PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi


tususev
02-04-2012, 13:09
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü; Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) ile sağlıkta insan kaynakları eğitim kapasitesinin artırılmasını, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini ve mesleki gelişimlerinin devamını sağlamayı amaçlamaktadır. Geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin bazı sınırlılıkları (mekan, zaman, ulaşım problemi vb.) ve yüksek maliyet nedeniyle yürütülmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle USES sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitimlerinin desteklenmesi için Ankara'da Hıfzıssıhha Mektebi bünyesinde uzaktan eğitim merkezi olarak kurulmuştur. Sağlık personeline yönelik uzaktan eğitimler 2006 yılından bu yana sürdürülmektedir. Sistemde sunulan eğitimlerin amacı, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini sağlamaktır. USES tarafından sunulmuş ve sunulmakta olan eğitimler aşağıda özetlenmiştir: http://www.stetuskop.com/images/icon_minus.gifMicrosoft Office Eğitimi
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Personelinden oluşan toplam 285 kişiye internet üzerinden temel düzeyde bilgisayar kullanımına yönelik eğitimler (Microsoft Office Word 2003 ve Microsoft Office Excel 2003) verilmiştir.
http://www.stetuskop.com/images/icon_minus.gifTemel Yönetim Becerileri Eğitimi (TYBE)
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında yönetici pozisyonundaki ya da yönetici adayı personele verilmiştir. Bu eğitimler;

Bir Ekibi Yönetmek,
Bugünün Lideri,
Değişim Yönetimi,
Öğrenen Organizasyon,
Performans Yönetimi,
Problem Çözme Teknikleri,
Proje Yönetimi,
Takım Çalışması,
Temel Finans Bilgisi,
Temel Finans Analizi ve
Temel Yönetim Becerileri

Ayrıca TYBE, aile hekimliği uygulamasına geçen 11 pilot ildeki aile hekimlerine uzaktan eğitime uyumlarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Aile hekimlerine uygulanan program; TYBE eğitim modülündeki Bir Ekibi Yönetmek, Problem Çözme Teknikleri ve Takım çalışması derslerinden oluşmaktadır.
Temel Yönetim Becerileri Eğitimleri ayrıca il kalite koordinatörlerinden toplam 120 kişiye verilmiştir.

http://www.stetuskop.com/images/icon_minus.gifİleri Yönetim Becerileri Eğitimi
Bu eğitimde yer alan konu başlıklarından 4 ayrı modül hazırlanarak taşra teşkilatında çalışan personele verilmiştir. Bu modüller;

Personel ve Ofis Yönetimi
Başhemşirelikte Yönetim ve Liderlik
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik
Aile Hekiminin yanında çalışan personel eğitimi şeklindedir.


http://www.stetuskop.com/images/icon_minus.gifSağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Sertifika Programları
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık yöneticilerine ve hastane yöneticilerine yönelik “Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Sertifika Programları” düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından “Sağlık Yöneticiliği Sertifika Programı” ve “Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı” ı yürütülmektedir. Bu eğitimler ile, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır. Sağlık Yöneticiliği Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki yöneticilere, Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı ise hastane yöneticilerine verilmektedir. Bu sertifika programları değişik üniversitelerden alanlarında uzman ve akademisyenlerden oluşan 22 kişilik eğitimci kadrosu ile yürütülmektedir. Bu programların süresi, üçer aylık üç dönem halinde toplam dokuz aydır.
http://www.stetuskop.com/images/icon_minus.gifAnne Sütü ile Beslenme Danışmanlık Eğitimi
Anne Sütü ile Beslenme Danışmanlık Eğitimi; içeriği Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim ortamına aktarılan ve toplam 10 dersten oluşan bir eğitimdir. Öncelikle Sağlık Bakanlığının birinci basamak sağlık kuruluşları, doğumevleri ve devlet hastanelerinde çalışan ebe, hemşire ve AÇSAP şube müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.
http://www.stetuskop.com/images/icon_minus.gifHemşirelik Hizmetleri Yönetim Eğitimi
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi“ konusunda eğitim verilmiştir. Hemşirelik hizmetleri yönetimiyle ilgili verilecek eğitimlere altyapı oluşturmak amacıyla Temel Yönetim Becerileri Eğitimi başlatılmıştır. Eğitim; Problem Çözme Teknikleri, Takım Çalışması ve Temel Yönetim Becerileri derslerinden oluşmaktadır. Bu eğitimle, Sağlık Bakanlığı kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, hemşire yöneticiler için gereksinim duyulan beceri ve yetkinliklerin sağlanması hedeflenmiştir.

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü; Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) ile sağlıkta insan kaynakları eğitim kapasitesinin artırılmasını, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini ve mesleki gelişimlerinin devamını sağlamayı amaçlamaktadır. Geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin bazı sınırlılıkları (mekan, zaman, ulaşım problemi vb.) ve yüksek maliyet nedeniyle yürütülmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle USES sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitimlerinin desteklenmesi için Ankara'da Hıfzıssıhha Mektebi bünyesinde uzaktan eğitim merkezi olarak kurulmuştur. Sağlık personeline yönelik uzaktan eğitimler 2006 yılından bu yana sürdürülmektedir. Sistemde sunulan eğitimlerin amacı, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini sağlamaktır. USES tarafından sunulmuş ve sunulmakta olan eğitimler aşağıda özetlenmiştir:

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (TYBE)
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında yönetici pozisyonundaki ya da yönetici adayı personele verilmiştir. Bu eğitimler;

Bir Ekibi Yönetmek,
Bugünün Lideri,
Değişim Yönetimi,
Öğrenen Organizasyon,
Performans Yönetimi,
Problem Çözme Teknikleri,
Proje Yönetimi,
Takım Çalışması,
Temel Finans Bilgisi,
Temel Finans Analizi ve
Temel Yönetim Becerileri

Ayrıca TYBE, aile hekimliği uygulamasına geçen 11 pilot ildeki aile hekimlerine uzaktan eğitime uyumlarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Aile hekimlerine uygulanan program; TYBE eğitim modülündeki Bir Ekibi Yönetmek, Problem Çözme Teknikleri ve Takım çalışması derslerinden oluşmaktadır.
Temel Yönetim Becerileri Eğitimleri ayrıca il kalite koordinatörlerinden toplam 120 kişiye verilmiştir

İleri Yönetim Becerileri Eğitimi
Bu eğitimde yer alan konu başlıklarından 4 ayrı modül hazırlanarak taşra teşkilatında çalışan personele verilmiştir. Bu modüller;

Personel ve Ofis Yönetimi
Başhemşirelikte Yönetim ve Liderlik
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik
Aile Hekiminin yanında çalışan personel eğitimi şeklindedir.

Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Sertifika Programları
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık yöneticilerine ve hastane yöneticilerine yönelik “Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Sertifika Programları” düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından “Sağlık Yöneticiliği Sertifika Programı” ve “Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı” ı yürütülmektedir. Bu eğitimler ile, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır. Sağlık Yöneticiliği Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki yöneticilere, Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı ise hastane yöneticilerine verilmektedir. Bu sertifika programları değişik üniversitelerden alanlarında uzman ve akademisyenlerden oluşan 22 kişilik eğitimci kadrosu ile yürütülmektedir. Bu programların süresi, üçer aylık üç dönem halinde toplam dokuz aydır

Anne Sütü ile Beslenme Danışmanlık EğitimiAnne Sütü ile Beslenme Danışmanlık Eğitimi; içeriği Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim ortamına aktarılan ve toplam 10 dersten oluşan bir eğitimdir. Öncelikle Sağlık Bakanlığının birinci basamak sağlık kuruluşları, doğumevleri ve devlet hastanelerinde çalışan ebe, hemşire ve AÇSAP şube müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir

http://uses.gov.tr/images/icon_minus.gifHemşirelik Hizmetleri Yönetim EğitimiSağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi“ konusunda eğitim verilmiştir. Hemşirelik hizmetleri yönetimiyle ilgili verilecek eğitimlere altyapı oluşturmak amacıyla Temel Yönetim Becerileri Eğitimi başlatılmıştır. Eğitim; Problem Çözme Teknikleri, Takım Çalışması ve Temel Yönetim Becerileri derslerinden oluşmaktadır. Bu eğitimle, Sağlık Bakanlığı kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, hemşire yöneticiler için gereksinim duyulan beceri ve yetkinliklerin sağlanması hedeflenmiştir.

http://uses.gov.tr/egitimler.aspx