www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), YDUS (Yan Dal Uzmanlık Sınavı) ve USMLE Platformu > TUS Hazırlık / TUS Notları > Klinik Bilimler Konu ve Sorular > Genel Cerrahi

2871 (1 Kayıtlı Ve 2870 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 03-21-2011, 19:08   #1
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart Genel Cerrahi çalışma soruları

1. Perfore olmuş akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir?
A) Temiz
B)Kontamine
C)Temiz-kontamine
D) Travmatik
E) Kirli ve enfekte

2. Aşağıdaki durumlardan hangisinde meme kanseri gelişme riski en yüksektir?
A) Adenozis
B)Fibroadenom
C)Yağ nekrozu
D) Epitelyal hiperplazi
E) Fibrokistik değişiklikler
3. Aşağıdaki tümörlerin hangisi karaciğere portal venöz yolla metastaz yapmaz?
A) Akciğer kanseri
B) Kolon kanseri
C)Pankreas duktal kanseri
D)Mide kanseri
E)Karsinoid tümör
4. Multinodüler guatrda ilerleyen büyümeye bağlı olarak semptomatik trakea basısı olan ötiroid bir hastada öncelikli tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Radyoaktif iyot tedavisi
B) Tiroidektomi
C)TSH baskılayıcı tedavi
D)Diyette iyot replasmanı
E)Propilthiourasil tedavisi
5) Kırküç yaşında bir yıl önce kolon kanseri nedeniyle sağ hemikoletomi yapılan bayan hastanın yapılan takiplerinde CEA(karsinoembriyonik antijen) yüksekliği tespit edilmesi üzerine çekilen tüm batın bilgisayarlı tomografisinde hastanın karaciğerinde metastaz tespit ediliyor ve metastaz nedeniyle sağ hepatektomi ameliyatı uygulanıyor. Postoperatif 3. Gün idrar çıkışında azalma tespit ediliyor. Yapılan tetkiklerinde santral venöz basınç 12 cm H2O, plazma sodyumu 129 mEq/L, plazma ozmolaritesi 255 mOsm olarak bulunuyor.Bu hastanın tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Daha fazla kristalloid solüsyon verilmelidir.
B) Sıvı kısıtlaması yapılmalıdır.
C) Kolloid çözeltiler ile resüsitasyon yapılmalıdır.
D) Vazopressin verilmelidir.
E) Hastanın kalori ihtiyacı uygun şekilde karşılanmalıdır.6) Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvı kaybının bulgularından değildir?
A) Paralitik ileus
B) Taşikardi
C) Vücut ısısının düşmesi
D) Apati
E) Venöz basınçta artış
7) Atmışbeş yaşında bayan hastada sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenede Murphy bulgusu pozitif olarak saptanıyor. Beyaz küre sayısı 18000/mm3 olarak bulunuyor.Bu hastada akut kolesistit tanısını koymada en uygun tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ultrasonografi
B) Ayakta direk karın grafisi
C) Oral kolanjiografi
D) İntravenöz kolanjiyografi
E) Bilgisayarlı tomografi8) Araç içi trafik kazası geçiren ve yapılan değerlendirmesinde Glaskov koma skoru 15, künt karın travması olan ve ekstremite yaralanması olamayan 43 yaşındaki erkek hastanın yapılan değerlendirmesinde normotansif olduğu ve penetran karın travması olmadığı tespit ediliyorilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batın USG
B)Batın BT
C) Tanısal peritoneal lavaj
D)Laparatomi
E)Laparoskopi
9) Linea albadan gelişen fıtık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spiegel herni
B) Epigastrik herni
C) Umblikal herni
D) Amyand herni
E) Sliding herni
10)Özefagustan yabancı cisim çıkarılması işlemi uygulanan hastada yabancı cisim çıkarıldıktan 4 saat gözlem sonrası problem gelişmeyen hasta evine gönderiliyor. Evde iken göğüs ağrısını takiben 24. saatte bayılma ve ateş yüksekliği ile tekrar geri getirilen hastanın yapılan muayenesinde ciltaltında amfizem mevcut. Bu hastada tanıya yönelik olarak ilk yapılması gerekli olan nedir?
A) P.A akciğer grafisi
B) Baryumlu grafi
C) Suda eriyen opak madde ie pasaj grafisi
D) Endoskopi
E) Hava yolunun açılması
11) Diferansiye tiroid kanserinin prognozunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Yaş
B) Lenf nodu dışına metastaz
C) Lokal yayılım
D) Tümör çapı
E) Serum TSH

12) Adrenal insidentalomanın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erken adrenokortikal kanser
B) Adrenal adenom
C) Myelolipom
D) Eski adrenal hemoraji
E) Metastatik kitle

13) Akut sol kolon divertikülitinde en iyi tanı metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) USG
B) Kolonoskopi
C) Baryumlu kolon grafisi
D) Sintigrafi
E) Bigisayarlı Tomografi

14) Yaşlı bir kadın halsizlik, kilo kaybı ve palpabl abdominal kitle yakınmaları ile geliyor. Kitlenin kolona ait olduğu saptanıyor. Lokalizasyon muhtemelen neresidir?
A)Sigmoid
B) Çekum
C) Transvers kolon
D) İnen kolon
E) Rektosigmoid

15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) T ve N evresini en iyi gösteren tetkik endoskopik USG dir
B) Leiomyomların tanısı en iyi Endoskopik USG ilekonulur
C) GIS kanamalarda en iyi ve ilk seçenek endoskopidir
D) Linitis plastikanın tanısında endoskopik derin biyopsiler kontrindikedir.
E) Kromoendoskopi erken evre kanserleri tanımaamacı ile kullanılabilir.

16) Sarılıkla gelen ve USG'de koledok distal uçta dilatasyon ve şüpheli taş saptanan bir hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) BT
B)Sintigrafı
C)Perkutan transhepatik kolonjiyografı
D)ERCP
E)IV kolanjiyografi

17) Sağ memede rutin kontrollerde kitle tespit edilen hastanın ,kitleden yapılan Tru-cut biyopside İnvaziv meme kanseri tanısı alıyor.Hasta yapılan görüşmede ısrarla meme koruyucu cerrahi talebinde bulunuyor.Tümör çapı 1.5 cm olan, No, Mo invaziv meme kanseri tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece lumpektomi
B) Lumpektomi, sentinel node biyopsisi ve radyasyon
C) Mastektomi sentinel nod biyopsisi ve radyasyon
D) Mastektomi, aksiller nod biyopsisi ve radyasyon
E) Sadece mastektomi
18) Piyojenik karaciğer abselerinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divertikülit
B) Perfore apandisit
C) Pankreas abseleri
D) Bilier kanal patolojileri
E) Omfalit

19) Kilo kaybı, açılıp kapanan sarılık ve gaitada gizli kan pozitifliği olan 65 yaşındaki erkek hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koledokolitiazis
B) Pankreas kanseri
C) Ampulla vater kanseri
D) Oddi stenozu
E) A. Pankreatit


20) Nekrotizan pankreatitli bir hastaya CT eşliğinde aspirasyon yapılıyor ve kültürde E.coli saptanıyor. Bu vakanın tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antibiyotik tedavisi
B) Sfınkterotomi (ERCP ile)
C) CT eşliğinde dren koymak
D) Laparatomi ve ardından antibiyotik tedavisi
E) Proteaz inhibitörleri ve antibiyotik tedavisi

21)30 yaşında erkek hasta yüksekten düşme nedeniyle acile getiriliyor. Batında hafif bir hassasiyet bulunuyor. Kan basıncı ve nabzı normal olan hastaya USG yapılıyor. Ultrasonografıde Morison boşluğunda sıvı saptanıyor. Hematokrit ve lökosit ölçümleri de normal çıkanbu hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Tanısaı Peritoneal lavaj
B) Anjiyografi
C) Laparatomi
D) BT
E) Sadece izlem

22) Boyunda fikse kitle yakınması ile gelen 40 yaşındaki bayan hastanın yapılan labaratuar incelemelerinde Ca 14 mg/dL, PTH ve alkalen fosfataz düzeyleri de artmış bulunuyor.Bu vakanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meduller karsinom
B) Paratiroid adenomu
C) Sekonder hiperparatiroidizm
D) Paratiroid kanseri
E) Tersiyer hiperparatiroidizm

23) Aşağıdakilerden hangisi normovolemik bir hastada gelişen septik şokun özelliklerinden biri değildir?
A) Kalb debisinde artış
B) Hipotansiyon
C) Pembe ve kuru ektremiteler
D) Sistemik vasküler direncin düşük olması
E) Arteriovenöz oksijen farkında artma


24) Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik cerrahideki pnömoperitoneumun fizyolojik ve klinik sonuçlarından değlidir?
A) Renal kan akımında artma
B) Derin ven trombozu
C) Asidoz
D) Barotravma
E) Miyokard depresyonu

25) TPN komplikasyonlarından olan kateter enfeksiyonlarında en ciddi etken, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Staf aureus
B) Staf. epidermidis
C) E. coli
D) Proteus
E) Candida

26) Akut alt GİS kanaması ile gelen ve rektoskopide de herhangi bir kanama odağı saptanamayan yaşlı birhasta servise yatırılıyor. Bu arada kanaması daha da şiddetleniyor.Aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Kolonoskopi
B) Kanama sintigrafisi
C) Tekrar rektoskopi
D) Anjiyografi
E) Laparatomi

27 )Aşağıdakilerden hangisinde paralitik ileus daha sık görülür?
A) Üreter koliği
B) Karın içi ameliyatı
C) Retroperitonel hematom
D) Pelvis fraktürü
E) Mezenterik venöz tıkanıklık


28)Aşağıdakilerden hangisi karın ameliyatlarından sonra evisserasyon nedenlerinden biri değildir?
A) Enfeksiyon
B) Hemoraji
C) Anemi
D) Malnutrisyon
E) Diabet

29)Aşağıdakilerdenhangisinde kolanjit beklenmez?
A) Biliyer striktür
B) Koledokolitiazis
C) Sistik kanalda taş
D) Koledok kisti
E) Sklerozan kolanjit

30)65 yaşındaki erkek hastada kilo kaybı, karın ağrısı ve obstrüktif sarılık mevcut. Yapılan fizik muayenede safra kesesi ağrısız olarak ele geliyor.Bu hastada tanı için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) USG
B) MRI
C) ERCP
D) MRCP
E) BT

31)Aşağıdakilerden hangisi karaciğer amip absesi semptomlarından değildir?
A) Ateş
B) Karın ağrısı
C) Subikter
D) Anamnezde diyare bulunması
E) Akolik gaita


32) Aşağıdakilerden hangisi taze donmuş plazma verilme endikasyonudur?
A) Volüm genişletme
B) Hipoalbüminemi
C) Faktör VIII eksikliği
D) K vitamini eksikliği
E) Von Willebrand hastalığı

33) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda ensık görülen fıtık tipidir?
A) İndirekt ingüinal herni
B) Direkt ingüinal herni
C) Femoral herni
D) Umblikal herni
E) Spigel fıtığı

34 ) Serum sodyum düzeyi 122 mEq/L olan 70 kg ağırlığında ve 40 yaşında bir erkek hastada total sodyum açığı kaç mEq/L dir? (Normal sodyum düzeyi: 142 mEq/L)
A) 840
B) 1500
C) 1800
D) 2400
E) 8400

35) Masif hematokezya yakınmasıyla gelen 65 yaşındaki erkek hastaya yapılan nazogastrik aspirasyonda safralı içerik geldiği görülüyor, rektoskopide ise taze kan saptanıyor. Bu sırada kanamasının kendiliğinden durduğu fark ediliyor. Bu hastada bu aşamada yapılması gereken en uygun tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sintigrafi
B) Anjiyografi
C) Baryumlu grafi
D) Kolonoskopi
E) Takip
36. Masif hematokezya yakınmasıyla gelen 65 yaşındaki erkek hastaya yapılan nazogastrik aspirasyonda safralı içerik geldiği görülüyor, rektoskopide ise taze kan saptanıyor. Bu sırada kanamasının kendiliğinden durduğu fark ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rektum karsinomu
B) Eksternal hemoroid
C) Divertikülozis
D) Anjiyodisplazi
E) Divertikülit


37) Murphy bulgusu aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?
A) Akut pankreatit
B) Akut kolesistit
C) İnsülinoma
D) Glukagonoma
E) Akut kolanjit


38) Otuz iki yaşında bayan hasta sinirlilik, çarpıntı, zayıflama, sıcağa toleranssızlık şikayetleri ile başvuruyor. Hastadan yapılan testlerde T3, T4 ve TSH düzeyleri yüksek olarak bulunuyor.
Bu hastada bundan sonraki aşamada aşağıdaki incelemelerden hangisinin yapılması en uygundur?
A. Tiroid ultrasonografisi
B. Tiroid sintigrafisi
C. TSI antikorları
D. Tiroglobulin düzeyleri
E. Hipofiz MR görüntülemesi

39) Akut pankreatitte aşağıdakilerden hangisi prognozu etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Hipoksemi
B) Hastanın kilosu
C) İleri yaş
D) Hematokritte %10’dan fazla düşme
E) Sıvı sekestrasyonunun 6L’den fazla olması

40) Aşağıdakilerden hangisi hiperdinamik septik şokun özelliğidir?
A) Ejeksiyon fraksiyonunda artma
B) Hipertansiyon
C) Periferik vasküler dirençte artma
D) Kalp debisinde azalma
E) Hipotermi


41) Kırk altı yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası Sub araknoid kanama nedeniyle opere ediliyor ve yoğun bakım ünitesine alınıyor. Kazanın ardından beşinci günde hastaya total parenteral nutrisyon başlanıyor ve hasta yaklaşık iki hafta kadar total parenteral nutrisyon ile santral kateterden besleniyor.Hastanın yapılan kontrol fizik muaynelerinde hastada egzamatoid rashlar tespit ediliyor Hastanın yapılan kan tahlillerinde hastada hipokrom mikrositer anemi tespit ediliyor. Hastanın yapılan göz muayenesinde hastanın göz içi basıncında azalma olmadığı saptanıyor.
Bu lezyon ve laboratuar sonuçlarıyla bahsedilen hastanın en olası tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen bakır eksikliği.
B) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen linoleic asit eksikliği.
C) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı akrodermatitis enteropatika benzeri tablo meydana gelmiştir ve bu durum çinko eksikliğine bağlı gelişmektedir.
D) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B6 vitamini eksikliği gelişmiştir.
E) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B12 vitamini eksikliği gelişmiştir.


42) Kırk altı yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası Sub araknoid kanama nedeniyle opere ediliyor ve yoğun bakım ünitesine alınıyor. Kazanın ardından beşinci günde hastaya total parenteral nutrisyon başlanıyor ve hasta yaklaşık iki hafta kadar total parenteral nutrisyon ile santral kateterden besleniyor.Hastanın yapılan kontrol fizik muaynelerinde hastada egzamatoid rashlar tespit ediliyor Hastanın yapılan kan tahlillerinde hastada hipokrom mikrositer anemi tespit ediliyor. Hastanın yapılan göz muayenesinde hastanın göz içi basıncında azalma olmadığı saptanıyor.
Bu lezyon ve laboratuar sonuçlarıyla bahsedilen hastanın en olası tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen bakır eksikliği.
B) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen linoleic asit eksikliği.
C) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı akrodermatitis enteropatika benzeri tablo meydana gelmiştir ve bu durum çinko eksikliğine bağlı gelişmektedir.
D) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B6 vitamini eksikliği gelişmiştir.
E) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B12 vitamini eksikliği gelişmiştir.
43. Normal şartlarda izotonik NaCl verilen bir hastanın sıvı verilmeden önceki metabolik değerleri normal şartlarda ise, sıvı verildikten sonra hastada aşağıdaki metabolik durumlardan hangisi ortaya çıkar ?
A) Hipokloremik metabolik alkoloz
B) Hipokloremik metabolik asidoz
C) Hipernatremik metabolik asidoz
D) Hiperkloremik metabolik asidoz
E) Hiperkloremik metabolik alkoloz

44. Hiperpotasemi tespit edildiğinde acil olarak verilen ancak k düşürücü etkisi olmayan ,sadece potasyum un kardiak etkilerini antagonize etmek için verilen ilaç aşağdakilerden hangisidir?
A) Şelatörler
B) Kalsiyum glukonat
C) Magnezyum sülfat
D) Ventolin inhaler
E) %10 Dekstroz +15 Ü R insülin tamponize mayi.

45. Plazma sıvısına bakıldığında vücutta hangi bölge sekresyonu veya sıvısı plazmaya içerik olarak diğerlerinden daha yakındır?
A) Safra-kolon
B) Safra-mide
C) Mide –kolon
D) İleum-pankreas
E) Safra-ileum

46) Aşağıdaki vücut sıvılarından hangisinin elektrolit içeriği Ringer laktat solüsyonu ile en çok benzerlik gösterir?


A) Tükürük
B) İnce bağırsak içeriği
C) Kolon içeriği
D) Pankreas salgısı
E) Mide sıvısı


47. Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu olduğu düşünülen bir hastada tanı için aşağıdaki bulgulardan hangisi değerlendirilmesine gerek yoktur?
A) Vücut sıcaklığı
B) Nabız sayısı
C) Arteriyel tansiyon değeri
D) Solunum sayısı
E) Beyaz küre sayısı
48. Enterokolik fistülün spontan olarak kapanmasını aşağıdakilerden hangisinde görmeyiz?
A) Distalinin açık ve pasajın mevcut olması
B) Outputun az olması
C) İki cm den uzun fistül traktının olması
D) Fistüle komşu ve fistüle drene apse olması
E) İnflamatuar barsak hastalığına sekonder olmaması

49. Perfore olmamış akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir?
A) Temiz
B) Kontamine
C) Temiz-kontamine
D) Travmatik
E) Kirli ve enfekte

50. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde böbrek yetmezliği gelişen bir hastada hemodiyaliz endikasyonlarından biri değildir?
A)Serum potasyum düzeyinin 5.5 mEq/L nin üzerinde olması
B)Kan üre azotunun 90-100 mg/dL nin üzerinde olması
C)Sebat eden asidoz
D)Aşırı sıvı yükü
E)Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L nin üzerinde olması

musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 04-04-2011, 14:28   #2
museandman
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 17.01.11
Mesajlar: 3
Tecrübe Puanı: 0
museandman is an unknown quantity at this point
Standart

paylaşım için teşekkürler cevapları da alabilir miyiz?
museandman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-07-2011, 09:16   #3
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart

1) Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu olduğu düşünülen bir hastada tanı için aşağıdaki bulgulardan hangisi değerlendirilmesine gerek yoktur?
A) Vücut sıcaklığı B) Nabız sayısı
C) Arteriyel tansiyon değeri D) Solunum sayısı
E) Beyaz küre sayısı
2) Enterokolik fistülün spontan olarak kapanmasını aşağıdakilerden hangisinde görmeyiz?
A) Distalinin açık ve pasajın mevcut olması
B) Outputun az olması
C) İki cm den uzun fistül traktının olması
D) Fistüle komşu ve fistüle drene apse olması
E) İnflamatuar barsak hastalığına sekonder olmaması

3) Perfore olmamış akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir?
A) Temiz B) Kontamine
C) Temiz-kontamine D) Travmatik
E) Kirli ve enfekte
4) Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde böbrek yetmezliği gelişen bir hastada hemodiyaliz endikasyonlarından biri değildir?
A) Serum potasyum düzeyinin 5.5 mEq/L nin üzerinde olması
B) Kan üre azotunun 90-100 mg/dL nin üzerinde olması
C) Sebat eden asidoz
D) Aşırı sıvı yükü
E) Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L nin üzerinde olması

5) Kırküç yaşında bir yıl önce kolon kanseri nedeniyle sağ hemikoletomi yapılan bayan hastanın yapılan takiplerinde CEA(karsinoembriyonik antijen) yüksekliği tespit edilmesi üzerine çekilen tüm batın bilgisayarlı tomografisinde hastanın karaciğerinde metastaz tespit ediliyor ve metastaz nedeniyle sağ hepatektomi ameliyatı uygulanıyor. Postoperatif 3. Gün idrar çıkışında azalma tespit ediliyor. Yapılan tetkiklerinde santral venöz basınç 12 cm H2O, plazma sodyumu 129 mEq/L, plazma ozmolaritesi 255 mOsm olarak bulunuyor.
Bu hastanın tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Daha fazla kristalloid solüsyon verilmelidir.
B) Sıvı kısıtlaması yapılmalıdır.
C) Kolloid çözeltiler ile resüsitasyon yapılmalıdır.
D) Vazopressin verilmelidir.
E) Hastanın kalori ihtiyacı uygun şekilde karşılanmalıdır.6) Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvı kaybının bulgularından değildir?
A) Paralitik ileus B) Taşikardi
C) Vücut ısısının düşmesi D) Apati
E) Venöz basınçta artış
7) Atmışbeş yaşında bayan hastada sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenede Murphy bulgusu pozitif olarak saptanıyor. Beyaz küre sayısı 18000/mm3 olarak bulunuyor.
Bu hastada akut kolesistit tanısını koymada en uygun tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ultrasonografi
B) Ayakta direk karın grafisi
C) Oral kolanjiografi
D) İntravenöz kolanjiyografi
E) Bilgisayarlı tomografi


8) Araç içi trafik kazası geçiren ve yapılan değerlendirmesinde Glaskov koma skoru 15, künt karın travması olan ve ekstremite yaralanması olamayan 43 yaşındaki erkek hastanın yapılan değerlendirmesinde normotansif olduğu ve penetran karın travması olmadığı tespit ediliyor ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batın USG B) Batın BT
C) Tanısal peritoneal lavaj D) Laparatomi
E) Laparoskopi
9) Linea albadan gelişen fıtık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spiegel herni
B) Epigastrik herni
C) Umblikal herni
D) Amyand herni
E) Sliding herni


10) Aşağıdakilerden hangisinde meme kanseri riski daha fazladır?
A) Duktal ektazi
B) Apokrin değişiklikler
C) Sklerozan adenozis
D) Epitel hiperplazisi göstermeyen kistik hastalık
E) Fibroadenom
11) Özefagustan yabancı cisim çıkarılması işlemi uygulanan hastada yabancı cisim çıkarıldıktan 4 saat gözlem sonrası problem gelişmeyen hasta evine gönderiliyor. Evde iken göğüs ağrısını takiben 24. saatte bayılma ve ateş yüksekliği ile tekrar geri getirilen hastanın yapılan muayenesinde ciltaltında amfizem mevcut.
Bu hastada tanıya yönelik olarak ilk yapılması gerekli olan nedir?
A) P.A akciğer grafisi
B) Baryumlu grafi
C) Suda eriyen opak madde ie pasaj grafisi
D) Endoskopi
E) Hava yolunun açılması
12) Diferansiye tiroid kanserinin prognozunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Yaş
B) Lenf nodu dışına metastaz
C) Lokal yayılım
D) Tümör çapı
E) Serum TSH

13) Adrenal insidentalomanın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erken adrenokortikal kanser
B) Adrenal adenom
C) Myelolipom
D) Eski adrenal hemoraji
E) Metastatik kitle
14) Akut sol kolon divertikülitinde en iyi tanı metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) USG B) Kolonoskopi
C) Baryumlu kolon grafisi D) Sintigrafi
E) Bigisayarlı Tomografi

15) Yaşlı bir kadın halsizlik, kilo kaybı ve palpabl abdominal kitle yakınmaları ile geliyor. Kitlenin kolona ait olduğu saptanıyor.
Lokalizasyon muhtemelen neresidir?
A)Sigmoid B) Çekum
C) Transvers kolon D) İnen kolon
E) Rektosigmoid

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) T ve N evresini en iyi gösteren tetkik endoskopik USG dir
B) Leiomyomların tanısı en iyi Endoskopik USG ilekonulur
C) GIS kanamalarda en iyi ve ilk seçenek endoskopidir
D) Linitis plastikanın tanısında endoskopik derin biyopsiler kontrindikedir.
E) Kromoendoskopi erken evre kanserleri tanımaamacı ile kullanılabilir.

17 ) Sarılıkla gelen ve USG'de koledok distal uçta dilatasyon ve şüpheli taş saptanan bir hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) BT
B) Sintigrafı
C) Perkutan transhepatik kolonjiyografı
D) ERCP
E) IV kolanjiyografi

18) Sağ memede rutin kontrollerde kitle tespit edilen hastanın ,kitleden yapılan Tru-cut biyopside İnvaziv meme kanseri tanısı alıyor.Hasta yapılan görüşmede ısrarla meme koruyucu cerrahi talebinde bulunuyor.Tümör çapı 1.5 cm olan, No, Mo invaziv meme kanseri tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece lumpektomi
B) Lumpektomi, sentinel node biyopsisi ve radyasyon
C) Mastektomi sentinel nod biyopsisi ve radyasyon
D) Mastektomi, aksiller nod biyopsisi ve radyasyon
E) Sadece mastektomi
19) Piyojenik karaciğer abselerinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divertikülit B) Perfore apandisit
C) Pankreas abseleri D) Bilier kanal patolojileri
E) Omfalit


20) Kilo kaybı, açılıp kapanan sarılık ve gaitada gizli kan pozitifliği olan 65 yaşındaki erkek
hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koledokolitiazis
B) Pankreas kanseri
C) Ampulla vater kanseri
D) Oddi stenozu
E) A. Pankreatit

21) Nekrotizan pankreatitli bir hastaya CT eşliğinde aspirasyon yapılıyor ve kültürde E.coli saptanıyor. Bu vakanın tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antibiyotik tedavisi
B) Sfınkterotomi (ERCP ile)
C) CT eşliğinde dren koymak
D) Laparatomi ve ardından antibiyotik tedavisi
E) Proteaz inhibitörleri ve antibiyotik tedavisi

22) 30 yaşında erkek hasta yüksekten düşme nedeniyle acile getiriliyor. Batında hafif bir hassasiyet bulunuyor. Kan basıncı ve nabzı normal olan hastaya USG yapılıyor. Ultrasonografıde Morison boşluğunda sıvı saptanıyor. Hematokrit ve lökosit ölçümleri de normal çıkan bu hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Tanısaı Peritoneal lavaj
B) Anjiyografi
C) Laparatomi
D) BT
E) Sadece izlem

23) Boyunda fikse kitle yakınması ile gelen 40 yaşındaki bayan hastanın yapılan labaratuar incelemelerinde Ca 14 mg/dL, PTH ve alkalen fosfataz düzeyleri de artmış bulunuyor.
Bu vakanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meduller karsinom
B) Paratiroid adenomu
C) Sekonder hiperparatiroidizm
D) Paratiroid kanseri
E) Tersiyer hiperparatiroidizm

24) Aşağıdakilerden hangisi normovolemik bir hastada gelişen septik şokun özelliklerinden biri değildir?
A) Kalb debisinde artış
B) Hipotansiyon
C) Pembe ve kuru ektremiteler
D) Sistemik vasküler direncin düşük olması
E) Arteriovenöz oksijen farkında artma


25) Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik cerrahideki pnömoperitoneumun fizyolojik ve klinik sonuçlarından değlidir?
A) Renal kan akımında artma
B) Derin ven trombozu
C) Asidoz
D) Barotravma
E) Miyokard depresyonu

26) TPN komplikasyonlarından olan kateter enfeksiyonlarında en ciddi etken, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Staf aureus
B) Staf. epidermidis
C) E. coli
D) Proteus
E) Candida

27) Akut alt GİS kanaması ile gelen ve rektoskopide de herhangi bir kanama odağı saptanamayan yaşlı bir hasta servise yatırılıyor. Bu arada kanaması daha da şiddetleniyor.
Aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Kolonoskopi B) Kanama sintigrafisi
C) Tekrar rektoskopi D) Anjiyografi
E) Laparatomi
28 ) Aşağıdakilerden hangisinde paralitik ileus daha sık görülür?
A) Üreter koliği
B) Karın içi ameliyatı
C) Retroperitonel hematom
D) Pelvis fraktürü
E) Mezenterik venöz tıkanıklık


29) Aşağıdakilerden hangisi karın ameliyatlarından sonra evisserasyon nedenlerinden biri değildir?
A) Enfeksiyon
B) Hemoraji
C) Anemi
D) Malnutrisyon
E) Diabet

30) Aşağıdakilerden hangisinde kolanjit beklenmez?
A) Biliyer striktür
B) Koledokolitiazis
C) Sistik kanalda taş
D) Koledok kisti
E) Sklerozan kolanjit


31) 65 yaşındaki erkek hastada kilo kaybı, karın ağrısı ve obstrüktif sarılık mevcut. Yapılan fizik muayenede safra kesesi ağrısız olarak ele geliyor.
Bu hastada tanı için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) USG B) MRI
C) ERCP D) MRCP
E) BT

32) Aşağıdakilerden hangisi karaciğer amip absesi semptomlarından değildir?
A) Ateş
B) Karın ağrısı
C) Subikter
D) Anamnezde diyare bulunması
E) Akolik gaita


33) Aşağıdakilerden hangisi taze donmuş plazma verilme endikasyonudur?
A) Volüm genişletme B) Hipoalbüminemi
C) Faktör VIII eksikliği D) K vitamini eksikliği
E) Von Willebrand hastalığı

34) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda ensık görülen fıtık tipidir?
A) İndirek ingüinal herni B) Direk ingüinal herni
C) Femoral herni D) Umblikal herni
E) Spigel fıtığı

35) Midede görülen Dieulafoy lezyonunu en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoskopik tedaviden sonra olabilen tekrar kanamadır.
B) Subtotal gastrektomiyi gerektiren masif kanamadır.
C) Küçük bir mukozal defektten dışarı çıkan geniş bir submukozal arterdir.
D) Antruma lokalize kolayca kanayan büyük bir mukozal defekttir.
E) Gastrik mukozanın asit-peptik değişiklikleridir.

36) Masif hematokezya yakınmasıyla gelen 65 yaşındaki erkek hastaya yapılan nazogastrik aspirasyonda safralı içerik geldiği görülüyor, rektoskopide ise taze kan saptanıyor. Bu sırada kanamasının kendiliğinden durduğu fark ediliyor.
Bu hastada bu aşamada yapılması gereken en uygun tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sintigrafi B) Anjiyografi
C) Baryumlu grafi D) Kolonoskopi
E) Takip
37) Bir önceki (35 numaralı) sorudaki hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rektum karsinomu
B) Eksternal hemoroid
C) Divertikülozis
D) Anjiyodisplazi
E) Divertikülit


38) Murphy bulgusu aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?
A) Akut pankreatit
B) Akut kolesistit
C) İnsülinoma
D) Glukagonoma
E) Akut kolanjit


39) Otuz iki yaşında bayan hasta sinirlilik, çarpıntı, zayıflama, sıcağa toleranssızlık şikayetleri ile başvuruyor. Hastadan yapılan testlerde T3, T4 ve TSH düzeyleri yüksek olarak bulunuyor.
Bu hastada bundan sonraki aşamada aşağıdaki incelemelerden hangisinin yapılması en uygundur?
A) Tiroid ultrasonografisi
B) Tiroid sintigrafisi
C) TSI antikorları
D) Tiroglobulin düzeyleri
E) Hipofiz MR görüntülemesi

40) Akut pankreatitte aşağıdakilerden hangisi prognozu etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Hipoksemi
B) Hastanın kilosu
C) İleri yaş
D) Hematokritte %10’dan fazla düşme
E) Sıvı sekestrasyonunun 6L’den fazla olması

41) Aşağıdakilerden hangisi hiperdinamik septik şokun özelliğidir?
A) Ejeksiyon fraksiyonunda artma
B) Hipertansiyon
C) Periferik vasküler dirençte artma
D) Kalp debisinde azalma
E) Hipotermi


42) Kırk altı yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası Sub araknoid kanama nedeniyle opere ediliyor ve yoğun bakım ünitesine alınıyor. Kazanın ardından beşinci günde hastaya total parenteral nutrisyon başlanıyor ve hasta yaklaşık iki hafta kadar total parenteral nutrisyon ile santral kateterden besleniyor.Hastanın yapılan kontrol fizik muaynelerinde hastada egzamatoid rashlar tespit ediliyor Hastanın yapılan kan tahlillerinde hastada hipokrom mikrositer anemi tespit ediliyor. Hastanın yapılan göz muayenesinde hastanın göz içi basıncında azalma olmadığı saptanıyor.
Bu lezyon ve laboratuar sonuçlarıyla bahsedilen hastanın en olası tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen bakır eksikliği.
B) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen linoleic asit eksikliği.
C) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı akrodermatitis enteropatika benzeri tablo meydana gelmiştir ve bu durum çinko eksikliğine bağlı gelişmektedir.
D) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B6 vitamini eksikliği gelişmiştir.
E) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B12 vitamini eksikliği gelişmiştir.

43) Kırk altı yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası Sub araknoid kanama nedeniyle opere ediliyor ve yoğun bakım ünitesine alınıyor. Kazanın ardından beşinci günde hastaya total parenteral nutrisyon başlanıyor ve hasta yaklaşık iki hafta kadar total parenteral nutrisyon ile santral kateterden besleniyor.Hastanın yapılan kontrol fizik muaynelerinde hastada egzamatoid rashlar tespit ediliyor Hastanın yapılan kan tahlillerinde hastada hipokrom mikrositer anemi tespit ediliyor. Hastanın yapılan göz muayenesinde hastanın göz içi basıncında azalma olmadığı saptanıyor.
Bu lezyon ve laboratuar sonuçlarıyla bahsedilen hastanın en olası tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen bakır eksikliği.
B) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen linoleic asit eksikliği.
C) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı akrodermatitis enteropatika benzeri tablo meydana gelmiştir ve bu durum çinko eksikliğine bağlı gelişmektedir.
D) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B6 vitamini eksikliği gelişmiştir.
E) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B12 vitamini eksikliği gelişmiştir.
44) Normal şartlarda izotonik NaCl verilen bir hastanın sıvı verilmeden önceki metabolik değerleri normal şartlarda ise, sıvı verildikten sonra hastada aşağıdaki metabolik durumlardan hangisi ortaya çıkar ?
A) Hipokloremik metabolik alkoloz
B) Hipokloremik metabolik asidoz
C) Hipernatremik metabolik asidoz
D) Hiperkloremik metabolik asidoz
E) Hiperkloremik metabolik alkoloz

45) Hiperpotasemi tespit edildiğinde acil olarak verilen ancak k düşürücü etkisi olmayan ,sadece potasyum un kardiak etkilerini antagonize etmek için verilen ilaç aşağdakilerden hangisidir?
A) Şelatörler
B) Calsiyum glukonat
C) Magnezyum sülfat
D) Ventolin inhaler
E) %10 Dextroz +15 ü R insülin tamponize mai.

46) Plazma sıvısına bakıldığında vücutta hangi bölge sekresyonu veya sıvısı plazmaya içerik olarak diğerlerinden daha yakındır?
A) Safra-kolon B) Safra-mide
C) Mide –kolon D) İleum-pankreas
E) Safra-ileum
47) Enterokolik fistülün spontan olarak kapanmasını aşağıdakilerden hangisinde görmeyiz?
A) Distalinin açık ve pasajın mevcut olması
B) Outputun az olması
C) iki cm’den uzun fistül
D) Fistüle komşu ve fistüle drene apse
E) İnflamatuar barsak hastalığına sekonder olmaması


48) Perfore olmuş akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir?
A) Temiz B) Kontamine
C) Temiz-kontamine D) Travmatik
E) Kirli ve enfekte

49) Aşağıdaki durumlardan hangisinde meme kanseri gelişme riski en yüksektir?
A) Adenozis
B) Fibroadenom
C) Yağ nekrozu
D) Epiteliyal hiperplazi
E) Fibrokistik değişiklikler
50) Aşağıdaki tümörlerin hangisi karaciğere portal venöz yolla metastaz yapmaz?
A) Akciğer kanseri B) Kolon kanseri
C) Pankreas duktal kanseri D) Mide kanseri
E) Karsinoid tümör
51). Multinodüler guatrda ilerleyen büyümeye bağlı olarak semptomatik trakea basısı olan ötiroid bir hastada öncelikli tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Radyoaktif iyot tedavisi B) Tiroidektomi
C) TSH baskılayıcı tedavi D) Diyette iyot replasmanı
E) Propilthiourasil tedavisi
52) Kolonik obstrüksiyon nedeni ile laparotomi yapılarak sigmoid kolon kanseri tanısı konulup rezeksiyon yapılan 63 yaşındaki erkek hastanın ameliyat sonrası 5. günde yarasından pansumanı ve üstünü batıracak kadar bol miktarda berrak, sarı-turuncu renkte sıvı drenajı oluyor. Ateşi olmayan hastanın beyaz küre sayımı normal sınırlarda tespit ediliyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yara enfeksiyonu B) Atelektazi
C) Yara ayrılması D) Abdominal kompartman sendromu
E) Enterokütan fistül
53) Aşağıdakilerden hangisi depolanan banka kanında oluşan değişikliklerden biri değildir?
A) Eritrosit yaşam süresi kısalmıştır
B) Hemoglobin - Oksijen dissosiasyon eğrisi sağa kaymıştır
C) Ozmotik frajilite artmıştır
D) Faktör 5 ve 8 azalır
E) Potasyum seviyesi artar
54) 500 ml distile su ile serum fizyolojik hazırlamak için kaç gram sodyumklorür gerekir?
A) 1.8 B) 4.5
C) 9 D) 18
E) 154
55) Acil servise bilinç bulanıklığıyla getirilen atmışüç yaşındaki hastanın yapılan acil kan gazı ve biyokimya çalışmalarında hastanın kan ph sı:7,8, parsiyel oksijen basıncı:98 ve serum sodyumu 136 meq, serum potasyumu:2,3 mg/dl, hemoglobin:16,7, Hematokrit:44,9 tespit ediliyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?
A) Hastanın polisitemisi vardır ve filgrastim(g-csf) verilerek tedavi edilmelidir.
B) Hastanın alkoloza bağlı hipokalemisi mevcuttur ve hastaya potasyum replasmanı yapılmalıdır.
C) Hastanın alkoloza bağlı hipokalemisi mevcuttur ve hastaya potasyum replasmanı yapmaya gerek yoktur.(düzeltilmiş potasyum değeri 3,5 tir.)
D) Hastaya acilen scholl solüsyonu vermek gerekmektedir.
E) Hastanın acilen intravenöz puşe bikarbonat tedavisine ihtiyacı vardır.
56) Şok durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kardiyak kontraktilite ve periferik vasküler tonus artar.
B) Vücutta tuz tutulumunu artırmak amacıyla çeşitli hormonal değişiklikler olur.
C) Doku perfüzyonunun korunması amacıyla mikrodolaşım sisteminde değişiklikler olur.
D) ß1-adrenerjik aktivasyon sonucunda kardiyak atım artar.
E) Enerji korunması amacıyla hepatik glikojenoliz ve glukoneogenez azalır57) Tümör nekroz faktör alfa ile Interlökin 1 in zıt etkili olduğu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) C- reaktif peptid yükselmesi
B) Trombositoz
C) Karaciğer yetmezliği
D) İnsülin like growth faktör 1 artışı
E) Interlökin 18 artışı58) Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuar yanıt sendromu bulgularından değildir?
A) PaCO2’nin 32’den büyük olması
B) Solunum hızının dakikada 20’den fazla olması
C) Vücut sıcaklığının 38 dereceden fazla olması
D) Nabız sayısının dakikada 90’dan fazla olması
E) Beyaz küre sayısının 4000/mm3’den az olması
59) Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin hiperkalseminin medikal tedavisinde kullanılması uygun değildir?
A) Furosemid
B) Kalsitonin
C) Kalsitriol
D) Pamidronat
E) Glukokortikoid

60) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkan yara enfeksiyon riski açısından temiz kontamine yara grubunda yer alır?
A) Fıtık cerrahisi
B) Meme cerrahisi
C) Kolesistektomi
D) Travmatik kalın bağırsak perforasyonu onarımı
E) Divertikülit perforasyonu onarımı
61) Aynı türden farklı genetik özelliklere sahip bireyler arasında yapılan ve transplante edilen parçanın, kendi normal anatomik lokalizasyonuna yerleştirildiği transplantasyon olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortotopik izogreft
B) Heterotopik izogreft
C) Ortotopik; allogeft
D) Heterotopik ksenogreft
E) Ortotopik otogreft

62) Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri için iyi bilinen risk faktörlerinden biri değildir?
A) Geç menapoz
B) Radyasyon
C) Geçirilmiş meme kanseri
D) Spontan meme başı akıntısı
E) Biyopsi ile saptanmış atipik proliferatif lezyon

63) Aşağıdakilerden hangisi erkek meme kanseri risk faktörlerinden değildir?
A) Siroz
B) Orşit
C) BRCA-2
D) Jinekomasti
E) Klinefelter
64) Diferansiye tiroid karsinomu olan hastada yeterli cerrahi işlem sonrası lokal kemik metastazı bulunduğunda aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılır?
I. Radyoaktif iyot
II. TSH süpresyonu
III. Rezeksiyon
IV. Kemoterapi
A) 1 ve 2 B) 1 ve 3
C) 2 ve 4 D) 3 ve 4
E) 1 ve 4
65) Zenker divertikülü diye adlandırılan oluşuma gastrointestinal sistemin aşağıda belirtilen hangi bölgesinde en sık rastlanır?
A) Özefagogastrik ayrımda
B) Faringoözefageal bölgede
C) Jejunumun antikolik yüzeyinde
D) Duodenumun 2. kısmında
E) Sigmoid kolonun üzerinde


66) TNM sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi T3 mide kanserini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi tanımlar?
A) Tümör çapının üç cm' den büyük olması
B) Tümör çapı ne olursa olsun seroza tutulumunun olması
C) Herhangi çapta bir tümörün serozaya kadar olan katları invaze ederken serozanın tutulmamış ol­ması
D) Tümör çapının üç cm' den küçük olmasına karşın komşu organ tutulumunun olması
E) Tümör çapının üç cm' den büyük olması ve kom­şu organ tutulumu olması
67) Gastrointestinal sistemde lenfoma en sık aşağıdaki organlardan hangisini tutar?
A) Kolon
B) Jejunum
C) İleum
D) Özofagus
E) Mide


68) Ellisekiz yaşında erkek hasta 2 saat önce aniden başlayan ağrısız ve şiddetli rektal kanama ile acil cerrahiye başvuruyor. Rektal tuşede hemoroid ve fissüre rastlanmıyor. Bu vakanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anjiodisplazi B) Divertikülozis
C) Ülseratif kolit D) Kolon ca
E) Polip
69)Aşağıdakilerden hangisi ince barsaklarda mekanik obstrüksiyonun en az rastlanılan nedenidir?
A) Kasık fıtıkları
B) Geçirilmiş ameliyata bağlı adezyonlar
C) İnflamatuvar barsak hastalıkları
D) Neoplaziler
E) Volvulus


70) Genç bir erkek hasta önce göbekte başlayıp sonra sağ alt kadrana lokalize olan karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş yakınması ile geliyor.Hastanın yapılan değerlendirmesinde iştahsızlık şikayetinin olduğu tespit ediliyor. Bu hastanın tanısında aşağıdakilerden hangisi ilk olarak tercih edilir?
A) Röntgen B) Rektal tuşe
C) Lökosit sayımı D) İdrar muayenesi
E) Fizik muayene
71) Yukarıdaki hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Akut Apandisit
B) Mezenterik lenfadenit
C) Gastroenterit
D) Ulcus
E) Peritonit
72) Portal hipertansiyonun intrahepatik postsinüzoidal nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Schistosoma
B) Konjenital hepatik fibröz
C) Viral hepatit
D) Wilson hastalığı
E) Veno-okluzif hastalık

73) Safra taşı ileusunda intestinal obstrüksiyonların en sık görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duodenum
B) Jejunum
C) Terminal ileum
D) Sigmoid kolon
E) Transvers kolon

74) Barret özefagusu zemininde en sık gelişen kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skuamöz hücreli karsinom
B) Adenokarsinom
C) Leimyom
D) Malign melanom
E) Karsinoid sendrom

75)Travma sonrası metabolizma ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji tüketiminde artış görülür
B) Travmadan sonra ana enerji kaynağı serbest yağ asitleridir
C) Majör travma ketogenezi azaltır
D) Glutamin stres hallerinde gastrointestinal sistem için majör enerji kaynağıdır
E) Travma, sonrası ilk faz erken anabolik fazdır
76) Aşağıdakilerden hangisi belirgin respiratuvar alkalozda görülmez?
A) Doku hipoksisi
B) Hiperkalsemi
C) Hipokalemi
D) Serebral kan akımında azalma
E) Parestezi
77) Yaygın kemik ağrısı, bulantı-kusma ve konstipasyon yakınmalarıyla başvuran 48 yaşındaki bir erkek hastanın öyküsünden 3 yıl önce böbrek taşı ve peptik ülser tanısı aldığı öğreniliyor. Hastanın kan basıncının 160/95 mmHg, böbrek fonksiyonlarının normal olduğu ve el grafisinde falankslarda subperiosteal resorbsiyon bulunduğu saptanıyor.
Bu hastanın plazma kalsiyum, fosfor ve paratiroid hormon düzeyleri nasıl beklenir?

Kalsiyum Fosfor Parathormon
A) Düşük Düşük Yüksek
B) Yüksek Düşük Yüksek
C) Normal Normal Normal
D) Yüksek Yüksek Düşük
E) Düşük Yüksek Yüksek

78) Transplantasyonda hiperakut rejeksiyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önceden oluşmuş antikorlar
B) B-hücre kaynaklı antidonör antikorlar
C) T-hücre aracılı allorejeksiyon
D) Nonimmün mekanizma
E) İdiyopatik

79) Aşağıdakilerden hangisi travmadan sonra görülmez?
A) ACTH ile uyarılan glukokortikoid sekresyonunun artması
B) Kaslardan aminoasit mobilizasyonunun travmanın şiddeti ile orantılı olarak artması
C) Vücut proteinlerinin glukoza çevrilmesi sonucu üriner nitrojen atılımının artması
D) Serumdaki serbest yağ asitleri miktarının azalması
E) Mineralokortikoidler ve reninin sodyum atılımını azaltması
80) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çoklu organ yetmezliğine yol açar?
I. Peritonit
III. Travma
II. Pankreatit
IV. Yanık

A) I ve III B) II ve III
C) II ve IV D) I-II-III
E) I-II-III-IV
81) Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri değildir?
A) Hiperkalemi
B) Hipotermi
C) Oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde sola kayma
D) Kalp yetmezliği
E) Hiperkalsemi
82) Masif hematokezya şikayeti ile gelen hastada ilk yapılacak hangisidir? (Eylül-2000)
A) Nazogastrik sonda
B) Rektoskopi
C) Anjiyografi
D) Sintigrafi
E) Tomografi
83) Altmışbeş yaşında kadın hasta masif alt GİS kanaması ile yatırılıyor, kolonoskopide çıkan kolonda şiddetli kanama saptanıyor. Bu hastadaki GİS kanamasına en büyük olasıklıkla neden olan lezyon hangisidir?
A) Karsinom B) Divertikülozis
C) Polip D) Ülseratif kolit
E) Anjiyodisplazi
84) Kan transfüzyonu sırasında en sık rastlanan komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sepsis
B) Febril reaksiyon
C) Akciğer embolisi
D) Tromboflebit
E) Akciğer ödemi
85) Kan transfüzyonu sonrası intravenöz hemolizin en tipik bulgusu hangisidir?
A) Bel ağrısı B) Hemoglobinüri
C) Ateş D) Hipotansiyon
E) Nefes darlığı
86) Masif transfüzyon yapılan hastada aşağıdakilerden hangisi koagülasyon faktörü replasmanı için en uygundur?
A) Fibrinojen B) Albumin
C) Kriyopresipitat D) Faktör VIII
E) Taze donmuş plazma
87) Yirmidört saatte kilogram başına 1.7gr protein içeren standart aminoasit çözeltisi, 1gr azota 150kcall enerji verecek kadar glikoz, 24 saatte toplam 50mEq sodyum 40mEq potasyum 90mEq fosfor, 30mEq magnezyum ve kalsiyum içeren TPN uygulanan ve hiç oral almayan bir hastada tedavinin 10. günü saç dökülmesi, deride kuruma, göz içi basınçta düşme gözleniyorsa;
Bu hasta en olası metabolik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dallanmış zincirli amino asit eksikliği
B) Çinko eksikliği
C) A vitamini eksikliği
D) Esansiyal yağ asidi eksikliği
E) Klor eksikliği
88) Masif alt GİS kanaması ile başvuran yaşlı bir hastada öncelikle hangisi düşünülmelidir?
A) Kolon tümörü
B) Hemoroid
C) Polip
D) Divertikülozis
E) İnflamatuar bağırsak hastalığı

89) Enteral beslenme solüsyonlarında bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi Kupffer hücrelerinden TNF, IL-1 salınımını ve prostaglandin E2 üretimini azaltır ?
A) Omega Yağ Asitleri
B) Fruktoz
C) Dallanmış zincirli aminoasitler
D) Potasyum
E) İnsülin
90) Aşağıdakilerden hangisinin masif üst gastrointestinal kanamaya yol açma olasılığı en düşüktür?
A) Özefagus Varisleri
B) Eroziv Gastrit
C) Mide Ülseri
D) Reflü özefajit
E) Postbulber duodenum ülseri
91) Aşağıdakilerden hangisi peptik ülser kanaması olan bir hastada cerrahi tedavi olasılığını arttıran faktörlerden biri değildir?
A) Hipotansiyon B) Hastanın Yaşı
C) Transfüzyon Yapılması D) Ülserin Büyüklüğü ve Yeri
E) Endoskopide “görünen damar” varlığı
92) Aşağıdaki klinik durumların hangisinde vücudun enerji gereksinimi en yüksektir?
A) Ciddi yanık B) Sepsis / peritonit
C) Ekstremite travması D) Elektif cerrahi girişim
E) Uzamış açlık
93)Kalp veya solunum problemi olmayan bir cerrahi hastasında kan transfüzyonu için gereken hemoglobin eşik değeri kaç g/dL dir?
A) 6 B) 7
C) 8 D) 10
E) 12
94)Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli parenteral beslenmenin komplikasyonlarından biri değildir?
A) Hiperglisemi B) Solunum yetmezliği
C) Hipokapni D) Safra taşı oluşumu
E) Hepatik steatoz


95) Batın travmasında yaralandığında en çok laparotomi gerektiren organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer B) Mide
C) Pankreas D) Dalak
E) Böbrek

96) Laparoskopi esnasında en sık görülen ritim bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinüs bradikardisi
B) Sinüs taşikardisi
C) Prematüre ventriküler atım
D) Atrial fibrilasyon
E) Ventriküler fibrilasyon
97) Akut hiperkalsemi tedavisinde ilk yapılması gereken nedir?
A) Ekstraselüler sıvı açığını düzeltmek
B) Hemodiyaliz
C) Furosemid verilmesi
D) Mitramisin verilmesi
E) %10'luk mannitol tedavisi
98) Yanık yaralarında en sık rastlanan nonbakteriyel fırsatçı organizma hangisidir?
A) Aspergillus B) Candida
C) Fusarium D) Phycomycetes
E) Pseudomonas
99) Keloidin tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanlızca eksizyon
B) Eksizyon + adjuvan terapi
C) Basınç tedavisi
D) Lezyon içine steroid tedavisi
E) Takip
100) Spigelian hernisi nerede görülür?
A) Rektus abdominis kasının lateral kenarı
B) Linea alba
C) İnguinal kanalın medial duvarı
D) Femoral üçgen
E) Gimbernant ligamentinin altı
101)Septik şoklu hastalarda aşağıdaki tedavilerden hangisi mortaliteyi azaltmaktadır?
A) Antiendotoksin monoklonal antikorlar
B) Drotrecogin alfa
C) Anti-tümör nekroz faktör antikorlar
D) Yüksek doz hidrokortizon
E) IL-Ira
102) Memede iki kadranı içeren duktal karsinoma in situnun en uygun tedavisi aşağıdakilerden hangisi olabiliş?
A) Takip B) Lumpektomi
C) Lumpektomi + radyoterapi D) Mastektomi
E) Sadece radyoterapi

103) Karsinoid tümörlerle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İleal karsinoidlerde metastaz seyrek görülür
B) En sık apendikste görülürler
C) Karsinoid sendromda en sık bulgu flushingdir
D) Tanıda provokatif testlerden en güveniliri pentagastrin uygulamasıdır
E) Prognozda kromogranin A düzeylerine bakılır
104) Medüller tiroid kanseri ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilateral santral nod diseksiyonu yapılmalıdır
B) Prognozu belirlemede en iyisi kalsitonindir
C) Önce feokromasitoma öpere edilmelidir
D) Mutlaka total tiroidektomi yapılmalıdır
E) En kötü prognoz MEN2B'dedir
105) Sağ üst kadranda 24 saattir devam eden karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 50 yaşında erkek hastanın yapılan muayenesinde sağ subkostal hassasiyetin olduğu, karnın geri kalan bölgelerinin yumuşak olduğu, ateşinin 38,5 0C olduğu saptanıyor. Karaciğer fonksiyon testleri normal olarak bulunan hastada öncelikle aşağıdaki tanı yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?
A) ERCP
B) Abdominal ultrasonografi
C) Tanısal laparaskopi
D) Endoskopik ultrasonografi
E) Sintigrafi
106) Akut kolesistit tanısı koymada en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karın grafisi
B) Ultrasonografi
C) Oral kolesistografi
D) Bilgisayarlı tomografi
E) Teknesyum Tc 99m perteknetat iminodiasetik asit sintigrafisi
107) Meckel divertikülünde en sık görülen heterotopik doku aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gastrik mukoza
B) Pankreatik asini
C) Kolonik mukoza
D) Endometriyozis
E) Hepatobiliyerdoku
108)Motor kazası nedeniyle 8 gün önce spelenektomi geçiren 35 yaşındaki erkek hasta sol omuz ağrısı nedeniyle başvuruyor. Ateş 39 °C, kan basıncı 110/80 mmHg, nabız 110 /dk, solunum sayısı 30 /dk ve yüzeyel olup, solunum sesleri bilateral olarak normal bulunuyor. Palpasyonda sol üst kadranda hassasiyeti mevcut olan hastada, yara yeri iyi ve laboratuvar bulguları ise şöyle:
Hemoglobin: 15 g/dL
Hematokrit: % 45
Lökosit: 15.000/mm3
Akciğer gratisinde infiltrasyon ve efüzyon görülmüyor.
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol klavikula fraktürü
B) Sol alt lob pnömonisi
C) Postsplenektomi sepsis
D) Subfrenik abse
E) Subfrenik hematom

109) 40 yaş üstü erişkinlerde en sık görülen ince barsak malignitesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karsinoid B) Adenokarsinoma
C) Leiyomiyosarkom D) Meckel divertikülü
E) Lenfoma
110) 70 yaşındaki erkek hasta rektal kanama yakınması ile acile başvuruyor. Nazogastrik takılıyor, kan görülmüyor. Rektoskopide de herhangi bir patolojiye rastlanmıyor.
Kanaması durmuş olan hastada bu aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) BT B) Anjiyografi
C) Sintigrafı D) Kolonoskopi
E) izlem
111)Aşağıdakilerden hangisi koledokolitiyazis cerrahisi başarısını artırmak ve Pankreatiko-duedonektomideki anastomozların uygunluğunu sağlamak için verilebilir?
A) Somatostatin
B) Kolesistokinin
C) Glukagon
D) Vazoaktif intestinal polipeptit
E) insülin
112) Aşağıdakilerden hangisinde kolanjit beklen­mez?
A) Biliyer striktür
B) Karaciğer kist hidatik veziküllerinin safra yollarına geçmesi
C) Koledok kisti
D) Safra yolları kanseri
E) Sistik kanalda taş
113) Aktif ülseratif koliti olan bir hasta karın ağrısı, distansiyon ve yüksek ateş ile acile geliyor. Direkt ba­tın grafısinde transvers kolon çapı 7 cm bulunuyor.
Bu hastaya aşağıdakilerden hangisinin yapıl­ması uygun değildir?

A) Nazogastrik sonda takılması
B) Baryumlu kolon grafisi
C) Steroid verilmesi
D) Geniş spektrumlu antibiyotik ve IV sıvı
E) Yatak istirahatı
114)Anorektal malformasyonlarla birlikte en sık görülen ek anomali aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskelet sistemi anomalileri
B) Kardiyak anomaliler
C) Üriner sistem anomalileri
D) Özofageal atrezi
E) Trakeal fistül
115) 35 yaşında erkek hasta altı aydır devam eden sürekli ve kunt perineal ağrı ve dizüri ile başvuruyor. Hasta üretral akıntı ve üriner sistem enfeksiyonu tanımlamıyor. Ateş 37 °C olup rektal tuşede prostat hafif hassas olup büyüme ve endurasyon saptanmıyor. İdrar tahlili normal, prostat sekresyonunun incelenmesinde; her sahada 30 lökosit görülüyor ama bakteri görülmüyor, idrar ve prostat sekresyonunun kültüründe de bakteri görülmüyor.
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut sistit
B) Akut prostatit
C) Kronik bakteriyel prostatit
D) Kronik nonbakteriyel prostatit
E) Prostatodinya
116)Organ nakli listesinde yer alan hastaların, nakil önceliklerini belirlemede aşağıdaki ilkelerden hangisi yol göstericidir?
A) Özerkliğe saygı B) Yararlı olma
C) Zarar vermeme D) Adalet
E) Samimiyet


117) Kırküç yaşında bir yıl önce kolon kanseri nedeniyle sağ hemikoletomi yapılan bayan hastanın yapılan takiplerinde CEA(karsinoembriyonik antijen )yüksekliği tespit edilmesi üzerine çekilen tüm batın bilgisayarlı tomografisinde hastanın karaciğerinde metastaz tespit ediliyor ve metastaz nedeniyle sağ hepatektomi ameliyatı uygulanıyor. Postoperatif 3. Gün idrar çıkışında azalma tespit ediliyor. Yapılan tetkiklerinde santral venöz basınç 12 cm H2O, plazma sodyumu 129 mEq/L, plazma ozmolaritesi 255 mOsm olarak bulunuyor.
Bu hastanın tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Daha fazla kristalloid solüsyon verilmelidir.
B) Sıvı kısıtlaması yapılmalıdır.
C) Kolloid çözeltiler ile resüsitasyon yapılmalıdır.
D) Vazopressin verilmelidir.
E) Hastanın kalori ihtiyacı uygun şekilde karşılanmalıdır
118) Ellibeş yaşında bayan hastada sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenede Murphy bulgusu pozitif olarak saptanıyor. Beyaz küre sayısı 15000/mm3 olarak bulunuyor.
Bu hastada akut kolesistit varlığını gösterecek en güvenilir tetkik hangisidir?
A) Ultrasonografi
B) Ayakta direk karın grafisi
C) Oral kolanjiografi
D) İntravenöz kolanjiyografi
E) Bilgisayarlı tomografi

119) Aşağıdakilerden hangisinde hipokalsemi gelişme olasılığı en düşüktür?
A) Akut pankreatit
B)
Nekrotizan fasiitis
C)
Hiperparatiroidizm
D)
İnce barsak fistülleri
E) Kronik renal yetmezlik
120) Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran ve alınan anamnezinde daha önce ülser tedavisi alması dışında hiçbir özellik oplmayan 38 yaşındaki erkrek hastanın yapılan tetkiklerinde Ph 7.54, bikarbonat (HCO3 ) 37 mEq/L, PCO2 45 mmHg, serum sodyumu (Na+) 143 mEq/L, serum Klorüru (Cl-) 78 mEq/lt, serum potasyumu (K+) 2.8 mEq/L olarak tespit ediliyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pilor obstrüksiyonu
B) Safra fistülü
C) Hipoparatiroidi
D) Etilen glikol intoksikasyonu
E) Kronik böbrek yetmezliği
121) Aşağıdakilerden hangisi banka kanı transfüzyonunda hemoglobin oksijen dissosiasyon eğrisinin sola kaymasına yol açan faktörlerden biridir?
A) Hipokalsemi
B) 2,3-difosfogliserat yüksekliği
C) Alkoloz
D) Hipertermi
E) Karboksihemoglobin

122) Şoktaki hastada bakteriyel translokasyonu engelleyen amino asit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alanin
B) İzolözin
C) Lözin
D) Glutamin
E) Tirozin


123) Aşağıdakilerden hangisi elektif kolon ameliyatlarından sonra yara infeksiyonugelişim sıklığını azaltmakta etkili değildir?
A) Mekanik barsak temizliği
B) Ameliyattan önceki gün lüminal etkili oral antibiyotik kullanılması
C) Aerob ve anaeroblara etki edecek şekilde geniş spektrumlu antibiyotik profilaksisi
D) Ameliyat süresinin 3 saatten kısa olması
E) Aerob ve anaeroblara etki edecek şekilde geniş spektrumlu antibiyotiğin postoperatif 2-4 gün sürdürülmesi


124)Yara iyileşmesi sürecinde fibroplazi aşamasında fibroblastların yaraya göç etmesini uyaran en güçlü kemotaktik faktör hangisidir?
A) Platelet derived growth faktör (PDGF)
B) Tümör growth faktör beta (TGF- β)
C) Epidermal growth faktör (EGF)
D) Vitamin C
E) İnterlökin-1
125) Yanıklı hastalarda morbidite ve mortaliteden öncelikle sorumlu olan etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Böbrek yetmezliği
B) Hipotermi
C) Enfeksiyonlar
D) Akut respiratuar distress sendromu (ARDS)
E) Stres ülserlerine bağlı gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları
126) İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile aşağıdaki tiroid lezyonlarından hangisinin tanısını koymak olanaklı değildir?
A) Papiller tiroid kanseri B) Foliküler tiroid kanseri
C) Medüller kanser D) Kolloid nodül
E) Anaplastik karsinom

127) Multiple endokrin neoplazi (MEN) tip-I sendromu ile ilişkili olarak en sık görülen patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gastrinoma B) Paratiroid adenomu
C) Feokromasitoma D) Hipofiz adenomu
E) Paratiroid hiperplazisi
128) Meme kanseri nedeniyle opere edilmiş olan ve nüks gelişen, HER2/ neu (c-erb b2) geni mevcut olan hastalarda adjuvan kemoterapiye eklenerek tedavi etkinliğini artırdığı gösterilmiş olan monoklonal antikorlar içeren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmatinib B) Trastuzumab
C) İnfliximab D) Tamoksifen
E) İnterferon alfa 2b

129)İnsizyonel herni gelişimine en sık neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Obezite
B) Malnütrisyon
C) Steroidler
D) Postoperatif yara enfeksiyonu
E) İleri yaş
130)Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için risk faktörü değildir?
A) Pernisiyöz anemi
B) Helikobakter pilori taşıyıcılığı
C) Yüksek nitratlı gıdalarla beslenme
D) Alkol alımı
E) Mide rezeksiyonu
131)Altmışbeş yaşındaki kadın hasta, karın sol alt kadranında ağrı nedeniyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 2 günden beri giderek şiddetlenen karın ağrısı olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede ateşinin olduğu belirleniyor, sol alt kadranda hassasiyet ve defans saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısının 18.000 /mm3 olduğu belirleniyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdaki hastalıklardan hangisidir?
A) Kolon tümörü B) İskemik kolit
C) Divertikülit D) Sigmoid volvulus
E) Mezenterik venöz tromboz
132)Akut apandisit tanısı için en güvenilir ve duyarlı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ayakta direk batın grafisi B) Ultrasonografi (USG)
C) Bilgisayarlı tomografi (BT) D) Beyaz küre sayısı
E) Fizik muayene
133)En sık görülen karaciğer tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemanjiom B) Hepatik adenom
C) Hepatom D) Anjiosarkom
E) Metastatik karsinom
134) Ellibeş yaşında bayan hastada sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenede Murphy bulgusu pozitif olarak saptanıyor. Beyaz küre sayısı 15000/mm3 olarak bulunuyor.
Bu hastada akut kolesistit varlığını gösterecek en güvenilir tetkik hangisidir?
A) Ultrasonografi B) Ayakta direk karın grafisi
C) Oral kolanjiografi D) İntravenöz kolanjiyografi
E) Bilgisayarlı tomografi
135) Akut pankreatitli hastalarda aşağıdakilerden hangisinde acil cerrahi endikasyonu yoktur?
A) Pankreatik abse
B) Enfekte pankreatik nekroz
C) Hemorajik pankreatit
D) Psödokist
E) İntraabdominal kanama

136)Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde tedavi amacı ile splenektomi endikasyonu yoktur?
A) Travmatik dalak rüptürü
B) Kronik immün trombositopenik purpura
C) Konjenital hemolitik anemi
D) Felty sendromu
E) Trombotik trombositopenik purpura
137)Majör yaralanmalar sonrası ortaya çıkan katabolik süreçte, artmış iskelet kası yıkımına bağlı olarak kaslardan öncelikle salınımı artan iki amino asit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lisin – Arjinin
B) Alanin - glutamin
C) Tirozin – triptofan
D) Glutamine - arjinin
E) Lösin – izolösin

138) Aşağıdaki verilen vücut sıvıları içerisinde bikarbonat içeriği en yüksek olan hangisidir?
A) Plazma B) Mide
C) Safra D) Pankreas
E) İleum
139)Aşağıdakilerden hangisi taze donmuş plazma verilme endikasyonudur?
A) Volüm genişletme B) Hipoalbüminemi
C) Faktör VIII eksikliği D) K vitamini eksikliği
E) Von Willebrand hastalığı
140)Hemorajik şok tablosu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hemorajik şokun erken döneminde hücrelerarası sıvı hacminde azalma görülür.
B) Tanı konulduğunda kardiyak debiyi ve doku oksijen aktarımını artırmak için hemen dopamin veya benzeri bir pozitif inotropik ilaç başlanmalıdır.
C) Hemorajik şok resüsitasyonunda dengeli kristalloid çözeltiler kolloidlere göre öncelikle tecih edilirler.
D) Doku laktik asit düzeyi artmıştır.
E) Erken dönemde hemokonsantrasyon görülebilir.
141)Travma nedeniyle laparotomi geçiren 21 yaşındaki erkek hastanın ameliyat sonrası 5. günde 38.6° C ateşi ortaya çıkıyor.
Bu hastadaki ateş tablosunun en az olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atelektazi B) Yara infeksiyonu
C) Pnömoni D) Üriner sistem enfeksiyonu
E) Tromboflebit
142)Tiroidin Hurthle-hücreli karsinomu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Folliküler kanserin bir formudur.
B) Kan yoluyla akciğer, karaciğer ve kemiğe metastaz yapar.
C) Tedavi total tiroidektomi ile sağlanır.
D) Papiller tiroid kanserlerine göre sık rekürrens gösterir.
E) Mikroskopik olarak kollajen ve amiloid bölgelerinden ayrılan hücre kümeleri gözlenir.

143) Kırk beş yaşında, daha önce hiçbir sorunu olmayan 45 yaşındaki erkek hastada sağ adrenal bezde 4 cm çapında tümöral kitle saptanıyor. Hastanın alınan hikayesinde hipertansiyonu olduğunu belirtiyor.
Bu hastanın tanısal değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?
A) 24 saatlik idrarda metanefrin
B) 1 mg deksametazon tarama testi
C) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
D) 24 saatlik idrarda kortizol
E) Serum aldosteron düzeyi
144) Altmış iki yaşında bayan hasta sol memede ağrı şikayetiyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde kitle saptanmıyor. Çekilen mammografisinde sol memede noktasal tarzda çok sayıda mikrokalsifikasyon gözleniyor.
Bu hastada yapılması gerekli en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemen mastektomi yapılmalıdır
B) Bir yıl sonra mammografi tekrar edilmelidir
C) Mammografik olarak işaretlenen alandan biopsi yapılmalıdır
D) Şüpheli bölge ultrasonografi ile değerlendirilmelidir
E) Sadece palpe edilen kitlelerin biopsisi yapılmalıdır
145)Sağ memesinde kitle şikayeti ile başvuran 25 yaşında kadın hastada tanısal değerlendirmede öncelikleyapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
B) Hikaye ve fizik inceleme
C) Mamografi
D) Eksizyonel biyopsi
E) Meme ultrasonografisi

146) Bütün meme hastalarında öncelikli yaklaşım hikaye ve fizik incelemedir. Tetkikler daha sonra bulgulara göre yönlendirilir.
Geçirdiği trafik kazası sonrası şok tablosunda acil servise getirilen hastaya ilk olarak yapılması gereken tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) PA akciğer ve direk karın grafisi
B) Diagnostik peritoneal lavaj
C) Abdominal ultrasonografi
D) Abdominal tomografi
E) Eksploratif laparotomi
147)Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde endoskopik biyopsi tanısal açıdan uygun bir yaklaşım değildir?
A) Gastrik adenokanser
B) Özefagus yassı hücreli kanseri
C) Özefagus leiyomyomu
D) Barrett özefagus
E) Mide lenfoması
148) Midede görülen Dieulafoy lezyonunu en iyitanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoskopik tedaviden sonra olabilen tekrar kanamadır.
B) Subtotal gastrektomiyi gerektiren masif kanamadır.
C) Küçük bir mukozal defektten dışarı çıkan geniş bir submukozal arterdir.
D) Antruma lokalize kolayca kanayan büyük bir mukozal defekttir.
E) Gastrik mukozanın asit-peptik değişiklikleridir.
149) İnce barsakların en sık görülen primer malign neoplazmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenom
B) Metastatik tümörler
C) Karsinoid tümör
D) Malign gastrointastinal stromal tümör
E) Adenokarsinom
150) İki yıl önce sol kolon kanseri nedeniyle opere edilen 60 yaşında bayan hastada akciğer metastazından şüphe ediliyor.
Bu hastada yapılması gerekli ilktetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Torakal ultrasonografi
B) Bilgisayarlı tomografi
C) Bronkoskopi
D) PA akciğer grafisi
E) Balgam yayması


151)Ülseratif kolit ile karşılaştırıldığında Crohn hastalığında daha sık görülen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankolit
B)Malignleşme oranı
C) Rektal tutulum
D) Kanama
E) Haustrasyonların kaybolması


152) Elli bir yaşındaki bayan hasta sarılık, sağ üst kadran ağrısı şikayetleri ile doktora başvuruyor ve direk bilirubin seviyesi yüksek olarak saptanıyor.

Bu hastada bundan sonraki aşamada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endosonografi
B) Ultrasonografi
C) Bilgisayarlı tomografi
D) Magnetik rezonans kolanjiopankreatografi
E) Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi

153)Aşağıdakilerden hangisi perianal fistüllerin en sıkgörülen tipidir?
A) İntersfinkterik
B) Suprasfinkterik
C) Ekstrasfinkterik
D) Transsfinkterik
E) Hepsi eşit oranda görülür
154)Aşağıdakilerden hangisi portal hipertansiyona sekonder gelişen gastrointestinal kanamaların profilaksi ya da tedavisinde kullanılmaz ?
A) Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant
B) Peritoneovenöz – juguler şant
C) Skleroterapi
D) Vazopressin
E) Beta bloker

155)Aşağıdakilerden hangisi pankreas başı kanserlerinde uygulanan küratif cerrahi yöntemlerden biridir?
A) Gastroenterostomi
B) Koledokojejenostomi
C) Perkütan bilier drenaj
D) Pankreatikoduodenektomi
E) Subtotal pankreatektomi

156)Şok durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kardiyak kontraktilite ve periferik vasküler tonus artar.
B) Vücutta tuz tutulumunu artırmak amacıyla çeşitli hormonal değişiklikler olur.
C) Doku perfüzyonunun korunması amacıyla mikrodolaşım
sisteminde değişiklikler olur.
D) ß1-adrenerjik aktivasyon sonucunda kardiyak atım artar.
E) Enerji korunması amacıyla hepatik glikojenoliz ve glukoneogenez azalır.


157)Penetre abdominal travma aşağıdaki gruplardan hangisine aittir?
A) Temiz B) Temiz-kontamine
C) Kontamine D) Kirli ve enfekte
E) Superenfekte
158) Şok hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Nörojenik şokta ve erken septik şokta periferik vasküler direnç artar
B) Nörojenik şok hastası genellikle hipovolemik şoktaki hastaya göre daha ajitedir
C) Kardiyojenik şokta boyun venleri kollaps halindedir
D) Tansiyon pnömotoraksta gelişen şok tipi kardiyojeniktir
E) Geç septik şokta kalp debisi artar
159) Aşağıdaki elektrolit dengesizliklerinden hangisi kısa sürede düzeltilmemelidir?
A) Hiperkalsemi B) Hiperkalemi
C) Hipokalemi D) Hiponatremi E) Hipokalsemi
160)Appendektomi yapılan bir hastanın patoloji raporunda inflamasyonun yalnızca serozada olduğu yazılı ise öncelikle ne düşünülmelidir?
A) Hafif dereceli erken apandisit
B) Kronik apandisit
C) Poliarteritis nodosa
D) Bir başka organın inflamasyonu
E) Normal appendiks
161)Aşağıdaki lokal anal hastalıklardan hangisinde uzun süre geçtikten sonra artmış anal karsinom riski söz konusudur?
A) Anal fissür B) İnternal hemoroid
C) Eksternal hemoroid D)Rektal prolapsus
E) Anal fistül
162)Memenin en sık görülen konjenital anomalisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Politeli B) Polimasti
C) Amasti D)Ateli
E) Simmasti
163) Meme başından kanlı akıntının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duktal ektazi B) İntraduktal karsinom
C) İntraduktal papillom D)İnfiltratif duktal karsinom
E) Adenozis
164) Majör doku yaralanması sonrası ortaya çıkan artmış protein katabolizmasının en iyi göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücut kitle indeksi
B) Plazma albümin düzeyi
C) Triseps kol çevresi
D) Plazma alanin ve glutamin düzeyi
E) İdrar azot atılımı
165)Gastrointestinal sistem sıvılarının içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortalama klor içeriği en yüksek vücut sıvısı mide sıvısı dır
B) Mide sıvısının potasyum içeriği ileum içeriği ve safraya göre daha yüksektir.
C) Bikarbonat içeriği en yüksek vücut sıvısı pankreas ekzokrin salgısıdır.
D) Plazma sodyum konsantrasyonu mide sıvısının sodyum içeriğine göre daha düşüktür.
E) Safra ve ileum sıvılarının ortalama bikarbonat içerikleri plazmaya göre daha yüksektir.
166)Cerrahi girişim yapılabilmesi için trombosit sayısının en az ne kadar olması gerekir?
A) 10.000 / mm3 B) 20.000 / mm3
C) 50.000 / mm3 D)100.000 / mm3
E) 150.000 / mm3
167)Hipovolemik şokta ortaya çıkan değişikliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kardiyak kontraktilite artar
B) Vasküler tonus artar
C) Periferik dokularda lipoliz artar
D) Böbreklerden sodyum atılımı artar
E) Karaciğerde glikojenoliz artar


168) Genel vücut travması nedeniyle yoğun bakımda yatırılarak takip edilmekte olan bir hastada kalp, böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal sınırlardadır.

Bu hastada aşağıda verilen durumların hangisinde entübasyon gereklidir?
A) PaO2 nin 65 mmHg olması
B) Pulmoner arter kama basıncını 24 mmHg olması
C) PaO2 /FiO2 oranının 170 olması
D) PaO2 /FiO2 oranının 250 olması
E) Pulse oksimetre ile satürasyonun %96 olması169) Papiller tiroid kanseri tanısı konan 36 yaşındaki erkek hastada total tiroidektomi ameliyatı yapılmıştır. Ameliyattan 48 saat sonra ağız çevresinde uyuşukluk şikayeti ortaya çıkan hastada laringospazm ve takiben konvülsiyonlar gelişmiştir.

Bu hastada öncelikli yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Ameliyat bölgesinde kanamanın tespiti için acilen ameliyathaneye götürülmesi
B) İntravenöz kalsiyum glukonat infüzyonu başlanması
C) Serum magnezyum düzeyi bakılarak intravenöz magnezyum verilmesi
D) Olası beyin metastazlarının gösterilmesi için kraniyel bilgisayarlı tomografi çektirilmesi
E) Hemen entübe edilerek yatağında insizyonun açılması


170)Feokromasitoma tanısal yaklaşımında en duyarlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plazma metanefrin düzeyi
B) 24 saatlik idrarda vanilmandelikasit düzeyi
C) Deksametazon supresyon testi
D) Renin düzeyi
E) Adrenal ince iğne aspirasyon biyopsisi
171)Memede kitle şikayeti ile başvuran 44 yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde sağ meme üst dış kadranda mobil bir kitle lezyonu olduğu saptanıyor. Yapılan eksizyonel biyopsi sonucunda lobüler karsinoma in situ tanısı konuluyor ve spesimende cerrahi sınırlar temiz olarak görülüyor.
Bu hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ek bir cerrahi girişim yapmadan klinik izlem yeterli olabilir.
B) Tamoksifen verilmesi ileride invaziv kanser gelişme riskini azaltır
C) Lobüler karsinoma in situnun varlığı bu hastada ileride memelerden herhangi birinde invaziv karsinom gelişme riskini artırır.
D) İleride gelişmesi en muhtemel lezyon invaziv lobüler karsinomdur.
E) Diğer memeden simetrik biyopsi gerekli değildir.

172)Mastektomi ve aksiler diseksiyon sırasında aşağıdaki sinirlerden hangisinin yaralanması kanat skapula deformitesine yol açabilir?
A) N. Thoracicus longus B) N. Thoracodorsalis
C) N. Accesorius D)N. Pectoralis lateralis
E) N. İntercostobrachialis

173)Aşağıdakilerden hangisi erişkinde primer peritonitin en sık beraber görüldüğü hastalıktır?

A) Duodenal ülser perforasyonu
B) İdrar yolu enfeksiyonları
C) Siroz
D) Sistemik lupus eritramatozis
E) Splenektomi yapılması
174)Elli beş yaşında yutma güçlüğü ve kilo kaybı olan erkek hastada yapılan endoskopi sonrasında 25. cm de polipoid lezyon saptanıyor. Alınan endoskopik biyopsi sonucu yassı hücreli karsinom olarak rapor ediliyor.
Bu hastada tümörün lokal yayılımını belirlemede en yararlı tetkik hangisidir?

A) Bilgisayarlı tomografi B) pH monitorizasyon
C) Torakoskopi D)Baryumlu grafi
E) Endosonografi
175)Vücut kitle endeksi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) kilo/boy B) kilo2/boy
C) boy/kilo D)kilo/boy2
E) kilo x yaş/boy

176)Altmış yaşında erkek hasta ani gelişen şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise başvuruyor. Başvurudan 2 saat sonra yapılan fizik muayenede yaygın hassasiyet olmasına karşın defans saptanmıyor. Nabız 110/dakika olarak bulunuyor ve atriyel fibrilasyon tespit ediliyor. Beyaz küre sayısı 20.500/mm3 olarak bulunuyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut kolesistit
B) Akut mezenter iskemi
C) Akut pankreatit
D) Strangülasyonlu ince barsak obstrüksiyonu
E) Perfore apandisit

177) Masif hematokezya şikayeti ile başvuran 65 yaşında erkek hastaya takılan nazogastrik sondadan safralı içerik geldiği görülüyor.
Bu hastada kanamanın en az olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divertikülozis B) Ülseratif kolit
C) Rektum kanseri D)Vasküler ektazi
E) Adenomatöz polip

178)Amebik kolitli hastalarda ülserlerin en sık görüldüğü yerleşim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekum
B) Çıkan kolon
C) Splenik fleksura
D) Sigmoid kolon
E) Rektum

179)Lateral internal sfinkterotomi aşağıdaki hastalıkların hangisinde en uygun tedavi olarak uygulanır?

A) İnternal hemoroid B) Anal fissür
C) İntersfinkterik fistül D)İntersfinkterik abse
E) Anal inkontinans180)Karaciğerin piyojenik abseleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ateş en fazla görülen semptomtur
B) Sarılık rölatif olarak fazla görülmeyen bir bulgudur
C) Karaciğer fonksiyon testleri genellikle tanı koydurucudur
D) Antibiyotik tedavisi tedavide gereklidir.
E) Tek abselerde prognoz multipl abselerden daha iyidir
181)Aşağıdakilerden hangisi laparaskopik kolesistektomi için kesin kontraendikasyon teşkil eder?
A) Geçirilmiş abdominal operasyon
B) Yaşın 75 in üzerinde olması
C) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
D) Düzeltilemeyen koagülopati
E) Akut kolesistit varlığı

182)Aşağıdakilerden hangisi pankreatikoduodenal bölge tümörlerinden biri değildir?
A) Pankreas başı kanseri
B) Ampulla vateri kanseri
C) Safra kesesi kanseri
D) Duodenum kanseri
E) Ekstrahepatik safra yolu kanseri

183) Otuz yaşındaki erkek hasta acil servise kurşunlanma nedeniyle olay sonrası 10 dakika içinde getiriliyor. Fizik incelemede sağ üst kadranda kurşun giriş deliği ve posteriorda sağda 3. lomber vertebra lateralinde çıkış deliği tespit ediliyor. Hastanın bilinci yerinde, kan basıncı 110/70 mm Hg, nabız 96/dk, sağ üst ve alt kadranlar hafif derecede hassas olarak değerlendiriliyor.
Bu hastada öncelikli olarak uygulanması gerekli yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parasentez B) ADBG
C) Abdominal BT D)Peritoneal lavaj
E) Acil laparotomi

184)Kırk yaşında erkek hastada anterior superior iliak spine hizasında rektus kası lateralinde sağda fıtık saptanıyor.
Bu hastada mevcut fıtık tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Littre hernisi
B) Kayıcı tipte ingüinal herni
C) Spigel hernisi
D) Grienfelt hernisi
E) Obturator herni

185)Duodenal ülserli hastalarda mortalitenin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanama
B) Perforasyon
C) Sepsis
D) Edinilmiş solunum yetmezliği sendromu
E) Myokardial enfarktüs186)Aşağıdakilerden hangisi Meckel divertikülü komplikasyonlarından biri değildir?
A) Obstrüksiyon
B) Kanama
C) Peptik ülser perforasyonu
D) Littre hernisi
E) Penetrasyon

187)Aşağıdaki hastalıkların hangisinde obturator bulgusu görülür?
A) Akut apandisit
B) Divertikülit
C) Strangüle indirek herni
D) Akut mezenter iskemi
E) Akut kolesistit
188)Kabızlık şikayeti ile başvuran 58 yaşındaki erkek hastanın çekilen kolon grafisinde sigmoid kolona uyan kesimde elma yeniği manzarası tespit ediliyor.
Bu hastada bundan sonraki aşamada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karsinoembryonik antijen
B) Abdominal ultrasonografi
C) Kolonoskopi ve biyopsi
D) Abdominopelvik tomografi
E) Laparotomi


189)Anorektal abseler için doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anal kript bezlerinin enfeksiyonu sonucunda gelişirler.
B) Drenaj sonrasında hiçbir komplikasyona neden olmadan iyileşirler.
C) Genellikle supralevatör abse şeklinde görülür.
D) Sadece immün yetmezlikli hastalarda görülür.
E) Sadece antibiyotik kullanımı tedavisi için yeterlidir.

191)Aşağıdaki tümörlerin hangisinde karaciğer metastazlarının palyatif rezeksiyonu önerilir?
A) Mide
B) Kolon
C) Akciğer
D) Karsinoid tümör
E) Meme
192)Aşağıdakilerden hangisi safra kesesinde kanser gelişme riskini artıran faktörlerden biri değildir?
A) Kolelitiazis
B) Clonorchis sinensis enfestasyonu
C) Porselen safra kesesi
D) Safra kesesinde adenom
E) Sklerozan kolanjit

193)Tikanma sariliklarinin en sık nedeni aşağidakilerden hangisidir?
A) Koledokolitiazis
B) pankreatikoduodenal bölge tümörleri
C) koledok kistleri
D) iatrojenik safra yolu yaralanmaları
E) parazitler
194)Elliüç yaşında kronik alkolik erkek hastada kas seyirmeleri ve tetaniler ortaya çıkıyor. İntravenöz kalsiyum glukonat tedavisi verilmesine rağmen hastanın bulgularında düzelme olmuyor.
Bu hastada en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiponatremi B) Hiperkalemi
C) Hipomagnezemi D)Hepatik koma
E) Hiperfosfatemi

195)Aşağıda verilen ameliyatlardan hangisinin insizyonu temiz kontamine yaraya örnektir?
A) Kolesistektomi
B) Peptik ülser perforasyonu onarımı
C) Tiroidektomi
D) Total kalça protezi
E) Perfore apandisit için appendektomi

196)Primer hiperparatiroidi tanısı ile boyun eksplorasyonu geçiren bir hastada postoperatif dönemde hiperkalsemi devam etmektedir.
Bu hastada eksplorasyon sonrası başarısızlığın en muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cerrahi deneyimsizlik
B) paratiroid embryolojisi ile ilgili yetersiz bilgi
C) Paratiroid karsinomu
D) 4 taneden fazla paratiroid bezi
E) ameliyat sırasında implantasyon (paratiromatozis)197)Aşağıda verilen meme lezyonlarından hangisinin varlığında ilerde meme kanseri gelişme riski artmıştır?
A) Apokrin metaplazi
B) Fibroadenom
C) Sklerozan adenozis
D) İntraduktal papillom
E) Florid hiperplazi

198)Karın ön duvarı hernilerinden inkarserasyon riski en yüksek olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Femoral herni B) İnsizyonel herni
C) Littre hernisi D)Direk inguinal herni
E) Umblikal herni


199)Otuz beş yaşında erkek hasta yemeklerin boyunda takılma hissi ve sindirilmemiş besinlerin kusulması şikayeti ile doktora başvuruyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paraözefajeal herni B) Fındıkkıran özefagus
C) Adenokanser D)Şatski halkası
E) Zenker divertikülü

200)Non-Hodkin lenfomaların en sık görüldüğü ekstranodal organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dalak
B) Karaciğer
C) Mide
D) İleum
E) Rektum

199)Aşağıdakilerden hangisi karsinoid tümörlerin metastaz yapabilme özelliği ile ilişkili değildir?
A) Yaş
B) Tümör lokalizasyonu
C) Tümör çapı
D) İnvazyon derinliği
E) Büyüme özelliği

201)Üst gastrointestinal sistem kanamalarında tanısal olarak ilk yapılması gereken ve en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoskopi
B) Anjiografi
C) Baryumlu grafi
D) Sintigrafi
E) Opak madde içirilerek çekilen direk grafiler
202)Ülseratif kolit ile karşılaştırıldığında Crohn hastalığında daha sık görülen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankolit
B) Perianal hastalık
C) Rektal tutulum
D) Kanama
E) Haustrasyonların kaybolması

203)Altmış yaşında erkek hastaya 1 yıl önce rektum kanseri nedeniyle aşağı anterior rezeksiyon yapılıyor. Hastanın yapılan rutin kontrollerinde karaciğer sağ lobda 3 cm çapında solid kitle saptanıyor. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucu adenokarsinoma olarak rapor ediliyor. Yapılan diğer tetkiklerde başka bir metastaz saptanmıyor.
Bu hastada yapılması gereken en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer rezeksiyonu
B) Kemoterapi
C) Hepatik arter embolizasyonu
D) Kriocerrahi
E) Alkol enjeksiyonu
204)Elli beş yaşındaki erkek hasta sarılık, sağ üst kadran ağrısı şikayetleri ile doktora başvuruyor ve direk bilirubin seviyesi yüksek olarak saptanıyor.
Bu hastada bundan sonraki aşamada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endosonografi
B) Ultrasonografi
C) Bilgisayarlı tomografi
D) Magnetik rezonans kolanjiopankreatografi
E) Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi

205)Kronik pankreatitli hastalarda en sık cerrahi endikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrı B) Tıkanma sarılığı
C) Duodenal obstrüksiyon D)Psödokist
E) Pankreas kanseri şüphesi
206)Travma sonrası metabolizma ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji tüketiminde artış görülür
B) Travmadan sonra ana enerji kaynağı serbest yağ asitleridir
C) Majör travma ketogenezi azaltır
D) Glutamin stres hallerinde gastrointestinal sistem için majör enerji kaynağıdır
E)Travma, sonrası ilk faz erken anabolik fazdır


207)Aşağıdakilerden hangisi belirgin respiratuvar alkalozda görülmez?
A) Doku hipoksisi
B) Hiperkalsemi
C) Hipokalemi
D) Serebral kan akımında azalma
E) Parestezi

208)Üst gastrointestinal sistem kanamalarında tanısal olarak ilk yapılması gereken ve en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoskopi B) Anjiografi
C) Baryumlu grafi D) Sintigrafi
E) Opak madde içirilerek çekilen direk grafiler
209)Pulmoner arter kama basıncı aşağıdaki parametrelerden hangisinin göstergesidir?
A) Kardiak kontraktilite
B) Aortik valv açılması
C) Sol ventrikül basıncı
D) Kardiak indeks
E) Sol ventrikül diastol sonu basıncı
210)Aşağıda verilen enfeksiyonlardan hangisinde etken Staphylococcus aureus değildir?
A) Hidradenitis suppurativa
B) Postoperatif yara enfeksiyonu
C) Osteomyelit
D) Perianal abse
E) Meme absesi211) Kolonik obstrüksiyon nedeni ile laparotomi yapılarak sigmoid kolon kanseri tanısı konulup rezeksiyon yapılan 63 yaşındaki erkek hastanın ameliyat sonrası 5. günde yarasından pansumanı ve üstünü batıracak kadar bol miktarda berrak, sarı-turuncu renkte sıvı drenajı olmuştur. Ateşi olmayan hastanın beyaz küre sayımı normal sınırlarda tespit edilmiştir.
Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir?
A) Yara enfeksiyonu
B) Atelektazi
C) Yara ayrılması
D) Abdominal kompartman sendromu
E) Enterokütan fistül
212)Rutin tetkikler sırasında tesadüfen bulunmuş 4 santimetreden küçük hepatik adenomlar için en uygun tedavi yöntemi hangisidir?
A) Kullanıyorsa oral koprıtraseptifın kesilip, görüntüleme yöntemleri ile takip.
B) Tamoksifen verilip, takip edilmesi.
C) Kryoablasyon yapılması
D) Rezeksiyon yapılaması
E) 4 santimatraden küçük adenomlar takip veya tedavi gerektirmezler.
213)Bilier -Enterik fistül en sık safra kesesi ile hangi organarasında olur?
A) Transvers kolon
B) Jejunum
C) Mide
D) Kolonun hepatik fleksurası
E) Duedonum

214)Aşağıdakilerden hangisi banka kanında oluşan değişikliklerden biri değildir?

A) Eritrosit yaşam süresi kısalır
B) Eritrositlerdeki ATP ve 2,3 DPGA düzeyleri belirgin şekilde azalır.
C) Metabolizma ve atıklara bağlı olarak pH yükselir.
D) Faktör 5 ve 8 azalır:
E) Potasyum seviyesi artar:


215)Splenektomi yapılan 54 yaşındaki erkek hastanın ameliyat sonrasında birinci günde 38.30 C ateş ve 114/dk taşikardi tespit edilmiştir.
Önceden bilinen ek bir hastalığı olmayan bu hastadaki klinik tablonun en muhtemel nedeni hangisidir?

A) Atelektazi
B) Yara enfeksiyonu
C) Üriner sistem enfeksiyonu
D) Mediastinit
E) Tirotoksikoz
216)Aşağıda verilen genlerden hangisinin mutasyonları kalıtsal meme kanseri gelişimi ile ilişkili değildir?

A) BRCA1 B) BRCA2
C) P53 D) APC
E) PTEN
217)Boynunda şişlik şikayeti ile başvuran 30 yaşında kadın hastanın boynunda palpe edilen tiroid nodülü nedeniyle tetkikleri yapılmıştır. Ötiroid olan hastanın teknesyum 99m ile yapılan tiroid sintigrafisinde tek soğuk nodül tespit edilmiştir.
Bu lezyonun ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?
A) Karsinom
B) Fonksiyonel olmayan adenom
C) Kist
D) Kolloid nodül
E) Hiperfonksiyone nodül

218)Mide kanseri en sık hangi hastalık zemininde gelişir?
A) Geçirilmiş gastrektomi B) Menetrier hastalığı
C) Gastrik ülser D) Adenomatöz polip
E) Atrofik gastrit
219)Masif hematokezyası olan 50 yaşında bayan hastada takılan nazogastrik sondadan temiz, safralı mide içeriği geldiği görülüyor.
Bu hastada tanısal yaklaşımda bir sonraki işlem ne olmalıdır?
A) Endoskopi
B) Teknesyum perteknetat sintigrafisi
C) Rektosigmoidoskopi
D) Kolonoskopi
E) Acil laparotomi
220)Akut mezenterik iskeminin erişkinde en sık nedeni nedir?
A) Arteriyel emboli B) Arteriyel trombüs
C) Vaskülit D) Non-oklüsiv spazm
E) Venöz trombüs
221)Edinilmiş divertikülozisin en sık görüldüğü kolon segmenti hangisidir?
A) Transvers kolon B) çıkan kolon
C) inen kolon D) sigmoid kolon
E) rektum
222)Sol ingüinal bölgede şişlik nedeniyle doktora başvuran 60 yaşında erkek hastada yapılan fizik muayenede hastada direk ingüinal herni saptanıyor.
Bu hastada tanısal anlamda yapılması gerekli bir sonraki işlem hangisidir?
A) ADBG B) Yüzeyel ultrasonografi
C) BT D) MR
E) Başka bir işlem yapmaya gerek yoktur.
223)Aşağıdaki tümörlerin hangisi karaciğere portal venöz yolla metastaz yapmaz?
A) Akciğer kanseri
B) Kolon kanseri
C) Pankreas duktal kanseri
D) Mide kanseri
E) Karsinoid tümör
224)Tekrarlayan biliyer pankreatit atakları olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı daha yüksektir?
A) Kolanjit
B) Steatore
C) Pankreatik fibrozis
D) Narkotik analjezik bağımlılığı
E) Pankreasta kalsifikasyonlar
225)Pankreatik ve safra yollarının direk görüntülenmesinde en az invaziv olan yöntem hangisidir?
A) BT B) Endosonografi
C) MRCP D) ERCP
E) PTK
226)Gastrointestinal sistem fistülü düşünülen hastalarda aşağıdakilerden hangisi enteral beslenme uygulanmasına uygun değildir?

A) Kolokutan fistül B) Pankreatik fistül
C) Düşük debili ileal fistül D) Mide fistülü
E) Özefagus fistülü

227)Aşağıdaki özefagus patolojilerinin hangisinde mutlak cerrahi endikasyonu vardır?
A) Akalazya
B) Paraözefajeal herni
C) Kayıcı tipte hiatal herni
D) Fındıkkıran özefagus
E) Hipertansif alt özefajeal sfinkter

228)Rezeksiyon şansı olmayan gastrointestinal stromal hücreli tümörler için en iyi tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) imatinib B) interferon alfa 2b
C) cerrahi D) radyoterapi
E) radyofrekans ablasyon

229)Aşağıdaki karsinoid tümörlerden hangisinde metastaz şansı en düşüktür?
A) Apandiks B) İleum
C) Mide D) Rektum
E) Kolon
230)Üst gastrointestinal sistem kanamasının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mide ülseri
B)akut gastrik mukozal lezyonlar
C)özefagus varis kanaması
D)paraözefajeal herni
E)düodenal ülser
231)Obturator bulgusu aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
A) Akut apandisit
B)Divertikülit
C)Strangüle indirek herni
D)Akut mezenter iskemi
E)Akut kolesistit
232)Aşağıdakilerden hangisi neoplastik poliplerde malignite şansını blirleyen faktörlerden biri değildir?
A) polip çapı B) histopaolojik tip
C) lokalizasyon D) epitelyumial atipi
E) ülserasyon
233)Portal hipertansiyona bağlı gelişen özefagus varisleri olan ve önceden kanama geçirmemiş hastalarda kanama profilaksisi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) vazopressin B) endoskopik skleroterapi
C) endoskopik bant ligasyonu D) distal splenorenal şant
E) propranolol
234)55 yaşında bayan hastada sağ üst kadran ağrısı mevcut. Yapılan fizik muayenede Murphy bulgusu pozitif olarak saptanıyor. Beyaz küre sayısı 15000/mm3 olarak ölçülüyor. Bu hastaya aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması kontraendikedir?
A) USG B)HİDA sintigrafisi
C)Oral kolesistografi D)Ayakta direk karın grafisi
E)BT
235)Aşağıdakilerden hangisi pankreasın duktal adenokanserleri için spesifik tümör belirleyicisidir?
A) Prealbumin
B) CA 19.9
C) CA 125
D) Alfa feto protein
E) CA 15.3236)Künt batın travması ile gelen bir hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığı cerrahi endikasyon oluşturmaz?
A)Fizik muayenede peritoneal irritasyon bulgularının saptanması
B)direk grafide batın içi serbest hava saptanması
C)direk grafide psoas gölgesinin silinmesi
D)parasentezde 1 damla barsak içeriği çekilmesi
E)peritoneal lavajda bakteri görülmesi
237)Aşağıdakilerden hangisi papiller tiroid kanserlerinde total tiroidektominin tercih edilme avantajlarından biri değildir?
A) Radyoaktif iyot ile uzak metastazların daha başarılı olarak taranabilmesi
B) Takipte tiroglobulinin marker olarak nüksleri belirlemede kullanılması
C) Toplam nüks oranının lobektomiye göre daha düşük olması
D) Hipoparatiroidi riskinin düşük olması
E) Multisentrik bütün odakların çıkartılmasını sağlaması

238)Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Hipertiroidi yapması beklenmez ?
A) Graves hastalığı B) Struma ovari
C) Plummer hastalığı D) Haşimoto hastalığı
E) Medüller tiroid kanseri

239)Memenin Paget hastalığı’nı tanımlayan ifade hangisidir?
A) Alerjiye bağlı olarak meme başında atopik dermatit gelişmesi.
B) İnvazif veya in situ intraduktal kanser hücrelerinin süt kanalları yolu ile meme başı ve areolada epidermise yayılması.
C) Göğüs duvarı ve memenin yüzeyel venlerinin tromboflebiti.
D) İnvaziv kanserin meme başını çekerek ülsere etmesi.
E) İnvaziv meme kanserinin Batson pleksusu yoluyla kemik metastazları yapması.
240)Hangisi transplantasyonda immünsüpresyon için kullanılan bir monoklonal antikordur?
A) Trastuzumab B) Mikofenolat mofetil
C) OKT3 D) Takrolimus
E) Rapamisin
241)Majör yaralanma geçiren bir hastada ortaya çıkan artmış arjinin vazopressin salınımı için aşağıdakilerden hangisi uyarıcı bir faktör değildir?
A) Hiponatremi B) Ağrı
C) Hiperglisemi D) Hipotansiyon
E) Anjiyotensin II
242)Hangisi jejunostomi yerleştirilmesi için kesin kontrendikasyondur?
A) Distalde anastomoz olması
B) Distalde obstrüksiyon olması
C) Hastanın komada olması
D) Duodenal fistül olması
E) 70 yaş üzeri hasta

243)Trakeostomisi ve hiperventilasyonu olan postoperatif bir hastada ek sıvı kayıpları olmadığı sürece öncelikle hangi elektrolit bozukluğunun görülmesi beklenir?
A) Hiperkalemi B) Hipernatremi
C) Hipermagnezemi D) Hiperkalsemi
E) Hiperfosfatemi
244)Metabolik asidoz gelişimine yol açan aşağıdaki klinik tablolardan hangisinde anyon açığı normal sınırlarda bulunur?
A) Böbrek yetmezliği B)Hipovolemik şok
C) Salisilat intoksikasyonu D) Diyabetik ketoasidoz
E) Üreterosigmoidostomi
245)Hemolitik trasfüzyon reaksiyonunun en sık görülen klinik bugusu hangisidir?
A) Yan ağrısı B)Hipotermi
C)Sarılık D)Oligüri
E)Titreme

246)Kırk yaşında erkek hastada anterior superior iliak spine hizasında rektus kası lateralinde sağda fıtık saptanıyor.
Bu hastada mevcut fıtık tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Littre hernisi B) Kayıcı tipte ingüinal herni
C)Spigel hernisi D) Grienfelt hernisi
E)Obturator herni


247) İmatinib aşağıdaki mide tümörlerinin hangisinin medikal tedavisi amacı ile kullanılır?
A) Gastrointestinal stromal tümör
B) Lenfoma
C) Gastrik karsinoid tümör
D) İntestinal tip adenokarsinom
E) Diffuz tip adenokarsinom


248)Aşağıdakilerden hangisi asemptomatik primer hiperparatiroidizmdeki cerrahi tedavi endikasyonlarından biri değildir?
A) 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımının 300 mg olması
B) Nefrolitiazis olması
C) Belirgin hiperkalsemi
D) Benzer yaş grubuna göre %30 azaltılmış kreatinin klerensi
E) Yaşın 50’nin altında olması
249) Kolorektal kanser gelişiminde geç adenomdan kanser gelişmesine aşağıdaki genetik mutasyonlardan hangisi neden olur?
A) APC B) K-RAS
C) DCC D) p53
E) BRCA-1

250)Aşağıdakilerden hangisi kolanjiyokarsinom için risk faktörü değildir?
A) Primer sklerozan kolanjit
B) Koledok kisti
C) Bilioenterik anastomoz
D) Kronik tifo taşıyıcılığı
E) Kolelitiazis
251)Aşağıdakilerden hangisi proliferatif meme hastalıklarından biri değildir?
A) Sklerozan adenoz
B) Radial sklerozan lezyon
C) İntraduktal papillomatozis
D) Duktal ektazi
E) Duktal epitelyal hiperplazi

252) Önceden sağlıklı olan 45 yaşındaki erkek hastanın, sıvıları yutmada güçlüğü ve ara sıra regürjitasyon yakınmaları mevcut olup, yapılan manometrik çalışmada özefagusta basınç artışı gösteriliyor.
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özefagus ca B) Zenker divertikülü
C) Difüz özefageal spazm D) Akalazya
E) Hiatal herni

253)Tiroid papiller kanseri için yapılmış total tiroidektomiden sonra takipte asağıdakilerden hangisinin kullanılması uygundur?
A) kalsitonin B) iyonize kalsiyum
C) TSH D) CEA
E) Tiroglobülin

254) Karaciğer yetmezliği olanlarda tercih edilecek tipik enteral ürün özelliği ne olmalıdır?
A) Sıvı, potasyum, ve fosforun kısıtlandığı formüller
B) Karbohidrat düzeyi %50 azaltılmış ürünler
C) Dallı zincirli amino asit formunda ( Lösin, izölösin, Valin) %50 lik proteinli formüller
D) Arginin, omega 3 yağ asidi, ve beta karoten açısından zenginleştirilmiş ürünler
E) Sebze pürelerinin sulandırılması ile elde edlilen ürünler
255)Sodyum değeri 132, gukoz dğeri 250, Kan Üre Nitrojen düzeyi 45 olan bir kişinin serum osmalalitesi kaçdır?
A) 226 B) 294
C) 256 D) 304
E) 345
256)Ağrıyı lokalize edebilen, spontan göz hareketi olan, konfzyondaki bir hastanın Glaskovv Koma Skoru kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 11
D) 13
E) 15
257) Ateşi ve sol alt kadranda hassasiyeti olan 50 yaşındaki hasta içim ilk istenmesi gereken tanı yöntemi ne olmalıdır?
A) Fleksibl sigmoidoskopi
B) Suda eriyen kontrast ile enema
C) USG
D) CT
E) Endo anal USG
258)Aşağıdakilerden hangisi klinik olarak belirgin hiponatreminin bulgularından biri değildir?
A) Konvülsiyonlar B) Hipotansiyon
C) Oligüri D) Sulu ishal
E) Deride parmakizi bulgusu
259) Hangisi banka kanında oluşan değişikliklerden biri değildir?
A) Eritrosit yaşam süresi kısalır
B) Asidoz
C) Potasyum seviyesinde artış
D) Hemoglobin disosiasyon eğrisinde sağa kayma
E) Amonyak birikimi
260) Majör yaralanma geçiren bir hastada aşağıdakilerden hangisinin kan düzeyinin yüksek bulunması beklenmez?
A) Kortizol B) Epinefrin
C) Arjinin vazopressin D) Büyüme hormonu
E) IGF-1
261)Genel vücut travması nedeniyle takipte olan bir hastada ortaya çıkan artmış protein katabolizmasını monitörize etmek için en güvenilir yöntem hangisidir?
A) Plazma albumin düzeyi
B) Plazma kreatinin düzeyi
C) İdrar azot atılımı
D) Triseps kol çevresi
E) Vücut kitle endeksi
262) Yanık skarı zemininde gelişen skuamöz hücreli kanser hangisidir?
A) Cushing ülseri
B) Bowen hastalığı
C) Marjolin ülseri
D) Curling ülseri
E) Lentigo maligna
263) Graves hastalığı için cerrahi endikasyon oluşturmayan hangisidir?
A) Kanser veya şüpheli nodül var
B) Oftalmopatisi olmayanlar
C) Hamile veya kısa sürede çocuk doğurmayı düşünen hastalar
D) Antitiroid ilaçları kullanamayanlar veya komplikasyon geliştirenler
E) Büyük, bası yapan tiroid bezi varlığı

264) Aşağıda verilen gen mutasyonlarından hangisi kalıtsal meme kanseri gelişiminde rol almaz?
A) BRCA 1 B) BRCA2
C) PTEN D) APC
E) P53


265)Evinde beslediği kedisi tarafından kolundan ısırılan ve acil servise başvuran 43 yaşındaki kadın hastada ısırık bölgesinde enfeksiyon bulguları tespit edilmiştir. Muhtemel etken patojen hangisidir?
A) Pastorella multosida B) Staphylococcus aureus
C) Escherichia coli D) Bartonella hansei
E) Bacteroides fragilis

266)Aşağıda verilen klinik tablolardan hangisi metabolik asidoz etkeni değildir?
A) Pilor obstrüksiyonu
B) Hipovolemik şok
C) Salisilat intoksikasyonu
D) Pankreas fistülü
E) Masif kan transfüzyonu
267)Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini bozan lokal faktörlerden biri değildir?
A) Cerrahi teknik
B) İmmünsupresyon
C) Enfeksiyon
D) İskemik/nekrotik doku
E) Yabancı cisimler

268)Yoğun bakımda yatmakta olan subaraknoid kanama nedeniyle kraniotomi yapılan hastanın pH=7.20, PCO2=80, HCO3=22 kan gazları değerleri için ne düşünürsünüz?
A) Dekompanse metabolik alkaloz
B) Kompanse metabolik alkaloz
C) Dekompanse respiratuar asidoz
D) Kompanse respiratuar alkaloz
E) Dekompanse metabolik asidoz
269)İntravenöz hipokalemi tedavisinde 1000 ml içinde verilebilecek K+’un mEq/lt cinsinden maksimum miktarı nedir?
A) 10
B) 40
C) 80
D) 100
E) 160

270)Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi sebebi değildir?
A) Sepsis
B) Hemorajik şok
C) Hipoksi
D) Yanıklar
E) Vesikoüreteral reflü

271 Pilor stenozu olan 55 yaşındaki hastada nazogastrik drenaj yapılıyor. Laboratuar sonuçları K+: 3 mg/dl PCO2: 44, HCO3: 37mEq ve pH: 7.50 ise bu hastada en olası tanı hangisidir? (Eylül-98)
A) Metabolik alkaloz B) Metabolik asidoz
C) Respiratuar asidoz D) Respiratuar alkaloz
E) Dekompanse asidoz
272) Hipovolemide hangisi kullanılmaz?
A) Ringer laktat
B) Kan transfüzyonu
C) Sentetik plazma ürünleri
D) Kolloid
E) Sempatomimetik ajanlar
273)Respiratuar alkalozda böbreklerden atılımı artan elektrolit hangisidir?
A) K+ B) Na+
C) Cl- D) H+
E) Mg++

274) Na: 139 mEq/L Cl-: 85 mEq/L K+ 2,9 mEq/L, HCO3: 38 mEq/L ve pH: 7,51 idrar Na:10 K+: 60 idrar dansitesi 1017 ise bu hastada ne düşünülür?
A) Diüretik kullanımı
B) Kusma
C) Hipoventilasyon
D) Aspirin kullanımı
E) Kurşun intoksikasyonu
275)Hemoglobin O2 disosiasyon eğrisinin sola kayması durumunda hemoglobinin oksijene affinitesi artar. Aşağıdakilerden hangisi hemoglobin eğrisini sola kaydırır?
A) Akut alkaloz
B) 2,3 dihidrofosfogliserat
C) pH; 7,2-7,3 arasında olması
D) Hipoksi
E) Asidoz
276) HC03 en yüksek hangi salgıda bulunur?
A) Mide B) Tükrük
C) Safra D) Pankreas
E) ince barsak
277)Bir hastada pH 7.30,HCO3 12, PCO2 56,5, total PCO2 14.2 olarak tespit edilmiştir.
En olası teşhis hangisidir?
A) Metabolik asidoz + respiratuar asidoz
B) Metabolik asidoz + respiratuar alkaloz
C) Kompanse metabolik asidoz
D) Dekompanse respiratuar alkaloz
E) Kompanse metabolik alkaloz
278) Serum Na=115 mg/dl 70 kg. ağırlığında olan bir hastanın serum Na’unu 140’a yükseltebilmek için %0,9 NaCl’den ne kadar vermek gerekir?
A) 1500 B) 2300
C) 2450 D) 3250
E) 4500
279) Yetmiş yaşındaki bayan hastada 39 derece ateş, alt kadranda hassasiyet ve defans var ise tanı için aşağıdakilerden hangisini kullanmak kontrendikedir?
A) USG B) Direkt batın grafisi
C) Baryum’lu kolon grafisi D) Galium sintigrafisi
E) Batın CT
280) Bu hastada ileus tablosu da varsa tanınız ne olur?
A) Perinefrenik abse
B) Sigmoid kolonda karsinom
C) Divertikülit
D) Tubaovarian abse
E) Akut pankreatit
281)Bu hastada akut dönem geçtikten sonra hangi araştırmayı istersiniz?
A) Kolon grafisi
B) Laparotomi
C) Laparoskopi
D) CT
E) MRI

282)Normal barsak sesleri hafiflemesi veya hiç duyulmaması aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığını gösterir?
A) Akut gastroenterit
B) Jeneralize peritonit
C) Akut apandisit
D) Hiperpotasemi
E) Akut mekanik ince bağırsak tıkanması
283) Akut karın ağrısı olan diabetik, 70 yaşındaki hastanın Murphy bulgusu Ultrasonografik olarak pozitif, büyük safra yollarında hava varsa tanınız nedir?
A) Amfizematöz kolesistit B) Safra taşı ileusu
C) Paralitik ileus D) Kolangiosarkom
E) Safra yollarının anaerobik enfeksiyonu

284) Otuz yaşında kadın hasta sağ alt kadran ağrısı ve ateş şikayeti ile acil servise başvuruyor. Fizik muayene bulguları batında hassasiyet ve defanstır.
Bu hastanın ilk radyolojik incelemesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Bilgisayarlı tomografi
B) Çift kontrastlı kolon grafisi
C) Yatarak direkt karın grafisi
D) Ultrasonografi
E) Posteroanterior akciğer grafisi
285)Altmışüç yaşındaki erkek hastada sol alt tarafta ani ağrı, diare, 38 derece ateş ve lökositozu var. Sol alt tarafta hassasiyet ve defans var tanı için ilk ne yaparsınız?
A) Ultrason B) Bilgisayarlı tomografi
C) Anjiyografi D) Baryumlu kolon grafisi
E) Gastroskopi
286)Otuzbeş yaşındaki hasta aniden başlayan ve tüm abdomende hissedilen karın ağrısı şikayeti ile geliyor. Fizik muayenede defans, hassasiyet saptanıyor, en olası tanı hangisidir?
A) Mezenterik arter embolisi
B) Mekanik barsak obstrüksiyonu
C) Peptik ülser perforasyonu
D) Safra yolları perforasyonu
E) Dalak rüptürü

287) Primer peritonitin en sık sebebi hangisindir?
A) Duodenal ülser perforasyonu
B) İdrar yolu enfeksiyonu
C) Pyelonefrit
D) Karaciğer sirozu
E) Splenektomi


288) Altmışbeş yaşında erkek hasta karında şişme, kusma ve karın ağrısı ile acile geliyor. Fizik muayenede distansiyon ve duyarlılık bulunmaktadır. Ayakta direkt batın grafisinde sol tarafı kaplayan ters U şeklinde geniş barsak ansı görülmektedir.
Bu tabloya neden olan hastalık en yüksek olasılıkla hangisidir? (Nisan 2001)
A) Sigmoid volvulus
B) Rektum tümörü
C) İnen kolon tümörü
D) Toksik megakolon
E) İnvajinasyon


289)Yukarıdaki soruda bahsedilen hastaya ilk önce aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
A) Laparoskopi
B) IVP
C) Sistoskopi
D) Sigmoidoskopi
E) Hemen ameliyat yapılır, laparotomiye göre karar verilir


290) Zayıflama, açılıp kapanan sarılığı olan ve gaitada gizli kan (+) hastada hangisi düşünülür?
A) Safra taşı
B) Pankreas tümörü
C) Hepatoma
D) Kolanjiosarkom
E) Ampulla vateri tümörü

291) Akut pankreatitte prognozu etkileyen hangisidir?
A) Hiponatremi
B) Hipernatremi
C) Hipokalsemi
D) Hiperkalsemi
E) Hipokalemi292)Splenektomiden fayda gören ama safra taşı oluşturmayan hangisidir?
A) ITP
B) Herediter sferositoz
C) Orak hücreli anemi
D) Talasemi
E) Otoimmün hemolitik anemi

293)Akut pankreatitte erken dönemde Ranson kriterlerinden olmayan hangisidir?
A) 55 yaş üzeri
B) Lökositin 16000/mm3 üzerine olması
C) Kanda amilaz yüksekliği
D) SGOT 250 IU/dl’nin üzerinde olması
E) LDH 350 IU/dl’nin üzerinde olması


294)Akut pankreatit tanısında aşağıdaki enzimlerden hangisinin artışı önemlidir?
A) SGOT
B) SGPT
C) ALP
D) LDH
E) Lipaz295) Aşağıdakilerden hangisinin fistülünde HCO-3 kaybı en fazladır?
A) Mide
B) Safra yolları
C) Jejenum
D) Distal ileum ve çekum
E) Pankreas
CEVAP ANAHTARI
1.
51.
101.
151.
201.
251.
2.
52.
102.
152.
202.
252.
3.
53.
103.
153.
203.
253.
4.
54.
104.
154.
204.
254.
5.
55.
105.
155.
205.
255.
6.
56.
106.
156.
206.
256.
7.
57.
107.
157.
207.
257.
8.
58.
108.
158.
208.
258.
9.
59.
109.
159.
209.
259.
10.
60.
110.
160.
210.
260.
11.
61.
111.
161.
211.
261.
12.
62.
112.
162.
212.
262.
13.
63.
113.
163.
213.
263.
14.
64.
114.
164.
214.
264.
15.
65.
115.
165.
215.
265.
16.
66.
116.
166.
216.
266.
17.
67.
117.
167.
217.
267.
18.
68.
118.
168.
218.
268.
19.
69.
119.
169.
219.
269.
20.
70.
120.
170.
220.
270.
21.
71.
121.
171.
221.
271.
22.
72.
122.
172.
222.
272.
23.
73.
123.
173.
223.
273.
24.
74.
124.
174.
224.
274.
25.
75.
125.
175.
225.
275.
26.
76.
126.
176.
226.
276.
27.
77.
127.
177.
227.
277.
28.
78.
128.
178.
228.
278.
29.
79.
129.
179.
229.
279.
30.
80.
130.
180.
230.
280.
31.
81.
131.
181.
231.
281.
32.
82.
132.
182.
232.
282.
33.
83.
133.
183.
233.
283.
34.
84.
134.
184.
234.
284.
35.
85.
135.
185.
235.
285.
36.
86.
136.
186.
236.
286.
37.
87.
137.
187.
237.
287.
38.
88.
138.
188.
238.
288.
39.
89.
139.
189.
239.
289.
40.
90.
140.
190.
240.
290.
41.
91.
141.
191.
241.
291.
42.
92.
142.
192.
242.
292.
43.
93.
143.
193.
243.
293.
44.
94.
144.
194.
244.
294.
45.
95.
145.
195.
245.
295.
46.
96.
146.
196.
246.
296.
47.
97.
147.
197.
247.
297.
48.
98.
148.
198.
248.
298.
49.
99.
149.
199.
249.
299.
50.
100.
150.
200.
250.
300.296)Akut pankreatitte prognozu olumsuz etkilemeyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) 55 yaşın üzerinde olması
B) 16.000/mm3ün üzerinde lökosit
C) 200 mg/dl’in üzerinde kan şekeri
D) Serum kalsiyum düşüklüğü
E) Serum amilazının yüksekliği
297) Akut pankreatitin en sık nedeni hangisidir?
A) Safra kesesi taşı B) Alkol
C) Hiperkalsemi D) Travma
E) Enfeksiyon
298)Spontan dalak rüptürü aşağıdakilerden hangisinde sık görülür?
A) Sitomegalovirus
B) Orak hücre anemisi
C) Tifo
D) Sıtma
E) Akut lösemi
299) Courvoisier-Terrier belirtisi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
A) Akut kolanjit B) Karaciğer absesi
C) Pankreas karsinomu D) Akut kolesistit
E) Koledokolithiazis
300) Hangisi kolesistit ameliyatı sonrası en sık enfeksiyona neden olur?
A) E. coli
B) Bacteroides fragilis
C) Enterokoklar
D) Trichomonas vaginalis
E) Pseudomonas aeruoginosa
301) Altmış yaşında erkek kilo kaybı, sarılık, gaita renginde açılma ve sağ hipokondriak bölgede ağrı tanımlayan tarif edilen hastada tanınız nedir?
A) Pankreas başı kanseri
B) Akut kolesistit
C) Kolanjit
D) Koledokolitiyazis
E) Kolelitiazis
302) Aşağıdakilerden hangisi VIPoma ile ilişkilidir?
A) Hiperglisemi, nekrolitik dermatit, hipoaminoasidemi
B) Konstipasyon, kolelitiazis, hiperglisemi
C) Hiperkalemi, nekrolitik dermatit, diare
D) Hipokalemi, hipoklorhidri, diare
E) Hipokalemi, metabolik alkaloz, daire
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-10-2011, 12:42   #4
museandman
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 17.01.11
Mesajlar: 3
Tecrübe Puanı: 0
museandman is an unknown quantity at this point
Standart

cevap anahtarında bir sıkıntı var sanırım şıklar görünmüyor :(
museandman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-11-2011, 23:39   #5
berkcan
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 1.033
Tecrübe Puanı: 0
berkcan is on a distinguished road
Standart

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra
a
şağıdaki koşullar aranır. Koşul No Başvuru Koşulları 101

Ba
şvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili,SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış, en az ikisinde adayın birinci isim* olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşulu ile doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan( bir tanesi doktora yada uzmanlık tezinden üretilmiş olabilir) en az beş adet özgün araştırma makalesi yayınlamış olmak; ayrıca ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yer almış üç adet araştırma makalesi (bir tanesi derleme ya da olgu sunumu da olabilir) yayınlamış olmak.


http://uak.gov.tr/docentlik.php2011 yılı Nisan Dönemi doçentlik sınavı başvuruları 15 -30 Nisan da

Üniversitelerarası Kurul’un 31.01.2011 tarihli toplantısında, 2011 yılı Nisan Dönemi doçentlik sınavı başvurularının 15 -30 Nisan, Ekim dönemi başvurularının ise 15 -31 Ekim tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
Üniversitelerarası Kurul’un 31.01.2011 tarihli toplantısında, 2011 yılı Nisan Dönemi doçentlik sınavı başvurularının 15 -30 Nisan, Ekim dönemi başvurularının ise 15 -31 Ekim tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL'DAN KAMUOYUNA DUYURU (08 Şubat 2011)
2009 Ekim Dönemi Sonuç Açıklama Sistemine ulaşmak için tıklayınız
2010 Nisan Dönemi Jüri Açıklama Sistemine ulaşmak için tıklayınız
2010 Nisan Dönemi Jüri Açıklama Sistemi yayına girmiştir. Başvuru Sisteminde kayıtlı olan e-posta adresi ve şifreniz ile giriş yapıp jürinizi öğrenebilirsiniz.
13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 1. Maddesi uyarınca Nisan 2011 Döneminde geçerli olan DOÇENTLİK SINAVINA BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ için tıklayınız
Eski Duyurular
31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği değişikliği. 13 Ağustos 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27671
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Ekim 2010 dönemi ve Nisan 2011 dönemindeki doçentlik başvurularıyla ilgili değerlendirmelerde, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine istinaden belirlenen asgari ölçütler esas alınır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/1/2009
27127
Yani 2000 yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından :

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Amaç
Madde 1 —
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24 üncü ve 65 inci maddeleri gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen doçentlik sınavının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, doktora/sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olanlardan doçentlik sınavına başvuranları kapsar.
Doçentlik sınavı temel alanları
Madde 3 —
Doçentlik sınavı açılacak temel alanlar şunlardır: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mesleki ve Teknik Eğitim; Mimarlık; Mühendislik; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Ziraat ve Ormancılık.
Başvuru ve sınav açılması
Madde 4 — Doçentlik sınavına başvurular, her yıl en geç 31 Mart günü çalışma saati bitimine kadar yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler.
Doçentlik sınavına başvurabilmek için, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olma koşulunun sağlanmış olması gerekir. Bu koşulu sağladıktan sonra doçentlik sınavına girmek isteyenler, başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na başvururlar. Başvuru ücreti, Ocak ayından g
eçerli olmak üzere her yıl Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, başvuru formu ile ekli belgelerin eksiksiz olduğunu ve usule uygunluğunu kontrol eder. Eksik olan belgelerin başvuru sahibi tarafından, eksikliklerin kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilir. Başvurusu kabul edilen adayların dosyaları Doçentlik Sınav Komisyonu’na gönderilir.
Doçentlik sınavına başvuru sayısında bir kısıtlama yoktur.
Yabancı dil koşulu
Madde 5 — Yabancı dil koşulunun sağlanması için adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS) girmeleri gerekir. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda ve merkezi olarak yapılır. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen temel alanların hangisinde doçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS'ye o alanda girmek zorunludur. ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar aşağıda verilmiştir.
Fen Bilimleri : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.
Sağlık Bilimleri : Sağlık Bilimleri.
Sosyal Bilimler : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.
Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den yüz üzerinden en az altmışbeş puan alınması gerekir.
Uluslararası düzeyde veya Türkiye'de merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS'ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.
Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılması Üniversitelerarası Kurul kararı ile olur. Bu dillerde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (KPDS) girilmesi ve bu sınavdan 100 üzerinden en az altmışbeş puan alınması gerekir
.
Bilim/sanat alanı belli bir dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilde girmek zorundadırlar.
Doçentlik sınav komisyonu
Madde 6 — Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak çalışanlar dahil) profesörler arasından 9 kişilik Doçentlik Sınav Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.
Bu komisyonun görevleri şunlardır:
a) Başvuran adayın eserlerini göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat alanı için Temel Alan Danışma Komisyonu tarafından oluşturulan profesörler listesinden jüri üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurul’a önermek,
b) Doçentlik sınavının yürütülmesinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen görevleri yapmak.
Temel alan danı
şma komisyonu
Madde 7 —
Üniversitelerarası Kurul, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen her temel alan için, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak çalışanlar dahil) profesörler arasından en az 5 kişilik Temel Alan Danışma Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.
Bu komisyonun görevleri şunlardır:
a) Her temel alanda yer alacak bilim/sanat alanlarını belirlemek,
b) Her bir bilim/sanat alanı için doçentliğe yükselmede aranan bilimsel araştırma ve yayınlar, sanat eserleri ve uygulamalı sanat dalları etkinliklerinden hangilerinin orijinal bilimsel/sanatsal nitelikte olduğuna ilişkin esasları belirlemek,
c) Adayların başvurdukları her bir bilim/sanat alanında sağlamaları gereken akademik koşulları, 2547 sayılı Kanuna ve yukarıdaki (b) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak önermek,
d) Her bir bilim/sanat alanı için, adaylarda aranan koşullara uygun olarak oluşturulacak jürilerde görev yapacak profesörleri önermek,
e) Her bir bilim/sanat alanı için sözlü sınavın kapsamı ve yöntemi ile ilgili esasları önermek.
Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (e) bentleri uyarınca yapılan belirleme ve öneriler Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edildikten sonra tüm üniversite/yüksek teknoloj
i enstitüsü rektörlüklerine bildirilir.
Yukarıdaki (c) bendinde sözü edilen akademik koşulların belirlenmesinde, her bir bilim/sanat alanı için puanlama sistemi oluşturulabilir.
Jürilerde görev yapacak profesörleri belirlemek amacıyla, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine her yıl Bilgi Derleme Formu gönderilir. Üniversiteler tarafından doldurulup geri gönderilen formlar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili Temel Alan Danış
ma Komisyonuna iletilir. Temel Alan Danışma Komisyonu, her bir bilim/sanat alanı için belirlenmiş olan ölçütleri göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat alanında oluşturulacak jürilerde görev yapacak profesörleri önerir.
Jürilerde görev yapacak profesörlerin bilimsel etkinliklerinin sürekliliği her beş yılda bir yeniden değerlendirilir.
Jürinin oluşturulması
Madde 8 — Doçentlik Sınav Komisyonu, adayın başvurmuş olduğu bilim/sanat alanında beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriyi belirleyerek Üniversitelerarası Kurul’a sunar. Doçentlik Sınav Komisyonu, özellikle disiplinlerarası alanlarda jüri belirlenmesi için ön temaslarda bulunabilir.
Jüri, yeterli sayıda profesörün bulunmadığı istisnai durumlarda, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulabilir.
Bir jüri, ilgili bilim/sanat alanında başvuran birden fazla adayın doçentlik sınavında görev alabilir.
Jürilerin bildirilmesi
Madde 9 —
Üniversitelerarası Kurul’un kararıyla oluşan jüriler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından jüri üyelerine bildirilir. Jüri üyelerine ayrıca adayla ilgili gerekli akademik bilgiler de gönderilir. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak olan profesörler, katılamama nedenlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na 15 gün içerisinde bildirirler.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, kesinleşen asıl ve yedek jüri üyelerinin adlarını adaylara bildirir.
Doçentlik sınavı
Madde 10 — Doçentlik sınavı, "Eserlerin İncelenmesi" ve “Sözlü Sınav” olmak üzereiki aşamalıdır. Sözlü Sınava girebilmek için, Eserlerin İncelenmesi aşamasında başarılı olmak gerekir.
Eserlerin incelenmesi
Madde 11 —
Adaylar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından kendilerine yazılı olarak bildirilen tarihe kadar, akademik çalışmalarıyla ilgili tüm eserlerini asıl ve yedek jüri üyelerine göndermek ve gerektiğinde bunu belgelemekle yükümlüdürler. Eserlerini bu süre içerisinde jüri üyelerine göndermeyen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların aynı bilim/sanat alanında doçentlik sınavına tekrar başvurmaları durumunda, zorunluluk olmadıkça jüri üyelerinde değişiklik yapılmaz.
Jüri üyeleri, kendilerine gönderilen tüm eserleri inceleyerek bunların o bilim/sanat alanı için öngörülen akademik koşulları sağlayıp sağlamadığını belirler. Jüri üyeleri, eserlerin incelenmesi aşamasında toplanmaz. Her bir jüri üyesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı raporu, eserlerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, en geç iki ay içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na gönderir.
Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından gönderilen bu raporlara göre adayın sunmuş olduğu eserlerin, ilgili bilim/sanat alanı için öngörülen akademik koşulları oybirliği veya oyçokluğu ile sağlayıp sağlamadığını, jüri üyelerinin olumlu ve olum
suz görüşlerini sayarak belirler. Sonuç, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na bildirilir.
Jüri kararının olumsuz olması durumunda sözlü sınav yapılmaz. Jüri kararı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından adaya ve jüri üyelerine bildirilir. Jüri üyelerinin kişisel raporları da adaya gönderilir.
Herhangi bir jüri üyesinin, adayın eserlerinde sahtecilik olduğunu bildirmesi durumunda konu, Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından Etik Komisyonu’na iletilir. Etik Komisyonu, adayın görüşünü aldıktan sonra konuyu inceleyerek vardığı sonucu, en geç iki ay içerisinde Üniversitelerarası Kurul’un bilgisine sunar. Üniversitelerarası Kurul tarafından adayın sahtecilik yaptığına karar verilmesi durumunda, adayın başvurusu reddedilir ve aday bir daha doçentlik sın
avına başvuramaz. Ayrıca, aday hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Etik komisyonu
Madde 12 —
Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapan veya emekliye ayrılmış olan profesörler arasından 5 kişilik Etik Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.
Bu komisyonun görevi, Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kendilerine iletilen "eserlerde sahtecilik" yapıldığı iddiasını inceleyip, konuyla ilgili görüş ve önerilerini Üniversitelerarası Kurul’a sunmaktır.
Sözlü sınav
Madde 13 — Eserlerin incelenmesi sonucunda jüri kararının olumlu olması durumunda, adayın sözlü sınava alınacağı gün, saat ve yer, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından adaya, jüri üyelerine ve sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne bildirilir. Jüri üyelerinin kişisel raporları da adaya gönderilir. Olumlu raporların birer örneği, ilgili bilim/sanat dalına mensup profesörlerin yazılı istemi üzerine, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kendilerine gönderilir.
Sınav, sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğü tarafından en az yedi gün önce ilan edilir ve öğretim üyelerine açıktır.
Jüri, üye tam sayısı ile toplanır. Jüri üyelerinden birinin sözlü sınav toplantısına katılamaması durumunda, toplantının yapıldığı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörü tarafından daha önceden görevlendirilen dekan, müdür veya bölüm başkanı, yedek üyeyi sırayla davet eder.
Adaylar belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava alınırlar. Toplantıda önce başkan ve bir raportör seçilir. Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına oybirliği veya oyçokluğuyla karar verir ve bir tutanak düzenler. Tutanak, jüri başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na gönder
ilmek üzere görevlendirilmiş olan dekan, müdür veya bölüm başkanı aracılığı ile sınavın yapıldığı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim edilir. Adayın doçentlik sınavında başarılı olup olmadığı, jüri başkanı tarafından jüri üyeleri önünde adaya bildirilir.
Sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan adayın sözlü sınava tekrar alınması için Üniversitelerarası Kurul’a, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki süre içerisinde yeniden başvurması gerekir. Bu başvuruda, başvuru formunun eki olan belgelerin yeniden ibrazı istenmez. Ancak, başvuru ücreti yeniden ödenir. Yeni sözlü sınav yeri ve tarihi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından adaya, jüri üyelerine ve sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüneduyurulur. Bu durumda, zorunluluk olmadıkça jüri üyelerinde değişiklik yapılmaz.
Sözlü sınava başvuru sayısında bir kısıtlama yoktur. Ancak, eserlerin incelemesi aşamasındaki başarının belirlenmesinden itibaren en az beş yıl sonra tekrar sözlü sınava başvuran aday, sadece arada geçen süre içerisindeki yayınları bakımından yeniden eser incelemesine tabi tutulur.
Doçentlik belgesi
Madde 14 —
Doçentlik sınavında başarılı olanlara Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Belgesi verilir.
Sözlü sınava girememe
Madde 15 —
Haklı bir nedenle sözlü sınava giremeyeceğini veya giremediğini ileri süren aday, bu nedeni belirten belgeyle birlikte durumunu en kısa sürede Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na bildirir.
Aday tarafından ileri sürülen ve belgelenen neden, haklı neden olarak kabul edildiği takdirde, aday Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca belirlenecek tarihte, aynı jüri tarafından sözlü sınava alınır.
Aday tarafından ileri sürülen ve belgelenen neden, haklı neden olarak kabul edilmediği takdirde, aday sözlü sınavda başarısız sayılır.
Sözlü sınav jürisinin toplanamaması
Madde 16 — Yedek üye veya üyelerin davet edilmesi halinde dahi jürinin tam sayı ile toplanamaması durumunda, katılan üyelerin düzenleyecekleri tutanak, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na gönderilmek üzere, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde görevlendirilmiş olan dekan, müdür veya bölüm başkanı aracılığı ile sınavın yapıldığı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim edilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanı, yeni toplantı tarihini belirleyerek adaya, jüri üyelerine ve sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne bildirir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 17 — 11 Temmuz 1983 tarihli ve 18104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve bu yönetmelikle ilgili tüm değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce doçentlik sınavına başvuran adayların, başarılı oldukları sınav aşaması saklıdır.
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce doçentlik sınavına girme hakkını kaybetmiş olanlar, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden başvurabilirler ve bu takdirde doçentlik sınavının her iki aşamasına tabi tutulurlar.
Yürürlük
Madde 18 —
Bu Yönetmeliğin başvuru ile ilgili hükümleri 1 Ocak 2001 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 —
Bu Yönetmeliği Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütürESKİ KOŞULLAR
Ko
şul No Başvuru Koşulları

101 sağlık bilimleri
Ba
şvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya HCIkapsamındaki dergilerde, adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden(yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşuluyla, doktoraveya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan en az üç özgünaraştırma makalesi yayımlamış olmak.

Aday, Tablo 10'dan
1 (bir) bilim alanını başvuru formunda belirtmelidir. Aday,istediği takdirde Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtar sözcük belirtebilir.

121
Ba
şvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)denüretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:

1) SCI-Expanded
veya SSCI kapsamındaki dergilerde, tek yazar veya birinciyazar
olmak koşuluyla en az bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme vekitap kritiği hariç) yayımlamış olmak,

2) Editörü ve editörler kurulu belli olan,düzenli olarak yaymlanan, özgün araştrma makaleleri yayımlayan uluslararası bir dergide veya TÜBİTAK tarafından yayımlanan Tarım ve Ormancılık, Veteriner ve Hayvancılık, Biyoloji, Botanik ve diğer dergilerinde tek yazar veya birinci yazar olarak bir özgün makale(editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak (Adayın 1.Maddede belirtilen nitelikte iki makaleye sahip olması durumunda bu koşularanmaz). Aday, Tablo 12'den 1 (bir) bilim alanını başvuru formunda belirtmelidir.Aday, istediği takdirde Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtarsözcük belirtebi lir.
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Filoloji Temel Alanı
Güzel Sanatlar Temel Alanı
Hukuk Temel Alanı
İlahiyat Temel Alanı
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı
Mimarlık Temel Alanı
Mühendislik Temel Alanı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı

Eski hali aşağıdaki gibidir..

Doçentlik Sınav Alanları
Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 3. ve 4. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanması gereken Doçentlik Sınav Alanları ile Doçentlik Başvuruları Asgari Ölçütleri güncellenmiştir.

Yönetmeliğin aynı maddeleri uyarınca sınav alanları Nisan 2010, Asgari Ölçütler ise Ekim 2010 başvurularında geçerli olacaktır.
Anahtar Sözcükler ve Kodları Tablosu
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı (Tablo 1)
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı (Tablo 2)
Filoloji Temel Alanı (Tablo 3)
Güzel Sanatlar Temel Alanı (Tablo 4)
Hukuk Temel Alanı (Tablo 5)
İlahiyat Temel Alanı (Tablo 6)
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı (Tablo 7)
Mimarlık Temel Alanı (Tablo 8)
Mühendislik Temel Alanı (Tablo 9)
Sağlık Bilimleri Temel Alanı (Tablo 10)
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı (Tablo 11)
Ziraat ve Orman Su Ürünleri Temel Alanı ( Tablo 12)
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra
a
şağıdaki koşullar aranır.

Ko
şul No Başvuru Koşulları

101
Ba
şvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış, en az ikisinde adayın birinci isim* olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşulu ile doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan( bir tanesi doktora yada uzmanlık tezinden üretilmiş olabilir) en az beş adet özgün araştırma makalesi yayınlamış olmak; ayrıca ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yer almış üç adet araştırma makalesi (bir tanesi derleme ya da olgu sunumu da olabilir) yayınlamış olmak.

*T
ıp Bilimleri ve Veteriner (Diş Hekimliği, Eczacılık, hariç)
Alan
ında en az bir yayının SCI kapsamındaki bir dergide olması

gerekmektedir.
Duyurular

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 3. ve 4. maddeleri uyarınca sınav alanları Nisan 2010,Asgari Ölçütler ise Ekim 2010 başvurularında geçerli olacaktır.
Ekim 2010 döneminden itibaren geçerli olacak Asgari Ölçütleri görmek için tıklayınız.
31.Ocak.2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği uyarınca:
1. 2009 Dönemi doçentlik başvuruları (Yayın ve Sözlü) 15 - 30 Nisan 2009 veya 15 - 30 Ekim 2009 tarihlerinde yapılacaktır.
"Başvuru zamanı ve şartları
MADDE 4 - (1) Doçentlik başvurusu, Nisan veya Ekim ayları içinde, Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği bir tarihe kadar yapılır. Üniversitelerarası Kurulca bir tarih belirlenmemesi halinde, başvurular, Nisan veya Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder"
2. 2009 Döneminde doçentlik sınavına YAYIN aşamasından başvuran adaylar 2008 yılı yayın kriterlerine uygun başvuru yapacaklardır.
"Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 28/6/2008 tarihinden önce yapılmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan doçentlik başvuruları hakkında, sözlü sınava ilişkin hususlar hariç olmak üzere, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam olunur.
(2) 2009 yılı içindeki doçentlik başvuruları, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğine istinaden belirlenen temel alanlara göre yapılır ve bu başvurularla ilgili değerlendirmelerde söz konusu Yönetmelik hükümlerine istinaden belirlenen ölçütler esas alınır. "

"Doçentlik sınavı
MADDE 6 - (20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır."

Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili gerekli açıklamalar bu sayfada yapılacaktır.

  • Doçentlik Sınav Yönetmeliği 31 Ocak 2009 Tarih ve 27127 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe Resmi Gazete'den ulaşmak için tıklayınız

Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Sınav Kılavuzu
Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler için Bilgi Derleme Formu
Doçent Adaylarının Jüri Üyelerine Göndereceği Dosyada Bulunması gereken Belgeler
Başvuru Sistemi ||Özgeçmiş ve Eserler Listesi ||Temel Alanlar ||Beyannameler
||

Anahtar Sözcükler Listesi
Yurtdışından Alınan Doktora Ünvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Açıklamalar
Yurtdışında almış olduğu doktora unvanının Türkiye'de yapılan doktoraya eşdeğer sayılması için başvuran adayların dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.
  • <LI class=style10>Doktora diplomasının noter onaylı sureti ve tercümesi <LI class=style10>Lisans diplomasının noter onaylı sureti, diploma yurtdışında alınmış ise aynı zamanda eşdeğerlik belgesinin noter onaylı sureti <LI class=style10>Doktora diplomasına esas teşkil eden transcript <LI class=style10>Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezi
  • Nüfus cüzdanı örneği
Yukarıdaki belgelerle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent-Ankara adresine başvuranların dilekçeleri Yurtdışında Alınan Akademik Unvanların Denkliğini İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra Üniversitelerarası Kurul toplantısına sunulmaktadır.
Yurtdışından Alınan Doktora
Yurtdışından Alınan Doçentlik
Yurtdışından Alınan Profesörlük

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Tıpta Uzmanlık Eğitimi için Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik
Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik
Üniversitelerarası Kurul' un ve Kurul' a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği
Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği
06539 - Bilkent / ANKARA
Tel : (312) 298 70 00 (Santral)
Faks: (312) 266 47 42

Science Citation Index Expanded JOURNAL LIST ... Journal Title, Impact Factor, ISSN, sci journal list 2009 list science journals web of science science citation index expanded science direct journal list science magazine list science citation index expanded scisearch list political science journals list journals computer science sci journal list 2007 2008 2009 2010 sci expanded journal list science citation index expanded mathematics science citation index expanded journal list thomson reuters social sciences citation indexthomson isi science citation indexscience citation index thomsonscience citation index expandedcomputer science citation indexmaterials science citation indexsocial science citation indexscience citation index expanded journal listscience citation index nedirscience citation index expandedscience citation index thomsonsocial sciences citation index
yök doçentlik kriterleri
üniversiteler arası kurul doçentlik kriterleri
doçentlik kriterleri 2010
atama kriterleri
yök
yeni doçentlik kriterleri
yardımcı doçentlik kriterleri
2010 docentlik sinavi mahkeme
docentlik sozlu sınavda 3 kez basarısız olanlar
doçentliği mahkemeyle alanlar
doçentlik ekim başvuru
doçentlik ile ilgili mahkeme
doçentlik jüri değiştirme
doçentlik sınavında sorulan sorular
doçentlik soruları
doçentlik sözlü sınavı üniversiteler arası kurul doçentlik kriterleri, doçentlik sınav yönetmeliği, yök doçentlik kriterleri, doçentlik şartları,doçentlik başvurusu, yök doçentlik kriterleri 2011 doçentlik sınav yönetmeliği, doçentlik başvuru formu,doçentlik sınavı,doçentlik kriterleri , doçentlik sınavı başvurusu, doçentlik yayın , üniversitelerarası kurul doçentlik ,doçentlik başvuru şartları, yök doçentlik kriterleri,üniversiteler arası kurul doçentlik kriterleri,doçentlik başvuru alanları doçentlik şartları


Konu berkcan tarafından (06-10-2011 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
berkcan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Genel Cerrahiye Çalışma Prensibi timeistus Motivasyon - Danışmanlık 0 02-16-2011 11:27
Genel cerrahi demode oldu drblood İhtisas Dalları 9 06-24-2010 21:55
İzmir Bozyaka E.A.H Genel Cerrahi drriza Eğitim Araştırma Hastaneleri 2 01-27-2010 12:44
Konya Meram E.A.H Genel Cerrahi drriza Eğitim Araştırma Hastaneleri 0 01-25-2010 19:32
Afyon Kocatepe Genel Cerrahi steTUSkop Tıp Fakülteleri 0 05-18-2009 11:37


Şu Anki Saat: 11:40


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com