamamlaması ya da alması için gerekli eğitimleri vermeye çalışıyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Tüm kadın-doğum camiasını derneğimizin çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. Altı bin kadın-doğum hekiminin olduğunu düşünürsek, üyelerimizin bunun ancak %8'ini oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Bu oldukça az bir rakamdır. Gönül ister ki bu rakamı artıralım.

Yine ultrasonografi eğitiminde belli bir standardı yakalamak için, zaten belli bir sertifika programı uygulamaktayız. Bunu daha ileriye götürmek, Sağlık Bakanlığı ile birlikte uygulayabilir hale gelmeyi istemekteyiz.

Teşekkürler.
Derneğin Kuruluş Tarihi
1997

Üye Sayısı
450

Yayınlar
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Dergisi

Adres
Rumeli Caddesi. No. 47/606
Nişantaşı / İstanbul

Telefon
0212 224 68 49

Faks
0212 296 01 50

Web adresi
www.obusg.org.tr

Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Özgür Deren

Geçen Dönem Başkanı
Prof. Dr. Fuat Demirkıran

Sekreter
Prof. Dr. Murat Yayla

Sayman
Prof. Dr. Tugan Beşe

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ali Ergün
Prof. Dr. Rıza Madazlı
Prof. Dr. Cihat Şen

Eğitim Kurulu
Doç. Dr. Alper Tanrıverdi
Uzm. Dr. Oluş Api
Doç. Dr. Selahattin Kumru
Prof. Dr. Ercüment Müngen
Prof. Dr. Lütfü Önderoğlu
Uzm. Dr. Soner R. Öner
Prof. Dr. Semih Özeren
Doç. Dr. Mete Tanır
Doç. Dr. Ebru Tarım
Doç. Dr. Orhan Ünal

Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Faruk Buyru
Opr. Dr. Gökhan Göynümer
Prof. Dr. Ercüment Müngen

Haysiyet Kurulu
Uzm. Dr. Tahsin Ayanoğlu
Prof. Dr. Lütfü Önderoğlu
Prof. Dr. Turgay Şener
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-obstetrik-ve-jinekolojik-ultrasonografi-dernegi-74-0-101.html

aerol
04-16-2011, 21:16
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Faruk Zorlu


Mete Generaloğlu/Ankara
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1993 yılında Cerrahpaşa ve Çapa ağırlıklı olmak üzere öğretim üyelerinin çabaları ile kuruldu. Bunun İstanbul olmasının en büyük sebebi, Türkiye'de radyasyon onkolojisinin ilk temellerinin İstanbul'da atılmış olmasıdır. Derneğimiz şu anda da mesleğimizin duayenleri olan Prof. Dr. Nijat Bilge ve Prof. Dr. Reha Uzel beylerin öncülüğünde kuruldu. Daha önce radyasyon onkolojisi, radyolojinin tanısı altındaydı. Tanısal diyagnostik radyoloji, tedavi edici radyasyon olarak ayrılmamıştı. Akademik faaliyetler radyoloji bünyesinde yürütülüyordu. Derneğimizin çabalarıyla ayrı bir disiplin olarak tanımlandı. 2004 yılında da dernek ismimizin başına, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk sıfatının eklenmesi onuru verildi. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu da taşımaktayız.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Biz öncelikle kendimizi eğitim ağırlıklı olarak nitelendiriyoruz. Eğitimin yerleşmesi, yaygınlaşması, standardizasyonu, merkezler açısından uluslararası arenadaki olması gereken standartların, Türkiye'de eşit bir şekilde yakalanmasını hedefliyoruz. Bunun için de, ağırlıklı olarak mezuniyet sonrası eğitimler başta olmak üzere, eğitimler düzenliyoruz. Uzman veya uzmanlığa yaklaşmış arkadaşlar için oldukça kapsamlı yurt dışı burslarımız var. Bu arkadaşlarımızı burslardan faydalandırıyoruz. Bu arada derneğimizin yürüttüğü kurslar var ki, bu kurslar aksamadan yapılmasına özen gösterdiğimiz aktivitelerimiz. Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneğinin düzenlediği eğitim kurslarının bir kısmını Türkiye'ye almaya çalışıyoruz ve bunda da başarılı oluyoruz. Hem böylece Türkiye'deki meslektaşlarımızın daha uygun şartlarda bu kurslara erişmesini sağlıyoruz hem de yabancı meslektaşlarımızın da bizlerle kaynaşmasına vesile oluyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda bizim derneğimizden başka faaliyet gösteren bir dernek bulunmuyor. Tek dernek olmamız nedeniyle tüm meslektaşlarımızı hiçbir şekilde üniversite veya devlet hastanesi ayrımı yapmadan kucaklamaktayız.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
Derneğimiz öncelikle Türkiye'deki tüm radyasyon onkologlarına açık. Bununla birlikte radyasyon onkolojisinde çalışan ekibin çok kıymetli elemanları olan radyasyon fizikçilerinin de derneğimize üye olabilmeleri için tüzüğümüz uygun. Onların da derneğimize üye olmalarını istiyoruz.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'de alanımızla ilgili meslektaşlarımızın %90'ı derneğimize üyedir. Geri kalan %10'u da ya yeni asistanlardır ya yeni uzmanlık öğrencileridir ya da yurt dışında bulunan arkadaşlardır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
En son seçimimizi Aralık 2008 tarihinde yaptık. İki senede bir genel kurul yapıyoruz. Tüzüğümüz gereği merkezimiz İstanbul'da. Genel kurulun da İstanbul'da yapılmasının getirdiği birtakım katılım zorlukları oluyor, bunun farkındayız. Temsilin daha tabana yayılması için genel kurul adı altında olmasa bile, iki senede bir yapılan dernek ulusal kongresinde önemli bir zamanı derneğimize ayırıyoruz.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğin yayın organı olarak bire bir değil ama, İstanbul Üniversitesinin çıkardığı bir onkoloji dergisi var. Bu dergi derneğimizin katkılarıyla yürütülüyor. Ayrıca, derneğimizin çıkardığı bir bültenimiz var.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin bir yeterlilik kurulu var ve yeterlilik sınavlarını yapıyoruz. Yeterlilik sınavımızın bu sene ikincisini yaptık. Bu test şeklinde ÖSYM'nin düzenlediği bir sınav. ÖSYM'ye de buradan o kadar iş yükünün arasında, bizim derneğimizi de kabul edip iş takvimlerine aldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Tüm Türkiye'deki merkezlerden öğretim üyelerinden sorular hazırlamalarını istiyoruz. bu sorular, ÖSYM'de hazırlanıyor. Daha sonra soru tekniğine uygunluğu açısından yeterlilik kurulumuz tarafından görevlendirilen iki kişi tarafından denetleniyor. Bu yıl OSKİ standartlarında pratik sınavımıza da başlayacağız. Onu da Kasım ayına yetiştiririz diye düşünüyorum. Bunlar tamamen özendirici, teşvik etmeye yönelik sınavlar. Sınavlarda başarılı olan arkadaşlarımıza sertifika veriyoruz. Genç meslektaşlarımızın bu sınavlara katılmalarının kendileri için ileride mesleki yaşamları için yararlı olacağını düşündüğümüzü söylüyoruz. Gerekli mesaj alınıyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'ni ve Ulusal Kanser Kongresi'ni düzenliyoruz. Bu iki kongre birisi bir sene, diğeri öbür sene şeklinde dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. Ulusal Kanser Kongresi'nde ilgili disiplinlerin içerisindeyiz. Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji dernekleri ortak olarak düzenliyoruz.
Kendi disiplinimiz için olan Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nin ilki 1994 yılında İzmir'de yapıldı. Önümüzdeki sene Hacettepe Üniversitesinin önderliğinde 9'uncusunu Kıbrıs'ta yapacağız. Bunun dışında eğitim kurslarımız oluyor. Ayrıca, farklı tümörlerle ilgili eğitim toplantıları gerçekleştiriyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin kuruluşundan bu yana uluslararası mesleki kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya özellikle önem gösteriyoruz. Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneğinin aktif üyesiyiz. Bunun kendi alt toplantılarına, yönetim kurulu toplantılarına katılmaktayız. Eğitim toplantılarına katılmaktayız. Bunlar gerçekten değişen teknolojinin tabana yayılması için önemli kurslardır. Bunlarla ilgili olarak gerekli iş birliği içerisindeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri olarak tek kalem olarak kongre gelirlerini söyleyebilirim. Kurslardan bir gelirimiz olmuyor. Bu kurslar gelir amaçlı yapılmıyor, üstelik derneğimizin maddi desteği ile yapılan kurslar olarak gerçekleşiyor. Kongrelerden elde ettiğimiz gelirleri tamamıyla şeffaf olarak yine eğitim için kullanıyoruz. İnternet sayfamızda o yıl için verilecek olan yurt dışı bursların miktarı bellidir. Katılım koşulları önceden belirlenmiştir. Katılım şartlarını gerçekleştiren arkadaşlarımız bu burslara ulaşabilmektedir. Yurt dışı bağlantısı olmayan, yer bulmakta zorlanan, bu talebi bize ileten arkadaşlarımıza biz kişisel ilişkilerimizi kullanarak yer bulabilmekteyiz. Bizim yaklaşık iki senelik bir uzun süreli eğitim bursu programımız var. Bir de kısa dönemli bir eğitim bursu programımız var. Uzun süreli burs asistanlık eğitiminin bir kısmını veya asistanlık sonrası bir araştırmayı orada tamamlayabilecek bir dönemdir.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye aidatları, açıkçası dernek gelirleri içerisinde bir kalem oluşturmayacak düzeyde, son derece sembolik bir miktardadır. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Aidatını ödemeyen arkadaşlar için bir yaptırım düşünmüyoruz. Üyelerimizin aidatlarını ödemeleri gerektiğini bir sosyal sorumluluk olarak düşünmelerini istiyoruz. Yatırmayanların da isteyerek değil, iş yüklerinden dolayı fırsat bulamadıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. İnternette bilimsel dergilerin erişimi için, üyelik aidatlarının ödenmesi koşulunu getirdik. Bu da arkadaşlara üyelik aidatlarının ödenmesi gerektiğini kibarca hatırlatır diye düşünüyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin kısa vadede düşündüğü şeyin temeli atıldı. Bir dernek merkezimiz yoktu. Başkan kim olursa, onun çalıştığı kurum merkez olarak kullanılıyordu. Bu durumun bazı sakıncaları olmaya başladı. Bir dernek merkezi oluşturuldu ve şu an onarımı yapılıyor. Bu merkezin aktif kullanımını sağlayacağız. Kurumlaşmak için bir yere ihtiyacımız vardı ve buna kavuştuk. Web ortamında farklılaşma yoluna gidiyoruz. Meslektaşlarımızın bu sayede katkılarının artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yurt dışı derneklerle ilişkilerimizin daha aktif olarak sürdürülmesini hedefliyoruz. Derneğimiz Türkiye'deki radyasyon onkologlarının derneğidir. Meslektaşlarımızın meslekle ilgili sorunları var. Bu sorunları elimizden geldiğince merkezi otoriteyle uyum içerisinde çözmeye çalışıyoruz.

Teşekkürler.
29/06/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi
1993

Üye Sayısı
422

Adres (Geçici olarak)
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi AD

Web adresi
www.radonk.org.tr


Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. A. Faruk Zorlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Emin Darendeliler

Genel Sekreter ve Sayman
Doç. Dr. Ufuk Abacıoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Sedat Koca
Uzm. Dr. Alpaslan Mayadağlı
Prof. Dr. Serdar Özkök
Prof. Dr. Sedat Turkan

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ömer Uzel
Doç. Dr. Fulya Ağaoğlu
Doç. Dr. Meriç Şengöz
Doç. Dr. Esra Sağlam
Doç. Dr. Fadime Akman

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Nuran Beşe
Prof. Dr. İsmet Şahinler
Uzm. Dr. Süleyman Altın

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Mustafa Ünsal
Prof. Dr. Enis Özyar
Uzm. Dr. Hale Başak Çağlar

Yeterlilik Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Emin Darendeliler

Yeterlilik KuruluÜyeleri
Prof. Dr.Gülyüz Atkovar
Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu
Prof. Dr. Ahmet Karadeniz
Prof. Dr. Münir Kınay
Prof. Dr. Sait Okkan
Doç. Dr. Mustafa Ünsal
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-radyasyon-onkolojisi-dernegi-74-0-102.html

aerol
04-16-2011, 21:17
Türkiye Fizyoterapistler Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Bülent Elbasan

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye Fizyoterapistler Derneği; 1969 yılında fizyoterapistler arasında iletişim ağı kurmak, meslektaşlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bilimsel ve sosyal aktiviteler ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek amacıyla Fzt. Nihal Şimşek, Fzt. Cenan Çağlar, Fzt. Tülin Güntel ve Fzt. Aysel Denizli tarafından kurulmuştur. İlk genel kurul toplantısı 19 Ocak 1969'da yapılmıştır. Derneğin ilk amblemi Fzt. Gülser Aslan, Fzt. Bilsen Sirmen ve Fzt. Ergül Deva'nın katkıları ile oluşmuştur. 1981 yılında Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu'nun birincisi düzenlenmiş, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Fizyoterapistler Derneğinin adının "Türkiye Fizyoterapistler Derneği" olması onaylanmıştır. 2006'da ilk Ulusal Fizyoterapi Kongresi düzenlenmiş, 2009 yılında Dernek logosu bugünkü haliyle düzenlenerek tescil edilmiştir.


Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin kuruluş amaçları; Türk fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek, fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak, mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak, bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak, her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek, bu amaçla oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bu ulusal ve uluslararası yapılanmaların içinde yer almak ve fizyoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermektir.


Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda fizyoterapistlerin özel ilgi alanlarına giren konularda fizyoterapistleri buluşturan Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, El Terapistleri Derneği, Ergoterapistler Derneği, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, Spor Fizyoterapistleri Derneği gibi dernekler de mevcuttur. Bunlar dışında okullarda kurulan mezun dernekleri de bulunmaktadır.


Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden veya yüksekokullardan mezun olan fizyoterapistler ile bu okullarda okuyan öğrenciler üye olabiliyorlar, şu anda üye sayımız 2 bin 600 civarındadır.

Türkiye'de meslektaşlarınızın yüzde kaçı Derneğinize üye?
Aktif çalışan meslektaşlarımızın yüzde 50'ye yakını derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri iki yılda bir yenilenmektedir ve son seçim 2008'in Aralık ayında yapılmıştır.


Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin yayını olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dergisi 1973 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Yılda 3 kez basılan dergide bilimsel içerikli makaleler yer almaktadır. Derginin editörü Prof. Dr. Yavuz Yakut'tur.


Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz çatısı altında 1995'ten bu yana faaliyet gösteren bir Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu mevcuttur ve yeterlilik çalışmaları en kısa sürede yapılandırılacaktır.


Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin düzenlenmesinde rol aldığı iki adet ulusal kongre mevcuttur. Bunlardan biri, ilk kurulan okulumuz olan Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun öncülüğünde düzenlenen Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, diğeri Ulusal Fizyoterapi Kongresi'dir. Bu kongreler dışında derneğimiz hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlemekte, yıl içinde farklı konularda yerli ve yabancı eğitimcilerin desteği ile klinik eğitimler vermektedir.


Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin bilimsel çalışmalarının çatısını Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu oluşturmaktadır. Bunun yanında Hizmet İçi Eğitim Komisyonu da düzenlenen seminer ve kurs programları ile ilgili denetim ve etkinlikler yapmaktadır.


Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu üyesidir. Dernek temsilcilerimiz yapılan uluslararası toplantılara iştirak etmekte, bilimsel ve mesleki çalışmalara gerekli katkıları sağlamaktadır. Şu anda hedefimiz Dünya Fizyoterapi Kongresi'ni 2015'te Türkiye'ye kazandırarak binlerce meslektaşımızı buluşturacak bir ilke imza atmaktır.


Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin temel geliri üyelerimizden topladığımız aidat ve bağışlardır.


Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Dernek gelirlerimizin yüzde 90'ı üye aidatlarından oluşmaktadır. Üyelerimizin büyük bölümü duyarlılık göstererek derneğimize destek olmaktadır. Aidatını 3 yıl üst üste ödemeyenlerin üyelikten çıkarılması gibi bir yaptırım söz konusudur.


Branşınızla ilgili eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Fizyoterapistler aldıkları 4 yıl süren lisans eğitimi yanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak eğitim süresinin arttırılması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye'de branşınızla ilgili fizyoterapist sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde halen aktif çalışan fizyoterapist sayısı 5 bin 600 civarındadır. On-line veri tabanımızda kayıtlı fizyoterapist sayısı 3 bin 860 olup, fizyoterapist sayısı ülkemiz koşullarında gelişmiş ülkelere nazaran çok yeterli değildir. Okul sayısı 21'e ulaşmış, 2013'te sayımızın 9 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu sorunun en önemli nedeni, yönlendirilen hasta sayısıdır. Gelişmiş ülkelerde yönlendirme oranları yüzde 30'lardayken, ülkemizde bu oran yüzde 90'lara dayanmaktadır. Halen fizyoterapistlere direkt hasta yönlendirebilen tek uzmanlık branşı fiziksel tıptır. Danıştay ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, kardiyoloji vb. diğer uzmanlık branşlarının fizyoterapistlere direkt hasta yönlendirebilmesini yasaklamıştır. Fizyoterapistlerin bütün dünyada tüm uzmanlık branşları ile direkt çalışabilmesi mümkünken, Sağlık Bakanlığının bu yöndeki çabalarına rağmen ülkemizde maalesef bu engellenmektedir. Fizyoterapistlerin yasal konumlarının net olarak çizilmemiş olması ve meslek yasasının yokluğu nedeniyle alanda yaşanan sorunlar çözülememektedir, Danıştay kararlarında da bu konuya değinilmiş, meslekle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması tavsiye edilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak fiziksel tıp dışında kalan nöroloji, nöroşirurji, romatoloji, ortopedi, el cerrahisi, kalp damar cerrahisi gibi alanların uzmanlık derneklerinden görüş alınmıştır. Tüm dernekler, dünyada olduğu gibi ülkemizde de fizyoterapistlerin bütün hekimlik branşları ile direkt çalışabilmesini doğru ve bilime uygun olarak nitelendirmişlerdir.


Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin ilk hedefi, dünyadaki örnekleriyle paralel bir fizyoterapistlik meslek kanununun çıkarılmasını sağlamaktır. Alanımızda görülen usulsüzlükleri engellemek, fizyoterapistlerin yerine farklı meslek elemanlarının istihdam edilmesinin önüne geçmek, fizyoterapistlerin yetkinlik ve mesleki becerilerini arttırmak yine derneğimizin öncelikli hedefleri arasındadır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1969

Üye Sayısı:
2.600

Yayınlar:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Derneğin Şubeleri:
32 ilde
temsilciliği bulunmaktadır

Adres:
Mithatpaşa Cad. 71/13
Kızılay/Ankara

Telefon ve Faks:
0 312 433 51 71

Web Adresi:
www.fizyoterapi.org

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Dr. Fzt. Bülent Elbasan

II. Başkan:
Fzt. Ahmet Çotuk

Başkan Yardımcısı:
Uzm. Fzt. Murat Dalkılınç

Genel Sekreter:
Dr. Fzt. Semra Topuz

Sayman:
Dr. Fzt. Tüzün Fırat

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Fzt. Müzeyyen Altınkök
Uzm. Fzt. Ayten Özdemir
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-fizyoterapistler-dernegi-74-0-115.html

aerol
04-16-2011, 21:18
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Berksun

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği 1992 yılında 7 kurucu üye ile Prof. Dr. Işık Sayıl öncülüğünde, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kriz Uygulama Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan bir dernek. O zamanlar Sosyal Psikiyatri Derneği olarak kurulmuştu. Daha sonra 1996 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına dernekler statüsüne geçti. Daha sonra Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği adını aldı.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin genel faaliyet alanı sosyal psikiyatri. Tabi bunu biraz açıklamak lazım. Psikiyatri hastane duvarları içerisinde pratiği yapılan bir branş. Klinik içi yapılan uygulamalarla insan ve toplum ruh sağlığına hitap etmesi de oldukça güç. Bu açıdan sosyal psikiyatri bir bakıma felsefik bir yaklaşım. İnsanlara daha yakın kılınması, ruh sağlığını ilgilendiren tüm hizmetlerden daha fazla yararlanabilmelerini öngören bir akım. Diğer yandan sosyal psikiyatri insan ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörleri önemseyen bir anlayışı da temsil ediyor.
Derneğimiz ruh sağlığı alanındaki hizmetlerin yaygınlaştırılmasına ve insanlara ulaştırılmasına dönük faaliyette bulunmak üzere kurulan ve bununla birlikte sosyal psikiyatrik anlayışın yerleşik kılınması için çalışan multidisipliner bir dernek.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sosyal psikiyatri alanında yerel kurulmuş dernekler var. Ancak Türkiye çapında kamu yayarına olan tek dernek, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu an ki üye sayınız kaçtır?
Derneğimiz bütün ruh sağlığı alanında çalışan profesyonelleri, psikiyatrları, psikologları, sosyal hizmet uzmanlarını, hemşireleri ve ruh sağlığı ile ilişkide bulunabilecek diğer meslek gruplarını içerisinde barındırıyor. Bunlar ne derseniz, örnek olarak; rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının Rehberlik Araştırma Merkezi, polisler, hekimler. Bizim amacımız bütün bu meslekleri ve halkı, hasta yakınlarını sosyal psikiyatrik anlayışa yakın kılmak. Bu alanda hizmet verebilecek, insanları aydınlatabilecek, direkt ya da dolaylı olarak hizmet verebilecek herkes derneğe üye olabilir.
Derneğimizin şu an ki üye sayısı 300 civarında. Bu daha da artırılabilir ama, Türkiye misali ülkelerde sosyal psikiyatri gibi alanlara pek ilgi yok. Aslında çok ilgi olmalı. Çünkü toplum ruh sağlığı denince bu toplumun gidişatını da ilgilendiriyor. Politikayı ilgilendiriyor, ekonomiyi ilgilendiriyor. Bu ülkenin yaşadığı şartları düşünürseniz de genel toplum ruh sağlığını ilgilendiriyor. Fakat buna karşın zengin bir dernek değiliz. O nedenle çok sayıda üye sayımız yok.

Türkiye'de alanınızla ilgili kaç hekim Derneğinize üye?
Yaklaşık 150-200 civarında diyebilirim.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurul ve üyelik seçimlerimizi 3 yılda bir yapıyoruz. En son Genel Kurul geçen yıl Nisan ayında yapıldı. Bir sonraki Genel Kurulumuzu 2012 tarihinde yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz kurulduğu 1992 yılından bu yana yayını sürmekte olan, Derneğimizin değil ama kriz merkezinin yayını olan bir dergiyi, uzunca bir süre kendi dergisi gibi sahiplenip sponsorluğunu yapmakta. Bu dergi sosyal psikiyatri alanında önemli bir dergidir. Bunun dışında alanımızla ilgili olarak yayınladığımız anksiyete bozukluğu, kriz, krize müdahale, intihar bibliyografyası, gibi çeşitli kitaplarımız var.
Daha önce desteklediğimiz, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yapılan ve 4-5 yıl süren bir takip çalışmamız oldu. Ve yine Türkiye'deki intiharlar ve intihar girişimleri ile ilgili en önemli çalışmalardan birisidir. Bunun dışında, önümüzdeki süreçte de yine yayınlamayı düşündüğümüz intihar bombacılarıyla ilgili bir kitap, şizofreninin rehabilitasyonuyla ilgili uluslararası düzeyde Amerikan Psikiyatri Birliği ile anlaştığımız bir kitap ve cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili kitaplar var. Sanırım bu kitapları önümüzdeki 6 ay gibi bir sürede yayınlamış olacağız.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin 17 yıldır düzenlediği ve bu yıl İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ile 17'ncisi yapılacak olan kongremiz var. Onu gerçekleştireceğiz. Ayrıca 2-3 yılda bir yaptığımız Kadın Ruh Sağlığı Kongremiz var. Bu kongrenin ilkini 2005 yılında yaptık. İkincisi 2006 yılında yapıldı, ama bir ara verildi.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Sosyal psikiyatri alanında araştırmalar yürütmek üzere kriz, travma gibi temel konularda araştırma gruplarımız var. Örneğin; şu an İngiltere ile ortaklaşa yürütülen kadın ruh sağlığını ilgilendiren gebelik dönemi ile ilgili bir çalışma var. Kriz merkezinde süren, kriz ve travmayla ilgili süren çalışmalar var.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dünya Sosyal Psikiyatri Derneğine üyeyiz. Dünya Sosyal Psikiyatri Derneği ile ortak çalışmalarımız oluyor. Onlarla uluslararası bir kongre düzenleme girişimimiz var. Onun öncesinde 2012 tarihinde bu kongrenin bölgesel olanını düzenlemeyi düşünüyoruz.
Dernek gelirleri nelerdir?
Kongrelerden elde edilen gelirlerden oluşuyor. Onun dışında ortak yürütülen çalışmalarda, direkt derneğe olmasada, çalışmaların sürdürülmesi için yurt dışı destekler bulunuyor. Tabii bu sadece yurt dışı değil. Aynı şekilde TÜBİTAK'la da olabilir, başka bir kurumla da.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Her dernekte olduğu gibi, dernek aidatlarının toplanmasında sorun yaşıyoruz. Ancak dernek aidat ücretlerinin çok cüzi miktarlar olduğunu düşünürsek, bunun gelirlerin yüzde 1'ini bile oluşturmadığını söyleyebiliriz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Sosyal psikiyatri, psikiyatrinin içerisinde bir tanıma sahip olmasına karşın, şu an bir yan dal ya da alt dal özelliği yok. Bilim dalı olarak ilan edilmesi konusunda YÖK'te bazı girişimlerimiz var.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Psikiyatri alanında, biyolojik psikiyatri son 15-20 yılda çok ağırlıklı bir etkiye sahip. Psikiyatri profesyonellerini de uzunca bir süre etkisi altında bıraktı. Bunun başka bir boyutu da ilaç endüstrisi. İlaç endüstrisinin tedavileri ağırlıklı olarak ilaçlara kaydırmak istemesi vs. düşünüldüğünde durum böyleydi. Ancak son yıllarda sosyal psikiyatri, biyolojik psikiyatri ile ilgili hekimlerin bile dikkatini çekmeye başladı. İlgilerini sosyal psikiyatri alanına kaydırmaya başladılar.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Hedefimiz toplum ruh sağlığını daha ileriye götürmek. Bu amaç çerçevesinde yürüttüğümüz insanları bilgilendirme toplantıları, hekimleri bilgilendirme televizyon programları gibi çalışmaları sürdüreceğiz. Tabii ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyeceğiz. Önümüzdeki dönemler için Derneğimizin daha da gelişmesi için birtakım çalışmalarımız var. İstanbul'da bir şube kurulması çalışmamız var. Bununla birlikte Ankara'da ve Doğu'da birer şube açarak genişlemeyi düşünüyoruz.
Ayrıca, süreli bir bilimsel yayın çıkarmayı düşünüyoruz, kitap yayınlarımızı da yine sürdüreceğiz. Diğer derneklerle olan iş birliğimizi daha ileriye götürmek istiyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1992

Üye Sayısı:
300

Kamu Yararı Statüsü:
Var

Adres:
Uğur Mumcu Cad. No: 98/2
GOP/Ankara

Telefon:
0 312 446 45 60

Faks:
0 312 446 45 61

Web Adresi:
www.sosyalpsikiyatri.org.tr

Sosyal Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Oğuz Berksun

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Mustafa Yıldız

Genel Sekreter:
Uzm. Dr. Derya İren Akbıyık

Sayman:
Doç. Dr. Vesile Şentürk

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Fatma Öz
Doç. Dr. Numan Konuk
Yrd. Doç. Dr. Sultan Doğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Uzm. Psikolog
Kezban Seda Haran
S.H.U. Tülin Kuşgözoğlu Açıksözlü
Psikolog Hande Aydın
Dr. Bedriye Öncü
S.H.U. Durdu Baran Çiftçi
Psikolog Eray Ünlü
Dr. Levent Atik

Denetleme Kurulu Üyeleri:
İletişim Doktoru
Serpil Aygün Cengiz
S.H.U. Özge Uçan
Psikolog Zafer Kemal Abacı

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Yüksek Hemşire Hülya Yazar
S.H.U. İrem Çoşansu Yalazan
Hilal Kayacık

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Işık Sayıl
Prof. Dr. Saynur Canat
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-sosyal-psikiyatri-dernegi-74-0-117.html

aerol
04-16-2011, 21:19
Çocuk Nefroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

Mete Generaloğlu/Ankara
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1990 yılında Prof. Dr. Ümit Saatçi başkanlığında kuruldu. Kendisi 1999 yılına kadar derneğimizin başkanlığını yürüttü. 1999 yılında başkanlığı Prof. Dr. Nesrin Beşbaş üstlendi ve 2003 yılına kadar başkanlığı götürdü. 2003- 2005 yılları arasında, Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu derneğimizin başkanlığını yaptı. 2005 yılından bu yana da derneğimizin başkanlığı görevini ben yürütüyorum.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz genellikle pediatrik nefroloji alanındaki tüm gelişmeleri ve uygulamaları, Türkiye'deki pediatristlere ve pediatrik nefrologlara yayma çabasında bulunan bir dernek. Ayrıca, halkımıza yönelik olarak da güncel sorunlar ve toplumda çok görülen hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Özellikle böbrek naklinin ülkemizde daha yüksek sayılara ulaşması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca üst seviyedeki uzmanlara da güncel, en son bilgileri aktarma çabasındayız.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Çocuk sağlığındaki nefroloji alanında başka yok. Ancak erişkin nefroloji alanın
da faaliyet gösteren Türk Nefroloji Derneği ile yakın bir ilişki içerisindeyiz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize daha önceleri bu alanda çalışan pediatristler, pediatrik nefrologlar ve hemşireler üye olabiliyorlardı. Ancak son üç senedir daha çok pediatrik nefrologlar üye oluyorlar. Üye sayımız 150 civarında.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımızdaki tüm pediatrik nefrologlar derneğimize üye.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Yönetim kurulu seçimleri üç yılda bir yapılan genel kurullarda gerçekleşiyor. Genel kurullarda tüm üyelerimiz oy kullanabiliyorlar, aday olabiliyorlar. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Tek kısıtlamamız yönetim kurulu başkanlığı ile ilgili. En çok iki dönem üs tüste başkanlık yapılabiliyor. En son genel kurul seçimlerimizi 2007 yılında yaptık.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Yeterlilik kurulumuz 2002 yılında kuruldu. Çok aktif bir yeterlilik kurulumuz var. Öncelikli amacımız sınav yapmak değildi. Arkadaşlarımız pediatrik nefroloji alanındaki çekirdek eğitim müfredatını oluşturdular. Asistan karneleri oluşturuldu ve bunlar pediatrik nefroloji yan dalı yapan asistan arkadaşlarımıza gönderildi. Bunların doldurulması için çaba gösterildi. Bunun ardından yan dal yeterlilik sınavlarını yapmaya başladık. Yeterlilik sınavlarını iki aşamada yapıyoruz. Bunlar yazılı ve bu sınavdan belli bir not alınıp geçildikten sonra yapılan sözlü sınav dediğimiz, OSCE tarzında nesnel yapılandırılmış bir sınav. Adaylar buradaki çeşitli istasyonlarda, bilgisayar ekranında çeşitli sorularla karşılaşıyorlar. Bu sınavda da başarılı olduktan sonra, çocuk nefrolojisi yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyorlar.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz genellikle üç yılda bir kongre düzenliyordu ama, en son kongremizi 2008 yılında düzenledikten sonra, iki yılda bir kongre düzenleme kararı aldık. Kongrenin olmadığı dönemlerde yurdumuzun çeşitli bölgelerinde sempozyumlar düzenliyoruz. Derneğimizin düzenlediği en önemli kongrelerden biri, 2005 yılında İstanbul'da dgerçekleştirilen Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi idi. Yine bu yılda, Dünya Pediatrik Transplantasyon Kongresi'ni düzenledik. Her iki kongre de, bu tür organizasyonların en çok katılımlı kongreleri oldu ve yurt dışında prestij kazandı. Dolayısıyla yurt dışında, Türkiye'nin tanıtılması konusunda büyük bir misyon yüklenildi.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin daimi kurulları var. Bu kurullardan bir tanesi, Bilimsel Çalışmalar Grubu, diğerleri ise Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu, Yurtdışı İlişkiler Grubu ve Kayıt-Registry Grubu. Bu gruplardan bir tanesi olan Bilimsel Çalışma Grubu, alt çalışma gruplarını koordine etmekle görevlendirildi. Daha önceki dönemde yaklaşık 9 tane çalışma gurubumuz vardı. Bu guruplardan çok önemli çalışmalar çıktı. Bunların hepsi yurt dışında yayınlarıda oldu. Ülkemizin bu alandaki resmini çıkarmada önemli hizmetler gösterdiler. Bu gruplarda çalışan arkadaşlarımızın hepsine buradan teşekkür ediyorum.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üye olduğumuz uluslar arası örgütler var. Biz hem Avrupa Erişkin Nefroloji Derneklerine ERA EDTA'ya ve Dünya Nefroloji Birliği (ISN)'ne üyeyiz hem de bunun yanı sıra Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği (ISPN)'ne, "International Pediatric Nephrology Association (İPNA)"na, Dünya Pediatrik Transplantasyon Birliği (İPTA)'ne üyeyiz. Ayrıca Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği Yönetim Kurulunda ve Dünya Pediatrik Transplantasyon Birliği Yönetim kurulunda da birer üyemizle temsil ediliyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Öncelikle üye aidatlarımızdan oluşuyor ancak, dernek aidatları oldukça düşük.
Bununla derneği çevirebilmemiz zor. Hasta sahiplerinden, hayırsever vatandaşlardan, çeşitli kurumlardan bağışlar topluyoruz. Bunun yanı sıra kongrelerden de belirli bir miktar gelir elde edebilirsek, o da gelir olarak kaydediliyor.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri genellikle gelirlerimizin yüzde 10'unu oluşturur. Üyelerimiz bu konuda hassas davranıyorlar. Yüzde 80'i aksatmadan aidatlarını ödüyorlar. Kongrelerde, çeşitli toplantılarda bir araya geldikçe ödeme yapıyorlar. Ödemesini unutanlar için çok büyük bir yaptırımımız yok, sadece hatırlatıyoruz. Onlar da ödemelerini yapıyorlar.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Branşımızla ilgili süre üç yıl. Bizce üç yıllık süre, eğer müfredatlarımız yeterince takip edilirse, tam bir pediatrik nefroloji eğitimi için yeterlidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bazı bölgelerde eksiklik var. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yeterince nefrolog arkadaşımız yok. Olanlar da sayı olarak yeterli değil. Dolayısıyla buradan gelen hastaları tekrar oraya gönderdikten sonra, takipleriyle ilgili sıkıntılarımız oluyor. Diğer bölgelerde hiçbir sıkıntımız yok.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Öncelikle topluma yönelik çalışmaları ve Türkiye'deki çeşitli hastalıkların profilini çıkartmak istiyoruz. Bunun için de hem Avrupa Pediatrik Nefroloji Birliği, hem de Türk Nefroloji Derneği ile çok büyük kapsamlı projeler yürütüyoruz. Bunlardan biri, TÜBİTAK desteği ile Türk Nefroloji Derneği ve derneğimizin bir araya gelerek yaptığı, çocuklardaki kronik böbrek hastalıkları prevalans çalışması ki halen sürmekte. Bu çalışma 2010 yılında sonuçlanacak. Bu, bize Türkiye'deki bu problemle ilgili önemli bilgiler sağlayacak. Yine Avrupada'ki çeşitli ve çok önemli merkezlerle ortak yürütülen, kronik böbrek hastalıkları ile ilgili projeler var. Bunlar başlatılıyor. Dolayısıyla bunların yansıması çok önemli. Şu anda, Türk Çocuk Nefrolojisi yayın anlamında literatüre yaptığı katkı anlamında, dünyada çok önemli bir yerde. Pediatrik Nefroloji Dergisi'nde çıkan yayınları baz alırsak, Amerika ve Japonya'dan sonra, Türkiye üçüncü sıradadır. Bu motivasyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. Dernek olarak genç arkadaşlarımızı bu yönde desteklemeye devam edeceğiz.

Teşekkürler.
15/06/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi
1990

Üye Sayısı
150

Derneğin Şubeleri
İstanbul Şubesi

Adres
Koza Sokak 134/7
Gaziosmanpaşa/Ankara

Telefon
0312 447 90 19

Web adresi
www.cocuknefrolojisi.org.tr

Çocuk Nefroloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya

Sayman
Doç. Dr. Ali Düzova

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Esra Baskın
Prof. Dr. Harika Alpay
Prof. Dr. Ayfer Gür Güven

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ozan Özkaya
Prof. Dr. Aytül Noyan
Prof. Dr. Dr. Nesrin Beşbaş
Uzm. Dr. Nazlı Kara
Prof. Dr Rezan Topaloğlu
Doç. Dr. Gülay Demircin

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Salih Kavukçu
Doç. Dr. Faysal Kök
Dr. Ali Delibaş

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Süleyman Kalman
Doç. Dr. Fatih Özaltın
Uzm. Dr. Neşe Özkayın

Haysiyet Divanı
Prof. Dr. Aydan Şirin
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel

Haysiyet Divanı Yedek Üyeler
Prof. Dr. Hulusi Koçak
Prof. Dr. Sevinç Emre
Prof. Dr. Nurdan Kural

Yeterlilik Kurulu
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
Prof. Dr. Esra Baskın
Prof. Dr. Osman Dönmez
Prof. Dr. Ozan Özkaya

Yeterlilik Sınav Komisyonu
Prof. Dr. Esra Baskın
Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Osman Dönmez

Eğitim Kurumlarını ve Prog.
Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
Prof. Dr. Lale Sever
Prof. Dr. Ali Anarat
Prof. Dr. Salih Kavukçu
Doç. Dr. Nejat Aksu
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-cocuk-nefroloji-dernegi-74-0-100.html

aerol
04-16-2011, 21:19
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini kısaca anlatır mısınız?
Derneğimiz 1994 yılında Pediatrik Endokrinoloji ve Okzoloji Derneği adıyla İstanbul Üniversitesindeki hocalarımız; Remide Olcay Neyzi, Sezer Hatemi, Hülya Günöz, Hatice Nurçin Saka, Rüveyde Bundak, Fatma Feyza Darendeliler, Oya Ercan ve Firdevs Baş tarafından kurulmuştur. Derneğimizin uzun yıllar başkanlığını, Türkiye'de çocuk endokrinolojisinin duayenlerinden Prof. Dr. Olcay Neyzi Hocamız yapmıştır. Daha sonra ise Prof. Dr. Sezer Hatemi, Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Prof. Dr. Abdullah Bereket ve Prof. Dr. Rüveyde Bundak yürütmüşlerdir. Derneğimiz ilk kurulduğu tarihten itibaren dernek kurucusu hocalarımızın öncülüğünde Türkiye'de çocuk endokrinolojisinin yerleşmesi ve gelişmesi için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Yıllar içinde çocuk endokrinologlarının sayısının artmasına paralel olarak Derneğimizin üye sayısı da giderek artmıştır. 2007 yılında yapılan genel kurulda Derneğimizin ismi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak değiştirilmiştir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin birinci ana görevi eğitimdir. Bu amaçla her yıl Ulusal Endokrinoloji Kongresi yapıyoruz. Bütün endokrin camiasını ve bu konuya ilgi duyan pediatristleri kongrelerimizde bir araya getiriyoruz. Ayrıca iki yılda bir belirlediğimiz güncel konular çerçevesinde sempozyum düzenliyoruz. Bunun dışında yeni başlattığımız ve her yıl yaptığımız önemli vakaların sunumları şeklinde gerçekleştirdiğimiz vaka sunumları toplantıları yapıyoruz. Ayrıca, Dernek olarak bilimsel anlamda başlattığımız genç arkadaşlara yurt dışı eğitim desteği sağlamak yönünde bir çalışmamız var. Bu 5-10 bin TL arasında bir maddi destek. Bunun yanı sıra Derneğimizin kongresinde uluslararası indekslerde yer almış yayınlara ödül veriyoruz. Son iki yıldır "Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology" adıyla yayın organı oluşturmuş bulunuyoruz. Bu yayın organımızda literatüre katkı sağlayacak çalışmalara yer veriyoruz. Ayrıca, özellikle Derneğimizin web sayfasından halkımızı çocuk endokrinoloji konuları olan çocukluk çağı diyabeti, kemik zağlığı, çocukluk çağı tiroid hastalıkları, büyüme, boy kısalıkları, çocukluk çağı obezitesi, erken yada gecikmiş Ergenlik gibi konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bizimle birlikte, Çocuk ve Adölesan Diyabetikler Derneği, Çocuk Ergen ve Obezite Derneği gibi derneklerimiz yer almaktadır. Ancak bu alanda ana dernek ,Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize özellikle çocuk endokrinoloji uzmanları ve çocuk endokrinolojisi yan dal yapanlar üye olmaktadır. Şu an üye sayımız 150'nin üzerindedir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımızla ilgili hekimlerin tamamı derneğimize üye diyebilirim.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul seçimlerimiz iki yılda bir yapılıyor. En son seçimler Haziran 2009 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
"Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology" adıyla İngilizce yayınlanan ve uluslararası alanda yer almak amacıyla başlattığımız bir yayınımız var.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Bu konuda çalışmalarımız var. Yeterlilik kurulumuzu oluşturduk. Ancak resmi hale getiremediğimiz için henüz faaliyete sokamadık. Yakın bir gelecekte yeterlilik kurulunu yaşama geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konudaki her türlü hazırlığımızı tamamlamış durumdayız.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Her yıl ulusal kongremizi yapıyoruz. Bunu her yıl bir üniversite üstleniyor. Bu yıl ki toplantının ev sahipliğini Gazi Üniversitesi üstleniyor. Bu toplantı Muğla Sarıgerme'de gerçekleştirilecek. Ayrıca iki yılda bir de sempozyum düzenliyoruz. Burada amaç sadece bilimsel anlamda çalışmanın yanı sıra, meslektaşlarımızla iki yılda bir de olsa sosyal yönden de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak. Bu bizim için önemli.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Diyabet Çalışma Grubu, Kemik Sağlığı Çalışma Grbu, Büyüme Çalışma Grubu, Tiroid Hastalıkları Çalışma Grubu gibi değişik alanlarla ilgili çalışma gruplarımız oluşturulmuş durumda.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dernek olarak bir üyeliğimiz yok, ama üyelerimizin Avrupa Endokrin Cemiyetine üyelikleri var. Örneğin; ben 7-8 yıldır Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği (ESPE)'ne üyeyim. Bu uluslararası bir dernek. Her yıl bu derneğin düzenlediği kongreye katılıyoruz. Çoğu üyemiz de ESPE, ISPAD gibi uluslar arası derneklere üyedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz bağışlar ve her sene yaptığımız ulusal kongrelerimizden elde ettiğimiz gelirlerden oluşuyor. Bu kongrelerden elde ettiğimiz gelirin yüzde 60'ını Dernek, yüzde 40'ını da kongreyi düzenleyen lokal komite alıyor. Dernek üyelik aidatları ise çok cüzi bir miktarda, sembolik olduğu için gelirlerimiz arasında pek bir yer tutmuyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Alanımızla ilgili uzmanlık eğitim süresi 3 yıl. Bu bizce yeterli bir süre.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye'deki tüm üniversiteler, hatta merkezi yerlerdeki eğitim hastanelerinde ve bazı yerlerde çocuk endokrin uzmanı mevcut. Sayı bence son derece yeterli, ancak dağılımda bir yetersizlik olabilir. Başlarda endokrinoloji alanında çok yetersiz sayıdaydık. Ancak 2000'li yıllara gelindiğinde özellikle son dört beş yıldır oldukça hızlı ve plansız bir artış yaşanmakta. Bu rahatsızlık verici bir durum. Türkiye için bu alanda gerekli olan hekim sayısı ne kadardır, diye yapılan hiçbir çalışma yok. Herkes yanına endokrinoloji yan dal yaptırmak için istediği sayıda kişi alabiliyor. Bu konuya belli kriterler getirilmeli. Hangi eğitim hastaneleri, hangi birimler yan dal eğitimi vermeli, bir kişinin olduğu yerde iki üç kişi yan dal yapabilmeli mi ya da bir kişinin olduğu yerde yan dal eğitimi verilmeli mi, bunların masaya yatırılması gerekli. Derneğimiz bu standartları belirlemek üzere bir kurul kurdu. Bu kurul yaklaşık iki üç yıllık bir çalışma sonucunda oluşturduğu kriterleri Sağlık Bakanlığına bildirdi. Dağılım yapılırken bu raporların da mutlaka göz önüne alınması gerekiyor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kısa vadede derneğimizin etkinliğini daha da iyi bir noktaya getirmek ve özellikle de çocuk endokrinolojisi uzmanı alanında Türkiye'nin ne kadar hekime ihtiyacı var, bunu belirlemek hedefimiz diyebilirim. Uzun vadede ise çocuk endokrinolojisi alanının erişkinden tamamen ayrı olduğunu Bakanlık bünyesinde ve toplum nezdinde iyice yerleştirmek istiyoruz. Düne kadar çocuk ve erişkin endokrinolojisi iç içe girmiş durumdaydı. Çocuk endokrinolojisi hastalarına zaman zaman endokrinoloji uzmanlarının müdahale ve tedavi ettiğini hepimiz biliyoruz. Belki de bu çocuk endokrinolojisinin geç gelişmesinden kaynaklanıyordu. Yine bilimsel çalışma anlamında genç arkadaşlarımızı gerek maddi gerekse manevi yönden desteklemeye devam edeceğiz.

Ayrıca Türkiye'de bulunmayan ve endokrinoloji alanında sık kullanılan ilaçların temini konusunda Derneğimizin bazı girişimleri oldu. ilaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ile bu konuda görüşmelerimiz oldu. ileriki zamanlarda bazı önemli ilaçları alıp ilgili birimlere dağıtacağımızı ümit ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte alanımızla ilgili bazı hastalıkların Türkiye'deki durumu değerlendirmek, sıklığını bulmak, Türkiye'deki endokrinolojik durumun haritasını çıkarmak da uzun vadeli hedeflerimiz arasında.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1994

Üye Sayısı:
152

Yayınlar:
Pediatrik Endokrinoloji Kitabı, Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler Kitabı, Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Adres:
Nevbahar Mah. Ahmet Hikmet Sok. Yayla Apt.
No:21 Fındıkzade-İstanbul

Telefon:
0 212 525 25 15

Faks:
0 212 533 13 83

Web Adresi:
www.cocukendokrindiyabet.org

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu

Genel Başkan:
Prof. Dr. Peyami Cinaz

Genel Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Ayşehan Akıncı

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Bumin N. Dündar

Sayman:
Doç. Dr. Erdal Adal

Üye:
Doç. Dr. Nazlı Gönç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Ece Böber
Prof. Dr. ilknur Arslanoğlu
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Doç. Dr. Damla Gökşen Şimşek
Doç. Dr. Sibel Tulgar Kınık

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. iffet Bircan
Prof. Dr. Merih Berberoğlu

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Zehra Aycan
Prof. Dr. Şükran Darcan
Doç. Dr. Nesibe Andıran
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-cocuk-endokrinolojisi-ve-diyabet-dernegi-74-0-122.html

aerol
04-16-2011, 21:20
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Başkanı Prof. Dr. Sercan Ulusoy


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 08 Şubat 2000 yılında Ankara'da Hastane İnfeksiyonları Derneği adı altında bu işe gönül vermiş Türkiye'nin değişik kurumlarında görev yapan hekim ve hemşireler tarafından kuruldu. 2004 yılında ise Genel Kurulda alınan kararla Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği olarak değiştirildi. 2006 yılı şubat ayında ise Bakanlar Kurulu kararı ile isminin başına Türk ibaresi getirilerek Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği adını aldı.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları başlıca üç bölümde incelenebilir. Bunlar; Çalışma hayatı ve meslekle ilgili faaliyetler, sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyetler, eğitim ve araştırma ile ilgili faaliyetlerdir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Özel olarak hastane infeksiyonları ile ilgili tek dernek bizim derneğimizdir. Ancak, hastane infeksiyonlarının kontrolünde çok önemli bir konu olan dezenfeksiyon ve sterilizasyon ile ilgili konularla yakından ilgilenen Dezenfeksiyon-Antisepsi ve Sterilizasyon Derneği ni de yakın iş birliği içinde olduğumuz ve ortak amaçlara hizmet eden bir dernek olarak sayabilirim.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize hastane infeksiyonları konusu ile ilgilenen herkes üye olabilir. Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü tıbbın tüm branşlarını ilgilendirdiğinden, tüm branşlardan doktorlar, hemşire, asistan, öğrenci, sağlık teknisyeni, diş hekimi, medikal şrma temsilcileri, ilaç mümessilleri derneğimize üye olabilir. Derneğimiz multidisipliner bir bilim derneğidir. Tüm üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. şu andaki üye sayımız 990 dır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Genelde Türkiye genelindeki hastanelerin hemen tamamının İnfeksiyon kontrol hekimi ve infeksiyon kontrol hemşireleri Derneğimize üyedir. Toplam üye sayımızın %48'i hekim, %46'sı hemşire %6'sı da diğer sağlık çalışanları ve sektörden üyelerdir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurul ve seçimler 2 yılda bir yapılır. En son 2008 yılı Mayıs ayında yapıldı. 2010 yılında yeni genel kurulumuz yapılacak ve yeni yönetim kurulumuz belli olacak. Yönetim kurulumuz Bir başkan, 1 genel sekreter, 1 sayman ve 4 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Tüzüğümüze göre Dernek Başkanı en fazla iki dönem başkanlık yapabilmektedir. şu andaki yönetim kurulumuz, 5 infeksiyon hastalıkları uzmanı, 1 mikrobiyoloji uzmanı ve 1 infeksiyon hemşiresinden oluşmaktadır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz Hastane İnfeksiyonları Dergisi ne bilimsel destek sağlamaktadır. Dergi 1997 yılından beri yılda dört kez düzenli olarak yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili, bilimsel çalışma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları yayınlanmaktadır. Hakemli bir dergi olup, ülkemizdebu konuda ki tek düzenli çıkan periyodik dergidir. Dergiye derneğin web sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar hekimlere yönelik Hastane İnfeksiyonları ve hemşirelere yönelik Hastane İnfeksiyonları El Kitabı adında çok yazarlı ve başvuru kaynağı niteliğinde iki kitabımız bulunmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Uzmanlık Derneği olmadığından dolayı yeterlilik kurulu yoktur.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduğu 2000 yılından beri düzenli olarak çift yıllarda kongre, tek yıllarda ise eğitim programı olmak üzere her yıl bilimsel aktiviteler yapmaktadır. Gerek kongreler gerekse eğitim programları çok sayıda hekim ve hemşirenin katılımıyla yapılmakta ve büyük ilgi görmektedir. Bu kongrelerde ülkemizde bu konuyla ilgili uzmanlaşmış kişiler yanında, olanaklar dahilinde yurt dışından da konuşmacılar yer almaktadır. Ayrıca, şehir toplantıları, hemşire eğitim toplantıları gibi yıl içinde ülkenin tüm bölgelerinde yerel sağlık kuruluşları ve üniversitelerin de işbirliği ile değişik bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Diş hekimliği, yoğun bakım infeksiyonları, hemşirelik çalışma gruplarımız var. Ayrıca, değişik konularda ve başka derneklerin de katkılarıyla ortaklaşa hazırladığımız ve web sitemizden de ulaşılabilen infeksiyon kontrol rehberleri mevcuttur ve hazırlıkları süren yeni rehberler de bulunmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
International Federation of Infection Control adlı bu konuda dünyada önemli bir yere sahip olan bir federasyona üyeyiz. Bilimsel destek alıp, verme şeklinde iş birliğimiz vardır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatları, kongrelerden elde edilen gelirler ve bağışlar Dernek gelirlerini oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidatların üyelerin bütçelerini zorlamaması adına üyelerimizden çok küçük miktarlarda aidat alınmaktadır. Bu nedenle üyelik aidatları Dernek gelirlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Genellikle üyelerimiz aidatlarını ödemektedir. Herhangi bir nedenle ödeyemeyenlerden ise Kongrelerimizde kurduğumuz standlarda kendilerinden tahsil edilmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Hastane infeksiyonları kavramının ve öneminin iyice anlaşılmasını sağlamak, bu konuda ulusal politikalar üretip, Türkiye'de sıfır hastane infeksiyonu hedeşne ulaşılmasını sağlamaktır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi: 08 Şubat 2000

Üye Sayısı:
990

Yayınlar:
Hastane İnfeksiyonları Dergisi'ne bilimsel destek sağlanmaktadır.
Hekimlere yönelik Hastane İnfeksiyonları Kitabı
Hemşirelere yönelik Hastane İnfeksiyonları El Kitabı
Adres: Tunalı Hilmi Caddesi
Güniz Sokak No 4/3
Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: 0 312 468 11 69
Faks: 0 312 468 11 70
Web Adresi: www.hider.org.tr

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu

Genel Başkan: Prof. Dr. Sercan Ulusoy

Genel Sekreter: Prof. Dr. Serhat Ünal

Sayman Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Recep Öztürk
Prof. Dr. Bülent Sümerkan
Doç. Dr. Rahmet Çaylan
Hem. Hümeyra Zengin

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. M. Ali Özinel
Prof. Dr. Dilek Arman
Hem. Gönül Yıldırım

Disiplin Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Semra Çalangu
Prof. Dr. Nedim Çakır
Prof. Dr. Mehmet Doğanay
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-hastane-infeksiyonlari-ve-kontrolu-dernegi-74-0-120.html

aerol
04-16-2011, 21:21
Çocuk Hemşireliği Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Suzan Yıldız


METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Çocuk Hemşireliği Derneği çocuk hemşireliğinin ülkemizde gelişmesi, dünya standartlarına ulaşması, çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunulması vb. konularda öncü bir grup meslektaşımız tarafından Pediatri Hemşireliği Derneği adı ile 27.01.1997 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda kurulmuştur. 01.05.1998 tarihinden itibaren derneğin adı Türkçeleştirilerek Çocuk Hemşireliği Derneği olarak değiştirilmiştir. 27.07.2007 tarihinde ise Ankara'da Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi açılmıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Çocuk Hemşireliği Derneği öncelikle koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışan tüm çocuk hemşirelerinin mezuniyet sonrası eğitimlerine katkıda bulunmayı hedefler. Bu amaçla ulusal ve uluslararası kuruluşların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışan çocuk hemşireleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayabilmek için seminerler, toplantılar, kongreler düzenler, kurslar açar. Ortak bilimsel çalışmalar yapar. Diğer sağlık profesyonellerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak komisyon çalışmaları yapar. Çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ülkemizde bizim gibi çocuk hemşireliğinin kapsadığı tüm alanlara yönelen başka bir çocuk hemşireliği derneği bulunmamaktadır. Ancak çocuk hemşireliğinin özel dallarından biri olan Yenidoğan Hemşireliği Derneği derneğimizin ilgi alanına en yakın dernektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize çocuk ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan hemşireler ile bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen tüm bireyler (sağlık memuru, ebe, acil tıbbi teknisyen vb.) üye olabiliyor. Üyelerimiz çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgilenen akademisyen ve alanda çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. Şu anda merkeze kayıtlı 276 üye, Ankara şubemize kayıtlı 149 üye olmak üzere toplam 425 üyemiz vardır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hemşirelerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Türkiye'de çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili koruyucu ve tedavi edici sağlık kuruluşlarında çalışan hemşire sayısı tam olarak bilinmemektedir. Hemşire yerine ebe, sağlık memuru ve acil tıbbi teknisyen de çalıştırılmaktadır. Ayrıca hemşirelerin istihdamında branşları dikkate alınmamakta, yerleri sıklıkla değiştirilmekte, çoğu zaman ihtiyaç olan ünitelere göre çalıştırılmaktadır. Lisansüstü eğitim alan meslektaşlarımız genellikle yönetici olarak görevlendirilmektedir. Akademisyen olarak çalışmak isteyenler de uygun istihdam alanı bulabilmek için yer değiştirebilmektedir. Bu durumda çocukla ilgili alanlarda çalışan hemşirelerin tam olarak ne kadarının üyemiz olduğunu belirlemek güç olmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Şimdiye kadar Olağan Genel Kurullarımız 2 yılda bir yapılıyordu. En son Nisan 2009 tarihinde yapıldı. Son yapılan Olağan Genel Kurulda bundan sonraki seçimlerin 3 yılda bir yapılması kararlaştırılarak tüzük değişikliği gerçekleştirildi.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
2000 yılından bu yana her yıl Türkiye Milli Pediatri Derneğinin düzenlediği kongreler kapsamında Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi'ni düzenlemekteyiz. Bu yıl 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi'ni Türkiye Milli Pediatri Derneğinin desteği ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda kongre kapsamında, "Mekanik Ventilatördeki Yenidoğan, Bakımı ve İzlemi" konulu kursumuza hemşire katılımcıların ilgisi yoğun olduğundan, önümüzdeki yıllarda da yenidoğan yoğun bakım ve acil gibi özel alanlarda çocuk hemşireliği kursları planlamaktayız.

Derneğimiz 1999-2004 yılları arasında Üniversitesi Tıp Fakültesi (İÜTF) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesinin yılda bir düzenlediği Pediatri Günleri ile birlikte Çocuk Hemşireliği Günleri'ni düzenlemiş, daha sonra bu organizasyonu İÜİTF İstanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı başhemşireliğine bırakmıştır. Bu yıl yeniden bu organizasyona dahil olmuştur. Ayrıca Türk Neonatoloji Derneğinin 2000-2001 yıllarında düzenlediği Neonatoloji Kongreleri kapsamında "Neonatoloji Hemşireliği Bilimsel Programı" gerçekleştirilmiştir.
2007 yılında düzenlenen IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi kapsamında Çocuk Hemşireliği Derneği tarafından "1. Beslenme ve Metabolizma Hemşireliği Kongresi" gerçekleştirilmiştir. Zaman zaman çeşitli konularda panel ve seminerler düzenlenmekte ve alanında uzman olan konuşmacılardan yararlanılmaktadır.

Derneğimizin Ankara Şubesi de Kasım 2009'da Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Bakanlığı desteği ile 2. Ulusal, 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresini gerçekleştirmiştir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin web sayfasında 2 yıldan beri çalışma grupları oluşturmak istediğimiz duyuru şeklinde akıyor. Ayrıca her platformdaki toplantılarımızda duyuruyoruz. Gönüllü üyelerimizin faaliyet göstermek istedikleri alanlarda çalışma grupları kurmalarını destekliyor ve bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Henüz üyesi olduğumuz uluslararası bir örgüt yok. Avrupa Pediatrik Beslenme ve Gastrohepatoloji Derneği (ESPGHAN)'nin Haziran 2010'da İstanbul'da düzenleyeceği kongreye derneğimizi temsilen 1 konuşmacı, 2 oturum başkanı katılacaktır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatları derneğimizin gerçek gelir kaynağını oluşturmaktadır. Dernek adına yapılan projelerden elde edilen gelir de bağış olarak derneğe alınmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel kurumların bilimsel toplantılarda ve çalışmalardaki sponsorluğu da ekonomik yönden güçlü olmayan derneğimize katkı sağlamaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Maalesef aidatlar düzenli ödenmemektedir. Genellikle kongreler sırasında aidat borçları ödenmekte ve yeni üye başvuruları olmaktadır. Aidatlarını ödemeyenlere mektup ya da e-posta adresleri yoluyla borçları bildirilmekte ve ödenmesi istenmektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Ülkemizde genel çocuk hemşireliği alanında uzmanlık eğitimi yüksek lisans yoluyla elde edilebilmekte olup, süresi 2 yıldır ve yeterlidir. Aday tezini çocuk hemşireliği ile ilgili herhangi bir branştan /alandan seçebilir. Yenidoğan hemşireliği alanında da yüksek lisans programları olan yüksekokullarımız vardır. İleride çocuk hemşireliğinin diğer alt branşları ile ilgili yüksek lisans programları açılması gerekir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hemşire sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde alanımızla ilgili gerek üniversitelerde akademisyen olarak gerekse alanda hemşire olarak çalışan çocuk hemşiresi sayısı yetersizdir. Akademisyen sayılarına bakıldığında 2008 verilerine göre çocuk hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan 214 kişi, doktora eğitimini tamamlayan 64 kişi ve toplam 52 öğretim üyesi bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurumunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçentliği 2000 yılında doçentlik alanları içinden çıkarılmıştır. Bu nedenle yardımcı doçentler kendi alanlarında doçentlik sınavına başvuramamaktadır. Diğer taraftan Anadolu'daki sağlık yüksekokullarının pek çoğunda hemşire öğrencilerin derslerine hekimler girmekte, okulların yönetim kadrolarında hekim, veteriner gibi hemşire olmayan yöneticiler bulunmaktadır. Alanda çalışan çocuk hemşiresi sayısı yetersiz ve uygun şekilde dağıtılmamıştır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz öncelikle "Türk" ismini almak için gerekli girişimleri yapmaktadır. Çocuk hemşiresi ve yenidoğan hemşiresinin görev tanımları genel olarak yapılmıştır. Ancak alt branşlarını kapsayacak şekilde daha geniş bir çalışma grubu ile görev tanımları çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Çalışma gruplarını oluşturarak alt branşlara yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile alt branşlara yönelik kongrelerin düzenlenmesi bir başka hedefimizdir.
Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
27.01.1997

Üye Sayısı:
425

Kamu Yararı Statüsü:
Kamu Yararına Çalışan Bir Dernek Değil

Yayınlar:
Düzenlenen Kurslara İlişkin Kurs Kitapları

Derneğin Şubeleri:
Ankara'da Şubesi Var

Adres:
Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme Cad. Paşabahçe
Emek Sitesi, E Blok, No: 3 Koşuyolu-Üsküdar/İstanbul

Telefon:
0 212 440 00 00/27012
0 212 224 26 18/27012

Faks:
0 212 224 49 90

Web Adresi:
www.cocukhemsireligidernegi.org

Çocuk Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Suzan Yıldız

Genel Sekreter:
Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen

Sayman:
Yrd. Doç. Dr. Serap Balcı

Veznedar:
Arş. Gör. MSc. Nejla Canbulat
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çiğdem
Yrd. Doç. Dr. Sevil İnal
Hem. Mergül Öztekin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Gülümser Dolgun
Arş. Gör. MSc. Seda Çağlar
Öğr. Elm. MSc. Selvinaz Balcı
Arş. Gör. MSc. Ayşe Sonay Kurt
Hem. Şirin İnceoğlu
Öğr. Elm. Dr. Nuran Aydın
Hem. MSc. Serap Tatlıoğlu

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Öğr. Elm. MSc. Leyla Erdim
Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bozkurt
Hem. MSc. Nilüfer Esentürk

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Hem. Sema Bayraktar
Arş. Gör. MSc. Zehra Doğan
Hem. Refiye Zafer
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-cocuk-hemsireligi-dernegi-74-0-116.html

aerol
04-16-2011, 21:22
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir

Mete Generaloğlu/Ankara
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1978 yılında Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in girişimleri ile kurulmuştur. Dernek merkezi Yeşilköy-İstanbul’dadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Özürlülerin karşılaştığı sorunlar arasında istihdam ve sosyal etkinliklere yeterince katılamamak yer almaktadır. Bu tür sorunların mümkün olan en az düzeye getirebilmesi için dernek binamızda ilkbahar ve son bahar dönemlerini kapsayan toplam iki dönem halinde düzenlediğimiz bünyesinde “Temel Bilgisayar ve Bilgisayarlı Muhasebe Derneğimiz” kursları düzenlenmektedir.
Temel Bilgisayar Eğitim Kursu, İŞKUR ile gerçekleştirmiş olduğumuz protokol sonrası engelli katılımcılara temel bilgisayar kullanım bilgilerinin verildiği temel bilgisayar kursumuz üç ay sürmekte olup, başlıca Windows, Microsoft Word, Excel, Power Point programları ve internet öğretilmektedir.
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, başta kas hastaları ve diğer bedensel ve zihinsel özürlülerin mesleki ve ekonomik rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla İŞKUR fonlarından sağlanan destekle “ Bilgisayarlı Muhasebe” kursunu uygulamaya koymuştur. Takı-Ahşap Boyama Kursu da derneğimizde hafta için her gün devam etmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti nöromusküler hastalıklardan birine yakalanmış hastalar için alınması zorunlu bir tedavi yöntemidir. Ülkemizdeki rehabilitasyon üniteleri ne yazık ki hem sayısal hem de uzman kadrolar açısından yetersizdir. Bu sorun dikkate alınarak rehabilitasyon hizmetinin ülkemizde yaygınlaştırılması en önemli amaçlarımız arasındadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'unun derneğimize sağlamış olduğu önemli desteklerle İstanbul'da Maltepe Huzur Evi ve İzzet Baysal Huzur Evi üyelerimiz arasında yer alan hastalarımıza haftada bir gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir ayrıca dernek binamızda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemiz bulunmaktadır, fakat hastalara hizmet verebilmemiz için dernek binamızda yarı veya tam zamanlı çalıştırılmak üzere bir fizyoterapiste ihtiyacımız bulunmaktadır.

Evde bakım gereksinimi olan üyelerimize evde bakı hizmeti vermekteyiz. Hizmet İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesinin personel desteği ile sürdürülmektedir. Amacımız evde bakım hizmetini dernek bünyesinde yapılandırmak.

Yine solunum cihazı, akülü ve manuel tekerlekli sandalye ve bazı medikal sarf malzemeleri gereksinimi, sosyal güvencesi olmayan üyelerimiz başta olmak üzere dernek olanakları çerçevesinde karşılanmaktadır.

Derneğimizin gerçekleştirdiği birçok etkinlik bulunmaktadır. Bunlar arasında başlıcaları olarak sosyal etkinlikler, sanatsal etkinlik ve çeşitli konferanslar, seminerler, konferanslar ile eğitim çalışmalarını söyleyebiliriz.
Derneğimiz tarafından sosyal etkinlik olarak, belli periyodlarla hastalarımızın sosyal yaşam tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla gezi, piknik, yemekli toplantı, tiyatro, sinema, imza günleri geleneksel balo ve konserler düzenlenmektedir.

Sanatsal faaliyetlerimiz olarak, güzel sanatlara karşı yetenekli olan üyelerimiz yaptıkları resim ve heykeller ve edebiyata karşı yeteneği olan üyelerimizi yazmış olduğu deneme, makale ve şiir kitaplarının tanıtımı için düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlarımız bulunmaktadır.

Derneğimiz tüm bunların yanı sıra hasta ve aileleri ile dernek çalışanları ve gönüllülere yönelik eğitim çalışmaları, konferans, seminerler ve toplantılar düzenlemektedir.

Hasta ve ailelerine yönelik faaliyetlerimizle amacımız hasta ve ailelerini hastalıkları ve rehabilitasyonu konusunda bilgilendirmek ve onları uzman kadrolarla buluşturmaktır. Bu konuda dernek merkezimizde düzenli aralıklarda toplantılar düzenlenmektedir.


Dernek çalışanlarına ve gönüllülere faaliyetlerimizde ise kas hastalarına hizmet veren ve destekleyen dernek çalışanları ve gönüllülerinin bilgilenmelerini amaçlamaktayız. Bu amaçla dernek merkezimizde düzenli aralıklarla hizmet içi eğitim programları süre gelmektedir.

Derneğinizin katıldığı ulusal ve uluslararası toplantılar oluyor mu? Oluyorsa bu toplantılardan birkaç örnek verebilir misiniz?
Derneğimiz, Dünya Kas Hastalıkları Dernekleri Birliği (WANDA), Dünya ALS / MND Dernekleri Birliği (World Alliance Of ALS/MND Associations), EAMDA (Avrupa Kas Hastalıkları Dernekler Birliği ), EDF (Avrupa Engelliler Forumu), MSM (Akdeniz Miyoloji Topluluğu), WMS (Dünya Kas Topluluğu), TREAT NMD (Avrupa Kas Hastalıkları İletişim Ağı) Birliklerinin katılımcıları arasındadır.
Her yıl belli periyodlar içerisinde gerçekleştirilen uluslararası toplantılara derneğimizi temsilen katılımları planlamaktayız.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
ALS/MND Derneği. Dernek sadece ALS hastalarına hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğe 18 yaşını doldurmuş kas hastaları, aileleri, sağlık çalışanları ve bu alanda gönüllü hizmet vermek isteyen herkes üye olabilir. Üye sayımız 1195’tir. Derneğimizin ülke genelinde 5 şubesi bulunmaktadır; Bunlar Ankara, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve İzmir’dir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan Genel kurul 3 yılda bir yapılmaktadır. Son seçim tarihimiz 15 Mart 2009

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Periyodik olarak yayımlanan yayınlarımız arasında 2 ayda bir üyelerimize gönderdiğimiz e-bültenler bulunmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz öncelikle kas hastaları ve ailelerinin toplumsal entegrasyonu ve yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla kurulduğu için sınav vb. çalışmalar yoktur.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Yılda bir kez ülkemizde kas hastalıkları alanında uzmanlaşmış doktor, fizyoterapist, hemşire ve diğer sağlık disiplinlerinin katıldığı Ulusal Nöromüsküler Hastalıklar Toplantısı yapılmaktadır. Toplantılara bir süre ara verilmiş, ancak tekrar gündeme alınmıştır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Şu an için oturmuş bir çalışma grubumuz yok.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz, Dünya Kas Hastalıkları Dernekleri Birliği (WANDA), Dünya ALS / MND Dernekleri Birliği (World Alliance Of ALS/MND Associations), EAMDA (Avrupa Kas Hastalıkları Dernekler Birliği), EDF (Avrupa Engelliler Forumu), MSM (Akdeniz Miyoloji Topluluğu ), WMS (Dünya Kas Topluluğu), TREAT NMD (Avrupa Kas Hastalıkları İletişim Ağı) Birliklerinin katılımcıları arasındadır. Yine derneğimiz EYAF (Engelsiz Yaşam Federasyonu) kurucu üyesidir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üyelerimizden aldığımız aidatlar ve çeşitli yollarla derneğimize yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirlerini veremeyecek durumda olan üyelerimizden aidatını almıyoruz. Ödenmediği takdirde ise uyguladığımız bir yaptırım söz konusu değildir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Nöromusküler hastalıklar bir uzmanlık dalı değildir. Nöroloji Ana Bilim Dallarının bazılarında ve özellikle Üniversite tıp fakültelerinde Nöromüsküler hastalıklar bilim dalı bulunmaktadır. Bir yan dal uzmanlığı olmamıştır. Nöroloji kliniklerinde bu dalda çalışanlar bu konuya ilgi duyan ve derinleşen nörologlar var

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğin hedefi kısaca tüm kas hastalarına ulaşabilmek ve onlar için onurlu bir yaşamı sağlayabilmektir

Teşekkürler.
Derneğin Kuruluş Tarihi
1978

Üye Sayısı
1195

Kamu Yararı Statüsü
26-07-2004 tarih ve 7690 sayılı kararı ile 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanunu’nun 6. maddesi gereğince “İzin Almadam Yardım Toplayan
Kuruluşlardan”
sayılmıştır.

Yayınlar
Umut ve Yaşam Dergisi ve E-Bülten

Derneğin şubeleri
Ankara, Bursa, İzmir,
Gaziantep ve Trabzon

Adres
Hatboyu Caddesi No.12 Yeşilköy-İstanbul

Telefon
0212 663 65 53
0212 573 09 75

Faks
0212 663 01 68

Web Adresi
www.kashastaliklari.org.tr


Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Coşkun Özdemir

Başkan Yardımcısı
Cengizhan Ergül

Genel Sekreter
Aynur Dik

Sayman
Hakan Özgül

Yönetim Kurulu Üyeleri
Serpil Eraslan
Hakan Memur
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turkiye-kas-hastaliklari-dernegi-74-0-97.html

aerol
04-16-2011, 21:23
Akademik Geriatri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Arıoğul

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Geriatri alanında ülkemiz standartlarının yükselmesi konusunda çalışmalarda bulunmak amacıyla 2005 yılında Ankara'da, 7 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle Akademik Geriatri Derneği kurulmuştur. Derneğimizin merkezi Ankara'dadır.
Derneğimizin amaçları; üyelerinin geriatri bilim dalında araştırma, eğittim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve geriatri eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Derneğimiz bu bağlamda yaşlı insanlara sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Geriatrinin dünya örneklerinde olduğu gibi iç hastalıkları ana bilim dalına bağlı geriatri çatısı altında, geriatri ekibinin diğer üyeleri olan fizyoterapistler, psikologlar, beslenme uzmanları, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, huzurevi hekimleri ile beraber gelişmesini amaçlamaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Akademik Geriatri Derneği, değişik platformlarda geriatrinin sorunlarını dile getirmekte ve gelişmesi için çözüm önerileri üretmektedir. Derneğimiz, geriatri bilim dalının sorunlarını ve ülkemizdeki yaşlılık politikaları ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde oluşturulan komisyon ve çalıştaylarda aktif olarak bulunmakta, geriatri ile ilgili konularda sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüşler sunmaktadır.
Derneğimiz toplumda yaşayan yaşlıların sağlığı ve yaşam kalitesi konusunda çalışmalarda bulunmaktadır. Ankara ilinde bulunan özel ve resmi huzurevleri sağlık personelinin eğitimi ile ilgili aylık toplantılar düzenlemektedir. Yine derneğimiz üyesi multidisipliner ekip üyesi bölümlerin koordine ettiği "Huzurevi ve Bakımevleri Toplam Kalite Yönetimi" başlıklı DPT projesi ile bu kurumlarda verilen sağlık ve bakım hizmeti standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur.
Derneğimiz yaşlı sağlığı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalara ve geriatri tezlerine destek vermektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Her ne kadar geriatri resmi olarak yalnızca iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dalı olsa da, yaşlı sağlığı ile ilgilenen bir çok bilim dalının ortak hareket ettiği multidisipliner bir yapısı vardır. Bu itibarla geriatri alanında hizmet veren değişik disiplinlerden birçok sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Ancak ülkemizdeki iç hastalıkları uzmanı geriatristlerin tamamına yakınını bünyesinde toplayan tek dernek Akademik Geriatri Derneğidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimizin üyeleri geriatrist veya iç hastalıkları uzmanı kişilerdir. Ayrıca, üyelikleri yönetim kurulunca kabul edilen geriatrist dışındaki geriatri ekibi üyeleri içinde yer alan içerisinde fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog, hemşire, iç hastalıkları asistanı, pratisyen hekim, huzurevi hekimi ve diğer tıp ana bilim dalları uzmanları kişiler de derneğimize fahri üye olabilmektedir. Derneğimizin şu anda 105 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'deki geriatristlerin tamamına yakını derneğimizin üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Tüzük gereği genel kurul ve üye seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Son genel kurul tarihi 3 Haziran 2009'dur.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin yayın organı, Akademik Geriatri dergisidir. Dergimiz yaşlıları ilgilendiren sorunların güncel akademik yayınlar ve kılavuzlar eşliğinde yeniden ele alınması ve bu bilgilerin pratiğimize yansıtılmasında katkı sağlamak amacıyla 2009 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlamış ve her biri geriatri alanında seçkin yeri olan meslektaşlarımızın akademik çalışmalarıyla bu yıl üçüncüsü basılmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin, geriatri dalında çalışan veya ilgi duyan doktorların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine çalışması ve bu bağlamda sürekli tıp eğitimi çerçevesinde her yıl ulusal ve uluslararası katılımlı bir kongre düzenlenmektedir. Son kongre Akademik Geriatri 2009 adı ile 20-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya'da 753 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği [European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)]'nin yanı sıra, yaşlı bakımı ve tedavisiyle ilgili çok sayıda dernek ve kurumda kongreye destek ve katkıda bulunmuştur. 2010 yılında düzenlenecek kongre ise Geriatri 2010 Kongresi adı ile 26-30 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecektir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin hipertansiyon, demans, osteoporoz, nûtrisyon çalışma grupları bulunmaktadır.
Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz EUGMS'nin gözlemci üyesidir. EUGMS her yıl düzenlenen ulusal kongremize destek vermektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirlerini üyelik aidatları, bağışlar ve toplantı-kongre düzenleme gelirleri oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor?
Derneğimizin yönetim kurulu tarafından belirlenen yıllık bir üyelik aidatı bulunmaktadır. Bu aidatlar dernek toplam gelirlerinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Geriatri eğitimini iç hastalıkları eğitimi ile bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. İç hastalıkları nosyonuna hakim olmadan geriatri uzmanlığından söz edilemez. Bu bağlamda ülkemizde de geriatri, iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dalıdır. 18 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe alınan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne göre geriatri uzmanlığı süresi, 4 yıl iç hastalıkları eğitimi sonrası Üç yıldır. Yandal sınavını kazananlar eğitime başlamaktadır. 3 yıllık eğitim süresi yeterli olup, bu süre ABD'deki geriatri eğitim süresi ile örtüşmektedir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Geriatri ülkemizde nispeten yeni bir bilim dalı olması nedeniyle henüz ihtiyacı karşılayacak sayıda geriatrist bulunmamaktadır. Fakat üniversitelerimiz iç hastalıkları ana bilim dallarına bağlı geriatri ünitelerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu ünitelerin geriatri uzmanlık eğitimi verebilecek düzeye gelmesi ile geriatrist açığının hızla kapatılacağını düşünmekteyiz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Akademik Geriatri Derneği gelişmiş ülke modellerinde olduğu gibi ülkemizde de geriatrinin etkin bir hale getirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Yakın plan hedeflerimiz arasında EUGMS ile Gerontoloji Derneğine üyelik, düzenli olarak gerçekleştirilen yıllık ulusal kongrelerimize çok daha fazla sayıda yaşlı sağlığı ile ilgilenen sağlık çalışanlarının katılımının sağlanması ve Akademik Geriatri Derneğinin uluslararası indekslere girmesi sayılabilir.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2005

Üye Sayısı:
105

Derneğin şubeleri:
Antalya

Yayınlar:
Geriatri ve Gerontoloji Kitabı
Akademik Geriatri Dergisi

Adres:
Enez Sokak, Güven Çarşısı No: 21/176 Samanpazarı/Ankara

Telefon:
0 312 305 15 38

Web Adresi:
www.akademikgeriatri.org

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu

Genel Başkan:
Prof. Dr. Servet Arıoğul

Genel Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Teslime Atlı

Genel Sekreter:
Uzm. Dr. Zekeriya Ülger

Sayman:
Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçerler
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Prof. Dr. Ender Terzioğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Uzm. Dr. Meltem Halil
Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz
Uzm. Dr. Murat Varlı
Uzm. Dr. Mine Durusu
Uzm. Dr. Aslı Çurgunlu
Prof. Dr. İhsan Ertenli
Prof. Dr. Tanju Beger

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Sedat Kiraz
Uzm. Dr. Sevgi Aras
Doç. Dr. Şerife Gül Öz

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Gülay Sain Güven
Prof. Dr. Yunus Erdem
Prof. Dr. Mustafa Arıcı
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-akademik-geriatri-dernegi-74-0-123.html

aerol
04-16-2011, 21:24
Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu

METE GENERALOĞLU /ANKARA


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği, 2005 yılında bir grup "ürojinekoloji gönüllüsü" tarafından kuruldu. Ürojinekolojiyi pelvik taban ile ilgilenen tüm disiplinlerin ortak çalışması olarak algılayan Derneğimiz, bunun doğal sonucu üye profilinin; jinekolog, ürolog, genel cerrah, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarından oluşmasına özen gösterdi. Oldukça genç bir dernek olmamıza karşın meslektaşlarımızdan gördüğümüz yoğun ilgi mutluluk verici. Dinamik, güvenilir ve paylaşımcıyız. Bunlar; ülkemizdeki ürojinekoloji uygulamalarına kısa sürede ciddi katkılar sağlayacağımızın habercisidir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Genel olarak pelvik taban bozuklukları denilebilinir. Ancak biraz açarsam; üriner inkontinans, pelvik organ prolapsusu, seksüel disfonksiyon temel etkinlik alanlarımızdır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda bizim dışımızda da hizmet veren bazı kuruluşlar bulunmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Pelvik taban bozuklukları ile ilgilenen tüm uzman doktorlar Derneğimize üye olabilir. Bu bağlamda ağırlıklı olarak jinekologlar, ürologlar, genel cerrahlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları Derneğimize üye olabilirler. Şu anki üye sayımız 121'dir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'de ürojinekoloji ile ilgilenen hekimlerin sayısı belli değil. Bu nedenle ne yazık ki bu sorunuza net bir cevap veremeyeceğim.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Seçimler en son Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Genel kurul seçimleri 2 yılda bir yapılmaktadır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz "Journal of Pelviperineology"nin periyodik yayını olması için girişimlere başladı.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Yeterlilik kurulunun oluşturulması yönünde girişimlerimiz var. Ancak henüz yeterlilik kurulumuzu oluşturmamış olmamız nedeniyle sınav da yapmamaktayız.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Uluslararası katılımlı Ankara Ürojinekoloji Günleri-2'ye katkı sağladık. Bilimsel tartışmaların yanında operasyonları da uygulayarak sahadaki öncülüğümüzü pekiştirdik.

<B<DERNEĞIN bilimsel çalışma grupları var mı?< b>
Evet, var.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin Avustralya, Avusturya ve İtalya'daki ürojinekoloji ile ilgili derneklerle organik bağları var.

Dernek gelirleri nelerdir?
Temelde aidat ve bağışlara dayanmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Hemen hemen hepsini. Şu anda üyelerimiz bu konuda duyarlılık gösteriyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Ürojinekoloji konusu ülkemizde henüz bir üst ihtisas sayılmıyor.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu soruyu bir jinekolog ve obstetrisyen kimliğimle yanıtlarsam; sayı olarak eksik olduğunu düşünüyorum.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Kısaca hedeflerimiz şunlar:

1.Etkin bir web sitesi oluşturmak, ki www.urojin.org olarak kısa bir süre önce yayına başladı.

2.Düzenli uluslararası ölçekli ürojinekoloji kongreleri düzenlemek.

3.Yurt genelinde; bölgesel, uygulamalı kurslar düzenlemek.

4.Ürojinekoloji bilgi alışverişini konuyla ilgili hekimler arasında sağlamak.

5.Ürojinekolojik uygulamaların hasta güvenliği rehberliğinde yaygınlaşabilmesi için merkezi kurslar düzenlemek.

6.Ülkemiz kadınlarının pelvik taban bozuklukları ile ilgili "farkındalık"larını arttırmak için halka yönelik toplanılar yapmak.

Öte yandan, derneğimiz bütün bunları gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve dinamizme sahiptir.


TEŞEKKÜRLER

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2005

Üye Sayısı:
121

Derneğin Şubeleri:
Yok

Yayınlar:
"Journal of Pelviperineology"

Adres:
Ümit Mahallesi 2543. Sokak No: 11/1 Çayyolu Ankara

Telefon:
0 532 277 06 18

Web Adresi:
www.urojin.org

Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği Yönetim Kurulu

Genel Başkan:
Doç. Dr. A. Akın Sivaslıoğlu

Genel Başkan Yardımcısı:
Dr. Orhan Aksakal

Sayman:
Doç. Dr. Eray Çalışkan

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. A. Filiz Avşar
Prof. Dr. Yakup Kumtepe


Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dr. Serpil Aydoğmuş
Dr. Emine Çelen
Dr. Işık Üstüner
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-pelvik-rekonstruktif-cerrahi-ve-inkontinans-dernegi-74-0-124.html

aerol
04-16-2011, 21:25
Türk Oftalmoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttıgımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Derneginiz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Oftalmoloji Dernegi (TOD), Türkiye'deki bütün göz hekimlerini bünyesinde barındıran tek göz bilimi dernegidir. 16 Temmuz 1928 tarihinde; Sokrat Aleksiadis, Nuri Fehmi Ayberk Hakkı Hayri Ayrı, Salih Sait Aytun, Ömer Kaşif Baştug, Şakir Ahmet Ediz, İsmet Niyazi Gözcü, Misakyan, Ahmet Münir, Kemal Tarkan ve İsmet Ulug adlı göz hekimleri tarafından İstanbul'da kurulmuştur.

Derneginizin genel faaliyet alanları nedir?
Dernegimizin amacı; egitim, araştırma, hasta bakımı, halk saglıgı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturarak göz hastalıklarından korunma ve tedavi olanaklarında gelişmeler saglamak yoluyla ulusal göz saglıgına katkıda bulunmaktır. Dernegimiz bu amaçlarla mesleki, bilimsel faaliyetlerde bulunur ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirir. Tüm bu faaliyetlerde organizasyonu saglar, üyelerin haklarını korur. Halkın göz saglıgını ve meslegin gelecegini tehdit eden etik dışı uygulamalarla mücadele eder. Tüm etkinliklerinde en yüksek mesleki, bilimsel ve etik standartların yerleşmesi için çaba gösterir.

Derneginize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Dernegimize, göz hastalıkları uzmanları ve göz hastalıkları uzmanlık egitimi almakta olan hekimlerimiz üye olabilir. Şu anki aktif üye sayımız 3 bin 200'dür.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneginize üye?
Oftalmoloji alanında hekimlerin yüzde 90'ı Dernegimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olagan Genel Kurulumuz her iki yılda bir kasım ayında (tekli yıllarda) genel merkezin bulundugu il olan İstanbul'da yapılmaktadır. Bu yılki Genel Kurul seçimleri 22 Kasım 2009 tarihinde yapılmıştır.

Derneginiz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Dernegimiz tarafından periyodik olarak iki ayda bir Türk Oftalmoloji Gazetesi (TOG) adlı bilimsel dergimiz yayınlanmaktadır. Bu dergi üyelerimize ücretsiz olarak dagıtılmaktadır.

Derneginizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Birçok Batılı ülkede uzmanlık egitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve egitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonun koordine edilmesi amacıyla egitim değerlendirme kurulları (diğer adıyla "board" veya yeterlik kurulları) oluşturulmuştur. Bu baglamda, Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) 2001 yılında kurulmuştur ve halen mesleki ve egitsel standartları geliştirerek oftalmoloji alanında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üst düzeyde sürdürülmesi idealine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. TOYK sınavları yapılmaktadır.

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
TOYK sınavları yazılı ve pratik olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır. Ülkemizde ilk yazılı TOYK sınavı 2003 yılında yapılmıştır. Daha sonra bu yazılı sınav, dünyada 61 ülkede 92 merkezde her yıl Nisan ayında, eş zamanlı ve aynı sorularla oftalmoloji sınavı yapan "International Council of Ophthalmology (ICO)" sınavı ile birleştirilmiştir. Temel ve klinik oftalmoloji konularını içeren bu sınav, 1996 yılından beri ülkemizde yapılmaktadır.
Pratik (sözlü) sınav bölümü ise "nesnel örgün klinik sınav" (objective structured clinical examination) formatında yapılmaktadır. Bu format, sınavlarda adayların bilgi ve becerilerinin objektif olarak ölçülmesini saglamaktadır. Bu sınav teorik agırlıklı olmayıp, adayın çeşitli oftalmolojik problemleri çözmek için bilgi, beceri ve tutumunu sınamaktadır.

Derneginizin düzenledigi kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Dernegimiz her yıl; ulusal çapta yapılan büyük bir kongre (TOD Ulusal Kongresi), şubelerimiz tarafından gerçekleştirilen beş sempozyum ve birimlerimiz tarafından organize edilen canlı cerrahi sempozyumları düzenlemektedir (glokom, katarakt, vitreoretinal ve oküloplastik canlı cerrahi sempozyumları gibi).

Dernegin bilimsel çalışma grupları var mı?
TOD bütün bilimsel aktiviteleri planlayan ve düzenleyen 16 tane egitim birimine sahiptir. Bunlar; Egitim Planlama Birimi, Elektrodiaygnostik Birimi, Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi, Glokom Birimi, Oküler Enfeksiyonlar Birimi, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, Kontakt Lens Birimi, Kornea Birimi, Nörooftalmoloji Birimi, Oküler Onkoloji Birimi, Oküloplastik Cerrahi Birimi, Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Birimi, Şaşılık Birimi, Tıbbi Retina Birimi, Uvea-Behçet Birimi ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi'dir

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Ülkemizde göz alanında tek dernek olmamızın verdigi bir avantajla hem bilimsel hem de sosyal açıdan ulusal ve uluslararası platformda oldukça etkiliyiz. Dünyadaki birçok büyük dernekle iş birligi içindeyiz. Bu konuda birkaç faaliyetimizi belirtecek olursam; uluslararası kongrelerde stand açmak ve ülkemizi, Dernegimizi tanıtan posterler asmak, bazı kongrelerde Türk günü yapmak (Dünya Glokom Kongresi'nde Türk Günü gibi), Amerikan Akademi ile ortak bir e-bülten (Academy Express) çıkarmak, birçok dernegin "board"ında yer almak Avrupa'daki "board" Sınavlarına gözetmen göndermek (EBO Sınavı) dünya çapında kabul edilmiş bazı sınavları eş zamanlı olarak ülkemizde yapmak (ICO Sınavı), uluslararası dergilerde hakemlik görevinde bulunmak, ayrıca karşılıklı olarak yapılan toplantılarda görev almak vs.

Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmedigi takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Her üye yıllık aidatını ödemek zorundadır. Aidat borcunu o yılın bitiminde ödememiş olan üyeye, izleyen yılın ilk ayı içinde kayıtlı olduğu şube tarafından bir kez iadeli taahhütlü uyarı mektubu gönderilir. Borcun altıncı ayın son gününe kadar ödememesi halinde, üyenin durumu şube yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülerek üyeligi askıya alınır. Üyeligin askıda kalma süresi altı aydır ve askıda kaldıgı süre boyunca dernekle ilgili bütün aktiviteleri de askıya alınır. Üyeligin askıya alınma süresi içinde (12. ayın son günü) üyenin borcunu ödememesi halinde Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında üyelikten çıkarılma kararı alınır ve üye TOD üyeliginden çıkarılır.

Branşınızla ilgili uzmanlık egitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Branşımızla ilgili uzmanlık egitimi süresi yeterlidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Şu anki uzman sayısı Avrupa standartlarına göre oldukça normaldir. Sadece, ülke dagılımında bütün mesleklerde olduğu gibi bir miktar dengesizlik vardır.

Derneginizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündügü hedefleri nelerdir?
Dernegimiz ve meslegimiz ile ilgili her konu bizim için çok önemlidir ve hedeflerimizi buna göre planlamaktayız. Yakın vadede birkaç hedefimizi özetleyecek olursak;
Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, Meslegimizin gelecegine yönelik çalışmalar yapmak, (Meslegimizi olumsuz yönde etkileyecek bazı mesleklerin ülkemizde uygulanmasını önlemek, örnegin; optometri vs.), Üyelerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak (SGK'nın fiyatlandırma politikasının düzeltilmesi, tam gün yasa tasarısının iptal edilmesi), Uluslararası platformda Dernegimizi daha iyi tanıtmak, halka yönelik çalışmalar yapmak, halkı göz saglıgı konusunda bilgilendirmek, ülkemizde bazı hastalıkların erken tanısını saglamak için halkı göz hastalıkları yönünden taramak ve bazı göz hastalıklarının profilini çıkarmak için prevalans çalışmalar yapmaktır.
Esas olarak zaten belli hedeflerimiz vardır, ancak bazı hedeflerimizi günün şartlarına göre belirlemekteyiz.

Teşekkürler

Dernegin Kuruluş Tarihi:
16 Temmuz 1928

Üye Sayısı:
3200

Yayınlar:
Türk Oftalmoloji Gazetesi (TOG)

Derneğin Şubeleri:
TOD İstanbul Şubesi
TOD Ankara Şubesi
TOD İzmir Şubesi
TOD Çukurova Şubesi
TOD Bursa Şubesi
TOD Diyarbakır Şubesi
TOD Konya-Antalya Şubesi
TOD Erzurum-Trabzon Şubesi

Adres:
Milliyet Cad. Gülşen Apt.
No: 21/7, B Blok, Kat: 4
Yusufpaşa-Aksaray/İstanbul

Telefon:
0 212 632 99 98

Faks:
0 212 529 78 30

Web Adresi:
www.tod-net.org

Türk Oftalmoloji Dernegi Yönetim Kurulu

Genel Başkan:
Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Genel Sekreter:
Op. Dr. Gülcan Kural

Mali Sekreter:
Prof. Dr. Ömer Kamil Doğan

Web Sorumlusu:
Prof. Dr. T. Reha Ersöz

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Halil Ateş
Prof. Dr. İsmet Durak
Prof. Dr. Sait Erda
Prof. Dr. Murat Karaçorlu
Prof. Dr. Merih Önol
Prof. Dr. Emin Özmert
Prof. Dr. M. Kaan Ünlü

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Suphi Acar
Prof. Dr. Nezir Suyugül
Op. Dr. Kadir Eltutar
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-oftalmoloji-dernegi-74-0-119.html

aerol
04-16-2011, 21:26
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şevket Kavukçu

Mete Generaloğlu/Ankara

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Göğüs Cerrahisi Derneği kuruluş çalışmaları 1997 yılında başlamış ve bu çalışmaların sonuçlandırılması neticesinde, 1998 yılında kurulmuştur. Daha önce göğüs cerrahları ve göğüs hastalıkları, Toraks Derneği içerisinde birlikte çalışıyorlardı. Daha sonra göğüs hastalıkları Toraks bizim derneğimiz deyince göğüs cerrahları yeni bir dernek kurmak zorunda kaldılar.

1998 yılında Göğüs Cerrahisi Derneği adıyla kuruluşu tamamlanan derneğin genel merkezi Ankara olarak kabul edildi. ılk yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak hizmete giren derneğin adı daha sonra Türk Göğüs Cerrahisi Derneği olarak değiştirildi.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin amacı göğüs cerrahisi bilim dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Bu amaçla; Göğüs cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, ülkemizde araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, göğüs cerrahisi alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimi planlamak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için kurslar düzenlemek ve uygulamalar için sağlık tesisleri açmak, yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla göğüs cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek, göğüs cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini desteklemek, üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, gibi hususları derneğimizin genel faaliyet alanları olarak sayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Göğüs Cerrahisi Derneği olarak yok, ancak, göğüs cerrahisinin değişik bölümlerinde, örneğin; akciğer kanseri ile ilgili iki tane dernek var. Onkolog arkadaşların oluşturduğu başka bir dernek var. Ama dediğim gibi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği mesleki dernek olarak, göğüs cerrahlarının bu alanda faaliyet gösteren tek derneği.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Öncelikli olarak derneğimize göğüs cerrahisi ihtisası alan meslektaşlarımız üye olabiliyorlar. Bununla birlikte, diğer branşlardan meslektaşlarımız da üye olabiliyorlar. Üyelik asil, onursal ve fahri olmak üzere üç şekildedir.
Asil üyeler göğüs cerrahisi uzmanları, Göğüs cerrahisi ile uğraşan göğüs-kalp ve damar cerrahisi uzmanları, göğüs cerrahisi bilim dallarında eğitimini sürdürmekte olan araştırma görevlileri ve asistanlar, göğüs cerrahisi bilim dalı ile ilişkisi olan diğer bilim dallarına mensup uzmanlardan oluşuyor.
Onursal üyeler yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla Göğüs Cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş bilim adamlarından oluşuyor.
Fahri Üyeler ise göğüs cerrahisinin gelişmesi için maddi ve manevi katkı sağlayan kişilerden oluşur ve yine yönetim kurulunun kararı ile üye olurlar.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Kesin bir rakam vermek zor ama, Türkiye genelinde 600 civarında göğüs cerrahı bulunduğu tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 980'i derneğimize üye.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimi daha önce iki yılda bir yapılmaktaydı ancak, gerçekleştirdiğimiz bir olağan üstü kurul toplantısıyla alınan karar sonucunda bunu üç yılda bir yapılması yönünde değiştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Kalp-damar cerrahisi ile birlikte ortak olarak yayınladığımız, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi adı altında rutin olarak yayınladığımız bir dergimiz var.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Diğer derneklerde olduğu gibi Türk Göğüs Cerrahisi Derneğimizin de bir yeterlilik kurulu var ve aktif olarak çalışıyor.

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Yeterlilik sınavı daha önce senede bir defa yapılıyordu. Gelen teklifler üzerine bunu yılda ikiye çıkardık. Yeterlilik sınavlarını genellikle kongrelerimize denk getirerek yapıyoruz. Önce yazılı, ardından da sözlü sınav yapılıyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduğundan bu yana her iki yılda bir alanımızla ilgili geniş katılımlı kongreler düzenliyoruz. Bugüne kadar 5 kongre gerçekleştirdik. En son kongremizi 14-17 Mayıs 2009 tarihileri arasında, Kuşadası'nda gerçekleştirdik. Bundan sonraki kongremizi 2011 yılında gerçekleştireceğiz. Kongre yapmadığımız yıllarda ise çeşitli sempozyum, panel, kurs ve toplantılar düzenleyerek bilimsel aktiviteler gerçekleştiriyoruz.
Bununla birlikte Mediastinoskopi Kursu, Torasik Çıkış Cerrahisi Kursu, Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu gibi kurslar da düzenledik.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz kanser, enfeksiyon hastalıkları vs. gibi çeşitli çalışma guruplarımız var.
Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) ile ilişkimiz var. Ortak çalışmamız olmuyor ama oradan toplantılarımıza misafir konuşmacı davet ediyoruz. Orada da bizim derneğimizi temsil eden, derneğimizin tespit ettiği üyelerimiz var.

Dernek gelirleri nelerdir?
Her dernekte olduğu gibi bizim de derneğimizin gelirleri, üye aidatları ve kongrelerden elde ettiğimiz gelirlerden oluşmakta.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Tüm derneklerde olduğu gibi üye aidatlarını toplamak biraz zor oluyor. Kayıt esnasında üyelik aidatı alınıyor. Biz aidat ücretlerini katılım çok olduğu için kongrelerde almak gibi bir yöntem uyguluyoruz. Diğer sorunuza gelince, tüzüğümüzde üyelik aidatlarını belli bir süre ödemeyen üyeler için belli yaptırımlar var, ancak bugüne kadar herhangi bir yaptırım uygulamadık. Üyelik aidat gelirleri çok düşük bir meblağ. Böyle olunca da dernek gelirlerinin %10'unun bile bulmuyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık eğitim süresi şu an 5 yıl. Ben bu sürenin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Daha öncede söylediğim gibi, Türkiye'deki göğüs cerrahı sayısının 600 civarında olduğu tahmin ediliyor. Biz dernek olarak mevcut sayının yeterli, hatta fazla olduğunu düşünüyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
En büyük sorunlarımızdan biri derneğimizin bir merkezi olmaması. Önümüzdeki dönemlerde derneğimiz için bir büro satın almayı düşünüyoruz. Büromuz olunca da diğer faaliyetlerimizin daha düzenli ve başarılı olacağını düşünüyoruz. Belli bir adresi'niz olmayınca yapmak istediklerimizi gerçekleştirmekde daha zor oluyor. Şu anda adresimiz ıbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı olarak görünüyor ama, inşallah bu isteğimizi başarınca, derneğimizin bir adresi, bir mülkü olacak.

Teşekkürler.
08/06/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi 1998

Üye Sayısı 468
Yayınlar
Türk Göğüs Cerrahisi Dergisi

Derneğin Şubeleri
İstanbul Şubesi,
İzmir Şubesi

Adres
İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Ankara

Telefon
0312 310 33 33

Web adresi
www.turkgoguscerrahisi.org

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Şevket Kavukçu

Genel Sekreter
Doç. Dr. Akif Turna

Mali Sekreter
Opr. Dr. Ertan Aydın

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Bülent Arman
Doç. Dr. Koray Dural
Prof. Dr. Levent Elbeyli
Doç. Dr. Atilla Eroğlu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Önen
Doç. Dr. ırfan Yalçınkaya


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Opr. Dr. Ertan Balkan
Opr. Dr. Erkmen Gülhan
Opr. Dr. Bülent Koçer
Opr. Dr. Serkan Önen
Opr. Dr. Cabir Yüksel

Denetim Kurulu Üyeleri
Opr. Dr. Sadi Kaya
Doç. Dr. Cüneyt Kurul
Doç. Dr. Ünal Sakıncı

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Opr. Dr. Tamer Okay
Doç. Dr. ırfan Taştepe

Onur Kurulu Üyeleri
Opr. Dr. Ali Atasalihi
Opr. Dr. Güven Çetin
Doç. Dr. Atilla Gürses
Prof. Dr. ılker Ökten

Türk Göğüs Cerrahisi
Yeterlilik Kurulu
Prof. Dr. Adem Güngör
Prof. Dr. Yener Yörük
Doç. Dr. Atilla Eroğlu
Prof. Dr. Onur Genç
Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı

Türk Göğüs Cerrahisi
Yeterlilik Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Gökhan Yüncü
Doç. Dr. Muzaffer Metin
Doç. Dr. Aydın Nadir

Denetleme ve Danışma
Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Başoğlu
Prof. Dr. Rıza Doğan
Opr. Dr. Ali Atasalihi

Denetleme ve Danışma Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya
Doç. Dr. ırfan Taştepe
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-gogus-cerrahisi-dernegi-74-0-99.html

aerol
04-16-2011, 21:26
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim BORA


METE GENERALOĞLU/ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği (TESO) 2 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Kurulmasında kurucu üye olarak yer alan öğretim üyeleri Prof. Dr. Nedim Zembilci, Prof. Dr. Alaaddin Akçasu, Prof. Dr. Ayhan Songar, Prof. Dr. Esat Eşkazan, Güzide Turhan, Prof. Dr. Atilla Altınel, Prof. Dr. Ayhan Argunel, Prof. Dr. İhsan Kara, Doç. Dr. Özdemir İlter'dir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Ülkemizde epilepsi ile ilgili her konuda bilginin arttırılması üretilmesi ve yayılması için çalışmak, epilepsi türlerinin sebeplerini ve tedavilerini araştıran çalışmaları teşvik etmek, bu hastalığa sahip kimselerin en iyi bakım ve tedavilerinin sağlanmasına uğraşmak, derneğimizin genel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla Türkiye'de bulunan epilepsi (sara) grubu hastalıklarıyla ilgili tıp doktorlarını ve diğer bilim dallarından epilepsi konusunda çalışan araştırmacıları yapısında toplamaktadır.

Derneğimiz bu amaçlarını gerçekleşmesi için üniversite kliniklerinde, diğer resmi hastanelerde ve ilgili üniversite kuruluşlarında epilepsi konusunda yapılan araştırmaları desteklemekte, araştırmaların gerektirdiği araç, gereç, bina ve personel giderlerine katkıda bulunmaktadır. Kuruluş tarihinden itibaren birçok proje ve araştırmacıyı destekleyerek bilimsel gelişmelere katkıda bulunmuş ve bulunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde epilepsi konusundaki ilerlemelerden üyelerini haberdar etmektedir. Her türlü basın yayın araçlarından yararlanarak epilepsi hastalarını, hasta yakınlarını ve halkı aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu faaliyetlere son yıllarda daha da önem verilerek halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmiştir. Ayrıca dönem dönem epileptik hastaların teşhis, tedavi ve çalışma hayatları ile ilgili sorunlarına yardımda bulunmak amacıyla eğitim seminerleri ve hasta okulları düzenlenmektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Epilepsi alanında bu kadar özgün ve kanalize olmuş başka bir dernek olmamakla birlikte, Türk Nöroloji Derneği (TND) başta olmak üzere, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türk Elektrofizyoloji Derneği ve benzeri bilimsel dernekler de epilepsi konusunda çalışmalarını paylaşmaktadır. TESD, diğer dernekler ve TND Epilepsi Çalışma Grubu ile iletişim sağlamakta ve epilepsili Hasta Derneği ile ilişki kurmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğin kurucu, asil ve onursal üyeler olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 2908 sayılı Dernekler Yasası'nın 16. maddesi uyarınca medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan kimseler arasından Türkiye'de bulunan sara grubu hastalıkları ile ilgili tıp doktorları ve diğer bilim dallarından olup sara konusunda çalışan araştırmacılar derneğe asli üye olabilmektedir. Üyelik iki üyenin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile olmaktadır. Üye sayımız halen 415'tir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Nöroloji uzmanlarının yaklaşık yüzde 10'u derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve yönetim kurulu üye seçimleri 2 yılda bir haziran ayında yapılmaktadır. En son seçim Haziran 2008 tarihinde yapılmış, bir sonrakinin Haziran 2010 tarihinde kongre sırasında yapılması öngörülmektedir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
TESD'nin yayın organı olarak Epilepsi dergisi yılda 2 veya 3 sayı olarak 1995 yılından bu yana basılmakta ve içerikleri dernek web sayfasında yer almaktadır. Geçen yıl "Index Copernicus"ta yer almıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 2 yılda bir Ulusal Epilepsi Kongresi'ni düzenlemektedir. Son olarak 6. kongre 2008 yılında yapılmıştır. Bir sonraki 7. Ulusal Epilepsi Kongresi 9-12 Haziran 2010 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacaktır. Kongrenin yapılmadığı yıllarda "Epilepsi Günleri" düzenlenmekte, 1 veya 2 gün süreyle o yıl için seçilen bir konu tartışılmaktadır. 5-6 Haziran 2009 tarihleri arasında Heybeliada-İstanbul'da düzenlenen son "Epilepsi Günleri'nde ve Cinsellik: İnfertilite, Gebelik, Cinsel Fonksiyonlar" konusu konuşulmuştur. Ayrıca, bu yıl ilk kez olarak Yunan-Türk Epilepsi Çalıştayı 04 Haziran 2009 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiş ve "Yaşlara Göre Absans Nöbetleri / Sendromları" konusu Yunanistan'dan katılan meslektaşlarla birlikte ele alınmıştır. Ayrıca geleneksel hale gelen, ekim-mayıs ayları arasında, her ayın son cuma günü, konusunda uzman ve yetkin konuşmacıların davet edildiği, düzenli aylık bilimsel toplantılar yapılmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizde 10 adet bilimsel komisyon yer almaktadır. Bunlar Genetik, Cerrahi, Nörobiyoloji, Çocuk Epilepsi, Eğitim, Sosyal Konular, Uyku ve Epilepsi, Epidemiyoloji, Antiepileptikler ve Farmakogenetik komisyonlarıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz Uluslararası Epilepsi ile Savaş Ligi (International League Against Epilepsy)'ne 21 Mart 1994 tarihinde üye olmuştur. Türkiye olarak merkezin çalışmalarına aktif olarak katılmaktayız. Seçimler, bilgi alışverişleri, bilimsel toplantıların düzenlenmesi gibi konularda etkin olmaktayız.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelir kaynakları üye aidatı ile yönetim kurulu kararı ile derneğe özgü veya diğer kurumlarla ortaklaşa düzenlenen sosyal ve bilimsel faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirinin yaklaşık 1/10'undan azdır. Tüzük kurallarında "Üyelik sıfatı aidatın olduğu yıl sonuna kadar veya yönetim kurulu tarafından verilecek süre içinde ödenmemesi halinde otomatik olarak kalkar" şeklinde belirlenmiş olmakla birlikte, bu kural hiçbir üyeye uygulanmamıştır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Epilepsi uzmanlığı ile ilgili resmi bir eğitim süresi yoktur. Üyelik şartlarından söz edildiği şekilde uzmanlık alanlarının süresinin makul olduğunu düşünmekteyiz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Epilepsi konusunda uzmanlaşmış, eğitim-araştırma, sosyal hizmetler konusunda çalışan hekim sayısında kuşkusuz eksiklik söz konusudur. Bu sayının ve ilginin artması hastaların hayat kalitesi, toplum sağlığının yanı sıra ülkemizin dünya bilimsel platformundaki yerini de yükseltmesi açısından son derece önem arz etmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Epilepsi halen toplumda ciddi ve iyi anlaşılmamış bir sorun olmaya devam etmektedir. Halkın bu hastalık konusunda bilinçlendirilmesi, işsizlik, ehliyet, askerlik gibi sosyal sorunlara çözüm bulmak, bu amaçla gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması derneğimizin ana hedeflerini oluşturmaktadır.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
4 Mayıs 1973

Üye Sayısı:
415

Yayınlar:
Epilepsi Dergisi

Adres:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Epilepsi Polikliniği Eminönü/İstanbul

Telefon-Faks:
0 212 633 01 31

GSM:
0 544 625 32 58

E-Posta Adresi:
dernek@turkepilepsi.org.tr

Web Adresi:
www.turkepilepsi.org.tr

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. İbrahim Bora

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Naz Yeni

Sekreter:
Doç. Dr. Nerses Bebek

Sayman:
Prof. Dr. A. Veysi Demirbilek

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Berrin Aktekin
Doç. Dr. Rezzan Aker
Doç. Dr. İbrahim Öztura
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-epilepsi-ile-savas-dernegi-74-0-118.html

aerol
04-16-2011, 21:27
Türk Akciğer Kanseri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nezih Özdemir


Mete Generaloğlu/Ankara

Derneğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Akciğer Kanseri Derneği, 2003 yılında Akciğer kanseri ile ilgilenen göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve ilgili yan dal branşlarından 37 kurucu üyenin bir araya gelmesi ile İzmir merkezli olarak kuruldu.
2004 yılında dernek merkez ofis binası alındı, ofis sekreteryası kuruldu.
Ülke çapında üniversite ve eğitim hastaneleri ile iyi ilişkiler kurup hızla gelişmeye başladı.

2005 yılında 450 üye sayısına ulaşıp gerekli şartları yerine getirerek T.C. İç İşleri Bakanlığından Türk ismini kullanma hakkını aldı. Bu sayede alanında uluslararası platformda ülkemizi temsil edebilecek tek dernek statüsünü elde etti.
Daha sonra marka ve logo tescili yapılarak kurumsal yapılanma tamamlandı.
Üyeler arasında entegrasyonu sağlayabilmek için gerekli telefon ve web sayfasının kurulmasıyla internet bağlantıları tamamlandı.
Uluslararası Mezotelyoma Grubu (IMES) ve Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Grubu (IASLC) ile temaslarda bulunularak derneğimiz uluslararası ortak çalışmaların temellerini atmış oldu.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir?
Türkiye’de akciğer kanseri ile ilgilenen meslek grupları arasında bilimsel ve kültürel anlamda iş birliği sağlamak, bu amaçla toplantı ve sempozyumlar düzenlemek. Yurt dışı çalışma programları için ihtiyaç duyulduğu takdirde burs temin etmek. Akciğer kanseri ile ilgili çalışmalara destek olmak, yazılı ve görsel basın aracılığı ile topluma uzman kişilerce doğru ve güvenilir mesajları vermek. Türkiye’de akciğer kanseri ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların altyapısını planlamak ve merkezler arası eş güdümü sağlamak.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimiz kurulduktan çok kısa bir süre sonra İstanbul merkezli bir dernek daha kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
Derneğimize göğüs cerrahları, göğüs hastalıkları uzmanları, radyasyon onkologları ve medikal onkologlar ile akciğer kanseri ile ilgili yan dallardan olan patoloji, radyoloji, nükleer tıp mensupları üye olabilmektedir.
Derneğimizin üye sayısı bu gün itibariyle 554’dür.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üyedir?
Akciğer kanseri ile özellikle ilgilenen hekimlerin yaklaşık yüzde 60’ı Derneğimiz üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek genel kurulu ve seçimler olağan halde 2 yılda bir yapılmaktadır. Derneğimiz genel kurul ve üye seçimleri en son Nisan 2009 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından periyodik olarak yayınlanan bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından Akciğer Kanserinde Girişimsel Yöntemler ve Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler isimli kitaplar yayınlanmıştır. Yılda 3 kez üyelere yönelik bülten hazırlanmaktadır. 2009’dan sonra “Lung Cancer” dergisinin Türkçe versiyonu üyelerimize dağıtılacaktır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz birçok ana branşın üyelerini barındırdığından dolayı yeterlilik kurulu yoktur. Bu yeterlilik sınavları ilgili dernekler tarafından yapılmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve bilimsel toplantılar hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz meslektaşlarımızın güncel gelişmelerden, yeni uygulamalardan ve yöntemlerden haberdar olmaları, kendilerini daha da geliştirmeleri ve diğer meslektaşları ile tanışıp iletişim kurarak, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla, 2 yılda bir ulusal kongre düzenlemektedir, ayrıca yılda en az bir kez Anadolu’nun çeşitli yörelerinde bölgede çalışan meslektaşlarımızla birlikte sempozyumlar düzenlemektedir. Bu sempozyumlar sırasında yerel basınla yakın ilişki içine girilerek halka ulaşılmayı da amaç edinmiştir. Bugüne kadar üç ulusal kongre, biri uluslararası olmak üzere dokuz sempozyum düzenlenmiştir.

Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı?
Dernek faaliyetlerinde iş bölümü yaparak bazı işleyişleri kolaylaştırdık. Çalışma gruplarını bu yıl içinde kurmayı planlıyoruz.
Türk Akciğer Kanseri Derneği düzenlediği kongre, sempozyum ve Ankara, İstanbul ve İzmir’deki aylık bilimsel toplantılarla akciğer kanserine multidisipliner yaklaşımdaki son gelişmeleri ele almakta konuyu detaylı irdeleyip bilgi alışverişini sağlamaktadır.

Derneğimizin amaçlarından biride, genç meslektaşlarına planladıkları projelerde ve yurt dışı çalışmalarında destek olmak. Çünkü akciğer kanseri ile ilgili çalışmalar planlayan genç hekimler finansal kaynak bulmakta zorlanmaktalar. Bu amaçla hazırladığımız burs şartları derneğimizin web sayfasında yer almaktadır.
Derneğimizde çalışan tecrübeli hekimler medyada halkımızı eğitici ve uyarıcı konuşma ve röportajlar yapmaktadırlar. Ülkemizdeki en büyük sorun, akciğer kanserinde tanıdaki gecikmelerdir. Hastalarımızın büyük çoğunluğu hekime geç başvurup primer tedavi yöntemi olan cerrahi şanslarını kaçırmaktadırlar. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, hedefimiz ülkemizin her noktasında bu tür hizmetleri verebilmektir.


Teşekkürler.


Türk Akciğer Kanseri
Derneği

Adres
1357 Sokak Eray Sitesi No:5 Kat:1 Daire: 4
Alsancak-İzmir

Tel
0232. 465 00 17

Faks
0232. 465 33 09

Web Adresi
www.takd.org.tr
info@takd.org.trYönetim Kurulu
Başkan
Nezih Özdemir

Başkan Yardımcısı
Nil Molinas Mandel

Sekreter
Ahmet Önen

Mali Sekreter
Deniz Yalman

Yönetim Kurulu Üyeleri
Tamer Atasever
Bahar Kurt
Alev Türker
Aydın Yavuz
Ufuk Yılmaz

Danışma Kurulu
Atila Akkoçlu
Fadıl Akyol

Denetleme Kurulu
Meral Gülhan
Serdar Özkök
Aydın Şanlı

Etik Kurul
Tülin Aysan
Erdem Göker
Ayfer Haydaroğlu
Şevket Kavukçu
Yavuz Özoran
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-akciger-kanseri-dernegi-74-0-98.html

aerol
04-16-2011, 21:28
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün

Mete Generaloğlu/Ankara

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi İç Hastalıkları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr Süleyman Yalçın’ın önderliğinde ülkemizdeki çeşitli fakültelerin ilgili anabilim dallarında görev yapan ve karaciğer hastalıkları alanında ün yapmış 12 öğretim üyesinin girişimleriyle 15.09. 1992 tarihinde kurulmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ülkemizde ve dünyada karaciğer hastalıklarının epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi konusundaki son gelişmeleri izlemek, bu hastalıklarla ilgili temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, bilim adamı yetişmesine ön ayak olmak ve bunun yanı sıra toplumu karaciğer ve ilgili organların hastalıklarından korunma ve hastalık oluştuğunda tedaviye erken ulaşma konusunda bilinçlendirmek amacını güder. Dernek faaliyetlerini hekimlere yönelik aylık mezuniyet sonrası eğitim toplantıları, hepatoloji okulu ile dönüşümlü olarak her iki yılda bir yapılan uluslararası katılımlı ulusal kongre ile mezuniyet sonrası kurslar oluşturmakta; bu bilimsel aktiviteler aracılığıyla da sürekli tıp eğitimine katkıda bulunulmaktadır. TKAD’ın bir diğer misyonu hepatit B ve hepatit C ile ilgili güncelleme toplantıları yaparak ulusal kılavuzları oluşturmak olmuştur.

Derneğimiz ayrıca, genç araştırmacılara yurt dışı eğitimleri sırasında burs vermekte, Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL)’nin yıllık kongresinde bildirisi kabul edilenlere kongre desteği sağlamakta ve ulusal kongre sırasında başarılı çalışmalara sözlü ve poster bildiri ödülü vermekte, uluslararası endekslerde taranan impakt faktörü yüksek dergilerde ülkemizden yapılan yayınları da ödüllendirmektedir. TKAD uluslararası derneklerle de yakın iş birliğini sürdürmektedir. 2009 yılında derneğimizin en önemli aktiviteleri 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ulusal Viral Hepatit Prevalans Çalışması ve “European Alcohology Network” ile ortak yürüttüğü Avrupa Birliği projesidir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimizin faaliyetleri kapsamında yer alan spesifik bazı konularla ilgili dernekler mevcuttur. TKAD uluslararası alanda aynı adı taşıyan (EASL, Asya Pasifik Karaciğer Çalışmalar Derneği (APASL), Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği (AASLD) gibi) derneklerin Türkiye’deki eş değer kuruluşudur, onlarla yakın iş birliği halindedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğin faaliyet alanlarıyla ilgili ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nca yasaklanmamış olan, tıp bilimleri mensubu herkes derneğe üye olabilir. Mayıs 2009 itibariyle üye sayımız 303’tür.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Gastroenterologların yaklaşık yüzde 80’i derneğimize üyedir. Ancak alanımıza yakın diğer disiplinlerden de üyelerimiz mevcuttur.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurul ve üye seçimleri her iki yılda bir yapılmaktadır. En son seçim tarihi 16.11.2007’dir. Bu yıl kasım ayında olağan genel kurulumuz yapılacaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğin resmi yayın organı olan “Hepatology Forum” Dergisi henüz aktif olarak yayın hayatına başlamamıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Yukarıda sözü edildiği üzere her iki yılda bir dönüşümlü olarak ulusal hepatoloji kongresi ve hepatoloji okulu gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 7’incisi düzenlenecek olan Ulusal kongremiz 10-14 Haziran tarihleri arasında İzmir Swissotel’de Prof.. Dr. Ulus Akarca’nın başkanlığında gerçekleşecektir. 2010 yılında ise 3. Hepatoloji Okulumuz Prof. Dr. Zeki Karasu’nun başkanlığında gerçekleştirilecektir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğin kendi bünyesinde Viral Hepatit B ve C’de Ulusal Kılavuz Oluşturma Grubu, Halk Eğitimine Yönelik Proje Geliştirme Grubu ve aşağıdaki konularda çalışma grupları mevcuttur: Akut Karaciğer Yetmezliği, Hepatoselüler Kanser, Viral hepatitler, Alkol ve Karaciğer. Bu alanlarda özellikle ulusal veri tabanı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz kurulduğu yıllardan itibaren Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL) ile yakın işbirliği halindedir. 2007 yılından itibaren de APASL ile işbirliğine gidilmiş,derneğimiz APASL yönetim kurulunda temsil edilmiştir. Her iki kuruluşla da öncelikli işbirliği hepatoloji eğitiminin genel ilkeleri konusunda oluşturulan taslak programın belirlenmesine odaklanmıştır. Halen bu konu Avrupa Gastroenteroloji Yeterlik Komisyonunun da öncelikleri arasındadır. Derneğimiz bu konudaki görüşünü Başkanlık aracılığıyla iletmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri başlıca ulusal kongre ve hepatoloji okullarından elde edilen gelirler, araştırma projelerine ve bilimsel faaliyetlere ilaç endüstrisinden yapılan destekler, üye aidatları ve diğer bağışlardan oluşmaktadır

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin çok küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Ne yazık ki üyeler aidatlarını kendiliklerinden ve zamanında ödememektedir. Bu konuda üyeler e-mail ve mektupla uyarılmakta, aylık toplantı ve kongrelerde aidatın iyi niyetle toplanması yoluna gidilmektedir. Aidat ödemediği için üyelikten çıkarılan üyemiz olmamıştır

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Karaciğer hastalıkları ayrı bir uzmanlık alanı değildir. Ancak günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda transplantasyon hepatolojisi başta olmak üzere girişimsel hepatoloji, hepatolojide aciller ve temel hepatoloji araştırmaları alanında kaydedilen gelişmeler, gastroenteroloji eğitiminden sonra bu alanda yetişmek isteyenler için özellikli bir eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de mevcut gastroenterolog sayısı ulaşılması gereken sayının altındadır. hekimlere her aşamada konulan zorunlu hizmet yükümlülüğü yan dala olan ilgiyi azaltmıştır. Karaciğer nakli yapan merkezler arttıkça ve karaciğer hastalıklarının epidemiyolojisi daha iyi anlaşıldıkça özellikle karaciğer hastalıkları alanında yetişmiş hekim ve akademisyen açığı daha da su yüzüne çıkmaktadır. Yalnızca karaciğer hastalıkları ile uğraşan hekim sayısı kısıtlıdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz kısa vadede “Türk Toplumunda Viral Hepatit Prevalansı” adlı 5 bin kişiyi kapsayacak saha çalışmasını bir an önce bitirip uluslararası bir toplantıda sunmayı ve bulguları impakt faktörü yüksek bir dergide yayınlamayı amaçlamaktadır. Bunun dışında öncelikli hedeflerimizin başlıcaları 10 tanedir Bunları; karaciğer hastalıkları konusunda ülkemizin ihtiyacı olan belli alanlarda uzmanlaşmış eleman yetiştirmek üzere daha fazla bilim insanına yurt dışı eğitim bursu sağlamak, başta viral hepatitler olmak üzere sık görülen karaciğer hastalıkları alanında ulusal rehberler yayınlamak, mevcut rehberleri güncellemek, Doğu Avrupa ülkeleri ya da Akdeniz ülkeleriyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün öncelik tanıdığı konularda ortak projeler yapmak, viral hepatit dışı bazı karaciğer hastalıklarının epidemiyolojisi ve seyri konusunda ulusal veri tabanı oluşturmak, genç araştırmacılara proje desteği vermek, Ulusal Hepatoloji Eğitim Programı’nı oluşturmak ve Türk Gastroenteroloji Derneği ile iş birliği yaparak gastroenteroloji yan dal eğitim programına entegrasyonunu sağlamaktır.
Teşekkürler.


Derneğin kuruluş tarihi
15.09.1992

Üye Sayısı
303

Yayınlar
EASL 1998 mezuniyet
Sonrası Kurs kitabı,
diğer Kurs Kitapları,
HBV güncelleme raporu
ve HCV güncelleme raporu, Kongre kitapçıkları,
Hepatoloji Okulu 1. ve 2. Gastroenterolog için
Patoloji Kursu kitapçığı ve Hepatology Forum Dergisi (Önümüzdeki aylarda
düzenli yayına
başlayacaktır)

Derneğin şubeleri
Ankara, İzmir, Diyarbakır Şubeleri mevcuttur.

Adres
Ömer Avni Mahallesi
Meclisi Mebusan Caddesi Koçarslan İşhanı
No.71 Kat 6 34427
Fındıklı/İstanbul

Telefon
0212 244 30 71

Faks
0212 244 23 05

Web adresi
www.tasl.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Nurdan Tözün

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr.
Sabahattin Kaymakoğlu

Sayman
Doç. Dr. Osman Cavit
Özdoğan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ulus Akarca
Prof. Dr. Zeki Karasu
Doç. Dr. Ramazan İdilman
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-karaciger-arastirmalari-dernegi-74-0-96.html

Kayıtsız Üye
03-11-2016, 23:56
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Doç. Dr. Sadık Ardıç
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız? Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), 1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyeleri tarafından;, Prof. Dr. İsmet Karacan’ın önerisi ve Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş’ın katkı ve teşvikleri ile kurulmuştur. Derneğin 2002 yılı sonuna kadar başkanlığını Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, sekreterliğini de Prof. Dr. Hakan Kaynak yapmıştır. Dernek o yıllarda, ülkemiz için oldukça yeni olan uyku ve uyku bozuklukları konusunda öncelikle hekimleri bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Uyku Araştırmaları Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Uyku Araştırmaları Derneği” adını almıştır. 2007 yılındaki genel kurulda ise derneğin adı “Türk Uyku Tıbbı Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir? Derneğimizin genel faaliyet alanlarını; Türkiye’de uyku bozukluklarından şikâyet eden ve uyku ile ilişkili rahatsızlıkları olan hasta grubuna ait konularda tıp doktorlarını ve bilimsel araştırma yapanları aydınlatmak, konuya ilgi duyanları bünyesinde toplamak, yurdumuzda uyku ile ilgili her konuda bilgilerin artmasına ve yayılmasına çalışmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, hastaların bilinçli bir tedavi imkânına sahip olmaları için uğraşmak; bunu gerçekleştirmek için üniversite kliniklerinde, diğer resmi hastanelerde uyku bozuklukları konusundaki araştırmaları desteklemek, gerekli araç, gereç, bina ve personel giderlerine katkıda bulunmak, uyku ile ilişkili rahatsızlıkları olan hasta grubunun teşhis ve tedavisi ile araştırma merkezlerinin ve polikliniklerin kurulmasına çalışmak olarak sayabiliriz. Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir? Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan kişi arasından Türkiye’de bulunan uyku ve uyku bozuklukları ile ilgili tıp doktorları ile tıp doktoru dışı meslek dallarından olup, uyku konusunda çalışan kişiler. Özellikle Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği Kongresi’nin İstanbul’da düzenlenmesinin ardından, ülkemizde uyku bozuklukları alanına hekimlerin ilgisi artmaya başlamış, bu ilgi, derneğin düzenlediği kongre ve kurslara olan yoğun ilgiyi katılımı daberaberinde getirmiştir. Bu ilgi TUTD’nin üye sayısının 580’e ulaşması ile de kendini belli etmiştir. Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuzu 2 yılda bir gerçekleştirmekteyiz. En son genel kurulumuzu 2007 yılında gerçekleştirdik. Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? Dernek ilk toplantılarına, sonraki yıllarda ulusal kongre olarak kabul edilen, 1992-1994 yılları arasında yurt dışından davet edilen konuşmacıların katkılarıyla, her birine yaklaşık 100 hekimin katıldığı, İstanbul'da 2 bilimsel toplantı ile başlamıştır. Üçüncü ve 4. toplantılar, 1996 ve 1998 yıllarında Ankara'da GATA Psikiyatri Anabilim Dalının organizasyonu ile gerçekleşmiştir. Derneğimiz 1992 yılından bu yana iki yılda bir kongre düzenlemekte idi. Kongrelerimizin 6’ıncı kongreden sonra iki yılda bir yerine yıllık olarak yapılmasına karar verildi. Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdik. Bu yılki kongre yabancı konukların daha ağırlıklı olduğu ve uyku tıbbının dünya ölçeğinde tartışıldığı bir kongreydi. Yine yılda iki kez olmak üzere eğitim kursları veriliyor. Bu kurslarda yaklaşık 50 - 70 arasında hekim eğitime alınıyor. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay süren pratik eğitimden sonra bu kurslara katılan hekimlere sertifikaları veriliyor. 2008 yılından itibaren bu kurs “Temel Uyku Kursu” olarak adlandırılmış, yıl da bir kez de “İleri Uyku Kursu”” düzenlenmeye başlanmıştır. Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir? Dünya Uyku Tıbbı Birliği (Member of World Association of Sleep Medicine), Asya Uyku Araştırmaları Derneği (Member of Assian Sleep Research Society), Avrupa Ulusal Uyku Dernekleri Konseyi (Member of European National Sleep Society Assembley), Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği (Member of Europen Sleep Research Society) üyesiyiz. Bununla birlikte, Amerikan Uyku Akademisi ile yakın temaslarımız var. Akademi ile yakın ilişkilerimiz sayesinde hem Türkiye’den giden hekimlere uygun merkezlerde çalışma imkânı sağlıyor, yol gösteriyor, yardımcı oluyorlar, hem de sürekli irtibatta olarak bizlerin oradaki yeniliklerden, gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlıyorlar. Dernek gelirleri nelerdir? Kongre gelirleri, üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Aidatlar dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir? Derneğimizin aidat ücretleri oldukça cüzi bir miktar. Hatta dernek gelirlerimiz içerisinde yok denecek kadar küçük bir meblağ. Dernek gelirlerimiz daha çok kongrelerden elde edilmektedir. Türkiye’de Uyku Tıbbı ile ilgili bir uzmanlık alanı oluşturulması yönünde bir çalışma var mı? Dünyada bu konuyla ilgili bir sıkıntı var. Türkiye’de bu alanla ilgili bir uzmanlık çalışması yok. Sadece Amerika’da “board sertifikasyonu” dediğimiz bir eğitim var. İnsanlar sınava giriyor. ve bu konuda yaptıkları çalışmaları araştırmaları belgelerlerse, Amerikan Uyku Akademisinin yaptığı sınavla yeterlilik veriliyor. Biz 1996 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ile aktif olarak temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu işin uzmanlık veya üst ihtisas konusu olması doğrultusunda yoğun çabalarımız var. Bakanlığa defalarca “Bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız, akademik kadro olarak veya müfredat oluşturacak kadro olarak ne zaman isterseniz görev almaya hazırız” diye bildirdik. Bu konuda 4-5 genel müdür ile görüştük. Bu süre içerisinde genel müdürler değişti. Tıp Eğitimi Genel Müdürü ile görüşmemiz oldu. Onların genel görüşü, bu işin sertifikasyonla yürütülmesi. Ancak, yapının uyku hastalıkları ile ilgilenen bölüm sayısının fazla olması nedeniyle, multidisipliner olması nedeniyle üst ihtisas mı olsun, yoksa sertifikasyonla mı götürelim şeklinde öneriler var. Biz sertifikasyona sıcak bakmıyoruz. Çünkü sertifikasyon çok rahatlıkla manipülasyon edilebilecek bir eğitim süreci. Sertifikasyon ile yeterlilik verildiğinde insanların bu işin suistimalini daha kolay yapacaklarını şu anki pratiğimizle de biliyoruz. Çünkü yasada uyku tıbbı ile ilgili herhangi bir netlik olmadığı için, herkes istediği gibi, yeterli olsun olmasın veya hekim olsun olmasın bu işle uğraşıyor. Biz sağlık otoritesinin bu konuyu hızla ele alıp çözüme kavuşturması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu? Biz 1992 yılından bu yana oldukça aktif olarak ilgileniyoruz. Bu işi bilerek yapan insanların sayısı 300-400 civarında. Bu kötü bir rakam değil. Bu insanlar belli bir program dahilinde hareket ederlerse ülkenin ihtiyacına cevap verebilirler. Bu konuda tek sıkıntımız, sağlık otoritesinin uyku tıbbını bir tıp alanı olarak belirlememiş olması. Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir? Kısa vadede çok önemli bir ulusal çalışmayı planladık. Bu çalışmanın amacı, ülkenin uyku tıbbı ile ilgili profilini çıkarmak. Yani, “hangi hastalık ne kadar sıklıkla görülüyor, ülkede bu hastalık sıklıklarına bağlı olarak sosyoekonomik kayıp ne düzeyde, hangi durumlarda koruyucu hekimlik programına dahil edilip ne gibi önlemler alınır” gibi konuları tanımlamaya çalışıyoruz. Uzun vadede uyku tıbbının bir uzmanlık alanı olarak ülkemizde belli bir düzen ve program içerisinde yürütülmesini ve -eğitimin diğer alanlarda olduğu gibi- müfredat programlarının tamamlanarak yapılmasını hedefliyoruz. Teşekkürler. Üye Sayısı 580 Fahri Üye Sayısı 107 </B>Kamu Yararı Statüsü</B> Var Yayınlar Kongre kitapları ve bültenler, Uyku Bozuklukları Çalışma Kılavuzu, AASM Uyku ve İlişkili Olayların Skorlama Kitapçığı , uyku hastalıkları ile ilgili broşürler. Derneğin şubeleri: Yok Telefon 0 541 226 17 83 (Dernek Başkanı) Web adresi www.tutd.org.tr Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Doç. Dr. Sadık Ardıç Genel Sekreter Prof. Dr. Derya Karadeniz Sayman Uzm. Dr. Zeynep Zeren Uçar Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Aksu Doç. Dr. Ahmet Uğur Demir Doç. Dr. Serhan Sevim Doç . Dr. Ibrahim Hikmet Fırat Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Öztura Doç. Dr. Nalan Kayrak Doç. Dr. Hikmet Yılmaz Uzm. Dr. Gülfem Yurteri Prof. Dr. Baki Göksan Doç. Dr. Turan Atay Uzm. Dr. Özlem Uyanık Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. İhsan Özcan Ertürk Uzm. Dr. Nurdoğan Yavuz Prof. Dr. Hakan Kaynak Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Prof. Dr. Hamdullah Aydın Prof. Dr. Barış Baklan Prof. Dr. Baki Göksan Onursal Üyeler Prof. Dr. İsmet Karacan Prof. Dr. Şevket Akpınar Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Danışma Kurulu Prof. Dr. İsmet Karacan Prof. Dr. Şevket Akpınar Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı Prof. Dr. Hakan Kaynak Doç. Dr. Sadık Ardıç Prof. Dr. Derya Karadeniz Doç. Dr. Hikmet Yılmaz Teknisyen Çalışma Grubu Yürütme Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Öztura Psk. Funda Tan (İstanbul) İlkay Alancı (İzmir) Hüseyin Yılmaz (Mersin) Ayşe Çam (Kayseri) Hakkı Aybakır (Ankara) Mümin Öztürk (İstanbul)
www.medimagazin.com (http://www.medimagazin.com)

Uyku rantı bol bir alan iyi yere dükkan açılmış. ...

Kayıtsız Üye
03-16-2016, 09:56
Uyku rantı bol bir alan iyi yere dükkan açılmış. ...

milleti uyutuyorlar

Kayıtsız Üye
04-28-2016, 08:54
<LI class="m-t-10 fs-14 quiet italic">Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Erpek Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED), ülkemizde tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesine yönelik olarak tıp fakülteleri, sağlık ve eğitimle ilgili kurumlar arasında ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması, eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaştırılması, meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliği kurmak temel amaçları ile 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur.
TEGED geçici yönetim kurulu 19 Ocak 2000 tarihinde ilk kez toplanmıştır. Prof. Dr. Emin Alıcı, Doç. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Doç. Dr. Ziya Alkan, Prof. Dr. Namık Demir, Prof. Dr. Oğuz Dicle, Doç. Dr. Selda Erensoy, Prof. Dr. Biltan Ersöz, Doç. Dr. Adil Esen, Doç. Dr. Sedef Gidener, Prof. Dr. Gül Güner, Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, Prof. Dr. Sezen Koşay, Doç. Dr. Berna Musal, Prof. Dr. Gönül Peker, Prof. Dr. Hasan Özkan, Doç. Dr. Abdullah Sayıner, Doç. Dr. Eser Sözmen, Prof. Dr. İlgi Şemin (üyelerin o tarihteki ünvanları yazılmıştır) Derneğin kurucu üyeleridir. İlk dönem başkanlık görevi Prof. Dr. Emin Alıcı, başkan yardımcılığı görevi ise Doç. Dr. Fehmi Akçiçek tarafından üstlenilmiştir.
Derneğin ilk bilimsel etkinliği olan II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
29 Mayıs-01 Haziran 2002 tarihleri arasında Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu İzmir’de düzenlenmiştir.
25 Kasım 2002 tarihinde genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. İkinci dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Oğuz Dicle tarafından üstlenilmiştir.
12-16 Nisan 2004 tarihlerinde III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.
21 Aralık 2004 tarihleri arasında genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Üçüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu tarafından üstlenilmiştir.
Mart 2005 tarihinde Derneğin ilk resmi web sitesi oluşturulmuştur.
26-28 Mayıs 2005 tarihleri arasında Program Değerlendirme Sempozyumu Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenmiştir.
Kasım 2005’te Tıp Eğitimi Dünyası dergisinin yayın hakları 21. sayıdan itibaren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğine devredilmiştir.
02-05 Mayıs 2006 tarihleri arasında IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilmiştir.
20 Kasım 2006 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında dördüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Sabri Kemahlı tarafından üstlenilmiştir.
04-05 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu” düzenlenmiştir.
10 Nisan 2008 tarihinde Prof. Dr. Emin Alıcı’ya onursal başkanlık verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
06-09 Mayıs 2008 tarihleri arasında V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
28 Kasım 2008’de yapılan genel kurulu izleyen beşinci dönem yönetim kurulu toplantısında dernek başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Dicle, başkan yardımcılığını Prof. Dr. Figen Doran’ın üstlenmeleri oy birliği ile benimsenmiştir.
Aynı yönetim kurulu toplantısında Dernekle tıp eğitimi ana bilim dalları arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik olarak Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalları Eşgüdüm Kurulunun oluşturulması kabul edilmiştir.
04-05 Haziran 2009 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Denizli’de Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu yapılmıştır.
02-05 Haziran 2010 tarihleri arasında VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Aydın’da düzenlenmiştir.
Derneğimizin 2010 yılındaki genel kurulu 29 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları içerisinde tarihçede tanımlanan bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve Tıp Eğitimi Dünyası dergisi aracılığıyla tıp eğitimi alanındaki üretimlerin paylaşılması yer almaktadır. Derneğimiz ülkemizde ulusal tıp eğitimi kongrelerini düzenleyen tek kuruluş niteliğindedir. Bunun yanı sıra, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki ilgili paydaşlarla iletişimin kurulması ve sürdürülmesi, gerekli konulardaki görüşlerin paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması genel faaliyetlerimiz arasında sayılabilir.
Bu arada, şu anda hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve 05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz “Topluma Dayalı Tıp Eğitimi/Eğitim Araştırmaları Sempozyumu”nun ilk duyurusunu da sizin aracılığınızla yapmış olalım.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Tüzüğümüz gereğince Dernekler Kanunu hükümlerince üye olmaları konusunda engeli bulunmayan tıp fakültelerinin çalışmakta olan veya emekli öğretim üyeleri, tıp fakültesi mezunları ve öğrencileri, tıp eğitiminin gelişimine katkı sağlayabilecek uygun nitelikteki kişiler Derneğimize üye olabilmektedir. Şu anda çoğunluğunu tıp fakültelerinin öğretim elemanlarının oluşturduğu 251 üyemiz var. Ülkemizdeki tıp fakültelerinin 36’sından üyelerimiz mevcut.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Derneğimiz bir uzmanlık derneği olmadığı için böyle bir oran vermek olası değil. Ancak, şu anda tıp fakültelerimizdeki tıp eğitimi ana bilim dallarında çalışanların çok büyük bir kısmının Derneğimizin üyesi olduklarını söyleyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurullarımız iki yılda bir yapılmakta ve yönetim kurulu da bu sırada seçilmektedir. Üyeliğe kabuller, üyelik başvurusunun yapılmasının ardından gelen ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmaktadır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından geçtiğimiz yıl yayın yaşamını elektronik dergi olarak sürdürmesi kararı alınan Tıp Eğitimi Dünyası yayınlanmaktadır. Derginin elektronik yayını için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülmekte olup, kısa bir süre sonra yeni sayılarının yayını hedeflenmektedir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Dernek üyelerimiz belirli bir uzmanlık alanından gelmemektedir, Türkiye’deki hemen hemen her uzmanlık alanından üyelerimiz vardır ve şu anda yeterlilik kurulumuz bulunmamaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin temel gelir kaynaklarını kongre ve sempozyum ve kurs katılım ücretleri, üye aidatları ve TÜBİTAK, yerel yönetimler gibi kurum ve kuruluşların verdiği destekler oluşturmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu soruya branş olarak değil de, tıp eğitiminin gelişimi açısından çok önemli bulduğumuz tıp eğitimi ana bilim dalları açısından bakacak olursak; halen tıp fakültelerimizin tıp eğitimi bilim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinimi olduğunu söylemek mümkündür.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1999

Üye Sayısı:
251

Yayınlar:
Tıp Eğitimi Dünyası

Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. 35340 İnciraltı/İzmir

Telefon:
(232) 412 46 81

Web Adresi:
www.teged.org (http://www.teged.org)

Derneğin Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Gökhan Erpek

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Berna Musal

Genel Sekreter:
Öğr. Gör. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Sayman:
Öğr. Gör. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Akile Büke
Doç. Dr. Erol Gürpınar
Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak
Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Sedef Gidener
Prof. Dr. İlgi Şemin
Doç. Dr. Halil İbrahim Durak
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-tip-egitimini-gelistirme-dernegi-74-0-162.html

erol hocama saygılar