PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Asistan hekimlerin nöbetine sınır / 3 günde bir nöbet


tususev
04-26-2014, 04:47
Asistan hekimlerin bir süredir dile getirdikleri, fazla nöbet ve aşırı iş yükü gibi sorunlar için düzenlemeye gidildi.
26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine (http://www.memurlar.net/haber/465614/) göre, eğitim gören asistan hekimlere üç günden birden daha sık nöbet verilemeyecek
Yenilenen Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinin, "Tıp Uzmanlık öğrencisi" başlıklı 11. maddesi 7 fıkradan oluşuyor. Yönetmeliğin bu maddesinin 1 ve 2. fıkrası dışındaki tüm fıkralar yeni hükümler içermektedir.
İŞTE ASİSTAN HEKİMLERİN HAKLARINI BELİRTEN YENİ MADDE
MADDE 11 - (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.
(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.
(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.
(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.
(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.
(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.
(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.


http://www.memurlar.net/haber/465618/