PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız :  'İlker Belek'ten elinizi çekin'


tususev
04-13-2013, 14:37
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün, “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’nin bir basın açıklamasını okuduğu için” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Belek’in işine son vermek istemesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde 11 Nisan 2013 tarihinde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, HASUDER, Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Üniversite Konseyleri Derneği ve Van Öğretim Elemanları Derneği tarafından yapılan basın açıklamasına, TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi Sözcüsü Prof. Dr. Raşit Tükel, SDÜ Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Eroğlu ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yanı sıra çok sayıda dernek, sendika, meslek odası ve siyasi parti temsilcileri ile üyeleri katıldı.

YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞRILDI
“Üniversitede Hukuksuzluğa ve Baskılara Son” yazılı pankartın taşındığı basın açıklamasında sık sık “Rektör İstifa”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İlker Belek Yalnız Değildir”, “Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek” sloganları atıldı ve üniversite yönetimi istifaya çağırıldı. Basın açıklamasına öğretim üyeleri, asistan hekimler, tıp öğrencileri ve üniversite çalışanları da katılarak Doç. Dr. İlker Belek’e destek verdi.
Ortak basın açıklaması metni ise TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen tarafından okundu.

Açıklamada şunlar dile getirildi:
“Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Belek Halk Sağlığı alanında son derece önemli bir akademisyendir. Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı bir ikinci soruşturma ile işine son verilmek isteniyor. Olay esastan yanlıştır. Ancak soruşturma özgürce düşünce açıklama, akademisyen bağımsızlığı ve üniversite teamüllerine tamamen aykırı olmanın yanı sıra hukuk dışı bir uygulama olarak da karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden önce soruşturma belirsiz kişilerin şikayet dilekçeleriyle başlatılmıştır. Bu kişiler özel yaşamı ihlal ederek Belek’e ait kişisel yazışmaları dilekçeye eklemişlerdir. Rektörlük ise bu kişiler için savcılığa suç duyurusunda bulunmak yerine Belek hakkında soruşturmacı atayarak süreci başlatmıştır. Dolayısı ise Rektörlük de hukuk karşısında soruşturulması gereken kurum durumuna düşmüştür.
Ancak buna benzer yıldırma ve baskı uygulamaları AKP’nin özellikle son üç yılında tekil olaylardan çıkmış ve çok yaygınlaşmıştır. Üniversitelerde ilerici, aydın, yurtsever, sola açık bilim insanları ağır bir baskı altına alınmıştır. Baskı genellikle usulsüz ve haksız soruşturmalarla yürütülmektedir. Biz aşağıda imzası olan meslek örgütleri, sendika ve dernekler olarak yapılan uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde sürecin takipçisi olacağımızı ve bu uygulamadan sorumlu olanları tarih önünde suçlu ilan edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. İlker Belek üniversitenin onurudur. Elinizi ondan çekin.
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası TTB, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği), Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Üniversite Konseyleri Derneği, Van Öğretim Elemanları Derneği..” (ANTALYA)
http://evrensel.net/news.php?id=54021