www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Döner Sermaye

2909 (1 Kayıtlı Ve 2908 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 04-12-2013, 21:56   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.206
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Emekli ve Çalışan Hekimlerin Ücretleri İçin Kanun Teklifi

Emekli ve Çalışan Hekimlerin Ücretlerinin Artırılması İçin Kanun TeklifiCHP Antalya Milletvekili Op. Dr. Arif Bulut, emekli ve çalışan hekimlerin ücretlerinin artırılması için TBMM Başkanlığı’na Kanun Teklifi verdi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’ NA
14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nda ve 31/05/2006 tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu’ nun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 11.04.2013


Op. Dr. Arif BULUT

Antalya MilletvekiliGENEL GEREKÇEBilindiği üzere; Kamuda Çalışan Hekimler, yürütmekte oldukları görev nedeniyle son derece büyük bir sorumluluk üstlenmiş olup, sağlık hizmetlerinin tam olarak gerçekleşmesinde olmazsa olmaz denilecek kilit noktada çok önemli bir rol oynamaktadırlar.Ancak, gelinen son noktada, kamu çalışanları arasında halleri ile mütenasip olmayacak bir şekilde ücret rejimine tabii tutulmuş bulunmakta olup, iş bu ücret farkı son dönemlerde elde ettikleri donanıma harcadıkları emek ve bunun sonucunda halkımıza verdikleri hizmet ile hiç de bağdaşmayacak bir şekilde Kamu Hekimleri aleyhine bozulmuştur.Kamu Hekimlerinin uzun yıllardır TBMM nezdinde devam eden çalışmalarında sürekli olarak ücret düzenlemesinin içerisinde değerlendirileceği belirtilmiştir. Ancak herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi, diğer gruplara verilen makam, görev ve temsil tazminatı hekimlere verilmemiştir.Emekli aylıkları açısından yaşanan eşitsizliğin de giderilmesi gerekmektedir.TBMM gündeminde bulunan İntibak Yasası çerçevesinde 506 SK ve 1479 SK’na tabi çalışanlar arasındaki emeklilik dönemleri ile ilgili olarak iyileştirme çalışması yapılmaktadır. Ancak Kamuda çalışan hekimlerin; yine kamuda çalışan eczacı, mühendis özellikle de sayıları 10.000’i geçen ziraat ve orman mühendislerinin, kimyager ve biyologların ek göstergelerinin 3600’ün üzerinde olması nedeniyle, albayların ek göstergesinin 4800 ve makam tazminatının 13.000 ve hakim ve savcılar için 4000 ek gösterge ile makam tazminatı bununla birlikte görev tazminatı da ödenmesine rağmen, Kamu Hekimlerinin ne kadar adaletsiz bir durum ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir.Kamu Hekimleri ¼. dereceden 30 yıl dahi çalışsa 1.450 TL emekli maaşı almaktadır.

Ziraat Mühendisi ¼. dereceden 2.000 TL emekli maaşı almaktadır.
Hakim ve Savcılar 1. dereceden 3.000 TL emekli maaşı almaktadır.
Başçavuş emeklisi de 2.000 TL emekli maaşı almaktadır.


Kamu Hekimleri ise, sağlık teşkilatının olmazsa olmaz niteliğe haiz olan yürütmekte oldukları görevlerin sorumluluğuna nazaran, Tıp eğitimi almamış daha alt görevlerde çalışan diğer memurlarla neredeyse aynı miktarda ve hatta birçoğundan çok daha az maaş ve özlük hakları almaktadırlar.Bu durum adaletsizliğin ölçüsünü açıkça göstermektedir. Bu adaletsizliğin önüne geçmek için maaş ve ek gösterge ile makam tazminatı ve bununla birlikte görev tazminatına ilişkin düzenlemenin bir an önce yapılmasını gerektirmektedir.Müstakil bir Kanuna sahip olmayan Kamu Hekimleri açısından, statü ve özlük haklarını belirleyecek müstakil bir kanun çıkarılıncaya kadar, Kamuda istihdam edilen Hekimlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, hiç olmazsa diğer kamu görevlileri ile sağlık hizmeti sınıfında bulunan hekimler aleyhine olan ücret farkının giderilmesi gerekmektedir.Kamu Hekimlerinin, ülkemizin son zamanlarda yakaladığı büyüme ivmesinden ve ulaştığı ekonomik iyileşmelerden pay almaması düşünülemez. Devletin son derece büyük değere haiz sağlık hizmetini en ucuza en kaliteli şekilde sunan, kamunun çıkarlarını korumak için her türlü fedakârlıkta bulunarak azimle çalışan Kamu Hekimlerinin içinde bulundukları mali sıkıntıların giderilmesi, görevde kalıcılığın temini ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına da katkı sağlayacaktır.Bu itibarla, Kamu Hekimlerinin özlük haklarına ilişkin yaşadıkları sorunların giderilmesi, görev ve sorumluluklarının karşılığı olan bir ücret alabilmeleri ve bu anlamda diğer kamu personeli karşısındaki düşmüş oldukları durumdan kurtarılarak adaletin de sağlanması bakımından, mevcut mevzuat ve statü içinde hazırlanan Kanun Teklifimizin sunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.


MADDE GEREKÇELERİMadde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan devlet memurlarına taban ve kıdem aylığının dışında hizmet sınıfı itibarı ile farklılık gösteren üçtür ödeme yapılmaktadır.Bunlar; Ek Göstergeler, Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemelerdir.Bu tür ödemeler yönünden, Sağlık Hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışan “Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip” kanunda yer alan diğer meslek gruplarından geri bırakılmışlardır.Özel hizmet tazminatı yönünden, başlangıçta aralarında paralellik ve eşitlik bulunan diğer meslek sınıfları arasındaki denge kamu hekimleri aleyhine giderek bozulmuştur. Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan Hekimler, görev ve yetkileri bakımından diğer meslek sınıflarından farklı birçok özellik göstermektedir.Buna karşılık, Hekimlerin özel hizmet tazminatı; teknik, denetim, emniyet, din ve mülki idare amirliği sınıflarının aldıkları oranlardan azdır.Söz konusu tazminat, emeklilik maaşına da yansıdığından haksızlık ve eşitsizlik ömür boyu sürmektedir. Kamu Hekimlerinin eğitim durumları ve yapmış oldukları hizmetin niteliği düşünüldüğünde özel hizmet tazminatlarının emsalleri seviyesine arttırılması gerekmektedir.Madde 2- Hizmet türü yönünden sağlık hizmetleri sınıfı ile denetim hizmetleri, idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı arasında başlangıçta bir denge kurulmuş iken, bu denge yıllar geçtikçe hekimler aleyhine bozulmuştur. Ek gösterge taban ve tavan göstergeleri bu dört hizmet grubu arasında eşit olarak düzenlenmiş iken, bugün hekimlerin hizmetleri ek gösterge tavan puanı diğer sınıflara göre düşük bırakılmıştır. Bu dengenin bozulmasının hiç bir hukuki ve mantıki gerekçesi yoktur.

Farklı meslek grupları ise bu süreç zarfında müteaddit defalar yapılan eklemeler ile daha yüksek ek gösterge düzenlemesinden istifade ettirilmişler ve eşitsizlik artarak devam etmiştir.


Ek göstergeler emekli keseneğine tabi olup, sonuçta bağlanacak emekli maaşına yansıdığında yaratılan haksızlık ve eşitsizlik emeklilik döneminde de sürmektedir. Ek göstergesi 3600-6400 olanlardan %75, ek göstergesi 2200-3600 olanlardan %40' a tekabül eden kısmı emeklilik maaşına yansıtılmak suretiyle ek göstergesi en fazla 3600 olan kamu hekimlerinin mağduriyeti devam etmektedir.
Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde makam tazminatlarından kimlerin ve ne oranda yararlanabileceği belirtilmiştir. Öğrenim durumları ve yaptıkları görevin niteliği itibariyle Kamu Hekimleri, görev yaptıkları Kurumları temsil etmelerine rağmen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almamaktadırlar.27.01.2000 günlü 4505 sayılı Kanunun 5’nci maddesi gereğince ödenecek temsil tazminatından, asli görevlerinden birisi de sağlık kurumunu en önde ve en iyi şekilde temsil olan hekimlerin yararlandırılmamasının hiçbir hukuki gerekçesi olamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun Ek Madde 26. Maddesinde, Kanuna ekli IV sayılı Cetvelde unvanları yazılı olan çok sayıda kamu görevlisi yönünden makam tazminat öngörülmüştür. Bu cetvele ek bir satır eklenerek hekimler de makam tazminatından yararlandırılabilecektir.Ayrıca, 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikli İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun'un 5. Haddesinde makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlara Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda temsil tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, hekimler yönünden makam tazminatı ve makam tazminatının bir sonucu olarak temsil tazminatının öngörülmesi ile birlikte hekimlerin almakta oldukları aylıklarda yaklaşık olarak 1.575, 00 TL'lik bir artış söz konusu olacaktır. Bu tazminatlardan aynı zamanda emekli aylığı almakta olan hekimlerin de yararlanabilmesi için 5510 sayılı Yasa'nın Geçici 4. Maddesine ek bir fıkra eklenmesi yönünde bir düzenleme yapılması düşünülmüştür.


Bu düzenlemelerin yapılması halinde;1. Derecenin 4. Kademesinde bulunan bir uzman hekimin alacağı aylık, birçok kurumda görev yapan bazı orta düzeyde görev yapan devlet memurlarının almış olduğu 4.163,35 TL’ye ancak yükselebilecektir.1. Derecenin 4. Kademesinden emekli olan bir uzman hekimin emekli aylığı ise birçok kurumdan emekli olan bazı devlet memurlarının almış olduğu 3.507,41TL'ye ancak yükselebilecektir.


Madde 5-Yürürlük maddesidir.Madde 6- Yürütme maddesidir.14/07/1965 TARİHLİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 31/05/2006 TARİHLİ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesinin “A- Özel Hizmet Tazminatı” nın (b) bendinin (1.) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Eğitim görevlisi, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler ve Tabipler için % 345 ine”


MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli I Sayılı Cetvelinin; “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan “Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip” için;1 7.000

2 6.200
3 6.000
4 5.300
5 4.800
6 4.500
7 3.600
8 3.000


MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ekinde yer alan IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli' ne 11 sıra numarası ile aşağıdaki satır eklenmiştir
Sıra NumarasıKadro ve Görev Unvanı
Tazminat Göstergesi
11
Kazanılmış hak aylık birinci derecede
olmak şartıyla;
Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan,
Uzman Tabip, Tabip


7.000


MADDE 4- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun Geçici 4. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Bu ek düzenlemenin yürürlük tarihinden önce; eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabip olarak görev yapmış olup Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlara bu Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmakta olan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabibin almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu fıkraya göre tazminat tutarları ödendikçe Hazineden tahsil edilir.”MADDE 5- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Cevapla

Tags
antalya milletvekili, arif bulut, chp, dr., op., op. dr. arif bulut

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Acilde Çalışan Hekimlerin Hukuki Sorunları aerol TIP Etiği ve Hukuku 2 11-28-2016 19:44
CHP Tokat Milletvekilinden Sağlıkçıya Şiddet kanun teklifi tususev Sağlıkta Şiddete Hayır 0 04-24-2012 18:33
CHP "Tam Gün" kanun teklifi hazırladı tususev Tam Gün Yasası 0 11-02-2011 15:51
Özel de çalışan hekimlerin yüzde 40'ı depresyonda aerol Genel Mesleki Konular 0 09-15-2010 19:46
Kamuda çalışan hekimlerin kısmi zamanlı çalışmaya devam etmeleri için başvuru dilekçesi medihaber Genel Mesleki Konular 0 07-19-2010 17:29


Şu Anki Saat: 15:41


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com