PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sağlık Bakanlığı Yönetmelikler


tususev
09-20-2012, 21:50
Yönetmelikler
İlgili doküman için tıklayınız. (http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-50227/h/yoni.pdf)

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği 2005 (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-470/uremeye-yardimci-tedavi-uyte-merkezleri-yonetmeligi-200-.html)
Kozmetik Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-472/kozmetik-yonetmeligi.html)
Atama Nakil Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı Personel Gn.Md.) (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-473/atama-nakil-yonetmeligi-saglik-bakanligi-personel-gnmd.html)
Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-475/kalitsal-kan-hastaliklarindan-hemoglobinopati-kontrol-p-.html)
Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-482/saglik-bakanligi-trafik-hizmetleri-doner-sermaye-isletm-.html)
Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatım Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Hükümler) (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-483/gemi-adamlarinin-egitim-belgelendirme-sinav-vardiya-tut-.html)
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-484/basbakanlik-kriz-yonetim-merkezi-yonetmeligi.html)
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-486/mal-bildiriminde-bulunulmasi-hakkinda-yonetmelik.html)
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-487/sabotajlara-karsi-koruma-yonetmeligi.html)
Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-490/kadro-ihdasi-serbest-birakma-ve-kadro-degisikligi-ile-k-.html)
Nüfüs Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-491/nufus-planlamasi-hizmetlerini-yurutme-yonetmeligi.html)
Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-493/aday-memurlarin-yetistirilmesine-dair-genel-yonetmelik.html)
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-494/saglik-bakanligina-bagli-saglik-kurumlari-ile-esenlendi-.html)
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-495/ozurluluk-olcutu-siniflandirmasi-ve-ozurlulere-verilece-.html)
Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-497/dis-protez-laboratuarlari-yonetmeligi.html)
Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-499/saglik-bakanligi-aday-memurlarinin-yetistirilmelerine-i-.html)
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-500/devlet-memurlarinin-tedavi-yardimi-ve-cenaze-giderleri-.html)
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-501/hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulanan-ozel-saglik-kurul-.html)
Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruşları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-502/guzellik-ve-estetik-amacli-saglik-kuruslari-hakkinda-yo-.html)
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-503/genetik-hastaliklar-tani-merkezleri-yonetmeligi.html)
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-504/doner-sermayeli-kuruluslar-ihale-yonetmeligi.html)
Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-505/nufus-planlamasi-hizmetlerini-yurutecek-personelin-egit-.html)
Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma , Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-506/saglik-bakanligina-bagli-egitim-kurumlarini-hizmete-acm-.html)
Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-507/halkin-saglik-egitimi-yonetmeligi.html)
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-hizmetleri-yonetmeligi.html)
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-512/afetlere-iliskin-acil-yardim-teskilati-ve-planlama-esas-.html)
Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-516/saglik-bakanligi-hizmetici-egitim-yonetmeligi.html)
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-517/saglik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-yonetmeligi.html)
Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-518/kanser-kayit-merkezi-yonetmeligi.html)
Kaplıcalar Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-520/kaplicalar-yonetmeligi.html)
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-524/saglik-bakanligi-disiplin-amirleri-yonetmeligi.html)
Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-525/saglik-bakanligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html)
Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-526/kan-urunlerinin-ruhsatlandirilmasina-dair-yonetmelik.html)
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-527/kanser-erken-teshis-ve-tarama-merkezleri-yonetmeligi.html)
“CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-528/ce-uygunluk-isaretinin-urune-ilistirilmesine-ve-kullani-.html)
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-529/uygunluk-degerlendirme-kuruluslari-ile-onaylanmis-kurul-.html)
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-530/urunlerin-piyasa-gozetimi-ve-denetimine-dair-yonetmelik.html)
İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-534/iyi-laboratuvar-uygulamalarinin-denetlenmesi-ve-calisma-.html)
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-535/iyi-laboratuvar-uygulamalari-prensipleri-ve-test-labora-.html)
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-536/olcu-ve-olcu-aletlerinin-metrolojik-kontrolleri-icin-ge-.html)
Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-537/uluslararasi-birimler-sistemine-dair-yonetmelik.html)
Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-538/nufus-planlamasi-hizmetlerini-yurutecek-personelin-egit-.html)
Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-539/akupunktur-tedavisi-uygulanan-ozel-saglik-kuruluslari-i-.html)
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-541/sozlesmeli-saglik-personeli-atama-ve-nakil-yonetmeligi.html)
Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-545/beseri-tibbi-urunler-bilimsel-danismanlik-kurulu-ve-kom-.html)
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-546/beseri-tibbi-urunler-imalathaneleri-yonetmeligi.html)
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-547/beseri-tibbi-urunlerin-tanitim-faaliyetleri-hakkinda-yo-.html)
İlkyardım Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-552/ilkyardim-yonetmeligi.html)
Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-553/egitim-personelinin-nitelik-ve-secim-esaslari-hakkinda-.html)
Hasta Hakları Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-555/hasta-haklari-yonetmeligi.html)
Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-557/madde-bagimliligi-ve-tedavi-merkezleri-yonetmeligi.html)
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-558/kamu-personeli-ve-bunlarin-emeklilerinin-yurt-disinda-t-.html)
Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-559/tani-ve-tedavi-protokolleri-etik-kurulu-hakkinda-yonetm-.html)
Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-560/organ-ve-doku-nakli-hizmetleri-yonetmeligi.html)
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-561/surucu-davranislarini-gelistirme-egitimi-yonetmeligi.html)
Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-562/optisyenlik-muesseseleri-hakkinda-yonetmelik.html)
Sağlik Bakanlıgı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (09/05/2004 tarih ve 25457 sayılı Resmi Gazete) (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-563/saglik-bakanligi-teftis-kurulu-yonetmeligi-09052004-tar-.html)
Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-564/dogal-mineralli-sular-hakkinda-yonetmelik.html)
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-566/odeme-gucu-olmayan-vatandaslarin-tedavi-giderlerinin-de-.html)
Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-567/dis-protez-teknisyenligi-meslek-belgesi-verilmesi-hakki-.html)
Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-568/halk-sagligi-alaninda-haserelere-karsi-ilaclama-usul-ve-.html)
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-569/insani-tuketim-amacli-sular-hakkinda-yonetmelik.html)
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html)
KOZMETiK YÖNETMELiGi (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-573/kozmetik-yonetmeligi.html)
Ambulans Hizmetleri Yonetmeligi (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3664/ambulans-hizmetleri-yonetmeligi.html)
Seriri Ve Gidai Taharriyat Ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3968/seriri-ve-gidai-taharriyat-ve-tahlilat-yapan-masli-team-.html)
Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3969/agiz-ve-dis-sagligi-hizmeti-sunulan-ozel-saglik-kurulus-.html)
Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3970/radyoloji-radyom-ve-elektrikle-tedavi-muesseseleri-hakk-.html)
Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3971/fizyoterapi-ve-bunlara-benzer-muesseseler-hakkinda-niza-.html)
Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi İle İlgili Mevzuat (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3972/psiko-teknik-degerlendirme-merkezi-ile-ilgili-mevzuat.html)
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3978/ceza-muhakemesinde-beden-muayenesi-genetik-incelemeler-.html)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4031/oyuncaklar-hakkinda-yonetmelik.html)
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4132/vucuda-yerlestirilebilir-aktif-tibbi-cihazlar-yonetmeli-.html)
İn-Vitro (Vücut Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4133/in-vitro-vucut-disinda-kullanilan-tibbi-tani-cihazlari-.html)
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4958/bulasici-hastaliklar-surveyans-ve-kontrol-esaslari-yone-.html)
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-5264/on-mali-kontrol-islemleri-yonergesi.html)
Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7089/saglik-bakanligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html)
Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7092/saglik-bakanligi-hizmetici-egitim-yonetmeligi.html)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7094/kamu-kurum-ve-kuruluslarina-aciktan-kura-ile-atanacak-b-.html)
Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7096/sozlesmeli-saglik-personeli-disiplin-kurullari-hakkinda-.html)
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7097/sozlesmeli-saglik-personeli-atama-ve-nakil-yonetmeligi.html)
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7098/mal-bildiriminde-bulunulmasi-hakkinda-yonetmelik.html)
Atama ve Nakil Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7100/atama-ve-nakil-yonetmeligi.html)
Rshmb Sicil Amirleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7142/rshmb-sicil-amirleri-yonetmeligi.html)
Rshmb Disiplin Amirleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7143/rshmb-disiplin-amirleri-yonetmeligi.html)
Rshmb Atama ve Görevde Yükselma Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7144/rshmb-atama-ve-gorevde-yukselma-yonetmeligi.html)
Rshmb Hizmet Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7145/rshmb-hizmet-yonetmeligi.html)
Rshmb Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7146/rshmb-doner-sermaye-gelirlerinden-ek-odeme-yapilmasina-.html)
Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş ve Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavlarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7162/bakanliklar-ve-basbakanlik-bagli-kuruluslari-avrupa-bir-.html)
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7200/kanser-erken-teshis-ve-tarama-merkezleri-yonetmeliginde-.html)
Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7202/kanser-kayit-merkezi-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmas-.html)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7257/aile-hekimligi-pilot-uygulamasi-hakkinda-yonetmelik.html)
Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7261/saglik-bakanligi-trafik-hizmetleri-doner-sermaye-isletm-.html)
Kaplıcalar Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7274/kaplicalar-yonetmeligi.html)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7285/aile-hekimligi-pilot-uygulamasi-hakkinda-yonetmelikte-d-.html)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7286/aile-hekimligi-pilot-uygulamasi-kapsaminda-saglik-bakan-.html)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7287/aile-hekimligi-pilot-uygulamasi-hakkinda-yonetmelikte-d-.html)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7288/aile-hekimligi-pilot-uygulamasi-hakkinda-yonetmelikte-d-.html)
Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış Ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7911/ortez-protezleri-ismarlama-olarak-ureten-veveya-uygulay-.html)
Disiplin Amirliği Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8065/disiplin-amirligi-yonetmeligi.html)
Özel Hastaneler Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8160/ozel-hastaneler-yonetmeligi.html)
Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8161/ayakta-teshis-ve-tedavi-hizmeti-sunulan-ozel-saglik-kur-.html)
Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8961/kordon-kani-bankaciligi-yonetmeliginde-degisiklik-yapil-.html)
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanligi-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html)
Hemşirelik Kanununun 4 üncü Maddesine Dayanılarak hazırlanan Hemşirelik Yönetmeliği Yayımlanmıştır (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10070/hemsirelik-kanununun-4-uncu-maddesine-dayanilarak-hazir-.html)
Terapötik Afrez Merkezleri Hakkında Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10082/terapotik-afrez-merkezleri-hakkinda-resmi-gazetede-yayi-.html)
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10093/uremeye-yardimci-tedavi-uygulamalari-ve-uremeye-yardimc-.html)
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10376/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeligi.html)
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Son Değişiklerle Beraber) (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html)
Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10995/ucucu-maddelerin-zararlarindan-insan-sagliginin-korunma-.html)
İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11260/insan-doku-ve-hucreleri-ile-bunlarla-ilgili-merkezlerin-.html)
Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11290/mezarlik-yerlerinin-insasi-ile-cenaze-nakil-ve-defin-is-.html)
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11521/ozurluluk-olcutu-siniflandirilmasi-ve-ozurlulere-verile-.html)
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12284/saglik-bakanligina-bagli-saglik-tesisleri-ve-universite-.html)
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12530/ozel-hastaneler-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-d-.html)
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12531/ayakta-teshis-ve-tedavi-yapilan-ozel-saglik-kuruluslari-.html)
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR. (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12606/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-y-.html)
Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-14716/dis-protez-laboratuvarlari-yonetmeliginde-degisiklik-ya-.html)
Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-14954/organ-ve-doku-nakli-hizmetleri-yonetmeligi.html)
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-15070/diyaliz-merkezleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yap-.html)
SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-15227/saglik-bakanligi-bagli-kuruluslari-hizmet-birimlerinin-.html)
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-16212/saglik-hizmetlerinde-iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-.html)
SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-16213/saglik-mesleklerinin-uygulanmasindan-dolayi-ugranilan-z-.html)