www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) / Mecburi Hizmet > DHY / Mecburi Hizmet > Önceki Atamalar > 28.DHY

28.DHY 28.Dönem Mecburi Hizmet Devlet Hizmeti Yükümlüğü Atama Konuları

5035 (0 Kayıtlı Ve 5035 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 08-16-2009, 05:01   #1
steTUSkop
Kurucu-Yönetici
 
steTUSkop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09.01.09
Mesajlar: 4.377
Tecrübe Puanı: 3
steTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond repute
Standart 28. DHY Kurası 11 Eylülde

28. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası 11 Eylülde çekilecek

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLAN3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5371 sayılı Kanun ile eklenen ek maddeler uyarınca, 05/07/2005 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://personel.saglik.gov.tr de ismi ilan edilen personelden; mazeret durumundan atama başvuruları kabul edilenler de dâhil olmak üzere 11 Eylül 2009 Cuma günü aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura yapılacaktır.A-GENEL BİLGİLER:

1-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2-Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.

3-Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-a)4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler.

b)Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.

c)Devlet memuru olarak çalışmaktayken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler.

5-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler. Ancak Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.

6-Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

7-Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı ünvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.

8-4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir.

10-3359 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28. maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.

11-Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yandal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.

12-a) Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.

b)Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir.B-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) ATAMA KURASINA BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1-Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden bir mazerete (eş ve sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret durumu atama kurasına başvuracaklardır.

2-Mazeret Durumu Atama Kurasına başvuracak olanlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 28 inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret atama kurası formunu 14 Ağustos 2009 Cuma günü saat 18:00’a kadar doldurup çıktısını alarak mazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte (*),

“Sağlık Bakanlığı

Genel Evrak Şubesi

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhıye/ANKARA”

adresine en geç 17 Ağustos 2009 Pazartesi günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndereceklerdir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3-Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına başvuru yapacak olan adayların mazeretleri ile ilgili belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup eksik evrakı olanlar genel kuraya dahil edileceklerdir.

4-Eş ve sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 01 Eylül 2009 Salı günü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 01 Eylül 2009 Salı günü başlayıp 04 Eylül 2009 Cuma günü saat 18:00’da sona erecektir.

5-Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar;http://www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

6-Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar başvuru formunu notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini,

“Sağlık Bakanlığı

Genel Evrak Şubesi

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhıye/ANKARA”

adresine en geç 07 Eylül 2009 Pazartesi günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

7-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edeceklerdir. (**)

8-Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderen ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

9-Kura yerlerine yerleştirmeler, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 11 Eylül 2009 Cuma günü noter tarafından yapılacak olan kura ile tespit edilecektir.C-MAZERET DURUMU ATAMA TALEBİ OLMAYANLAR İLE MAZERET DURUMU ATAMA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMEYENLER İÇİN BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1-Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden mazeret durumu atama başvurusu bulunmayanlar ile mazeret durumu atama talebi kabul edilmeyenler başvuracaklardır.

2-Kura başvuruları http://www.yenipbs.saglik.gov.tr (Personel Bilgi Sistemi) internet adresine yapılacak olup 01 Eylül 2009 Salı günü başlayıp 04 Eylül 2009 Cuma günü saat 18:00’da sona erecektir.

3-Adayların http://www.yenipbs.saglik.gov.tr internet adresinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde halen çalışanlar notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylı başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini,

“Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem ve İstatistik Dairesi Başkanlığı

Kura ve Toplu İşlemler Şubesi

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhıye/ANKARA”

adresine en geç 07 Eylül 2009 Pazartesi günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)

5-Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuruya dâhil edilecektir.

6-Kura yerlerine yerleştirmeler, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 11 Eylül 2009 Cuma günü noter tarafından yapılacak olan kura ile tespit edilecektir.

7-Tercihlerine yerleştirilmeyenler genel kuraya dâhil edileceklerdir.

8-Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasında yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 madde hükümleri dikkate alınır.

(*) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:

a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar,

1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı tarih ve sayılı görev yeri belgesi.

2-Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

3-Eşi Başasistan ve asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.

b-Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;

1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu,

2-Alınan rapor adayın kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait ise bu kişiye (raporun ait olduğu kişi) ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi.(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

İkametgâh İlmühaberi

Nüfus Cüzdan Örneği

Askerlik Durum Belgesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)Lütfen Dikkat!...1- Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.
steTUSkop isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 08-17-2009, 00:08   #2
fuchsia
Popüler Üye
 
fuchsia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.04.09
Mesajlar: 1.469
Tecrübe Puanı: 516
fuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to behold
Standart

maşallah yani tusa mı bakalım bu kurayamı ne cinsler hayret bişi..
fuchsia isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-17-2009, 00:12   #3
steTUSkop
Kurucu-Yönetici
 
steTUSkop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09.01.09
Mesajlar: 4.377
Tecrübe Puanı: 3
steTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond repute
Standart

tusa girecekler 11 eylülde kuraya bakmasın derim ben, ister istemez psikolojinizi bozacaktır çünkü...
steTUSkop isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-12-2009, 15:39   #4
gokhan41
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 12.09.09
Mesajlar: 1
Tecrübe Puanı: 0
gokhan41 is an unknown quantity at this point
Standart

van merkez 10 nolu eğitim sağlık ocağı nasıldır bilen var mı?
gokhan41 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-16-2009, 20:48   #5
fuchsia
Popüler Üye
 
fuchsia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.04.09
Mesajlar: 1.469
Tecrübe Puanı: 516
fuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to behold
Standart

istanbul cekmekoy sultancıflıgı saglık ocagı ewımın yanı 5.tercıhım
fuchsia isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-16-2009, 22:14   #6
steTUSkop
Kurucu-Yönetici
 
steTUSkop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09.01.09
Mesajlar: 4.377
Tecrübe Puanı: 3
steTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond repute
Standart

sağlık bakanı babanın arkadaşıydı dimi senin
steTUSkop isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-16-2009, 22:59   #7
bturkuaz
Popüler Üye
 
bturkuaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21.01.09
Mesajlar: 3.058
Tecrübe Puanı: 703
bturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond repute
Standart

Alıntı:
fuchsia´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
istanbul cekmekoy sultancıflıgı saglık ocagı ewımın yanı 5.tercıhım
waow süper bi yer çıkmış kız kadir gecesi mi doğdun yoksa sen de bakiimbu ne ballık bööle yahuinşaallah her daim şansın devam eder güselimmm
__________________
Asalet Boyda değil Soyda olmalı.
İncelik Belde değil Dilde Olmalı.
Doğruluk Sözde değil Özde Olmalı.
Güzellik Yüzde değil Yürekte Olmalı...
bturkuaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-16-2009, 23:49   #8
fuchsia
Popüler Üye
 
fuchsia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.04.09
Mesajlar: 1.469
Tecrübe Puanı: 516
fuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to behold
Standart

ay tesekkur ederım valla tus olmadına sewındım bıraz burda calısayım ewleneyım uzaktan kavga gurultu hep aklım onda kalıodu
fuchsia isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-16-2009, 23:58   #9
bturkuaz
Popüler Üye
 
bturkuaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21.01.09
Mesajlar: 3.058
Tecrübe Puanı: 703
bturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond reputebturkuaz has a reputation beyond repute
Standart

ewlen tabibenim de aklımda şimdi o war zatentus sonucumu benden çok merak ediodu,nasıl sevindi anlatamam heyine de erken sewinme dedim hiçbi şey belli olmaz
__________________
Asalet Boyda değil Soyda olmalı.
İncelik Belde değil Dilde Olmalı.
Doğruluk Sözde değil Özde Olmalı.
Güzellik Yüzde değil Yürekte Olmalı...
bturkuaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-16-2009, 23:59   #10
fuchsia
Popüler Üye
 
fuchsia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.04.09
Mesajlar: 1.469
Tecrübe Puanı: 516
fuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to beholdfuchsia is a splendid one to behold
Standart

bu arada sen baskentogretmenevındemı kaldınnnn
fuchsia isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
28. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası hakkında elemmire 2009 Eylül TUS 0 08-04-2009 08:45
24.dhy mazeret kurası sonuçları steTUSkop 24.DHY 0 02-03-2009 09:59


Şu Anki Saat: 08:57


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com