www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Atama Duyuruları

2319 (1 Kayıtlı Ve 2318 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 05-11-2012, 10:16   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.200
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart 44 dönem dhy pratisyen tebligat listesi

44. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 44. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ilanı, münhal kadrolar ve tebligat yerine geçecek listeler yayımlanmıştır;
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5371 sayılı Kanunile eklenen ek maddeler uyarınca, 05/07/2005 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi http://personel.saglik.gov.tr deismi ilan edilen personelin atama işlemleri için mazeret durumundan atama başvuruları kabul edilenler de dâhil olmak üzere 19 Nisan 2012 Perşembe günü aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura çekilecektir.
A-GENEL BİLGİLER:
1-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2-Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.
3-Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-a) 4924 sayılı Kanunun 7’nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler.
b) Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.
c) Devlet memuru olarak çalışmakta iken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler.

5-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler. Ancak, Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.

6-Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

7-Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı unvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.

8-4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir.

10-3359 sayılı Kanunun Ek 6’ncı maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28’inci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.

11-Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yan dal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.

12-a) Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.

b) Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir.

B-MAZERET DURUMU ( VEYA SAĞLIK) ATAMA KURASINA BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1-Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden bir mazerete (eş veya sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret durumu atama kurasına başvuracaklardır.

2-Mazeret Durumu Atama Kurasına başvuracak olanlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 44’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret durumu atama kurası formunu 23 Mart 2012 Cuma günü saat 18.00’e kadar doldurup çıktısını alarak mazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte (*), en geç 27 Mart 2012 Salı günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndereceklerdir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3-Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuru yapacak olan adayların mazeretleri ile ilgili belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup, eksik evrakı olanlar genel kuraya dahil edileceklerdir.

4-Eş veya sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 10 Nisan 2012 Salı günü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 10 Nisan 2012 Salı günü başlayıp 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir.

5-Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

6-Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar başvuru formunu notere veya çalıştıkları kuruma, diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 16 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

7-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)

8-Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

9- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 19 Nisan 2012 Perşembe gününoter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.

C-MAZERET DURUMU ATAMA TALEBİ OLMAYANLAR İLE MAZERET DURUMU ATAMA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMEYENLER İÇİN BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1-Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden mazeret durumu atama başvurusu bulunmayanlar ile mazeret durumu atama talebi kabul edilmeyenler başvuracaklardır.

2-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 10 Nisan 2012 Salı günü başlayıp, 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir.

3-Adayların Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde halen çalışanlar notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylı başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kayıt belgesini (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 16 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce, göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)

5-Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuraya dâhil edilecektir.

6-İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 19 Nisan 2012 Perşembe gününoter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.

7-Tercihlerine yerleştirilmeyenler genel kuraya dâhil edileceklerdir.

8-Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.

(*) Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:

a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar,

1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı görev yeri belgesi.

2-Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

3-Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.

b-Sağlık Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;

1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,

2-Alınan sağlık raporunun ait olduğu kişiye ait (adayın kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişi) vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi.

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf
İkametgâh İlmühaberi
Nüfus Cüzdanı Örneği
Mal Bildirim Formu
Askerlik Durum Belgesi
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)

Lütfen Dikkat!...

1- Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.


İsim Listesi Münhal Kadrolar (11.04.2012 tarihinde yayınlandı)Tebligat Sonuçları (09.05.2012 tarihinde yayınlandı) dr. doktor
ADI VE SOYADIANNE ADIBABA ADIİLATANDIĞI BİRİM ADIBAĞLI OLDUĞU KURUM
Abdulhalük AKTAŞ AYSELSALİHVANVAN ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİTKHK
Abdulmuttalip ARSLAN MÜRSELLÜTFİSİVASSİVAS DİVRİĞİ DEVLET HASTANESİTKHK
Abdurrahim ALTINKAPAK EMİNEYILMAZAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Abdurrahman SANCAR AYNİ ZELİHAİMAMAĞRIAĞRI MERKEZ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMERKEZ
Ahmet ADIGÜZEL EMİNEMEMETMUŞMUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİTKHK
Ahmet AKINCI MERYEMAHMETMUŞMUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ahmet Celal DOĞAN GÜNERHARUNYOZGATYOZGAT ŞEFAATLİ DEVLET HASTANESİTKHK
Ahmet Emre GÜVEN AYŞENHASANVANVAN MURADİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Ahmet GÖKDERE ŞADUMANMUSTAFAERZURUMERZURUM NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Ahmet MERT AYŞEALİMUŞMUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİTKHK
Ahmet MERT HURİYESELAHATTİNSİİRTSİİRT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Ahmet MÜDERRİSOĞLU ŞERİFEALİKASTAMONUKASTAMONU HANÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ahmet ÖZBEK ŞENDAEROLKASTAMONUKASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİTKHK
Ahmet Tahir ÇAĞIL ŞÜKRANHÜSEYİNŞANLIURFAŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİTKHK
Ahmet Yunus ÇOLAKER FATMAİBRAHİMVANVAN MURADİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Ali Alparslan UYAR EMELATİLA FERRUHYOZGATYOZGAT YERKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ali BİLGEN BİNGÖLBİNGÖL YAYLADERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ali Can YALI GÜLTENMUSTAFAKARSKARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Ali ELMAS ZÜLFÜHÜSEYİNAĞRIAĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİTKHK
Ali Erdem KEKÜL GÜLFENYAVUZGİRESUNGİRESUN BULANCAK DEVLET HASTANESİTKHK
Ali Murat BAŞAK DİLEKİSMAİLYOZGATYOZGAT ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Ali ÖZTÜRK GÜLSENMEHMETKARABÜKKARABÜK ŞİRİNEVLER DEVLET HASTANESİTKHK
Alp Cenk YILMAZ AYŞEAHMETŞIRNAKŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİTKHK
Alper ALGAN NURGÜLMAHMUT VEYSİBURSABURSA 7 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONUMERKEZ
Alper SEVDİMBAŞ BERRİNALİŞANLIURFAŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİTKHK
Alper SUBAŞI HATİCEALPASLANMUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİTKHK
Alper YILMAZ AYŞEKUTBEDDİNAĞRIAĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Arif İsmet ÇATAK LALEORHANVANVAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİTKHK
Arzu YALÇINKAYA GAZALALİAĞRIAĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Atilla GÖKTÜRK SONGÜLSEFERMALATYAMALATYA ARAPGİR DEVLET HASTANESİTKHK
Aydın ADIGÜZEL FÜHEDAMUSTAFAARDAHANARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ayhan CANBULUT AYSONAZİZKARSKARS DEVLET HASTANESİTKHK
Aysel Begüm AKIN AYFER FATIMACAFER CEMTUNCELİTUNCELİ PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Aysun KOZA GÜLERCENGİZÇANKIRIÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Ayşe Ceren AKAY BİTLİSBİTLİS HİZAN İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Ayşe Fevziye KINACI ARDAHANARDAHAN DEVLET HASTANESİTKHK
Ayşe SÖYLEMEZ NECLAMEHMET ZAFERMUŞMUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Ayşegül ONGUN FİGENFARUKKARSKARS DEVLET HASTANESİTKHK
Aytaç YILDIZ NURGÜNAYHANHAKKARİHAKKARİ DEVLET HASTANESİTKHK
Bahar İNANÇ FADİMEHACI YUSUFARTVİNARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Barış BURAK ZÜLBİYEABDURRAHMANKASTAMONUKASTAMONU ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Barış ÖZYAŞAR VANVAN ÖZALP DEVLET HASTANESİTKHK
Başak KARAPIÇAK MÜYESERYILDIRIMIĞDIRIĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Bayram CAN BEDRİYEHALİTŞANLIURFAŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİTKHK
Bedrettin BOYRAZ ELİFAHMETVANVAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Bekir DOĞAN BEDİRNURETTİNMUŞMUŞ MALAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Bengü ŞERO HATİCENECDETHAKKARİHAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Berkay ÖLMEZ EMİŞBAHATTİNKARAMANKARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİTKHK
Betül AYBAR SEVALMEHMETKARABÜKKARABÜK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Bilge DÜDEN HALİDEMUHAMMETAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİTKHK
Birsen OK MÜRVETHİCABİARDAHANARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Burak ERGUN NİLGÜNNECATİAĞRIAĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Burak KARAMAN HÜLYAALİ ŞÜKRÜKASTAMONUKASTAMONU CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Burak YILDIZ FATMASÜNMANİİSTANBULİSTANBUL ŞİLE DEVLET HASTANESİTKHK
Burcu KELEŞ SEHERALİYOZGATYOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİTKHK
Bülent AYDIN EDİBESAİTHAKKARİHAKKARİ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONUMERKEZ
Can BİLAL FEVZİYE GÜLSEVİNEDHEM HALUKAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİTKHK
Cansen BAŞARAN SERPİLADNANHAKKARİHAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİTKHK
Cansu İNTİZAMOĞLU SÜHAMMEHMETAĞRIAĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Cemal Erdem ŞENTÜRK HÜSNİYEMUSTAFAHAKKARİHAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Cenap SELÇUK REMZİYEMAHMUTHAKKARİHAKKARİ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONUMERKEZ
Cengiz YILDIZ BEDRİYEEŞREFŞIRNAKŞIRNAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMERKEZ
Ceren Türkcan ÇERÇİ HAVVANEJDETKASTAMONUKASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİTKHK
Ceyhun Dikmen BATMAZ AĞRIAĞRI DEVLET HASTANESİTKHK
Ceyhun VARLI ZEMİRETURABİSİVASSİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİTKHK
Cihan ERGÜN NEVİDENUHKARABÜKKARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Çağdaş Engin ER KEZBAN GÖNÜLRAMAZANŞIRNAKŞIRNAK DEVLET HASTANESİTKHK
Çağdaş KÜÇÜKERDOĞAN HAMİDEAYHANMUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİTKHK
Çağrı Serkan ANSEN AĞRIAĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİTKHK
Çetin DOĞAN CAHİNAZNURETTİNERZURUMERZURUM ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Çiğdem BULUT NURHAYATALİŞANTUNCELİTUNCELİ MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Çiğdem UZUNAY MARZİYANUHARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİTKHK
Damla Pınar YAVAŞ BİLGİERDALKIRŞEHİRKIRŞEHİR AKÇAKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Deniz BALCI HADİCERÜŞTÜMUŞMUŞ BULANIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Deniz KARATAŞ MERALMURATGİRESUNGİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Deniz YILDIRIMLI BİNGÖLBİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Deniz YILDIZ AYŞETURGAYMUŞMUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Derya ÖDEN GÜLAYŞEİHSANVANVAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİTKHK
Durmuş Çağrı DİKMEN ÜLKÜALİŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİTKHK
Dursun YILDIZ EMİNEDURANSİVASSİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİTKHK
Duygu UZ GÜLNURALİ HİKMETBOLUBOLU GEREDE DEVLET HASTANESİTKHK
Dündar Taşer FARSAK AYSENİSMAİLKIRŞEHİRKIRŞEHİR MUCUR DEVLET HASTANESİTKHK
Ebru ÖZTÜRK MÜMTAZESEFABOLUBOLU MENGEN İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Ebubekir KARAKAŞ BEYHANZEKİKASTAMONUKASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİTKHK
Efdal ŞAHİN ŞAHİNDECAVİTŞANLIURFAŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİTKHK
Ela ATMACA AYNURİHSANMUŞMUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Emine KUŞÇU HACERTURGAYBOLUBOLU GEREDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Emrah YILDIZ FATMAMEHMET ZEKİŞANLIURFAŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİTKHK
Emrah YILMAZ SERAPALİRİZAERZİNCANERZİNCAN DEVLET HASTANESİTKHK
Emre GÖÇER AYHAN GÜLYÜKSELKİLİSKİLİS MUSABEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Emre KAPLANOĞLU HALİMEALİGAZİANTEPGAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Emre YILDIZ RAZİYEOSMANKİLİSKİLİS DEVLET HASTANESİTKHK
Emre YILMAZ EMİNEALİ HAYDARÇANKIRIÇANKIRI ILGAZ DEVLET HASTANESİTKHK
Ender ÇELİK ASRİYEFEHİMŞANLIURFAŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİTKHK
Ender Hakan TOKSARİ ŞAHİNEMEHMETŞANLIURFAŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİTKHK
Erbil AKASLAN ZÜLEYHACEMALŞANLIURFAŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİTKHK
Erdem GÜLTEKİN HURİYEAHMETERZURUMERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİTKHK
Eren HÜNER TUNCELİTUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Eren ÖZGÜR YADİGARİMAMAĞRIAĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİTKHK
Erkan ERBAŞ ZİYADEMEMETDİYARBAKIRDİYARBAKIR BİSMİL TEPE İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Erol MEMİŞOĞLU MEFTUNİYEALİ OSMANHAKKARİHAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİTKHK
Ersin TUNCA NURGÜLERCANŞANLIURFAŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Esra KAHRAMAN ŞÜKRANNİHATKARSKARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Esra YIRTAR ŞÜKRİYEKEMALBİNGÖLBİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİTKHK
Eylül Pınar AKÇAKAYA NURŞENSELAHATTİNAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİTKHK
Eyüp UYMAZ FADİMEDURMUŞ ALİYOZGATYOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİTKHK
Ezgi ÖZTAŞ AYŞEALİAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE HASTANESİTHSK
Fahrettin DUYMUŞ GÜLGÜNKAMİLBİNGÖLBİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Faik ŞENYIL SAMİNEBOŞNAK ZEKİKARSKARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİTKHK
Fatih GÖNEN NESRİNHASANİSTANBULİSTANBUL SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİTKHK
Fatime MERDAN SENUBERİLHAMERZURUMERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİTKHK
Fatma ÜNAL NECLABAYRAMARTVİNARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİTKHK
Fatma ZAKARYAN AĞRIAĞRI DİYADİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Fehmi KAPLAN ZEKİYEKASIMŞIRNAKŞIRNAK İDİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ferhal KÜÇÜKOSMAN NİHALZAFERSİNOPSİNOP TÜRKELİ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Ferhat SEZEN TEVEKKÜLCAFERKIRŞEHİRKIRŞEHİR KAMAN DEVLET HASTANESİTKHK
Ferit ÇELİK KADRİYEZÜLFİKARŞANLIURFAŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİTKHK
Fırat YILMAZ ZELİHAMAHMUTŞANLIURFAŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİTKHK
Fırathan SARIALTIN FATMAİLHAMİERZURUMERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Filiz AKTAŞ BİNGÖLBİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİTKHK
Furkan ŞAN NEBİYEİMRANKASTAMONUKASTAMONU DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Gizem AYASGİL NEVİNYUSUFKASTAMONUKASTAMONU İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Gökben KAYACAN SEVİNÇAHMETARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİTKHK
Gökhan BİLEN YÜKSELMUSTAFABİNGÖLBİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİTKHK
Gökhan OKAY TÜRKANADİLMUŞMUŞ VARTO DEVLET HASTANESİTKHK
Gökhan ÜNSAL ŞENGÜLİLHANKASTAMONUKASTAMONU DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Gözde ERTUNÇ HAVARİFATYOZGATYOZGAT SORGUN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Güfat ARSLAN FATMAGÜRSELAĞRIAĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİTKHK
Gülay ÖZTÜRK FATMASALİH ÖMERMUŞMUŞ HASKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Gülbahar ÜRÜN UNAL ZEYNEPAHMET KAZIMKONYAKONYA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMERKEZ
Gülsüm YARLOĞLUEŞ VANVAN MURADİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Gülşah ILDIR SERAPSEBAHATTİNYOZGATYOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİTKHK
Gürkan ÇETİNER GÜLÜZARHÜSEYİNKASTAMONUKASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİTKHK
Hakan AKSOYDAN NESİBEMEHMETERZURUMERZURUM KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Hakkı TAŞKIRAN BERFEHALİTRİZERİZE DEVLET HASTANESİTKHK
Halil Umut ÖNER BİRGÜLYILMAZBARTINBARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Halime ERBİLEN FADİMEALİVANVAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİTKHK
Hanife Seda UĞUR BEHİYEMEHMET METİNKARSKARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Harun BİLGİN SEVİNÇASIMBİNGÖLBİNGÖL KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Hasan KIZILAY ARDAHANARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİTKHK
Hatice ERAYMAN EMELCELİLANKARAANKARA HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİTKHK
Hatice ÜDÜRGÜCÜ KIRMACIAYŞESIDDIKKAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİTKHK
Havva KASAP VANVAN ÇATAK DEVLET HASTANESİTKHK
Hikmet ŞENCANLAR AYSELMEHMETKARSKARS DEVLET HASTANESİTKHK
Huzeyfe ÇETİN FATMAİBRAHİMİSTANBULİSTANBUL SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİTKHK
Hüseyin AĞAOĞLU HAMİDİYEALİKSANAĞRIAĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Hüseyin AKTAŞ AĞRIAĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Hüseyin BALTACIOĞLU HATİCEHACI ALİAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİTKHK
Hüseyin ÖZTÜRK BEDRİYESABAHATTİNIĞDIRIĞDIR ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Ilgım Seval KURT DİYARHANALİŞANLIURFAŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİTKHK
İbrahim Alper KAYA BEYZAHALİLŞANLIURFAŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
İbrahim KOYUN CAHİDERESULBATMANBATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
İdris ARSLAN HABİBEVELİHAKKARİHAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİTKHK
İlker ÖDEMİŞ DUDUMEMETŞANLIURFAŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİTKHK
İlker UĞURLU PERİHANOSMANBİNGÖLBİNGÖL DEVLET HASTANESİTKHK
İrem ALTINÖREN HALİME SİBELMETİNŞANLIURFAŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİTKHK
İrem DAĞDEVİR AĞRIAĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİTKHK
İrem GÖREKE BETÜLHÜSEYİNVANVAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİTKHK
İrfan Kemal KAYA GÜLHANIMALİMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
İsmail DOĞAN ŞEMSİYEMEHMETKİLİSKİLİS DEVLET HASTANESİTKHK
İsmail EKİZ GÜLLÜEYÜPMUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİTKHK
İsmail Hasan KÖLE ZEKİYEHÜSEYİNORDUORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİTKHK
İzzet DURMUŞALİOĞLU ZELİHAYUSUFIĞDIRIĞDIR DEVLET HASTANESİTKHK
İzzettin HÜR SEMİHAALİKİLİSKİLİS DEVLET HASTANESİTKHK
Jihat BALI MÜZEYYENMEHMETMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Kadri YAMAN FİRYAZRAMAZANMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Kamil POYRAZ ŞERİFEİBRAHİMŞIRNAKŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Kemal KARAGÖZOĞLU KİBRASADETTİNMUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİTKHK
Kerim ABATAY NERİMANYUSUFYOZGATYOZGAT DEVLET HASTANESİTKHK
Kezban DEVECİ DUDUCUMA ALİARTVİNARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİTKHK
Kineem ELALTUNTERİN JALEALİŞANLIURFAŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİTKHK
Leyla Evin AYDIN ESMERABDURRAHMANBİTLİSBİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİTKHK
Mahmut MÜJDECİ KİRAZGAZİAĞRIAĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet Ali AK HEDİYEAHMETŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet ARSLAN FATMAİLHANSİVASSİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet Can TUNALI MELİHAAHMETGİRESUNGİRESUN ESPİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Mehmet ÇELİK GÜRCÜNEZİRŞANLIURFAŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet Emin TEMEL FATMAHASAN FEHMİSİNOPSİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet GÖKTEPELİ MÜZEYENTALATŞANLIURFAŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Mehmet KAYA İSLİMHÜSEYİNŞANLIURFAŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet Kemal EMEM HAVVAİLYASARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet Mahsum AKTÜRK SİTTİŞEYHMUSŞIRNAKŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet Muzaffer İSLAM AYŞENURBAHADIR CELALYOZGATYOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Mehmet Salih İLBAY GÜLGEZSALAHATTİNŞANLIURFAŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİTKHK
Mehmet TAVUSKARLI EMİNEABDULLAHERZURUMERZURUM İSPİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Mehmet ULUŞAHİN FATMAMUSTAFARİZERİZE FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİTKHK
Melih ER GÜLYÜZ YAŞARAYDINERZİNCANERZİNCAN TERCAN DEVLET HASTANESİTKHK
Melike FIRAT MUALLAUMURERZİNCANERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Merve ÇELİK MEVLÜDEMUSTAFAMUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİTKHK
Mesut DEMİR MEDİHAKASIMTOKATTOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Mesut KARADAĞ ZEYNEPHIDIRAĞRIAĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Mevlüt Okay DEMİRTAŞ ÜMİTAHMETMUŞMUŞ VARTO TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Mikail YILMAZ NEZAKETHÜSEYİNYOZGATYOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Mizgin GÜNEŞ FERİDEİBRAHİMMUŞMUŞ BULANIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Muammer ÖZDEMİR NECLAHACI AHMETAKSARAYAKSARAY ESKİL DEVLET HASTANESİTKHK
Muhammed Cüneyt ALTUN SEYRİHALİLMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Muhammed Mustafa GÜNEYLİOĞLU KADRİYEYILMAZYOZGATYOZGAT SARAYKENT İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Muhammet Ali ARI EMİNETAHSİNERZURUMERZURUM OLTU 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONUMERKEZ
Muhammet ER EMİNEVEYSİŞANLIURFAŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİTKHK
Muhammet ÖZBOSTAN ZEHRABALABANAĞRIAĞRI DEVLET HASTANESİTKHK
Muhsine TUNÇEZ ŞERİFEZÜHDÜKIRŞEHİRKIRŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMERKEZ
Murat KIRDAR AYŞEREŞATŞANLIURFAŞANLIURFA HALFETİ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Murat TOMAKİN MUNİSEFUATORDUORDU FATSA DEVLET HASTANESİTKHK
Musab Serhat AYGÜN SAFİNAZMİTHATSİİRTSİİRT PERVARİ DEVLET HASTANESİTKHK
Mustafa Alparslan EROĞLU HURİYEALİ FUATGİRESUNGİRESUN DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Mustafa BOZKURT MUŞMUŞ BULANIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Mustafa Eray YAZAR LUTFİYEAHMETKARABÜKKARABÜK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMERKEZ
Mustafa FİDANTEN NESİHARESULBATMANBATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİTKHK
Mustafa İPEK FATMAHALİLBATMANBATMAN SASON DEVLET HASTANESİTKHK
Mustafa Kubilay AKTAŞ SONGÜLMEHMETKARSKARS SARIKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Mustafa ŞEN SÜHEYLAMUHİTTİNYOZGATYOZGAT YERKÖY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMERKEZ
Mustafa Yasir AKYILDIZ ŞERİFECUMABOLUBOLU GEREDE 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONUMERKEZ
Muzaffer ÖZMASKAN SÜREYYANURİMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Naciye AKAN KIYMETHASANHAKKARİHAKKARİ DEVLET HASTANESİTKHK
Naime İpek ATAY PENBELEVENTRİZERİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİTKHK
Nazlı KAPUBAĞLI FATMAYALÇINAFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Necla ÇAĞLAR ÇEVİK NACİYEHASANDİYARBAKIRDİYARBAKIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİMERKEZ
Nermin Damla HATİPOĞLU SUZANHÜSNÜ SELİMMUŞMUŞ MALAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Nezahat DURUK KAHRİMAN HAKKARİHAKKARİ DEVLET HASTANESİTKHK
Nilay ELİBOL AYŞEMUSTAFATOKATTOKAT ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Nimet BİLAL HAYRİNİSAVEYSELARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİTKHK
Nujin ULUĞ LEYLAMEHMET EMİNMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Nurgül OSMANBEYOĞLU SEMİHAAHMET YILMAZİSTANBULİSTANBUL MALTEPE CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİTKHK
Nusret AYAZ FERİDEMEHMET EMİNADIYAMANADIYAMAN KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Oğuzhan KARAKOÇ SERPİLCENGİZYOZGATYOZGAT AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Olgu MİSİR AYŞE ŞENAYTEMELARDAHANARDAHAN DEVLET HASTANESİTKHK
Onur DİKMEN GÜLTEKİNNEVZATMUŞMUŞ MALAZGİRT DEVLET HASTANESİTKHK
Orhan ALTUNEL SÜHEYDAHASANMUŞMUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Ökkeş Fatih URUŞ NİMETBEKİRİSTANBULİSTANBUL SARIYER İSMAİL AKGÜN DEVLET HASTANESİTKHK
Ömer BATILI PERİHANHASANMUŞMUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ömer KÜRKLÜ GÜLÇİNHACI ALİSİVASSİVAS KANGAL DEVLET HASTANESİTKHK
Ömer TAMMO ADLAKHALEDŞANLIURFAŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİTKHK
Özdem ABAK HAVVAABDURRAHMANŞANLIURFAŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİTKHK
Özdemir Can TÜZER KADRİYEERKUTKARSKARS SARIKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Özgür AKDENİZ EMİNEMETİNGİRESUNGİRESUN YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Özgür ALTAN TÜRKANALİDİYARBAKIRDİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Özgür DİNÇASLAN SENEMİSMAİLTOKATTOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİTKHK
Özgür SEVİK SİTTİİSMAİLAKSARAYAKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Özkan Erdem GÖMRÜKÇÜ DİLEKERDALERZİNCANERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Özkan YAKAR HANIMFEYZİMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Özlem ÇITAK NURAYHÜSEYİNAĞRIAĞRI İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİMERKEZ
Özlem İLBAY AZİMERAİFKASTAMONUKASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİTKHK
Pelin DAĞ UMAHANMEHMETMERSİNMERSİN 12 NOLU (ÇAVUŞLU) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONUMERKEZ
Pınar İÇEL AYŞEAHMETTUNCELİTUNCELİ NAZİMİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Rabia OCAK FATMAENVERKARABÜKKARABÜK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Ramazan PAMUKÇU NESRAMEHMET ALİDİYARBAKIRDİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİTKHK
Ramazan UÇ YETERKEMALGÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİTKHK
Rana TANRISEVEN AYNURAZİZDÜZCEDÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİTKHK
Recep BOLAT ŞÜKRİYENAZİRHAKKARİHAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİTKHK
Recep TÜRE HATİCEMUSTAFA GALİPMUŞMUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİTKHK
Reyhan DOĞAN HAZALHÜSEYİNKARSKARS DEVLET HASTANESİTKHK
Rifat ÖZALTIN MEBURESABRİMUŞMUŞ MALAZGİRT DEVLET HASTANESİTKHK
Saadet Berrin KİRİŞCİ UĞURHACIKAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİTKHK
Sabri Alper KARATAŞ GÜLŞENİDRİSAĞRIAĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Sadun SUCU GÖNÜLMETİNAĞRIAĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİTKHK
Said Nuri KALKIŞIM CEVAHİRMUHAMMET MUHSİNVANVAN ÇATAK DEVLET HASTANESİTKHK
Samet METİN NEFİBEKEMALMUŞMUŞ VARTO TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Seçkin TAMCI SANİYEMUSTAFAŞIRNAKŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİTKHK
Sedat AKAL GÜLSÜMAHMETERZURUMERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİTKHK
Sedat BUTUR MUKADDESSUATSİİRTSİİRT DEVLET HASTANESİTKHK
Selçuk KAYA MAKBULEÖMERMUŞMUŞ VARTO TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Selma GÖRE KALKAN ZELİHAALİYOZGATYOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİTKHK
Selman ASAR EMİNEMEHMETŞIRNAKŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİTKHK
Selman BAHADIR ŞİRİNMEHMETHAKKARİHAKKARİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİMERKEZ
Sema YILDIRIM FAZİLEYAKUPKASTAMONUKASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Serdar AYDOĞAN NEBİYEFERATŞANLIURFAŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİTKHK
Serdar ÇOBAN ALİMEOSMANKARSKARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİTKHK
Serhat GÜNEŞ FERİDEABUZERŞANLIURFAŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Serkan ÖZCAN SEFARESULADIYAMANADIYAMAN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİTKHK
Serkan YALÇIN AYSELRİFATADIYAMANADIYAMAN KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Sevil ÖNAY ELİFHÜSEYİNVANVAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Seyit Rıza AKBAY CANANHALİLKARABÜKKARABÜK OVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Süleyman DEMİR HAMDİYEMEHMET EKREMBATMANBATMAN SASON TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Süleyman ÖNER HAVVAVEZİRZONGULDAKZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Süleyman Yasin GÖKÇE ELİFMUSTAFAKARABÜKKARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİTKHK
Sümeyra BAŞARAN BADESERARİFYOZGATYOZGAT ÇEKEREK DEVLET HASTANESİTKHK
Şahin KAVALCI AYLARAMAZANKARABÜKKARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Şahin YILDIZ NURTENOSMANKİLİSKİLİS ELBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Şeyma ESKİLER NİMETHACI ÖMERYOZGATYOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİTKHK
Şeyma İlayda YILMAZ GÜNAYNUSRETTİNVANVAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİTKHK
Şeyma MUTLU KARSKARS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Şule ECE ZÜBEYDETUĞRULAĞRIAĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİTKHK
Tayfun Anıl DEMİR ÜMMÜMEHMET ALİKARSKARS ARPAÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Tayfun ERDOĞAN GÜLERYAHYASİVASSİVAS ULAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Tayfun ÖZCAN GÜNSELHAYRULLAHAĞRIAĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİTKHK
Tuğba DABAKOĞLU MUŞMUŞ VARTO DEVLET HASTANESİTKHK
Tuğba GÖNCÜ AYŞEKEMALYOZGATYOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİTKHK
Tuğba TEZER AYDANZEKİBİNGÖLBİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİTKHK
Tuğçe ÇİFTÇİ ZEKİYERECEPDÜZCEDÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİTKHK
Tuğrul Aziz ÖZER GÜNGÖRİLHAMİELAZIĞELAZIĞ PALU İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Turgut Armağan İBİŞOĞLU SEVİMYILMAZARTVİNARTVİN BORKÇA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Tüba YILDIZ KIYMETMETİNSİVASSİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİTKHK
Ufuk ÜNLÜ NÜRSELHİLMİTOKATTOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Umman MENENDİ SATIMUZAFFERERZURUMERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİTKHK
Umut ERKÖK SACİDE ŞAFAKMUSTAFA DOĞANZONGULDAKZONGULDAK ALAPLI DEVLET HASTANESİTKHK
Umut ŞAŞMAZ HATUNİBRAHİMŞANLIURFAŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİTKHK
Utkucan OKUDUCU GÜLCANHASANMUŞMUŞ BULANIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Ümmühan ÖNCÜL FATMANİHATYOZGATYOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİTKHK
Ünsal ÖZEK HATİCEYALÇINYOZGATYOZGAT ÇEKEREK DEVLET HASTANESİTKHK
Vahap TEMİZ SANİYEOSMANYOZGATYOZGAT YERKÖY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMERKEZ
Vedat TAN ŞİRİNİCELALBİTLİSBİTLİS HİZAN İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Veysel EŞDUR BİRGÜLMAHMUT NEDİMVANVAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİTKHK
Veysel KÖKSAL VANVAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİTKHK
Veysel ÜRÜN HİKMETİSMAİLVANVAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Volkan ERGÜNENÇ NEVRİYEAYTEKİNAĞRIAĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİTKHK
Volkan KAYA FİGENMUSTAFAVANVAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİTKHK
Yahya TAŞYÜREK LÜTFİYEZÜBERİSTANBULİSTANBUL SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİTKHK
Yahya UTLU CANSERZEYNELBİNGÖLBİNGÖL DEVLET HASTANESİTKHK
Yakın AKTAŞ MEDİNEMAHMUTŞANLIURFAŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİTKHK
Yasin AÇAR AYŞEŞEYHMUSŞANLIURFAŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİTKHK
Yasin METİNER GÜLSERENNEVZATMALATYAMALATYA PÖTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Yavuz GENÇ MEMDUHAREMZİŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİTKHK
Yavuz Selim YILDIZ İMRANEMİRKAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Yavuz Sultan OĞUZ SALİHAŞUAYİPYOZGATYOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİTKHK
Yavuz YAYMAZ MİNTEHAZEYNELŞIRNAKŞIRNAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİMERKEZ
Yener ARIDAŞIR VECİDEİBRAHİMHAKKARİHAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİTKHK
Yeşim ERTUĞRUL AYŞEALİÇANKIRIÇANKIRI DEVLET HASTANESİTKHK
Yıldız BÜYÜKDERELİ LEYLAHALİTVANVAN ÇATAK DEVLET HASTANESİTKHK
Yiğitcan ULUDAĞ MUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİTKHK
Yunus AKÇABAY HÜSNEAHMETGAZİANTEPGAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİTKHK
Yusuf Kenan BOYRAZ HALİMEMEHMETYOZGATYOZGAT SARAYKENT İLÇE DEVLET HASTANESİTKHK
Yusuf YÜCE HAFİZEHÜSEYİNBİTLİSBİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİTKHK
Zafer ÖZEL ŞAKİREMUZAFFERTOKATTOKAT SULUSARAY İLÇE DEVLET HASTANESİTHSK
Zafer UYAR ZAHİDEKERİMKARSKARS KAĞIZMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİTHSK
Zehra AKTÜRK ADİLEFARUKRİZERİZE ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİTKHK
Zinar AYDOĞAN FİDANİSAMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİTKHK
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 08-18-2019, 02:48   #2
FrankTeell
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart charmdate review

General Traditions and troublesome areas

While not as fully formalized as the marriage itself, The bridal shower in the United States and Canada still has a number of traditions associated with it that are carried through more or less faithfully in a good many instances. there are also as number of areas that are commonly overlooked by those planning and hosting these showers, And this article aims to provide an outline of prepare for charmdate review at a shower and what those problem areas are, for them to be avoided.

First, a particular bridal shower? It is a loosely ordinary party involving (as a rule) The bride and female members of her friends, Hosted in a home or some other comfortable climate such as a church basement or restaurant private party room. Traditionally it is the bridesmaid who has the honor of planning and hosting the party, As it was considered impolite for your loved ones to host an event with the express purpose of providing gifts to the bride. charmdate review nonetheless, In years since it has become perfectly fine for either friends or family to plan the event: Just not the bride herself.

These events are often low key, Involving quiet music and plenty of possiblity to talk. Snacks and light refreshments are expected if the event is not held after a meal of some sort. Dress is easy, But looking nice is also likely. Games may include quizzes on the wedding couple, Art projects to make various wedding apparel for the bride from cardboard or mouthwash, bridal bingo, Or as well as. pens are similar to a time for each guest to provide a present for the bride to open (Price range is typically somewhere in a nearby of 40 dollars depending on one relationship to the bride and available means).

trouble spots for Bridal showers are typically around the planning level.

1. Poor Game possibilities. Games that are overly silly or don interest the audience in attendance will cause conversation and entertainment to flag. Typically designing cardboard bouquets or mouthwash veils is fairly safe and expected. Consider the number and preferences of those who will be in attendance when planning.

3. decor and clean up. Decorations needn't be extravagant, But some touches will help deliver the proper atmosphere. on the contrary, Without enough help the hosts may find eliminate the cost of decorating to be mounting even as their time flies away. it's the same for cleanup. Recruit charmdate.com enough help to complete the task at a glance.
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
44. dönem uzman tebligat listesi tususev Atama Duyuruları 2 05-11-2012 10:13
43. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası tebligat sonuçlar tususev Atama Duyuruları 0 02-22-2012 15:47
43. Dönem DHY Uzman Listesi tususev Atama Duyuruları 2 02-08-2012 11:01
35. Dönem DHY Kurası Pratisyen Tabip Münhal Kadrolar medihaber 35.DHY 2 09-30-2010 19:05


Şu Anki Saat: 13:02


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com