www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! (http://www.stetuskop.com/index.php)
-   Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) (http://www.stetuskop.com/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Anatomi baş boyun yüz kasları /tüm tus soruları (http://www.stetuskop.com/showthread.php?t=6898)

drwho 12-28-2011 13:51

Anatomi baş boyun yüz kasları /tüm tus soruları
 
!!BAŞ BOYUN YÜZ BÖLGESİ KASLAR

1.Hangi kas mandibulaya tutunmaz? Eylül 97

A)M. genioglossus
B)M. hyologlossus
C)M. digastricus
D)M. mylohyoiedus
E)M. temporalis

CEVAP B

2.Ağız köşesini aşağıya çeken kas hangisidir? Nisan 99

A)M.Depressor angularis
B)M. Levator sup.
C)M. Levator inferior
D)M. Orbicularis oris
E)M. Zygomaticus

CEVAP A

3.N. Mandibularis tarafından innerve edilmeyen hangisidir? Eylül 99

A)M. tensor timpani
B)M. masseter
C)M. digastricus venter anterior
D)M. levator veli palatini
E)M. tensor veli palatini

CEVAP D

4.Omohyoid kas hangi sinir tarafından innerve edilir? Nisan 89

A)N. facialis
B)Pleksus brachialis
C)N. cervicalis transversalis
D)Ansa cervicalis
E)N. hypoglossus

CEVAP D

5.Duktus paratideus hangi kası delerek ağız boş-luğuna açılır? Nisan 2000

A)M. temporalis
B)M. masseter
C)M. buccinator
D)M. pterygoideus lateralis
eL M. pterygoideus medialis

CEVAP C

6.M. buccinator'u delerek geçen yapı hangisidir? Nisan 2002

A)Ductus parotideus
B)A. Facialis
C)A. Maxillaris
D)Ductus submandibularis
E)Ductus sublingualis

CEVAP A

7.Os occipitale'nin arka yüzüne tutunmayan kas hangisidir? Nisan 91

A)M. longus colli
B)M. obliques capitis superior
C)M. rectus capitis anterior
D)M. rectus capitis lateral is
E)M. longus capitis

CEVAP A

8.Masseter kasının üzerinde vertikal bir kesi yapıldığında hangisine ulaşılır? Eylül 89

A)G. Parotis
B)G. Sublingualis
C)G. Submaxillaris
D)G. Submandibularis
E)A. Axillaris

CEVAP A

9.Tortikollisi olan birinde lezyon hangi kastadır? Eylül 93

A)M. glossofaringeus
B)M. digastricus
C)M. masseter
D)M. omohyoideus
E)M. sternokleidomastoid

CEVAP E

10.Posterior boyun üçgeninde oluşumlardan hangisi yer almaz? Nisan 95 DİKKAT:TRİGONUMUN SINIRLARINDAKİ KASLARA VE İÇİNDEN ÖZEL OLUŞUM (SİNİR KANAL) GEÇEN KASLARA VE İÇİNDEN NE GEÇTİĞİNE DİKKAT EDİNİZ

A)M. omohyoideus
B)N. accessorius
C)N. supraelavieularis
D)A. occipitalis
E)A. transversus eervikalis

CEVAP A

*** Aşağıdakilerden hangisi musculus scalenus anterior’un ön yüzü ile yakın komşuluk yapar? Nisan 2010

A) Nervus accessorius
B) Nervus hypoglossus
C) Nervus phrenicus
D) Nervus laryngeus recurrens
E) Plexus brachialis’in kökleri

CEVAP C


Şu Anki Saat: 17:16

Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com