PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : usmle


fuchsia
05-24-2009, 01:29
USMLE

(The United States Medical Licensing Examination)

The United States Medical Licensing Examination (USMLE) üç aşamalı (Step 1,2 ve 3) bir sınav olup A.B.D. dışında alınan tıp eğitiminin A.B.D.’de denkliğinin kabul edilmesi için gereklidir.

USMLE A.B.D.’deki eyaletlerin tıp kurullarının oluşturduğu Federation of State Medical Boards (FSMB) ile tıp alanında sınav yapmaya yetkili diğer bir kuruluş olan National Board of Medical Examiners (NBME) tarafından organize edilmekte ve bu kurullara ek olarak yabancı ülkelerde tıp eğitimi görenlerin diploma denkliği ile ilgili bir komisyon olan Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) in katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

USMLE doktorların bilgileri, kavramları ve tıp ilkelerini, hasta tedavisinde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirebilme yeteneklerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmış bir sınavdır. Sınavın üç aşaması da birbirini tamamlayıcı içeriktedir. Sınav ile ilgili bilgilere www.usmle.org adresinden de ulaşabilirsiniz.

Sınav Aşamaları:

USMLE sınavı üç aşamadan oluşmaktadır:

Step 1’in amacı temel sağlık, hastalık ve tedavi mekanizmaları ile ilgili temel biyomedikal kavramları anlama ve uygulama düzeyini değerlendirmedir. Step 1, anatomi, davranış bilimleri, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji ve psikoloji dalları ile beslenme, genetik vb. konuları içeren sorulardan oluşmaktadır. Test soruları genellikle grafik ve tabloları yorumlama, patolojik ve normal örnekleri tanımlama ve temel klinik tıp bilgisinin uygulanması konuludur.

Ellişer soruluk 7 ayrı soru bloğundan, toplamda da 350 sorudan oluşan bu sınav için tanınan süre 8 saattir. Sekiz saatlik süreye toplam 1 saatlik molalar dâhildir. Her 50 soruluk blok için 1'er saatlik süreler tanınmaktadır. Cevapları kontrol etmek amaçlı geri dönüş sansınız sadece yapmakta olduğunuz soru bloğu için vardır. Sorular gruplanmış halde, belli konulardan peş peşe seklinde değil, farklı konulardan karışım seklindedir. Molalarınızı sadece bloklar arasında alabilirsiniz. Genel olarak direkt bilgi, fakat klinik bağlamda sorgulanır.

ABD'deki tıp öğrencilerinin çoğunluğu sınavın bu basamağına, tıp eğitimlerinin ikinci senelerinin sonunda girerler.

Step 2, hasta tedavisi için gerekli olan koruyucu ve önleyici tıp ile klinik tıp bilgisini anlama ve uygulama seviyesini değerlendirmeyi amaçlar. Step 2 soruları, iç hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, koruyucu tıp, psikiyatri, cerrahi ve diğer yatılı tedavi yolları hakkındadır. Test soruları genellikle klinik vaka örneklerinden oluşur. Verilen örneklerde teşhis, hastalık mekanizmasının tanımlanması, tedavi ile ilgili bilgiyi ölçme amaçlı sorular sorulmaktadır.

Kırkaltışar soruluk 8 ayrı soru bloğundan, toplamda da 370 sorudan oluşan bu sınav için tanınan süre, toplam 1 saatlik mola hakkiniz dâhil, 9 saattir. Sınav kuralları Step 1 ile aynıdır. Bu stepte, soruların başındaki açıklamaların dikkatli okunması çok önemlidir, çünkü sorularda 3 farklı çoktan seçmeli format kullanılmaktadır. Klasik, 5 seçenekli test soruları haricinde, 26 seçeneğe kadar sorulabilen esleştirme soruları da mevcuttur. Bir başka farklı soru biçimi ise; birden fazla seçeneğin doğru olduğu ve bunların işaretlenmesinin beklenildiği “pick N” formatıdır.

Ayrıca, 2004 yılından itibaren Step 2'de yapılmaya başlanan CS (Clinical Skill) sınavı da, Step 3 CS formatında olan, 10-12 vakadan oluşan, bilgisayar tabanlı vaka simülasyon türündedir ve bu sınav da, Step 3 gibi, sadece ABD'deki test merkezlerinde yapılmaktadır.

Step 3 ise hastalarla ilişkilerde bireysel sorumluluğa verilen önem ile ayakta yapılan tedaviler ile ilgili bilgi düzeyini belirleme amaçlıdır. Sınav sırasında bir doktorun çalışması sırasında yapması gereken temel görevler ile ilgili sorular ve bir de bilgisayar destekli vaka simülasyonları yer almaktadır.

USMLE; ana hatları itibariyle – 3. aşamanın faklılığı hariç - TUS’dan kolay bir sınavdır. Türkiye’de TUS’a hazırlananlar klasik TUS kaynakları ile hazırlandıkları durumda rahatlıkla ilk iki aşamayı geçebilirler. Ya da İngilizce USMLE hazırlık kaynaklarını almaları gerekir. Bu kitaplarla ilgili detaylı değerlendirmeler aşağıda linki bulunan sitelerde bulunabilir.

Yaklaşık 500 çoktan seçmeli sorunun olduğu bilgisayar destekli sınav 2 günlük bir sınavdır. İlk 1,5 gün içinde test soruları cevaplandırılır, ardından da 9 adet, bilgisayar tabanlı vaka simülasyon sorusundan oluşan sınav yapılır. Sınavın test sorularından oluşan ilk kısmında, 30-60 dakika süre içinde cevaplanması gereken 25-50 soru arasında değişen bloklar vardır. Sorularda anlatılan klinik durum, ayrıntılı olarak, şekil, şema ve laboratuar verileriyle de desteklenir. Her soru bloğunda sorulanlar kendi içinde birbiriyle ilişkilidir, aynı vakadan birçok farklı soru sorulur. Bu kısmıyla Step1 ve 2'ye göre farklılık göstermektedir.

Sorular; o anda doktorun, sağlık merkezinde, doktor ofisinde, evinde, hastanede veya acil departmanında olduğu gibi, farklı farklı varsayımlar içerisinde sorulur ve o konuma göre cevap vermesi beklenir. Adayın, hangi tür sağlık merkezinde olduğu, pozisyonu ve olanakları ile şartlarının neler olduğu önceden, soru bloğunun basında adaya verilir.

Bilgisayar destekli vaka simülasyonu formatındaki sorular Step 3'te, yeni uygulamaya konmuştur ve sınavın son 3 saat 45 dakikalık kısmını oluşturur. CCS (Computer-based Case Simulations) formatı adı verilen bu kısımda, adayın hasta hakkındaki klinik karar ve hükümleri, test formatına göre çok daha gerçekçi olmaktadır.

Step 1 ve 2'ye göre diğer bir farklılık ta, Step 3'te sorulan 4-5 seçenekli çoktan seçmeli sorularda olumsuz ve negatif ifadelerin de yer almasıdır. “En az, hangisi değildir? Bunların dışında kalan, hariç” gibi kelime ve grupları sorulabilir, fakat vurgulu olması ve dikkat çekmesi için büyük harflerle yazılır.

Adaylar sınavlara her ne kadar istedikleri kadar başvurup katılabilseler de, Step 1, 2 ve 3 sınavlarının tamamının 7 yıllık süre içerisinde verilmesi gerekmektedir. Geçilemeyen steplere yeniden başvuru için, aradan en az 60 günlük bir süre geçmesi zorunluluğu ve 1 yıllık periyotta aynı step için 3 defadan çok başvuru yapılamaması da, başvuru ve katılımdaki diğer sınırlamalardır.

Ocak aylarının ilk 2 haftasında Step 1, 2 CK ve 3 sınavları yapılmaz. ABD ile Kanada'da sınavların en yoğun yapıldığı dönemler ise, Mayıs-Temmuz arası ile Kasım-Aralık arası dönemlerdir.

Basarının faktörlerine gelince; USMLE'de yüksek skor elde edebilmeniz için bilgi düzeyinizi en yüksek seviyeye ulaştırmanızın yanı sıra, USMLE sınav soru tarzları hakkında da bilgili ve deneyimli olmanız gerekmektedir.

USMLE'de basarının diğer önemli faktörü ise sınavda zamanı iyi kullanmaktır.

***USMLE Step 1 veya 2'ye başvurabilmek için, başvuru anında veya sınava gireceğiniz tarih itibariyle;

· LCME Liaison Committee on Medical Education tarafından denkliği kabul edilmiş ABD veya Kanada'daki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak,

· AOA America Oteopathic Association tarafından denkliği kabul edilmiş bir Amerikan tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak,

· ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates tarafından denkliği kabul edilmiş ABD dışındaki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak, koşullarından birini taşıyor olmanız gerekmektedir.

Step 1 ve Step 2 için başvurularda; tıp eğitimini ABD ve Kanada'da almış olanlar NBME, diğer tıp fakültelerinden mezun olanlar ise ECFMG kanalını kullanabilirler.

***USMLE Step 3'e başvurabilmek için ise;

· Step 1 ve Step 2 sınavlarını geçmiş olmak,

· Tıp Doktoru (MD Medical Doctor) veya eşdeğer bir dereceye sahip olmak,

· Başvuruda bulunduğunuz lisans kurulunun istediği özellikleri taşıyor olmak,

· ABD dışındaki tıp fakülteleri mezunları için ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates tarafından istenen niteliklere sahip olmak, şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir.

Step 3 için başvurularda; eyaletler arası lisans başvuru şartları farklılıklar gösterdiğinden, başvuru yapacağınız eyaletin tıp kurulu ile temasa geçebilir veya FSMB Federation of State Medical Boards kanalını kullanabilirsiniz.

ECFMG sertifikasına ek olarak bazı eyaletler, yabancı adayların, FLEX Federation Licensing Examination'u geçmesini beklemektedirler. Eyalet tıp dairelerinin yönettiği, temel tıp bilimleri ve klinik uygulamaları içeren bu sınavlar, eyaletin başkentinde ve genellikle her yıl, Haziran ve Aralık aylarında yapılır.


Step 1 ve Step 2 için temasa geçilmesi gereken yetkili bilgileri:

NBME National Board of Medical Examiners

Examinee Support Services

3750 Market Street Philadephia, PA 19104-3190

Telephone : ( 215 ) 590-9700

Fax : ( 215 ) 590-9457

Website : http://www.nbme.org

Email : webmail@nbme.org


ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates

3624 Market Street Philadephia, PA 19104-2685

Telephone : ( 215 ) 386-5900

Fax : ( 215 ) 386-9196

Website : http://www.ecfmg.orgStep 3 için temasa geçilmesi gereken yetkili bilgileri:

FSMB Federation of State Medical Boards

Department of Examination Services

PO Box 619850 Dallas, TX 75261-9850

Telephone : ( 817 ) 868-4041

Fax : ( 817 ) 868-4098

Website : http://www.fsmb.org

Email : usmle@fsmb.orgUsmle hakkındaki tüm genel danışma soru ve sorunlarınız için:

USMLE Secreteriat

3750 Market Street Philadephia, PA 19104-3190

Telephone : ( 215 ) 590-9700

Email : webmail@nbme.orgBAŞVURU KOŞULLARI

Step 1 ve Step 2

Step 1 veya Step 2 ye başvurabilmek için sınava başvuru anında ve sınav zamanında aşağıdaki koşullardan birini taşıyor olmanız gereklidir:

Liaison Committee on Medical Education (LCME) tarafından denkliği kabul edilmiş A.B.D. veya Kanada’daki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak

American Osteopathic Association (AOA) tarafından denkliği kabul edilmiş bir Amerikan tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak

ECFMG tarafından denkliği kabul edilmiş A.B.D. dışındaki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak

Step 3

Step 3 başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekmektedir:

Başvuruda bulunduğunuz lisans kurulunun istediği özellikleri taşıyor olmak

Tıp doktoru (MD) veya eşdeğeri bir dereceye sahip olmak

Step 1 ve Step 2 sınavlarını geçmiş olmak

A.B.D. dışındaki tıp fakültelerinin mezunları için ECFMG tarafından istenen nitelikleri taşıyor olmak


BAŞVURU İŞLEMLERİ

Step 1 ve Step 2

Tıp eğitimini A.B.D. ve Kanada’da almış olanlar NBME, diğer tıp fakültelerinden mezun olanlar ise ECFMG kanalıyla başvurabilirler.

Step 3

Step 3 başvuruları FSMB veya lisans almak için başvurulacak eyaletteki tıp kuruluna yapılmaktadır. Başvuru şartları eyaletler arasında değişmektedir. Bu nedenle başvuruda bulunulacak eyalet tıp kurulu ile bağlantı kurulması önerilmektedir.

Test Merkezleri

USMLE testleri Sylvan Learning Systems’in 80 i aşkın ülkede 500’den fazla test merkezi aracılığıyla yapılmaktadır.

Ücretler

Oldukça pahalı bir sınav sayılır. Toplamda yaklaşık 7.000 – 10.000 USD’ye mal oluyor. Fiyatlar aşağıdadır.

USMLE 1 $660+140

USMLE 2ck $660+155 (USMLE 3 $570 + travel [only if H-visa sought])

USMLE 2cs $1200 + travel

ERAS $185

NRMP $90

State license $240

Interviews $1000 + travel

ESTIMATED TOTAL $5,000 + travel to the US (two trips if H-visa sought - one for USMLE 3, one for CSA with interviews)Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler:

www.amerikadaogrenim.com/exams/usmle.php

www.ecfmg.org

www.kirtok.com

www.ecfmg.org

www.fsmb.org

www.nbme.org

www.lcme.org

www.testprepreview.com/usmle_practice.htm (usmle'de sorulan sorulara örnekler)

www.studentdoc.com/usmle.html

www.umed.med.utah.edu/usmle/index.cfm

fuchsia
05-24-2009, 01:31
Practice Questions
1. Which of the following is not a specific element of duodenal ulcers?

A. Primarily affects males
B. Occasional malignancy
C. Can lead to weight gain
D. Affects people over 65

2. Which of the following is not a specific element of Hepatitis C?

A. Vaccine available
B. May be transmitted with sexual contact
C. Inflammation of the liver
D. Lifetime carrier

3. Which of the following Vitamins is not stored in the Liver?

A. Vitamin A
B. Vitamin B
C. Vitamin C
D. Vitamin D

4. Which of the following is not a contributor to a condition of ascites?

A. Elevated levels of aldosterone
B. Hypertension
C. Low levels of albumin
D. Elevated levels of angiotension I

5. Which of the following drugs is a histamine blocker and reduces levels of gastric acid?

A. Omeprazole (Prilosec)
B. Metoclopramide (Reglan)
C. Cimetidine (Tagamet)
D. Magnesium Hydroxide (Maalox

6. Which of the following drugs is an antacid?

A. Omeprazole (Prilosec)
B. Metoclopramide (Reglan)
C. Cimetidine (Tagamet)
D. Magnesium Hydroxide (Maalox)

7. Which of the following drugs is a dopamine antagonist?

A. Omeprazole (Prilosec)
B. Metoclopramide (Reglan)
C. Cimetidine (Tagamet)
D. Magnesium Hydroxide (Maalox)

8. Another name for the Whipple procedure is a ________.

A. Cholangiopancreatography
B. Pancreatoduodenectomy
C. Cholangiogram
D. Cholecystogram

9. Which of the following microorganisms has been linked to Parotitis?

A. Staphylococcus aureus
B. Schistosoma
C. Wucheria bancrofti
D. Trypanosoma cruzi

10. What type of cell releases somatostatin?

A. b cells
B. a cells
C. plasma cells
D. D cells

11. What type of cell releases glucagon?

A. b cells
B. a cells
C. plasma cells
D. D cells

12. What type of cell releases insulin?

A. b cells
B. a cells
C. plasma cells
D. D cells

13. Another name for the (Billroth II)procedure is a ________.

A. Gastrojejunostomy
B. Gastroduodenostomy
C. Cholangiogram
D. Cholecystogram

14. Another name for the (Billroth I)procedure is a ________.

A. Gastrojejunostomy
B. Gastroduodenostomy
C. Cholangiogram
D. Cholecystogram

15. Which of the following arteries supplies blood primarily to the Midgut?

A. IMA
B. Celiac
C. SMA
D. Axillary

16. Which of the following is not considered a right of medication?

A. Dose
B. Time
C. Route
D. Limit

17. Another name for the Myenteric plexus is the ________.

A. Submucosal plexus
B. Branchial plexus
C. Auerbach's plexus
D. Lumbar plexus

18. Which of the following enzyme breaks down starches to maltose.

A. Amylase
B. Lipase
C. Trypsinogen
D. Pepsin

19. Which of the following is not considered an H2 blocker?

A. Ranitidine (Zantac)
B. Famotidine (Pepcid)
C. Cimetidine (Tagament)
D. Sucralfate (Carafate)

20. Which of the following drugs aids in gastric emptying?

A. Cisapride (Propulsid)
B. Ranitidine (Zantac)
C. Famotidine (Pepcid)
D. Tranylcypromine sulfate (Parnate)

Answer Key
1. D
2. A
3. C
4. D
5. C
6. D
7. B
8. B
9. A
10. D
11. B
12. A
13. A
14. B
15. C
16. D
17. C
18. A
19. D
20. A

bturkuaz
05-24-2009, 01:33
anaaaam bu sorular ne böyle ya.:D:D wazgeçtim hülya bekle beni birlikte gidelim:D:Dhangi ülke diosun:D:D

fuchsia
05-24-2009, 01:34
bunlar ornek soru 4 şık ne gzl ya bayıldım:)
amerıkaya gıdelım maaslarda gzl begendım ben:)

fuchsia
05-24-2009, 01:35
Practice Questions
1. Which of the following is not a muscle identified in the rotator cuff?

A. Teres Major
B. Teres Minor
C. Infraspinatus
D. Supraspinatus

2. Which of the following is not a component of the unhappy triad?

A. MCL
B. PCL
C. ACL
D. Medial Meniscus

3. Which of the following is not included in the femoral triangle?

A. Femoral Artery
B. Femoral Nerve
C. Femoral Vein
D. Femoral Ligament

4. Which of the following is not a component of the carotid sheath?

A. Cranial nerve X
B. Common carotid artery
C. Internal jugular vein
D. Cranial nerve IX

5. Which of the following spinal dermatome level corresponds with the landmark of the inguinal ligament?

A. T10
B. L1
C. L3
D. L5

6. Which of the following nerves innervates the deltoid?

A. Radial
B. Cranial nerve XI
C. Subscapular
D. Axillary

7. Wrist extensors are primarily controlled by what nerve?

A. Radial
B. Ulnar
C. Median
D. Tibial

8. Adductor pollicis in the hand is controlled by which nerve?

A. Radial
B. Ulnar
C. Median
D. Tibial

9. Which of the following arteries is the most frequent site of coronary artery stenosis?

A. LCA
B. RCA
C. LAD
D. PD

10. Which of the following nerves is not directly linked to the L2-L3 spinal level?

A. Tibial
B. Obturator
C. Femoral

11. Which of the following passageways contain the maxillary nerve and blood vessels?

A. Stylomastoid foramin
B. Inferior orbital fissure
C. Foramen ovale
D. Carotid canal

12. Which of the following passageways contain the facial nerve and blood vessels?

A. Stylomastoid foramin
B. Inferior orbital fissure
C. Foramen ovale
D. Carotid canal

13. Which of the following passageways contain the internal carotid artery?

A. Foramen rotundum
B. Condylar canal
C. Foramen ovale
D. Carotid canal

14. Which of the following is the most common site of disc herniation?

A. C6-7
B. T12-L1
C. L4-5
D. L5-S1

15. Which of the following ligaments is not found in the knee?

A. Patellar ligament
B. Oblique popliteal ligament
C. Arcuate popliteal ligament
D. Deltoid ligament

16. Which of the following nerves innervates the teres minor muscle?

A. Subscapular nerve
B. Suprascapular nerve
C. Axillary nerve
D. Pectoral nerve

17. Which of the following nerves innervates the pronator teres muscle?

A. Radial
B. Median
C. Musculocutaneous
D. Ulnar

18. Which of the following supplies the muscles of the perineum?

A. Pudendal nerve
B. Sciatic nerve
C. Femoral nerve
D. Tibial nerve

19. Which of the following eye muscles rotates the eye downward and away from midline?

A. Inferior oblique
B. Superior oblique
C. Inferior rectus
D. Superior rectus

20. Which of the following eye muscles rotates the eye upward and toward midline?

A. Inferior oblique
B. Superior oblique
C. Inferior rectus
D. Superior rectus

Answer Key
1. A
2. B
3. D
4. D
5. B
6. D
7. A
8. B
9. C
10. A
11. B
12. A
13. D
14. D
15. D
16. C
17. B
18. A
19. B
20. D

bturkuaz
05-24-2009, 01:41
amerika olur walla:Dmacera dolu amerikaaaa:D:D-rafetin şarkısı wardı hatırlarsan:D:D-o memo die başlayan hani:D:Dgülçincim ya sorulara bak ne dersin amerika yeni başlangıçlar için nasıl olur:D:Dbizim burda kıymetiimizi pek bilen yok belkiöm orda yine plaketlere alışırız:D

fuchsia
05-24-2009, 01:44
Practice Questions
1. Which of the following structures contains genes for enzymes and antibiotic resistance?

A. Plasmid
B. Pilus
C. Capsule
D. Plasma Membrane

2. Which of the following is the most important structure related to microbial attachment to cells?

A. Flagellum
B. Plasmid
C. Peptidoglycan
D. Glycocalix

3. Which of the following is not a gram-negative bug?

A. Clostridium perfringens
B. Vibrio cholerae
C. Escherichia coli
D. Bordetella pertussis

4. Which of the following is not true related to endotoxins?

A. Endotoxins are secreted from cells.
B. Can be linked to Meningococcemia
C. Produced by gram negative microorganisms
D. Can cause fever

5. Which of the following microorganisms stain well?

A. Escherichia coli
B. Legionella pneumophila
C. Treponema
D. Chlamydia

6. Which of the following microorganisms are not matched correctly with the appropriate isolation media?

A. Fungi - Sabourand's agar
B. Neisseria gonorrhoeae – Pink colonies media
C. Haemophilus influenzae – Chocolate agar
D. Mycobacterium tuberculosis - Lowenstein-Jensen agar

7. Which of the following diseases and bacteria are matched up incorrectly?

A. Cellulitis – Pasteurella multocida
B. Tularemia – Francisella tularensis
C. Gastritis – Heliobacter pylori
D. Lyme disease – Yersinia pestis

8. Which of the following diseases and bacteria are matched up incorrectly?

A. Treponema pallidum – Syphilis
B. Tinea nigra – Cladosporium werneckii
C. Borrelia burgdorferi – Lyme disease
D. Yersinia enterocolitica – Diptheria

9. Which of the following is not true concerning Staphylococcus aureus?

A. S. aureus is related to inflammation.
B. S. aureus can cause pneumonia
C. S. aureus can lead to acute bacterial endocarditis
D. S. aureus does not make coagulase

10. Which of the following signs and symptoms is not linked to Haemophilus influenzae?

A. Otitis media
B. Pneumonia
C. Malaria
D. Epiglottis

11. The Tsetse fly is a transmission factor for which of the following organisms?

A. Trichomonas vaginalis
B. Trypanosoma gambiense
C. Entamoeba histolytica
D. Toxoplasma

12. The Ixodes tick is a transmission factor for which of the following organisms?

A. Trichomonas vaginalis
B. Leishmania donovani
C. Babesia
D. Giardia lamblia

13. Chagas' disease is commonly treated with Nifurtimox and is linked to the ____ microorganism.

A. Naegleria
B. Schistosoma
C. Wucheria bancrofti
D. Trypanosoma cruzi

14. Which of the following is not fungal related?

A. Cryptococcus neoformans
B. Candida albicans
C. Tinea nigra
D. Chlamydiae

15. Which of the following is not a DNA virus?

A. Adenovirus
B. Calicivirus
C. Papovirus
D. Poxvirus

16. Which of the following is not a RNA virus?

A. Reovirus
B. Orthomyxovirus
C. Deltavirus
D. Herpesvirus

17. Which of the following viruses is not a double strand linear DNA virus?

A. Poxvirus
B. Papovavirus
C. Adenovirus
D. Herpesvirus

18. Which of the following viruses is not a single strand linear RNA virus?

A. Togavirus
B. Retrovirus
C. Bunyavirus
D. Picornavirus

19. The Tzanck test is not used on which of the following viruses?

A. VZV
B. HSV-2
C. HHV-8
D. HSV-1

20. Which of the following microorganisms has not been linked to UTI's?

A. E. coli
B. Pseudomonas
C. Klebsiella
D. Haemophilus

Answer Key
1. A
2. D
3. A
4. A
5. A
6. B
7. D
8. D
9. D
10. C
11. B
12. C
13. D
14. D
15. B
16. D
17. B
18. C
19. C
20. D

fuchsia
05-24-2009, 01:45
Practice Questions
1. Which of the following is not associated with Wilson's disease?

A. Asterixis
B. Basal ganglia
C. Cirrhois
D. Pancreatitis

2. Which of the following is not associated with Reye's syndrome?

A. Coma
B. Hyperglycemia
C. Influenza B
D. Fatty liver tissue

3. Emphysema is not linked to which of the following terms?

A. Blue Bloater
B. Dyspnea
C. Liver cirrhosis
D. Tachycardia

4. Guillian-Barre' is not linked to which of the following statements?

A. Infections often present.
B. Greater initial upper extremity deficits
C. Increased CSF protein levels
D. Hypertension

5. Pancoast's tumor is not linked to which of the following statements?

A. Horner's syndrome
B. Anhidrosis
C. Cervical plexus involvement
D. Arthritis

6. Wermer's syndrome is considered a?

A. MEN type I
B. MEN type II
C. MEN type III
D. MEN type IV

7. Which of the following is not a cause of acute pancreatitis?

A. Hyperlipidemia
B. Ethanol
C. Steroids
D. Hypotension

8. Which of the following is not directly related with Alzheimer's disease?

A. Senile plaques
B. Diabetes mellitus
C. Tangles
D. Dementia

9. Which of the following is not directly related with Horner's syndrome?

A. Miosis
B. Malaise
C. Ptosis
D. Anhidrosis

10. Which of the following is not directly related with Goodpasture's syndrome?

A. Hematuria
B. Anemia
C. Adrenal atrophy
D. Hemoptysis

11. Which of the following is not directly related with Hasimoto's thyroiditis?

A. Hypothyroidism
B. Slow onset
C. Neuropathy
D. Autoimmune disease

12. Which of the following is not a causative agent with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion?

A. Pulmonary disorders
B. TBI
C. Drug induced
D. HIV

13. Which of the following is not a type of embolus?

A. Air
B. Bacteria
C. Tumor
D. Viral

14. Which of the following is not directly related with Buerger's disease?

A. Claudication
B. Thromboangitis obliterans
C. Night sweats
D. Poor tolerance of cold

15. Which of the following is not directly related with Kawasaki disease?

A. Lymphadenitis
B. Fever
C. Arthritis
D. Conjunctiva

16. Which of the following is not directly related with Pericarditis?

A. Conjunctiva
B. SLE
C. Uremia
D. Rheumatic fever

17. Which of the following is not directly related with pheochromocytoma?

A. Pallor
B. Perspiration
C. Decreased blood pressure
D. Headaches

18. Which of the following is not directly related with Sarcoidosis?

A. Interstitial fibrosis
B. Elevated levels of ACE
C. RA
D. Obstructive lung disease

19. Which of the following is not a risk factor for hypertension?

A. Genetics
B. Obesity
C. Youth
D. Smoking

20. Which of the following is not a characteristic of MS?

A. Nystagmus
B. Elevated IgE levels
C. Optic neuritis
D. Tremors

Answer Key
1. D
2. B
3. A
4. B
5. D
6. A
7. D
8. B
9. B
10. C
11. C
12. D
13. D
14. C
15. C
16. A
17. C
18. D
19. C
20. B

fuchsia
05-24-2009, 01:45
Practice Questions
1. Which of the following syndromes corresponds to: A failure of neutrophils to generate an immune response and lab values indicate elevated IgE levels?

A. Job's syndrome
B. Wiskott-Aldrich syndrome
C. Carcinoid syndrome
D. Mallory-Weiss syndrome

2. Which of the following syndromes corresponds to: right sided valvular disease and diarrhea?

A. Job's syndrome
B. Wiskott-Aldrich syndrome
C. Carcinoid syndrome
D. Mallory-Weiss syndrome

3. Which of the following syndromes corresponds to: lab values indicate elevated IgA levels and presence of thrombocytopenia?

A. Job's syndrome
B. Wiskott-Aldrich syndrome
C. Carcinoid syndrome
D. Mallory-Weiss syndrome

4. Which of the following syndromes corresponds to: presence of arthritis and commonly found in males?

A. Reiter's syndrome
B. Sjogren's syndrome
C. Kartagener's syndrome
D. Ehlers-Danlos syndrome

5. Which of the following syndromes corresponds to: immotile sperm and presence of reoccurring sinusitis?

A. Reiter's syndrome
B. Sjogren's syndrome
C. Kartagener's syndrome
D. Ehlers-Danlos syndrome

6. Which of the following syndromes corresponds to: presence of arthritis, xerophthalmia and commonly found in females?

A. Reiter's syndrome
B. Sjogren's syndrome
C. Kartagener's syndrome
D. Ehlers-Danlos syndrome

7. Which of the following syndromes corresponds to: excessive movement occurring at joints and loose skin?

A. Reiter's syndrome
B. Sjogren's syndrome
C. Kartagener's syndrome
D. Ehlers-Danlos syndrome

8. Which of the following syndromes corresponds to: hematuria, glomerulonephritis and pulmonary dysfunction?

A. Brown-Sequard syndrome
B. Thoracic outlet syndrome
C. Angelman's syndrome
D. Goodpasture's syndrome

9. Which of the following syndromes corresponds to: presence of ipsilateral motor loss and contralateral spinothalmic tract damage?

A. Brown-Sequard syndrome
B. Thoracic outlet syndrome
C. Angelman's syndrome
D. Goodpasture's syndrome

10. Which of the following syndromes corresponds to: C8/T1 nerve involvement and weakness in hand muscles?

A. Brown-Sequard syndrome
B. Thoracic outlet syndrome
C. Angelman's syndrome
D. Goodpasture's syndrome

11. Which of the following syndromes corresponds to: maternal genetic phenotype syndrome?

A. Brown-Sequard syndrome
B. Thoracic outlet syndrome
C. Angelman's syndrome
D. Goodpasture's syndrome

12. Which of the following syndromes corresponds to: Abnormal development of the 3rd and 4th (Pharyngeal pouches)?

A. Acute coronary syndrome
B. ARDS
C. Budd-Chiari syndrome
D. DiGeorge's syndrome

13. Which of the following syndromes corresponds to: leads to an increased risk of stroke?

A. Acute coronary syndrome
B. ARDS
C. Budd-Chiari syndrome
D. DiGeorge's syndrome

14. Which of the following syndromes corresponds to: abdominal pain, ascites, and hepatic vein occulsions?

A. Acute coronary syndrome
B. ARDS
C. Budd-Chiari syndrome
D. DiGeorge's syndrome

15. Which of the following syndromes corresponds to: increased pulmonary permeability and fluid entering the lung space?

A. Acute coronary syndrome
B. ARDS
C. Budd-Chiari syndrome
D. DiGeorge's syndrome

16. Which of the following syndromes corresponds to: can be caused by high doses of Tetracyclines?

A. Dubin-Johnson syndrome
B. Fanconi's syndrome
C. Edward's syndrome
D. Cri-du-chat syndrome

17. Which of the following syndromes corresponds to: caused by poor liver excretion?

A. Dubin-Johnson syndrome
B. Fanconi's syndrome
C. Edward's syndrome
D. Cri-du-chat syndrome

18. Which of the following syndromes corresponds to: chromosomal deficit of #5?

A. Dubin-Johnson syndrome
B. Fanconi's syndrome
C. Edward's syndrome
D. Cri-du-chat syndrome

19. Which of the following syndromes corresponds to: chromosomal deficit of #18?

A. Dubin-Johnson syndrome
B. Fanconi's syndrome
C. Edward's syndrome
D. Cri-du-chat syndrome

20. Which of the following syndromes corresponds to: chromosomal deficit of #13?

A. Dubin-Johnson syndrome
B. Patau's syndrome
C. Edward's syndrome
D. Down syndrome

Answer Key
1. A
2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. D
8. D
9. A
10. B
11. C
12. D
13. A
14. C
15. B
16. B
17. A
18. D
19. C
20. B

fuchsia
05-24-2009, 01:46
Practice Questions
1. Which of the following is not a side effect of the cholinoreceptor blocker (Atropine)?

A. Increased pulse
B. Urinary retention
C. Constipation
D. Mydriasis

2. Which of the following is not a side effect of the Ace Inhibitor (Captopril)?

A. Rash
B. Angioedema
C. Cough
D. Congestion

3. Which of the following is not a side effect of the Vasodilator (Nifedipine)?

A. Nausea
B. Flush appearance
C. Vertigo
D. Sexual dysfunction

4. Which of the following is not a side effect of the Sympathoplegics (Clonidine)?

A. Hypertension
B. Asthma
C. Dry oral cavity
D. Lethargic behavior

5. Which of the following is not a side effect of the Dieuretics (Loop dieuretics)?

A. Alkalosis
B. Nausea
C. Hypotension
D. Potassium deficits

6. Which of the following is not an effect of the drug (Isoflurane)?

A. Elevated lipid levels
B. Nausea
C. Increased blood flow to the brain.
D. Decreased respiratory function

7. Which of the following is not an effect of the drug (Midazolam)?

A. Amnesia
B. Decreased respiratory function
C. Anesthetic
D. Dizziness

8. Which of the following is not an effect of the drug (Clozapine)?

A. Agranulocytosis
B. Antipsychotic
C. Used for Schizophrenia
D. Increased appetite

9. Which of the following is not treated with (Epinephrine)?

A. Renal disease
B. Asthma
C. Hypotension
D. Glaucoma

10. Which of the following is not treated with (Ephedrine)?

A. COPD
B. Hypotension
C. Congestion
D. Incontinence

11. Which of the following are not treated with Barbiturates?

A. Seizures
B. Hypotension
C. Insomnia
D. Anxiety

12. Which of the following are not treated with opoid analgesics like (dextromethorphan and methadone)?

A. Pulmonary Edema
B. Cough suppression
C. Sedation
D. Pain

13. Which of the following are not treated with Hydrochlorothiazide?

A. CHF
B. HTN
C. Nephritis
D. Hypercalciuria

14. Which of the following are not treated with Nifedipine?

A. Angina
B. Arrhythmias
C. Htn
D. Fluid retention

15. Which of the following are not treated with Methotrexate?

A. Sarcomas
B. Leukemias
C. Ectopic pregnancy
D. Rheumatic fever

16. Which of the following are not treated with Prednisone?

A. Cushing's disease
B. Testicular cancer
C. Lympthomas
D. Chronic leukemias

17. Which of the following are not treated with Dexamethasone?

A. Inflammation
B. Asthma
C. Addison's disease
D. Wilson's disease

18. Which of the following are not treated with Lansoprazole?

A. Zollinger-Ellison syndrome
B. Gastritis
C. Hypertension
D. Reflux

19. Which of the following is the antidote for the toxin Heparin?

A. Protamine
B. Methylene blue
C. N-acetylcysteine
D. Glucagon

20. Which of the following is the antidote for the toxin Copper?

A. Glucagon
B. Aminocaproic acid
C. Atropine
D. Penicillamine

Answer Key
1. B
2. D
3. D
4. B
5. B
6. A
7. D
8. D
9. A
10. A
11. B
12. C
13. C
14. D
15. D
16. B
17. D
18. C
19. A
20. D

fuchsia
05-24-2009, 01:47
Practice Questions
1. Which of the following is the mRNA start codon in most cases?

A. UAA
B. AGU
C. AUG
D. UGA

2. Which of the types of RNA is the smallest?

A. mRNA
B. tRNA
C. rRNA

3. Which of the following is not considered a pyrimidine?

A. C
B. T
C. U
D. G

4. Which of the following is paired correctly?

A. A-G
B. C-G
C. A-U
D. G-T

5. Which of the following characterizes a Western blot?

A. Antibody/protein hybridization
B. DNA/RNA combination
C. RNA transcription
D. Polymerase chain reaction

6. Which of the following is the approximate prevalence ratio for cystic fibrosis?

A. 1: 25,000
B. 1: 5,000
C. 1: 2,000
D. 1: 800

7. Which of the following divisions of cell growth precedes Mitosis in the cell cycle?

A. G
B. G
C. S
D. G0

8. Down syndrome is directly linked to a genetic abnormality of chromosome?

A. XXII
B. XXI
C. XIIX
D. XV

9. Which of the following is a characteristic of the Hardy-Weinberg law?

A. Mating between species occurs at a set rate.
B. Migration is a considerable factor.
C. Mutation occurs at the locus
D. Genotype selection does not occur at the locus

10. Which of the following is not a characteristic of Hurler's syndrome?

A. Autosomal recessive condition
B. Associated with delayed mental development
C. Spasticity
D. Corneal deficits

11. Which of the following is not a characteristic of Krabbe's disease?

A. Autosomal recessive condition
B. Spasticity
C. Nausea
D. Optic nerve deficits

12. Which of the following is not a characteristic of Fabry's disease?

A. X-linked disease
B. Low levels of alpha-galactosidase A
C. Profound muscular weakness
D. Increased levels of ceramide trihexoside

13. Which of the following is not a characteristic of Sickle Cell Anemia?

A. More common in African Americans
B. Autosomal dominant
C. Mutation in beta-globin
D. Intense chronic pain

14. Which of the following is not a characteristic of the Southern blot?

A. DNA hybridization
B. Use of a filter and film combination
C. Activated by antigen/antibody reactions
D. Uses a DNA sample

15. Which of the following is not a characteristic of S-adenosyl-methionine?

A. May be associated phosphocreatine
B. Considered a rate limiting enzyme of glycolysis
C. Aids in the transfer of methyl
D. Byproduct of Methionine and ATP combination

16. Which of the following is not an activated carrier?

A. ATP
B. SAM
C. TPP
D. GMP

17. The end product of the TCA cycle produces ____ NADH.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

18. How many ATP are required to transform pyruvate into glucose?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

19. Which of the following is not a derivative of the amino acid (Tryptophan)?

A. Melatonin
B. Serotonin
C. Creatine
D. Niacin

20. Pompe's disease is a type ___ glycogen storage disease.

A. I
B. II
C. III
D. IV

Answer Key
1. C
2. B
3. D
4. B
5. A
6. C
7. A
8. B
9. D
10. C
11. C
12. C
13. B
14. C
15. B
16. D
17. A
18. B
19. C
20. B

fuchsia
05-24-2009, 01:47
Practice Questions
1. Prothrombin is a ____ globulin and is produced by the _____.

A. Alpha, Kidney
B. Alpha, Liver
C. Beta, Kidney
D. Beta, Liver

2. The right coronary artery divides to form the posterior interventricular artery and the ___ artery.

A. Marginal
B. LVC
C. RVC
D. LAD

3. Blood flowing into the cardiac veins enters the _______ next.

A. Coronary Sinus
B. Left Ventricle
C. Right Ventricle
D. Left Atrium

4. If you are using a stethoscope and trying to detect the tricuspid valve which of the following would be the best location?

A. Within 2 inches of the xyphoid process
B. On the right side of the sternum
C. On the left side of the sternum near the midpoint
D. On the left side of the sternum near the midpoint of the sixth rib

5. Which of the following occurs during ventricular systole?

A. Increased aortic pressure
B. Increased ventricular volume
C. Dup heart sound
D. P wave

6. Which of the following occurs during ventricular diastole?

A. Increased aortic pressure
B. Increased ventricular volume
C. Lub heart sound
D. T wave

7. The innermost layer of a blood vessel is lined with _______ ______ cells

A. Simple squamous
B. Stratified squamous
C. Simple cuboidal epithelium
D. Stratified cuboidal epithelium

8. Angiotension can directly cause the release of ____ from the adrenal cortex.

A. Renin
B. Aldosterone
C. Calcitonin
D. Thyroxine

9. Cardiac output is the product of ____ and ____.

A. HR and Disastolic pressure
B. HR and Stroke Volume
C. HR and EF
D. Diastolic and Systolic pressure

10. Pulmonary edema is most like associated with a failing _____ _____.

A. Right atrium
B. Left atrium
C. Right ventricle
D. Left ventricle

11. Which of the following is the first branch off the aortic arch?

A. Common carotid
B. Brachiocephalic
C. Right Subclavian
D. Thoracic

12. The brachiocephalic artery divides to form the right common carotid and the ____ ____ artery.

A. Left subclavian
B. Right subclavian
C. Left common carotid
D. Right thoracic artery

13. Which of the following arteries creates the left spenic, hepatic and gastric arteries?

A. Left sacral artery
B. Celiac artery
C. Suprarenal artery
D. Phrenic artery

14. Which of the following is not considered a major branch off of the descending thoracic aorta?

A. Mediastinal artery
B. Renal artery
C. Bronchial artery
D. Posterior intercostals artery

15. Which of the following is not considered a major branch off of the abdominal aorta?

A. Phrenic artery
B. Common iliac artery
C. Gonadal artery
D. Mediastinal artery

16. Which of the following is not considered a major branch off of the femoral artery?

A. Superficial pudendal arteries
B. Deep external pudendal arteries
C. Superficial circumflex iliac artery
D. Deep circumflex iliac artery

17. Which of the following is not considered a tributary of the portal vein?

A. Inferior mesenteric vein
B. Splenic vein
C. Left gastric vein
D. Subclavian vein

18. Inside the cranial cavity the vertebral arteries form the ____ artery.

A. Basilar
B. Common Carotid
C. MCA
D. PCA

19. Pulse pressure (pp) is considered the _____.

A. Difference between the systolic and diastolic pressure
B. The sum of the systolic and diastolic pressure
C. The inverse of the blood pressure
D. Half of the systolic pressure

20. _____ nerves can be found joining the SA and AV nodes in the heart.

A. Accelerator
B. Phrenic
C. Thoracic
D. Gastric

Answer Key
1. B
2. A
3. A
4. A
5. A
6. B
7. A
8. B
9. B
10. D
11. B
12. B
13. B
14. B
15. D
16. D
17. D
18. A
19. A
20. A

fuchsia
05-24-2009, 01:48
Practice Questions
1. Which of the following is the location where fertilization occurs?

A. Ovaries
B. Vagina
C. Uterus
D. Fallopian Tubes

2. Which of the following terms correspond with the phrase: a woman that is pregnant?

A. Gravida
B. Parity
C. Spermatogonia
D. Zona pellucida

3. Which of the following sign's may indicate pregnancy?

A. Chadwick's sign
B. Turner's sign
C. Virchow's sign
D. Kock's sign

4. Which of the following is not an associated change during the antepartum period?

A. Increased urination frequency
B. Increased respiratory requirements
C. Decreased basal metabolic rate
D. Goodell's sign

5. Which of the following matches the definition: abnormal placenta development covering the cervix?

A. Placenta Previa
B. Abruptio Placentae
C. Multigravida
D. Proliferative phase

6. Which of the following is not scored with the APGAR?

A. 0
B. Heart Rate
C. Color
D. Tone

7. Which of these is not considered a T.O.R.C.H. infection?

A. Rubella
B. Herpes
C. Cytomegalovirus
D. Croup

8. Which of the following develops into the ejaculatory duct and ductus deferens?

A. Paramesonephric duct
B. Mesonephric duct
C. Sympathetic duct
D. Parasympathetic duct

9. Which of the following is the result of poor fusion between the paramesonephric ducts in females?

A. Placenta Previa
B. Bicornuate uterus
C. Multigravida
D. Proliferative phase

10. Where does spermatogenesis occur?

A. Seminiferous tubules
B. Corpus spongiosoma
C. Prostate gland
D. Scrotum

11. The tip of the sperm is called the ____.

A. Head
B. Acrosome
C. Tail
D. Nucleus

12. Which of the following develops into: bone, connective tissue, blood, and the spleen?

A. Notochord
B. Endoderm
C. Mesoderm
D. Ectoderm

13. Which of the following is not a germ layer during the 3rd week of development?

A. Mesoderm
B. Ectoderm
C. Endoderm
D. Exoderm

14. The umbilical vein carries _____ blood.

A. Deoxygenated
B. Oxygenated

15. Ovulation occurs during which of the following phases?

A. Menstrual
B. Secretory
C. Proliferative
D. Follicle

16. Following fertilization the blastocyst secrets a hormone called?

A. Human Chorionic Gonadotropin
B. Oxytocin
C. FSH
D. LH

17. Progesterone is secreted from a female's _____ to help the implanted embryo and continue the pregnancy.

A. Corpus luteum
B. Mesoderm
C. Endoderm
D. Thyroid

18. Which of the following is not appropriately matched with the term: Braxton Hicks contractions?

A. Painless
B. Intermittent contractions
C. Edema
D. Irregular

19. If a newborn exhibits a heart rate of 80 bpm the APGAR score should be?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

20. If a newborn exhibits blue extremities and the body is pink the APGAR score should be?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Answer Key
1. D
2. A
3. A
4. C
5. A
6. A
7. D
8. B
9. B
10. A
11. B
12. C
13. D
14. B
15. C
16. A
17. A
18. C
19. B
20. B

mdnisa
05-24-2009, 12:22
tesekürler dr hulyaa
yanlız eklemek istedigim bir sey var su anda verdiğin sorular step 1 soruları usmle formatı biraz değişti
bilgisayar ortamında yapıldıgı içinde daha kolay oldu
mesela bir hasta örneklemesi yapar ve acil desin evdesin hastanedesin diye belirtir yerini ve asagıda 8 secenek içinden hangilerini yaparsın diye sorar

bturkuaz
05-24-2009, 14:14
:D:D fellowun olcaz senin anlaşıldı mdnisa:D:Dkabul etmemek yok ama ona göre:D:Dsen de bizle alışverişe geleceksin:D:D

aysefatih
12-08-2009, 20:00
selam
ben fransa'da son sene tip okuyorum diplomami burda aldiktan sonra yani aile hekimi olarak yada çocuk doktoru pediatr olduktan sonra(3 yada 4sene sonra yani) turkiye'de doktorluk yapmak istiyorum.
bu durumda denklik sinavi geçmelimiyim?benim durumumda baska insanlar taniyormusunuz?
cevabin için tesekurler

drblood
12-08-2009, 20:26
selam
ben fransa'da son sene tip okuyorum diplomami burda aldiktan sonra yani aile hekimi olarak yada çocuk doktoru pediatr olduktan sonra(3 yada 4sene sonra yani) turkiye'de doktorluk yapmak istiyorum.
bu durumda denklik sinavi geçmelimiyim?benim durumumda baska insanlar taniyormusunuz?
cevabin için tesekurler
DENKLİKTE YENİ UYGULAMA
Yurtdışındaki Kurulumuzca tanınan üniversitelerden alınan Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarındaki diplomaların denklik işlemlerinde, 1997 yılından itibaren uygulanan zorunlu Seviye Tespit Sınavına yeni bir düzenleme getirildi.
YÖK Genel Kurulu’nun 18.08.2006 tarihli toplantısında kabul edilen yeni uygulamasına göre,
I-1997 yılından itibaren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 6. maddesi (b) bendi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavlarının uygulama esaslarını belirleyen Yürütme Kurulu kararlarının yürürlükten kaldırılmasına,
a)Sağlık Bilimleri alanında (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık) yurtdışından alınan diplomaların denklik işleminin yapılabilmesi için zorunlu olan Seviye Tespit Sınavı uygulamasına son verilmesine,
b)Kurulumuzca ve İlgili ülke eğitim makamlarınca tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işlemi için yapılan başvuruların reddedilmesine,
c)Diploma alınan kurumun tanınması koşuluyla, eğitim programının Türkiye’deki üniversitelerde verilmekte olan eğitim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve alanı açıkça tespit edilenlere denklik belgesi verilmesine,
d)Eğitim düzeyi ve içeriği konusunda tereddüt olması halinde ilgili adayların, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek olan Seviye Tespit Sınavına alınmasına, Seviye Tespit Sınavına alınmasına karar verilen adaylara, sınavın her iki aşaması için sınav sayısı kısıtlaması getirilmemesine,
Temel Tıp Bilimleri eğitimini Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde, Diş Hekimliği Fakültelerinde ve Eczacılık Fakültelerinde başarı ile tamamlayarak Klinik Tıp Bilimleri eğitimini yurtdışında tamamlayarak Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği diploması alanlar ile Meslek Bilimleri eğitimini yurtdışında tamamlayarak Eczacılık diploması alanlardan Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adayların Seviye Tespit Sınavının Temel Tıp Bilimleri bölümünden (I. Aşamasından) muaf tutulmasına,
e)Seviye Tespit Sınavının I. Aşamasında başarılı olan adaylardan talep edenler ile, söz konusu sınavın II. Aşamasında başarısız olanlardan talep edenlere ön lisans denklik belgesi verilmesine,
f) “Seviye Tespit Sınavının II. Aşamasında başarılı olamayan adayların Türkiye’de lisans denklik tamamlama programına devam etmelerine ilişkin hükmün Yönetmelikten çıkarılmasının, Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanında yurtdışında almış oldukları eğitim süresi eksik olanların mezun oldukları üniversitelerde ya da yurtdışında denkliği kabul edilen üniversitelerin Tıp,Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde tamamlamalarına,
II- Belirlenen bu usulde yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sağlık Bilimleri alanında (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık) Diploma Denklik Belgesi alacak olanların 09-10 Eylül 2006 tarihinde yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavına (TUS) katılabilmelerine esas olmak üzere 28.08.2006 tarihine kadar müracaat süresi verilmesine,
Karar verilmiştir.
Bu karara göre; geçmiş tarihte işlem yapılanların başvurmaları halinde denklik müracaatları, Seviye Tespit Sınavına girip giremeyecekleri bakımından yeniden değerlendirilecektir.
Başvuruların, dilekçe ile aşağıdaki adrese yapılması gerekmektedir. Telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/ANKARA
Fax:266 50 60 266 47 59

drblood
12-08-2009, 20:28
http://www.yok.gov.tr/content/blogcategory/227/235/lang,tr_TR/

bu adresi de incelerseniz sanırım biraz fikir sahibi olursunuz...

dilerim yardımcı olabilmişimdir ;)