www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > TUS (TIPTA UZMANLIK SINAVI) , Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ve USMLE PLATFORMU > TUS Hazırlık / TUS Notları > Klinik Bilimler Konu ve Sorular > Pediatri

3145 (0 Kayıtlı Ve 3145 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 11-26-2009, 02:42   #1
lente
Popüler Üye
 
lente - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09.02.09
Mesajlar: 1.919
Tecrübe Puanı: 592
lente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond repute
Lightbulb YDUS İlkbahar / Çoc. Sağ. ve Hast.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
2009 - YDUS İlkbahar / Çoc. Sağ. ve Hast.

1. Preterm eylem ve preeklampsi tanısı nedeniyle
magnezyum sülfat ile tedavi edilen bir annenin
29 haftalık bebeğinde oluşan hipermagnezeminin
en sık karşılaşılan klinik bulgusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hipotoni B) Hepatik yetmezlik
C) Konvülsiyon D) Hipoglisemi
E) Oligo-anüri

2. Prematüre bebeklerde sıklıkla görülen geçici
hipotiroksineminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Annede guatr olması
B) İyot eksikliği
C) Perinatal hipoksi
D) Annenin ilaç kullanması
E) Hipotalamik-pitüiter aksın immatür olması

3. Prematüre yenidoğanlarda görülebilen intraventriküler
kanama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Büyük çoğunluğu doğum sırasında meydana
gelir.
B) 1. ayın sonundan itibaren doğum ağırlığı ne
olursa olsun nadir görülür.
C) Prematürelerde hemen hemen tümü, klinik belirti
verir.
D) Derecesi ne olursa olsun meydana geldikten
sonra iyileşse bile beyinde komplikasyon gelişir.
E) Doğum sonu 24.-48. saatler arasında transfontanel
ultrasonografi yapılırsa hemen hemen tümü
saptanabilir.

4. Otuz iki haftalık doğan ve tama yakın ağızdan beslenen
prematüre bir bebekte, postnatal 2. haftanın sonunda
karında şişlik, kusma ve apne atakları ortaya
çıkmıştır. Karın muayenesinde karnın duyarlı olduğu
gözlenmiştir. Laboratuvar incelemelerinde metabolik
asidoz ve trombositopeni saptanan bebekte kan basıncının
normal sınırlarda olduğu, aktif kanaması olmadığı
ve nötrofil sayısının normal olduğu saptanmıştır.
Çekilen karın grafisinde bağırsaklarda dilatasyon
ve pnömatozis intestinalis görülmüştür.
Nekrotizan enterokolit tanısı konulan bu bebeğin
evresi ve tedavisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?
Evre Tedavi
A) I medikal tedavi ile yakın izlem
B) II cerrahi tedavi
C) II medikal tedavi ile yakın izlem
D) III cerrahi tedavi
E) III medikal tedavi ile yakın izlem

5. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda masif pulmoner
hemorajiye neden olabilen hastalıklardan
biri değildir?
A) Enfeksiyon
B) Ağır hipoksi
C) Konjenital lober amfizem
D) Patent duktus arteriozus
E) Eritroblastozis fetalis

6. Otuz altı haftalık 2400 g doğmuş bir kız bebek annesinin
yanında izlenirken, 24. saatin sonunda konvülsiyon
benzeri hareketler ortaya çıkmıştır. Yapılan laboratuvar
incelemelerinde kan şekeri düzeyi 30 mg/dL
bulunmuştur.
Bu bebeğin tedavisinde ilk yaklaşım ne olmalıdır?
A) İntravenöz glukagon (150 μg/kg) verilmesi
B) 6-8 mg/kg/dakika glukoz infüzyonu başlanması
C) Formüla ile beslenmeye başlanması
D) 2 ml/kg % 10 dekstroz puşe edilmesi
E) Anneye, bebeği sık sık beslemesinin önerilmesi

7. Sistemik hipertansiyonu olan bir yenidoğanda
idrar miktarı düşük ve kreatinin hafif yüksek ise
aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin
kullanılması sakıncalıdır?
A) Beta blokör
B) Kalsiyum kanal blokörü
C) Furosemid
D) Klorotiazid
E) Kaptopril

8. Yenidoğan bir bebeğin muayenesinde aşağıdaki
göz bulgularından hangisinin saptanması acil
oftalmolojik muayene endikasyonudur?
A) İris kolobomu
B) Konjunktival hemoraji
C) Kırmızı refle
D) Lökokori
E) Aralıklı nistagmus

9. İntrauterin büyüme geriliği olan bir fetüste, aşağıdaki
hormonlardan hangisinin eksikliğinin bu
duruma yol açmış olması beklenir?
A) İnsülin
B) Büyüme hormonu
C) Tiroid stimüle edici hormon
D) Adrenokortikotropik hormon
E) Paratiroid hormon

10. Aşağıdakilerden hangisi, sistemik lupus eritematozuslu
bir gebenin bebeğinde beklenen komplikasyonlardan
biri değildir?
A) Kalp bloğu B) Hipoglisemi
C) Anemi D) Trombositopeni
E) Nötropeni

11. Trombositopeni saptanan yenidoğan bir bebeğin
annesinde de trombositopeni olduğu belirleniyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neonatal alloimmün trombositopeni
B) Neonatal otoimmün trombositopeni
C) Kasabach-Merritt sendromu
D) İntrauterin enfeksiyon
E) Amegakaryositik trombositopeni

12. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda makrosefali
nedenlerinden biridir?
A) Aicardi sendromu
B) Prader-Willi sendromu
C) Sotos sendromu
D) Smith-Lemni-Opitz sendromu
E) Hallermann-Streiff sendromu

14. İki aylık bir erkek bebek sağlıklı çocuk muayenesi için
hastaneye getiriliyor. Öyküsünden babasında öğrenme
güçlüğü olduğu ve derisinde çok sayıda, birkaç
mm ile birkaç cm arasında tümör olduğu öğreniliyor.
Muayene sırasında anneye eşlik eden 10 yaşındaki
ağabeyde 8 adet, 2 cm-5 cm arasında açık kahverengi,
kenarları düzenli maküller dikkati çekiyor ve daha
önce çekilen orbital magnetik rezonans görüntülemede
orbital gliom tanısı konulduğu öğreniliyor. Bebekte
yapılan muayenede ise 6 adet, en küçüğü 1 cm olan
açık kahverengi maküller saptanıyor.
Bu bebekte tanı koyabilmek için aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?
A) Orbital magnetik rezonans görüntüleme
B) Periferik kan kromozom analizi
C) Sfenoid kemik bilgisayarlı tomografisi
D) Göz muayenesi
E) Bu bulgular tanı koymak için yeterlidir.

15. Boy kısalığı, davranış problemleri, konotrunkal
kalp anomalileri, yarık damak, timus ve paratiroid
aplazisi ya da hipoplazisi aşağıdaki mikrodelesyon
(ardışık gen) sendromlarından hangisinin
bulgularıdır?
A) 11p13 − WAGR
B) 22q11.2 – velokardiyofasiyal – DiGeorge
sendromu
C) 1p36 – 1p delesyon sendromu
D) 15q11 – q13 (pat) – Prader-Willi sendromu
E) 15q11 – q13 (mat) – Angelman sendromu

16. Tamamlayıcı beslenmeye başlama ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 6 ay civarında başlanır.
B) Balık, fındık gibi allerji potansiyeli yüksek besinlerden
kaçınılmalıdır.
C) Mineral emilimini artıracağından bol fitat alımı
önerilir.
D) Anne sütüne devam edilir.
E) Et, pirinç, buğday gibi çinko içeriği yüksek besinlerin
alımı önerilir.

17. Herhangi bir şikâyet belirtilmeyen ve fizik inceleme
bulguları da normal olan bir bebekte, aşağıdaki
durumların hangisinde ileri inceleme yapılması
gerekir?
A) 3000 g doğan ve 10. günde 2950 g olan bebek
B) Boyu 80 cm olan 12 aylık erkek bebek
C) Baş çevresi yaşına göre 10. persentilde olan bebek
D) Yaşa göre boyu % 89 olan bebek
E) Boya göre ağırlığı % 91 olan bebek

18. Aşağıdaki durumların hangisinde emzirme açısından
maternal mutlak kontrendikasyon yoktur?
A) Tifo B) Sıtma
C) Hepatit B taşıyıcılığı D) Septisemi
E) Aktif tüberküloz

19. Aşağıdakilerden hangisi selenyum eksikliğinde
gözlenen bulgulardan biridir?
A) Hiperkolesterolemi
B) Kardiyomiyopati
C) Mikrositik anemi
D) Dermatit
E) Saç ve deride hipopigmentasyon

20. Otuz iki haftalık, 1250 gram doğmuş ve genel
durumu iyi olan bir bebeğin rutin aşı şemasında
değişiklik yapılması gereken aşı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hepatit B aşısı
B) Oral polio aşısı
C) Difteri-tetanos-boğmaca aşısı
D) Haemophilus influenzae tip B aşısı
E) Aşı şemasında değişikliğe gerek yoktur.

21. Kızamık aşısı, aşağıdaki immün yetmezlik durumlarının
hangisinde kesin kontrendikedir?
A) Selektif IgA eksikliği
B) X e bağlı agamaglobulinemi
C) Kronik granülomatöz hastalık
D) Kompleman eksikliği
E) DiGeorge sendromu

22. Aşağıdaki durumların hangisinde kızamık-kızamıkçık-
kabakulak aşısı yapılmaz?
A) Aşılanacak kişinin tüberkülozlu olması
B) Aşılanacak kişinin emzirmesi
C) Aşılanacak kişinin annesinin gebe olması
D) Aşılanacak kişinin jelatine anafilaktik reaksiyonu
olması
E) Aşılanacak kişinin ağır immün yetmezliği olmaksızın
HIV ile enfekte olması

23. Resusitasyon sırasında kullanılan adrenalin hangi
yolla verilmemelidir?
A) İntrakardiyak B) Periferik damar yolu
C) Santral venöz yol D) Kemik içi yol
E) Endotrakeal

24. Kardiyopulmoner resusitasyon sonrası aşağıdakilerden
hangisi iyi prognoz belirtisidir?
A) Glaskow koma skalasının 5 ten düşük olması
B) Resusitasyon süresinin 25 dakikadan kısa
olması
C) Hipotansiyon
D) Beyin ödemi
E) Korneal refleksin olmaması

25. Pediatrik septik şokta, sıvı ve katekolaminlere
dirençli şok tablosundaki hastaya uygulanabilecek
en uygun destek tedavi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemodiafiltrasyon
B) Periton diyalizi
C) Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
D) Mekanik ventilasyon
E) Plazmaferez

26. Pediatrik mekanik ventilasyonda, hacim-kontrollü
ventilasyon yapıldığında aşağıdakilerden hangisi
ayarlanamaz?
A) Soluk süresi
B) FiO2 (inspire edilen oksijen konsantrasyonu)
C) Peak inspiratuvar basınç (PIP)
D) Tidal volüm (VT)
E) Hız

27. Aşağıdakilerden hangisi nabızsız elektriksel aktiviteye
neden olmaz?
A) Hipernatremi
B) Hipotermi
C) Hiperkalemi
D) Hipoksi
E) Perikardiyal tamponad

28. Kritik bir hastada, kemik içi yol açılacaksa öncelikle
aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?
A) Proksimal tibia
B) Distal tibia
C) Distal femur
D) Krista iliaka anterior superior
E) Krista iliaka posterior superior

29. Şoktaki hastalarda, aşağıdaki parametrelerden
hangisi dokulara oksijen sunumunun yetersiz olduğu
ve anaerobik metabolizmanın arttığını gösterir?
A) Beyin natriüretik peptid
B) Laktik asit
C) Bikarbonat
D) Prokalsitonin
E) Amonyak

30. Kafa içi basınç artışına bağlı pons ve orta beyin
herniasyonu gelişmiş hastalarda aşağıdakilerden
hangisi beklenmez?
A) Deserebre pozisyon
B) Pupiller orta hatta
C) Pupil reaktivitesinin kaybolması
D) Hiperpne
E) İpsilateral anizokori

31. Diffüz beyin hasarı olan ve hafif hipotermi uygulanan
bir hastada bu tedaviye bağlı olarak beklenen
yan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyin ödeminde artış
B) Gastrointestinal kanama
C) Ritm bozukluğu
D) Ekstremitelerde gangren
E) Hiperventilasyon

32. Aktif kömür, aşağıdakilerden hangisinin neden
olduğu akut zehirlenmelerde yarar sağlar?
A) Siyanür B) Digoksin C) Lityum
D) Kurşun E) Demir

33. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde,
kalıtsal metabolik hastalığın bulgularından biri
değildir?
A) Fasiyal dismorfi B) Mikrosefali
C) Hidrops fetalis D) Sarılık
E) Anhidrozis

34. Kas tutulumu aşağıdaki glikojen depo hastalığı
tiplerinin hangisinde beklenen bir bulgudur?
A) Tip 0
B) Tip Ia
C) Tip Ib
D) Tip III
E) Tip VI

35. İlerleyici makrosefali, mental motor gerilik ve
nöbetlerle getirilen ve idrar organik asit incelemesinde
N-asetil-aspartat saptanan bir hastada
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glutarik asidemi tip I
B) Krabbe hastalığı
C) Alexander hastalığı
D) Canavan hastalığı
E) Adrenolökodistrofi

36. Palmaplanter hiperkeratoz, fotofobi, korneal ülserler
ve hafif mental retardasyon nedeniyle getirilen
bir çocukta öncelikle aşağıdaki metabolik
hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?
A) Lesh-Nyhan sendromu
B) Glutarik asidemi tip I
C) Tirozinemi tip II
D) Biotinidaz eksikliği
E) Homosistinüri

37. On sekiz saat süren açlığı takiben kusma ve letarji
yakınmaları başlayan, kısa sürede koma gelişen
2.5 yaşındaki kız çocuğun fizik incelemesinde hepatomegali
saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hipoketotik
hipoglisemi ve transaminazlarda yükseklik;
bilirübin düzeyleri normal; trombin zamanı ve parsiyel
tromboplastin zamanları uzamış olarak bulunuyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta zincirli açil-KoA dehidrogenaz eksikliği
B) Glikojen depo hastalığı tip I
C) Fruktoz 1,6-difosfataz eksikliği
D) Pirüvat karboksilaz eksikliği
E) Biotinidaz eksikliği

38. Doğumda normal olan bir bebekte birkaç saat içinde
letarji, aksiyal ve ekstremitelerde hipotoni, Moro refleksinde
azalma ile karakterize ilerleyici ensefalopati
gelişiyor. Solunumu düzensizleşen bebek hıçkırmaya
başlıyor. Asit-baz değişikliği izlenmeyen bebekte çekilen
EEG de “burst-suppression” paterni saptanıyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitrülinemi
B) İzole sülfit oksidaz eksikliği
C) Molibden kofaktör eksikliği
D) Hiperlizinemi
E) Nonketotik hiperglisinemi

39. Mycobacterium tuberculosis’e bağlı olarak gelişen
aşağıda birlikte verilmiş organ / bölge tutulumlarından
hangisinin tedavisinde kortikosteroidler
yararlı olabilir?
A) Meninks, plevra, perikard
B) Meninks, eklem, kemik
C) Plevra, kemik, perikard
D) Böbrek, karaciğer, plevra
E) Eklem, plevra, meninks

40. Grup A beta-hemolitik streptokokkal tonsillofarenjit
tedavisinde aşağıdaki antimikrobiyal ajanlardan
hangisi kullanılmaz?
A) Oral penisilin V
B) İntramusküler penisilin G benzatin
C) Eritromisin
D) Trimetoprim-sulfametoksazol
E) Birinci kuşak sefalosporinler

41. Bir yaşında erkek çocuk, annesi tarafından muayeneye
getiriliyor. Anne, çocuğun bir yakınmasının
olmadığını ancak aynı evde yaşadıkları dedesinde
akciğer tüberkülozu saptanarak tedaviye başlandığını
belirtiyor. Çocuğun fizik muayene sonuçları ve akciğer
grafisi normal olarak değerlendiriliyor. Ancak bir
adet BCG aşı skarı olan çocuğun PPD si 17 mm
olarak ölçülüyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Latent tüberküloz enfeksiyonu
B) BCG aşısına bağlı PPD pozitifliği
C) Tüberküloz hastalığı
D) Milier tüberküloz
E) Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonu

42. Önceki (41) numaralı soruda söz edilen çocuk için
en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tedavisiz izlem
B) Yalnızca izoniazid başlanması
C) Klaritromisin, etambutol ve rifabutin başlanması
D) İzoniazid, rifampin, pirazinamid ve streptomisin
başlanması
E) İzoniazid, rifampin ve pirazinamid başlanması

43. Ateş, kusma, dalgınlık ve sağ gözde kayma şikâyetleriyle
acil servise getirilen, hiç aşılanmamış 5 aylık bir
bebekte pürülan menenjit tanısı düşünülmüştür.
Bu bebeğin tanı ve tedavi sürecindeki;
I. Bilgisayarlı beyin tomografisi çekilmesi
II. Deksametazon verilmesi
III. Seftriakson verilmesi
IV. Lumbar ponksiyon
uygulamaları hangi sırayla yapılmalıdır?
A) I, II, III, IV
B) I, IV, II, III
C) II, III, I, IV
D) III, I, IV, II
E) IV, II, III, I

44. Menengokokkal enfeksiyonu olan bir çocukta,
beyin omurilik sıvısında aşağıdakilerden hangisinin
saptanması kötü prognoz göstergesidir?
A) 10 lökosit/mm3
B) 1000 lökosit/mm3
C) Bakteri
D) Protein düzeyi 100 mg/dL
E) Glukoz düzeyi 10 mg/dL

45. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi Salmonella
gastroenteritinin tedavisinde kullanılmamalıdır?
A) Kloramfenikol B) Seftriakson C) Ampisilin
D) Amikasin E) Sefotaksim

46. Aşağıdaki Aspergillus türlerinden hangisi amfoterisin
B ye dirençlidir?
A) Aspergillus fumigatus
B) Aspergillus terreus
C) Aspergillus niger
D) Aspergillus flavus
E) Aspergillus nidulans

47. Kıl kurdu enfestasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Daha çok 5-14 yaş grubu çocuklarda görülür.
B) Anüs ve perine bölgelerinde kaşıntıya neden
olur.
C) Vakaların çoğunda eozinofili görülmez.
D) Taze dışkıda parazit yumurtalarının görülmesi ile
tanı konur.
E) Tek doz 100 mg mebendazol ile tedavi edilir.

48. Aşağıdakilerden hangisi immün yetmezlikli hastalarda
pnömoniye yol açan etkenlerden biri
değildir?
A) Pneumocystis carinii
B) Mycobacterium avium-intracellulare
C) Mucormycosis
D) Aspergillus
E) Chlamydia psittaci

49. Sistemik arterlerden beslenen ve gaz değişiminde
rol almayan akciğer dokusu ile karakterize konjenital
akciğer anomalisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konjenital lober amfizem
B) Kistik adenomatoid malformasyon
C) Pulmoner sekestrasyon
D) Konjenital pulmoner lenfanjiektazi
E) Bronkojenik kist

50. Restriktif akciğer hastalıklarında, solunum fonksiyon
testlerine ait aşağıdaki parametrelerden
hangisi tipik olarak azalır?
A) Zorlu ekspiratuvar volüm 1 saniye
B) Maksimal mid ekspiratuvar akım hızı
C) CO difüzyon kapasitesi
D) Total akciğer kapasitesi
E) Zirve ekspiratuvar akım

51. Aşağıdakilerden hangisi allerjik nezleye sıklıkla
eşlik eden durumlardan biri değildir?
A) Gastroözofageal reflü B) Adenoid hipertrofisi
C) Kronik sinüzit D) Astım
E) Seröz otitis media

52. Aşağıdaki durumların hangisinde allerjen immünoterapinin
mutlak endikasyonu vardır?
A) Besinlerle anafilaksi B) Lateks ile anafilaksi
C) Kronik ürtiker D) Akut ürtiker
E) Arı ile anafilaksi

53. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi astımın kontrolü
için uzun süreli tedavide tek başına kullanılamaz?
A) Lökotrien reseptör antagonistleri
B) Uzun etkili inhale β2 agonistler
C) İnhale kortikosteroidler
D) Metilksantinler
E) Lökotrien sentez inhibitörleri

54. Bir aylık kız bebek, ishal ve son 1 haftadır fark edilen
vücudunda yaygın döküntü nedeniyle getiriliyor. Aile
öyküsünden anne ve babanın akraba oldukları ve bir
çocuklarının benzer tablo ile öldüğü öğreniliyor. Bebeğin
fizik muayenesinde, büyümesinin normal olduğu
ve vücudunda yaygın eritematöz, yer yer soyulan
döküntülerin bulunduğu gözleniyor. Laboratuvar
incelemelerinde, hemoglobin: 12.4 g/dL, lökosit:
22 000/mm3, trombosit: 350 000/mm3 olarak; periferik
yaymada ise % 32 eozinofil, % 46 lenfosit, % 22
nötrofil saptanıyor. IgG, IgA ve IgM düzeyleri yaşa
göre normal değerlerin altında, IgE düzeyi yüksek
olarak bulunuyor. Periferik kan lenfosit alt grup çalışmasında
B hücrelerin olmadığı gözleniyor. Mitojenlere
lenfoproliferatif yanıtın azalmış olduğu belirleniyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiper IgE sendromu
B) Otozomal resesif agamaglobulinemi
C) Omenn sendromu
D) Histiositozis
E) MHC sınıf II eksikliği

55. Aşağıdakilerden hangisi fagositlerin intraselüler
öldürme bozukluklarından biridir?
A) Kostman sendromu
B) Shwachman-Diamond sendromu
C) Kronik granülomatoz hastalık
D) Lökosit adezyon bozukluğu
E) Hiper IgE sendromu

56. Solukluk nedeniyle getirilen 1 yaşındaki çocukta makrositik
anemi ve idrarda proteinüri saptanıyor.
Anne ve babası akraba olan bu çocuk için en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vitamin B12 alım eksikliği
B) Doğuştan intrinsik faktör eksikliği
C) Juvenil pernisiyöz anemi
D) Imerslund-Grasbeck sendromu
E) Transkobalamin II eksikliği

57. Aşağıdaki bulgulardan hangisi hemofagositik lenfohistiositozis
tanı ölçütleri arasında yer almaz?
A) Yedi gün ve daha uzun süren 38.5 °C nin üzerinde
ateş
B) 3 cm den büyük splenomegali
C) Trigliserid yüksekliği
D) Normoselüler kemik iliği
E) Fibrinojen yüksekliği

58. von Willebrand hastalığı tanısı alan bir çocukta desmopresin
uygulanmasından sonra trombositopeni
gelişmiştir.
Bu çocuktaki hastalık hangi tiptedir?
A) Tip 1 B) Tip 2A C) Tip 2B
D) Tip 2N E) Tip 3

59. Trombosit sayısı 42 000/mm3 olan ve kanaması
olmayan immün trombositopenik purpuralı bir
çocukta en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntravenöz immünoglobulin tedavisi
B) İntravenöz anti-D tedavisi
C) Trombosit transfüzyonu
D) Tedavisiz izlem
E) Yüksek doz steroid tedavisi

60. Kronik miyeloid lösemi tanısı alan bir çocukta,
aşağıdakilerden hangisi en yüksek kür oranı
sağladığı kanıtlanmış tedavi şeklidir?
A) Hidroksiüre
B) Alfa interferon
C) İmatinib mesilat
D) Busulfan
E) Kemik iliği transplantasyonu

61. On altı yaşında bir genç kız iki haftadır devam eden
halsizlik ve üç gün önce başlayan ateş ve burun kanaması
yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayene
bulguları normal olarak bulunan hastanın kan sayımında
pansitopeni; periferik yaymada ve kemik iliğinde
blastlar saptanıyor. Hasta akut miyeloblastik
lösemi (FAB-M2) tanısı alıyor.
Bu hastadaki sitogenetik anormallik en büyük
olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
A) t(1; 19) B) t(4; 11) C) t(8; 21)
D) t(9; 22) E) t(15; 17)

62. Aşağıdakilerden hangisi ateşli nötropenik bir kanser
hastasında yüksek risk faktörlerinden biri değildir?
A) Nötropeni süresinin 10 günden fazla olması
B) Nötrofil sayısı < 100/mm3
C) Hipotansiyon
D) Remisyonda solid tümör olması
E) Akciğer grafisinde pnömoni saptanması

63. Adolesanlarda en sık görülen Hodgkin lenfoma
histopatolojik alt grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nodüler lenfositik predominant
B) Nodüler sklerozan
C) Lenfosit predominant
D) Lenfositten fakir
E) Karışık hücreli

64. Karın şişliği, solukluk, gözlerin etrafında ekimoz,
boyunda lenfadenopatiler saptanan 4 yaşındaki
bir çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi
düşünülmelidir?
A) Lenfoma B) Rabdomiyosarkom
C) Beyin tümörü D) Nöroblastom
E) Wilms tümörü

65. Çocukluk çağında en sık görülen beyin tümörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medulloblastom B) Glioblastom multiforme
C) Ependimom D) Kraniofarenjiyom
E) Optik gliom

66. Kawasaki hastalığının veya komplikasyonlarının
tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İntravenöz immünoglobulin
B) Aspirin
C) Metil prednizolon
D) Pulse siklofosfamid
E) Warfarin

67. Üç yaşında bir kız çocuk sol dizinde şişlik nedeniyle
getiriliyor. Öyküsünden 2 aydır sol bacakta ağrı ve
5-6 haftadır da şişlik olduğu; parasetamol verdikleri,
bandaj sardıkları ancak ateşi çıkınca getirdikleri öğreniliyor.
Fizik muayenede sol dizde ve sağ el bileğinde
artrit bulguları ve sol gözde kızarıklık saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reaktif artrit
B) Oligoartiküler juvenil romatoid artrit
C) Lyme artriti
D) Postenfeksiyöz artrit
E) Akut romatizmal ateş

68. On altı yaşında bir genç kız kaslarında ağrı ve idrar
renginde koyulaşma yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden
2 aydır aralıklarla yükselen ateş, halsizlik,
kas ve eklemlerde ağrı, son on gündür öksürük ve iki
gündür idrar renginde koyulaşma olduğu; ayrıca 6 aydır
düzelmeyen sinüziti ve aralıklı burun kanamalarının
olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede sol lateral
malleol yakınında palpabl purpurik nodül, her iki ayak
bileği ve sol el 2-3 parmaklarda şişlik ve ağrı gözlenen
hastanın solunum sayısı 32/dakika olarak ve burun
kanadı solunumu saptanıyor.
Bu hasta için öncelikle aşağıdakilerden hangisi
düşünülmelidir?
A) Henoch-Schönlein purpurası
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Poliarteritis nodosa
D) Wegener granülomatozu
E) Churg-Strauss sendromu

69. Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkalozun görüldüğü
durumlardan biridir?
A) Renin salgılayan tümör
B) Metformin kullanımı
C) Karaciğer yetmezliği
D) İshal
E) Salisilat zehirlenmesi

70. Aşağıdakilerden hangisi kresentik glomerülonefrit
nedenlerinden biri değildir?
A) Sistemik lupus eritematozus
B) Henoch-Schönlein purpurası
C) Bakteriyal endokardit
D) Minimal lezyon hastalığı
E) Mikroskopik poliarteritis nodosa

71. Dört yaşında bir erkek çocuk üst solunum yolu enfeksiyonunu
takiben vücutta şişlik, az miktarda koyu
renkli idrar yapma yakınmalarıyla getiriliyor. Kan basıncı
normal, göz kapaklarında ve pretibial ödem ve
asit saptanan hastanın laboratuvar incelemelerinde
idrarda (+3) proteinüri, hiyalen silendirler, 2-3 eritrosit;
serumda kreatinin düzeyi 0.5 mg/dL, albümin düzeyi
2 g/dL ve kompleman C3 düzeyi 95 mg/dL olarak
bulunuyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Membranöz nefropati
B) Membranoproliferatif glomerülonefrit
C) Minimal lezyon hastalığı
D) Fokal segmental glomerüloskleroz
E) Alport sendromu

72. Aşağıdakilerden hangisi hemolitik üremik sendromun
laboratuvar bulgularından biri değildir?
A) Plazma hemoglobin düzeyinde artma
B) Plazma haptoglobin düzeyinde artma
C) Laktik dehidrogenaz düzeyinde artma
D) Negatif Coombs testi
E) Retikülosit sayısında artma

73. Altı yaşında bir erkek çocuk baş ağrısı, az miktarda
ve koyu renkli idrar yapma yakınmalarıyla getiriliyor.
Fizik muayenede kan basıncı yüksek ve göz çevresi
ödemli olarak bulunuyor. Laboratuvar inceleme sonuçları
şöyledir: İdrarda makroskopik hematüri, eritrosit
silendirleri, bol eritrosit, (+2) proteinüri, idrar
dansitesi 1030. Serumda, hemoglobin 12 g/dL, BUN
28 mg/dL, kreatinin 1.1 mg/dL.
Bu hastada tanı koymak için bundan sonraki aşamada
yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 24 saatlik idrarda protein tayini
B) Serum IgA düzeyi tayini
C) Serum C3 düzeyi tayini
D) LDH düzeyi tayini
E) Anti-DNA düzeyi tayini

74. On dört yaşında bir genç kız 2 ay önce başlayan yazısında
bozulma, gözlerinde sarılık ve halsizlik yakınmalarıyla
getiriliyor. Hemoglobin düzeyi 9.5 g/dL olarak
bulunan hastanın periferik yaymasında hemoliz
bulguları saptanıyor. Ultrasonografide safra taşı gözleniyor
ve karaciğeri heterojen görülüyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wilson hastalığı
B) α1-antitripsin eksikliği
C) Kronik hepatit C
D) Talasemi majör
E) Gaucher hastalığı

75. Direkt hiperbilirübinemi, üçgen yüz görünümü ve pulmoner
stenozu olan bir bebekte yapılan karaciğer
biyopsisinde intrahepatik safra yolları azlığı saptanıyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Down sendromu
B) Alagille sendromu
C) Zellweger sendromu
D) Konjenital Rubella sendromu
E) Byler sendromu

76. Aşağıdaki durumlardan hangisi kolelitiyazis ile
ilişkili değildir?
A) Kronik hemolitik hastalık
B) Kistik fibrozis
C) Viral hepatit
D) Uzun süreli parenteral beslenme
E) Obezite

77. Aşağıdakilerden hangisi osmotik ishal nedenlerinden
biri değildir?
A) Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu
B) Aşırı karbonatlı sıvı alımı
C) Konjenital laktaz eksikliği
D) Aşırı miktarda sorbitol alımı
E) Aşırı vazoaktif intestinal peptid salınımı

78. Aşağıdakilerden hangisi hipoproteineminin gastrointestinal
nedenlerinden biri değildir?
A) Kronik nonspesifik ishal
B) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
C) Ménétrier hastalığı
D) İnek sütü protein duyarlılığı
E) Eozinofilik gastroenteropati

79. Ağrısız rektal kanaması olan 3 yaşındaki bir çocukta
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemoroid
B) Rektal prolapsus
C) Rektal varis
D) Arteriovenöz malformasyon
E) Juvenil inflamatuvar polip

80. Aşağıdakilerden hangisi senkop nedeni değildir?
A) Ağır aort darlığı B) Aort koarktasyonu
C) Fallot tetralojisi D) Kardiyak tamponad
E) Hipertrofik kardiyomiyopati

81. Aşağıdakilerden hangisi digoksin intoksikasyonunun
belirtilerinden biri değildir?
A) Atrioventriküler iletide bozulma
B) Supraventriküler ve ventriküler ekstrasistoller
C) EKG de QT aralığında kısalma
D) Supraventriküler taşikardi
E) Sinüsal bradikardi

82. Aşağıdakilerden hangisinin yaşamın ilk haftasında
kalp yetmezliğine yol açma olasılığı en düşüktür?
A) Geniş ventriküler septal defekt
B) Kesintili arkus aorta
C) Hipoplastik sol kalp sendromu
D) Kritik aort darlığı
E) Doğum asfiksisine bağlı miyokart iskemisi

83. Aşağıdakilerden hangisi soldan sağa şant nedeni
değildir?
A) Aortikopulmoner pencere
B) Koroner arteriovenöz fistül
C) Sinüs valsalva fistülü
D) Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi
E) Periferik pulmoner stenoz

84. Elektrokardiyografide sol aks, sol ventrikül hipertrofisi
saptanan siyanotik bir hastada en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük arterlerin transpozisyonu
B) Triküspid atrezisi
C) Fallot tetralojisi
D) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi
E) Ebstein anomalisi

85. Daha önce hiçbir yakınması olmayan 6 yaşında bir
erkek çocuk 3 gündür devam eden ateş, yorulma, sık
nefes alıp verme ve terleme nedeniyle getiriliyor. Öyküsünde
yakında geçirilmiş bir boğaz enfeksiyonu tanımlanmıyor.
Fizik muayenede koltuk altına yayılan
pansistolik üfürüm, taşikardi ve gallo ritmi saptanıyor.
Radyografide kardiyotorasik oran 0.64 olarak ve vaskülaritenin
artmış olduğu gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde
hemoglobin düzeyi 11 g/dL, lökosit sayısı
9600/mm3 ve ASO 200 U olarak bulunuyor.
EKG de, hız: 170/dakika, AKS: 80°, normal sinüs
ritmi, PR: 0.10 saniye, P dalgalarında genişleme ve
sol ventrikül hipertrofisi saptanıyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut romatizmal ateş
B) Kawasaki hastalığı
C) Enfektif endokardit
D) Miyokardit
E) Hipertiroidizm

86. Aşağıdaki durumların hangisinde mikrosefali
görülmez?
A) Konjenital Rubella
B) Fetal hidantoin sendromu
C) Klippel-Feil sendromu
D) Rubinstein-Taybi sendromu
E) Edward sendromu

87. Aşağıdakilerden hangisi miyotonik distrofi tip 1
de görülmez?
A) Diabetes mellitus B) Hipotiroidizm
C) Diabetes insipidus D) Erken puberte
E) Gecikmiş puberte

88. Aşağıdaki durumların hangisinde nöronal migrasyon
defekti vardır?
A) Lizensefali
B) Tüberoskleroz
C) Waardenburg sendromu
D) Sturge-Weber sendromu
E) Refsum hastalığı

89. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi çocuklarda akut
ataksiye neden olmaz?
A) Migren
B) Multipl skleroz
C) Miller-Fisher sendromu
D) Konversiyon reaksiyonu
E) Sydenham koresi

90. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin nonepileptik
paroksismal bozukluklarından biri değildir?
A) Mastürbasyon
B) Migren
C) Senkop
D) Narkolepsi
E) Noktürnal miyoklonus

91. Aşağıdakilerden hangisi psödotümör serebri
nedenlerinden biri değildir?
A) Lateral venöz sinüs tıkanıklığı
B) Uzun süreli kortikosteroid kullanımı
C) Hiperparatiroidizm
D) Vitamin A eksikliği
E) Vitamin A fazlalığı

92. İntrauterin yaşamdaki androjen fazlalığı, karyotipi
46,XX olan bir fetüste aşağıdakilerden hangisine
neden olur?
A) Mikst gonadal disgenezi
B) Dişi yalancı hermafroditizm
C) Gerçek hermafroditizm
D) Erkek yalancı hermafroditizm
E) Pür gonadal disgenezi

93. Kuşkulu genitalyası olan bir bebekte fizik muayenede
iki taraflı gonadlar palpe edilemiyorsa öncelikle
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) 5α-redüktaz eksikliği
B) Mikst gonadal disgenezi
C) Ovotestiküler sendrom
D) Komplet androjen rezistan sendromu
E) Konjenital adrenal hiperplazi

94. Karyotipi 46,XX olan bir bebekte dış genital organda
saptanan virilizasyonun en olası nedeni
aşağıdaki enzim eksikliklerinden hangisi olabilir?
A) 17-hidroksilaz B) 21-hidroksilaz
C) 20-22 desmolaz D) 18-hidroksilaz
E) 5α-redüktaz

95. Yenidoğan döneminde kapiller TSH ölçümü ile
yapılan hipotiroidi taramasında, aşağıdaki hipotiroidi
nedenlerinden hangisi saptanamaz?
A) İyot eksikliği B) Dishormonogenezis
C) TRH eksikliği D) Ektopik tiroid
E) Tiroid hipoplazisi

96. Yedi yaşında bir erkek çocuk pubik ve aksiller kıllanmanın
başlaması nedeniyle getiriliyor. Fizik incelemede
penis boyu 8 cm, testis volümü 12 ml olarak saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prematür pubarş
B) Konjenital adrenal hiperplazi
C) Adrenal tümör
D) Hipotalamik hamartom
E) Anabolik ilaç kullanımı

97. Normal meme gelişimi olmasına rağmen genital kıllanması
olmayan ve adet görmeyen 16 yaşında genç
bir kızda labia majorlar içinde gonad palpe ediliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adrenogenital sendrom
B) Mikst gonadal disgenezi
C) Androjen direnci
D) 5α-redüktaz eksikliği
E) Gerçek hermafroditizm

98. Anoreksiya nervozada, aşağıdakilerin hangisinde
azalma beklenmez?
A) Kortizol düzeyinde
B) Kalp hızında
C) Kemik dansitesinde
D) Lökosit sayısında
E) Kan basıncında

99. Aşağıdakilerden hangisi primer dismenorenin
patogenezinden sorumludur?
A) Progesteron düzeyinin yüksek olması
B) Prostaglandin düzeyinin yüksek olması
C) Östrojen düzeyinin düşük olması
D) Prolaktin düzeyinin yüksek olması
E) Fosfolipid A2 aktivasyonunun azalması

100. Adolesanda aşağıdakilerden hangisi ağrılı skrotal
kitleye neden olur?
A) Spermatosel B) Varikosel
C) Skrotal ödem D) Testis rüptürü
E) Hidrosel
__________________
"...Ne kadar içini kanatsan da, ne kadar yüklensen de başkalarının talihsizliğini; sen bir yabancıydın dünyaya..."

lente isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 11-26-2009, 02:43   #2
lente
Popüler Üye
 
lente - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09.02.09
Mesajlar: 1.919
Tecrübe Puanı: 592
lente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond reputelente has a reputation beyond repute
Standart

1. A
2. E
3. B
4. C
5. C
6. D
7. E
8. D
9. A
10. B
11. B
12. C
13. E
14. E
15. B
16. C
17. D
18. C
19. B
20. A
21. E
22. D
23. A
24. B
25. C
26. C
27. A
28. A
29. B
30. E
31. C
32. B
33. E
34. D
35. D
36. C
37. A
38. E
39. A
40. D
41. A
42. B
43. C
44. A
45. D
46. B
47. D
48. E
49. C
50. D
51. A
52. E
53. B
54. C
55. C
56. D
57. E
58. C
59. D
60. E
61. C
62. D
63. B
64. D
65. A
66. D
67. B
68. D
69. A
70. D
71. C
72. B
73. C
74. A
75. B
76. C
77. E
78. A
79. E
80. B
81. C
82. A
83. E
84. B
85. D
86. C
87. C
88. A
89. E
90. A
91. C
92. B
93. E
94. B
95. C
96. D
97. C
98. A
99. B
100. D
__________________
"...Ne kadar içini kanatsan da, ne kadar yüklensen de başkalarının talihsizliğini; sen bir yabancıydın dünyaya..."

lente isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2009 YDUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçları drjuice İhtisas Dalları 0 11-22-2009 11:21
174 vakada infeksiyon hast. steTUSkop Patoloji 6 07-08-2009 22:24
Bakırköy Sadi Konuk Göz Hast. steTUSkop Eğitim Araştırma Hastaneleri 0 05-12-2009 11:04
Enfeksiyon Hast. Tercih Rehberi steTUSkop Tus Rehberi 2 05-11-2009 13:07


Şu Anki Saat: 08:04


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com