www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > TTB

TTB Türk Tabipleri Birliği

4296 (1 Kayıtlı Ve 4295 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 04-03-2011, 13:16   #1
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.650
Tecrübe Puanı: 641
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart Toplum ve Hekim Dergisi yazıları

Künye
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü:
Dr. Eriş Bilaloğlu
Editörler:
Dr. Ata Soyer
Dr. Onur Hamzaoğlu

Editör Yardımcısı:
Dr. Gamze Uğurluer
Dr. Hakan Tüzün

Yayın Kurulu:
Dr. Alpay Azap
Dr. Harun Balcıoğlu
Dr. İlhan Diken
Dr. Tufan Kaan
Dr. Osman Keysan
Dr. Osman Öztürk
Dr. Cegerğun Polat
Dr. Yavuz Üçkuyu
Dr. Eftal Yıldırım
Dr. Bülent Yılmaz


Araştırma Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Prof. Dr. Hamdi Aytekin
Prof. Dr. Necati Dedeoğlu
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Prof. Dr. Nimet Karataş
Prof. Dr. Ferit Koçoğlu
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
Prof. Dr. Mahir Ulusoy

Danışma Kurulu:
Yüksel Akkaya
Aydın Çubukçu
Metin Çulhaoğlu
Özgür Müftüoğlu
Cem Somel
Tülin Öngen

Dizgi ve Tasarım:
Yeter Canbulat
Sinan Solmaz

Yazışma Adresi:
Toplum ve Hekim Dergisi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No: 2 Kat: 4
06570 Maltepe/Ankara
Tel : (0 312) 231 31 79 (pbx)
Faks : (0 312) 231 19 52-53
E-Posta : toplumhekim@ttb.org.tr

Baskı:
MATTEK Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım
Tic. Ltd. Şti. GMK Bulvarı 83/23
Maltepe - Ankara
Tel : 0 (312) 229 15 02 (pbx)
Faks : 0 (312) 231 98 88
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (iki aylık


"Toplum ve Hekim" dergisinin yayın politikası şu ilkeleri içermektedir:
a) "Toplum ve Hekim"de yayımlanacak yazıların şu konulardan en az birisini içermesi gerekmektedir.
Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Hekimlerin Meslek Sorunları, Sağlık Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık Örgütlenmeleri, Sağlık Ekonomisi, Tıp Eğitimi, Sağlık Eğitimi
b) Hekimlerin mesleklerini uygularken, meslektaşları ve toplumu oluşturan kişi ve kurumlarla kurdukları tüm ilişkilerin, yukarıda sayılan konular çerçevesindeki kuramsal ve uygulamalı yanları "Toplum ve Hekim"in ilgi alanına girer.
c) Gönderilen yazıların, öncelikle gerçeği olgularda arayan bir çaba ile yazılmış olmasına; katıldığı ya da eleştirdiği görüşlerin eğer varsa kaynaklarının belirtilmiş olmasına; TTB'nin ve diğer tıp meslek örgütlerinin kuramsal ve pratik birikimlerini yansıtmasına dikkat edilir.
d) Yazıların bilimsel ve onurlu bir hekimlik savaşımına katkıda bulunabilecek bilgi, strateji, çözümleme ve bireşimleri içermesi gerekmektedir.
e) Toplum ve Hekim Dergisi hakemli bir dergidir. Gönderilen tüm yazılar yayın koordinatörleri ve yayın sekreteri tarafından değerlendirilir. Derginin yayın politikalarına uyan yazılar Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu'na iletilir. Derginin yayın ilkelerine uyan tüm araştırmalar ise ayrıca Toplum ve Hekim Araştırma Danışma Kurulu'na gönderilir. Araştırma Danışma Kurulu yazıları araştırma tekniği yönünden inceler ve eleştirilerini bildirir. Bu değerlendirme yazar(lar)a aynen iletilir.
f) Yazar(lar)a, yazıları dergiye ulaşır ulaşmaz ilk aşamada bir teşekkür ve ön değerlendirme yazısı gönderilir. Yazı ile ilgili son karar ve gerekli ise yazı ile ilgili istenen düzeltmeler engeç dört ay içinde iletilir.

YAZI KATEGORİLERİ
Araştırma: Yeni olguların saptandığı, olgular arası ilişkilerin çözümlendiği, diğer yayınlarda yer almış olgular ve analizlerle tartışılan ve bir sonuca varılan, gereç ve yöntemi açıkça yazılmış makalelerdir.
Derleme: Konu ile ilgili tartışılan ana görüşleri ortaya koyan, bu görüşlerin dayandığı analizleri irdeleyen ve bunlara dayanarak yazarın bir sonuca vardığı yazılardır. Yazar, okuyucuların konu ile çok yakın ilgisinin olmadığını varsaymalıdır.
Dosya:Toplum ve Hekim dergisinin yayın alanına giren konularda hazırlanmış ve incelenen konuyu belli bir sistematik içinde, belli bir tutarlılıkla ele alan özgün yazılardır.
Gözlem ve Görüşler: Gözlemlerin, yorumların, çözüm önerilerinin yer aldığı serbest tarzda yazılardır.
Bildiri: Çeşitli toplantılarda sunulan bildiri, konferans vb. gibi konuşmaların yazılı metinleridir.
Panel: Panel adı altında gerçekleştirilen toplantılarda yapılan konuşma ve sunumlardır.
TTB Raporu: TTB Merkez Konseyi veya Tabip Odalarının tüm organlarından gönderilen ve organın imzasını taşıyan raporlardır.
Rapor: Gözlemlerin, analizlerin, çeşitli toplantıların vb. kısa biçimde rapor edildiği yazılardır.
Çeviri: Toplum ve Hekim'in yayın alanına giren konularda okuyucuya ulaştırılmasında yarar görülen yabancı makalelerin tam veya özet çevirileridir. Orjinal makale ile birlikte gönderilmelidir.
Mektup: Toplum ve Hekim'de yayınlanmış yazıların gerek biçim, gerek içeriği ile ilgili yapılan tartışmalar ve okuyucunun kendi görüş ve katkılarını içeren mektuplardır.
Belge: Okuyucunun orjinal metnini tümü ile bilmesi istenen ve gönderenin "belge" olarak değerlendirdiği yazılardır.
Portre: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda çalışmış bazı bilim adamlarının biyografileri.
Duyuru: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda okurlara duyurulmak istenen her türlü yarışma, ödül vb. konularda duyurular.
Kitap: Yeni yayınlanan kitapların kendi türünden yayınlar içinde yerini, perspektif veya çözüm getirdiği sorunları ele alan ve bir kitap tanıtımı yapan yazılardır.
Dergilerden: Uluslararası dergilerden okurların ilgisini çekebilecek bazı makalelerin ve yazarlarının listesidir.
Sayıların Dili: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda bazı önemli tablo ve grafiklerin yer aldığı yorumsuz yazılardır.
YAZI TEKNİĞİ
Yazılar 2 kopya disketle ya da toplumhekim@ttb.org.tr adresine, bilgisayarda Word 6.0 formatında, 12 punto büyüklüğünde ve tek aralıklı yazılarak iletilmelidir.
Yazıyla birlikte tüm yazarlar yayındaki görüşlere katıldıklarını ve "Toplum ve Hekim"de yayınlanmasını istediklerini belirtir bir mektubu imzalayarak göndermelidirler.
Yazının daha önce herhangi bir yerde yayınlanıp yayın-lanmadığı, yayınlanmış yazılar içinde yayınlandığı yayın organından izin alındığı başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir.
Yayınla ilgili çalışmaların herhangi bir kuruluş veya şirket tarafından finanse edilip edilmediği açıkça belirtilmelidir.
Yazılar bir başlık ve yazar(lar)ının ismiyle başlamalı, yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum(lar) ve akademik ünvanları bu sayfanın en altında belirtilmelidir.
Araştırmaların giriş bölümünden önce en fazla 200 sözcüklük kısa bir Türkçe ve İngilizce özet bölümü ve Anahtar Sözcükler/Key Words yer almalıdır.
Tablolar ve Şekiller metin içinde geçen sırasıyla numaralandırılmalı, metin ile ilişkilendirilmeli, bir başlığa sahip olmalı ve bir yerden alıntı ise mutlaka altında kaynağı belirtilmelidir.Şekil ve Grafikler laser printer çıktısı olmalıdır.
Dipnotlar sayfa diplerinde değil "kaynaklar" bölümünden önce yer almalıdır. Dipnot kaynakları, metin içerisinde cümle sonlarında, satır üstü yerde ve sayı sırasıyla, normal karakterde belirtilmelidir. "............. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda belirtilmiştir.5"
Ekler ana metnin sonunda verilmelidir.
Kaynaklar ana metnin en sonunda yer almalı ve yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada verilmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içindeki birden fazla çalışması için kaynakçada sıralama basım yılından sonra "a", "b", "c" harflerini kullanarak yapılmalıdır.
Kaynaklar metin içinde, (yazar soyadı, tarih) şeklinde koyu olarak (bold) verilmeli, numaralandırma yapılmamalıdır. Örneğin; (Evans, 1981).
Kaynak gösterimi aşağıdaki gibi olmalıdır.
Kitaplar:
Klein, R. (1996). The New Politics of the NHS (3rd ed.). London: Longman.
Kollektif Kitaplar:
Evans, R.G. (1981). Incomplete Vertical Integration: The Distinctive Structure of the Health-Care Industry, in J. Van der Gaag and M. Perlman (Eds.), Health, Economics and Health Economics, Amsterdam: McMillan Pub
Makaleler:
Özdemir, M. (1999). Sağlık Çalışanlarının Sorunları, Toplum ve Hekim, TTB Yayını, 14(6): 402-11
Elektronik Makaleler:
Şahin, N.H., Batıgün, A. (2006). İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, Ulaşım Tarihi 1 Temmuz 2006, http://www.turkpsikiyatri.com/arsiv.aspx
Web Sayfası:
Türk Tabipleri Birliği web sayfası (2000). Ulaşım Tarihi 1 Ocak 2005, http://www.ttb.org.tr
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 04-03-2011, 13:21   #2
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.650
Tecrübe Puanı: 641
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart

GÖÇ VE SAĞLIK

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu’ndan

Dosya Editörü'nden
Yasemin ÖZGÜN, Bülent Nazım YILMAZ

Neoliberalizm ve Göç Olgusunun Değişen Yüzü
Yasemin ÖZGÜN

Yeni Dönem Kürt Göçmenleri: Kırılgan, İsyankar, Yaratıcı
Özgür Sevgi GÖRAL

Tarımda Kadın ve Göç: Toplumsal mı? Ekonomik mi?
Nadide KARGINER

Küreselleşme Sürecinde Göç ve Kadın Emeği: Türkiye'de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar Örneği
Demet ÖZMEN YILMAZ, Nihan CİĞERCİ ULUKAN

İç Göç ve Sağlık: Türkiye'de Yaşanan İç Göç Süreci ve Sağlığa Etkileri
Raika DURUSOY, Işıl ERGİN

Kaçak Göçmenler ve Sağlık
Hür HASSOY, Aslı DAVAS

"Göçmen Kim?" Sorusundan Hareketle, Göçen Emeğin Zihinsel Sağlıkla İlişkisi
Nesligül Nihal OLGUN

Michael Richter - Geldiler ve Kaldılar: Almanya Türkleri'nin Yaşam Öyküleri
Mutlu Çomak ÖZBATIR

TARIM, GIDA, BESLENME ve SAĞLIK
Neoliberalizmin Koç Başı; Gıda ve Tarım Hegemonyası
Metin YEĞİN

Gıda Krizi
Işıl ERGİN, Raika DURUSOY

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Açlığa Çare midir?
Tayfun ÖZKAYA

Malnütrisyon Epidemiyolojisi ve Sağlığa Etkileri
Deniz AKGÜN

Gıda Güvenliği
Ahmet SOYSAL

Türkiye'de Sağlıklı Beslenme Politika ve Uygulamaları
Reci MESERİ

Kitap Tanıtımı: "Kapitalizm ve Köylülük: Ağalar, Üretenler, Patronlar"
M. Nisa MENCET

Herkese Besin ve Yakıt: Gerçekçi mi Gülünç mü?
Kenneth G. CASSMAN, Adam J. LİSKAY Çeviren: Emrah YELBOĞA

İŞÇİ SAĞLIĞI
Ailesel Özelliklerin Çocuk İşçiliği Üzerine Etkisi
Binali ÇATAK, A. İhsan BOZKURT

SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlıkta Dönüşümde Son Aşamaya Doğru: Hastanelerin Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Finansman Modeli
Raşit TÜKEL

TIBBİ ETİK
Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Üzerine Kişisel Görüş
Murat CİVANER

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan


TARIM, GIDA, BESLENME ve SAĞLIK

· Dosya Editörü'nden
Nisa MENCET, Hakan TÜZÜN

· Tarımda Kapitalist Dönüşümün Klasik Modeli: İlkel Birikimden Tarımsal Kapitalizme İngiliz Tarımı
Muammer KAYMAK


· Cumhuriyet Tarihi Boyunca Toprak Mülkiyetinin Dönüşümü
Nevzat Evrim ÖNAL


· Köy Hane Halkı Anketlerinden Kırsal Sınıflara
Korkut BORATAV


· Dünyada ve Türkiye'de Tarım Politikaları Üzerine Genel Değerlendirmeler
Oğuz OYAN


· Biyogüvenlik Yasası, Toplumsal Şizofreni ve Doğanın Değişim Değeri
Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER, Fevzi ÖZLÜER

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan


MADENCİLİK VE SAĞLIK
Madencilik Hukuk(suzluğ)u
Arif Ali CANGI

Türkiye'de Altın Madenciliğine Karşı Halk Direnişleri
Ertuğrul BARKA

Kışladağ Altın Madeni ve İnay Köyü Vicdan Hareketi
Muammer SAKARYALI

SAĞLIK POLİTİKALARI
Sağlık Bakanlığı Bölge Merkezli Sağlık Uygulaması Genelgesi'nin İncelenmesi
Cavit Işık YAVUZ

Risk Bilinci ve Sağlık
Necati DEDEOĞLU

İzmir'de Sosyalleştirme Nasıl Gerçekleşti? İzmir'de Sağlık Ocaklarının Kuruluş Öyküsü
Raika DURUSOY

RAPOR
TTB Halk Sağlığı 19. Gezici Eğitim Semineri

DİZİN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan


KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK

Dosya Editörü'nden
Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER

Marksist Perspektiften Krize Bakış: Başka Bir Dünya Mümkündür
Ahmet Haşim KÖSE, Ahmet ÖNCÜ

Neoliberal Küreselleşmenin Yapılandırılması ve Uluslararası Yeni İşbölümü
Erinç YELDAN

Uluslararası Kriz, Türkiye ve Seçenekler
Korkut BORATAV

Küresel Krizin Merkez ve Çevre Ülkelerde Yaşanma Biçimleri
Mustafa SÖNMEZ

Kapitalizmin Krizi ve Sağlık: Türkiye Örneği
Onur HAMZAOĞLU

Meksika, Arjantin ve Peru Krizleri Örnekleri ile Latin Amerika Krizlerinin Sağlığa/Sağlık Hizmetine Etkileri
Mehmet ZENCİR

1997-1998 Güneydoğu Asya Krizinin Sağlığa Yansımaları
Nilay ETİLER

Global Teğet
Ersin YARIŞ

Sermayenin Krizinin Bedelini Sermayeye Ödettirmenin Öznesi Gücü ve Güvencesi Bizleriz!
Bedriye YORGUN

Kapitalizmin Krizi Nedeniyle "Bizim" Krizimize Dair
Eriş BİLALOĞLU

SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Güvenlik ve Sağlıkta Reform mu,Dönüşüm mü? Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Ekonomi Politiği
Oğuz TOPAK
HEKİM EMEĞİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Dosya Editörü'nden
Yavuz ÜÇKUYU, Ata SOYER

Marks (Sınıf) ve Weber (Statü) Çözümlemelerinde Bir Uğrak Olarak Meslek ve Hekimlik
Tülin ÖNGEN

Türkiye'de Üretken Olmayan İşçiler Sömürülmüyorlar mı?
Yiğit KARAHANOĞULLARI, E. Ahmet TONAK

Hekim Emeği
Gaye YILMAZ

Zor Kullanmak Suretiyle İradelerin "Uzlaştırılması": İşçi ve İşveren Arasındaki Sözleşme Üzerine Mülahazalar
Ali Murat ÖZDEMİR

Biyosiyaset ve Yönetim Teknikleri Açısından Neoliberal "Sağlık ve Sosyal Güvenlik" Politikaları
Cahide SARI

Hekimlerin Sınıfsal Konumu: Hekim Emeğine Nasıl Bakmalı?
Yavuz ÜÇKUYU

Profesyonelden Proletere, Hekimler; Değişen Ne?
Ata SOYER

Tıpta Uzmanlaşma ve Aşırı Uzmanlaşma: Genel Cerrahi Alanına Özel Olarak Odaklanarak
Cem TERZİ

Aile Hekimliği: Hekim Emeğinin Değersizleşmesi ve Esnekleşmesi
B. Nazım YILMAZ
HEKİM EMEĞİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yetkin Mühendis ve İşçi Sınıfı "Yetkin Mühendis" Beratı ya da Şahsiyetli Soyut Emekçiler: TMMOB Nereye?
Ahmet ÖNCÜ

'Sağlık Gizi' Üzerine Bir Kaç Söz
asan Ünal NALBANTOĞLU

Sağlık Hizmetlerinde Metalaşma ve ......... Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü Kapitalizm ve Sağlık Hizmetleri
Mehmet ZENCİR

Hekim Emekgücü ve Hekim Ödeme Biçimlerine Uluslararası Bakış
Hakan TÜZÜN
"Yaban", Yabancılaşma ve Hekimlik Üzerine Bir Deneme
Yavuz ÜÇKUYU

İŞÇİ SAĞLIĞI

İşçi "Sağlığı" Üzerinden Ekonomik ve Eğitim İhtiyacını Harmanlayan Sermaye-Devlet
Levent KOŞAR

SOSYAL TIP

Mezopotamya Tıp Günleri
Cegerğun POLAT

Travma, Toplumsal Yas ve ve Bağışlama
Cem KAPTANOĞLU

SAĞLIK HİZMETLERİ

Neoliberalizm ve Domuz Gribi
Cavit Işık YAVUZ

İzmir İli "Metropolitan" Alanda Toplumun Sağlık Düzeyi ve Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI AD ÖĞRETİM ELAMANLARI

TAM SÜRE ÇALIŞMA

TTB Merkez Konseyi'nin Tam Süre Çalışma Yasa Tasarısı Üzerine Görüşleri

Tam Süre Çalışma
Erdal ATABEK

Tam Süre Çalışma Sonrası
Erdal ATABEK
YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK
Dosya Editörü'nden
Onur HAMZAOĞLU, İlhan DİKEN

Unutulan Bir Sosyalist Deneyim: Paris Komünü
Bilge Kağan ŞAKACI

Kavramlarla Yerel Yönetimler
Yeşim EDİS ŞAHİN

Küreselleşme ve Bölgeselleşme İlişkisi- Merkeziyetçilikten Adem-i Merkeziyetçiliğe, Ulus Devletten Ulusüstü Birliklere ve Bölgeselleşmeye
Şenay ERAY

İktisadi Zorunluluk ve Politik Bir İnşa Olarak Mekan:Merkezin ve Yerelin Yerselliği
Örsan Ö. AKBULUT

Yerel Yönetimlerde Neoliberal Reform: Büyükşehir Belediyelerinin Yeniden Ölçeklendirilmesi
Tayfun ÇINAR

Kent, Kentli, Kent Yönetimi ve Katılım Üzerine Gözlemler
Atilla GÖKTÜRK, Sertaç TÜMTAŞ

Türkiye'de Siyasi Parti Programlarında Yerel Yönetimler
Can Giray ÖZGÜL

Yerel Yönetimler ve Çevresel Rant Alanları
Örgen UĞURLU

Tanıklardan Fatsa Deneyimi
Melih PEKDEMİR

Viranşehir Belediyesi 1999-2009 Dönemi Sağlık Çalışmaları
Emrullah CİN, Cegerğun POLAT, Onur HAMZAOĞLU

Özgür Belediyecilik Modeli
Abdullah DEMİRBAŞ

Demokratik Yerel Yönetim
Osman ÖZGÜVEN

Sağlık Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi: Ülke Örnekleri ve Türkiye
Melike YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU

Yerel Yönetimler ve Sağlık: Yeniden
Necati DEDEOĞLU

Türkiye'de Belediyeler ve Sağlık Hizmetleri
Melike YAVUZ, Selim YÜKSEL, Onur HAMZAOĞLU

Meksika: EZLN, Caracoles ve Yerel Özerklik
Sibel ÖZBUDUN

Venezuella'dan Rapor: Barrio Adentro ve Venezuella'da Sağlıktaki Eşitsizliklerin Azalışı: İlk Yılların Bir Değerlendirmesi
Franciscoo ARMADA, Carles MUNTANER, Haejoo CHUNG, Leslie Williams BRENNAN, Joan BENEACH
Çeviri: Melike YAVUZ

Solun Yerelde Başarısı İçin Alternatif Bir Program Önerisi
Bülent DURU
MADENCİLİK VE SAĞLIK

Dosya Editörü'nden
Ali Osman KARABABA, Tufan KAAN

Türkiye'nin Stratejik Madenleri
Aydoğan AKBULUT

Küreselleşen Madencilik Politikaları ve Bağımsızlık
Tahir ÖNGÜR

Altın Madenciliği ve Çevre Koruma
Cem DOĞAN, Burçak KARAMAN UYSAL,Ethem TORUNOĞLU

Madencilik-Maden İşletmeciliği ve Sağlık Etkileri
Ali Osman KARABABA

Madenlerde İşçi Sağlığı
Meral TÜRK
SU VE SAĞLIK

Dosya Editörü'nden
Onur HAMZAOĞLU, Göksel N. DEMİRER

Su Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım:Üretimin Bir Faktörü Olarak Su
Gaye YILMAZ

Kuraklık ve Kentsel Su Yönetimi Sorunu: Türkiye Örneği
Tayfun ÇINAR

Dünya Bankası ve Su Politikası
Aslı YILMAZ

Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli: Kamu Hizmeti Hakkının Paylaşılması
Eda YAZICIOĞLU ÇELİK

Su Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Model Ülkeler ve Türkiye Örneği
Tayfun ÇINAR

Su Özelleştirmelerinin Yöntemi Olarak Yap-İşlet Devret Modeli ve Kamu Özel İşbirlikleri
Evren HASPOLAT

Su Kaynaklarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yönetimi (Küresel, Bölgesel ve Ülkesel Bakış)
Dursun YILDIZ

Suyun Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı
Leyla ÖZKAN, Emrah ALKAYA, Göksel N. DEMİRER

Susuzluğun ve Su Kesintilerinin Yaratacağı Halk Sağlığı Sorunları
Çağatay GÜLER
Uluslararası Politika Bağlamında Suya Erişim Sorunu
Nesrin ALGAN

Toplumsal Mücadelelerde Yeni Bir Açılım: Su Mücadeleleri
Selim YILMAZ

Gözlenen İklim Değişiklikleri ve Kuraklık: Nedenleri ve Geleceği
Murat TÜRKEŞ

İklim Değişikliği Sürecinde Uluslararası Çabalar ve Türkiye
Yunus ARIKAN

SAĞLIK POLİTİKALARI

Tam Süre Çalışma Düzeninin Kamusal Önemi.....
Kayıhan PALA

"Yeni Küresel Sağlık" Mantığın, Tarihin ve İlkelerin Tersyüz Edilişi
Alison KATZ
Çeviren: Nazmi ZENGİN


SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI TOPLANTISI

Toplantı Hakkında
Ata SOYER

Dünyada "Sağlık Reformlarının" Dinamiği
Hans Ulrich DEPPE

Latin Amerika'da Sağlık Reformları
Asa Cristina LAURELL

Sağlık Reformlarının Sağlık Çalışanları Üzerine Etkileri
Jorge MANCİLLAS

ŞİDDET

Hekimlere Yönelik Şiddet Üzerine Bir Değerlendirme
Emin ADAŞ, Osman ELBEK
SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

Dosya Editörü'nden
Hakan TÜZÜN

Ölçekler, Mekanlar Değişirken Emek ve Sermaye
Yüksel AKKAYA

Düş, Umut, Acı ve Travmanın Sentezi: Sermaye BirikimindeGöçmen Emeği
Gaye YILMAZ

Uluslararası Sağlık Emek Göçü: Ne, Nasıl, Neden?
Özlem ÖZKAN, Onur HAMZAOĞLU

Sağlık Emek Göçünün Dinamikleri
Zeliha ÖCEK, Feride AKSU,
Şafak TANER GÜRSOY


Sağlık Emek Göçünün Hareket Alanları: Avrupa
Hür HASSOY, Şafak TANER GÜRSOY

Sağlık Emek Göçünün Hareket Alanları: Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık
Hatice GİRAY ŞİMŞEK

Sahra Altı Afrika Ülkelerinde Sağlık Emek Göçü
Nasır NESANIR

Uluslararası Hemşire Göçü: Kim(ler) İçin ve Neden Bir Sorundur?
Özlem ÖZKAN

Türkiye'de İthal Hekim Tartışmaları
Eriş BİLALOĞLU

Sağlık Emek Göçüne Karşı Bir İş Listesi İçin Tartışma Notları
Hakan TÜZÜN
TAŞERONLAŞMA VE SAĞLIK

Dosya Editörü'nden
Osman ÖZTÜRK, Özgür MÜFTÜOĞLU

Firmalar Arası Değişim İlişkisi: ... Fasonlaşma ve Taşeronlaşma
Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU

Emek Süreci, Denetim ve Emek Rejimleri: Taşeron Çalışma Üzerine İlk Notlar
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Belirsizliğin Düzenleyici Etkisi: Taşeronluk Müessesesi Üzerine Saptamalar
Ali Murat ÖZDEMİR

Esnekleşmenin Uluslararası Dayanakları
Özgür MÜFTÜOĞLU

Taşeronluk ve İş Kazalarını Birleştiren Eksen: Güvencesiz Çalışma
Nevra AKDEMİR

Taşeronlaşma ve Geçici/Ödünç İşçilik Gibi Esnek İstihdam Rejimi Formları, İş Güvencesi ve İnsan Sağlığı: Türkiye ve Almanya'dan Örnekler ve Tepkiler
Aslı ODMAN

Küreselleşme, Neoliberalizm ve Sağlık- Baskı Altında, Kontrol Edilemez veya Evde Tek Başına? Taşeronluk ve Ev Eksenli Çalışmanın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Etkileri ile İlgili Araştırma ve Politik Tartışmaların Gözden Geçirilmesi
Michael QUINLAN, Philip BOHLE
Çeviri: Melike ERKOÇ

Sağlık Hizmetleri ve Taşeronlaştırma
Tufan SERTLEK

Sağlık Çalışanlarının Statü Kaybı: Taşeronlaşmanın Yakın Tarihi
Mustafa GÜLER

Sağlıkta Hizmet Satın Alma Mücadele, Örgütlenme, Deneyimler…
Arzu ÇERKEZOĞLU
TAŞERONLAŞMA VE SAĞLIK


Daha Esnek İstihdam Daha Az Sağlık: Taşeronlaşmanın Çalışanların Sağlığına, Sağlık Çalışanlarına ve Sağlık Hizmetlerine Etkileri
Hakan TÜZÜN

Türkiye'de Kot Kumlama İşçilerinde Silikozis; Kuralsız, Kayıtdışı Çalışma Koşullarına Bağlı Gelişen Dünya/Tarihsel Dramatik Bir Olgu
Zeki KILIÇASLAN

Taşeron İşçi Olmak
Tufan SERTLEK

Taşeron Firmalarda Çalışan Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları
Önder ERGÖNÜL

GÜZ OKULU: SOSYAL POLİTİKA

Sosyal Politika Konulu Güz Okulu ve Dosyası
Ata SOYER

Türkiye'yi Anlamak: Bir Çerçeve Denemesi
Fuat ERCAN

Dünyada Sosyal Politikanın Dönüşümü
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR

Refah Rejimleri: Sağlık Sistemleri, Hakkaniyet ve Değişim
Asena GÜNAL

Neoliberalizm ve Sosyal Politikaların Yeniden Kurumsallaşma Süreci: Türkiye Örneği
Osman SAVAŞKAN

Sermaye Birikimi Sürecinde Kadın Emeği ve Ev İçi Hizmetler
Gaye YILMAZ

Toplumsal Cinsiyet Gözüyle Sosyal Politika Reformu
Azer KILIÇ
TOPLUM VE HEKİM 30. YIL
Yuvarlak Masa Toplantısı: "Toplum ve Hekim'in 30. Yılında; 1978-2008 Türkiye'de Siyaset, Toplumsal Muhalefet, Demokratik Kitle Örgütleri ve Yayıncılık Faaliyetleri"
Aydın ÇUBUKÇU, Cem SOMEL, Feride AKSU TANIK, Gazanfer AKSAKOĞLU, Hamdi AYTEKİN, Mahir ULUSOY, Özgür MÜFTÜOĞLU, Yücel DEMİRER, Yüksel AKKAYA ve Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
GÜZ OKULU
Bugünün Türkiye'sinde Sosyal Politika
Mehmet BEŞELİ
İŞÇİ SAĞLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı'nın Değerlendirilmesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
BULAŞICI HASTALIKLAR
Cumhuriyetten Bugüne Bulaşıcı Hastalıklarda Değişme ve Sağlık Politikaları ile İlişkisi
Necati DEDEOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI

Altın Madeni İşletmesinin Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Yarattığı Yıkımı Neden Tam Olarak OrtayaKoyamıyoruz? Politik, Finansal ve Yöntemsel Sorunlar
Zeliha Aslı ÖCEK, Ali Osman KARABABA

ŞİDDET

Şiddet ve Kapitalizm: Antropolojik Bir Bakış
Sibel ÖZBUDUN

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sıklığı, Türleri ve Önlemler
Ebru TURHAN, Selim MATKAP, Riyat KIRMIZIOĞLU, Tacettin İNANDI

RAPOR

TTB Halk Sağlığı Kolu 20. Gezici Eğitim Semineri, Haziran 2008

DİZİN
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-17-2018, 11:43   #3
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Değerli Meslektaşımız,

AKP'nin sağlıkta şiddeti engelleme gerekçesi ile hazırladığını iddia ettiği ancak hekimlere sosyal ve psikolojik şiddet uygulayan, hekimleri mesleklerini yapamaz hale getiren düzenlemenin yer aldığı yasa teklifi değişiklik yapılarak kabul edildi. Hekimlerin “açlığa ve sosyal ölüme mahkumiyet” düzenlemesi olarak nitelediği ve en temel hakları olan çalışma ve eğitim haklarını geri alabilmek için günlerdir protesto ettiği 5. Madde’nin görüşmeleri sırasında verilen değişiklik önergesi kabul edildi. Hekimlerin tazminat ödeyerek mesleklerini özel hastanelerde sürdürmelerini öngören “bedelli hekimlik” düzenlemesinden vazgeçildi. Ancak bu kez de yeni mezun hekimlerden zorunlu hizmet yükümlülüğü olanların 450 gün süreyle çalışabilmeleri yasaklandı. Bu süre zarfında TUS’a girmeleri de engellenmektedir. Son düzenleme ile KHK ile kamudan ihraç edilen hekimler SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde de çalışabilecek. Bu hekimlerin iş yeri hekimliği yapabilmelerini de engelleyen “verdikleri raporların adli ve idari süreçlerde sayılmamasına” ilişkin düzenlemeden de vazgeçildi.

İlk hâliyle 3 bin hekimi işinden edecek olan tasarıdan hekimlerin oluşturduğu yoğun kamuoyu baskısı, TTB, Tabip Odaları ve SES’in ara vermeden sürdürdükleri protesto eylemleri sonrasında geri adım atıldı. Aslında tamamen geri çekilmesi gereken bu maddeye karşı mücadelemiz devam edecektir. Süreçte destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, mücadelemiz daha bitmedi diyoruz.

Saygılarımızla.
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
özel hekim-memur hekim hukuk önünde eşit mi? aerol TIP Etiği ve Hukuku 0 03-08-2011 13:33
SETA yazıları aerol Siyaset / Politika 0 02-21-2011 21:00
USAK yazıları aerol Siyaset / Politika 0 02-21-2011 20:56
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge aerol Mevzuat 0 02-18-2011 21:29
Time dergisi yılın adamını seçti lente Aktüel / Gündem / Haberler 0 12-16-2009 20:48


Şu Anki Saat: 18:46


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com