www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Dorularn TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Dorularn TEK Adresi ! > MESLEK KATEGOR > dari Kurumlar / TIP Eitim Kurumlar > Mevzuat

Mevzuat Kanun, kanun hkmnde kararname, tzk, ynetmelik ve tebliler

8483 (1 Kaytl Ve 8482 Misafir ye Bulunmaktadr.)
Anasayfa letiim TUS Gncel TUS Dersaneleri TUS Hazrlk Yabanc Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seenekler Stil
Alt 03-27-2011, 09:32   #1
aerol
Popler ye
 
yelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrbe Puanı: 659
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart Salk Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii

Salk Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii 25 Mart 2011 Cuma, 27885 sayl Resmi Gazete'de yaymlanmtr.

25 Mart 2011 CUMA
Resm Gazete
Say : 27885
YNETMELK
Salk Bakanlndan:
SALIK BAKANLII PERSONEL GREVDE YKSELME
VE UNVAN DEKL YNETMEL
BRNC BLM
Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Ama
MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Salk Bakanlnda grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Salk Bakanl merkez, tara ve dner sermaye tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) fkrasna tabi olarak grev yapan personelden grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.
(2) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 43 nc maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;
a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Bakanlklarn Kurulu ve Grev Esaslar Hakknda Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,
b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,
c) Bakanlk: Salk Bakanln,
) Birim: 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede belirtilen merkez, tara ve dner sermaye tekilat hizmet birimlerini,
d) Genel Mdr: Bakanlk Personel Genel Mdrn,
e) Genel Mdrlk: Bakanlk Personel Genel Mdrln,
f) Genel Ynetmelik: Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelii,
g) Grevde ykselme eitimi: Grevde ykselmeye ilikin olarak grevlerin zelliklerine gre verilecek hizmet ii eitimi,
) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar iin lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine Bakanlka yaptrlacak yazl snav,
h) Hizmet gruplar: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,
) Hizmet sresi: Mracaat bitim tarihi itibaryla, 217 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamndaki kamu kurum ve kurulularnda geen fiili hizmet srelerini (i stats ile geici personel statsnde geirilen hizmetler hari),
i) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,
j) Snav kurulu: Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Kurulunu,
k) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanacaklarn tabi tutulaca yazl snav,
l) Ynetmelik: Salk Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliini,
ifade eder.
KNC BLM
Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar
Hizmet gruplar
MADDE 5 (1) Hizmet gruplar aada belirtilmitir.
a) Ynetim Hizmetleri Grubu;
1) l Salk Mdr,
2) l Salk Mdr Yardmcs,
3) Salk Grup Bakan,
4) Batabip,
5) Batabip Yardmcs,
6) Depo ve Tamirhane Mdr, ube Mdr, Hastane Mdr,
7) Hastane Mdr Yardmcs,
8) Bahemire,
9) ef,
b) Aratrma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Aratrmac, Eitim Uzman, Sivil Savunma Uzman,
c) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;
1) zmleyici,
) dari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Sayman, Muhasebeci, Sayman,
2) Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Ambar Memuru, Memur,
3) ofr,
d) Yardmc Hizmetler Grubu;
1) Gassal, Terzi, Teknisyen Yardmcs, A, Berber, Bahvan, Kaloriferci, Hizmetli, Beki, Datc.
Unvan deiikliine tabi kadrolar
MADDE 6 (1) Unvan deiikliine tabi kadrolar unlardr:
a) Uzman Tabip, Tabip, Di Tabibi, Eczac, Avukat, Mhendis, Mimar, Veteriner Hekim, Matematiki, statistiki, Kimyager, Fiziki, Salk Fizikisi, ocuk Geliimcisi, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal almac, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Tercman, Mtercim, Ktphaneci, Tekniker, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Programc, Tbbi Teknolog, Salk Teknikeri, Hemire, Ebe, Salk Memuru, Salk Teknisyeni, Laborant, Di Protez Teknisyeni, Salk Sava Memuru, Odyolog, Teknisyen, Hemire Yardmcs, mam, mam Hatip, Kaptan, Gemi Adam, Kameraman.
Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aranacak artlar
MADDE 7 (1) Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aadaki artlar aranr.
a) l Salk Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az be yl hizmeti olan uzman tabip veya tabip olmak,
b) dari ve mali ilerden sorumlu l Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;
1) Bakanlkta en az iki yl hizmeti bulunan ve be yl mesleki deneyime sahip olan lisans dzeyinde renim veren hukuk, iktisat, iletme, kamu ynetimi, siyaset ve kamu ynetimi, maliye, alma ekonomisi ve endstriyel ilikiler ynetim biliim sistemleri, salk idaresi, salk kurumlar iletmecilii, salk kurumlar yneticilii, ekonometri blmlerinden mezun olmak,
c) Dier l Salk Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az bir yl hizmeti olan Uzman Tabip veya Tabip olmak,
) Salk Grup Bakanlna atanabilmek iin;
1) Tercihen Halk Sal Uzman veya en az be yl hizmeti olan Tabip olmak,
d) Eitim ve aratrma hastanelerinin Batabip kadrosuna atanabilmek iin;
1) Klinik ve Laboratuvar efi veya ef Yardmcs Tabipler ile tp alannda Doent veya Profesr olmak,
e) zel dal hastanelerinin Batabip kadrosuna atanabilmek iin;
1) lgili dal uzman olmak,
f) Dier hastanelerin Batabip kadrosuna atanabilmek iin;
1) Uzman Tabip veya tp alannda doktora yapm Tabip ya da iktisat, iletme, kamu ynetimi, hukuk, maliye, salk ynetimi, muhasebe alanlarnda lisans, yksek lisans veya doktora eitimi alm Tabip olmak,
g) Batabip Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;
1) Uzman Tabip, Tabip, Eczac veya Di Tabibi olmak,
) Bahemire kadrosuna atanabilmek iin;
1) Hemirelikte en az lisans eitimine sahip olmak,
gerekir.
(2) Bahemire kadrosuna atanabilmek iin kurum/kuruluta, hemirelikte lisans eitimine sahip hemire bulunmamas halinde dier hemirelerden de grevlendirme yaplabilir.
Grevde ykselme snavna tabi olarak atanacaklarda aranacak genel artlar
MADDE 8 (1) Grevde ykselme snavna tabi olarak atanacaklarda aadaki genel artlar aranr:
a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,
b) Bakanlkta en az iki yl alm olmak,
c) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak.
Grevde ykselme snavna tabi olarak atanacaklarda aranacak zel artlar
MADDE 9 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aadaki zel artlar aranr.
a) Depo ve Tamirhane Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az drt yllk eitim veren mhendislik fakltelerinin; makine, mekatronik, endstri, elektrik, elektrik-elektronik blmlerinden mezun olmak,
b) Merkez tekilatnda bulunan ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az lisans veya drt yllk yksek okul mezunu olmak,
c) l Salk Mdrlklerinde bulunan ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az lisans veya drt yllk yksek okul mezunu olmak,
) l Salk Mdrlklerinde bulunan Disiplin leri ile lgili ube Mdr ile Hukuk ve Mevzuat leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen hukuk fakltesi mezunu olmak,
d) l Salk Mdrlklerinde bulunan Halk Sal (Toplum Sal) Eitim leri ile lgili ube Mdr, Yatakl Tedavi Hizmetleri leri ile lgili ube Mdr, Kamu Yatakl Tedavi Kurumlar leri ile lgili ube Mdr, zel Yatakl Tedavi Kurumlar leri ile lgili ube Mdr, Tp Meslekleri ve zel Tan Tedavi Merkezleri leri lgili ube Mdr, Tp Meslekleri leri lgili ube Mdr, Ayakta Tehis ve Tedavi ve zel Tan Merkezleri leri ile lgili ube Mdr, Bulac Hastalklar leri ile lgili ube Mdr, Toplum Sal leri ile lgili ube Mdr, Salk Ocaklar leri ile lgili ube Mdr, Ana ocuk Sal ve Aile Planlamas leri ile lgili ube Mdr, Tbbi Cihaz ve Biyomedikal leri ile lgili ube Mdr ve evre Sal leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen Uzman Tabip veya Tabip olmak,
e) l salk mdrlklerinde bulunan Az ve Di Sal leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen Di Tabibi olmak,
f) l salk mdrlklerinde bulunan Eczaclk leri ile lgili ube Mdr ile Eczaneler ve Ecza Depolar leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen Tbbi Farmakoloji Uzman veya Eczac olmak,
g) l salk mdrlklerinde bulunan Kozmetik leri ile lgili ube Mdr ile la retim Yeri ve Tbbi rn leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen Tbbi Farmakoloji Uzman, Eczac, Kimya Mhendisi veya Kimyager olmak,
) l salk mdrlklerinde bulunan Ruh Sal ve Sosyal Hastalklar leri ile lgili ube Mdr ile Programlar, Uygulamalar, Ruh Sal ve Sosyal Hastalklar leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen Tabip, Sosyal almac veya Psikolog olmak,
h) l salk mdrlklerinde bulunan Acil ve Afetlerde Salk Hizmeti leri ile lgili ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Tercihen acil tp uzman veya tabip olmak,
) Eitim Merkezi Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az lisans veya drt yllk yksek okul mezunu olmak,
i) Hastane Mdr kadrosuna atanabilmek iin;
1) Salk idaresi yksek okulu, salk kurumlar yneticilii, salk kurumlar iletmecilii mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan yksek okul ve fakltelerden mezun olup hastane iletmecilii konusunda yksek lisans veya doktora yapm olanlar tercih edilmek kaydyla faklte veya drt yllk yksek okul mezunu olmak,
j) Hastane Mdr Yardmcs kadrolarna atanabilmek iin;
1) Salk idaresi yksek okulu, salk kurumlar yneticilii, salk kurumlar iletmecilii mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan yksek okul ve fakltelerden mezun olup hastane iletmecilii konusunda yksek lisans veya doktora yapm olanlar tercih edilmek kaydyla faklte veya drt yllk yksek renim mezunu olmak,
k) ef kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az iki yllk yksek renim mezunu olmak,
l) Eitim Uzman, Sivil Savunma Uzman, Uzman ve Aratrmac kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,
m) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,
2) En az iki iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiini belgelemek,
n) Ayniyat Sayman, Sayman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az iki yllk yksek renim mezunu olmak,
o) Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az ortaretim mezunu olmak,
2) Bilgisayar letmeni ve Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni kadrosuna atanabilmek iin Milli Eitim Bakanlnca onayl en az 120 saat sreli bilgisayar kullanm belgesine sahip olmak, okullarn bilgisayar blmnden mezun olmak veya okullardan iki dnem bilgisayar eitimi aldn belgelemek,
) ofr kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az ortaretim mezunu olmak,
2) En az (B) tip src belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan deiiklii snavna tabi olmadan atama yaplacak kadrolar
MADDE 10 (1) Uzman Tabip, Tabip, Di Tabibi ve Eczac kadrolarna unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalar, atanlacak kadronun gerektirdii artlar tamak kayd ile snavsz ve kura ile yaplr.
(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.
Unvan deiiklii snavna tabi olarak atanacaklarda aranacak artlar
MADDE 11 (1) Unvan deiiklii snavna tabi olarak yaplacak atamalarda aadaki artlar aranr.
a) Avukat kadrosuna atanmak iin;
1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,
2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,
b) Mhendis, Mimar, Matematiki, statistiki, Kimyager, Fiziki, Veteriner Hekim, Biyolog, Psikolog, Sosyal almac, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Salk Fizikisi, ocuk Geliimcisi, Sosyolog, Tbbi Teknolog, Ktphaneci, Salk Teknikeri, Tekniker, Hemire, Ebe, Salk Memuru, Salk Teknisyeni, Laborant, Di Protez Teknisyeni, Hemire Yardmcs, Salk Sava Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Kameraman, Kaptan, Gemi Adam, mam, mam Hatip ve benzeri mesleki ve teknik renim grm olmay gerektiren kadrolara atanabilmek iin;
1) renim durumu itibaryla atanaca kadro unvann ihraz etmi olmak,
c) Programc kadrosuna atanabilmek iin;
1) En az iki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekretim mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl bilgisayar programcl sertifikasna sahip olmak,
2) En az iki iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,
3) En az bir programlama bildiini belgelemek,
) Tercman ve mtercim kadrosuna atanabilmek iin;
1) renim durumu itibaryla atanaca kadro unvann ihraz etmi olmak,
2) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS)den 80 veya uluslararas geerlilii bulunan bir snavdan edeer puan alm olmak,
gerekir.
Atama esaslar
MADDE 12 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlar arasndan, snav sonularnn ilanndan itibaren ay iinde baar sralamasna gre duyurulan bo kadro says kadar atama yaplr. Puanlarn eit olmas hlinde, Genel Ynetmeliin ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;
a) 16 nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,
b) Hizmet sresi fazla olanlara,
c) Daha st renimi bitirmi olanlara,
) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,
ncelik verilir. Aylksz izinde olanlar dhil, atanmaya hak kazandklar kadroya ilikin grevlerine mevzuatla ngrlen sre iinde balamayanlarn sz konusu atanma haklar sona erer.
(2) Snavda baarl olanlardan, atanma artlarn tamadklar sonradan anlalanlar ile atama yaplncaya kadarki dnemde atanma artlarn kaybedenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz; atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,
b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar hlde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.
(4) Atamalar yaplanlardan sresi ierisinde greve balamayanlar ile atanma isteminden vazgeenlerin atamalar iptal edilir ve atanmaya hak kazand snav sonucuna gre ayn kadrolara tekrar atamalar yaplmaz.
(5) Atama onaylarnn, idareye intikal ettii tarihten itibaren en ge 15 i gn iinde atamas yaplan personele tebli edilmesi zorunludur.
NC BLM
Grevde Ykselme Eitiminin Esaslar
Grevde ykselme eitiminin duyurusu ve bavuru
MADDE 13 (1) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadrolarn snf, unvan, derecesi, atama yaplacak yerler ve adedi snav tarihinden en az 45 gn nce personele duyurulur. Grevde ykselme eitiminin yeri, tarihi ve dier hususlar eitime katlacaklara en az 15 gn nce Bakanlka duyurulur.
(2) Yukarda belirtilen hususlara ilikin bilgiler, duyurunun yaplmasndan nce ilgili birimlerce Genel Mdrle bildirilir.
(3) Eitim duyurusu, eitimin balama tarihinden en az 30 gn nce ilan edilecek ekilde merkez, tara ve dner sermaye birimlerine ayn zamanda gnderilir.
(4) Eitime katlma bavurular, personelin grev yapt il mdrl tarafndan eitimi dzenleyen birime intikal ettirilir.
(5) Duyurudan nce aylksz ve yllk izinde bulunanlar, en ge eitimin balang tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydyla, bavuruda bulunabilirler.
(6) Merkez, tara ve dner sermaye tekilat personeli, grevli bulunduklar birimler ile dier birimlerce dzenlenecek grevde ykselme eitimine katlabilmek iin bavuruda bulunabilirler.
Grevde ykselme eitimine alnacak personelin seimi
MADDE 14 (1) Grevde ykselme eitimine alnacaklarn says duyurulan bo kadro saysnn katn geemez. katndan az istekli bulunmas halinde, bavuru artlarn tayan bavuru sahibi tm personelin eitime alnmas salanr. Duyurulan kadro saysnn katndan fazla personelin bavurmas halinde, Genel Ynetmeliin ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere, kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak yaplan puanlama sonunda eitlik olmas halinde, srasyla;
a) Hizmet sresi fazla olanlara,
b) Daha st renimi bitirmi olanlara,
c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,
ncelik verilir.
(2) Salk idaresi yksek okulu mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan yksekokul ve fakltelerden mezun olup hastane iletmecilii konusunda yksek lisans veya doktora yapm olanlarn Hastane Mdr ve Hastane Mdr Yardmcl kadrolarna bavurmalar halinde renim durumu itibaryla aldklar puanlara ayrca iki puan ilave edilir.
(3) Bilgisayar ve istatistik faklteleri mezunlar ile en az bir programlama dilini ve iki iletim sistemini iyi derecede bildiini belgelendirenlerin Bilgi lem ve statistik ube Mdr kadrolarna bavurmalar halinde renim durumu itibaryla aldklar puanlara ayrca iki puan ilave edilir.
(4) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar, grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanrlar.
(5) Herhangi bir sebeple eitime katlmayacaklarn yerine srasyla dier adaylar eitime alnr.
Grevde ykselme eitimi
MADDE 15 (1) Grevde ykselme snavna girecek olanlara, snavdan nce atanmak istedikleri kadroya ynelik grevde ykselme eitimi verilir.
(2) Grevde ykselme eitim program, bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularnda en az 30, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak zere toplam en az 75 saat olacak ekilde dzenlenir.
(3) Eitimler, Grevde Ykselme Snav Kurulunun koordinatrlnde Genel Mdrlk tarafndan yaplr veya yaptrlr. Grevde ykselme eitiminin program ile eitime alnacaklar ve eitim grevlilerinin tespitine ilikin onaylar Mstearlktan alnr. Eitim programnn tamamna katlmak zorunludur.
(4) Ancak, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler.
(5) Yukardaki izinler dnda, zorunlu olduu belgelendirilen hllerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.
Grevde ykselme eitiminin konular
MADDE 16 (1) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar.
a) T.C. Anayasas;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve devler,
3) Devletin temel organlar,
b) Atatrk ilkeleri ve inklap tarihi, ulusal gvenlik,
c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,
) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Trke dil bilgisi ve yazmayla ilgili kurallar,
e) Halkla ilikiler,
f) Etik davran ilkeleri,
g) Bakanlka belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular.
(2) Dzenlenecek eitim programlarnda birinci fkrann (g) bendinde belirtilen konulara ilikin eitimin arl yzde altmn altnda olamaz.
(3) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili belirlenen ders notlar esas alnr.
DRDNC BLM
Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar
Genel esaslar
MADDE 17 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna katlacak adaylarn, duyuruda belirtilen snava katlma artlarn ilanda belirtilen mracaat sresinin son gn itibaryla tamalar gerekir.
(2) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlacak yazl snavn i ve ilemlerinin koordinasyonu Genel Mdrlke yrtlr.
(3) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavnda baarl saylabilmek iin snavdan 100 tam puan zerinden en az 70 puan almak arttr.
(4) Snav sonular; snav tarihinden itibaren iki yl sreyi amamak zere, ayn grev iin yaplacak mteakip snava kadar geerlidir.
Unvan deiiklii snav esaslar
MADDE 18 (1) 6 nc maddede belirtilen kadrolara personelin atanmas, bu ksmda belirtilen usul ve esaslar erevesinde eitime tabi tutulmakszn yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baar puanna gre gerekletirilir.
(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.
(3) Bu snavlara katlacaklarda, Bakanlkta veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz. Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere sadece kurumun kendi personeli bavurabilir.
Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav kurulu ve grevleri
MADDE 19 (1) Snav Kurulu, atamaya yetkili amir veya grevlendirecei kiinin bakanlnda, personel birimi ve eitim biriminden en az birer ye olmak zere yetkili amirce belirlenecek yeler dahil toplam be asil ve be yedek yeden oluur. Snav Kurulunu tekil eden yeler, grevde ykselme snavna alnacak personelden, renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamaz.
(2) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.
(3) Bakanlk tekilat dndan snav kuruluna bakan ve ye grevlendirilemez.
(4) Snav kurulu, ye tam says ile toplanr ve oy okluu ile karar alr. Asil yenin bulunmad toplantya yedek yeler katlr. Oylamada ekimser oy kullanlamaz. Oylarn eitlii halinde bakann bulunduu taraf ounluu salam saylr. Oylama sonucunda alnan karar kesin olup, karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleri ile birlikte belirtmek zorundadr.
(5) Snav kurulu, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin 16 nc maddeyle ngrlen, Bakanlka belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas veya hazrlattrlmas ve ilgili personele verilmesinin salanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr. Gerekli hazrlklarn yaplabilmesi iin eitim tarihinden en az iki ay nce snav kurulu bilgilendirilir. Snav kurulu, bu fkrada ngrlen snav konularna ilikin notlarn, grevde ykselme suretiyle atanacaklar iin eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tbi grevlere atanacaklar iin ise snav tarihinden en az bir ay nce, ilgili personele verilmesini salar. 16 nc maddedeki ortak ders konularna ilikin ders notlar, ilgili personel tarafndan temin edilir.
(6) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.
Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav duyurusu ve bavuru
MADDE 20 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna katlma artlar, snavlarn hangi usulde yaplaca, snav alan grevin kadro unvan, atama yaplacak bo kadro says, snav konular, snav tarihi ve son bavuru tarihi, ilgili birimlerden alnan bilgiler zerine Genel Mdrlke Bakandan alnacak onay mteakip ilan edilir.
(2) Ynetmelik kapsamnda bulunan personel, farkl birimlere bal grevler iin alan snavlara ayn birimdekiler gibi katlabilir ve snavn ald birimde alma art aranmaz.
(3) Snav bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir. Son bavuru tarihi ile snav tarihi arasndaki sre 15 gnden az olamaz. Snav bavuru tarihinin son gn ile snav tarihi arasndaki srede yllk izin kullanlamaz.
(4) Daha nce grevde ykselme eitimine katlan ancak grevde ykselme snavnda baarsz olan personel ile bu snava katlmayan veya baarl olup da grevde ykselme snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn grev iin yaplacak mteakip snava kadar atanmam olan personel, ayn grev unvanlar iin dzenlenecek grevde ykselme eitimi ve snavna ilikin btn usul ve esaslara tabidir.
Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav sonularnn duyurulmas
MADDE 21 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav sonular, snav yapan kurum tarafndan Snav Kuruluna bildirilmesinden itibaren be i gn iinde Genel Mdrlke ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrca, baarl olanlara tebli edilmek zere grev yaptklar birimlerine yazl olarak bildirilir.
Snav sonularna itiraz
MADDE 22 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna katlanlar, snav sonularna gerekelerini belirtmek suretiyle yazl olarak itiraz edebilirler. lgililer, kendilerine yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. Snav Kurulu, itirazn intikalinden itibaren en ge 15 i gn ierisinde itirazla ilgili ilemleri sonulandrarak, sonucunu ilgiliye yazl olarak bildirir.
(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi hlinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.
Snav belgelerinin saklanmas
MADDE 23 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarnda baar gsterenlerin snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baarsz olanlara ilikin snav belgeleri ise snav yapan birimlerce dava ama sresinden az olmamak kaydyla ayn unvan iin yaplacak bir sonraki snava kadar saklanr.
BENC BLM
eitli ve Son Hkmler
Grev gruplar arasnda geiler
MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikteki grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.
a) Ayn hizmet grubunun alt hizmet grubu iinde kalan grevler arasnda veya dier alt grevlere snav yaplmakszn ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla atanmak mmkndr.
b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme eitimi ve snavna tabidir. Ancak, Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey veya alt grevlere, grevde ykselme eitimi ve snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.
c) 11 inci maddede saylan unvanlar hari olmak zere, unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalar ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.
Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 25 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.
zelletirilen kurululardan atama
MADDE 26 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanun gereince Bakanla nakledilecek personelin nakledildii grev iin bu Ynetmelikte belirtilen artlar aranmaz.
Yrrlkten kaldrlan ynetmelik
MADDE 27 (1) 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.
Kazanlm haklar
MADDE 28 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte kapsama dahil grevlerde bulunanlar, bu Ynetmelikte aranan artlar tayp tamadklarna baklmakszn grevlerine devam ederler.
renim durumu
GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 9 uncu maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim; lise ve dengi okul mezunu olanlar ise iki yllk yksekrenim mezunu kabul edilir.
(2) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ortaokul mezunlar dier artlar tamalar kaydyla Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf ve ofr kadrolarna atanabilirler.
Yrrlk
MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.
Yrtme
MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.
aerol isimli ye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Cevapla

Seenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasr seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
KPSS-2009/8 Salk Bakanl tercih klavuzu medihaber Yardmc Salk Personelleri 78 12-31-2020 02:28
Salk Bakanl E-Ktphanesi aerol Tbbi Elektronik Kaynaklar & Atlaslar 7 03-22-2011 14:29
Salk bakanl sertifikal eitim ynetmelii aerol Mevzuat 0 02-22-2011 18:23
Hekim ve Salk Personeli Bildirimi aerol Genel Mesleki Konular 0 09-12-2010 13:30
Salk Bakanl e-Kitaplar e-yaynlar aerol Salk Bakanl 2 06-08-2010 12:25


u Anki Saat: 04:58


Powered by vBulletin
Copyright 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com