www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Genel Mesleki Konular

4410 (1 Kayıtlı Ve 4409 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 10-08-2010, 22:50   #1
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.650
Tecrübe Puanı: 647
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart Gelişen bir uzmanlık alanı: Spor hekimliği

Doç. Dr. Bülent Bayraktar - Dr. İlker Yücesir - Prof. Dr. Mehmet Hamdi Kurtoglu
Spor ve fiziksel aktivite, antik çağlardan günümüze dek gelişerek gelmiş ve modern zamanların en büyük sektörlerinden biri halini almıştır. Spor, insanoğlunun medeniyetin ortaya çıkışından bugüne süregelen birkaç uğraşı alanından biridir. Günümüzde sağlık-eğlence amaçlı bir boş zaman aktivitesi olmakla insan fizyolojisini zorlayan performans sporları arasındaki geniş yelpazede spor yapan milyonlarca insan bulunmaktadır.
Spor/fiziksel aktivitenin insan sağlığına katkı yapmasının yanı sıra ve tam tersi biçimde spor/fiziksel aktiviteye bağlı sağlık sorunları da oluşmaktadır. Özellikle fizyolojik sınırları zorlayan antrenman ve müsabaka düzenleri yarışmacı sporcular (performans sporcuları) için bu sorunların kaynağını oluştururken sadece aktif olmakla ilişkili kaza vb. beklenmeyen durumlar da spora bağlı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu denli büyük bir katılım spor/fiziksel aktivite ile ilgili sağlık sorunlarını da sık karşılaşılır hale getirmiştir.
Performans sporu/sporcusu dediğimiz her türden yarışmacı grubun sakatlık ve hastalıkları sadece kendilerini değil, parçası oldukları ekonomik sektörü ve büyük izleyici kitlelerini de ilgilendirir olmuştur. Böylece günümüzde özellikle performans sporcuları için sakatlık ve yaralanmaların, oluşum mekanizmalarından (etiyolojilerinden) sağaltım yöntemlerine kadar özel uzmanlaşma gereği popüler kültürün de baskısı ile kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında sporcu sağlığı kavramı ve “spor hekimliği” alanı çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Genel kapsamı ile “spor hekimliği” bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
Tarihçe-güncel durum
Spor hekimliğinin tarihi sporla başlar. Spor tarihçileri son yıllarda sporun daha önceleri sıklıkla inanıldığı gibi antik dönemde başlamadığını, yaşadığımız topraklarda ve Mezopotamya’da Milattan önce 3 bin yıllarından bu yana kurulu uygarlıkların sportif gösteri/yarışmalar yaptıklarını bildirmektedirler (1, 2). Her devirde hekimlerin/sağlıkçıların yaşadıkları devrin sporcularını da tedavi ettikleri muhakkaktır. Antik dönemden çok önce neolitik çağlarda savaşçı/sporcuların farklı beslenme stratejileri olduğu, hatta bugün doping kabul edilen özel uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. Bu yöndeki bulgular daha o dönemlerde sporcuların sedanterlerden farklı görüldüklerinin kanıtıdır. Ancak bu durum hekimlik uygulamaları açısından branşlaşma olarak değerlendirilemez. Spor hekimliği kavramı spor yapanları özel bir grup kabul etmeyi, sporla ilişkili sağlık konularını da özelleşmiş bir disiplin olarak görmeyi gerektirir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Bergamalı Galen pek çok tıp tarihçisi tarafından ilk spor hekimi olarak kabul edilir. MS. 130 - 201 tarihleri arasında yaşamış olan ve Hıristiyan tıbbı tarafından Rönesans’a kadar öğretileri mutlak doğru kabul edilen Galen, sporun/fiziksel aktivitenin tedavi edici etkileri hakkındaki tespitlerinin yanı sıra gladyatörler başta olmak üzere spor kaynaklı sakatlıkların ve sporcuların tedavisi ile de uğraşmıştır.
Milattan sonra 980-1037 yılları arasında yaşayan ve eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan büyük İslam düşünürü, filozof, matematikçi, bilim adamı, hekim İbn-i Sina’nın tıbbi eserlerinde bugünün spor fizyolojisi ve spor hekimliği uygulamaları ile örtüşen bilgiler mevcuttur. Batı tıbbında spor ve egzersizle ilgili ilk araştırmalar/çalışmalar 16. yüzyılda başlar.
Modern çağlara geldiğimizde 19. yüzyıl sonlarında Pierre de Coubertin (1863-1937) olimpiyat oyunlarını kurmaya çalışırken spor fizyolojisinin temelini oluşturan “deneysel fizyoloji” çağdaş bir bilim dalı olma yolunda olgunlaşmasını tamamlamak üzere idi (3).
Spor hekimliğinin kavram ve tanım olarak olgunlaşması ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir. Avrupa’da 1920’li yıllarda çeşitli ülkelerde dernekler, birlikler kurarak örgütlenecek denli gelişme kaydeden spor hekimliği, 1928 yılında St.Moritz’de 2. Kış Olimpiyat Oyunları sırasında 11 ülkeden 33 hekimin katılımı ile ‘Uluslararası Spor Hekimliği Birliği’nin (Association International Medico Sportive-AIMS) kurulması ve bu birliğin ilk kongresini aynı yıl yaz olimpiyat oyunları sırasında Amsterdam’da 20 ülkeden 280 hekimin katılımıyla yapması ile uluslararası boyuta uzanan bir branş, uzmanlaşma alanı vasfı kazanmıştır (4).
Ülkemizde bu alanda kayıtlara giren ilk hekim, 1924 yılında olimpiyatlara hazırlanan sporculara yardımcı olmak üzere görevlendirilen Dr. Sırrı Alıçlı’dır. Sonraki yıllarda da sporcularla çalışmalarını sürdüren Dr. Alıçlı, 1938 yılında kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nde sağlık dairesinin başkanlığını yapmıştır. Sonraki yıllarda Alıçlı’dan bu görevi devralan Dr. Raşit Serdengeçti ülkemizde spor hekimliğinin yaygınlaşması yönünde önemli çalışmalar yapmış, kurslar düzenlemiş ve iki kitap yazmıştır (5). İstanbul, Ankara ve İzmir’de spor hekimliği alanında faaliyet gösteren hekimlerin kurmuş oldukları dernekler 1966 yılında birleşerek bir federasyon oluşturmuş ve bu federasyon 1971 yılında ‘Spor Hekimliği Temel Kursu’nu düzenlemiştir. Üniversitelerde ilk uzmanlık alanı 1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (İzmir) Spor Hekimliği Kürsüsü’nün kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Halen 8 üniversitenin tıp fakültelerinde (Ege, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, İstanbul, Uludağ, Hacettepe, Süleyman Demirel ve Erciyes üniversiteleri) spor hekimliği uzmanlık programları yürütülmektedir (5).
Spor hekimliği son 20 yılda dünyada ve ülkemizde özgün bir uzmanlık alanı olarak kabul görmektedir. Daha önceleri ve halen pek çok ülkede pratisyen hekimler veya aile hekimliği, ortopedi, iç hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon vb. farklı uzmanlık alanından hekimlerin özel eğitim programları ile düzenlenen çeşitli seviye kursları, sertifika programı vb. eğitimlerle bu alanda çalışma yetkisi kazandıkları bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere bu tür uygulamaların halen yürürlükte olduğu gelişmiş ülkelerin başında sayılabilir. Bu ülkelerdeki eğitim bir alt/yan uzmanlık olarak kabul edilmekte, teorik ve pratik uygulamaların tamamlanması birkaç yılı bulabilmektedir.
Gelişimi bu ülkelere nazaran daha geç başlayan ve yavaş olan ülkemizde bu branşın özgün bir uzmanlık alanı olması ülkemiz adına sevindirici, gelişimi ivmelendirici ve ileriki yıllar için ümit vaat eder nitelikte olmakla birlikte, uzmanlık eğitiminde kimi fakültelerde halen kalifikasyon açısından istenen düzeye ulaşılamadığı ve asistan eğitim programlarının geliştirilmesi gerekliliği konunun önde gelen uzmanları tarafından zaman zaman dile getirilmektedir.

Spor hekim(i)liği
Spor hekimliği diğer pek çok uzmanlık alanından farklı veya daha gelişkin bir multi-disipliner yaklaşım gerektirir. Sporcular/spor yapanlar toplumda her bireyin karşılaşabileceği genel sağlık sorunları ile karşılaşabilir olmanın yanı sıra başta sakatlıklar olmak üzere doğrudan spor yapmakla ilişkili sağlık sorunlarını yaşayan özel bir gruptur. Spor hekimi de bu bağlamda genel tababete hâkim iyi bir pratisyen olmanın yanı sıra sporla ilişkili sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir hekim olmalıdır. Sporla ilişkili sağlık sorunları başlıca kardiyovasküler sistem ve kas-iskelet sistemi ile ilgili olup uzmanlık eğitimi de öncelikle bu alanları kapsar. Ayrıca performans sporcuları başta olmak üzere spor yapanların diğer ihtiyaçları olan koruyucu hekimlik uygulamaları, sakatlık risklerinin tespiti ve önlenmesi, acil ilk yardım, beslenme, kinantropometri, spor psikolojisi, antrenman planlaması, rekondisyon, saha ve laboratuvar testleri, dopingle mücadele, sportif branşların özellikleri ve özgün ihtiyaçları vb. diğer konularda da bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. Her biri başlı başına birer uzmanlık veya meslek olan bu alanlardaki yetkinliğinin konunun profesyonelleri ile işbirliği yapabilecek, onları sporcunun gerçek gereksinimleri hakkında doğru yönlendirecek seviyede olması beklenir.
Spor hekimi sporcuların sağlık sorunlarını tıbbın temel ilkelerinden “Hastalık yoktur hasta vardır!” düsturuna uygun biçimde ele alabilecek bir perspektife sahip olmalıdır. Günümüzün çağdaş anlayışında özellikle profesyonel sporcuların sorumluluğunu yüklenen spor hekimlerinden beklenen sadece sakatlıkların tedavisi değil sporcunun tam sağlıklılık halinin devamlılığını sağlamasıdır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde iyi bir spor hekimi mesleki vasıf ve becerilerinin yanı sıra zaman zaman sporcuyu, sporcunun yakın çevresini, antrenörünü, yöneticileri ve diğer ilgilileri de kapsayacak biçimde performansa yönelik beklentileri sporcunun sağlığı ekseninde yönetebilen bir kişi olmak durumundadır.
Takım doktorluğu
Takım doktorluğu spor hekimliği genel konsepti içinde ayrıcalıklı bir yere sahip, öne çıkan ve zaman zaman yanlış bir biçimde spor hekimliği ile eş anlamlı kullanılan bir kavramdır. Adından da anlaşılacağı üzere takım sporlarında çalıştıkları takımın sağlıkla ilgili tüm sorumluluğunu alan hekimleri ifade eder. Takım doktorunun sorumluluğu klinik ortamında meslek icra eden spor hekimlerinden farklı olarak tek bir bireyden ziyade tüm takımı ve takımın oyuncular dışındaki elemanlarını da içerir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı” takım doktorunun görevlerini Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, Performans Hekimliği Uygulamaları ve Teşhis ve Tedavi Edici Hekimlik Uygulamaları başlıkları altında tarif etmiştir. Ülkemizde takım doktorluğu uygulamalarını bir mevzuata bağlayan yegâne örnek olan talimatta, takım doktoruna takımla ilişkili olan kulüp çalışanlarının (örn: aşçı, malzemeci, masör vb.) portör muayenelerinden sahaların denetimine, immunizasyon çalışmalarından motorik özelliklerin saha ve laboratuvar testleri ile değerlendirilmesine, sporcuların dinlenme ve beslenme düzenlerinin planlanmasından sakatlıklara acil ve ilk müdahalenin yerinde ve zamanında yapılmasına dek pek çok husus kurala bağlanmıştır (6).
Spor hekimliği ülkemizde ve dünyada halen gelişimini sürdüren multi-disipliner bir uzmanlık alanıdır. Spor sektörü geliştikçe bu uzmanlık alanının da buna paralel gelişmesi ve toplumda spor hekimliği uzmanlarına ihtiyacın artması kaçınılmazdır. Ülkemizde halen yeterli sayıda olmayan spor hekimliği uzmanlarının dolduramadığı boşluk, diğer branş hekimleri için düzenlenen kurs, seminer vb eğitimler ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Halen sporu ve sporcuyu seven tüm hekimler için bu yönde gelişim ve spora hizmet imkânı bulunmakta olup ülkemiz için bu durumun daha en az birkaç dekat süreceği öngörülmektedir.
Kaynaklar
1) Scanlon T., Contesting Ancient Mediterranean Sport, The International Journal of the History of Sport, Vol. 26, No. 2, February 2009, 149–160.
2) Sipahi, ‘New Evidence from Anatolia Regarding Bull-Leaping Scenes in the Art of the Aegean and the Near East’; and Scanlon, Greek and Roman Athletics: A Bibliography with Introduction and Commentary.
3) Coleman, Biology in the Nineteenth Century).
4) Ergen E., From medicine and science to sports medicine and sport sciences : Relations, Definitions, Historical Roots, 10th.ECSS Congress 14-17 July 2005, Belgrade, Serbia & Montenegro
5) Ergen E., Dünya’da ve Türkiye’de Spor Hekimliği, Ankara Üniversitesi Spor Hekimliği ders notları.
6) TFF Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı.
* Aralık-Ocak-Şubat 2009-2010 tarihli SD Dergi 13. sayıdan alıntılanmıştır.
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 10-11-2010, 13:13   #2
s.gur
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 07.05.10
Mesajlar: 27
Tecrübe Puanı: 0
s.gur is an unknown quantity at this point
Standart

neden olmasın.. prestijli bir alan
s.gur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-23-2020, 21:24   #3
Ramonarimb
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart sports and our health essay

Dalton Scott from Boulder was looking for sports and our health essay

Matthew Lawrence found the answer to a search query sports and our health essay


We always assign only professional essay writer to write my essay, thus you simply need to wait for your perfect paper to be delivered promptly.


how much does it cost to write a business plan
great student affairs cover letters
tulips essay
cement garden essays
good thesis statement book 1984
contoh essay bahasa inggeris spm
writing a dissertation research proposal
dissertations r us
essays service hours
essay pages crossword clue
coursework info username password
a book report on harry potter and the philosopher's stone
comparing and contrasting characters essay
book report posters
lord of the flies essay savagery
thomas nagel death essay
tourism development master thesis
introduction to postmodernism essay
thesis of mice and men
english essay critique
answer to all toefl essay questions
cover letter retail sales position
data integration phd thesis
vous essayez d ouvrir
application essays business school
research papers on stress and your body
no dissertation doctoral
own antithesis
li young lee essays
essay on coleridge's kubla khan
count of monte cristo essay questions
david hume essays moral political and literary sparknotes
buying term paper
trip to remember essay
uk best essay review
odysseus intelligence essay
dissertations on environmental law
importance of english language essay
essays on african imperialism
thesis talk
opinion essay violence on tv
searle speech acts an essay in the philosophy of language
thesis statement on steroids
essay of reading
ucla dissertation year fellowship deadline
search for phd dissertations
how do we write a quote in an essay
essays for student teacher
web based thesis proposal
voltaire essay on universal history
thesis euroscepticism
essays democracy
employee handbook essay
sports psychology term paper
japan essay competition
can we synthesise gold
term paper secon language
essay on discretion

essay writing
cause and effect essay topics
paper writing service
definition essay topics
edit my essay
essay writing service

puedo comprar cialis en la farmacia sin receta
levitra en farmacias de andorra
site fiable pour acheter du viagra
viagra sin receta en 24 horas
pastilla gold viagra
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-23-2020, 21:36   #5
Davinlisa
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart custom editor site for phd

Martin Morris from Mesquite was looking for custom editor site for phd

Codie Duncan found the answer to a search query custom editor site for phd
custom editor site for phd

write my paper
do my professional research proposal
do my esl thesis proposal online
esl research paper ghostwriters website for school
custom thesis proposal ghostwriter website
discussion page research paper
esl dissertation proofreading service
esl creative writing editing websites uk
esl university essay ghostwriting site for university
email submitting resume template
customer relations job description resume
custom research paper writing site ca
encyclopedia of immaturity book report
esl admission paper proofreading websites us
esl editor services us
custom report writing for hire for masters
esl cheap essay editor website au
education literature review transforming
custom school cheap essay topics
definition writers sites usa
data compression homework
custom university essay writers sites for school
esl best essay writer service usa
esl book review ghostwriting services
emailed cover letter format
er nurse job description resume
esl masters essay proofreading websites gb
custom letter ghostwriting site for masters
custom course work proofreading for hire au
dissertation ideas for child psychology
custom curriculum vitae proofreading websites au
esl descriptive essay writing for hire for mba
do my history thesis proposal
do my personal essay on brexit
custom mba essay ghostwriter websites usa
dissertations on mezirow's transformational learning theory
dissatation
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-23-2020, 21:44   #6
RidgeKi
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart professional admission essay proofreading service online

Malik Brown from Surprise was looking for professional admission essay proofreading service online

Lamont Barker found the answer to a search query professional admission essay proofreading service online
professional admission essay proofreading service online

essay writing service
research proposal topics in special education
resume itunes download iphone
questions on resume
popular paper editor services for college
resume cover letter casual job
quick resume writing service
professional cheap essay proofreading websites for college
resume for it sales executive
power words for cv writing
professional literature review ghostwriting websites
public policy admissions essays
repealessay 2003 phpbb group
resume hobby interest
professional college problem solving help
psi essay writing in kannada pdf
procurement research papers
popular school best essay samples
resume format government of canada
professional papers editor site online
professional article review editing website au
research paper assignment guidelines
resume cics 203
proper format for a resume sample
professional admission paper editor website
reflective essay gilgamesh
professional university essay editor for hire for university
proposal research essay
professinal resume example
popular persuasive essay ghostwriting service for masters
popular rhetorical analysis essay writers sites for masters
resume examples for professional experience
professional presentation proofreading site for phd
research paper computer crime
professional dissertation results ghostwriters service
property underwriter resume
research writing service reviews
research paper on asperger syndrome
professional thesis writer service uk
research papers free no cost
research paper on space
resume customer service nursery sales
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-26-2020, 20:59   #7
Davinlisa
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart esl dissertation conclusion writing for hire for phd

Duane Murphy from Palmdale was looking for esl dissertation conclusion writing for hire for phd

Travon Fisher found the answer to a search query esl dissertation conclusion writing for hire for phd

Supreme writing standards – we will write my paper for you following the highest academic standards


custom curriculum vitae ghostwriters service gb
edward weston seeing photographically essay
different parts of a research proposal
esl dissertation introduction editor websites gb
esl best essay writer services usa
custom critical thinking ghostwriting websites for mba
custom college essay ghostwriter services for mba
education is compulsory essay
custom creative writing proofreading site for phd
department strategic business plan
custom essays writers websites au
custom dissertation abstract writing site au
esl dissertation proposal proofreading service online
esl content writers sites au
dissertation sujets
cv writing tips and samples
custom case study proofreading website gb
english essay by filipino author
enzyme coursework as
esl blog editing services for college
dissertation topics for mba marketing
custom resume ghostwriting site
custom school application letter advice
deliberative democracy essays on reason and politics
dissertation example psychology
custom dissertation proposal editing sites au
custom thesis statement ghostwriters site us
esl scholarship essay writing website for school
custom dissertation chapter ghostwriting website for university
decision essay making model
esl application letter editing sites ca
esl masters essay ghostwriter sites ca
ending paragraph for an essay
dissertations umi
custom college essay writers website for masters
dissertation introduction editing websites usa
discovery assessment student login
database coursework gcse
do my esl phd essay online
esl personal essay ghostwriter services for mba
dummies guide business plan
does a book review need a thesis
custom college essay ideas
dom mazzetti resume poster
esl course work editor for hire online
doing budget research proposal
english 1301 argumentative essaya
custom research proposal proofreading website au
email cover letter and resume example
e e cummings biography essay
elkins essay
esl biography ghostwriter website online
dividend literature review
custom term paper writers website for mba
dental hygienist cover letter examples
esl course work ghostwriter site for school
easy british literature research paper topics
esl book review ghostwriter websites us

write my paper
write my paper
best essay writing service
buy dissertation
write my research paper

distribution electrical paper powe study thesis
esl bibliography ghostwriter service au
esl thesis editing service ca
esl dissertation abstract writing site ca
dissertation quality
custom creative writing ghostwriter websites us
custom custom essay editor services usa
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-26-2020, 21:04   #8
BrantStak
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart free examples of nursing essays

Brock Harper from Janesville was looking for free examples of nursing essays

Alejandro Stevens found the answer to a search query free examples of nursing essays


Who can write my essay cheap? Best essay writing service EssayErudite.com


fuels and energy essay assignment
example of a good legal cover letter
essay crucifiction pay sex
essays on jessica lunsford
find resume for environmental consultant
essays on ethical consumerism
generic objective for business resume
fundamental resume
example of a formal lab report
essay on a friend in need is a friend indeed
essay process analysis and critical analysis
essays and analysis
factual statement statements2bopinionbased thesis thesis
essay on religion causing wars
essays modern english
essay questions history christianity
family law attorney resume
essays dance team
essay why i deserve a good grade
essay on iraq
examples personal reflective essays higher english
giron bessay
good persuasive speech topics about sports
essay on advertising is unnecessary
excel vba on error resume next
genetic modified food article review
grinnell college essay question
fail to prepare prepare to fail essay
essay online student
free persuasive essays on a movie
example of apa style interview paper
essay outline example format
first job resume samples
essay club david williamson
gcse english literature paper 1 practice questions
free online essays in urdu
free scarlet letter and the crucible essays
example of research paper on motivation
free online 6th grade math homework help
good world lit essays
examples of cover letter for manuscript submission
free resume for audit assertion auditor
example of resume with no dates
essay citation chicago style
essay zoo story
expected output thesis
governance literature review
good example resume skills
essay fear conclusion
general resume for career fair
good objective line my resume
essay of psychology
essay about sex drugs violence rock music
example career research paper
essay writing about dinosaurs
essay journalism india
example cover letter for aldi
essay and questions on science amp technology matter
essay on felony theft
executive resume writing seattle
essay writing on problem of karachi
executive assistant cover letter sample
free resume templates for massage therapists
ghostwriting from 1th draft
estimator job description resume
format apa reference page word
excursus for not doing homework poems
essay laundering money
essays relationship between critical thinking and ethics
essays in photography
free essays john dewey
free information on how to write a grant
essay text citation mla
establishing a business plan for blood conservation
genetic screening essay free
free essay lovely bones
essay writing samples for college pdf
examples envy essay
essays on service
free printable book reports for first grade
free books on how to write a computer program
free finance resume samples
essay on homosexual marriage
fcat writes sample essays 2012

write my essay
write essays for me
informative essay topics
persuasive essay topics
do my homework
college essay help

essay microsoft monopoly
ferderal resume builder
free essay on the war in iraq
health information clerk sample resume
film reviews written by children
example hr resume
essay winery
essay showing respect
essay social networking a boon or bane
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-26-2020, 21:12   #9
Aldentek
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart standard academic resume format

Marques Anderson from Kenner was looking for standard academic resume format

Giovanny Jones found the answer to a search query standard academic resume format


EssayErudite is an online essay writing service with over 10 years in academic writing field.


sample entry essay for nursing school
resume of a business consultant
sample chicago style research paper footnotes
thesis gantt chart example
thesis on image denoising
sample cover letter for adjunct teaching job
sba business plan maker
sample resume for senior accountant executive
the sisterhood of the traveling pants essay questions
science a blessing or a curse short essay
shiloh book report summary
solutions to environmental pollution essay
sample cover letter customer service agent
ssample accountant resume direct 5 txt 5
social science research papers and babbie
risk assessment and management in construction projects full thesis pdf
software instructor resume
theme conflict romeo juliet essays
simple resume accountant
scholarship sample essay
siteenglishtips org scientific thesis writing
story about friendship - essay
student assignment
resume months
rguhs thesis 2005
the perfect cv cover letter
sas macro and resume
sample part time job resume
should i print resume on cardstock
thesis outline qualitative historiography
rhetorical analysis ghostwriter services uk
sample cover letter civil engineering job application
sales cover letter example
sample of course evaluation essay
spm essay - a dream come true
revise my essay online
sample essay papers for masters in teaching earlychildhood education
resume templates google doc
thesis case study format
thesis on mutual funds
rubric for research papers 5th grade
the outsiders characterization essay
software engineering manager resume education experience
sample admission essays for transfer students
rowpu resume
resume of server
stock option grant cover letter
the glass castle essay ideas
security guard resume samples free
self employed writing service
ruth luman thesis
resume marketing music sony universal
sample kiosk business plan
sample cover letter for job application for fresh graduates
sap e recruitment consultant resume
sample cover letter for hotel jobs
sample cover letter faculty position
thesis interior design project
resume sample pharmaceutical industry
the turn of the screw critical essay by edmund wilson
saddest day in my life essay
student nurse example resume
sample cover letter in spanish
sample research papers early childhood education
sample remedy developer resume
sample thesis in physics
spelling homework for 1st graders
software that corrects college papers
thesis on negotiations
starting nonprofit business plan
sample lpn resume with nursing home experience
romeo and juliet act 1 essay prompt
spanish essay competition
routing algorithms research paper
thesis advanced guestbook 2 3
term paper on family
scope of research dissertation
sample cover letter economic development officer
thesis paper on catcher in the rye
sample cover letter corporate trainer position
sears names new ceo with technology resume
soa consultant resume
solving algebra math problems
teach in japan essay
the great gatsby themes non homework
soccer player resume
tax accountant cover letter sample
robert marzano homework and practice
sample resume for windows server administrator
satirical essay on politics
term papers on marcus aurelius
teenagers lying about homework
safely sitting essay
teaching english as a foreign language business plan
second western movement essays

essay writing service
write my thesis
definition essay topics
cheap essay writing service

save earth essay in hindi
sonnys blues james baldwin essay
stanford mba essays that worked
rosa parks thesis statement
resume services louisville ky
should boxing be banned full essay
student coursework plagiarism and academic misconduct rules
siebel crm consultant resume
site to buy term papers
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-26-2020, 21:18   #10
Ramonarimb
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart thesis nanoparticle

Jake Quinn from Irvine was looking for thesis nanoparticle

Eugene Palmer found the answer to a search query thesis nanoparticle


We always assign only professional essay writer to write my essay, thus you simply need to wait for your perfect paper to be delivered promptly.


essay on universities life
persuasive essay on online education
of mice and men essay loneliness crooks
case study methods section
believe constitutive did essay greek imagination in myth their
how can i prove my thesis
dissertation is prodromus
actions and consequences in literature research paper
thesis by emilia ferreiro
s p jain essays
air force core values essay
mla analytical essay format
what tense should a literature essay be written in
sharepoint case study small business
how does scrooge change essay
college term papers com
chris crawford interactive storytelling essay
jim crow law essay
essays by israelis
essays on legalize marijuana
essay on basant festival
creative writing bachelor london
definition of values morals and ethics in nursing
essayer des lunettes en ligne gratuitement atol
end of history essay
ap history compare and contrast thesis
d j essay foundation honor in logical oconnor
twelfth night love theme essay
a level pe coursework
the kyoto protocol essay
the crucible essays belonging
high school essay contests for money
purpose of a thesis
pygmalion essay titles
phd thesis library
dissertation research plan
writing research paper guidelines
simple research paper rubric
fcat essay rubric powerpoint
la dissertation sociologie gilles ferrol
disadvantages of pollution essay
common man essay
coursework studies macquarie
how to write an application letter for a teaching job in nigeria
computer coursework project
a jury by her peers introduction to a essay
performance management thesis
as history essay help
becoming mature essay
common english writing errors in academic essays
essays on otitis media
everyman morality play essay questions
essay on the book parvana
essay on social crimes
sociology essay on pleasantville
thesis for abortion in a persuasive essay
essay about graduation party
analysis microeconomic paper term
term paper written
environmental problems today essay
a master thesis outline
cover letter scientific journal
american war of independence essay
did atlantis exist essay
the perks of being a wallflower friendship essay
personal narrative essay unit
creative writing 101 eight lesson suite101 course
chicago manual of style footnotes in essay
suny app essay questions
play titles in essay formatting
business ethics essay introduction
pukar mahat thesis
ernst cassirer essay on man summary
enduring love essay
steps of writing a critical lens essay
online essay writing competitions 2016
aqa dt coursework mark scheme
cultivating good habits essay
high school nhs essay
peace through service essays
essay on diwali festival in india
argumentative persuasive essay on abortion
dissertation binding service uk
a essay on man
research paper resources web site titles
essay good i teacher want why

essay writing
essay help
informative essay topics
assignment help
edit my essay
dissertation writing help

apa heading for an
reference book title in essay
is phosphocreatine resynthesis inhibited by lack of oxygen
tree plantation essay in english
newcombe fellowship dissertation
valentine carol ann duffy essays
chinese essay writing competition singapore
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Adli Bilimler ve Spor aerol Genel Mesleki Konular 13 07-19-2020 00:51
Bu Uzmanlık Alanı Türkiye İçin Gerekli mi? medihaber Tıbbi Konu Tartışmaları 0 06-15-2010 16:40
Hangi spor dalı ilginizi çeker..? deneme STETUSKOP Kulisleri / Muhabbet 27 07-27-2009 11:51
tek gözle tam görme alanı eda Aktüel / Gündem / Haberler 0 07-22-2009 14:25
Spor Hekimliği Taban Puanları steTUSkop Tus Rehberi 0 04-12-2009 21:44


Şu Anki Saat: 10:35


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com